President erkent obstakels decentralisatieproces

48

PARAMARIBO, 16 feb – President Desiré Bouterse heeft publiekelijk obstakels in het decentralisatieproces aan de kaak gesteld. Bij de beëdiging van districtscommissarissen gaf Bouterse aan dat het echt tijd is. Er is geen weg terug. Spanningen tussen centrale overheid en lokale autoriteiten moeten opgelost worden. “We willen een stukje van de macht teruggeven.”

De shift van centraal naar lokaal is waar het in het proces om draait. Niet iedereen schijnt dit even goed te begrijpen. Vandaar ook spanningen tussen voornamelijk het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de districtscommissaris en districtsraden. “We willen dat een stukje van de macht teruggegeven wordt aan het volk, uiteraard binnen het kader waar de regering leiding aan geeft. We zitten in de regering om het volk te dienen”, zei Bouterse.

Het decentralisatieproces dat enkele jaren terug werd ingezet, zal dit dienen moeten laten blijken. “Als de districtscommissaris zegt dat een weg moet worden gesloten omdat die niet berijdbaar si, kan niet iemand van het kabinet bellen en zeggen dat een vriend wel op de weg mag. We moeten de lokale structuren meer betrekken en niet zeggen dat ze maar hun mond moeten houden. Dat is loochenen van ons volk”, aldus Bouterse.

48 REACTIES

 1. -Er staat geschreven::

  “Als de districtscommissaris zegt dat een weg moet worden gesloten omdat die niet berijdbaar is, kan niet iemand van het kabinet bellen en zeggen dat een vriend wel op de weg mag.

  =Zie maar een stelletje dommerd die in de regering zitten en geen Goed beleid hebben.

  =Bouterse haalt alle deskundige weg zodat zij plaatst kunnen maken voor een paar domme VRIENDJES die geen verstand van het werk hebben. Niets wordt goed overgedragen.

  =Het decentralisatieproces is toen door de vorige regering op gang gebracht om ontwikkeling te brengen in de districten. Eerst zouden Nickerie, Commewijne en para het proces meemaken.

  =Heeft de aanhang van Bouterse nog steeds niet door wat er aan de hand is in Suriname.

  -Waar blijven al die mensen met hun kennis en ervaringen?/ nul komma nul MACHT en nogmaals MACHT


  Maak melding

 2. Descentralisatie is goed, maar Suriname moet eerst heringericht worden, 3/4 van het land kan niet een district zijn met nauwelijks bevolking. Met moet een indeling gaan maken dat de bevolking beter verspreidt word over de nieuwe districten zodat er genoeg mensen zijn op de lokale overheiden te financiëren middels belastingen en heffingen.

  Heeft men hier al over nagedacht? Word het niet tijd dat niet al het geld naar Paramaribo stroomt maar deels lokaal blijft?. En er zijn lokale verkiezingen nodig voor de DC, ophouden met dat vriendjespolitiek van de oom van mijn zwager een distrikt als kado geven.


  Maak melding

 3. Beste mensen,
  Het is vandaag één jaar geleden, dat Anil Ramdas bij ons is heen gegaan. Gaan wij hem niet gedenken? Gaan jullie niets er aan doen? Gaan wij hem zo snel vergeten?

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies (Veel Wijsheid !!!)


  Maak melding

 4. Anil Ramdas,

  een goede vriend vraagt Anil om te participeren bij een top met oud Su politici waarbij ook Henk Arron aanwezig zal zijn!!

  Anil zal deze HENK 🙂 EEN VEEG UIT DE PAN 🙂 hebben gegeven waarbij hij uit woede lijkbleek werd, en letterlijk geen weerwoord had!!!

  de volgende dag liet Arron het leven!


  Maak melding

 5. Bouta is zelfs de grootste obstakel in de vooruitgang van Suriname. Met zijn criminele aanwezigheid in Suriname heeft hij deze proces in verstoord!
  Sedert zijn komst uit nederland als sportsinstructeur en illegale coupleider en dec 1982 moordenaar, gevolgd door zijn amnestie is het bergafwaarts gegaan met ons land en heden wordt het met de dag erger!


  Maak melding

 6. @suriboy
  Tja,in de hoofdstad Paramaribo leek het alsof de verkiezingen in 2010 gehouden werd alleen door de 3 misketiers van Suriname te weten bouta ,brunsie en somo.
  En de rest van de bevolking…wij moesten wachten totdat de deuren geopend werden,want alles voNd letterlijk plaats achter gesloten deuren tussen deze 3.
  In Indonesie is bijna geheel de familie van somo in ambassade dienst,gewoon zomaar,toen had je Chantal doekhie,gevolgd door de andere resterende vriendjes en families van de ndp regering. Je kan bijna zeggen we hebben een NDP VRIENDJES EN FAMILIE REGERING!


  Maak melding

 7. Maar de vraag is of de DC wel een voor bezwaar of beroep vatbaar besluit kan nemen indien hij een vergunning weigert of intrekt. M.a.w. indien de burger het niet eens is met de DC moet er een orgaan zijn (lees: minister) waar hij zich kan beklagen. Dat moet schriftelijk en niet telefonisch. Vervolgens moet de DC wel instrumenten in handen hebben om rechtshandhavend op te treden tegen wetsovertreders. De administratief/bestuurlijke orde is wat dat betreft in Suriname buitengewoon slecht geregeld.


  Maak melding

 8. President zegt:erkent obstakels decentralisatie proces.Hij zegt we willen een stukje van de macht teruggeven,maar hij heeft die hele obstakels zelf gecreeerd. De vorige regering heeft dat decentralisatie
  proces ingezet en dat was goed bevoegdheden decentraliseren ze verspreiden over de verschillende delen van een organisatie. Regerinbouterse is bezig met een centralisatie proces alles gebeurd in een centrum zoveel mogelijk beslissingen worden op een punt genomen en dat is het kabinet van de president hem zelf.


  Maak melding

 9. “Als de districtscommissaris zegt dat een weg moet worden gesloten omdat die niet berijdbaar si, kan niet iemand van het kabinet bellen en zeggen dat een vriend wel op de weg mag. We moeten de lokale structuren meer betrekken en niet zeggen dat ze maar hun mond moeten houden. Dat is loochenen van ons volk”, aldus Bouterse.”
  —–
  Wie houdt Dino tegen, die versperde weg weg op te gaan? Niet eens zijn eigen vader!


  Maak melding

 10. De DC Joeloemsingh moet durven om beslissingen te nemen in Nickerie zonder eerst af te stemmen met de president van Nickerie, dhr. Doekhie.
  Hij is net een marionet, hij wordt opgedragen door Doekhie, de speciale afgezant van president Bouterse om naar zijn pijpen te dansen, anders moet hij zijn bisse inpakken en teruggaan naar zijn geboortedistrict Wanica.
  Het volk van Nickerie ziet dit alles inclussief het personeel van het commissariaat, dus de DC hoeft dit niet te ontkennen.


  Maak melding

 11. Ik snap deze president niet. Hoe zit het met de dijk van Commewijne. De DC zei dat de dijk moet komen , maar Abrahams zei in de media dat de dijk niet zou komen?


  Maak melding

 12. @Orfeo Eboni

  Larriekoek wat jij verteld!
  Waar is het bewijs dat de crimineel bouta met overweldigende meerderheid heeft gewonnen?Waar zijn de stembiljetten die dit kunnen aantonen?
  Dacht ik ook,ze bestaan niet!
  Nederland heeft nooit de opdracht gegeven om een coup te plegen!De coupplegers waren stuk voor stuk surinamers geweest.Geen 1 nederlander was in de groep van de coupplegers!
  Waarom vraagt bouta niet aan nederland om het dossier te openen. Lackin die doet het wel maar tegelijkertijd bidt hij… NIET DOEN GOD,NIET DOEN!Anders ben ik klarie. Ik vraag het gewoon voor de schijn !!Ik doe alsof…

  En nee ik kan geen enkel respekt opbrengen voor jou mening!
  Ik ben niet van plan te zwichten voor de grootste moordenaar van Suriname. 15 burgers in 1 nacht afmaken is heus geen grap geweest!
  En nu heeft hij amnestie ,waarom ,waarom als hij zegt dat hij onschuldig is?!
  Hij weet het tot in zijn botten dat hij zijn straf vroeg of laat zal krijgen. Zijn hoop om alsnog te ontsnappen aan zijn straf ben jij en de rest van de ndp aanhang!
  Aan het einde is het altijd de WAARHEID die het zal overwinnen van alles.Alles heeft zijn tijd!
  Doemsdag voor bouta komt nog!
  .


  Maak melding

 13. Theoretisch heeft de President gelijk ja. Niemand van het Kabinet van de President heeft het recht een DC of wie dan een direkte opdracht te geven. Echter gebeurt dat in de praktijk niet, omdat de President mensen als Ramon Abrahams, Cliff Limburg, Henk Herrenberg en Badrisein Sital nooit op het matje zal kunnen roepen!


  Maak melding

 14. @ Kadir,
  Ik woon niet in Suriname, maar ik volg het nieuws op de voet. De DC in Nickerie is een simpele Marionet. De macht is inderdaad by good old time Doekhie; de man die onlangs hoog is onderscheiden voor verraad en slijmen bij de president. That’s all! Vraag Doekhie waar de goedkope ureneum uit Venezuela is gebleven. “Aksi baka srapoe moro aksi fesi!”


  Maak melding

 15. Het is goed dat president Bouterse inziet dat het centrale bestuur nooit alle beslissingen van het land kan overzien.De president heeft een goede visie m.b.t. de ontwikkeling van het land. Met de decentralisatie verplaatst men de beslissingsbevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid dichter naar de plaats van impact. Dit houdt in dat men op lokaal of district niveau meer bestuurlijke taken zal krijgen om de economische en sociale ontwikkeling te stimuleren.De overheid zal bij decentralisatie ook een deel van haar begroting ter beschikking moeten stellen voor het lokaal bestuur.Met inzichten van het lokale bestuur zullen plaatselijke stimulerende maatregelen op gang gebracht worden.


  Maak melding

 16. Ach,..Bouterse zegt wat mensen graag willen horen,…uitvoering? nul, nada !!

  Hij is de koning van het beloven, maar doen? never!
  Zijn zak vullen en zichzelf de amnestie bezorgen dat kan hij wel.
  2015 moet de bevolking hem keihard naar huis sturen en dit keer voor goed!


  Maak melding

 17. @ surinam patriot,

  In 2015 zal je versteld staan hoe groot de NDP is geworden. Let op mijn woorden, Bouterse gaat voor nog een termijn! Deal with it.

  Als je objectief bent en zelf een kijkje in Su neemt dan zal je wel zien waarom.


  Maak melding

 18. Bouterse regeert Suriname op een primitief manier, hij bouwt van boven naar beneden, voorbeeld, wat zijn de wettelijke kader waar CTU onder valt?
  Zelfde vraag stel ik over deze zogenaamde decentralisatieproces.
  Ik ben het eens met surinam patriot, Bouterse praat die D massa naar de mond.
  @Tang Lafoe, ik sta er niet versteld van dat er zoveel domme onwetende mensen in suriname wonen.
  Chavez,Casto laten zien dat deze populisten meer ellende en achteruitgang brengen dan vooruitgang.


  Maak melding

 19. Decentralisatie is geen begrip voor een zwarte.
  Bouterse geeft het aan het moet binnen het kader waar de regering leiding aan geeft.Begrijpt deze man wat hij zegt.IK DENK VAN NIET.De intentie zal nooit zijn het volk vooruit te helpen.Het gaat om zelf de baas te spelen.Deze mensen hebben de opvoeding thuis niet gehad om hun eigen leven op orde te brengen wat verwacht je dat ze een land kunnen besturen.Het land wordt niet geregeerd maar geplunderd.Dit hebben ze van hun ouders geleerd alles plat vreten en niets achter laten.


  Maak melding

 20. Decentralisatie ? Whahahahahaaaaa Su heeft nog minder inwoners dan een stad als Rotterdam. Sodemieter op met je decentralisatie. Het land kent grotere problemen. Een moordenaar als staatshoofd, een veroordeelde granaten gooier als hoofd van een terrorisme unit, corruptie binnen de ambtenaren apparaat, burgers die automatische wapen aanschaffen, drugs en de idioot hoge staatsschuld. En dan noem ik niet eens de loze verkiezingsbeloftes. Laat ik voorop stellen zolang de corruptie niet wordt aanpakt is decentralisatie kansloos. Als of de lokale overheden geen greep in de kas doen. Bouterse is de weg volledig kwijt.


  Maak melding

 21. Bout praat gewoon de mensen naar de mond.In werkelijkheid is het kabinet van de pres.een op zichzelf staande instantie die een eigen leven lijdt.Alles wat hier uit komt is door de pres.goedgekeurd of wordt het achteraf gedaan.
  Sur.heeft het kader niet meer om grote dingen uit te voeren.Wat van de grond wordt gebracht,loopt mank.Alleen bij ons in het mogelijk dat iemand zonder papieren aan academici leiding geeft.dan moet men niet schreeuwen dat het fout gaat.


  Maak melding

 22. !!!!!! DECENTRALISATIE !!!!!

  ooit, in den beginne, had je het district Nickerie lopend van noord naar zuid-grens met brazilie!!

  Coronie van noord naar zuid, alsook Saramacca, Paramaribo, Commewijne en Marrowijne!!!

  toen NIE_KERRIE_LAND een Economische Macht werd groter dan Paramaribo, is men gauw gauw gaan centraliseren!!

  🙂


  Maak melding

 23. Vraag me af van waar die koos is want een surienaamer is het zeker niet maar bromt als of hij alles van Su af weet doet wat voorouders deeden verdeel en haat zaaien zit in het bloed en savioen aan uitspraaken te hooren deze mensen welke jou jij hebt geen op voeding gekreegen echte hiellen likker praat alleen maar onzin Gmap ook niks te zeggen praat om het praaten net om wat te zeggen zoveel dome mensen in SU EN JIJ DE DOMSTE BUITEN SU BOUTA NA PRESS EN OENG NO KINKIE DATIE Dus berust er gewoon in hoe erg jullie dat ook vinden komt goed jongens SU heeft jullie soordt niet nodig liever kwijt dan rijk dus ssssssssssst of zeggen jullie wat zinigs DANK U


  Maak melding

 24. Bouta ai play chinesie. Denk je echt dat het volk zo dom is. Jij wordt ook niet geremd door enige vorm van intelligentie. Jij wilt zogenaamd decentraliseren omdat je dan in sipaliwini waar alle goud aanwezig is.ales te vertellen. Niemand van de paarss bende die je daar remt voor je paarse daden.


  Maak melding

 25. Meer macht aan de districten. Hoera! Ik ben voor de nieuw te vormen New-China district, bestaande uit vooral Chinese inwoners. En die lui van Paramaribo mogen wel weg blijven. Want wij Chinezen kunnen onze zaken wel zelf heel goed managen.


  Maak melding

 26. @Tang Lafoe,

  Op een gegeven moment zal de staat failliet gaan door al de overheidsbestedingen (subsidies, gratis dit, gratis dat) t.b.v. de djoeka’s. Dus zul jij ook een veel hogere belasting moeten gaan betalen. You like that?
  En wij Chinezen zullen genoodzaakt zijn de prijzen te verhogen. Dan moet je dat maar ook accepteren.


  Maak melding

 27. Zondag 17 februari 2013 om 17:52 uur, door Yang Ka Chin
  Meer macht aan de districten. Hoera! Ik ben voor de nieuw te vormen New-China district, bestaande uit vooral Chinese inwoners. En die lui van Paramaribo mogen wel weg blijven. Want wij Chinezen kunnen onze zaken wel zelf heel goed managen.
  ………………………………………………
  Maar die kans zal je jammer genoeg niet krijgen.

  Suriname zal geen PROVINCIE van het POLITBUREAU uit Peking (Beijing) CHINA worden.

  En als je blijft aandringen met jou verhaal, zullen alleen vrouwen uit China worden toegelaten om vervolgens in het huwelijk te treden met de MARRONS.
  Dan krijgen wij in SU. op den duur een lekkere mix.
  Ronnie ASABINA is altijd een voorstander hiervan geweest.


  Maak melding

 28. @Yang Ka Chin: Wat dacht je van meer dan 5 miljoen Chinezen uit Oost-Azie naar Suriname laten emigeren en een grootste Chineze enclave laten stichten. Ook een New Town Plaza stichten. (grootste shopping mall in Sha-Tin)


  Maak melding

 29. “We zitten in de regering om het volk te dienen”, zei Bouterse.
  Hallo volk wordt toch eens wakker! In de praktijk betekent deze uitspraak: ‘Ik zit in de regering om Amnesty te verkrijgen, ik kan niet anders, begrijp mij toch, mijn handen zijn niet echt schoon en ik kom uit een dictatoriaal nest.

  “Dat is loochenen van ons volk”, aldus Bouterse.
  De huidige president doet niets anders dan het volk verloochend, omdat hij regeert voor eigen gemak en niet voor de behoeften van het volk. Want, wat zie je in de praktijk, ministers zijn niet ingehuurd om te werken, maar zijn mogen stelen om zich te verrijken in ruil voor de Amnestywet. En vrienden en familie (vrouw en zoon) krijgen bevoorrechte posities.


  Maak melding

 30. Nou mensen geloof mij nouj maar!!!!!!! je hebt maar 4 mensen op deze forum wier in m in staan!! echt! kijk even als het kan svp! dat zijn de muggen en pas op! ze kunnen heel erg besmettelijk zijn en laat het niet in de buurt komen! anders ben ik de eerste wier heeeeel erg haaaaard weg looooppt!! Voor de blauwvoorkies zeg ik,,, mang !!! ju na mi sma! i like ju and mi e lobi ju!! hi hiiii..

  @@ Boegroe ju sa kisie koegroe fu ju bassie en te ju no abi fu jang da ju sa jang skeit lek wan agoe!!

  @@ Tang Lafoe ju prite kba

  Agoe switieeeeeeee!!!
  @@ fer mooi he??


  Maak melding

 31. iets mis gegaan!! ter aanvulling op de bovenstaande!!!

  @@ Tang Lafoe, ju gogo pritie en tang lafoe! we ju lafu ju ka sakasaka!!! ik denk jij bent Goslaar!!! Laarh tjata!!


  Maak melding

 32. @@ RobG is herrezen zoals Chavev en Fidel!!! zometeen de afgrond!! wees wakker! je hebt nog een toekomst hoop ik!

  Bedenk wat anders! en verdwijn van deze forum!! ga oa gras maaien voor de buren!! ze hebben daarginds ook geiten en schapen denk ik!!


  Maak melding

 33. @@ GMAP mooi mang!! a tori setie! tang boeng, mi kondre sma. mi lobi!!!!!!!

  Dji ding trawang! mi e taki sjnap, sjnaap, sjnaaapie??? mi no denkie!!! de roooie!!!!! volg de goede verstand!!


  Maak melding

 34. @Wiep-Ding,
  Als dat het tellen van de reacties met een minnetje jouw manier van meten is van de algemen opniie (wetenschappelijke cijfers) zegt het genog over jou niveau hahahahaha. Ik neem jou niet kwalijk, dit forum is jou referentiekader en verder kom je niet woooeeeeeii ye kir mi dja.


  Maak melding

 35. Bouterse de grootste obstakel in dit land ben jij zelf. Neem verantwoordelijkheid en ze gewoon je kan het niet. Je hebt het toen niet gekunt en nu ook niet. De wind die je mee hebt zal ons allen op later duur komen te staan en dan zal weer iemand anders de schuld krijgen van jouw falen. Al die gasten dan van pontbuiten en latour zullen dan merken waar ze staan.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.