dinsdag, april 16, 2024
HomeNieuws uit SurinameOpen Sky breekpunt directeur en bestuursvoorzitter SLM

Open Sky breekpunt directeur en bestuursvoorzitter SLM

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 26 jan – Een open sky beleid of niet. Dat is het breekpunt tussen Gerard Brunings, bestuursvoorzitter van Surinam Airways en directeur Ewald Henshuys. Voor Brunings is vrije concurrentie op alle lijnen een kwestie van overleving voor het nationale vliegbedrijf. Volgens de Times of Suriname loopt het geschil tussen de twee zo hoog op, dat president Desiré Bouterse zal moeten interveniëren.

Twee leden van het bestuur schreven Bouterse al een brief. Van hen mag Brunings vertrekken, omdat hij niet het bedrijfsbelang voor ogen zou hebben. Dat wordt stellig ontkend. Het zou er juist om gaan de SLM eindelijk eens uit de rode cijfers te halen. “Als we niet inspelen op de wereldsituatie, zullen we van de markt worden geveegd”, zegt Brunings. Hij ziet Henshuys er maar niet in slagen het tij te keren, twee jaar nadat hij het roer overnam.

Brunings is partijgenoot van Bouterse. Van meet af aan was er verschil van mening over zijn benoeming. De luchtvaart valt onder beheer van het ministerie van Transport Communicatie & Toerisme. Dit ministerie is politiek domein van Abop. De partij van Ronnie Brunswijk trok desondanks aan het kortste eind bij het invullen van de hoogste bestuurspost bij de SLM. Brunings beweert dat hij het beleid van de regering uitvoert. Henshuys meent het bedrijfsbelang voorrand te geven.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

43 REACTIES
 1. Hiermee vliegt toch de SLM niet?? Dit is de DC10 de 747!!
  Su vliegt met 737!!! Zie de kopstuk en de bouw!!

  SoSo geruzie onderling! Dit alles vliegt naar de maan straks!!


  Maak melding
 2. Open Sky beleid of niet. Wie bepaalt dat?
  Is dat Henshuys of de Staat Suriname? Feit is dat de tarieven omlaag moeten. Er moet meer concurrentie op de route worden toegelaten. De KLM en de SLM hebben de NMA kunnen omzeilen omdat er geen bewijzen zijn voor kartelvorming. Maar getuige de jarenlange samenwerking kun je wel aannemen dat beide bedrijven er belang bij hebben dat de prijzen hoog blijven.

  Uitbuiters!


  Maak melding
 3. =er staat letterlijk:::
  De luchtvaart valt onder beheer van het ministerie van Transport Communicatie & Toerisme. Dit ministerie is politiek domein van Abop. De partij van Ronnie Brunswijk trok desondanks aan het kortste eind bij het invullen van de hoogste bestuurspost bij de SLM.

  =Is te hopen dat Brunswijk niet dwars gaat zitten, omdat het om het Surinaams belang gaat. De reden is ook het feit dat het bij SOZAVO niet goed gaat waar zijn vrouw minister van is.

  =Open Sky zou de economie een boots geven in het land.


  Maak melding
 4. Men klaagt daar in het land over alles, maar klagen om tot behoorlijke zaken te komen heeft men duidelijk de kop niet voor…. soso bluf.. leg uit.. lichte sma op..!…..als het maar duur is dan is het beter….tot dit soort verstand komen heel wat figuren in het land.


  Maak melding
 5. Er spelen hier twee zaken namelijk:
  1. De politiek , die bemoeienis heeft met het beleid dat uitgevoerd moet worden bij de SLM.
  2. De ruzie tussen twee heren die hun positie niet kennen.
  Om te beginnen met punt2:
  Wat is precies de rol van de raad van bestuur ?

  De raad van bestuur beslist over de strategie van een onderneming en oefent een (positief-kritische) controle uit over het dagelijks bestuur (de algemeen directeur of de gedelegeerd bestuurder en zijn directieteam).

  Meer concreet gaat het hierbij over:

  – missie en strategie.
  Hoe het bedrijf zijn eigen bestaansreden ziet en hoe het op lange termijn denkt over markten, producten, competitieve voordelen en organisatiestructuur, wordt door het dagelijks bestuur voorgesteld. Maar het is de raad van bestuur die beslist of bijstuurt.

  – business plan en budget.
  Het dagelijks bestuur doet een voorstel. De raad van bestuur keurt de voorstellen goed en volgt op of de plannen ook gerespecteerd worden.

  – resultatenanalyse.
  De raad van bestuur controleert of het management wel een verantwoorde analyse maakt van de resultaten van het lopende werkjaar. Zij keurt die resultatenanalyse goed.

  – investeringen.
  Boven een bepaald bedrag kunnen investeringen beschouwd worden als strategische ingrepen en worden ze dus onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur.

  – evaluatie van de directie.
  De raad van bestuur controleert en evalueert de performantie van de directie. In functie van die evaluatie bepaalt zij ook de remuneratie van de directeuren.

  – aanwerving van de algemeen directeur.

  – bepaling van de basisprincipes van het personeelsbeleid.

  – aanpakken en oplossen van crisissen.

  Een bijzondere rol is weggelegd voor de voorzitter van de raad van bestuur. In veel ondernemingen, zeker in familiale, is de gedelegeerd bestuurder tegelijkertijd ook de voorzitter van de raad van bestuur. Vaak is dat al een eerste aanwijzing dat de raad van bestuur alleen pro forma bijeenkomt – omdat de wet dat nu eenmaal vereist – en niet echt een eigen rol speelt.

  Het komt de kwaliteit van het bestuur alleen maar ten goede als de functies van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad uitgeoefend worden door twee verschillende personen:
  – een raad van bestuur voegt pas waarde toe aan de kwaliteit van het bestuur, als zij een daadwerkelijke controle kan uitoefenen op wat de directie doet en voorstelt. Als beide organen door dezelfde persoon geleid worden, is deze altijd rechter en partij.
  – een goede voorzitter geeft de raad van bestuur een veel grotere graad van onafhankelijkheid t.o.v. het dagelijks bestuur.
  – een goede voorzitter zorgt ervoor dat de raad van bestuur niet meer en niet minder doet dan wat ze hoort te doen (zie hierboven). De raad is dan tegelijk actiever en effectiever.

  Een bedrijfsdirecteur heeft de volgende taken
  • Stelt bedrijfsdoelen en strategieën vast, met name wat betreft producten en markten.
  • Formuleert of accordeert bedrijfsbeleid en procedures.
  • Plant en organiseert bedrijfsactiviteiten, wijst taken toe aan het personeel en delegeert verantwoordelijkheden.
  • Maakt en controleert budgetten.
  • Onderhandelt over of accordeert contracten en overeenkomsten met leveranciers, distributeurs, agenten en andere organisaties.
  • Bestudeert de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de markt, en onderzoekt mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren.
  • Neemt personeel aan, ontslaat en promoveert personeel aan en organiseert personeelstrainingen.
  • Geeft leiding aan het personeel.
  • Voert besprekingen met andere leidinggevenden, functionarissen en personeelsleden om zaken te bespreken, activiteiten te coördineren en problemen op te lossen.
  • Vertegenwoordigt het bedrijf tijdens bijeenkomsten, conferenties en seminars en legt contacten met andere organisaties.
  • Coördineert het onderhoud en de reparatie van voorzieningen, machines, apparatuur en andere middelen.
  • Analyseert de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren, ontwikkelt en implementeert procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en systemen.


  Maak melding
 6. Er spelen hier twee zaken namelijk:
  1. De politiek , die bemoeienis heeft met het beleid dat uitgevoerd moet worden bij de SLM.

  De bemoeienis van de politiek bij SLM maakt het bedrijf alleen maar kapot. En wat ik merk in Suriname is dat voor alle wiesje wasje de president erbij betrokken wordt. Zonder zijn bemoeienis wordt er niks opgelost in Suriname. Zo maken bedrijven, organisaties zich afhankelijker van 1 persoon en zo wordt de man alleen maar machtiger en zijn positie steviger.


  Maak melding
 7. Wat Brunnings niet begrijpt is;als de SLM een open SKy aangaat,het afgelopen is met de SLM.De SLM kan onmogelijk de concurrentie aangaan met de grote wereld maatschappijen.Brunnings is terzake zeer ondeskundig en zit daar vanwege een baan die hem geschonken is.SLM moet deskundigheid uit het buitenland zien te halen,want met mensen zonder kennis kom je echt niet ver.


  Maak melding
 8. @ Wiep-Ding,het tst op de foto is idd de Boeing 747-300 die nu in de woestijn in Arizona op een koper wacht.De SLM vliegt momenteel transatlantisch met de Airbus A340 en regionaal met de 2 Boeings 737.


  Maak melding
 9. Ik begrijp niet waarom zoveel mensen bij SLM werken er zijn maar 3 vliegtuigen
  Als je dit vergelijkt met Nederland dan zouden heel Nederland bij KLM werken.
  Foei kan het wat minder dan kunnen de tarieven naar beneden.
  En gebruik de eerste class stoelen niet voor gratis familie en kennissen .
  Hoe meer personeel hoe rommelig SLM .


  Maak melding
 10. Alfa je omschrijving van taken e.d. is correct maar waar het hier om gaat, is dat de heer Brunings nogal wat verschillende petten op heeft:
  1) topadviseur van de president
  2) heeft een eigen afhandelingsbedrijf op Zanderij (nu overgedragen aan zijn zoon) dat gebaat is bij zoveel mogelijk maatschappijen die Suriname aandoen
  3) is Pres van de RvC van de SLM en in die functie zeer dominant aanwezig
  Deze combinatie van drie functies is m.i. ongewenst omdat de Pres van de RvC alleen het belang van de SLM moet dienen en niet zijn eigen belang.

  Wat betreft de “open sky” ben ik wel eens dat het uiteindelijk die kant zal opmoeten. Zie ook mijn artikel op GFC daarover. Ik denk dat het vooral gaat om het tempo waarin je e.e.a. doorvoert, zowel op de Atlantische route als de Caribische routes. Ga je te snel, dan zal de SLM dat niet overleven. Helemaal niets doen is natuurlijk ook niet goed. Je zou kunnen beginnen andere maatschappijen wel een percentage vluchten toe te staan (waardoor de consument al goedkoper kan vliegen), dan heb je ondertussen de tijd om de SLM efficienter te maken en eventueel allianties te sluiten met andere regionale partijen. Waarschijnlijk is dat laatste onvermijdelijk (zie ook de fusie tussen KLM en Air France).


  Maak melding
 11. Nieuwkomers welkom op deze forum!! Hopelijk niet de zelfde Proffessor-Weet-Nietskundigen met andere namen!!

  Veel plezier en loll!!!! Wees positief!! en het is niet persoonlijk!!!


  Maak melding
 12. Brunings heeft gelijk!! Door Open Sky kunnen meer vliegmaatschappijen de mogelijkheid krijgen om op de verschillende route te vliegen. En als die vliegmaatschappijen geen winst kunnen maken, hebben ze altijd de mogelijkheid om te stoppen. Dan hebben wij ook gezien dat deze route niet rendabel is, wat men al beweerd. Eerst zien en dan geloven!!!

  Henshuys doet niets! fa-mirie belang van het bedrijf heeft prioriteiten…en dat moet een keertje afgelopen zijn.


  Maak melding
 13. Door een Open Sky beleid kunnen meer maatschappijen vliegen op Su, de concurentie zal toe nemen de prijzen zullen dalen en meer toeristen zullen su aandoen!! Als de SLM niet zal kunnen meekomen, jammer dan!! Met 1 vliegtuig van de SLM kan je de toeristensector echt niet van dienst zijn!!


  Maak melding
 14. Beste Jan Gajentaan;

  je slaat de spijker op zijn kop. In Suriname zit iedereen in de politieke en economische top met drie petten op. Het eigen belang prefereert altijd ten opzichte van het belang van het Surinaamse volk.

  Eigen familie eerst lijkt de lijfspreuk te zijn van de huidige politieke machthebbers.

  De zakken van deze ‘heren’ worden gevuld door het klootjesvolk in Suriname dat amper het hoofd boven water kan houden.


  Maak melding
 15. Kaimang

  Je leeft in het verleden en je denkt niet innovatief (baanbrekend, grensverleggend en verniewend ). Ga denken als de kleine maatschappijen die als prijs vechters overleven en wel winst maken. Stop om zo klein te denken. Ga boeken lezen over hoe groot te denken en te handelen.

  Ik rust

  Djamoe


  Maak melding
 16. Als je bijvoorbeeld schiphol bekijkt en omgeving, dan heb je echt duizenden bedrijven rondom, eromheen. Waarbij zeker meer dan honderduizend mensen werken. Alleen maar omdat de luchthaven zich daar bevind en het dus makkelijker is.

  Waarom niet waarom niet zoiets bij zanderij verzinnen zodat het overtollig personeel niet op straat komt te zitten maar toch daar zn werk heeft. Slm kan dan rendabel worden.

  Hoeveel bedrijven zitten er rondom zanderij?????

  Hoeveel bedrijven zitten er in het land, welk beter geweest was als ze zich naast zanderij zouden bevinden???

  Om Zanderij rendabel te maken moet je de juiste mensen met de juiste visie op de juiste plek neerzetten. Maar het moet een industriegebied worden welk zich niet alleen bezig houd met de luchtvaart.


  Maak melding
 17. Alfa en Gajentaan,

  Bedankt voor de taakomschrijving en de voor velen niet zichtbare belangenverstrengeling van Brunings. Blijkt weer dat funkties in de Top van Suriname misbruikt worden voor eigen broodwinning door de belangen te verstrengelen.
  “Open sky” is wel waar we naar toe moeten gaan maar dan eerst op probeerbasis om te kijken of de SLM het zal overleven. Wie nu al weet dat de SLM het niet zal redden is een “lukumang”.
  Als de SLM het niet kan redden dan zal het gepaard gaan met vele ontslagen waardoor de werkeloosheid in Su zal toenemen.

  Waarom Desi alle brandjes bij alle staatsbedrijven en ministeries moet blussen, is mij een groot raadsel.
  Dit is een taak voor de minister waar de SLM onder valt. En als Desi die niet clever genoeg vindt om deze zaak te behandelen dan is die ook niet geschikt om minister te zijn.


  Maak melding
 18. Jan gajentaan,jou advies of denkwijze is heel goed,meestal lees ik alleen maar over ruzie op de site,zo zijn su kletsen maar geen oplossing,direct open sky is niet goed voor slm,het zijn toch onze broeders en zusters die daar werken,die straks zonder werk zitten,dan moeten wij weer geld gaan sturen naar fam.in su.maar er moet een oplossing zijn voor betaalbare ticket voor su.


  Maak melding
 19. Beide mannen zijn onbenullen.Partijgenoot dat is het enig dat telt in dit land.
  Nou heeft boutje het moeilijk,wie van je 2 partij genoten moet je ontslaan?
  Hhahaah SLM gaat onder leiding van deze mensen toch kapot,als je nou de een weg haalt of de ander het blijven minder opgeleide mulo jongens.


  Maak melding
 20. Voor het belang van de Surinaamse samenleving is dat alle bedrijven in handen van de staat worden geprivatiseerd.De management die aan gesteld worden zijn dieven die niet voldoet aan de eisen die nodig zijn om zo een bedrijf te kunnen besturen.
  Bedrijven worden gezien als melk koe voor de zittende regeringspartijen.Waarom zwarten niet kunnen inzien dat ze voor hun nageslacht moeten werken en een zonnige toekomst achter laten in plaats van armoede.
  Deze mensen noemen zich directeur maar ze zouden in het bedrijfsleven nooit een management functie gekregen hebben.


  Maak melding
 21. Ik ben het wel eens met degenen die potentie zien in een hub functie voor Suriname. Als adviseur van ABOP heb ik er zelfs in 2010 voor gepleit om dat in het partijprogram op te nemen. Zoals Paagal stelt kan dat veel extra werkgelegenheid opleveren. Maar om een hub functie uit te werken (idem als Nederland, Dubai, IJsland e.d.) is het niet voldoende om open sky toe te passen. Voor zo’n hubfunctie is een lange termijn beleid nodog dat rekening houdt met infrastructuur, douane faciliteiten, goed opgeleid logistiek personeel, etc.
  Open sky beleid zou daar ook bij passen maar is niet het enige element en zoals ik al stelde, is dat een kwestie van tempo. Om een voorbeeld te noemen, de vluchten tussen Suriname en Curacao waren verdeeld tussen Insel Air en SLM. Maar toen heeft naar het schijnt Brunings ook nog eens DAE binnengehaald en die mogen 7 vluchten per week uitvoeren tussen Curacao en Paramaribo. Het resultaat is dat de dekkingsgraad bij SLM sterk omlaag gaat en SLM waarschijnlijk verlies maakt op die route. Ga je hetzelfde doen op de route Paramaribo – Amsterdam, Paramaribo – Belem etc., dan zal de SLM binnen niet al te lange tijd het loodje leggen. Nogmaals ik ben niet tegen stappen in de richting van open sky en ik ben zeker een voorstander van een hub functie, maar SLM is ook een stukje Surinaamse trots lijkt mij, iets dat niet zo maar opgeofferd zou moeten worden. En de regering moet ook denken ook aan het werkgelegenheidsaspect bij de SLM, dat is helemaal geen schande, er zijn ruim 700 Surinaamse gezinnen van afhankelijk. De Fransen willen toch ook dat hun regering het nodige doet om werkgelegenheid bij nationale bedrijven zoals Renault e.d. zo veel mogelijk in stand te houden. Er zijn natuurlijk internationale regels voor Open Sky en vrijhandel etc., maar binnen de regels die er zijn zal ieder land toch proberen zijn eigen bedrijven te beschermen. En binnen de SLM zijn er kennelijk twijfels over de rol en de intenties van Brunings daarbij.


  Maak melding
 22. Waarom is er zoveel desinformatie in de berichten hier op dit forum. Ik stel voor dat mensen zich eerst laten informeren voordat ze zomaar zaken aannemen en al helemaal voordat ze zomaar dingen gaan roepen.

  De SLM noch Brunings heeft wat te zeggen over een open sky en Brunings kan ook geen andere maatschappijen binnen halen. Waarom ben je bezig met stemmingmakerij janneman?

  Meerdere petten is geen probleem zolang het landsbelang maar voor gaat. Daartoe moet de overheid controle mechanismes instellen. Net zoals bijvoorbeeld Nederland heeft gedaan met Eurlings en de KLM.

  De SLM heeft al tijden zitten slapen en dacht dat de kip met de gouden eieren eeuwig zou leven.

  Ik weet niet of de mensen daar een innovatieve kijk hebben op de zaken. Er zullen samenwerkingsverbanden gesloten moeten worden anders is het exit SLM.

  Op zich heeft de SLM in luchtvaartkringen een zeer slechte naam. Is geen betrouwbare partner gebleken. Daar zal dus ook in geïnvesteerd moeten worden om het te verbeteren.

  Sowieso zullen er keuzes gemaakt moeten worden en ik denk dat de juiste mensen op de juiste plekken gezet moeten worden.

  De luchtvaart autoriteiten gaan over de luchtvaart verdragen en dus zal de overheid een lange termijn visie maar ook een korte termijn visie moeten laten ontwikkelen. Er zijn namelijk op korte termijn in de regio zaken op handen die best wel invloed zullen hebben op Suriname en dus de SLM.

  Geen enkele maatschappij kan het nu alleen en zeker de SLM niet. Wie wordt je partner? welke kant ga je op? Zie je de mogelijkheden die er zijn?

  Durft de huidige staf echt uit de box te denken?

  Welke stappen zet de overheid ook mbt toerisme, etc?
  Een hub is te realiseren en kan zelfs al snel. Maar wie is daar in Suriname die de kar gaat trekken en krijgt die persoon, en of die groep de backing die ze nodig hebben?

  De vraag is of de mensen die nu aan de knoppen zitten de guts hebben om verder te kijken, hun ego aan de kant te zetten en durven wachten en te gaan voor de iets langere termijn.

  Vaak is het korte termijn denken dat je de das om doet.

  Ik volg het met argusogen.

  Als de SLM kapot gaat, zijn er legio mogelijkheden voor particulieren. Die komen er sowieso ( ook internationale concurrentie), dus ook daarop moet de SLM gaan anticiperen.

  Maar Jan doe niet interessant met verkeerde informatie. er lezen mensen mee die verstand van zaken hebben.


  Maak melding
 23. Het is een fabeltje om te denken dat Brunings of Henshuys de macht hebben om de SU sky daadwerkelijk open te stellen. KLM heeft SLM, respectievelijk de SU overheid, beet in een wurgcontract.
  Brunings heeft wel gelijk dat het protectionisme van KLM en SLM, nooit ertoe zal leiden dat de SLM uit de rode cijfers geraakt.
  En ik kan u voorspellen dat het ook ertoe zal leiden dat onze SLM helemaal uit de transatlantische sky zal verdwijnen. De KLM gaat op termijn alles overnemen, want SLM gaat failliet.
  De route SU – NL visa versa is relatief de duurste ter de wereld. Momenteel leeft SLM van met name de nostalgie van de diaspora. Maar de 2e en volgende generaties voelen geen binding met SU en de ‘schijnwet’ rondom PSA gaat daar weinig aan veranderen.
  Hoewel veel nieuwe toeristen zich wel aangetrokken voelen door de eco in SU, vormt de reputatie van onze staat (geen rechtvaardigheid) en onze staatshoofd (dubieuze reputatie) een grote belemmering!

  De tarieven moeten omlaag en als dat kan middels een open sky, dan moet dat maar.
  Alleen een tariefverlaging zal de SLM op termijn redden!


  Maak melding
 24. Helemaal met Pasensie eens! SLM is een onbetrouwbare partner gebleken, die op dit moment niet eens mogelijkheid ziet om het contract met Air France/KLM open te breken om een extra toestel op de Mid-Atlantische route in te zetten. De RVC en de directie van de SLM missen de nodige visie en kennis van de luchtvaart om de nodige stappen te zetten om bijvoorbeeld een samenwerking met luchtvaart conglomeraten als One World of Star Alliance aan te gaan, samenwerkingen die de luchthaven inderdaad tot de gedroomde ‘hup’ zouden omtoveren. Vraagt niemand zich af waarom ze niet met KLM verder werkten? Vraagt niemand zich af wie de kosten betaald van de vele gratis Business Class tickets die vergeven worden aan familie en vrienden van de directie? Of het feit dat er ook betaald moet worden voor de vluchten die de president en zijn familie met een leeg vliegtuig maken, landen op vliegvelden zonder slot, waarvoor dus extra betaald moet worden? SLM is geen overheidsbedrijf en de politiek zou de banden met deze bedrijven moeten verbreken zodat ze gezond en wel verder kunnen gaan.


  Maak melding
 25. Beste Djamoe,jij hebt de klok horen luiden en zal lang naar de klepel moeten zoeken.Open Sky prima,prachtig maar de SLM kan dit nu onmogelijk aan.Gezien het feit dat je weinig kennis hebt op dit gebied,zal ik het hierbij laten.


  Maak melding
 26. Pasensie, Brunings is behalve Pres RvC van de SLM ook presidentieel adviseur en verantwoordelijk voor de ordening van de luchtvaartsector. En heeft dus heel wat te zeggen over de Open Sky en de snelheid waarmee deze wordt geimplenteerd in Suriname. Ik denk daarom dat jij degene bent die bezig is met desinformatie als je hier met droge ogen beweert dat Brunings niets te zeggen heeft over de open sky overeenkomsten.
  Zie onderstaand artikel van StarNieuws:

  “Behalve de ‘open sky’ luchtvaartovereenkomst met de Verenigde Staten van Amerika, zullen binnenkort ook gesprekken volgen met Frankrijk, Haïti, Canada, Chili, Panama en Equatoriaal-Guinea. De concept-luchtvaartovereenkomst met Amerika is intussen vertaald in het Nederlands. De tekst is ter goedkeuring aan de Amerikanen aangeboden.

  Dit zegt Gerard Brunings, adviseur van de president belast met de reorganisatie van de luchtvaartsector, in gesprek met Starnieuws. Brunings maakte ook deel uit van het onderhandelingsteam. “Zodra akkoord is bereikt over de vertaling, zal de concept-overeenkomst aangeboden worden aan de Staatsraad. Daarna wordt het doorgestuurd naar De Nationale Assemblee”, zegt Brunings. Hij verwacht dat binnen een maand de procedure rond zal zijn.

  Brunings ziet goede mogelijkheden voor Suriname in de luchtvaartsector. De vleugels kunnen verder uitgeslagen worden. De Fransen hebben gevraagd om weer te vliegen op Cayenne. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, waar Brunings president-commissaris van is, is al begonnen met de voorbereidingen. Ook Haïti biedt goede perspectieven. “Van daaruit kan naar Miami worden gevlogen. Dat wordt een belangrijke route”, stelt Brunings. Hij benadrukt dat zaken binnen korte tijd in een stroomversnelling terecht zullen komen.”


  Maak melding
 27. Jan Gajentaan, we staan allemaal in de rij voor Haiti en Equatoriaal Guinea. Verwacht wordt dat zich de komende jaren een consolidatie voltrekt in de luchtvaartindustrie. Volgens kenners is er dan slechts ruimte voor een paar grote maatschappijen en +/- 15 goedkope luchtvaartmaatschappijen. Resterende kleinere maatschappijen zullen later fuseren met, of overgenomen worden door de grotere bedrijven om te overleven in de steeds veranderende luchtvaartwereld. Op termijn zie ik voor SLM geen toekomst. Te klein en te duur. SLM is een plakband luchtvaartmij. Ze moeten snel een fusie partner vinden en anders is het gedaan. Iedereen weet dat.


  Maak melding
 28. Jan,
  je bevestigd alleen maar mijn woorden. Brunings is niet in staat en niet bevoegd luchtvaartovereenkomsten te sluiten en evenmin is de SLM dat.

  Hoogstens is Brunings een onderdeel van een lichaam dat dergelijke overeenkomsten voorbereidt. En wellicht heeft hij als adviseur een stem maar niet meer dan dat. Jij deed en doet voorkomen alsof de beste man dat alleen kan besluiten.

  Als hij werkelijk die macht had dan zou dit conflict een heel ander conflict zijn. Dus heb je mijn stelling bevestigd. Dank daarvoor.

  Nog een fabel wil ik uit de lucht hebben. Iedereen in Suriname denkt dat de route PBM-AMS (relatief en absoluut)de duurste ter wereld is, dat is ze niet. Het is te duur, laat daar geen twijfel over bestaan en het kan zeker substantieel naar beneden.

  Feit is dat de SLM een achterhoede gevecht voert en totaal niet innovatief is en door haar opstelling, handelen nou niet echt een graag geziene partner is.

  Er is veel te winnen voor de SLM maar ook veel te verliezen.

  De overheid zou ook beslissingen moeten nemen want je kan beter pro actief zijn dan moeten reageren.

  De overeenkomsten die worden gesloten moeten wel in een bepaald kader passen. Welke richting aan we uit (ook met de SLM)

  @Djogo
  Als je bepaalde plannen hebt kunnen de overeenkomsten met de genoemde landen best goed uitkomen. Welke rol wil je hebben op het speelveld? Voor feeder en defeeder kunnen dergelijke routes best interessant zijn. Maar nogmaals binnen welke (toekomst) strategie passen deze overeenkomsten?


  Maak melding
 29. Bester Jan, Ik lees je stukjes altijd met veel interesse, daar je schrijfsels meestal inhoudelijk goed in elkaar steken. Maar wat betreft Open Sky versus SLM vind ik het jammer dat je je ABOP achtergrond niet los kunt laten.
  Een Open Sky tussen SU en NL/EU zal besloten worden door de respectievelijke overheden en kan niet door een enkele adviseur (Brunings)worden ‘geregeld’.
  SLM heeft al vele jaren bewezen niet te kunnen transformeren tot een rendabele carrier, maar is een snoepwinkel voor SPA en nu ook ABOP gebleken. Natuurlijk heeft de regering SLM ook gebruikt, maar ook veel belastinggeld verkwanseld om SLM in stand te houden. SLM heeft echter de reizegers op de route AMS-PAR zo lang het deze route onderhoudt teveel laten betalen, natuurlijk samen met KLM.
  Om maar aan te geven hoe ongezond de huidige situatie is, zoals je wellicht weet gaat van de Airport tax een groot deel als steun naar de SLM.
  Dit protectionisme ten koste van de reizigers en de toerisme sector in Suriname moet ophouden. Er moeten meer maatschappijren toegelaten worden onder een Open Sky verdrag op de route AMS-PAR. Als SLM in de huidige vorm ophoudt te bestaan, wat velen verwachten waaronder ook jij, dan zei het zo. SLM moet nu eindelijk eens haar bestaansrecht in een Open Sky bewijzen i.p.v. een snoepwinkel voor enkelen te zijn.


  Maak melding
 30. Pasensie, laten we elkaar dan maar vinden op de nuance die je nu zelf aanbrengt in je posting wat betreft Brunings, dat hij een belangrijke stem heeft in het open sky beleid van de president als belangrijkste adviseur die de opdracht heeft de luchtvaart te ordenen. En dan nu de hamvraag: vind je het ook niet dat bezwaarlijk dat dezelfde persoon twee petten op heeft en dan eigenlijk ook nog een derde pet omdat hij zelf (c.q. zijn zoon) een afhandelingsbedrijf op de luchthaven heeft? Het lijkt mij net zo iets als iemand die tegelijkertijd rechter, advocaat en minister van Justitie is.


  Maak melding
 31. J.P. Fide, dank voor je comment. Ik ben ook niet tegen de Open sky, ik zeg alleen dat de Sur. overheid bij het tempo waarin e.e.a. wordt doorgevoerd meer rekening zou kunnen houden met de belangen van de SLM. Dat neemt niet weg dat de SLM ook zal moeten bewegen en zich aan moet passen aan de omstandigheden. Zoals ik hierboven al heb geschreven denk ik dat de SLM ook moet werken aan allianties. Je hoeft geen deskundige te zijn om te weten dat bijna niemand meer kan overleven zonder allianties en/of fusies. En wat betreft de snoepwinkel, als dat het geval is dan moet daar uiteraard paal en perk aan gesteld worden door simpele regels in te stellen en een onafhankelijke instantie zoals de CLAD daar toezicht op te laten houden.


  Maak melding
 32. Jan, dat is geen nuance maar een principieel verschil. En ik weet dat jij dat drommels goed weet en beseft.

  Verder weet ik ook niet of Brunings de belangrijkste adviseur van de president is op dit gebied. Dat lijkt mij eerder een aanname. Ik heb het de president nog nooit horen zeggen.

  CASAS gaat in Suriname over luchtvaartverdragen en geen individu. Maar dat terzijde.

  Ik heb geen probleem met meerdere petten. Die situatie heb je overal in de wereld en vooral in een situatie waar er in een bepaald gebied weinig kennis/kader is, valt men vaker terug op dezelfde personen.

  Wat je dan als verantwoordelijke moet doen is op twee fronten werken. Ten eerste mensen trainen/opleiden voor die functies. ten tweede op korte termijn kennis inhuren zodat de mensen die jou bijstaan ook gecontroleerd kunnen worden.

  Er ook voor zorg dragen dat het algemeen belang altijd voorrang geniet. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de overheid.

  Ik kan me voorstellen dat Brunings toen hij een bepaalde functie kreeg zijn activiteiten in zijn bedrijf voor de duur van zijn functie moest neerleggen.

  Dat gebeurd ook bij parlementariërs en andere bestuurders ook. In dit geval zal hij het hebben overgedragen aan zijn zoon.

  Net zoals R.Lubbers toen de activiteiten van zijn bedrijf had overgedragen (tijdens zijn premierschap)aan zijn broer ( die overigens altijd meeging op zakenreis met de premier)

  Maar ook dat terzijde.

  Ik hecht er belang bij dat de juiste informatie wordt gegeven. Immers zal je het met mij eens zijn dat verhalen sowieso makkelijk een eigen leven gaan leiden en daar moeten we niet aan mee willen doen, is het niet?

  laten we daarom zo zorgvuldig mogelijk zijn in de berichtgeving.

  Terug naar de SLM. Het is vijf voor twaalf en ik weet niet of iedereen aan boord dat doorheeft. Mogelijkheden, goede vooruitzichten zijn er zat!

  Wat gaan ze doen?


  Maak melding
 33. Pasensie, Brunings had ook nog de directeur van Casas weggestuurd, weet je dat niet meer? Om maar even aan te geven hoe machtig deze man is of zich voordoet.
  Welnu, ik ben benieuwd was de president gaat doen. Los van het protesterende deel van de RvC, zal hij in dit geval moeten kiezen tussen Brunings en Henshuys. Ik denk dat de president niet zomaar Henshuys gaat ontslaan, want hij is de zoon van Derby en dat ligt gevoelig. Daarom denk ik dat de president de kool en de geit zal sparen en iemand anders dan Brunings zal benoemen tot Pres van de RvC van de SLM, zodat Henshuys kan blijven. Maar dat is alleen maar gissen. Time will tell…


  Maak melding
 34. Kaaiman. Stilstand betekend achterstand.

  Er moet echter een begin zijn naar vernieuwing. Stap voor stap. bij de SLM wordt eerst aan de het familie en de politieke partij gedacht.

  Als je dat niet begrijpt laat ik het hierbij.

  Ik rust

  Djamoe


  Maak melding
 35. elke vlieg-maatschappij is vrijwillig-verplicht samen te werken om te kunnen overleven..

  nergens op deze aarde is er nog één vlieg bedrijf die zelf standig vliegt, behalve onze nationale carrier.

  er is nog nooit een jaar verslag getoont wat de inkomsten-uitgaven zijn van de s.l.m,terwijl de k.l.m die op de zelfde route bijna dagelijks opereert jaarlijks dikke winsten maakt.

  maar helaas dit is sme en haar bedrijven die niets afweten van jaar verslagen einde jaars berekeningen ..

  tot nog toe weet geen enkele surinamer hoeveel de goud bedrijven,hout boeven ,, de vis schurken,aan het land onttrekken weg dragen,laatstaan hoeveel de chinezen weg dragen dagelijks..

  deze laatste inboorlingen hebben inmiddels hun eigen banken alwaar er dagelijke vele vele miljoen US$ wegesluist worden naar china.

  wij pinaren door ..


  Maak melding
 36. elke vlieg-maatschappij is vrijwillig-verplicht samen te werken om te kunnen overleven..

  nergens op deze aarde is er nog één vlieg bedrijf die zelf standig vliegt, behalve onze nationale carrier.

  er is nog nooit een jaar verslag getoont wat de inkomsten-uitgaven zijn van de s.l.m,terwijl de k.l.m die op de zelfde route bijna dagelijks opereert jaarlijks dikke winsten maakt.

  maar helaas dit is sme en haar bedrijven die niets afweten van jaar verslagen einde jaars berekeningen ..

  tot nog toe weet geen enkele surinamer hoeveel de goud bedrijven,hout boeven ,, de vis schurken,aan het land onttrekken weg dragen,laatstaan hoeveel de chinezen weg dragen dagelijks..

  deze laatste inboorlingen hebben inmiddels hun eigen banken alwaar er dagelijke vele vele miljoen US$ wegesluist worden naar china.

  wij pinaren verder..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES