Project nieuwe schoolboeken loopt achter

22

PARAMARIBO, 22 feb – Het project voor vervanging van schoolboeken loopt achter. De gereserveerde vijftig miljoen euro kan dus nog steeds niet effectief worden besteed. De uitgevers in Nederland zitten nog te wachten op commentaar van Surinaamse zijde. De boeken zouden worden aangepast op aangeven van Surinaamse deskundigen. Het gebeurt maar niet. Toch zitten leerkrachten zelf boordevol commentaar en kritiek.

Zo wordt het aangeboden nieuwe rekenboek aangemerkt als ‘beneden niveau.’ “Leerkrachten hebben bij mij aangekaart dat het rekenboek bestemd is voor de zesde klas”, zegt een directeur van een Mulo-school (ongeveer Mavo, red.) tegenover de Ware Tijd. Taalboeken waren weer iets te moeilijk. Ook zijn er gevallen waarbij te veel uitgegaan wordt van westerse vooruitgang. Zoals met de verwijzing in sommige tekstboeken naar internetgebruik.

Veel scholen hebben wel een internetruimte, maar te weinig computers. Kennelijk hebben al deze commentaren de top nog niet bereikt. Eddy Jozefzoon, adviseur Onderwijs van president Desiré Bouterse, weet formeel van niets. De commentaren kunnen dus ook niet naar Nederland voor verwerking. “Van elk boek dat aangepast is, zouden we in maart een nieuw exemplaar krijgen”, zegt Jozefzoon. Dat en de formele intro dit jaar lijken dus zo goed als onhaalbaar.

22 REACTIES

 1. Whahahahaha Jozefzoon, het is strax voorbij, jou moment of fame!

  Binnenkort wordt je vanwege gewijzigde beleidsinzichten gerushuffeld, whahahahaha….

  Jozefzoon= Ongeschikt.


  Maak melding

 2. Blijkt maar weer dat deze regering lak heeft aan kinderen. Wederom moet de media te pas komen om de regering te bewegen om haar werk te doen. Kan niet zo zijn dat een paar klojo’s
  de boel vertragen. Wanneer gaan die paarse oogkleppen nu eens open. De beloftes van deze regering blijken luchtkastelen te zijn. Bottemline is het geld is al verbrast aan luxe vakanties, omkopingen en de escort service. Want dat is de rode draad van deze regering anders waren ze alland al in beweging gekomen. Het is toch schandelijk dat kinderen in het basisonderwijs geen oefentoetsen meer kunnen doen. Dat was een ordinaire bezuiniging. Ik noem dit roof op toekomstige generaties.


  Maak melding

 3. Dhr. Jozefzoon, bejaarde van ongevveer 75 jaren is adviseur van de president en was ook voorzitter van de Taskforce binnen het ministerie van onderwijs.
  Hij weet niet eens met een computer om te gaan, vandaar dat hij he;lemaal niet gedacht heeft aan het aanschaffen van computers om het onderwijs nieuwe stijl door te voeren.


  Maak melding

 4. =Er staat geschreven:::

  Ook zijn er gevallen waarbij te veel uitgegaan wordt van westerse vooruitgang. Zoals met de verwijzing in sommige tekstboeken naar internetgebruik.
  Veel scholen hebben wel een internetruimte, maar te weinig computers. Kennelijk hebben al deze commentaren de top nog niet bereikt. Eddy Jozefzoon, adviseur Onderwijs van president Desiré Bouterse, weet formeel van niets.

  =Het verwijzen heeft niets met westerse vooruitgang te maken. Hoe som moeten ze nou niet zijn in Suriname?
  =Bouterse heeft toen zonder toestemming van de DNA 90 miljoen verduistert voor zijn beveiliging, Waar blijft dat geld nu voor onderwijs????

  =Computers worden aangeschaft, maar ja, hoe zit het met de beveiliging op die scholen????


  Maak melding

 5. Waar de aandacht van de politiek op gericht moet zijn vooruitgang van land en volk wordt geen barst gedaan door de zwarten.Zelfs het opvoeden van hun kinderen is een probleem voor hun.Het ontbreekt hun aan fatsoen normen die ze nooit van hun ouders geleerd hebben.Vader was zoek en is nog zoek.Hij gaat naar Africa voor een doos vol Chinezen die hem gaat verzorgen.


  Maak melding

 6. =Esmerald, je hebt groot gelijk om geld in te zamelen voor en bril die bestemd is voor Savioen.

  =Ik vind het persoonlijk zielig dat mensen met een zwaar psychisch stoornis in hun hersenen hun reacties op deze forum blijven hangen. Zie die van Savioen.

  =Ik zou daarom de redactie willen vragen om de reacties van savioen weg te halen die nergens opslaat.


  Maak melding

 7. De gifbeker van de notoire gifmengers wordt door het reservoir Waterkant.net, weer stevig bijgevuld.Ik had van de redacteuren van Waterkant.net, ook niets anders verwacht.

  Ik ben van mening dat men op basis van voortschrijdende inzichten m.b.t. het schoolboekenproject lacunes tegenkomt in de uitvoering en die knelpunten gerepareerd moeten worden. Laten we ook voorop stellen dat de onderwijskrachten de initiators zijn van het project en ook enthousiast over dit voornemen zijn.

  Het lijkt me raadzaam dat de projectleider, een vertegenwoordiger aanstelt die de scholen die aan het project deelnemen bezoekt en rapport opmaakt over de de bevindingen en verbeteringen die door de scholen worden aangebracht.

  M.b.t. het rekenen kan gezegd worden dat in Suriname de nadruk wordt gelegd op het rekenen met kale cijfers. In Nederland legt men steeds meer de nadruk op verband opdrachten en context opdrachten. Men probeert in Nederland de realiteit steeds meer in het onderwijs te integreren.Surinaamse leerlingen die pas in Nederland op school zijn hebben grote moeite met dit soort opdrachten.


  Maak melding

 8. Een zekere meneer Eddy wordt naar NL gezonden met 50 miljoen Euro om nieuwe boeken te kopen voor het gehele onderwijs van SU.
  Die ene meneer schijnt dus verstand te hebben van ELK LEERJAAR van zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.
  Hij koopt een paar methodes in, en brengt de uitgevers naar Su om hun methode te introduceren bij het lerarencorps.
  Er is geen tijd en mogelijkheid om de methoden te toetsen. in de laatste vakantieweek van de grote vakantie worden de lerearen bijeen geroepen, krijgen diverse boeken voorgeschoteld en mogen vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Ze zien door de bomen het bos niet meer.
  Men moet meteen aan de slag en gaandeweg stuit men op problemen.Logisch.
  Rekenen te makkelijk en Taal te moeilijk. Te Europees gericht en te modern en niet aangepast aan het Surinaamse kind. Sluit niet aan bij hun belevingswereld.
  Aanpassingen door de leraren te melden, gebeurt niet. Te moeilijk om te organiseren??

  Wat een ellende, wat een chaos, wat een verspilling!
  Planmatig werken? Nooit van gehoord.
  Plannen en gedegen vooronderzoek? Nooit van gehoord!
  Geld verspillen? Een 10 op het rapport!
  Wie vergeten wij weer? De kinderen! Zij betalen de rekening.

  Terwijl het fundament wordt geplaatst ontdekt men dat het perceel te klein is.


  Maak melding

 9. Heel bijzonder. Er is medio 2012 veel aandacht besteed aan het versurinaamiseren van de te kopen boeken.
  Nu maanden later, halverwege het schooljaar, blijkt er niet adequaat geleverd te zijn en zijn volgens het werkveld allerlei problemen. Wie er ook gelijk heeft het is dramatisch. Nu wordt gesteld dat de boeken door het werkveld uiterlijk februari aangepast moeten worden zodat de uitgever in maart de goede boeken kan leveren. Wie kan dat nog geloven.

  DIT IS GEWOON EEN BROODJE AAP VERHAAL


  Maak melding

 10. @@ SU loopt in alles vooruit behalve in eigen doen!!!
  Hoezo! Su heeft weinig computers en Bouterse weet van niets??? Hij had toch een ieder beloofd en zelfs in de Jungle een computer!! en wilde ook niets van Die Olland!!

  De boeken zouden worden aangepast op aangeven van Surinaamse deskundigen.
  Kunnen zij dat niet zelf?? En praten als brugman van SU tot China!!! Hufters!!!!


  Maak melding

 11. De boeken die in Sur.zijn geschreven voor het onderwijs,is op bevel van de pres.zelf verboden.Omdat men daarin te eerlijk omgaat met de feiten over Sur.Dus iets nederlands zoeken waar de kinderen niets van begrijpen en geen moeilijk vragen gesteld gaan worden.Simpel.


  Maak melding

 12. De boeken zouden worden aangepast op aangeven van **Surinaamse deskundigen**.

  Toch zitten leerkrachten zelf boordevol commentaar en kritiek.

  Zo wordt het aangeboden nieuwe rekenboek aangemerkt als ‘beneden niveau

  🙂 maar mi gado tog….Goodluck Lonnie & DADA kunnen geen slimme stemmers gebruiken tot 2045…ie sabi tog 🙂


  Maak melding

 13. Het hele Surinaamse schoolsysteem klopt en past niet meer van deze tijd. Eigenlijk wel het hele onderwijssysteem op enkele Zuid-Amerikaanse landen na zijn het verouderd systemen. Beste om het hele schoolsysteem in Zuid-Amerika vervangen door het Chinees of wel Confusiusme en of het Christelijke onderwijsmethode invoeren. Ook zal het Chinees verplicht moeten worden in vrijwel alle landen in Zuid-Amerika.


  Maak melding

 14. Het onderwijs in Suriname is aan vernieuwing toe. Het NieuwFront heeft jaren de mogelijkheid gehad om de vernieuwing op gang te brengen maar men draaide het hoofd weg voor de problemen.Men deed alsof er niets aan de hand was.De oude partijen hadden geen behoefte aan een nieuwe vorm van onderwijs waarbij naast kennisverwerving de scholieren en studenten gestimuleerd worden om positief kritisch en creatief te denken.

  Het werk van de hedendaagse docent wordt beïnvloed door de maatschappelijke behoeften die gedurende de voorbije decennia duidelijk zijn gewijzigd. Deze behoeften zijn duidelijk beïnvloed door de ontwikkelingen binnen de Surinaamse samenleving.De kennisexplosie laat Suriname niet ongemoeid, de globalisering,moderne communicatie middelen, de complexiteit van het maatschappelijk leven, en de onzekerheid van waarden, hebben hun invloed op het onderwijs.

  Vanuit de veranderende de maatschappijbeeld dienen onderwijsdoelen worden opgesteld.Ten eerste moet onderwijs zorgen voor een ruime intellectuele ontwikkeling. Omwille van de snelle evolutie van wetenschap en techniek zal hierbij de klemtoon niet alleen liggen op kennisverwerving, maar ook op het bijbrengen van technieken en vaardigheden om informatie op te sporen, te structureren en te verwerken.

  Dit impliceert dat men scholieren/studenten efficiënt leert werken en ze daartoe de nodige werkmethoden en vaardigheden aanleert. Vervolgens dient het onderwijs de basis te leggen voor een gefundeerd positief kritisch en creatief denken. In het huidige Surinaamse maatschappijbeeld houdt de school zich enkel bezig met het overdragen van het op zichzelf bestaande kennis.Hierbij verwacht men dat alles vanbuiten wordt geleerd.Dit maatschappij beeld is achterhaalt.Onze tijd is nu veel dynamisch.Toekomende generaties zullen aan het reeds verworvene, nieuwe oplossingsmethodes willen toevoegen. Zo moet onze jeugd niet alleen het bestaande leren kennen, maar vooral leren denken, om zelf weer nieuwe oplossingen te vinden voor problemen die men nog niet heeft overwonnen.De Surinaamse jeugd moet hierin ook een belangrijke rol gaan vervullen.

  Het is mijn inziens daarom heel goed dat de regering Bouterse met het introduceren van onderwijsvernieuwingen in het land op de goede weg door moet gaan. Scholen zullen van meer computers moeten worden voorzien, en internetaanbieders zoals Telesur zullen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten neme. De scholen zullen van gratis internetverbindingen moeten worden voorzien zodat de leerlingen/studenten zelfstandig op het internet informatie kunnen gaan opzoeken voor hun werkstukkenonderzoek in het kader van het probleemgestuurd onderwijs.Leerlingen/studenten kunnen reeds op jonge leeftijd oplossingen aandragen voor problemen waar volwassenen niet bij stil staan.


  Maak melding

 15. Wat mij opvalt..op heel veel forums hier wordt er geschopt richting Nederland..de surned..de uitbuiterij van Nederland..etc etc..die lui hoor ik nu niet..waarom moet men naar Nederland voor schoolboeken..hebben ze in sur geen drukapparatuur en zijn ze daar niet in staat om een paar schoolboeken in elkaar te zetten..hebben ze geen guts om nu ff tegen hun eigen mensen aan te schoppen..en/of te klagen..of is dit ook weer de schuld van nederland


  Maak melding

 16. Hoe maak je de surinamers nog dommer!
  Het zal me niet verbazen als het geld wordt weggesluist naar de rekeningen van de minister en de rest van de boevenbende.
  ik benieuwd., arme jeugd , a kis oen mooi.


  Maak melding

 17. PIET:De bestuurders van het land zijn allen drugsdealers, hele en halve analfabeten, massamoordverdachten, fraudeurs, landjepikkers,en gediplomeerde leugenaars.
  Van onderwijs weten ze niets, ze hebben zelf onderwijs nodig, dus van hen hoeft niemand iets te verwachten.


  Maak melding

 18. Who cares, hoe zou jij het onderwijsvraagstuk in Suriname oplossen?Draai je het hoofd weg voor dit vraagstuk net als Venetiaan die nooit een bijdrage heeft geleverd om de vernieuwing door te voeren.


  Maak melding

 19. ROBG: Ik wil niets en dan ook niets, en zeker niet het onderwijsvraagstuk in Suriname oplossen. Ze zoeken het daar maar lekker zelf uit.Onderwijs is trouwens niet echt noodzakelijk in Suriname. Met een c.v. als drugsdealer, massamoordverdachte,verkrachter,bankrover, vechtersbaas, steeltuig kan je de hoogste posten in het land bekleden.


  Maak melding

 20. Deze regering heeft het onderwijs in Suriname vernietigd.

  Gezeik op de Universiteit en nu ook al op de overige scholen.
  Je zou haast denken, dat ze de toekomst van suri, de jeugd, bewust dom willen houden.
  Ook de naschoolse opvang is een flop.

  Het ene schandaal na het andere.
  Maar morgen is het weer een vrije dag.

  Nou ik wens jullie veel plezier op deze bloederige dag!
  Schaamteloos, gebrek aan respect noem ik dat!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.