Omgekeerd en eng denken handhaaft status quo

33

[INGEZONDEN] – Er moet een mentaliteitsombuiging plaatsvinden. Een paradigmawisseling is broodnodig. Wij moeten meer outside the box gaan denken. Of beter, let’s get rid of the box entirely… laten we ons helemaal bevrijden van de box. Soortgelijke kreten horen wij regelmatig van vooral politici, maar de praktijk wijst fundamenteel anders uit. Terwijl wereldwijd politici de mond vol hebben van duurzame ontwikkeling, blijkt dat minstens 80 procent van de mensheid moet zien rond te komen met minder dan 10 US dollars per dag; dat ongeveer 22000 kinderen dagelijks doodgaan als gevolg van armoede; dat bijna de helft van de wereldbevolking essentiële sanitaire voorzieningen mist; en dat slechts 20 procent beschikt over driekwart van het wereldinkomen.

Suriname
Deze situatie verschilt niet veel van die van Suriname. Meer dan de helft van onze beroepsbevolking, inclusief de seniorenburgers, verdient minder dan 10 US dollars per dag. Een groot deel van ons volk kan niet eens zijn primaire en secundaire behoeften naar tevredenheid bevredigen, terwijl grondwettelijk een ieder recht heeft op gelijke ontplooiingskansen. Bovendien betekent het niet realiseren van dit recht een grove mensenrechtenschending. Vermoedelijk zal bij vele lezers de volgende vraag opkomen: ‘Ja maar, hoe ga je dat financieren?’ Is deze vraag geen gevolg van het inside the box of omgekeerd en eng denken? Het economische systeem zorgt er namelijk zelf voor dat het overgrote deel van alle verdiensten terugvloeit naar slechts een klein deel van het volk, en corruptie is hierbij niet meegerekend. Deze onrechtvaardige verdeling is dus inherent aan het huidige economische systeem, en je kunt niet steeds dezelfde keuzes blijven maken en toch verwachten dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Integendeel, op deze wijze handhaaf je de status quo. Moeten bestuurders trouwens eerst zichzelf en hun sponsors op structurele wijze verrijken en dan proberen de rest te helpen overleven, of dienen deze verschillende soorten activiteiten juist geïntegreerd of gebalanceerd te worden? En met welk recht mag je onder deze omstandigheden durven schermen met een monetaire reserve van een miljard SRD?!

De Oplossing
Het antwoord is daarom eenvoudig: Afromen via belastingen (waarbij de inning op een nieuwe en rechtvaardige leest geschoeid wordt), bezuinigen, en her-alloceren van alle middelen op grond van een integraal bestedingsplan, opdat de Millennium Development Goals (MDGs) gehaald kunnen worden en een gezonde basis voor duurzame ontwikkeling wordt gelegd. De oplossing echter is moeilijk, omdat degenen die dit probleem moeten verhelpen zelf een wezenlijk deel daarvan zijn, namelijk de regering, het parlement en hun corrupte financierders.

Zonder een of andere reële vorm van nivellering zal Suriname, en dus ook de rest van de wereld, niet uit deze economische impasse kunnen geraken.

Dr. Roy Bhikharie, PhD

33 REACTIES

 1. Mooie Plannen, vergezichten en het wezenlijk probleem niet erkennen/accepteren leidt tot ongerichte oplossingsvoorstellen.

  Ken je problemen:

  1. Onbewust onbekwaam en bewust onbekwame politici en ambtenaren;
  2. Regeringen plegen structureel begrotingsfraude. De regering BA heeft sinds 12 augustus 2010 meer dan 11 miljard Surinaamse dollar verzwegen (=verduistering=diefstal=roofbouw)
  3. Algemeen Bureau voor de Statistiek publiceert valse data betrekking hebbende op de hoogte van het Bruto Binnenlands Product.

  Eerst de personen uit hun stoel wippen en dan nieuwe plannen en uitvoering.

  Zie http://www.suparr.com voor een gedetailleerde analyse van de Surinaamse Staatshuishouding en de handelingen van de huidige machthebbers.


  Maak melding

 2. Koekje van eigen deeg!! Niet zeuren!! wat je zaait, dat zult u oogsten!! Volgens peilingen staat Bouta nogsteeds op nr 1 als er nu verkiezing zou zijn. in mijn ogen boef nr 1 als Crimineel!!


  Maak melding

 3. Wiep Ding jij snapt het. Zeuren heeft geen zin. Het volk heeft haar eigen leiders gekozen. Ze hebben gekozen voor achteruitgang, moreel verval en verloedering.


  Maak melding

 4. Beste KNEPA,
  je vergeet een grote groep Surinamers, die hier woont en werkt en bewust gekozen heeft om uit liefde het land nooit te verlaten. Sommigen van hen zijn zelfs geremigreerd. Deze groep heeft niet gekozen voor de huidige machthebbers en zit dus gevangen in eigen land. Nederland is voor hen geen optie omdat ze zich om andere of dezelfde redenen daar ook niet happy voelen.
  Het is dus een dooddoener voor deze groep om steeds te zeggen dat het gehele volk voor deze regering gekozen heeft en dat het hun eigen schuld is. Het is de groep overkomen. Zij zouden het ook anders gewild hebben.


  Maak melding

 5. Een harde conclusie waar menig Surinamers hun schouders zullen optrekken. Maar mijnheer Bhikharie behoort ook tot de bovengenoemde elitegroep.
  Laten wij eerst naar de verdeling van de Domeingronden kijken wie daar de grootste deel ervan hebben toegeeigend en onder welke voorwendsel. Het verwezenlijken van bepaalde doelen gaat nl. gepaard met eigen disciplines waar iedereen zich aan dient te houden. Om te beginnen moet Suriname het bestuurlijke infrastructuur in kaart brengen en van daaruit werken naar een simpele oplossingen zoeken en het beleid daarop instellen. Het is niet alleen de belastingdienst dat de kaar moet trekken maar het gehele bestuurlijke apparaat dient aan het systeem te werken. De belastingen is er maar een categorie waar duidelijk iets daadwerkelijk aan gedaan moet worden.
  Het kan toch niet zo zijn dat duizenden motorvoertuigen op de Surinaamse wegen rijden waar geen wegenbelasting wordt betaald?
  Suriname moet niet alleen op de inkomsten uit de goud, olie, hout etc etc, moet rekenen maar ook op andere financiele bronnen moet werken.
  Mijn opinie is nl. dat elke Surinamer recht heeft op een stukje Domeingrond waar zij hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Want immers, alle Surinamers hebben op e.o.a. manier aan het opbouw van het land hebben gewerkt zoals de slaven, contractanten en anderen die in het verleden keihard hebben gewerkt.
  Zoals de hindoestanen die momenteel als asgieren rond de Domeindienst hun deel op een verschrikkelijke manier hebben geclaimd is naar mijns inziens schandalig. Begin bij jezelf voordat je bij de ander gaat kijken. En zo kan je verder het land tot ontwikkeling brengen.


  Maak melding

 6. Vene is en zijn companionen zijn de grootste oorzaak van het bestaande corruptie nu wil men het verwijten naar de nieuwe regering de SU bevolking doet het goed beter dan toen de vorige regering aan de macht was

  En de vorige regering dacht alleen aan eigen familie die hadden niks te kort

  Nu wordt alles wat zijn verkeerd deden recht getrokken maar het lukt ook niet in een oog wenk

  Ik zij al als een ieder zijn eigen omgeving schoon houd en een eenheid vormt moet het lukken om corruptie te bestrijden

  De regering heeft dan minder om zich zorgen te maken

  Het volk is in de meerderheid

  Corruptie was er zins de onafankelijkheid in Su en daar voor was het de fazanten die de vloek hebben gezaaid

  Corruptie heb je overal en hebzuch is de kern van corruptie


  Maak melding

 7. Slechts in een waarachtige/directe democratie kun je met recht stellen dat het volk zijn leiders heeft gekozen en derhalve krijgt wat het verdient. Helaas heeft Suriname, in strijd met de Surinaamse grondwet, de representatieve democratie die feitelijk neerkomt op dictatuur van een enkeling en soms zelf van 1 persoon.


  Maak melding

 8. @Wan bon
  Je vergeet
  1.die grote groep Surinamers die
  de reis naar Nederland niet konden betalen en
  2.die grote groep die geen visum kon krijgen!
  Dus ………. !


  Maak melding

 9. De volkeren is blind en voor de achteruitgang!! Visie voor vooruitgang is er niet, vandaar de keus naar de DiDiBrie en dan met deze klote gedoe!! Waarom daaaan klaaaagen????? Houden jullie je smoel en verduren!!! Zo sipmel is het! DDDAAATT WWWIIILLLDDE jullie toch? en nogsteeds!!!

  Ik zou ook heel graag een land willen verlaten als het geregeerd wordt door onbenullige, niets deugende klootzakken en streker nog moordenaars en stelltje malloten!! die nieteens weet wat tussen hemel en aarde ligt!! Ik zeg EN!!! DEze nietsnutters noemen hun vrouwen VENUS en de vrouwen noemen hen MARS!!!


  Maak melding

 10. MEDUSA,
  Ik vergat ook:
  – de groep die honkvast is:)
  – de groep die wereldvreemd is 🙂
  – de groep die niet van aardappelen en sneeuw houdt 🙂
  – de groep die aan voorouderverering doet 🙂
  En ga zo maar door…….
  het gaat om de boodschap aan Knepa e.a: scheer ons niet over één kam met degenen die bewust voor dit regime hebben gekozen door steeds te roepen dat het ons eigen schuld is.
  Het is een dooddoener.


  Maak melding

 11. De gemiddelde Surinamer is een doemdenker.
  Dat is iets wat is ingebakken na de erfenis van de jaren 80 van de vorige eeuw.
  De grootste dooddoener is Bouterse, die heeft zichzelf en met hem zijn paarse bende, verrijkt over onze ruggen.
  Ga dat met z’n alle eens even inzien!
  Ik heb niet voor deze moordenaar en dief gekozen, dus zeker niet alle surinamers zijn het eens met het klote beleid dat nu wordt gevoerd.
  Waarom zouden we wachten tot 2015?
  Waarom zetten we de hele boel niet gewoon schaakmat?
  Wij als volk kunnen dat bereiken, maar dan moeten we niet in onze hangmat blijven wachten!


  Maak melding

 12. Eindelijk eens iemand uit “de elite-groep” die zijn mond opendoet en eens haarfijn uitlegt hoe het nu eigenlijk zit, hier in Suriname!!

  Er is mondiaal een kentering te bemerken, dat kritische opmerkingen niet alleen van een tegenpartij komt,maar dat ook menigeen de hand in eigen boezem durft te steken.

  Overal om je heen zie je topmanagers hun bonussen inleveren, bonussen in zijn geheel afschaffen, absurde salarissen afschaffen ( én gedeelte teruggeven) etc. etc.
  Behalve in………………juist!!

  De heer Bhikharie toont met dit stuk, dat er nog veel te doen valt in Suriname.
  Vraagt niemand zich eens af, hóe in G…naam al dat geleende geld terugbetaald gaat worden??
  De regering kan wel zo hard roepen dat China vele miljoenen wil gaan investeren in Suriname, maar “vergeet” erbij te vertellen dat dit geld niet gratis gegeven wordt!!
  En de miljoenen die Venezuela “leent” ?

  Absurde salarissen voor ministers!
  Een Essemblee-lid ontvangt ongeveer €4000,00 (ja, je leest het goed!! VIERDUIZEND EURO!!) netto per maand!
  Komen de vergoedingen nog bij!!

  Ministers kunnen de meest grove fouten (voor eigen gewin soms) maken, en komen er “vanaf” met eervol ontslag!

  Je hoeft niet meteen je salaris in te leveren, maar kijk eens kritisch om je heen!
  Durf nu eindelijk eens kritische vragen te stellen, óf via tv, krant of wat dan ook.

  Wordt wakker!

  Lon


  Maak melding

 13. Als dhr. Bikharie spreekt over: Zonder een of andere reële vorm van nivellering zal Suriname, en dus ook de rest van de wereld, niet uit deze economische impasse kunnen geraken.

  Ik geloof er niet in, omdat sommige mensen de kansen die ze gekregen hebben in het leven, niet benutten en altijd afhankelijk blijven van anderen, ik noem ze profiteurs en luilakken.

  Ik ken een heleboel welgestelde mensen in Suriname, komen uit goede gezinnen, hebben goed onderwijs gehad, hebben zelf een beurs naar het buitenland gehad en komen terug als drugs koeriers naar Suriname en tot last van de ouders en de maatschappij. Is het dan eerlijk om van de mensen die hard hebben gewerkt, af te pakken en te geven aan luilakken?? Ik geloof het niet. De tijd van Robin Hood is voorbij.

  Gelijk kansen, gelijke monniken, Ik help alleen mensen die geholpen willen worden, ga naar school en leer wat van het leven te maken.


  Maak melding

 14. Leiden 25 januari,

  Mijnheer Bhikharie, ik heb vandaag nog nooit zo hard gelachen. U doet uw docenten echt geen eer.

  Allereerst wil ik wijzen op het feit dat de reg. op democratische wijze is gekozen. Als het volk er nu nog achter staat, dan sta ik daar ook achter. wat bedoeld u onder nivellering, dat kan niet in een land. Er zijn altijd mensen die meer dan een ander verdienen. U geeft ook de schuld aan de regering voor de armoede problematiek in deze wereld. Nou ik kan meteen stellen dat dit voortkomt uit de handels barrieres van de westerse wereld en de koloniale alsmede de neokoloniale politiek van het westen. Ik geef het toe u weet het goed te brengen. Maar B. was het onder front anders. Hoe zit het met de drang naar het westen toe van de fronters, en hun onderdanige houding naar de hollander toe. B, als ik jouw stuk lees voel ik een diepe droegheid in mij, het getuigt van schaamteloos gedrag om zo te trachten mensen te misleiden.

  Over welke mensenrechten heeft u het. Ik keur het niet goed maar worden mensenrechten niet overal ter wereld geschonden, Ik zal u een voorbeeld geven van de hollanders. Wat dacht u van de zaak Rishi, wat dacht van de onderdrukking van de zwarte man in Ned. Wat dacht u van de hollandse int vrouwenhandel. Moet ik verder gaan. Men B ik schaam mij diep voor uw opmerkingen ook als hindoestaan zijnde. Hindoestanen zijn hardwerkende, aardige mensen die in staat zijn om te delen. Met uw stuk stuurt u aan op verdeel en heers en porbeert u het revolutionaire proces dat deze regering moet af maken te ondermijnen. Het gaat afgezien van wat incidenten juist heel goed met Su.. Er word beter onderhandeld over de grondstoffen en de soc. ec veranderingen worden een voor een direct ingezet.

  De infrastructuur moet gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van alle surinamers. Dit zowel in het binnenland, als daar buiten.

  Het kernprobleem in Su is de ondelinge verdeeldheid tusen de hindoestanen en de afro-surinamers. Daar moet via een intergraal media beleid aan worden verbeterd.

  De fronters willen een afhankelijkheid van de hollander en het westen. ik wil een su die onafhankelijk is van het westen waar er een welvaart en welzijn is voor de inwoners aldaar, dat menselijk gezien aanvaardbaar is.

  Met vriendelijke groet,
  Mr Roy Siwpersad
  Jaihint@hotmail.com


  Maak melding

 15. Mr. Roy Siwpersad,

  Het begrip koloniaal verleden blijft maar opduiken. Het lijkt wel of iedere discussie die te maken heeft met Suriname en Nederland, in termen van koloniaal of anti-koloniaal gevoerd moet worden. Het voeren van een felle anti-koloniale politiek is in veel landen gepaard is gegaan met de ondergang van het systeem van representatieve democratie, de trias politica en respect voor mensenrechten. Op deze manier gaan die poorten nooit voor je open. Surinamers snakken naar welvaart. Uit wanhoop hebben ze op het populistische NDP gestemd. De hervormings politiek van Front werd hun te veel. Maar wat heeft het NDP na 2,5 jaar regeren bereikt ? Nagenoeg niets. Iedereen weet dat je met populisme niet ver komt.

  Kern probleem van Suriname is de decembermoorden. Men moet schoonschip maken. Het gaat niet om hindoes en creolen.

  1) herstel democratie in Suriname
  2) proces decembermoorden moet gewoon doorgaan
  3) uitkomst krijgsraad respecteren
  4) verzoening voor en tegenstanders

  Dit is de enige manier om het land weer boven op te krijgen. Iedere andere manier is gedoemd om te mislukken.


  Maak melding

 16. De democratie in Suriname stelt niets voor.
  Het parlement is een fars.
  Onderzoeksjournalistiek is er niet.
  Het rechtssysteem is verkracht en opzij gezet.

  Zonder hulp van de EU, de VS en Canada was Suriname nergens.
  Dankzij het geld van de Hollanders die op bezoek komen of door hen wordt opgestuurd is er nog een redelijk bestaan voor de gewone Surinamer.

  Zodra de goudprijs in elkaar stort is Suriname bankroet.
  Dat zal niet lang meer duren.

  Nederlanders (dat is heel wat anders dan Hollanders) zullen steeds minder naar Suriname op vakantie gaan.
  Te duur. Slechte behandeling. Onveilig.

  Dus ik ga nu naar Lanzerote.
  14 dagen €350 p.p. 22 graden en mooi strand.
  Geen gezeik over slavernij.

  Mazzel


  Maak melding

 17. @MR R,Siwpersad,

  Ga aub eerst het geschiedenis van Suriname leren kennen!Liefst de periode 25 feb 1980 tot heden!
  Als, ik,Ray, leest wat U allemaal heb neergepend,kom ik tot de conclusie dat U en ik niet op dezelfde planeet wonen. Ik woon met beide benen op planeet AARDE en U op planeet MARS !

  Kunt U ons aantonen dat bouta,uw droom idool, de verkiezingen met overweldigende meerderheid heeft gewonnen?!
  Bent U in het bezit van de stembiljetten die zo zeggen,waar is het BEWIJS!!

  Rishi ,wie is Rishi meneertje Siwpersad?!
  30+jaartjes lang proberen wij gerechtigheid gedaan te krijgen over de 15 slachtoffers gemaakt aan de handen van je droom idool bouta!
  Heeft Rishi ooit gevraagd om gerechtigheid voor de 15 slachtoffers gemaakt in Suriname?!
  Jij zit in Nederland,ga jij dan vechten voor Rishi!!
  Voor de schender rechter van Suriname ,bouta,hebben wij jouw hulp niet nodig. Je zal die man toch 1,2,3, VRIJSPREKEN,em aan de hand van Uw relaas kan ik zeggen dat dat U dat reeds gedaan heeft.

  Geef mij een brik hoor siwpersad,ga het paarse volk opvrolijken met je grapjes op het dino website!

  Ps
  Het zijn mensen zoals jou die tweedracht proberen te zaaien onder de bevolking van Suriname!
  Je moet niet met EMOTIONAL BLACKMAIL KOMEN ,okay siwpersad!!


  Maak melding

 18. Vrijdag 25 januari 2013 om 09:43 uur, door Mr. Roy Siwpersad , Ik ben het ook 100% eens met de reactie van Siwpersad, ik erger me dood aan de stomme, hoogdravende ,wetenschappelijke geponeerde stelling van dhr. Roy.

  Hij denkt dat de schuld ligt aan deze overheid van nu, maar dit heeft zijn oorsprong vanaf de koloniale tijd.

  De blanken hebben het volk dat nu overgebleven is in Suriname uitgebuit en afgemat±
  dat zijn
  1. de autochtone bewoners (indianen) toen zij niet deugden zijn ze het bos ingejaagd .
  2.de afrikanen, jullie weten er alles van
  3.de hindoestanen, deze mensen hebben ze landgoed beloofd en allerlei andere leugen
  4.de javanen
  5.de chinezen

  Daarna hebben ze ons allemaal in hokjes geplaatst en verdeeld en heerst politiek toegepast.
  Tot op heden zijn de gevolgen voelbaar.


  Maak melding

 19. Alfa!

  Het Alfa-vrouwtje of mannetje bij verschillende diersoorten maakt de dienst uit, geeft aan waar de groep gaat, eet en slaapt. Meestal zijn dat slimme, tactvolle en respectabele dieren. Maar…………..
  Onze Alfa van hierboven is noch slim, noch geevolueerd.

  Reden: wanneer je alles wat je nu meemaakt de schuld geeft aan zaken van honderden jaren geleden dan ben je het niet waard om Alfa-mens te zijn. Alfa-dieren zoeken voor alles een oplossing, nieuwe mogelijkheden, alsook nieuwe slaapplaatsen en voedselbronnen. Ze blijven niet zeuren over wat hen is overkomen en wat jagers hen hebben aangedaan maar denken en gaan vooruit.

  Wij (Surinamers) hebben al jarenlang een politiek systeem dat niet deugt en ook de vele politici niet.
  Geef hen de schuld Alfa, maar geef de schuld niet aan mensen die niet meer in leven zijn. Jij leeft nu!
  Jij kan nu alles veranderen maar zoekt een oplossing bij de doden. Verander de huidige politiek en politici in Suriname.
  Weerleg het ongelijk van de heren Bikharie en Ray in plaats van schuldigen te zoeken die allang dood zijn.

  Tenslotte: ik ben geen NDPer, ik ben geen FRONTer, want de Surinaamse politiek is een fars en een poel van schaamteloze volksbedriegers.


  Maak melding

 20. Beste Musk,
  Ontkenning van de geschiedenis is één van de grootste vijand van het Surinaamse volk en zijn overheden.
  Als je respect hebt voor je zelf en vooruitgang wilt in je leven, dan zal je altijd moeten terug kijken naar je verleden zodat je niet meer de zelfde fouten maakt.
  Kijk maar naar de grote landen zoals Amerika, Nederland, Engeland, België, Duitsland, Frankrijk en nog een paar, als er iets mis is gegaan in deze samenleving en ze willen de zelfde fouten niet meer maken, dan houden ze een parlementaire enquête en zaken worden gedocumenteerd.
  Zelf in Zuid-Afrika tijdens de regeer periode van Nelson Mandela.
  Gisteren nog heeft de senaat in Amerika Hillery Clinton ondervraagd, over de dood van de Amerikaanse ambassadeur in Libië het afgelopen jaar.
  Kijk maar Nederland, met het vuurwerk ramp, de Bijlmer vlieg ongeluk.
  Kijk maar naar de Joden met de Holocaust.
  Waarom herdenken, de japanners, de Duitsers, de Engelsen, de fransen, de Amerikanen, de Nederlanders jaarlijks de eerste, en tweede wereld oorlogen.
  Een volk dat zijn geschiedenis niet kent en erkent is gedoemd te blijven in armoede.
  Waarom hebben we geen lering getrokken uit het verleden met Suralco, de Billiton en Bruynzeel.
  Ik kan zo maar doorgaan, dus mijn beste Musk, kent je geschiedenis, dat is je verleden en maak de zelfde fouten niet. Ik geef niemand schuld over het verleden, maar benoemd het zodat wij als hedendaagse generatie een betere toekomst voor onze kinderen kunnen nalaten…..


  Maak melding

 21. Vrijdag 25 januari 2013 om 14:39 uur, door alfa

  1. de autochtone bewoners (indianen) toen zij niet deugden zijn ze het bos ingejaagd

  de hindoestanen, deze mensen hebben ze landgoed beloofd en allerlei andere leugen

  Daarna hebben ze ons allemaal in hokjes geplaatst en verdeeld en heerst politiek toegepast.
  Tot op heden zijn de gevolgen voelbaar.

  Alfa!! een vraagje? vindt het het gek??? Ik in elk geval niet!!!!!! Dat je gedumpt wordt door slimme mensen!!!
  wat moet je trouwens met nietsnutters/ de deugnieten.!!

  Wat vind je die beloftes van jou idool de DiDiBrie?? Luchtbruggen/kastelen en veel meer!! Vul het zelf aan!!


  Maak melding

 22. Beste Wiep-Ding,

  Ik ben helemaal geen fan van DDB en helemaal niet mijn idool.
  Mijn Idool is God de schepper van hemel en aarde.
  In de bijbel leest je. Niemand is goed, zelf niet één, waarom zou ik dan een mens als idool hebben????


  Maak melding

 23. Dat er zo stom word geredeneerd door R Bhikharie met zijn lucht eieren verhaal, laat mij weten dat zijn hersens door spoelt zijn

  Suri,s die niks hadden leven zich uit hebben het beter dan de Nederlanders hebben in NL geen stress

  Nog nooit van tevoren hebben zij zo een leven gehad en zien dat de huidige regering veel moeite doet en aan hun denkt

  Als Bhikharie wereld nieuws kijk en weet wat er in de Westerse wereld plaats vind had hij zich niet belachelijk hoeven te maken met zijn uitspraak

  De vorige regering was een ja knikker bende en die zijn nu op schaakmat gezet

  Als je in het binnenland ben geweest dan jou je weten dat de Chinezen allang terug betaald zijn

  Het beroeps geheim is wij hebben geld geleend van de Chinezen

  Denk niet dat China die de wereld mark beheers gek is om geld uit te lenen aan een land die het niet terug kan betalen

  Die Chinezen werken met voor advies

  Het komt goed met SU, het is al bezig!


  Maak melding

 24. Geschiedenis!

  Beste Alfa,
  Je hebt gelijk door te stellen dat eenieder zijn/haar geschiedenis moet kennen. Het is zo simpel als wat. Ook is bekend dat je de fouten uit het verleden niet moet herhalen door steeds weer terug te kijnen naar toen. Dat is allemaal zo helder als een klontje boter.

  Als het Surinaamse volk haar geschiedenis kende tussen 1980 en 1995 dan geef je toe dat ze met het stemmen op NDP en het aanbidden van de huidige president een grote fout hebben gemaakt. Dat allemaal, volgens jouw redenering.

  Als het Surinaamse volk de vele beloftes uit het verleden van laptop tot zeehaven en van 3800 woningen tot voedselschuur van de Caraiben niet kan doorgronden dan is het allemaal zonde van de geschiedenis. Dat allemaal, volgens jouw beweringen.

  Beste Alfa,
  Uit jouw vele reacties op dit forum is gebleken dat je goed geschoold bent en je goed in de onderwerpen kan vastbijten. Als je het nog niet bent, wil ik je toch adviseren om de politiek in te gaan en je daar vast te bijten in de wil om vooruitgang van land en volk. Ik vindt het zonde wanneer iemand met jouw kennis de huidige misselijkmakende politiek in Suriname aan het verdedigen is.
  Alfa, je kan meer betekenen voor ons land door je eigen idee en kennis in te zetten als Alfa-mens, in plaats van langs de politieke lijn de geschiedenis in te schakelen. Want dat is het verleden, maar wij leven in het heden.
  Gaat je goed!


  Maak melding

 25. Wat een hoop reacties op deze oplichter die zijn titel heeft gehaalt bij een duistere opleiding en dan ook nog eens een reactie van een Mr Onzin-torie die de klok heeft horen luiden.

  Overigens de aanbieder van dit artikel beweert psycholoog te zijn en gestudeerd te hebben op een instituut waar dit niet gegeven wordt??!!


  Maak melding

 26. Beste Musk,

  De politiek is mijn dood, ik kan niet tegen onrecht en mijn vrouw en kinderen hebben mij gewaarschuwd.
  Dus bij deze; en nog bedankt voor je advies.

  Alfa


  Maak melding

 27. Meneer Bhikhar, ik wil tegen u zeggen: “Schoenmaker blijf bij uw leest”.
  Want de oplossing van SU ligt niet in het economische maar in het PSYCHOLOGISCHE!
  Uw collega psychologen zijn het er over eens dat “Dictators onverteerbaar zijn”. En dat geldt ook voor leiders van “Democraturen”, dus ook van democratisch gekozen leiders (vergelijk Morsi van Egypte).

  Vertrouwen is het sleutelwoord.
  Vertrouwen van het volk in hun leider (met geweten, waardigheid en rechtvaardigheid).
  Vertrouwen van de internationale gemeenschap in de president van SU (dus niet een president voor ‘eigen gemak’, die met het mes op tafel zijn Amnestywet afdwingt, zonder bekentenis.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.