maandag, mei 20, 2024
HomeOnderwerpenEconomieNog veel te sleutelen aan ‘goudovereenkomsten’ Suriname

Nog veel te sleutelen aan ‘goudovereenkomsten’ Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 27 jan – Aan de goudovereenkomsten met Newmont en Iamgold valt nog heel wat te sleutelen. Dit zegt Robby Makka, fiscaal jurist en voormalig topfunctionaris op het ministerie van Financiën. Suriname moet ervoor oppassen niet door de neus te worden geboord. De kans dat het gebeurt is levensgroot, omdat er nogal wat hiaten in de overeenkomsten zitten.

Makka ziet Suriname moeilijk tegenstand bieden aan Amerikaanse en Canadese expertise. Via allerlei foefjes zouden de bedrijven toch in staat zijn meer winst et maken dan Suriname zou willen. Daar is moeilijk controle op te houden. Makka zegt tegenover de Ware Tijd dat er winsten naar het buitenland overgemaakt kunnen worden, zonder dat daar zicht op is. De regering zou er daarom goed aan doen een internationaal accountantsbureau in de hand te nemen.

Die zouden beter in staat zijn de boeken van de maatschappijen na te gaan. Eerder hebben ook politici van vooral de oppositie kanttekeningen geplaatst bij de overeenkomsten. De lagere levy en de verlaging van de energieprijs worden als overbodig aangemerkt in een tijd van een vrij hoge prijs voor goud. De twee bedrijven willen samen bijna een half miljard dollar investeren in goudwinning. Leefgemeenschappen in de omgeving van de mijnen willen ook hun deel.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

54 REACTIES
 1. Uiteindelijk houden ze goeden handen aan over als het geen goudkoorts is.

  Bijzonder vreemd dat ze steeds beslissingen nemen, deals sluiten, echter komen zij nimmer goed beslagen ten eis.

  Hoe zou dat toch komen?


  Maak melding
 2. De juridische onderhandelaars van multinationals zijn het handigst in het onderhandelen. De wetten en valkuilen van de wetgevingen kennen ze beter dan de Surinaamse wetgever zelf(Parlement en regering). Multinationale juristen bestuderen die wetgeving eerst, voordat ze enige onderhandeling aangaan. Bij de onderhandeling halen ze datgene uit de kast wat nodig is, om een zo hoog mogelijke courtage van de multinationaal op hun hun bankrekening gestorneerd te krijgen. Daarvoor zijn degenen bij de deal van de tegenpartij niet opgewassen van tegen de onderhandelingstactiek van deze doorgewinterde onderhandelaars. Het gaat om kennis van zaken en manoeuvreren voor zo’n beste deal. Het probleem met de Surinaamse wetgeving is dat de wetgevers teveel mazen in de wetgeving nalaten om de zakken te kunnen vullen. Nu grotere deals overeenkomstig de gouddeal gedaan moeten worden komen die mazen van onvoorzichtigheid aan de oppervlakte drijven. De wetgeving voor ruimtelijke ordening is niet op orde. De Nota op Grondbeheer en Gebruik is niet gereed of er bestaat geen behoorlijke wetgeving daarover, zodat de grondvoorraad een oncontroleerbare graainest is geworden van verdelen van grootte lappen grond onder partijgenoten. De Nota Milieu wetgeving is een publiek geheim, want niemand weet wat dat moet inhouden. De Nota infrastructuur en Nota Woning, daarvoor is er ook geen behoorlijke wetgeving. De JetIvest Economen, adviseurs en onderhandelaars van Surinaamse afkomst kunnen mogelijk soelaas bieden, indien Paramaribo haar common sense wil gebruiken.


  Maak melding
 3. Het is gebruikelijk concept contracten eerst voor te leggen aan juristen, juist om dit soort problemen te voorkomen. Het ziet er naar uit Suriname heeft zitten slapen. Al zouden ze juristen op deze overeenkomsten hebben gezet dan nog is dit broddelwerk. Dhr Makka komt niet zomaar met deze berichten naar buiten. Suriname kan zoveel willen, maar als je een spelletje Monopolie speelt kun je ook niet tussentijds de spelregels veranderen.
  Het is nog maar de vraag of de Goud Delvers eventuele wijzigingen accepteren.

  Suriname moet idd een een internationaal gerenomeerde accountantsbureau inschakelen. Deloitte, KPMG, BDO, PWC etc etc zjn goede bureaus. Uit eindelijk verdient dit zichzelf weer terug. Moet overigens nog zien of de benodigde investering van 480 miljoen US Dollar op tafel komt. Uitgifte van obligaties lijkt mij een moeilijke opgave.

  1) Suriname heeft geen ervaring met uitgifte obligaties
  2) Invest grade volgens S&P en Moodys is laag. Bij doorverkoop van Surinaams staatobligaties zullen kopers niet in de rij staan.
  3) Investeerders zoeken zekerheid en bij deze regering is dat niet te garanderen. Politieke klimaat speelt een belangrijke rol.

  Ik zeg terug naar de onderhandelingstafel ! Neem genoegen met een mindere marge. De rekening wordt op deze manier bij de belastingbetaler neergelegd. (verhoging staatsschuld)


  Maak melding
 4. Nogmaals een half jaar tot een jaar er over slapen en bestuderen van de overeenkomst is een goede gewoonte en normaalste zaak van de wereld. Een maal getekend blijft immers getekend. In die tussentijd kan ook de Brokopondo overeenkomst overboord worden gekieperd voor een nog voordeliger versie voor het gehele Surinaamse volk. Uitgangspunt voor de Surinaamse wetgeving zou gelijkluidend moeten zijn met de Amerikaanse, hetzij met hier en daar enige voordeliger aanpassingen voor het volk en eigendomsgerechtigden.


  Maak melding
 5. @Koos

  Je hebt helemaal gelijk.

  Ze willen alles anders doen, laat ze het maar bewijzen.

  Uiteindelijk zullen al haar burgers als bedelaars achterblijven. Ze weten gewoon niet wat ze doen.

  Dit kabinet is ALLEEN BEZIG met scoren. En helaas blijkt iedere keer dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Ze willen stemmen, Rashied Doekhie wil de nieuwe president van Suriname worden.

  Rashied vertelde laatst een paar Nickerianen dat Nickerie in feite zijn eigendom is en dat de burgers goedschiks of kwaadschiks VOOR NDP moeten zijn!


  Maak melding
 6. 1. Ghana
  Technologie en Wetenschap alleen zonder praktische kennis van toepasbaarheid die door het nut uit de benodigde historische koloniale ervaringsleer verkregen onderhandelwijzen, kunnen in het proces van politiek bewust handelen achteraf onvoldoende blijken. Derhalve kunnen hun handelwijzen funest zijn voor de status-quo en nieuwe generaties wanneer machthebbers die historische aanpassende link van beoordeling missen om hun gepolitiseerde Utopie in hun geopteerde visie voor die generaties in woord en daad in werkelijkheid om te zetten. De talloze economische krachten en ontwikkelingen op het wereldtoneel, als je een afhankelijke economie heb, kunnen daarop een funeste uitwerking hebben. Vandaar hieronder het volgende relaas over Ghana ter verduidelijking.


  Maak melding
 7. 2. Ghana
  Door het verleden in te zien als een spiegel, kan je leren van de funeste fouten van anderen, wees als onderhandelaar praktisch, verlaat nimmer en nooit je uitgangspunten maar wees vooral daarin koppig maar pragmatisch, vastberaden en vasthoudend tot het bittere eind tot je de onderste uit de kan, kan halen, als het gaat om de toebedeling van de landeigendommen voor de huidige en alle toekomstige generaties van je land. Alle bedrijven van buitenlandse mogendheden, zullen zich als aasgieren storten op de bodemschatten van je land en die willen aanwenden voor hun eigen mensen, bedrijf en land en dus op een modernistische wijze willen inbreken in de naïeve of bestaande en povere uitgangspunten, onderhandelingstactieken en aangeleerde technieken van de leidende figuren. Allen zijn het egoïstische egotrippers en overdonderaars, die op voorhand de blufpoker als hun sterkst opgetuigde wapentuig en troefkaart in de onderhandelingsarena tegen elke onderhandelaar van minder en vreemde kaliber op het strijdtoneel zullen inzetten. Het enige doel is plundering, uitbuiting van de vreemde staatsinkomsten en verarming van hele bevolkingsgroepen van een vreemd land om zodoende met de volledige winstmarge als miljonairs en miljardairs ervan door te gaan om rond te tuffen in snelle superjets, s.u.v’s die als ranchers, prinsen, prinsjes, koning en koningin leven in majestueuze villa’s als superego’s van hun eigen bedrijf, volk , maatschappij en natie.


  Maak melding
 8. 3. Ghana
  Saillant detail die ik niemand wil onthouden:
  Kwame Nkruma die voor slim doorging, is ook gefopt geweest door de Kayser Advocaten en de Amerikaanse regering van Truman. Die stelden dat de bauxietkwaliteit in Ghana aan van mindere potentie was en dus niet rendabel genoeg voor de winning daarvan( Doen Billiton en Suralco ook). Maar achteraf bleek dit te zijn geweest een arglistige zet van de Amerikaanse Regering Truman en de Aluminium magnaat Kayser, die moest voorkomen dat Nkruma in een later stadium de boel zou nationaliseren, zoals de toenmalige Egyptische President Nasser met Suez kanaal gedaan had. Dus behoort deze historische Amerikaanse leugen en list over de Ghanese bauxietkwaliteit die toen door het Amerikaans bedrijfsleven en op hoge Regeringsniveau verzonnen is voor eigen Amerikaanse gewin tot een van de grootste onweerlegbare feiten en leugens, die de directe aanleiding vormde voor een failliete Ghana en verarming van het gehele Ghanese volk (multinationals als Suralco, Billiton, Newmount en Monsanto zijn steeds opzoek naar nieuwe mogelijkheden en onderworpen bevolkingsgroepen via verzwakte grondwettelijke regelingen van regeringen voor de slachtofferrol).


  Maak melding
 9. Als je ontwikkeling,vooruitgang op leugens,bedrog en valse beloftes wil bouwen gaat het gegarandeerd fout.
  Door die blinde domme drang van bouterse en zijn adviseurs krijg je dit, die Amerikanen en Canadezen hebben Bouterse in hun zak, puppet on a string,nu hoor ik niets over die oohw zo slechte blanken en hun slavernij verleden


  Maak melding
 10. 4. Ghana
  Wat is wijsheid en waar halen wij die vandaan. Niet wanneer we hooggeschoold zijn of het van horen zeggen hebben. Als voorbeeld haal ik aan de gebeurtenis rondom de legendarische Ghanese Kwame Nkruma als eerste gekozen zwarte President van Ghana. Was goed geschoold en had grootse plannen voor het Ghanese volk. Hij wilde met behulp van de opgewekte elektriciteit uit de Voltameer een waterkrachtcentrale verwezenlijken na de realisatie van een stuwdam in de Voltarivier. Nadat hij politieke macht had verworven, ontvouwde hij z’n plannen aan de Engelse Regering, die vanwege de oorlog een aluminiumsmelterij zag zitten bij dat te bouwen stuwdam. Door een lege schatkist, het verliezen van de wereldheerschappij en het onder dwang van de U.N. en de Amerikanen de opheffing van de bezetting van het Suezkanaal in 1956, hebben er toen geleid, dat de Engelsen afhaakten bij het stuwdamproject in Ghana. Enkele jaren daarna, mocht Nkruma bij Truman langskomen soebatten, om zijn plannen te ontvouwen. Hij werd doorverwezen naar een Aluminiummagnaat genaamd Edgar Kayser, die zich interesseerde voor zijn stuwdamplan. Edgar Kayser, stelde voor als voorwaarde een samenwerking die hem een profijtelijke provisie opleverde. Nkruma die ten koste van alles zijn waterkrachtcentraleproject wilde realiseren, hapte zonder zich rekenschap te geven van de naderende gevolgen en naweeën later, voor het volk van z’n beslissing. Ghanese deskundigen twisten tot op de huidige dag nog steeds over de vraag wie van de twee de slimste geweest is bij die onderhandeling. Nkruma, was in die dagen een veelzijdig man en deed zodoende met een ieder graag zaken die hem kon helpen zijn project te verwezenlijken.


  Maak melding
 11. 5. Ghana
  De Russen waren zodoende ook in zijn land verwelkomd, welke de Amerikanen een doorn in het oog was. Nkruma wilde Afrika en Ghana buiten de koude oorlog houden. Evenals de Wereldbank had de regering Kennedy zich bereid verklaard ook miljoenen dollar te lenen om het megaproject van Nkruma te financieren. Dean Rusk de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken verwoordde in een memorandum het Amerikaanse standpunt over de hulp aan Nkruma als volgt, “de VS zal daardoor in een betere positie verkeren om het beleid van Nkruma te beïnvloeden”. Publiekelijk noemde de Regering die lening buitenlandse ontwikkelingshulp. Politiek gezien wilden de Amerikanen, de communistische invloed, in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden Oosten indammen( Containment Politiek). Ze beschouwden de buitenlandse hulp als een verdedigingswapen tegen de opdringerige communisten. Nkruma raakte door al deze zaken meer en meer uit koers. Door al deze ontwikkelingen en corruptie handelen raakte de Ghanese economie ontwricht, Ghana werd bankroet verklaard. Nkruma werd na een poosje nog aan de macht te zijn gebleven uiteindelijk door een militaire staatsgreep afgezet en moest z’n heil zoeken in het buitenland. Pas na de 7de coupe van Jerry Rawlings, werd opnieuw onderhandeld over een vernieuwde aluminiumprijs. Wat het Nkruma experiment leert is dat het uitvoeren van een masterplan te maken heeft met enkele kardinale factoren te weten:
  1. Politieke machtverwerving
  2. Corruptie = kankergezwel
  3. Bereidheid tot sanering ambtelijk apparaat
  4. Aanpassen aan veranderde omstandigheden
  5. Kennis en Valkuilen
  6. Is het project zelfvoorzienend en kan het zichzelf terugbetalen
  7. Onderhandelingsstrategie
  8. Ervaring en deskundigheid van eigen bodem
  9. Voldoende wantrouwen van buitenlandse deskundigheid en adviseurs
  10. Politieke omgeving en gevoeligheden
  11. Eigen onderzoekers hebben
  12. Verborgen agenda van tegenstanders en hulpverstrekkers kennen
  De kunst is al deze factoren in de goede volgorde, gecombineerd met de aanwezige hulpbronnen als lokaas de transitie maken die leiden tot het bereik van de gestelde doelen.


  Maak melding
 12. mensen toch,…een overeenkomst is er, dat het ietwat rammelt geeft ook oppositie aan, alsook deze Makka!

  Su telt maar een aantal “slimme jongens” tegenover een batterij aan specialisme bij de Iamgold & Newmont!!

  DADA is A-boi-koni, Iamgold is Hercules 🙂


  Maak melding
 13. Beste Resto: Bouterse had Suriname een gouden kerst beloofd dus riep hij maar wat.

  Domme zet, want nu zit hij in de hoek in een zwakke onderhandelingspositie. De Amerikanen en Canadezen lachen zich nu rot. ZIJ bepalen nu de voorwaarden want als de deal alsnog niet doorgaat staat Bouterse vreselijk voor lul.


  Maak melding
 14. Ai hoor die negatievelingen.

  Na Bouta sa tjar a ning. Ik ken juist enkele leden van het Surinaamse onderlingsteam. Ik kan je wel vertellen hij zijn niet de minste. Hij zijn mensen uit het bedrijfsleven met internationale ervaring. En hebben grote bedrijven geleid als directeuren. Het zijn dus mensen met kennis van zaken. Jullie staan aan de zijlijn te juichen, omdat jullie en stelletje landverraders zijn!


  Maak melding
 15. maar ze hebben wel gehad een kerst-lekkers-pakket van srd 150!!

  dat de inhoud maar srd 90 waard was komt door die uien boer Somo!

  javaan is slimmer dan die indiaan 🙂


  Maak melding
 16. @ Yang lafoe:

  je zegt: “”Na Bouta sa tjar a ning. Ik ken juist enkele leden van het Surinaamse onderlingsteam. Ik kan je wel vertellen hij zijn niet de minste. Hij zijn mensen uit het bedrijfsleven met internationale ervaring.””

  Wel, als ik kijk naar hoe je schrijft, wordt ik doodsbang als dat inderdaad je kennissen zijn die in die commissie zitten.


  Maak melding
 17. Het enige waar heel veel gesleuteld moet worden, zijn de koppen van deze regerings malloten!! Een beetje goede hersenen instoppen om hun verstand goed te gebruiken, lijkt mij een buitengewoon advies!!


  Maak melding
 18. @Tang lafoe

  er waren 2 teams die onderhandelden.De ene bestond uit integere mensen zo als Ramdhin ex directeur van de Suralco.Deze onderhandelde met I am Gold.En de andere commissie bestond uit moord verdachten van de PALU als Krolis,Alibux en niet vergeten Sew Atjon die alvast 600.000 HA zich toege-eigend heeft.Deze onderhandelde met Newmount.

  Cobie.


  Maak melding
 19. Ik voorspelde 2 maanden geleden al dat het een zeer domme zet van Bouterse was om toen al aan te kondigen dat de goud deal voor de kerst gesloten zou worden. Dat zet je namelijk een mes op je eigen keel en je onderhandelingspartners kunnen heerlijk achterover gaan zitten..

  Mijn voorspelling is dus uitgekomen net als mijn voorspelling dat de 18.000 woningen er nooit zouden komen, de nieuwe luchthaven, de laptops voor alle Surinaamse schoolkinderen etc.


  Maak melding
 20. @@ Tjauwa, een ieder heeft een droom!! Deze hufters zijn geboren voor een Tjauwa en ik hoop dat zij straks een banku of meer kunnen maken en achterlaten voor de Surinaamse gemeenschap!! zonder zichzlef te verrijken!! ten kosten van de belastingbetalers.

  Je kent de bekende spreekwoord! wie voor een duppie geboren is, kunnen nooit de kwartje maken!!
  Het enige wat ik hoop dat deze stelling niet juist is!!! maar goed! wat doe je als het eenmaal zo is?? a no fu Wiep-Ding???!!!!!


  Maak melding
 21. Onderhandelen met partijen met diepe zakken en een lange termijn visie is moeilijk als je de eigen kaarten in de berm, ver voor de onderhandelingen, geopend hebt.

  Alle verkiezing beloften hebben IAMGold en Newmont een open doel geboden waarin scoren heel makelijk geworden is.

  De regering moet oogsten voor de volgende verkiezingen en cadeautjes kunnen uitdelen voor haar achterban en vooral een beter deal dan de voorgaande regering bieden. Men vergeet echter dat dat deal uit een heel andere tijd en de laatste jaren ongeveer $ 150.000.000 per jaar meer opbrengt dan in 2008.

  De nieuwe overeenkomst reduceert de royaltie, houdt belasting inkomsten gelijk en doet de dividend inkomsten stijgen. Men vergeet echter dat een Goudmijn een tijdelijk project is en dat dividend pas beschikbaar komt na het nemen van de winst en dat men er pas recht op heeft als men zijn aandeel volgestort heeft.
  Om dividend te kunnen ontvangen moet men dus eerst investeren.
  De investering zal over 12 tot 15 jaar afgeschreven moeten worden. Aangezien de staat het geld niet in de kas heeft zal de staat (RoS NV) moeten lenen. Dit betekend dat de investering over de investering eerst vergoedingen betaald moeten worden aan de bemiddelende instelling en dat daarna over de lening en daar aan verbonden kosten al ongeveer 2 jaar rente betaald is voor dat er dividend inkomsten genoten kunnen worden.

  De krediet status van Suriname (BB = ongeveer Griekenland) betekend dat er op het moment van het ontvangen van de eerste dividend zeker $ 500.000.000 geïnvesteerd en kosten gemaakt zijn waarover rente betaald moet worden en die afgeschreven moeten worden.

  Naast de directe investering zal echter ook geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur en energieopwekking. Alleen de energieopwekking vergt investeringen per mijnen van ongeveer $ 50.000.000. Iedereen weet langzamerhand dat EBS alleen maar schulden bezit en dus niet kan investeren of tegen de overeengekomen prijs zal kunnen leveren.

  Het is normaal dat de kosten voor de baten uitgaan maar is het nu niet een beetje extreem.

  Wat brengen de mijnbouwers zelf in:

  1) de exploratie fase (zeer waarschijnlijk als kosten ($ 100.000.000) genomen en afgeschreven).
  2) de organisatie gedurende de komend periode (tegen commerciële tarieven maken ze daar winst op).
  3) apparatuur uit oude mijnen die gereviseerd wordt en wellicht reeds afgeschreven is.

  Het kan maar zo dat Suriname alle cash die nog nodig is inbrengt en dat de werkelijk kapitaals investering (loaders etc.) pas betaald worden gedurende de exploitatie door dat ze door Newmont/IAMgold geleased worden en ingebracht worden.

  Indien IAMGold/Newmont kans zien materieel in te brengen op basis van leasecontracten neemt hun investering af, neemt hun risico af en nemen de kosten toe en de winst (= dividend) af. Echter het doet IAM Gold en Nwemont geen pijn omdat hun inbreng per aandeel aanzienlijk lager wordt dan die van de minderheids aandeelhouder.

  Suriname begrijpt het spelletje van deze partijen niet.

  Zeker niet als de onderhandelaars van Suriname hun getallen niet kennen of de feiten niet willen onderkennen.
  5 minuten gesprek met Newmont leverde meer informatie op dat 6 maanden contact met een Surinamse onderhandelaar. Deze zat maar liefst 95 naast de realiteit (100% bleek slechts 5% te zijn). Kon locale belangen niet duiden terwijl de directeur van Newmont ze paraat uit het hoofd haalde.


  Maak melding
 22. Sleutelen hoef niet eens laat die Amerikanan en Canadezen oprotten

  Het is zeker niet alleen goud DAT gewint wordt zij houden SURI,S dom

  Hoe kan je geen eigen mensen in hun bedrijf hebben die alles moeten controleren

  En laat newmontgold en lamgold niet meer investeren zij houden ons voorde gek

  De regering moet Staatsolie laten investeren aandelen verkopen aan SURI,S

  De bevolking van de omgeving of bedoelen juli dat hun gronden zijn ingepikt

  Omdat zij geen beschikking hebben is het makkelijk om te zeggen dat zijn in de omgeving wonen en aandeel willen

  De plaatselijke bewoners gronden zijn ingepikt daarom hebben zij recht op hun aandeel

  Zo kunnen zij hun stad wat op alle manieren is kapot gemaakt verbrandt noem maar op weer recht kunnen zetten

  Ook nog moeten zij alles hebben waar voor zij de stad in moeten ter plaatse in het binnenland

  Meer scholen, meer hospitalen, meer poliklienieken, meer politie posten, meer van alles en vooral EEn BURGELIJKESTAND

  IK WEET DAT LEVEN ECHTE LEVEN IN HET BINNENLAND IS EN IN DE TOEKOMST DEZE BEVOLKINGS GROEPEN INHEEMSE EN MARRONS ,AUCANERS, SRAMACCANERS DIE MINDER WAARDIG WORDEN BEHANDELD BELOOND ZAL WORDEN DOOR DE NATUUR EN GOD NATUURLIJK, ALS DE REGERING DAT NIET INZIET OF HUN RESPECTEERT OM HUN OMGEVING STERK TOT ONTWIKKELING TE BRENGEN

  IN GOD EN NATUUR WI TRUST!
  BASTA!!


  Maak melding
 23. daags na 25-11-1975 verloor Mama Sranang haar maagdelijkheid!

  in rap tempo begon men met verkrachten van mensenrechten, en sinds enkele decennia’s met vernietigen van Moeder Natuur!!!

  Heden geen tuintje met rode rozen meer, vandaag oogt het landschap v/h binnenland bloedrood,…

  Oh Oh Brownsberg…heb jij ook de naweeën van deze verkrachting?


  Maak melding
 24. Om de staatsmacht te veroveren heeft Bouterse met zijn krasse taal,zijn afwijzing en utopische beloften ten aanzien van de eerder gesloten goudovereenkomsten onwerkelijke verwachtingen gewekt. Het primaire doel heeft hij bereikt,want het kiezersvolk bestaat uit meer mensen die in sprookjes geloven.Nu is het zaak de ‘gouden deals’te realiseren. Ik merk dat zijn propaganda machine op volle toeren draait om met leugens en verdraaiingen de nieuwe deals als de beste te presenteren.Personen die nu kritiek spuien vergelijken de huidige deals met de gewekte verwachtingen.


  Maak melding
 25. Als er clausules in de overeenkomsten komen, die Suriname de mogelijkheid geeft om te nationaliseren dan bieden deze troeven Suriname soelaas om het spel in haar voordeel te beslissen en een knuppel achter de deur te houden.


  Maak melding
 26. PARAMARIBO – GFC Nieuws kreeg te horen dat Miss Suriname 2012, Rachel de la Fuente, naast haar misskroon ook een auto won. Echter wordt dit voertuig nu rondgereden door de ondervoorzitter van de organisatie omdat zij vindt dat De la Fuente nog geen rijbewijs heeft.

  🙂 In ons land is jou goudenprestatie GEEN GOUD WAARD 🙂


  Maak melding
 27. 6. Ghana!

  Veel Surinamers hebben voorouders die uit Ghana komen.
  Het kan zo zijn dat die groep Surinamers van hun voorouders enkele genen hebben mee gekregen die niets met slimheid te maken hebben, getuige de gedragingen aan de onderhandelingstafel. Het Gen “clever” ontbreekt.

  Ghana 2012:
  Twee bijna failliete Amerikaanse makelaars die de crisis hebben helpen veroorzaken en nu door diezelfde crisis hun hypotheek niet kunnen betalen reizen af naar Ghana.
  In het binnenland van Ghana betalen ze 3000 dollar aan een dorpshoofd voor een eigen Goudconcessiegebied. Ze gaan terug naar de VS om het een en ander te regelen om te gaan exploiteren. Vol goede moed vliegen onze ex-brokers naar hun concessiegebied in Ghana. Met hun 4×4 pickup rijden ze op onverharde wegen naar het gebied. Daar krijgen ze te maken met 3 keer een road block van Ghanezen die allen geld willen zien anders mogen ze niet doorrijden. Dit Gen is in Suriname ook bekend.

  Uiteindelijk zijn ze dicht bij het dorpshoofd wanneer ze door de blubber op de rode bauxietweg niet verder kunnen. Lopend naderen ze het dorp terwijl ze zien dat grote Chinese bedrijvigheid op hun concessiegebied aan de orde is. Ze spoeden zich naar het dorpshoofd aan wie ze 3000 dollar voor het gebied betaald hebben met de vraag:”hoe kan dat? Wat doen die Chinezen daar?”
  Het dorpshoofd zegt dat de Chinezen niet te stoppen zijn. Die pakken alles wat ze te pakken krijgen zonder enige toestemming. Hij zegt niet dat hij van de Chinezen ook 3000 dollar heeft ontvangen. Dat Gen is bijn ons in Su ook allom bekend.
  Onze brokers zijn gebroken en gaan naarstig op zoek naar een ander concessiegebied. Ze zijn genaaid, precies zoals zij hun klanten genaaid hebben met foute hypotheken.
  Het opperhoofd heeft goede zaken gedaan maar of het slimme zaken waren wist hij toen nog niet. De Chinezen schuwen geen geweld en hebben hem met toestemming van de Ghanese overheid verbannen uit dat gebied en om een ander opperhoofd gevraagd.
  Toen de twee Amerikaanse makelaars naar ’t opperhoofd
  op zoek waren aan wie ze 3000 dollar betaald hebben voor hun Goudconcessiegebied, was die nergens meer te vinden.

  Als u het nog niet weet; onderzoeken hebben uitgewezen dat er in Ghana 2 keer zo veel goudreserves zijn als in Suriname. Er heerst er momenteel ook een Goudkoorts
  die straks wereldnieuws zal zijn.
  Ook in Ghana geven ze hun duur Goud weg door slechte onderhandelingen omdat het Gen “clever” ontbreekt.

  Het Surinaamse volk zal genoegen moeten nemen met slecht ontwikkelde politieke leiders die doen alsof.
  Tenslotte is het hun eigen schuld omdat ze niet sellectief geschoold zijn. Politiek is bij onze bevolking spel. Als er maar een stukje brood met pom wordt geserveerd dan mag het spel beginnen.


  Maak melding
 28. 1. Mocht de Gouddeal niet de belofte opleveren die is gedaan, dan zullen wij weten in welke hoek de schuldigen zitten. Ook moet rekening gehouden met de registers die de onderhandelaars open trekken bij de onderhandeling om hun zin tegen de gunstigste voorwaarden gerealiseerd te zien. Ter vergelijking noem ik de periode tussen 1839 en 1860 toen twee opiumoorlogen uitgevochten werd tussen Groot-Brittannië en China.


  Maak melding
 29. 2.De oorzaak smokkel van opium door Groot-Brittannië naar China die miljoenen chinezen, zelfs in de bovenklasse, verslaafd maakte. Toen de Chinezen daar actie tegen ondernamen, zagen de Britten dit als een conflict dat met een oorlog beslecht moest worden. Maar de werkelijke oorzaak lag anders. De Chinezen hadden al eeuwenlang strikte handelsvoorwaarden voor de Europeanen gehanteerd maar de Britten zagen dat op den duur als onaanvaardbaar. De strikte gehanteerde Chinezen handelsvoorwaarden waren niet aanvaardbaar voor Engeland, dat een open en vrije handel met China ambieerde. Toen de Britten in Kanton werden gedwongen hun opiumvoorraad af te staan en geen opium meer mochten smokkelen, werd dat door de Britse regering beschouwd als een casus belli. Moderne oorlogsschepen uit Brits-Indië voeren naar China. Hoewel ze veruit in de minderheid waren, waren ze technologisch veel beter ontwikkeld en China werd door de Britten verslagen.


  Maak melding
 30. 3.vervolg(de onderhandelaars)
  Er volgde een verdrag, het Verdrag van Nanking, waarbij alle Britse eisen werden ingewilligd. Ze kregen Hongkong met zijn natuurlijke haven en vijf andere havens werden opengesteld voor de handel, die van Kanton, Shanghai, Fuzhou, Amoy en Ningbo. Verder eisten ze vrije handel, lage invoerrechten en werd de ‘meest begunstigde natie-clausule’ opgenomen, wat inhield dat alle rechten die China aan andere landen gaf, Engeland ook zou krijgen. In het verdrag stond echter niets over opium (buiten dan een door China te betalen schadevergoeding van 6.000.000 dollar in verband met de vernietigde opium direct te betalen, 6 miljoen in 1843, 5 miljoen in 1844 en 4 miljoen in 1845), en de opiumhandel bleef gestaag groeien.


  Maak melding
 31. 4. vervolg
  Amerikaanse en Canadese Onderhandelaars kennen en kunnen hun zaken en de Surinaamse wetgeving beter hanteren dan de eigen Surinaamse parlementariërs. Vandaar dat het van belang en nodig is dat de expertise binnengehaald moet worden, want de huidige en vorige politici kennen en kunnen de wetgeving met zoveel mazen of valkuilen die er ligt niet effectief genoeg toepassen. Het onderhandelingsmandaat die ze krijgen is te ruim en de valkuilen van de wetgeving voor de Surinaamse onderhandelaar zijn als een mijnenveld verspreid om het hele arsenaal aan mogelijkheden van de Natuurlijke hulpbronnen effectief nuttig te maken te doen ontploffen. De Amerikanen en Canadezen beschikken bovendien over zulke dikke pakketten dollars, dat ze het gehele Surinaamse volk aan de opiumschuiver kunnen helpen, zodat ze met de bodemschatten ervan door kunnen gaan. Bestudeer de hoogteligging van de Wijdenboschbrug aandachtig en vertel me zelf als het niet van de gekke is om zo’n onsmakelijk potsierlijk bultbrug in het Surinaams landschap te posteren; opdat de bauxietboten ongehinderd met alle gevonden ladingen(bauxiet en andere gevonden bezittingen uit de grond) vandoor kunnen gaan!!! De tijd nemen voor het ontwerpen van behoorlijke wetgeving met weinig mazen, voordat aan enige onderhandeling wordt begonnen is mijn devies!!!


  Maak melding
 32. Deze Makka uit zich als iemand die geen zelf respect en eigen waarde heeft.Het lijken Afrikaanse toestanden.
  Maar aangezien Makka in zijn witte meester de intelligentie ziet is hem dit niet aan te rekenen.
  De hele samenleving is van door drongen dat een zwarte dom,dief en ik weet niet wat nog meer is.
  Adviseurs witten;
  Technische projecten witten enz. Eigen mensen komen niet in aanmerking; Zie Telesur zie EBS zie de Overheid[dief abraham]
  Alles wordt uit besteed aan de zwarte haar meester.

  Makka er zijn genoeg capabele Surinamers die als register accountant zijn af gestudeerd en jaren lange ervaring hebben.[MET EIGEN BEDRIJF]
  SURINAMERS KUNNEN HUN EIGEN BOONTJE DOPPEN ,MAAR ZE WORDEN DOOR HUN EIGEN MENSEN AAN DE KANT GEZET.


  Maak melding
 33. Forummers, Odi odi.

  @tjauwa: Ik heb de plaatsing van je reacties gelezen.
  Ondanks ik dit reeds eerder heb vernomen is het goed dat het regelmatig te sprake wordt gebracht.

  @Musk: Yu e kiri mi nanga a “Gen”.
  Er zit een kern van waarheid in het verhaal.
  Maar……..!!!

  Daarom volg ik ook de laatste tijd de berichten m.b.t.
  de Celac-Eu conferentie in Chili via (Prensa Latina)

  Dit is vandaag ook te lezen, hoe men in Zuid-Amerika de zaken over hun eigen grondstoffen en economisch beleid alsmede voedsel goed wil aanpakken t.o.v. Multinationals.

  Voor geïnteresseerden zie het verhaal van Morales.

  http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1052121&Itemid=1


  Maak melding
 34. @Musk: Yu e kiri mi nanga a “Gen”. Er zit een kern van waarheid in het verhaal. Maar……..!!! Daarom volg ik ook de laatste tijd de berichten m.b.t. de Celac-Eu conferentie in Chili via (Prensa Latina) Dit is vandaag ook te lezen, hoe men in Zuid-Amerika de zaken over hun eigen grondstoffen en economisch beleid alsmede voedsel goed wil aanpakken t.o.v. Multinationals. Voor geïnteresseerden zie het verhaal van Morales.
  Elk verhaal zal en wil ik nalezen, maar het gaat om het hier en nu van het handelend vermogen van de Surinaamse onderhandelaars. Die als dat handelen niet conform de gedane beloften aan het volk kunnen waarmaken, het volk wederom voor de zoveelste maal bedonderen. Het Morales memorandum van hoe Zuid-Amerikaanse staten zaken over hun eigen grondstoffen en economisch beleid en voedselvoorraad gezamenlijk willen aanpakken t.o.v. Multinationals moet nog worden ontwikkeld(terwijl het gras groeit sterft ’t paard). Terwijl landen als Argentinië, Chili, Venezuela en Brazilië ervaringen legio in huis hebben hoe het anders moet. Het is een kwalijke en mensonterende taak als gepositioneerde parlementariërs de vereiste dossierkennis ontberen. Inhoud geven aan het parlementairwerk en invulling geven aan de vereiste taken, is het huiswerk doen, zodat het etiket van brokkenpiloot niet behoeft worden opgeplakt. Het niet geïnformeerd zijn over of niet ingewerkt zijn in een dossier is geen excuus, want dat gaat ten koste van de broodnodige ontwikkelingen die men voor ogen heeft en leidt zekerst tot achterstelling en een utopie rijker.


  Maak melding
 35. Toch fijn als land om een president als Bouterse te hebben…..

  Dit comité misbruikt de politieke situatie tussen Nederland en Bouterse om een punt te maken…. Misselijk!

  Het organiserend comité van de gemeente Amsterdam voor de herdenking van de afschaffing van 150 jaar Slavernij gaat de Surinaamse regering niet uitnodigen voor de herdenking. Dit heeft het comité verklaard in de Nederlandse krant Het Parool. De herdenking vindt plaats op 1 juli dit jaar in het Oosterpark in Amsterdam. Het in 2010 genomen besluit van de gemeente Amsterdam om geen contacten te onderhouden met de regering-Bouterse ligt ten grondslag aan de beslissing van het comité.

  De Surinaams-Nederlandse politicus Owen Venloo van de Partij van de Arbeid schrijft hierover maandag een brief aan minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. In de brief zal Venloo vragen dat Timmermans burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam tot orde roept over deze kwestie.

  Venloo vindt dat de houding van de gemeente Amsterdam niet bevorderlijk is voor het verbeteren van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Suriname.

  Het organiserend comité heeft Michelle Obama, echtgenote van de Amerikaanse president, wel uitgenodigd voor de herdenking.


  Maak melding
 36. @ henk molenaar, nee mang ik zou mijn handen niet aan jou niet willen vuil maken. Je bent het niet waard! Den bigisma zouden zeggen: liep ding gi gado!

  Als je het niet begrijpt probeer probeer google translate of vraag het aan jou maatjes, de landverraders!


  Maak melding
 37. =Snel geld te kunnen verdienen met al dat goud zonder goed onderzoek, gaat problemen met zich mee brengen in Suriname. Daarom zal iemand ook naar die obligaties moeten kijken.

  =Oppassen dat Suriname niet failliet gaat door de goudovereenkomst en de obligaties.

  =@PAUL je schrijft::De plaatselijke bewoners gronden zijn ingepikt daarom hebben zij recht op hun aandeel
  =Helaas zijn de gronden niet van de binnenlandbewoners en de inheemsen. Zij mogen wel daar verblijven maar de grondstoffen zijn van de staat.
  -De staat moet wel ontwikkeling brengen in het binnenland.

  =Zie maar wat in Afrika gebeurt waar men nu goud aan het zoeken is.


  Maak melding
 38. Er is geeneens een sleutel, de sleutel zit is al sinds 2,5 jr geleden zoek gemaakt.

  Kom maar op regering Bouterse, laat es zien wat je waard bent!

  Zoek die sleutel!


  Maak melding
 39. Niemand zal ik de les willen lezen, maar een duidelijke richtingsdenken kan interessant worden wanneer er over politiek gesproken wordt. Voor politieke schandalen is er een definitie. In NRC staat het volgende.
  Een politiek schandaal is – in de eigen woorden van Gerard Mulder, want zo expliciet staat het niet in het boek zegt hij – wangedrag van individuen of groepen waarvoor rechtstreeks of in laatste instantie een politicus verantwoordelijk kan worden gesteld. En, dat mag er toch wel even aan worden toegevoegd, het is wangedrag dat openbaar wordt. Een misstand wordt pas een politiek schandaal als mensen zich er druk over maken. Wat ik bemerk in de reacties hier is dat velen zich druk maken over de gesloten gouddeal. Dus er moeten wat mistoestanden of onduidelijkheden heersen, waar een ieder openheid van wil hebben. Achter gesloten deuren deals sluiten zonder behoorlijke opening van zaken die een volk aangaan kan niet door de beugel!!!


  Maak melding
 40. Vanuit de politieke omgeving, waarvan deel uitmaken actiegroepen, politiek gelieerde, vakbonden, politieke tegenstanders en vele burgers de vraagstelling ontstaan van politieke behoefte bevrediging. Ze willen geïnformeerd worden over de eisen die ontstaan zijn vanuit de politieke realiteit van het politiek handelen van de Regering over een gesloten gouddeal. Geïnformeerd,willen worden onder welke voorwaarden de gouddeal beklonken is en voor welke termijn. Hoe zullen de kosten van deze deal de belastinginkomsten belasten(hoeveel belasting opbrengsten zullen ermee meegemoeid zijn in de worst scenario?); Is er een milieu paragraaf in de voorwaarden opgenomen die de exploitant verplicht die te herstellen in z’n oorspronkelijke staat? Zijn er verplichtingen in de voorwaarden opgenomen, van huisvesting, bewoonbare woning, behoorlijke infrastructuur en energie( water, gas en elektra); Zijn er voorwaarden opgenomen, die overheidscontrole mogelijk maakt op de productie van de afgesproken natuurlijk goed uit de grond; Zijn er in de voorwaarden opgenomen om tot confiscatie over te gaan van alle andere winbare goederen uit de grond dan in de deal is overeengekomen. Wat levert dit heel proces de overheid. Wanneer kan er worden gevangen en welk percentage van de winst door overheid? Zijn er voorwaarden van scholing van betrokken werknemers?


  Maak melding
 41. De Surinaamse Regering zou er goed aandoen een Commissie voor Concessie, grondkwestie en milieuzaken te installeren en die stationeren als controleur in Paramaribo en bij Maatschappijen als die er nog niet is. Deze Overheidsambtenaren moeten aan de basis de dagelijkse toezicht in de gaten houden of en de wijze hoe ambtenaren van betreffende ministeries en chef executiefs van de concessionarissen de aanbevelingen t.a.v. de nieuw ontworpen wetten uitvoeren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES