dinsdag, juni 18, 2024
HomeOnderwerpenEconomieLonen Surinaamse overheid ‘te zwaar’ voor bedrijven

Lonen Surinaamse overheid ‘te zwaar’ voor bedrijven

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 1 feb – De salarisreeks die de overheid hanteert voor ambtenaren, Fiso, is niet geschikt voor het bedrijfsleven. Volgens Imro San A Jong, econoom en bestuurslid van investeringsagentschap IDCS, zou toepassing neerkomen op een doodklap. Met name Fiso als uitgangspunt voor het bepalen van het minimumloon, is uit den boze.

De doorwerking in de economie zou tot situaties leiden die niemand wil. “Allereerst krijg je scherpe prijsstijgingen om de betaling van het loon mogelijk te maken. De ondernemer het geld niet kan ophoesten, gaat mensen afvloeien”, zegt San A Jong tegenover de Ware Tijd. Lagere inkomensgroepen zijn dus niet geholpen met het eventueel doorvoeren van Fiso. En dat is juist wat overheid en ook de vakbeweging wel zeggen te beogen.

Maar ook de kwaliteit van het ondernemingsklimaat zal drastisch afnemen. “Ondernemers zullen massaal kiezen voor de informele sector”, aldus San A Jong. Dat wordt chaos in plaats van de zoveel bezongen ordening. Het bedrijfsleven is voorstander van een minimum maandloon van zeshonderd en vijftig Surinaamse dollar (ongeveer honderd en vijftig euro). Onder meer president Desiré Bouterse en de vakbeweging staan bijna dubbel zoveel voor.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

28 REACTIES
 1. De natuurlijke hulpbronnen oa goud, hout, aardolie enz brengen genoeg geld binnen in het laatje van het ministerie van financiën. Er moet een minimumloon worden vastgesteld in samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid, vakbonden ea. Een gedeelte van deze inkomsten van de natuurlijke hulpbronnen moet worden gebruikt om het verschil tussen wat het loon dat bedrijfsleven betaalt en het minimumloon aan te vullen voor deze werknemers voor een bepaalde looptijd. kort/middellang.

  Het bedrijfsleven betaalt haar deel van het minimumloon en de overheid vult het bedrag/verschil aan tot het minimumloon. In de loop van de tijd/jaren kort of middelland, neemt het aandeel van de overheid af en neemt het aandeel van het bedrijfsleven toe tot dat het bedrijfsleven het minimumloon zelf aan de werknemers betaalt.

  De armoede in het land Suriname moet zo snel mogelijk worden geneutraliseerd. Verder moet er sterk aan gewerkt worden dat alle Surinamers een behoorlijke opleiding volgen. waardoor het minimumloon wordt verkleind. Ondernemen en exporteren moet het ministerie van onderwijs en volksontwikkeling propageren. Verder dat een gezin de hoeksteen is van een samenleving. dicipline moet vanaf jongs worden bijgebracht en voor losbandigheid moeten orthodoxe maatregelen worden toegepast.Binnen één generatie na invoering van deze regels zijn Surinamers, (vooral de afstammelingen van Afrikaanse afkomst) de braaftste mensen van het caribischgebied.


  Maak melding
 2. Het is een nobele gedachte om de minimum loon te verdubbelen meneer Bouterse maar wat bij jou ontbreekt is een lange termijn visie. De kaboutertjes z.a. Ali die je om je heen hebt zijn niet instaat jou het duidelijk te maken.En de profeet bij de bank van die moet je het hebben.Je bent omringt door schurken.
  Je hebt intelligente Surinamers die een lange termijn planning kunnen ontwikkelen waardoor de werkloosheid bestreden kan worden en de export bevordert kan worden.Hiermede bedoel ik geen moeder aarde verkopen maar duurzame economieen te ontwikkelen.


  Maak melding
 3. Kijk dat ding is moeilijk 600 of 1200,Zegt gewoon niks!
  Men moet eerst weten hoeveel men nodig heeft om een gezin behoorlijk te kunnen onderhouden.
  Dus huis, vervoer, brood op de plank, medische zorg, kleding…zelf ondergoed…Su op dit moment voor een gezin is 1200 pinaren als hond.
  En de Chinees zal echt niet goedkoper worden…2500SRD begint het leven op dit moment in Su……dan ben jij redelijk voor een gezin……anders is het hosselen…dus de vrouw is verplicht om te werken buitens huis….thuis blijven no di moro.


  Maak melding
 4. Weer een ambassade . het kan niet op. Moeten zeker weer familie leden van NDP kader ‘gefaciliteerd’ worden

  uitsland wordt Surinames nieuwste en serieuze ontwikkelingspartner in Europa. Nog dit jaar wordt in dat land een ambassade gevestigd. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken verwacht dat halverwege 2013 de voorbereidingen afgerond moeten zijn. In de marge van de EU-Latijns-Amerika-top in Chili had Lackin bilateraal overleg met bondskanselier Angela Merkel.


  Maak melding
 5. hoge lonen maakt de export ook duur(der)

  in Ned is er sprake van 1 a 1,5% loonstijging om im-export in balans te houden, DADA echter bij aantreding;

  50 % kabinettoelage aan eigen boeven,
  20% hier, twk daar , boeven ministers van ’80 jaren ook twk, Ingrid & Steve, CTU enz enz…

  de strategie van DADA is tevreden houden en gaan voor een 2e termijn, dan hoopt hij 76 te worden en dan stilletjes zijn aftocht richting Obiamang-land!!!

  *ondertussen*

  Mai verkoopt masala…wachtend op AOV
  Moesje verkoopt knippa …wachtend op schoon drinkwater
  Mae verkoopt dawet.. wachtend op een huisje

  da na wang hiep….. 🙂


  Maak melding
 6. Gelijkheid!

  Het is bij mij allang bekend dat regeerders in Suriname denken dat alleen ambtenaren werken in SU.
  Het bedrijfsleven en de middenstandsChinees tellen niet echt mee. Daarom zijn de lonen van ambtenaren zo verschrikkelijk gestegen ten opzichte van mensen in het bedrijfsleven.
  Waarom denkt u dat het verschil in levensstijl en luxe zo groot is in ons land? De ene heeft 5 auto’s voor de deur staan terwijl de ander op krofaja moet koken.
  Politieagenten, brandweerlieden, duaneambtenaren en klerken op de verschillende ministeries werken minder maar verdienen vele dollars meer dan een verkoopstertje bij een Chinees in de Maagdenstraat.

  Willen Desi en de Vakbond het minimumloon van 650 naar 1300 SRD per maand brengen, dan weet je dat de Chinees aan de Maagdenstraat alle personeel ontslaat. Dan stijgt het aantal werklozen zodanig, dat corruptie en prostitutie verschrikkelijke vormen zullen aannemen.

  De overheden hebben al die tijd alleen maar aan ambtenaren gedacht, zonder de rest van de werknemers serieus te nemen. Een minimumloon van 1300 SRD zal de nekslag zijn voor het bedrijfsleven. En als het gedwongen wordt ingevoerd dan zullen de prijzen van alle goederen met 100% stijgen. Wie zal dan de rekening betalen? Juist ja! De kleine man.

  OK, een minimumloon is hoog nodig in Suriname, maar dan zul je eerst andere werknemers behalve ambtenaren serieus moeten nemen en ook de wensen van het bedrijfsleven tegemoet moeten komen.


  Maak melding
 7. Casino’s!

  Als u ooit in een casino in Suriname bent geweest dan heeft u wel gezien hoeveel jonge mensen van de Marron groep er een baan hebben.
  Wanneer de overheid denkt dat het minimumloon op 1300 Srd moet komen dan vliegt meer dan de helft van deze Marron jongeren (die willen werken voor hun geld) het casino uit. Die komen dan op straat te staan en zijn dan hun trots van een baan hebben, kwijt.
  En omdat ook de middenstandschinees aan de jodenbrede of maagdenstraat zijn personeel massaal gaat ontslaan, dan staat de helft van de beroepsbevolking op straat.

  Regering: denk voordat je doet!


  Maak melding
 8. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Een hele maand werken voor 650srd is slavernij. Een bouwvakker kan met 1 dag werken al 150srd verdienen!
  Het minimumloon zal toch echt boven de duizend srd moeten liggen, wat wel inhoudt dat er harder en efficienter gewerkt zal moeten worden. Gevolg is dat men het in bepaalde braches met minder personeel zal doen. De slechte werknemers zullen worden bedankt. Tra fasi no de.


  Maak melding
 9. Musk

  Casino’s!

  Als u ooit in een casino in Suriname bent geweest dan heeft u wel gezien hoeveel jonge mensen van de Marron groep er een baan hebben.
  Wanneer de overheid denkt dat het minimumloon op 1300 Srd moet komen dan vliegt meer dan de helft van deze Marron jongeren (die willen werken voor hun geld) het casino uit. Die komen dan op straat te staan en zijn dan hun trots van een baan hebben, kwijt.
  En omdat ook de middenstandschinees aan de jodenbrede of maagdenstraat zijn personeel massaal gaat ontslaan, dan staat de helft van de beroepsbevolking op straat.

  Regering: denk voordat je doet!
  alleen ongeltterde mensen schrijven dit soort shit. de regering wil helemaal geen minimumloon invoeren. wat de regeing wel aan het doen is is in triepartiet overleg tussen Bedrijfsleven, vakbweging en regering consensus te bereiken bij het inte voeren minimumloo. en dat is een groot verschil met de shit die jij hier neer pent en dan spreek jij dat mensen ongeletterd zijn?? verbeterd de wereld begin bij je zelf.


  Maak melding
 10. Het zijn dus de ambtenarensalarissen die de economische ontwikkeling van Suriname naar de klote helpen.Suriname heeft geen grote aantallen ambtenaren nodig die een groot deel van de overheidsinkomsten doen verdampen.


  Maak melding
 11. De lantiman is lui, dom, grote bek en zeer achterlijk….hij heeft het niet door dat hij een slaaf is door eigen luiheid en domheid ….brengt al zijn/haar geld naar de winkel of autohandel…dan schreeuwen wij pinaren, maar de basis licht bij de domme achterlijke lantiman die zijn kop nooit heeft leren gebruiken.


  Maak melding
 12. Marktwerking is het toverwoord.
  Draait een bepaald bedrijf goed en maakt het een gezonde winst zal dat bedrijf ook goed zijn voor zijn medewerkers omdat die ervoor zorgen dat het bedrijf goed blijft draaien.
  Een bedrijf zonder animo van de werknemers zal nooit goed kunnen draaien.
  Een goede beloning hoort erbij als men van meerwaarde voor het bedrijf is.
  Zodra je denk dat je om 13.00 uur kunt beginnen en om 17.00 uur weer naar huis kunt gaan ben je verkeerd bezig.
  Inzet is van het grootste belang voor iedere werknemer.
  Een gezonde balans tussen werk en gezin is hiervoor uiteraard zeer belangrijk.
  SU zou het nog veel beter voor elkaar krijgen als ze de onnodige ambtenaren eruit zetten.
  Mensen die geen verstand hebben van het besturen van een land moet je niet hebben.
  Die maken er een zooitje van en vervolgens bestelen ze het eigen land.


  Maak melding
 13. Dankuwel President Venetiaan, met het doordrukken van Fiso en zie hier het probleem van de Surinaamse economie…..de werknemers zoeken allemaal een zwaar betaalde Fiso baan bij de overheid en het bedrijfsleven blijft met de kneuzen zitten.


  Maak melding
 14. Werkloosheid wordt voornamelijk gevoed door hardnekkige onwil van werkgevers gezamenlijk met overheid en vakbonden een minimumloon vast te stellen. De stigmatisering van werkgevers die ervan uitgaan dat de salariseisen die Overheid en vakbonden stellen ongeschikt zijn voor het bedrijfsleven, slaat als een tiet op een stoeprand, nergens op dus. Het komt erop neer dat terwijl ‘het gras ( de winst toeneemt in bedrijven) groeit, het paard( de werknemers) sterft’( sterven van een honger loontje). Waarom is deze econoom Imro San A Jong de enigste econoom in Suriname, die als bestuurslid van een Investeringsagentschap is ingehuurd om aan deze onheilspellende boodschap gehoor doen geven? Als werknemers bovenmatig presteren en er worden winsten gemaakt, waarbij de bedrijfsinvesteringen volkomen zijn gedekt, dus waarbij het break even point, het punt waarbij alle gemaakte kosten zowel van productie en personele kosten volkomen zijn gedekt, en waarbij bovendien ver boven het break even point winsten worden gemaakt, dan mogen de lonen wel omhoog. De werknemers in Suriname verdienen over het algemeen een hongerloontje, als dat wordt afgezet tegen de behaalde bedrijfswinsten de laatste tijd, dan kan en mag dat gewoon omhoog zoals vakbonden en Regering eisen. Staatsolie en Surinaamse bank mogen als recente voorbeelden worden aangeduid, die 2 miljard dollar vertegenwoordigen aan omzet van het afgelopen boekjaar. Hoe meer geld in de zakken van werknemers en consumenten komt, hoe groter de bestedingen en omzetten en dito belastinginkomsten, het is een keuze die gemaakt wordt. De winsten van Bedrijven moeten meer worden afgeroomd om de consumptieve vraag te kunnen stimuleren dunkt mij. Knollen voor citroenen behoeft tegenwoordig geen enkel econoom van welke pluimage dan ook zomaar te ventileren zonder zijn boodschap met gedegen cijfermateriaal te illustreren. Die tijd hebben we gehad dat econoom Imro San A Jong zijn uitspraken niet met cijfermateriaal behoeft te ondersteunen. Hij zal maar het bewijs moeten leveren voor zijn ongezouten drogredenering. De Regering of overheid kan altijd de prijsstijging afremmen door vaststelling van een prijsplafond. Zodoende kan de prijspeilspiraal worden gedempt. Met het geven van belastingverlichting aan bedrijven die meewerken aan minimumlooneisen gaat ook een prikkel uit om mee te werken.


  Maak melding
 15. Ik vind dat het vast stellen van het landelijk minimumloon de bedrijven daarover niks te beslissen hebben,’die beslissing moet door de staat gemaakt worden zowel het handhaven van de prijzen stijging die geen invloed op de lonen mag hebben.


  Maak melding
 16. werken bij de overheid in Ned was tot voor kort een baan van *wieg tot graf*
  alles keurig geregeld van salaris tot pensioen!

  bij het bedrijsleven werd dat gecompenseerd door een 13e maand, presentje bij je verjaardag,uit-etentje bla bla!!!

  In de Su van DADA waar de 7 even het tog al goed tot zeer goed hebben, gaat hij nog eens een keer sinterklaassen door uit te delen een kerstpakket van srd 150….ai boi

  en dit is geen Ingi-verhaal,…somo heeft op elk pakket srd 60 winst gemaakt

  🙂


  Maak melding
 17. Alleen,

  Wie heb ik beschuldigt van ongeletterdheid? Wie oh Wie?
  Ik begrijp jou woede op mijn “casino’s” echt niet. Ik weet echt niet wat je kwaad maakt in dat stuk.
  Het is een deel van mijn visie op het misschien in te voeren minimumloon. Als dat jou niet aanstaat dan moet je het maar niet lezen. Overslaan!
  Maar gaan tieren en schelden op een stuk dat je niet begrijpt geeft al aan hoe geletterd jij wel bent.


  Maak melding
 18. SRA,

  “Ik vind dat het vast stellen van het landelijk minimumloon de bedrijven daarover niks te beslissen hebben,’die beslissing moet door de staat gemaakt worden zowel het handhaven van de prijzen stijging die geen invloed op de lonen mag hebben”

  KIJK SRA BEGRIJPT WAT HET POLDER MODEL IS. WHAHAHAHAAAA
  DE HELE WERELD ROEMT NLD EN HAAR SOCIALE PARTNERS MBT HUN CONSTRUCTIEVE HOUDING EN HET GEZAMELIJK ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN, MAAR WAT SRA WIL IS HET OMGEKEERDE.

  DADA LEEFT IN DIE JAREN 80 MODUS. DIE MAN MOET GEWOON WEG. ONDER HEM IS SURINAME EEN ORDINAIRE BANANEN REPUBLIKE GEWORDEN WAAR TEGENSTANDERS NIETS TE ZEGGEN HEBBEN.


  Maak melding
 19. Musk

  Alleen,

  Wie heb ik beschuldigt van ongeletterdheid? Wie oh Wie?
  Ik begrijp jou woede op mijn “casino’s” echt niet. Ik weet echt niet wat je kwaad maakt in dat stuk.
  Het is een deel van mijn visie op het misschien in te voeren minimumloon. Als dat jou niet aanstaat dan moet je het maar niet lezen. Overslaan!
  Maar gaan tieren en schelden op een stuk dat je niet begrijpt geeft al aan hoe geletterd jij wel bent.
  jou visie klopt niet, zaken worden niet door de keel gedrukt. in overleg en met consesus bereik je veel. let nou maar op die waterberg van je, hij was 7 jaren minister van volksgezondheid en hij heeft het AZV waar jij in een ander posting over praat, niet voor elkaar gekregen DAT HET TOT WET IS VERHEVEN lag aan hem omdathij te hoog van de toren blaast net als jij het doet met al je posting. en wat lezen wij in de krant, ja hij praat over kosten SRD 300.000.000,=


  Maak melding
 20. De Surinaamse overheid is teveel gefocust op de toekomstige inkomsten uit de Gouddeals. Wat men echter vergeet is dat de financiele crisis de prijs van goud naar een recordhoogte heeft gestuwd. Op 10 en 11 december heeft de FED waarschijnlijk voor de laatste keer beslist om de inkoopprogramma van US Treasuries voort te zetten. Dit betreft voornamelijk de implementatie voor QE 4. De markt is waarschijnlijk voor de laatste keer Bullish geweest voor goud. Dit zie je terug in de stijgende aandelenkoersen van op de diverse financiele markten.

  Wat houdt dit in voor de toekomst?

  Dat de prijs van goud weer sterk gaat dalen en dan met de volgende steunpunten:

  Steun 1 op USD 1566 /1550
  Steun 2 op USD 1400 /1350

  De korte termijn trend zal de prijs flucturen tussen de USD 1566 en USD 1770

  De kans dat de koers wederom naar het hoogste punt van USD1885 zal gaan is onrealistisch. Bedenk hierbij dat in 2000 het laagste koers nog USD 288 was.

  De Euro is aan een opmars bezig, waarbij een pariteit met de USD weer ter sprake komt. Voor de langere termijn zullen de USDollar en Crude Oil stijgen en de prijs van Goud dalen.

  De 200 daags gemiddelde van goud ligt op USD 1671. Onder deze gemiddelde zal een sterke daling van de goudprijs plaatsvinden. En dan komen we heel gauw in de regionen van het gemiddelde tussen 2000 en 2012. Het gemiddelde ligt dan op laagste koers + hoogste koers gedeeld door 2: USD 288 + USD 1885 = USD 2173 gedeeld door 2 = USD 1086

  Ik hoop dat de Surinaamse regering rekening heeft gehouden met deze gemiddelde koers van USD 1100. Anders zullen de druiven heel zuur zijn en kunnen de mega-investeringen nooit terug verdiend worden.

  En in het verlengde hiervan is een afslanking van het overheidsapparaat en een matige loonontwikkeling een dringende noodzaak.

  Ik hoop dat de president van de Centrale Bank van Suriname, de heer Hoefdraad deze bijdrage leest. Ik wens hem in elk geval heel sterkte.

  Michael (econoom, financieel analist en investment banker)


  Maak melding
 21. @ michael,

  Door rekenwonders als jij zit de hele wereld economie in zeer zwaar weer.
  Mensen als jij kijken naar de waan van de dag om maar zoveel mogelijk geld te maken, zonder verder na te denken over de gevolgen van jullie graaicultuur.
  Door figuren als jij komt alle financiële ellende.
  Als jij werkelijk een econoom bent dan zou je beter weten wat je schrijft.
  Dit soort dingen zet je niet op een forum, dit soort zaken meldt je bij de desbetreffende regering.
  Adres is zo te vinden hoor, gewoon even google’en!
  Maar voor jullie soort mensen geldt maar één ding, geld maken over de ruggen van de hard werkende mensen!
  Je schrijft dat je ook nog investment banker bent toch?
  Wel, jij bent dus mede verantwoordelijk voor de wandaden van het financiële beleid in deze wereld.
  Juist jij bent een figuur die alleen maar arme mensen nog armer maakt door de verkeerde investeringen.
  Denk aan de huizenbubbel in de USA waar alle ellende mee begonnen is!
  Denk aan de grote jongens in de USA, Goldmann Sachs en nog meer van dat uitschot.
  Jullie hebben de financiële ellende veroorzaakt en verdienen daar nu dik geld aan!
  Schoften zoals jij zouden ze financiël totaal moeten uitkleden en aanklagen wegens wandaden tegen de mensheid.
  Kaalplukken moeten ze jou en de rest van jou soort!
  Gelijk maken met de grond!


  Maak melding
 22. Dezelfde ondernemers die niet meer dan 3 srd per uur willen betalen schieten aan het eind van het jaar meer aan vuurwerk af dan ze hun arbeiders in een heel jaar aan loon betalen.Laat de overheid beginnen met de import van vuurwerk te verbieden, dan kunnen de ondernemers dat uitgespaarde geld mooi gebruiken om hun personeel meer te betalen, als de antitabakswet zonder meer ingevoerd kan worden kan dat met de antivuurwerkwet ook (rook van vuurwerk is vast schadelijker dan tabaksrook). San A Jong moet ons niet komen vertellen dat een hoger minimum inkomen een doodsklap zal zijn voor de Surinaamse economie, dezelfde redenering hadden slavenhouders ook om hun slaven helemaal niets te betalen, na de afschaffing van de slavernij bleek het tegendeel waar te zijn; mensen die een redelijk loon ontvangen zijn gemotiveerder, pesteren meer en zijn ook betere consumenten, dat komt het bedrijfsleven ten goede. Betaal je je arbeiders niet goed, dan moet je niet verbaasd zijn dat ze er de kantjes vanaf proberen te lopen of je bestelen als je even niet oplet. De ondernemers moeten ophouden alleen maar te denken dat zij en zij alleen een redelijk inkomen verdiend hebben, ze moeten beginnen hun arbeiders als mensen te zien die ook recht op een redelijk inkomen hebben.


  Maak melding
 23. Ik had jammer genoeg de bijdrage van Tjauwa (Zaterdag 2 februari 2013 om 10:41 uur) nog niet gelezen toen ik mijn bijdrage verstuurde, maar Tjauwa heeft duidelijk meer kaas van economie gegeten dan ik, hij kon beter verwoorden wat ik met mijn boerenverstand toch wel aanvoelde, Tjauwa, mijn complimenten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES