‘Naam bevolkingsgroep misbruiken als scheldwoord is discriminatie’

71

PARAMARIBO, 17 mrt – Namen van sociale en culturele groepen worden als scheldwoord misbruikt in Suriname. Dit stelt Darryl Boetoe, voorzitter van het Surinaamse Jeugdparlement. Toch wordt jongeren keer op keer voorgehouden hoeveel ze moeten houden van Suriname. “We zeggen wel I love Su, maar nog steeds komt het voor dat we namen van groepen in dit land gebruiken als scheldwoorden tegen elkaar.”

Dat doet pijn en geeft extra te denken in de antidiscriminatieweek. De week, een initiatief van de Caricom jeugdambassadeurs, moet vooral bewustwording stimuleren. Hoewel Surinamers prat gaan op onderlinge verdraagzaamheid, valt er veel te repareren. “Er is nog steeds discriminatie tegen bevolkingsgroepen die uitgescholden worden. Ik twijfel of ik moet geloven of men de boodschap en het belang van eenheid wel heeft begrijpen”, zei Boetoe bij de opening van de week.

De week moet maar benut worden voor meer begrip. “Het is tijd voor verandering, maar verandering komt niet als we dit zeggen. Het is een levensstijl.” Errol Alibux, vertegenwoordiger van president Desiré Bouterse, onderstreept het sluimerend discrimineren. “Het fenomeen is steeds onderhuids aanwezig, voor ons is dit onderhuidse te veel. Als volk moeten wij vrij zijn van discriminatie. We hebben ons nooit door kwade invloed van buitenaf laten verleiden tot kwaadaardige discriminatie, zoals apartheid. Ons land moet een veilig land blijven waar we in vrijheid en vrede met elkaar kunnen leven tot in eeuwigheid.”

71 REACTIES

 1. Je moeder is komt nagenoeg in ieder scheldwoord voor.
  Als je een moeder zo kunt plaatsen dan is discriminatie hiermee niets vergeleken. want een moeder is het enige wat je het meest dierbare moet zijn op deze wereld omdat je maar één moeder (biologische) hebt en dat moet je koesteren.
  Overal ter wereld wordt een moeder niet genoemd in scheldwoorden behalve in het Surinaams. Joe ma dit joe ma dat enz.
  Discriminatie bestaat van oudsher en is altijd aanwezig geweest in Suriname.
  Discriminatie is een probleem in Suriname waarvan de politiek dankbaar gebruik van maakt. Brunsie voor de marrons, Somo voor de javanen de hindoestanen hebben hun eigen voorman de chinezen hebben hun eigen vereniging die achter de schermen m.b.v. China Suriname veroveren etc.
  Money talks is het devies in Suriname Kijk maar naar Sardjoe één der rijkste persoon, hindoestaan, die overloopt naar het NDP want hij heeft niet genoeg bij elkaar kunnen brengen en om zijn honger naar geld te kunnen stillen gaat hij de andere kant op zgn om te integreren


  Maak melding

 2. Jozefzoon benadrukt diverse malen dat de voordracht van Vrede als nieuwe directeur van Regionale Ontwikkeling (RO) niks te maken heeft met de familierelatie. “Als zij haar werk niet goed zal doen, moet ze ook plaatsmaken, al is zij mijn nichtje”, stelt Jozefzoon.

  Maar als ze niet geschikt blijkt te zijn is ze verzekerd van een levenslange uitkering.
  En dat wil zeggen “ai, na mi sorgoe dat mi famirie sit boeng te deng dédé”
  En dit is ook zogenaamd discriminatie of niet soms.


  Maak melding

 3. Om zelfbewust zijn te creëren,is een grondige onderzoek nodig van minstens 4000 jaren in het verleden, nodig, dat op realiteit en waarheid is gebaseerd.
  Er zijn genoeg bronnen daarvoor.


  Maak melding

 4. @kolo kolo

  Het is al geruime tyd sprake van names & faces…

  Kennis heeft ruimschoots plaatsgemaakt van KENNISSEN..

  Het trieste hiervan is dat het als normaal wordt beschouwd want bijna een ieder vindt het goed/prima dat kennissen/familes in ALLE zaken worden voorgetrokken.
  Ik vraag mij nog steeds af waarom het volk zo passief is. ze moeten stoppen met het steeds krabben van hun kont en eindelijk hun mond open trekken..


  Maak melding

 5. Dit is las ting , tijdverlies. Hou je maar eerst bezig om de surinamers in bedwang te houden voor het alsmaar toenemend geweld en materialisme. De mentaliteit van de surinamers is niet meer als van toen vooral de jeugd die niets weten van hun afkomst en over hun geschiedenis.
  Vroeger kon ik gerust tegen een hindoestaan zeggen : you koeli, maar durf nu, je krijg gelijk alkes ovet je hoofd, terwijl het geen kwade bedoeling is en andersom oom : e blakamang, durf het nu! De slavernij verleden word naar boven gehasld.


  Maak melding

 6. WKN is een groot voorbeeld ,hier maken ze elkaar bij tij en ontij uit voor rotte vis.
  Surinamers worden hier,Ned.,gediscrimineerd bij het leven en Surinamers zijn maestros in het discrimineren van hun eigen volk en komt nog bij dat ze ook andere allochtonen discrimineren.Gaan jullie hier niet tegen in,want het is de WAARHEID.


  Maak melding

 7. Errol Alibux, vertegenwoordiger van president Desiré Bouterse, onderstreept het sluimerend discrimineren!!!

  je mag dus niet zeggen Ka volk want dit is fout….

  een Zeelandia onthaal is ,,neks no fout” tog Ali


  Maak melding

 8. Alles wat verkeerd gaat binnen de Surinaamse gemeenschap is de schuld van een ander. Sommigen van die idioten gaan 4000 jaren terug, bijna alle bevolking op de wereld hebben op 1 of ander manier geleden onder Slavernij,Deportatie , onderdrukking,genocide noem ze allemaal maar op, de negers of Afrikaan zij de enige die eeuwen na dato nog problemen hebben rara hoe kan dat.
  Ik gebruik vanaf mijn jeugd in Suriname geen enkele benamingen die een andere kwetsen kunnen ervaren , je moet het bij jou zelf zoeken sra, je moet niet iedere keer in jou slachtofferrol kruipen.
  Roy, die criminele bende in Suriname moet zo snel mogelijk verdwijnen anders zal de schade niet te overzien zijn.


  Maak melding

 9. Laat Darry eerst voor zorgen dat de jeugd de kwalen en gewoontes van die criminelen regering onder leiding van Mega moordenaar en crimineel Bouterse niet overnemen.


  Maak melding

 10. Dat sommige mensen de scheld woorden gebruikten en dat er beweerd wordt dat het de andere geen pijn doet is een verloochening van je zelve.Deze mensen hebben het thuis zo geleerd en weten niet beter.Zelfs hier in Nederland hebben ze hun kinderen zo opgevoed.Kijk op straat hoe de Surinaamse kinderen elkaar niet bejegenen. Kijk hoe een Afro Sur. kind zich niet gedraagt ten opzichte van een Hindoestaan hier in Nederland.Moeten wij dit goed praten en zeggen dat het vroeger kon en nu niet.De NPS is de schuldige hieraan.Nadat ze de verkiezingen gewonnen hadden van de Creoolse partij hebben ze dit vieze beleid door gezet.Ze de dachten of denken dat ze nu de witten geworden waren en gedroegen zich ook er naar.De VHP is een bange partij geweest met die lapzwanser van een Lachmon.Hij heeft de NPS blijven likken.Als er oorlog moest komen zo wat.Vandaag de dag lijdt de Surinaamse bevolking er onder.Hoe hardt de NPS zich als witte gaat willen gedragen het zal het nooit worden.Wij moeten het van elkander hebben en elkaar het gunnen en niet anders om.


  Maak melding

 11. Omoe djiem wang Ka biri… ai boi da mi legi a Ka batra lekkerrrr… da now a Ka blaas furu tog… dang mi nak wang Ka plasse na a Ka schutting da a Ka skotwu sroto mi mars!!!

  🙂 teveel krachttermen, of tog niet 🙂

  mi o broko ju mars……ik ga jou manieren leren..

  overal een *Ka* ervoor is de nadruk leggen..

  wie helpt??? MEDUSA pe ju de 😉


  Maak melding

 12. =‘Naam bevolkingsgroep misbruiken als scheldwoord is discriminatie:::

  =Ik moet zeggen dat ik het heel onduidelijk vind wat men hiermee bedoeld, dit omdat alle bevolkingsgroepen wel een naam hebben.

  =De enige groep die volgens mij gediscrimineerd worden zijn de gemengde groepen, omdat zij geen titel en vlag hebben.

  ==Als men verandering wilt brengen zou men op de basisscholen moeten beginnen om respect bij te brengen.
  =Ook heeft het volk hierom gevraagd, omdat zij zelf voor een paar criminelen hebben gekozen die zelfs anderen uitschelden en geen respect hebben voor anderen.

  @Savioen, jammer voor je IQ, maar je verandert toch niet meer met je domme opmerkingen. Je geest is erg ziek, omdat je in de witteman zijn land woont en toch klaagt.


  Maak melding

 13. De strafmaat en strafbaarheid benoemen en vaststellen bij benoemde en vastomlijnde scheldwoorden, moet een eerste stap in de ordening van fatsoen en omgangsvormen helpen normeren en bevorderen in Suriname. Gebeurt dat dan zal het een unicum in de wereld van het lukraak slingeren met scheldwoorden in het woordgebruik zijn, omdat ik niet op de hoogte ben waar dit ooit is geschied. Koelie, djoeka, baboen, blaka, japanesi, omoe, omoe snesie, joe ma….enz moeten zekerst gerekend worden tot oneigenlijke vormen van fatsoen. De omgangsvorm moet ten alle tijde zijn meneer of mevrouw. Het lijkt mij een uitstekende uitgangspunt het Surinaams volk tot hogere vormen van bewustzijn te doen geraken, dan de afwijkende jungle mentaliteit als het normale communicatieve gedrag te laten prevaleren. In Suriname mag elke vogeltje zingen zoals die gebekt is. Mijn voorstel is dat in de openbare ruimten het volk zich maar aan de regels van fatsoen moet houden, Doet die dat niet dan riskeert die een onaangename boete, opsluiting of moet resocialisatie programma volgen, tot die weet hoe dat hoort in de openbare of gemeenschappelijk menselijke communicatie contact ruimte hoort lijkt mij. Mijn voorstel is te beginnen met de parlementariërs die eerst maar flink op de resocialisatie cursus zich de maat laten afnemen.


  Maak melding

 14. Alleen zij die zich inferieur voelen, zijn gevoelig voor discriminatie.

  Moorden,discrimineren,roven,stelen,liegen,verraad en alles zo een beetje wat negatief is aan de mens zijn de eigenschappen van de mensheid.

  De mens is en zal altijd een sociaal roofdier blijven en deze eigenschappen horen erbij om je positie binnen de groep te bepalen.

  Zelfs een miljard marsen zullen hier geen eind aan maken.

  Don’t shoot te messenger…ik zou ook wel willen leven in UTOPIA.


  Maak melding

 15. “We hebben ons nooit door kwade invloed van buitenaf laten verleiden tot kwaadaardige discriminatie, zoals apartheid”, zegt Errol Alibux.

  Voor discriminatie staat deze gek zogenaamd niet open, maar wel voor het plannen en uitvoeren van moordpartijen, zoals op 8 december 1982, onder de kwade invloed van linkse Cubaanse radicalen. Het is duilijk mi boi. DiDiBri praat alleen maar Ka. Jammer dat de jonge Daryl Boetto onder zijn invloed staat.


  Maak melding

 16. Onderscheid maken,om iets of iemand daaromtrent met ongenoegen te benadrukken is een gewoonte dat bij ieder mens voorkomt. Anders is het wanneer mensen op grond van het onderscheid dat zij maken daarbij ook achtergesteld of uitgesloten worden en dan op basis van b.v huidskleur,ras,geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. In die zin zou er sprake zijn van discriminatie en racisme.

  De zogenaamde verdraagzaamheid onder het Surinaamse volk is m.i achterhaald en met het complexer worden van de samenleving, schijnt het individualisme hoogtij te vieren. De zogenaamde verdraagzaamheid heeft onder invloed van het normverval en de zelfverrijking van een stelletje ongeschoolde tuig zonder zelfrespect moeten capituleren en inmiddels ook plaatsgemaakt voor discriminatie en racisme. Laten wij dit fenomeen dan ook bij de naam noemen en niet doen alsof de Surinaamse samenleving nog steeds hiervan gevrijwaard is. Voorbeelden zijn er dan ook genoeg.

  Met de constatering en opmerking van Darryl Boetoe / voorzitter jeugdparlement ben ik het eens, wanneer hij zegt, zijn twijfels en ongeloof te hebben of men de boodschap en het belang van eenheid wel heeft begrepen. Wat dat betreft vraag ik mij af of er nog een haalbare kaart is om het verdere moreelverval en de maatschappelijke teloorgang een halt te roepen.
  Ik ben ik er zelf niet gerust op wanneer je bedenkt dat de huidige situatie debet is aan het politieke establishment van de laatste dertig jaar met alleen maar misleiders. Wat mij betreft mag hen dan ook incompetentie,onkunde en kortzichtigheid worden verweten.

  Das kapital und das fressen geht vor die moral wordt er ook weleens gezegd. Want wat ooit vrijheid was, werd macht en dat was nooit de bedoeling.


  Maak melding

 17. ,,,Naam bevolkingsgroep misbruiken als scheldwoord is discriminatie’”’

  Eey Mae fawaka??

  pasew dit mag niet,…ik ben mevrouw Javaspora!

  Mai..Ka-haal….nee nee ik ben Indiaspora!

  pasew no klets…ik ben Afrikaspora!

  Eey Marron-Lonnie fawaka???

  jongu wij zijn al 400 jaar spoor(a) loos 🙂


  Maak melding

 18. Over apartheid gesproken….In Suriname is meer apartheid dan men geloven kan. Als men nu alle gelovigen van de diverse kerken samenvoegt dan is apartheid te verenigen in eenheid. Wanneer de gelovigen in Suriname dit kunnen klaarspelen dan hoef ik slechts één bom te gooien en niet naar tien diverse kerken tegelijk. Daar waar religie nog de boventoon voert schuilt apartheid, want je hebt de pinkstergemeente, de EBG, de Jehovah´s, de Hindoe´s, de Muzelmannen die graag varkensvlees consumeren in het geniep en daarbij met een schijnheilige smoel de boel belazeren. Wanneer dit alles wordt afgeschaft dan zal er eenheid heersen, want men zou daar de Natuur moeten adoreren, de Natuur is een éénheid, in plaats van de God van degenen die jullie voorouders heeft afgeslacht als beesten te aanbidden. Er rust een vloek op de nageslachten die de godsdienst van hun voorouderlijke moordenaars aanhangen. Of richt offeraltaren op in Suriname zodat alle gelovigen meteen de Hemel in kan. Ik zal de guillotine persoonlijk bemannen uit menslievendheid, want ik vind dat alle gelovigen de hemel verdient. Godsdienst heeft apartheid voortgebracht en is nog steeds de oorzaak ervan. Zoek de schuld nergens anders meer, want het overgrote deel Surinamers is geloviger dan de paus, aldus een hypocriet zootje ongeregeld. Steek dit maar dit in jullie reet en dan maar hopen dat er bloemen aan komen. Ik pleit voor geen medelijden met gelovigen, creperen is hen op het lijf geschreven.

  django


  Maak melding

 19. @SnoepDog…

  …Ja-Min was een winkel, die héle zure snoepjes verkocht: daar kreeg je SCHEVE OOGJES van!!!

  P.s: Is dit nu racisme, of humor..??


  Maak melding

 20. Voor de buitenlandse toeristen is Suriname een van de meest harmonieuze landen ter wereld. Als voorbeeld, een moskee die naast een synagoge staat…

  Insiders weten wel beter…..In het openbaar is het ey fawaka mi mattie, In gesloten kringen is het deng koulo koeli, blackamang, djoeka, jampa, bakra, chinesie enz.enz.

  Discriminatie zit in de mens en komt zelfs onderling in dezelfde rassen voor.. Het wordt pas gevaarlijk als een regering gaat dicrimineren. Dan kan het grote gevolgen gaan hebben voor minderheden, met als gevolg genocide in het ergste geval….


  Maak melding

 21. @Paagal…

  De overheid & anderen strooien de buitenlanders graag wat ‘zand in de oogjes’…
  En de ansicht-kaarten doen er nog een schepje erbij (bovenop).
  In een niet al te grijs verleden was er wat gedoe tussen de Askenazische & de Sefardische: door ’n gevalletje met grond, en ‘ons kent ons’ kwam deze Goede Buur tot stand.
  (Maar dan héb je ook wat…)!


  Maak melding

 22. @ i know,

  Je hebt helemaal gelijk, velen van ons denken dat we beter zijn dan anderen.
  Getuige de vele recentelijke postings aangaande de relatie Suriname – Turkije.
  Het was niet mals wat velen over de Turken schreven!


  Maak melding

 23. Ee Django,

  Je zoekt ruzie noh? De natuur adoreren? Bedoel je die winti-rotzooi die zwarten achterlijkheid en slavernij heeft gebracht?

  Dat je zelf nogal achterlijk bent en de geschiedenis van o.a. het christendom niet kent blijkt wel uit je v volgende DiDiBri tekst: ‘de God van degenen die jullie voorouders heeft afgeslacht als beesten te aanbidden.’

  Nooit een boek gelezen Django? Bijvoorbeeld de Bijbel. Nee noh dong kaw. Ter informatie: het christendom is niet in Europa ontstaan maar in het midden oosten en is langzaam verspreid naar andere gebieden. Ethiopie, een land van zwarte mensen, is één van de eerste gebieden waar het is verpreid, honderden jaren voordat het in Europa terecht kwam. Daarom is Ethiopie, naast Egypte en Israel, één van de landen die het meest wordt genoemd in de Bijbel. Dus als er een godsdienst is waar zwarte mensen onderdeel van hebben uitgemaakt, eigenlijk al vanaf het begin, dan is het wel het christendom.

  En de vloek waar jij het over hebt mi boi, wellicht rust hij op jou, de paarse bende en DiDiBri Bouta, want in achterlijkheid weten jullie elkaar telkens weer te overtreffen.


  Maak melding

 24. Discriminatie betekent letterlijk onderscheid maken, en dat is iets wat iedereen doet.
  Ik word echt moe van die eeuwig gefrustreerde en snel beledigde types die constant zitten te janken dat ze gediscrimineerd worden. Mensen die constant zitten te zeiken over discriminatie en racisme moeten maar eens zelf een blik in de spiegel werpen als ze een echte racist willen zien.


  Maak melding

 25. Maar is het niet DDB die bekeerd is tot het christendom, ( nou ja christendom, laten we zeggen de sekte van Stevie Wonder Meye, de voodoopriester)de religie van degenen die zijn voorouders hebben afgeslacht, gekoloniseerd en andere ellende heeft gebracht? Volgens mij weet die Django niet wat die kletst.Maar ja dat is paars eigen!


  Maak melding

 26. @ Parbo
  “Alleen zij die zich inferieur voelen, zijn gevoelig voor discriminatie.”

  Daar heb je GROOT GELIJK in.
  De Engelsen hebben een heel mooi gezegde dat van toepassing is, namelijk: “sticks and stones may break my bones but words will never hurt me.”


  Maak melding

 27. Eey Steve Meye,

  toen DADA jou nodig had voor geestlijke ondersteuning bij afscheid boezem-Chaves,…waar was je???

  ik moest Ingrid ondersteunen!!!

  😳 wat heb je nog meer….. 😳

  jo vuile beest ju

  🙂


  Maak melding

 28. Verdeel en heers, in het verleden door de kolonisator toegepast, nu in het heden, ook weer toegepast, door Bouterse en consorten, houd de rassen gescheiden, zet ze tegen elkaar op, zorg dat ze niet iets hebben wat ze bind, anders kan het gepeupel wel eens een te sterk blok vormen, wat het niet meer pikt.
  Veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven, staat volgens mij in de verborgen agenda van de toppers van Paars, en wie trappen er in?, het klootjesvolk dat in het charisma van baas trapt, hetzelfde charisma wat meer leiders op de wereld hadden, Napoleon, Hitler, Gadaffi etc. altijd weer zijn er mensen die erin trappen, mensen wordt wakker, Suriname is het waard


  Maak melding

 29. Sommige Surinamers vinden het heerlijk om altijd maar over de leden van andere etnische groepen te klagen. Ik ben er zo langzamerhand helemaal schijtziek van. Nog een reden om lekker op vakantie te gaan naar Thailand, Maleisie of Singapore. Daar komt de politie je arresteren als je racistische taal gebruikt.


  Maak melding

 30. …en Boetoe zijn baas is de grootste crimineel van Suriname en hij zegt…ja meneer,ja baas…

  Boetoe kerel,ga je liever bezighouden met de mensenrechten schendingen in Surinamer en de schender ervan onder wie je werkt!


  Maak melding

 31. Errol Alibaba je NDP is zelf racisties, hoeveel hindoestanen kan je vinden in de kabinet? Een voor de vorm?
  Racisme in Suriname was een institutionele koloniale instrument van apartheid. Het werkte zo goed dat de machthebbers na de onafhankelijkheid hebben besloten maar in tact te houden. De enigste persoon die je niet van racisme kan beschuldigen is dada bouta hij liet iedereen knallen die tegen hem was op 8 dec 82′. Maar na de vorige verkiezingen besloot hij ook de koelies buiten te houden ondanks massale steun van hun, en besloot een regering te vormen van mensen die op hem lijken.


  Maak melding

 32. Alsof de DRAMA’S die wij dagelijks te zien krijgen bij het gewone parlement met zijn criminele baas niet genoeg is komt het jeugdparlement met nog meer Drama’s!!
  Het DRAMALAND Suriname!!!
  Boetoe ga liever gerechtigheid zoeken voor de MOIWANA slachtoffers en hun families!!
  Het is je baas die tweedracht heeft gezaaid in Suriname. Dat de volkeren niet met vrede en vrijheid met elkaar leven hebben wij te danken aan je baas!!


  Maak melding

 33. Hans, vreemd dat je Wilders niet heb genoemd??? Ook een echte dictator die geen mening van een ander duldt. Zelfs zijn partijgenoten irriteren zich soms aan hem, sommige zijn ook uitgestapt. Van moslims en zwarten moet hij absoluut niks hebben…

  Ik zie veel overeenkomsten tussen hitler jaren dertig en wilders anno nu, waarbij minderheden democratisch, gediscrimineerd, gekrenkt, beledigd mochten worden onder het mom van vrijheid van meningsuiting…

  Er worden langzaam maar zeker de ene na de ander wettelijke verboden verzonnen, kopvoddentax, minarettenverbod bijv… welk soms ook goedgekeurd wordt, tegen bepaalde minderheden… Dit lijkt zeer sterk op hoe hitler met de minderheden omging in de jaren dertig, en welk uiteindelijk de dood van meer dan 70 miljoen mensen werd….

  Hitler heeft het echt niet in zn eentje gedaan maar geholpen door o.a. heel europa…Tegenwoordig hoor je van elk hollander dat ze in het verzet gezeten hebben. Ik twijfel daar heel erg aan….Een racist welk 25 zetels haalt zegt ook iets van het volk….

  Hollanders stonden bekend als de grootste slaven handelaren ter wereld, verzinners van apartheid o.a. VOC mentaliteit welk zeker ook miljoenen mensen het leven heeft gekost….het zit in de bloed en je krijg het er niet makkelijk uit….nog steeds niet….Het zit in elk mens bij de ene meer als bij de ander…


  Maak melding

 34. Het rassengescheld was een probaat middel uit de koloniale tijd om de groepen uit elkaar te houden, de een zich superieur te doen gevoelen boven de ander en alzo te kunnen heersen over de meute. Het is niet meer van deze tijd alhoewel sommige politieke entiteiten nog eraan vast willen houden.


  Maak melding

 35. Wie is er in Su begonnen met een groep mensen de naam te geven van “De Choennies en de De Bekker’s?” En wie heeft geroepen op het plein, en in Ocer, dat de groep die heeft gedemonstreerd (middels een stille tocht), tegen de aangenomen Amnestiewet, uit zogenaamde ” witte mensen ” bestond?
  Wie heeft deze mensen beticht van VERRAAD en wie heeft ze STAATSVIJANDEN genoemd?
  Dat was hij die aan de jeugd het groene licht heeft gegeven om te mogen discrimineren in SU. Dat was HÍJ!!!


  Maak melding

 36. Het is weer de van de koloniale tijd volgens die idioot.
  Ga op internet zoeken waar het woord koelie en Ndjoeka vandaan komt.
  Ik vraag mij af of sommigen van jullie niet zelf kunnen na denken, en waar.jullie eigen verrandwoordelijkheid is.
  In Amerika is het verboden om Nigger te zeggen, paraman yu ede boro burikie.


  Maak melding

 37. =Vreemd genoeg dat alles wat fout gaat en is de witteman dat gedaan heeft, maar als het goed gaat in Suriname heet Bouterse dat gedaan. Wel zegt men ook dat alles met harde euro’s en dollars wordt betaald.

  @GMAP en @Lea jullie hebben gelijk.


  Maak melding

 38. Paagal ik ben Wilders inderdaad vergeten, komt waarschijnlijk dat ik dat maar een clown vindt, die ik dus niet serieus neem, hij is al een keer door de mand gevallen, t’is alleen wachten dat hij definitief op z’n bek gaat.
  Ik vindt alleen jou aanhef suggestief, en de rest behoorlijk generaliserend in feite ook discriminerend en aardrijkskundig niet te best onderlegd, Hollanders komen nl. uit Noord- of Zuidholland en niet uit het oosten van Nederland, bovendien waren het voornl. de Zeeuwen die bij die wandaden betrokken waren. Iets anders is dat degenen die de slaven vanuit Afrika verkochten, zelf ook Afrikaners waren.
  Ik weet niet waar jij die wijsheid vandaan haalt dat er volgens jou steeds meer ‘hollanders’ in het verzet zouden hebben gezeten , want dat kan haast niet, de oorlog is nl. 68 jaar geleden al afgelopen die zgn. verzetstrijders zouden dan er van uitgaande dat ze toen toch wel 18 jaar oud moesten zijn nu dus 18 + 68 = 86 jaar oud, de meesten zijn er dan niet meer.
  Ik ben niet oud genoeg (gelukkig) dat ik de tweede oorlog heb meegemaakt laat staan de 80 jarige oorlog en de oorlogen die daar tussen in liggen, moet ik me daarom toch nog wel slachtoffer voelen, en de Spanjaarden, de Fransozen en de Duitsers haten, man doe normaal en leef wat meer in het heden, en kijk wat minder achterom om je steeds maar af te kunnen zetten tegen alles waardoor jij je zgn. ongelukkig en gefrusteerd voelt, lekker slachtoffer/underdog voelen. lekkere voedingbodem om de discriminatie in stand te houden


  Maak melding

 39. =Aanhang van Bouterse, ik zou mij erg zorgen gaan maken over de Surinaamse dollars die straks weer gedevalueerd zal worden.

  =Het gaat echt NIET goed in Suriname zoals men echt denkt.


  Maak melding

 40. mag een hoofd verdachte moordenaar 8-12-1982 zeggen;;

  ,, dames en heren heden is tot onze spijt 15 verdachten ,op de vlucht dood geschoten, zonder vorm van enig proces..

  mag die zelfde persoon zeggen,,als ik wil kan de helft van jullie laten opsluiten..

  mag de zelfde persoon zeggen,,, ik ben een indiaan en lijder van hét sme volk..

  mag die zelfde persoon zeggen,,ik kom niet aan de noord-zee,want ik ben bang om in scheveningen te belanden..

  mag die zelfde persoon zeggen,,ik ga bruggen bouwen met over-flayers onder als boven de grond ,lucht havens boven de wolken en zee-hevens midden op de atlantische 0zeeeaan.

  moet ik nog doorggan..

  waarom komt hij niet in het parlement om zijn verhaal te zeggen of zijn begroting te verdedigen wat niks voorsteld..

  wat heeft tot nog toe al zijn reizen naar het binnen alswel naar het buitenland opgelevert..

  wat heeft hij gedaan met al die sleutels die hij heeft gekregen van oobiangoo van guynee bissau


  Maak melding

 41. Als ik op straat word aangeroepen als “boeroe”, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Sterker nog, dan ben ik trots op het feit dat de “boeroes” in feite meer hebben betekent voor Suriname dan welke bevolkingsgroep dan ook. En wie dat wil tegenspreken wil ik met onderbouwde kritiek horen! Ik ben een boeroe, en als men mij wil aanspreken als boeroe, het zij zo!!


  Maak melding

 42. Maandag 18 maart 2013 om 04:48 uur, door blaka bakra
  Als ik op straat word aangeroepen als “boeroe”, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Sterker nog, dan ben ik trots op het feit dat de “boeroes” in feite meer hebben betekent voor Suriname dan welke bevolkingsgroep dan ook. En wie dat wil tegenspreken wil ik met onderbouwde kritiek horen! Ik ben een boeroe, en als men mij wil aanspreken als boeroe, het zij zo!!

  Nou, blka bakra: toch zal je het wel in je ziel voelen neem ik aan. Als ze mij ongeveer zulke dingen toeroepen, trek ik mij niets van aan. Doe of ik niet hoor en loop dan door. Doe net of ik diegene niet ken of doof ben.


  Maak melding

 43. eeh what a bout:”dingjampanesi,dingkoeli.Jampa nesi is bijna synoniem ongeschoold/ongeletterd.Jampa praten anders,anno 2013 is nog steeds een spot,zie Rayman komedian,,,,Hoorspelen zitten vol met denigrerend opmerkingen over Chinezen,javanen en hindoestanen…in Ned. over Suri taaltje..


  Maak melding

 44. @ IRA; Je denk vermogen laat te wensen over waardoor je de realiteit uit het oog verloren hebt.
  Dat de bevolkingsgroepen tegen over elkaar staan heeft te maken met de NPS.Als je in de jaren 50-60 de politieke bijeenkomsten hebt bij gewoond van die ene racist Bruma en de NPSers dan zou je geweten hebben waar dit vandaan komt.Deze mensen hebben de arme bevolking tegen elkaar op gezet om zelf te blijven stelen.Ik heb persoonlijk aan een van deze heren gevraagd waarom de mensen tegen elkaar opzetten.Mij werd gezegd als je deze domme mensen iets anders verteld snappen ze het toch niet maar als je ze dit zegt stemmen ze op je.Een van de uitspraken “Koeliës gaan het land overnemen”En de ezels geloofden dit nog. En heden is het nog zo.Weet dat de NPS geen een project aan een andere Surinaamse ras gunt dan aan een witte.Aangezien ze geen vertrouwen hebben in het eigen kunnen geven ze het aan hun meester.
  Mijn denken over het Hollandse volk is hoog ze hebben veel bereikt in deze wereld en de zwarten kunnen van leren.Wat ik schrijf is niet om de witte mens te beledigen maar dat de zwarte mens wat kan leren en zich ook zo kan gedragen als de witte.Hoe een witte van elkaar houden zo moeten wij van elkaar gaan leren houden.De volgende keer zal ik je wat vertellen met naam en toe naam van directeuren NPSers hoe ze zich gedragen ten opzichte van hun eigen landgenoten.Hun dieven mentaliteit en lage eigenwaarde laten hun alles geven aan de witten.Zelfs Bouterse is van de zelfde laken en pak.Maar van Bouterse kan je niet iets goeds verwachten gezien zijn denk vermogen


  Maak melding

 45. Hans discriminatie komt niet alleen in SU voor, in sommige andere landen is het veel extremer….

  In sommige democratische landen is het zelfs politiek toegestaan om te dicrimineren omdat een groot deel van de bevolking ervoor ingestemd heeft. Zie NL…


  Maak melding

 46. PAAGAL:” In sommige democratische landen is het zelfs politiek toegestaan om te discrimineren omdat een groot deel van de bevolking ervoor gestemd heeft. Zie NL..”

  Ja PAGAAL (je doet je naam eer aan, manai kha Bholi)
  Je hebt gelijk net zoals in sommige zgn democratische landen een groot deel van de bevolking kiest om op een veroordeelde drugsdealer en massamoordverdachte te stemmen, en als er tegenstanders zijn die hen niet welgevallig zijn worden ze op de vlucht doodgeschoten, krijgen ze een bombrief opgestuurd, worden ze geintimideerd of krijgen ze een onverklaarbaar ongeluk!! have a nice day!!


  Maak melding

 47. mag je een hindoestaan een koelie noemen.

  een neger een blakámang of kafrie noemen

  een djoeka een marron noemen of gewoon djoeká zeggen

  een indiaan een indjié,niet die valse indiaan die nu de opperhoofd is


  Maak melding

 48. Who cares

  Ken jij deze;

  Vormen van elke soort van verdeeltheid die in het jaar 1443 v.c. door de paus van die tijd wettelijk is gerechtvaardigd ,heeft het kroesharig volk (afrika) niet alleen fysiek maar ook sociaal,economisch,maatschappelijk,maar ook verdeeltheid in privéleven en algemeen onder elkaar.
  De bewerkers van die handelingen en akties werden door de european,arabische en aziatische volk van die tijd gehandhaafd.
  In deze tijd word het op een gestranformeerde manier gebruikt om macht over die nageslacht van die afrikanen te behouden.

  Aldus:Dr,Adams
  Een blanke hoogleraar geschiedenis in amerika.

  Als jij goed kan lezen en begrijpen,”zal jij begrijpen wie die mensen zijn die met discriminatie begonnen zijn ,en het over de hele wereld verspreid hebben.

  Toch,who cares


  Maak melding

 49. SRA: Ook jij hebt het recht om domme dingen te verkondigen, maar ik heb mij nooit verdiept in de Paus het boeit mij niet, ik ben Humanist en laat mij niet in met doctrine,manupilatie en godsdienstonderdrukking. Ive got a mind of my own!
  Die lui die zich laten hersenspoelen en verdelen door politieke delinquenten als DDB en zijn 40 rovers, de Paus of andere secten daar heb ik mee te doen. Ik pas!


  Maak melding

 50. who cares

  jij schrijft;SRA: Ook jij hebt het recht om domme dingen te verkondigen, maar ik heb mij nooit verdiept in de Paus het boeit mij niet, ik ben Humanist en laat mij niet in met doctrine,manupilatie en godsdienstonderdrukking. Ive got a mind of my own!
  Die lui die zich laten hersenspoelen en verdelen door politieke delinquenten als DDB en zijn 40 rovers, de Paus of andere secten daar heb ik mee te doen. Ik pas!

  jij hebt weer niet goed gelezen en ook niet begrepen.
  als jij zo humaan was en geen ego tripper dan zou jij begrijpen waar discriminatie vandaan komt en door wie het in het mensen leven geroepen is.

  maar neen”jij betrekt de president van su er gelijk bij.
  ghet out of jour ego,and if jou ghet a mind of jour own,than whi jou still tolk like a fool who dont know his self.
  hotep


  Maak melding

 51. @nó-foeroe-wroko…

  …mocht het zo zijn dat je dacht dat ik hiermee jouw bedoelde (‘Pikin Ingi Boi’), is dat uiteraard NIET zo!
  Maar zoals je zei: “die valse indiaan die nu het opperhoofd is…”


  Maak melding

 52. *% ; Ga naar google en typ het woord hunmanist in. Misschien gaat er een lichtje branden in de paarse hersenen van je! En als je niet zo zwakzinnig was, had je begrepen waarom ik de lijn trek tussen DDB de drugsdealer en massamoordenaar en de Paus. Have a nice day!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.