‘Meeste Chinezen komen Suriname legaal binnen’

43

PARAMARIBO, 9 feb – Buiten mag dan een andere indruk bestaan, de Chinese immigratiestroom wordt niet gevoed door illegaliteit. Volgens de Chinese belangenorganisaties in Suriname is er nauwelijks of geen sprake van mensenhandel. De verenigingen helpen juist bestijden door waar mogelijk justitie een handje te helpen. Maar zo er Chinese illegalen zijn, staan die niet in de rij bij de verenigingen.

Bij justitie is de zwijgzaamheid berucht van slachtoffers die bij hoge uitzondering worden achterhaald. “Slachtoffers durven ook niet bij ons te komen”, zegt Stephen Tsang, secretaris van de Chinese United Association, tegenover de Ware Tijd. Er kunnen zich ‘hier en daar’ wat gevallen voordoen van mensensmokkel- en handel. “Maar de meeste Chinezen komen Suriname via legale weg binnen.” Illegaliteit heeft meestal een ‘vrijwillige’ basis.

Het gaat dan om personen die een ander land als bestemming hebben. Suriname is dan officieel een tussenstop. Maar de migrant duikt dan onder om later illegaal naar een ander land door te reizen. Hoe groot de illegale stroom is, valt niet te zeggen. Het gerucht dat veel Chinese migranten in de greep zijn van criminele organisaties, is ook niet te bevestigen. “Het enige wat we weten, is dat veel mensen in China een zware lening nemen. We hebben geen zicht op waar ze het lenen.”


43 REACTIES

 1. in fort Nederland dacht men ook de Chinezen onder controle te hebben, dit was in het verleden niet zo en nog steeds niet. In de onderwereld,opiumwereld in Amsterdam waren ze heel gewelddadig en berucht in de Chinese bedrijven.
  Binnen de Chinese restaurant zitten vele onderdrukte Chinezen. Als je ze op straat tegen komt zal je ze niet herkennen, maar in de restaurant kennen dit soort Chinezen hun plaats wel, onderdrukt, uitgebuit en lage,geen, loontjes. De Chinese gemeenschap is een gesloten gemeenschap, waar na een bepaalde tijd de deksel van de septictank,beerput, open breekt. Het zal mij niet verbazen of dit in Suriname ook plaats vindt.


  Maak melding

 2. De chinezen komen inderdaad legaal het land binnen dit is niet echt het probleem.De vraag is : Hoe krijgen de chinezen alles gedaan als ze 1-maal in het land zijn, als voorbeeld: direct een rijbewijs, allerlei vergunningen etc etc…
  Illegaal maakt legaal…jabaya..SU tranga…

  Vergeet 1 ding niet, de chinees die binnenkomt is een LOONSLAAF in dienst van de triade…dus de regering is er ook debet aan mensenhandel…
  maar tja money talks..


  Maak melding

 3. “De meeste Chinezen komen legaal Suriname in”. Inderdaad, als 2/3 legaal binnenkomt en 1/3 niet, dan zijn de MEESTE Chinezen legaal hier. En als je kijkt naar de kwantiteit zijn er nog heel heleboel illegale Chinezen in Suriname.

  Overigens begrijp ik nog steeds niet hoe het kan dat bij de Immigratiedienst in het OW-gebouw er Chinezen zitten met soms wel meer dan vijf paspoorten. Je moet je daar persoonlijk aanmelden. O ja, sorry, het begint met een d en het eindigt op oekoe…..


  Maak melding

 4. Wat er in kan, kan er ook UIT !We hebben alleen hoog gekwalificeerde personeel nodig. Als ze een verrijking zijn voor de Surinaamse economie dan zijn ze wat mij betreft welkom. We zitten echt niet te wachten op een afhaal chinees of de zoveelste Chinese supermarkt.


  Maak melding

 5. De enigste die geen dubbele nationaliteit mag hebben zijn Surinanem. Chinezen mogen wat mij betreft vijf paspoorten hebben, want ze vormen ook geen politiek gevaar…

  Gelukkig is er geen integratie cursus in Su anders was 99 procent van de chinezen gezakt met Nederlands en ook wel Surinaams….zelf sommige Surinamers waren denk ik ook gezakt voor deze cursus…. Gelukkig is die er niet…

  Dus wat Suriname betreft mogen alle chinezen, Suriname binnenkomen, met hun wegwerp rotzooi, spullen die ze in de Supermarkt verkopen, en waar totaal geen controle op is, qua kwaliteit. Die spullen zijn moeilijk te controleren want alles staat in het chinees.

  Mischien wordt het tijd om alle Surinamer een chinese integratie cursus te laten doen want dan kun je de chinezen en hun produkten en doel ook beter leren kennen….


  Maak melding

 6. De Amerikanen zullen ons straks weer vertellen of de meesten wel of niet het land illegaal inkomen!
  Vertrouw op de Amerikanen!Hun ambassades doen goed speurwerk!


  Maak melding

 7. Meneer Tsang speelt hier de onschuld. Hij weet wel dat de Chinezen een zware lening hebben en verder niet. En dat klopt ook niet.
  SU kan zeker immigranten gebruiken voor bevolkingsgroei en voor ontwikkeling van het land. Maar, grote getallen illegalen vormt altijd een gevaar en zorgt voor veel sociale onrust.
  De regering heeft in deze de taak om krachtig op te treden met beleid en handhaving voor het te laat wordt. Durft de “Ingi Boy” ook op te treden tegen “Django Ommoe”?
  Internationaal is gebleken dat men de maffiapraktijken van sommige Chinezen niet moet onderschatten.


  Maak melding

 8. De leiders verkopen het land voor een paar dollars zo laag zijn hun denk vermogen.Zie de leningen die de Chinezen geven en almoesen de zwarten weten niet waar ze het moeten zoeken van blijdschap.Triest is het dat je geld leent en de opdracht wordt uit gevoerd door een Chinees bedrijf.Leren jullie zwarten het nooit dat dit niet kan.Het is niet in het belang van het land.Jullie bewijzen elke dag dat jullie niets om het volk geven.
  Maar dat het volk achter jullie staan laat hun intelligentie niveau zien.
  Het droevige hierin is dat einde verhaal al het geld weer weg gevloeid is naar de buitenlanders.Jullie hebben niets overgehouden en het volk hebben jullie buitengehouden.Dit is toch echt knap hoe jullie dit klaar spelen.Er is heel veel hersenen aanwezig om dit te kunnen realiseren Zwarten hebben verstand van zie in de wereld.


  Maak melding

 9. Forummers, Odi odi.

  Het zijn niet de voormalige Hongkong Chinezen die Suriname inreizen.

  ‘MEESTE CHINEZEN KOMEN SURINAME LEGAAL BINNEN’

  Klopt het artikel wel?
  Volgens de Chinese belangenorganisaties in Suriname is er nauwelijks of geen sprake van mensenhandel.

  Spreekt dhr. Stephen Tsang, secretaris van de Chinese United Association de WAARHEID?

  Zaterdag 9 februari 2013 om 17:37 uur, door passant
  De Chinese gemeenschap is een gesloten gemeenschap, waar na een bepaalde tijd de deksel van de septictank,beerput, open breekt.

  Dat klopt (passant)
  En nog steeds is het gaande in Nederland en overige EU-landen.

  Daarom wil ik jullie graag verwijzen naar een artikel 29/11/2011 over Chinese mensenhandelaars hebben vrij spel in Suriname.

  Raadpleeg zelf deze site a.u.b. incl. video.

  http://caraibischeletteren.blogspot.nl/2011/12/chinese-mensenhandelaars-hebben-vrij.html


  Maak melding

 10. De meeste Chinesen komen Suriname legaal binnen. Maar hoe zit dat nu werkelijk. Of wie houdt nu wie voor de gek met deze constatering die in dit artikel is weergeven?

  Het gele gevaar,de chinesen zijn vandaag de dag een super economische macht in de wereld geworden waar je niet omheen kunt. Niet alleen in de derde wereld zoals in Afrika wordt er huis gehouden maar ook in Europa en de VS is men gedoemd met deze supermacht, rekening hiermee te houden gezien de ecomische recessie waarin deze landen nog steeds verkeren.

  Het is duidelijk en langere tijd zichtbaar dat de Chinesen ook in Suriname in alle sectoren steeds meer terrein winnen. Ik geef hen geen ongelijk wanneer je ook ziet dan zij in Suriname met open armen worden onthaald. Wel mag je jezelf afvragen waar dit allemaal naar toeleidt en vooral ook waar het om de effecten gaat van nationbuilding versus het begrip Surinamisering. Over deze discussie hoor je de politiek niets zeggen.

  De Chinees is een harde werker maar zijn geld is ook macht, omdat s’lands politiek de verleiding moeilijk kan weerstaan om hier nee tegen te zeggen. En ligt dit niet aan aan de attitude vorming van de Surinamer zelf, wanneer hij zich nog altijd afhankelijk van andere opstelt?

  Nederland wordt heel wat verweten als het om de ellende in Suriname gaat en wordt als boosdoener gezien vanwege het kolonialisme en het neo)kolonialisme. De Surinamer in diaspora wordt met zijn liefde voor het land en zijn goede bedoelingen en ideeen tegen gewerkt, niet gewaardeerd en voor verrader gezien, terwijl de chinees vanwege zijn geld zonder meer wordt onthaald onder het mom,ontwikkeling voor de bevolking te brengen.

  Men heeft de mond vol als het om het geloof in eigen kunnen gaat, maar dit blijkt m.i slechts een loze kreet. Hoe hypocriet is deze attitude dan ook niet als het zou gaan om vooral het eigen kunnen wat men het volk voorhoudt. Nee het blijkt wellicht toch makkelijker te zijn dat anderen van buitenaf de ontwikkeling moeten brengen. En de corruptie viert nog steeds hoogtij.

  In mijn optiek is er in feite sprake van schijnwelvaart.
  De analyse die ik geef is dat de politieke machthebbers capituleren bij de gratie van het grote geld, praten over grote projecten die door China worden gefinancierd en verrijken tevens zichzelf.Het volk kijkt toe, merkt geen persoonlijke vooruitgang en ziet de chinees toch niet zitten omdat die niet volledig in het Surinamiseringsproces participeert.

  De chinees is de lachende derde die maar alles voor elkaar krijgt. Het zal dan ook niet vreemd moeten zijn wanneer de Surinamer gaandeweg ook zal meemaken dat zijn hele politieke constitutie door de chinees zal worden gedomineerd wanneer de bevolkingsaanwas door de toeloop van nog meer Chinesen naar Suriname groter wordt en daardoor de onderlinge verhoudingen anders zullen komen te liggen of zelfs verstoord raken.

  De vraag die bijvoorbaat beantwoord dient te worden is, of het met de economische vooruitgang die te berde wordt gebracht,gaandeweg ook werkelijk opgemerkt zal worden door de overige bevolking. Het antwoord blijf ik u vooralsnog verschuldigd,doch er zijn m.i reeds tekenen van ontevredenheid gezien de houding/ attitude van de nieuwe chinezen.

  Ik denk wel te verwachten dat Suriname op den duur te maken zal hebben met grotere tegenstellingen tussen rijk en arm en tussen de bevolkingsgroepen onderling en de nieuwe chinesen in het bijzonder. Aan de andere kant neem ik in gedachte, dat Suriname in feite en in essentie een unieke creatie is van verschillende bevolkingsgroepen waaronder de chinesen van oorsprong toch al vertegenwoordigd zijn.

  De vraag rijst of het begrip Surinamisering /eenheid in verscheidenheid met deze nieuwe era, nog stand zal houden. Duidelijk is dat men bedacht zal moeten zijn wat de toekomst in dit verband brengen zal.

  Tot slot geef ik u enkele wijsheden als stof tot nadenken.
  – Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening. Confucius
  – Wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet hoe duur domheid kost.
  – Wees waakzaam over uw gedachten, ze zijn het beginpunt van uw daden.
  -As James Baldwin says, “People can cry much easier than they can change.”
  – When the ego dies, the soul awakes” (Mahatma Gandhi)
  – And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same- (Nelson Mandela)


  Maak melding

 11. Jammer en nogmaals jammer,dat die simpele zieltjes die het voor het zeggen hebben in Suriname nog steeds niet door hebben dat Suriname een wingewest van China is geworden.


  Maak melding

 12. heb van mensen gehoord dat de chinezen tientuizend you es dollers kunnen neertellen voor een verblijfsvergoening inclusief AiDiekaart en Reibeweis. Dat geloof ik best, want rijbewijs halen, betekent, eerst theorie en dan afrijden. Hoe hebben ze hun theorie gehaald, als ze jou nauwelijks in de winkel verstaan. Je vraagt bijvoorbeel waar bleekmiddel ligt, wijzen ze je Coca Cola aan!!!!!!!! Zodra ze Surinaams paspoort hebben, vertrekken ze naar USA. Voor USA heb je zo een visum als je een winkelvergunning heb. Iemand die op familiebezoek naar Amerika wil gaan, wordt visum afgewezen en iemand die Suriname als springplak gebruikt, krijgt visum.


  Maak melding

 13. Natuurlijk komen er duizenden Chinezen per maand Suriname legaal binnen.
  Dat is onderdeel van de belachelijke overeenkomsten die Suriname sluit met China.

  Suriname in de uitverkoop en de Chinezen zijn binnen 10 jaar in de meerderheid in Su en dan heeft de eigen bevolking niet meer te vertellen± economisch niet en ook politiek niet..


  Maak melding

 14. Laat Suriname maar helemaal vollopen met Chinezen. Dat is daar meer dan goed voor iedereen. Ik weet zeker dat ze er niet uit hun neus gaan zitten eten zoals de meeste buitenlanders hier. Dat doen ze nergens. Ook niet hier. Chinezen zijn geen mensen die alleen maar bezig zijn om zoveel mogelijk van de gemeenschap te profiteren. Chinezen zijn een heel dienstbaar volk waar geen ander volk aan kan tippen. Waar veel Chinezen zijn is veel werk. Dat zal in Suriname waar het barst van de luilakken op den duur niet anders zijn. Een land zonder Chinezen is een land zonder toekomst.


  Maak melding

 15. MOLENAAR:
  “Suriname in de uitverkoop en de Chinezen zijn binnen 10 jaar in de meerderheid in Su en dan heeft de eigen bevolking niet meer te vertellen± economisch niet en ook politiek niet..”
  ——–
  …..en natuurlijk Nederland ook niet!


  Maak melding

 16. Bij de Chinezen moet je wezen
  als je lekker eten wil
  Zure doksen, haaienvinnen
  en gebraden kikkerbil
  Alles met een sambalsausje
  volgens oud Chinees gebruik……
  Als je alles hebt gegeten
  komen er vlammen uit je buik!
  La la la la la la la


  Maak melding

 17. @Tell me
  Evenals Henk Molenaar vind ik het een prachtige bijdrage met een klein schoonheidsfoutje!
  De zin :”Wie denkt dat wijsheid duur is, weet niet hoe duur domheid kost”,klopt grammaticaal niet!

  Of je zegt:Hoe DUUR domheid IS òf HOEVEEL domheid KOST!


  Maak melding

 18. @Brandon
  Jij hebt niks tegen de zwarten en ik heb ook niks tegen jou .
  Maar Coronie,schrijf je met een hoofdletter “C” en eindigt op een kleinletter “e”!
  Dat hoor je toch te weten?
  Coronie is de naam van een district uit je eigen land!
  Ik denk dat de Coronianen even eerlijk als jij zullen zijn;ze zullen vanaf nu in het geniep wat tegen jou hebben!JE VERKWANSELT DE SPELLING VAN DE NAAM VAN HUN DISTRIKT!


  Maak melding

 19. @Wan bon
  Ik denk dat de V.S. heel veel informatie over Suriname van Nederland(vooral in deze periode)krijgt!
  (Nederland is en blijft,of je dat wil of niet,in en voor Suriname nooit en te nimmer weg te denken).


  Maak melding

 20. WHO CARES,
  Ik dacht even een vrolijke noot er tussen door te gooien!
  Tussen alle heftigheid door.
  Het is namelijk een liedje.
  Jammer hoor!
  En…. eh.. waarmee feliciteer je mij dan?


  Maak melding

 21. oprotten met die chinezen. Met hun troep en hun zoveelste hondenslagterij. Is suriname niet te warm voor de chinezen. Of is china al overbevolkt. Bovendien zijn het allemaal criminele chinezen die hun land wegvluchten.

  Dus chinezen oprotten naar jullie land china. Suriname zit niet op jullie te wachten.


  Maak melding

 22. @Ferdinand Hossenbux en anderen die niets van de chinezen willen hebben.

  =In Amerika -New York heb je ook een China Town en kan jou zeggen dat er veel geld in het laadje van de belastingdienst gaat.

  =Ik heb liever de Chinezen omdat er veel Surinamers te verwend zijn en weten niet wat vroeg opstaan is om aan het werk te gaan.

  Chinezen zijn harde werkers en ook ondernemend.

  =Zie Coronie, Para Berlijn etc etc waar de ontwikkeling stil staat en men niets doet om ontwikkeling brengt.

  =Vele Surinamers weten niet wat eenheid is, terwijl de Chinezen dit wel hebben.

  =Ik hoop dat niemand dit vergeten is toen er suikerriet gekapt moest worden in Suriname.
  Haast geen enkel Surinamer wilde dit gaan doen, toen zijn de Guyanezen overgehaald om het wek te doen.
  de leus was “”kap tjing ano sing””


  Maak melding

 23. @Who cares
  Ik zie die Surinamer die de onderdrukking zullen overleven nog gaan voor plastische chirurgie om spleetogen te krijgen!
  (DE ZOGENAAMDE ZWARTE CHINEZEN) 😀 😀 😀 😀


  Maak melding

 24. @kolibrie weet je wat, ik zou mij zorgen maken om de regering van Bouterse waar allen bijna met pensioen moesten gaan. Het zijn allen van de jaren 80 die het land regeren.

  =De jongeren zouden posten krijgen zodat zij mee konden genieten van de economie, maar zie nu wat er aan de hand is.Baas heeft het zelfs geroepen op het podium/////

  =v.b Naarendorp die ambassadeur is van Frankrijk is 73 jaar en wil ook ver van de gevangenis blijven.


  Maak melding

 25. EN DIT ZIJN DE ZALVENDE WOORDEN VAN “DADA”

  PRESIDENT ZAL PROBLEMEN TOELATING CHINEZEN AANPAKKEN.
  10 Feb. 2013 (Bron-StarNieuws)

  President Desi Bouterse en echtgenote werden verwelkomd bij Kon Ngie Tong Sang.

  De lange procedure voor verblijfsvergunningen van burgers uit China zal aangepakt worden.
  Dit heeft president Desi Bouterse de Chinese gemeenschap toegezegd bij de viering van het Chinees Nieuwjaar in Kong Ngie Tong Sang vanmiddag.

  “Het heeft mijn onverdeelde aandacht en zal met de betrokken instanties, met name justitie, zeker wat doen voor deze groep”, zei de president. “Omdat hun bijdrage wezenlijk is, het is inhoudelijk en het is te zien. We zullen op ‘TRANSPARANTE’ wijze dit probleem aanpakken”.
  ……………………………………………….

  Ook de Illegaal in Suriname verblijvende CHINEZEN, zullen middels een GENERAAL PARDON van DADA in het bezit worden gesteld van een verblijfsvergunning.


  Maak melding

 26. @ Fer E, odi brada,

  De laatste keer dat ik mijn verblijfsvergunning moest verlengen, heeft het mij ruim 3 weken geduurd voordat ik alleen al mijn papieren kon indienen. Dan was dit niet goed, dan was dat niet goed, ik werd gewoon naar mijn malle moer gestuurd, terwijl mijn papieren al jaren in orde waren. Die man die aan het begin van de controle zat verzon iedere keer weer een andere smoes. Ja,veranderd beleid, enzovoort. Nee, doekoe wilde hij. Het heeft mij ruim 4 maanden gekost voordat mijn permanente verblijfsvergunning in orde was. Van mijn vrouw lag zelfs nog boven in een ander kantoortje, en na lang aandringen was iemand bereid te zoeken, en kwamen de papieren uiteindelijk te voorschijn. Daarvóór had ze al drie zenuwinzinkingen gehad. En nu wordt het beleid ten aanzien van de Chinezen veranderd en versneld? De rest kan dus gewoon de pot op, begrijp ik hieruit. De Chinezen hebben al een streepje voor bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dit ruikt naar discriminatie, onwil en vooral smeergeld!


  Maak melding

 27. Meeste Chinezen komen Suriname legaal binnen. Volgens mij komt iedereen die in Suriname per vliegtuig aankomt, legaal binnen. Immers, als je land op Zanderij Pengel dan kan je niet de bosjes in vluchten.
  Wat de bijdrage van de Chinezen aan de Surinaamse economie is, is moeilijk te schatten. Ze handelen vooral (winkels) en zetten geen productiebedrijven op. Deze productie zit in China, niet in Suriname. Het zou goed zijn wanneer de Surinaamse regering er bij China op aandringt om hoogwaardige industriele productiebedrijven op te zetten in Suriname met alle faciliteiten en kennis die daarvoor benodigd zijn. China heeft alleen respect voor regeringen die tegenstand bieden, anders lopen ze helemaal over je heen.


  Maak melding

 28. Mooi toch dat meeste Chinezen Suriname legaal binnenkomen. Misschien een goed idee, Chinezen die China wilt verlaten. Naar Suriname laten emigreren en alle uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland die niet terugwillen naar hun landen van herkomst een alternatieve land bieden. In dit geval Suriname.

  Vervolgens vol bouwen met wolkenkrabbers van meer dan 50 verdiepingen hoog.


  Maak melding

 29. Stel eens voor dat alle illegale Chinezen uit Nederland naar Suriname zal verhuizen en vervolgens legale status van Suriname krijgen en Chinezen uit Indonesie naar Surimane emigreren en alle mensen uit China die weg willen. Dan heeft Suriname een bevolking van meer dan 10 miljoen mensen waarvan 8 miljoen Chinezen. Dus zal de Surinamers wel Chinees dialecten Manderijn, Kantonees of Wenzhou moeten leren. Het recht van de sterkere gaan dan gelden in Suriamane. De Chineze Trots zal daar zeker zege vieren. Grootste Chineze enclave buiten China.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.