vrijdag, juni 14, 2024
HomeOnderwerpenEconomieGemeenschappen binnenland willen praten over ‘goudaandeel’

Gemeenschappen binnenland willen praten over ‘goudaandeel’

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 18 jan – Gemeenschappen in de gebieden waar op grote schaal goud zal worden gewonnen, willen praten over hun aandeel. Onder meer de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers, VSG, volgt de ontwikkelingen op de voet. Nu het parlement op het punt staat de exploitatieovereenkomsten met multinationals te bespreken, willen de gemeenschappen ook gehoord worden.

Volgens de VSG en Pamakka Ontwikkelings Team maken hun gemeenschappen aanspraak op een ‘tegemoetkoming. Het team vertegenwoordigt de stam der Paramaccaners in het oosten van Suriname. Met de Commissie Goudovereenkomsten van het parlement zijn de eerste gesprekken gevoerd. “Maar wij zijn in de directe nabijheid en zullen ook de gevolgen het eerst ondervinden”, zegt voorzitter André Adawde van Pamakka Ontwikkelings Team.

De kritiek op de onderhandelingen die aan de overeenkomst voorafgingen, is dat de plaatselijke gemeenschappen niet gekend zijn. De commissie wil nu de meningen van de gemeenschappen meenemen in de parlementaire debatten. De Paramaccaners willen een aparte paragraaf in de overeenkomst. De stam staat erop dat zij ‘bedacht’ wordt. Alleen de sociale paragraaf van ontwikkelingsprojecten is niet voldoende.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

51 REACTIES
 1. Beste Mensen,

  Ik begrijp best dat de binnenland bewoners willen profiteren van de winsten uit de goudwinning.
  Maar indivuduele voordeel is niet goed, er moet gezorgd worden voor goede infrastructuur, zoals goede wegen, goede scholen en leerkrachten, goed gezondheid voorzienning en een duidelijk beleid t.a.v. de gronden in het binnenland.

  De granmans hebben hun tijd gehad, en het is alleen maar achteruitgang.Ze denken nog steeds als 200 jaar geleden en geven de jongeren die goed opgeleid zijn en de regering aankan en begrijpt geen kans om het voor hun op te nemen.

  Over 100 jaar bestaat het binnenland niet meer en wat hebben ze achter gelaten voor hun nakomelingen die nu in \Paramaribo wonen. Deze generatie gaat / wil helaas niet meer daar naar toe, want de stad is leuker en voorzien van alle gemakken.

  Dus intellectuele binnenland jongeren, sta op voor je eigen belang, Brunswijk , zal het niet voor jullie doen. Hij denk alleen aan zijn eigen belang, maar zal niets kunnen meenemen wanneer hij 6 voet onder de grond ligt…….Alles is ijdelheid,dus je hoef niets te verzamelen ,maar laat een ieder genieten en profiteren van s’lands rijkdom, immers God de schepper heeft het aan ons gegeven om het samen te gebruiken….

  Stopt met hokjes politiek en hebtzucht……

  Een gezegende vrijdag 18 januari 2013.
  Alfa


  Maak melding
 2. Waarom moeten de binnenlanders een aandeel in Goud hebben ?
  Dit alles is puur gedreven op hebzucht. Gaan de binnenlanders ook een gedeelte van de 480 miljoen US Dollar betalen om mee te mogen doen ? Het moet toch niet gekker worden. Winsten uit de delving moeten gewoon naar de schatkist gaan en dit komt allen te goede. Ben het eens met Alfa, we af van hokjes mentaliteit en graai cultuur.


  Maak melding
 3. Gaat het om hebzucht dan zijn we gauw uitgepraat. Maar gaat het om de arbeidsverdeling of verdeling van de winst uit de grondstoffen dan moet het een en ander worden toegelicht dunkt mij. Dan horen bestaande regels onder de loep worden genomen en erbij of ervoor worden ontworpen. De vraag van de Paramacanergemeenschap dunkt mij moet gaan over het instellen van een behoorlijke Ruimtelijke ordening, waarin alle bijbehorende aspecten geregeld zijn, zoals: gezond leefomgeving, geluidsoverlastterugdringende maatregelen, opstellen milieuverordeningen voor het behoud en onderhouden van een milieuvriendelijk leefmilieu, faciliteren van maatregelen ter voorkoming van en opheffen vervuiling van bodem en grondwater. De eis dat in een structuurplan de bestemmingplannen en planologische indeling van gebieden de normeringen worden opgenomen, voor bewoonbare woningen, zowel binnen als buiten concessie gebieden. Wanneer voor geheel Suriname zulke eisen worden gesteld aan de bodemkwaliteit en sanering van gebiedsdelen met vervuilde grond die veroorzaakt is door welke vervuiler dan ook, dan heeft de Paramacanergemeenschap een punt. Mee willen liften in de winstmarge zonder een te leveren prestatie lijkt mij een te gortig en te vrijblijvende eis. De Paramacanergemeenschap kan evenals elk ander kapitaalkrachtige bedrijf of instituut concessie met of zonder exploratie –en exploitatie rechten een vergunning aanvragen en zelf aan de slag gaan. Slechts bij eigendommen, wanneer de overheid afziet van haar recht van naasting bij het eigendomsrecht komt het primaire recht van koop en beslissing te liggen bij de eigenaar en pas dan geeft dat recht de mogelijkheid tot een eis van delen in de winstmarge dunkt mij. In alle andere gevallen, wanneer er niet bij voorbaat is vastgelegd dat de overheid niet mag naasten, bestaat die rechtsgrond niet op een eigendom. Dus ook niet voor de Paramacanergemeenschap. Wel kan er in een convenant vastgelegd worden dat de concessionaris de verplichting heeft faciliteiten voor het beheer, onderhoud, verwerking en uitvoer voor werkzaamheden ter beschikking te stellen. Gefaciliteerd kunnen worden het vervoeren, recyclen en verwerken van vervuilde grond en grondwater; aanleg, onderhoud en beheer van een gedegen infrastructuur en het milieu achter te laten in goede onderhouden staat tijdens en in vastgelegde periode tot ver na de exploitatie activiteiten. Ook de aspecten van volksgezondheid en onderricht mogen absoluut niet onberoerd worden gelaten. Hierbij is van toepassing dat er door de instanties die bij de exploitatie zijn betrokken vrije medische verzorging en scholingsfaciliteiten wordt geboden aan de gemeenschap tot een aanvaard termijn, van pakweg 100 jaren. Dat lijken mij wel legitieme eisen. Dus het drinkwater, de huisvesting, geluidshinder, de leefomgeving, de jachtgebieden en het milieu, aanleg en onderhoud van een behoorlijke en duurzame infrastructuur daarvoor moeten en kunnen criteria worden vastgesteld in een convenant, die in de invoering en uitvoering van de concessieonderhandelingen gestalte dienen te krijgen. Maar ik zie geen enkele andere reden van winstverdeling hierbij!!!


  Maak melding
 4. Sinds wanneer is het binnenland de Vaticaanstad geworden van Suriname. Een staat in de staat? Wie wordt de Paus of God van de binnenlanden de Marron of Indiaan? Krijgen wij ook net als in Rome te maken met Kardinalen en Bisschoppen. In Suriname bestaan de rangen van Groot Opperhoofd, Opperhoofd, Kapitein en Basja reeds. Ik hoop dat de volgorde klopt. Het is een kleine stap van deze inheemsen Pausen, Kardinalen en Bisschoppen te maken. Bloody shame het wordt tijd dat wij over een Suriname praten en naar goede oplossing toewerkenen in plaats van luiheid en afgunst. En dan nog de achterlijke mentaliteit hebben je rijk te rekenen zonder een poot te hoeven uitsteken, wat jammer dat zulke lieden nog rond banjeren!!!


  Maak melding
 5. Helemaal met je eens Tjauwa,

  Ze moeten eerst gaan leren werken, en minder hangen en roven. Nu willen ze naast het roven het ook nog gratis hebben en ervoor te gaan liggen. In de stad doen ze ook niks. Het beste is one direction back in the bush.


  Maak melding
 6. Vrijdag 18 januari 2013 om 05:54 uur, door alfa
  Vrijdag 18 januari 2013 om 08:41 uur door tjauwa
  Ben het helemaal eens met deze postings.

  Jammer genoeg zijn er nog wezens die graag de rijkdommen van het binnenland zien vloeien naar soortgenoten (etnisch) (in de stad!), en tegelijkertijd géén ontwikkelingen willen zien plaatsvinden in het binnenland!bah bah!(op z’n brabants)


  Maak melding
 7. was het niet DADA die zei;

  ,,onze rijkdom is van/voor elke Su?

  welnu, Asebina’s vatten dit maar al te letterlijk op!!

  da hoe moet dat als straks de Coroniaan zegt;

  ,,die olie is van ons!!

  krijgt dan iedereen daar een barrel – olie 🙂


  Maak melding
 8. Er wordt al jaren aardolie gewonnen te Saramacca door staatsolie.De mensen te saramacca hebben er jaren gewoond en hard gewerkt(landbouw en veeteelt)

  Nu profiteert heel suriname van de opbrengsten.Ook in zuidsuriname zijn er projekten gefinancierd door opbrengsten van Staatsolie,direkt en indirekt.

  De lowemanpransoens moeten het niet te gek maken!
  We zijn allen surinamers en de mineralenwet zegt dat schatten in de bodem van de staat zijn en iedereen ten goede moet komen.

  Niemand had die groep veroordeeld om zich jarenlang in de bossen te gaan ophouden.

  Overigens hebben heelveel zich in het kustgebied gevestigd en zijn goed geintergreerd in de samenleving.

  Geen winstdeling voor zij die niet willen werken.Wachten maar op kinderbijslag en AOV !


  Maak melding
 9. Dat is hun goed RECHT Generaties lang hebben zij daar gewoon en worden weg gedreven. Zij hebben na de slavernij gekozen daar te blijven wonen zijn niet terug gegaan naar hun geboorte Land AFRIKA

  TOON Respect niet jaloers zijn of mis gunneN

  Kunnen zij ook zelf de ontwikkeling voort zetten in het binnenland met controle van de Regering

  De treinen weer tot gang brengen is een van hun voordelen trouwens voor een ieder scholen kunnen de kinderen makkelijk op expeditie brengen want sommige ouders hebben geen doekoe om een reisje daarna toe te maken

  Denk positief kijk maar naar Brazilie een groot Land en door middel van treinen komen zij in heel het Land

  EN iedereen weet dat de mark in de stad Paramaribo ligt

  Maar de doekoe ligt in het Binnenland

  BLIJF NIET HATEN EN MIS GUNNEN MAAR OPEN YOUR

  OGEN EN LIEFS ZO GROOT JE KAN LAAT JE NIET BEINVLOEDEN

  NO SRIBI ME BAARRR UNU !!


  Maak melding
 10. Helemaal eens Henk
  we willen alleen maar halen en niets brengen aan ontwikkelig!
  we hebben toch een veel te groot en log ambtenaren apparaat, laat men maar naar de binnenlanden gaan, dan sla je twee vliegen in één klap! Op ALLE gebieden loopt men achter vwb het funtioneren van het ambtenaren apparaat!


  Maak melding
 11. De Afobaka dam zou in eerste instantie in Nickerie geplaats worden volgens de Amerikanen

  Nederland niet die wilde het perzee daar waar de Marrons wonen zetten hebben zij gedaan ook een heel bigi pisi onder water laten lopen de Marrons moesten rennen voor hun leven Want zij geloofde het niet dat het echt zou gebeuren

  Ze zijn tog nog daar gebleven
  Dan mogen zijn geen aandeel kom op MENS

  DENK na iedereen kan zijn ede laten roko

  DAT is hun goed RECHT
  Kennen juli SU ‘S geschiedernis niet, dang zo tangpie dan

  BASTA!!!


  Maak melding
 12. ZE moeten leren werken zij waren lang bezig met Goud winnen

  WETEN juli wie DE SARAMACA KANAAL HEEFT GEGRAVEN EN DAN MET DE ONHANDIGE SCHEPPEN VAN TOEN

  lAAT MIJ NIET LACHEN VOORAL ALS IK ZAKELIJK BEZIG BEN DUS GAAT JULI NIET LUKKEN

  WIE IS SRANANG MANG OP DIT NET

  ALS HET EEN ANDER VOLKS GROEP WAS HADDEN DIE DE ZELFDE RECHT

  BASTA


  Maak melding
 13. SARAMACANEN ZIJN NIET WEG GEDREVEN PAPI OF MAMI BEN OOK DAAR GEWEEST LIGT MEER ONDER WATER EN DE BEWONERS DAAR ZATEN OOK NIET ZELFS AARDOLIE TE ZOEKEN ZIJ ZELF GELOOFDE HET NIET

  BEN BIJ DE MARRONS GEWEEST ZIJ ZATEN WEL ALLANG GOUD TE ZOEKEN

  JE KAN DIE TWEE NIET MET ELKAAR VERGELIJKEN

  MEN WIL PRATEN OF VERGELIJKEN

  THEORIE EN PRAKTIJK ZIJN GEEN SIENOMIEMEN

  WEETJE WAT BLIJF MAAR AFKRAKEN IK WEET DAT ZIJ RECHT HEBBEN

  LET MAAR OP ZIJ KREGEN HUN AANDEEL

  IN GOD WI TRUST


  Maak melding
 14. CORONIEANEN MAAKTEN ZELF HUN KRONTO OLI BIUTEN HET FABRIEK OM EN SOMMIGE VERKOCHTEN HUN KRONTO VOOR DE FABRIEK

  MENSEN HOEF MIJ NIET TE BEWEZEN MAAR IK BEN IN HEEL SU GEWEEST MI NA JAHJAH SRANAMANG OMDAT MIJN INTRERRSE ZIT IN HET BINNENLAND

  NIET IN DE STINKENDE STAD WAAR IEDEREEN HYPROKIET IS EN BIGI DOET DAAR ZITTEN ALLEEN MAAR STERIO TIEPES

  IK BEN BLIJ DAT IK ALS BLAKA TROG HEEL ANDERS BEN OP GESTELD

  DAT IS TE DANKEN AAN MIJN

  SUPER FICION


  Maak melding
 15. Hahahahaaaa………allemaal uit hebzucht,hebzucht én nogmaals hebzucht! De rijkdommen van Suriname, de bodemschatten, rijkdommen behoren aan het land.De totale gemeenschap mag profijt er van hebben.

  Het mag niet zo zijn, dat een deel van de bevolking méér verdeel er aan mag hebben.Zou mooi.Als de bevolkingsgroepen uit andere districten óók zo beginnen te denken en handelen.

  Het is absurditeit ten top !!! Véél wijsheid toegewenst, ook in deze.

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies (Veel Wijsheid !!!!


  Maak melding
 16. Als jonge parvenu geodeet in 1965 ooit op PakkaPakka geweest voor het doen van een plaatsbepaling met de geodeet Lieuw Kwie Song. De Marrons aldaar lieten mij ter bezichtiging wel in het binnenland behoorlijke jachtgebieden en kostgronden zien. Welke ik zeer gewaardeerd heb. Het dorp PakkaPakka, daarginds kwamen ook enkele werklieden lijnkappers vandaan, handwerkende mannenvolk. De waarheid gebied mij te zeggen dat vele inheemsen onder hen meer dan een dorp met meerdere wijven bezat. Het is een ware Sodom en Gomorra mentaliteit van het op na houden van veel vrouwen door een enkele man. Zodoende houdt je nooit genoeg rantsoen over voor je zelf en moet je stelen of een andere benadelen, want alleen houdt je het onderhouden van zoveel vrouwen met de vele verwekte kinderen nooit lang vol. Dat zijn zaken die ik niet goed kan begrijpen. Suriname is geen kolonie meer, waarom wil de binnenland bewoner zich niet aanpassen aan de heersende normen die hem het elitaire aanzien geven in de omgang met andere etnische groepen. Waarom van die gekke eisen van delen in de winstmarge zonder een poot te willen uitsteken. Waarom moet ene Paul hier in gebrekkig Nederlands een zielig verhaal houden om een irreële geëiste winstmarge goed te praten. Of wil deze ongure Paul die koloniale troef hanteren als bliksem afleider naar de machthebbers toe als waarschuwing dat ze Paramaribo wederom willen platbranden als hun eisen niet wordt ingewilligd?


  Maak melding
 17. ALS DE POLITIE EEN CRIMINEEL WIL HEBBEN GAAN ZIJ EERST BIJ DE GRAMANG

  DE BAAS VAN DE JUNGLE

  EN SOMMIGE DINGEN MAG JE NIET ZOMAAR DOEN DAAR

  WIL JE NIET LUISTEREN KOM ER BAD LUK

  WEETJE NOG DECEMBER TOERISTEN IN BUSJE TIG KEER OVER DE KOP GESLAGEN

  ELKE ECHTE SURI WEET DAT JE LIEVER NIET IN HET BINNENLAND KAN GAAN DIE TIJDVOORAL ALS JE BIGI DOET EN GEEN BEZOEK DOET BIJDE GRAMANG VOOR EEN VEILIGE REIST OF EEN BIERI SPROEIT EN JE TAKI DOET

  ER IS TEVEEL IN DE SLAVERNIJ ONHEIL GEWEEST IN DE SLAVERNIJ TIJD

  ZET EEN VRIJ HEIDS BEELD DAAR VOOR DIE SLAGOFFERS

  RESPECT


  Maak melding
 18. ALS OP MIJN PERCEEL EEN PREHISTORIE PISTOOL VINDT VAN LODEWIJK IS HET VAN HET LAND

  HET IS ALLEEN MAAR JAMMER DAT DIE MENSEN GEEN BESCHIKING HEBBEN 50 EURO OM DE STAD IN TE KOMEN IK BEGRIJP WAAROM ZIJ GEEN BESCHIKING HEBBEN

  DAN WAS ER GEEN DISCUSSIES MEER NODIG WANT DAN WAS HET BEVESTIGT

  DIT IS MISBRUIK MAKEN OP DE PLAATSELIJKE BEWONERS


  Maak melding
 19. Ze willen praten over hun aandeel!!
  Wat voor een aandeel dan!!
  Hebben zij al dat goud in de grond gestopt!!??
  Zijn zij de eigenaren van al het goud dat in de grond zit?!!
  GEHEEL SURINAME HEEFT HET RECHT OP EEN GOUDAANDEEL!!
  NIET ALLEEN BOUTA EN CO EN DE BINNEN LAND BEWONERS!!!
  Wat gebeurd er allemaal nog meer in het binnenland waarvan wij niks weten!!!Ik voorspel al een oorlog tussen de bende van bouta ,met hem als aanvoerder,tegen de binnenland bewoners!
  Geen wonder waarom Brunsie zichzelve medeeigenaar mag noemen van het binneland,de rest van de eigenaren zijn ,bouta ,dino,de amnesialijders van boxel…om enkelen op te noemen!


  Maak melding
 20. het is hier zo koud aan de noordzee brrrrr

  ik wil naar Su, naar het binnenland, ik wil goud, maar bovenal een hangmat, en dan 4 vrouwen, maar 4 behagen vrouwen is zware arbeid, dus wil ik erbij een masseur……

  🙂 sra sra…..wil jij mijn masseur zijn 🙂


  Maak melding
 21. De baas van het binnenland is de Surinaamse overheid. Het wordt tijd dat de binnenlandbewoner zich onderwerpt aan het gekozen gezag uit Paramaribo. Wat ik uit het relaas van die ongure Paul begrijpt is dat er misdadigers in het binnenland rond zwerven, die het onheil afroepen op toeristen en binnenlandbezoekers, die niet naar hun pijpen willen dansen. Een busongeluk is zo geënsceneerd. Het wordt tijd dat er binnen de marrongemeenschappen een grondig onderzoek wordt verricht door de Korpsleiding van Suriname, want wat deze ongure Paul hier verkondigt is pure misdadig gedrag. Ook de groot (opperhoofden), kapiteins en basja’s moeten op het matje. Wat mij betreft afschaffen deze triviale verouderde titulatuur en in de plaats officiële overheidsambtenaren uit Paramaribo benoemen. Weg met die lende doeken. Behoorlijke klederdracht en woning voor bewoning, infrastructuur, water en elektra. Wie naakt wil lopen krijgen een daartoe afgebakende gebied!!!


  Maak melding
 22. @Paul

  ‘ALS DE POLITIE EEN CRIMINEEL WIL HEBBEN GAAN ZIJ EERST BIJ DE GRAMANG’

  Is er dan een uitleverings verdrag van kracht tussen de gramans in het binnenland van Suriname en de politie in Paramaribo?!
  Is het binneland het BUITENLAND voor de gramans en de binnenland bewoners?!

  Wat jij nodig hebt is een uitgebreide overhaal van je hersenen!!
  Je moet werken om een beschikking te hebben!!
  We leven al eeuwen verder maar 1 ding wat de binnenland bewoners niet zijn vergeten te doen is LUI BLIJVEN VOOR ALTIJD!!
  Waarom emigreer jij niet naar het binneland dan wordt je de opperhoofd daar en leer je ze WERKEN en een registratie kantoor op te zetten!


  Maak melding
 23. BINNELAND IS OOK PLAT GEBRAND TOEN ALLES WERD VERNIETIG SCHOLEN ZIEKEN HUIZEN KINDEREN HEBBEN HUN OUDERS BEUREN OOM TANTE KINDEREN IN STUKKEN ZIEN LIGGEN EN HEBBEN NOOIT THERAPIE GEHAD EN IK SCHRIJF HOE IK WIL ALS JIJ HET MAAR BEGRIJP MIJ KAN MAAR BELEDIGEN DOET MIJ NIETS

  GIJ LAAT JUIST BLIJKEN DAT DE WAARHEID PIJN DOET

  EN ELK VOLK HEEFT ZIJN EIGEN CULTUUR EN VERGEET NIET BANA TELT


  Maak melding
 24. Forummers, Odi odi.

  pasew, fawaka mang?

  Onze ‘Rijkdom’ in de bodem is van het gehele SU. bevolking.
  En ‘Kokosolie’ uit het prachtige distr. Coronie, wordt voorlopig door Antoon PisPaaltje in de gaten gehouden.
  Want dat is ook vloeibaar GOUD.

  Vrijdag 18 januari 2013 om 08:58 uur, door tjauwa:
  @tjauwa heeft in deze groot gelijk.

  Maar ze hebben reeds een bijzondere ‘Paus’ hoor!
  Google even naar (Images for asabina – Report images)
  in zijn Goudkleurig kostuum.
  Wie is zijn ‘Butler’?
  Dat is onze Lonnie Brunsie!!!
  Maar deze zal nimmer de ‘geheimen’ prijsgeven.

  Is er soms een “PAUL(US) DE BOS KABOUTER” op het forum gelanceerd?


  Maak melding
 25. Any way, Bedankt Paul om mee te kijken in de ziel van de binnenlandbewoner. Ik hoop dat de Korpsleiding van Suriname ook hiervan nota neemt en tot aktie overgaat. Werk aan de winkel voor de Recherche, om die geboefte en onopgeloste moorden op te sporen. Nogmaals bedankt voor je oprechte opmerking ongure Paul!!!


  Maak melding
 26. ALS JE DIT NIET WEET FAZANTEN GENIETEN VAN HET GOUD

  EN EEN AANDEEL IS EEN BEETJE

  BOUTA HEEFT HET 5% GEBRACHT NAAR 25% OF 30%

  DUS UIT DIE 70% DIE HET WESTEN UIT HET LAND WEG NEEMT

  KAN MAKELIJK 5% NAAR DE DISRIKT OM DE ONTWIKKELING UIT TE BREIDEN MET TOEZICHT OF CONTROLE VAN DE REGERING

  70% GAAT BUITEN SU DAT MAG WEL

  DE INVESTERING IS ALLANG ERUIT GEHAALD

  WAKKER WORDEN!!

  DAAR HET HATEN EN MIS GUNNEN GUNNEN JULI WEL EEN BUITEN STANDER


  Maak melding
 27. @Paul

  Niemand is bezig je te beledigen ,je bent je zelve aan het vernederen!
  Ps

  Met al het goud in het binnenland en de aandelen die zij denken te hebben hoef je echt niet langer te huilen om die 50 euro’s die zij betalen om naar de stad te komen.
  ZE ZIJN STUK VOOR STUK MILJONAIRS!!!
  DEnk aan hun goudaandelen!!!


  Maak melding
 28. @PAUL
  Let op want de administrator slaapt niet!!! Dit in verband met de huisregels.

  Ik ben het echt niet eens met alles wat je zegt maar wat me nog meer stoort zijn die hiellelikkers die jaloers zijn op het feit dat de voorouders van de binnenlandbewoners zich hebben vrijgevochten en zijn gevlucht voor het juk van de europese tirannen!

  Nogmaals het binnenland is ALTIJD al ahtergesteld geweest to de kustgebieden er moet MEER terugvloeien naar het binnenland!

  Als zij echt zo lui waren dan waren zij allang dood van de honger!

  Meki deng sma sa ê tak deng san disi go kap bigi boesi dô ka bung dikki bigi ka!


  Maak melding
 29. @Parbo
  Mi de eens sa je taki.

  Maar als je ziet dat de multinationals krachtige lobby’s hebben in ontwikkelde rijke landen en het daar ook voor het zeggen hebben dan fawakka nanga ung djaso. Ung no habbi NEKS fu takki!


  Maak melding
 30. @Paul
  je schrijft;
  BINNELAND IS OOK PLAT GEBRAND TOEN ALLES WERD VERNIETIG …blah…blah…

  Kijk Paul heden vragen de binnenland bewoners niet om therapie maar om GOUD en ook wel aan de moordenaar bouta die verantwoordelijk is geweest voor alle Onheil daar!
  Hoe IRONISCH!!


  Maak melding
 31. De maatschappelijke problemen zullen niet opgelost worden onder de Marrons, als je ze een zak met geld geeft. Ik hoop dat ze dat zelf ook wel beseffen….

  Je kunt ze beter laten integreren in de moderne wereld met alle rechten en plichten van dien….Infrastructuur, civilisatie, onderwijs, duurzame projecten en arbeid zijn randvoorwaarden om deze achtergestelde groep, tot ontwikkeling te brengen.

  Precies net als kinderen, als ze altijd verwent met geld zullen ze nooit werk gaan zoeken, je kunt ze wel aanmoedigen en een steun in de rug geven om werk te gaan zoeken.


  Maak melding
 32. @Sankofa

  Nee zo lui zijn ze alweer niet dat ze niet zelf voor eten kunnen zorgen.
  Ze zijn gewoon LUI OMDAT ZE GEZWOREN HEBBEN NOOIT TE WERKEN,NIET VOOR HUN ZELF EN OOK VOOR NIEMAND!
  HUN zielige toestand schrijven ze toe aan het noodlot van hun voorvaderen en Klaar zijn ze!!
  Ga jij en Paul en Paraman zitten huilen om ze!
  Des te beter voor hun nu kunnen ze lekker doorgaan met het LUI zijn en doen alsof ze slachtoffers zijn en het LOT van hun voorouders geerfd hebben als een soort ziekte!!!


  Maak melding
 33. Hallo,
  Ik wil het alleenrecht op alle kokosolie en de opbrengsten. Ik ben coroniaan.

  Hallo,
  Ik wil alleenrecht op alle rijst en opbrengsten. Ik ben Nickeriaan.

  Hallo,
  Ik wil alleenrecht op alle misdaad en opbrengsten. Ik ben Djoeka.

  Hallo,
  Ik wil alleenrecht op alle corruptie en opbrengsten. Ik ben politicus.

  Enz. enz.


  Maak melding
 34. Als jongen van tien had ik altijd al een heel plan uitgestippeld en bedacht om geld los te krijgen van mijn Pa en Ma. Mijn oude lui stonden erop dat precies verteld moest worden waarvoor dat geld nodig was anders had mijn plannetje geen schijn van kans bij deze commissie. Mijn vader noemde mij na verloop van tijd ventje die Baktdoor. Wat ik niet goed begreep. Als tienjarige berekende ik de wat kosten zouden zijn voor datgene dat nodig was. Het budget dus, die moest gewoon kloppen ter voorkoming van een tekort. Er werd door mij precies aangegeven wat er met hun geld zou gebeuren. Bovendien moesten mijn ouders worden wijsgemaakt dat het om iets uniek ging die een extra kwaliteitsverbetering met zich meebracht en dat het binnen een bepaalde termijn moest gebeuren. Voor mijn ouders was het doel duidelijk om daarmee in te stemmen. Mijn organisatorische doortastendheid werd ook naar buiten toe aangeprezen. Binnenshuis werden mijn acties nauwlettend gade geslagen omdat binnenshuis de omgeving was waarin de gebeurtenissen zich etaleerden. Tenslotte vonden ze het altijd riskant mij die vrijheid te geven. Mijn lessen uit het verre verleden zijn dat je geld of budget nooit vraagt zonder een duidelijke plan en plan van aanpak, zonder te weten wat daarmee gaat gebeuren. In moderne maatschappelijke verhoudingen dienen normale onderhandelaars projecten in. Moderne onderhandelaar dienen een begroting in voor een project of projecten waarin de doelstellingen duidelijk zijn verwerkt. In welke tijdsvolgorde het project af moet, onderzoek van de gewenste kwaliteitsvereisten worden gehanteerd. Organisatorisch moet ook alles in orde zijn om het gestelde doel daad werkelijk te kunnen halen. Dat alles binnen die omgeving met alle risico’s van dien. Daarom vind ik het onprofessioneel van de binnenland mensen om met het ondoordachte idee van aandeel willen hebben in de winst van iets waar ze geen verdiensten in hebben. Ik zie liever dat de inheemsen plannen ontwikkelen zoals hier is aangegeven in plaats te bedelen om aandelen of delen in de winst marge. Behoorlijke plannen moeten ze leren maken om de infrastructuur, bewoonbare woning, elektra, schoon water, sanering van vervuilde grond en grondwater, recycling enz., een leefbaar milieu van grond en grondwater, goede gezondheidszorg en onderwijs in hun gebied van de grond te krijgen. Maar bedelen als bedelaars daar heeft geen enkele regering een boodschap aan.


  Maak melding
 35. @tjauwa

  Heel goed en duidelijk voor mij alleen met dit stukje,

  “Behoorlijke plannen moeten ze leren maken om de infrastructuur, bewoonbare woning, elektra, schoon water, sanering van vervuilde grond en grondwater, recycling enz., een leefbaar milieu van grond en grondwater, goede gezondheidszorg en onderwijs in hun gebied van de grond te krijgen”

  ben ik het niet eens want van de geschoolde)”fotoman” wordt ook niet verwacht dat hij zelf zorg draagt voor de planning en uitvoering van allerhande zaken in de stad!

  wel zou er inspraak moeten zijn.


  Maak melding
 36. Vergelijk ONS niet met andere je bent geen blakamang en de Marrons heef heel Su, S eco systeem als slaaf moeten recht zetten ALS SLAAF als zij niet willen werken is dat hun goed recht de andere volkeren waren contractaarbeiders wat weten juli over Su

  En als jij in het binnenland was geweest had men geweten dat zij allang goud gingen winnen toen er geen wegen waren

  Nu dat de wegen gang baar zijn doen juli als of juli mogen praten wat mag en wie niet krijgt JAROESOE!!

  VERGELIJK NIETS MET DE MARRONS NIEMAND

  EN DIE PERSOON DIE VOOR MIJN NEUS DJOEKA DURF TE ZEGGEN HAD DE DAG GEVLOEK DAT HIJ OF ZIJ WAS GEBOREN

  OM TE ZIEN DAT WIJ SUPER SLECHT ZIJN BEHANDELT MISBRUIKT AFGEMAAKT NOEM MAAR WAT VERNEDEREND OF PIJNLIJK IS EN NOG STEEDS

  DAT MENSEN MISCHIEN NIET WETEN

  DJOEKA BETEKEND JOODSE POEP ZET HET IN JE CHIP

  DAT JIJ MARRONS VERGELIJK MET ANDERE IS AL VERNEDEREND

  EN DAN NOG DJOEKA ZEGGEN BOY!!!! LOEK BOENG BOY!! ECHTE LOEK BOENG

  ALS MEN MARRONS VERGELIJKT MET ANDERE HEB JE GEBREK AAN KENNIS LEVEN ERVARING EN WOORDEN

  SPEL REGELS HEB JE OVERAL MAAR DE WAARHEID DOET PIJN

  EN WERKEN ZIJ NIET SCHRIJF GEEN LEGE EIEREN NIEMAND KAN BOS KAPPEN ALS HUN

  ZIJ WORDEN NOG STEEDS ONDER GEWAARDEERD SAMEN MET DE INHEEMSE DAT DE GROOTSTE FOUT WAT JULI MAKEN

  NO SPANG DE STAD STINKT EN HET LEVEN ZET ZICH VOOR DAAR WAAR DE MARRONS IS BINNENLAND

  JULI ONTMOET IK WEL DAAR WAT DOEN JULI SLIJMEN EN BEVEN KIENDIE E ZWAKI ZOMAAR LACHEN VAN BANG HEID

  DAT HET BINNENLAND IS PLAT GEBRAND WIE DE SCHULDIGE IS BOEIT ONS NIET

  EERST FAZANTEN DAN EIGEN MENSEN EN NOG BLIJVEN WIJ DAAR

  ZIE HOE JULI BIGI TAKI WIJ VOELEN HET ALS JE NEP BENT ALS JULI OP BEZOEK KOMEN

  HET LEVEN GAAT IN HET BINNEN ZIJN IN DE TOEKOMST EN VELE VAN JULI GAAN DAT NIET MEE MAKEN WANT JULI HATERS ZIJN AL GRIJS ZIJN

  BASTA


  Maak melding
 37. NIEMAND HOEF MET MIJ EENS TE ZIJN LEES GOED

  IK BEN GEEN JA KNIKKER EN OOK GEEN BOUTA MANG

  EEN IEDER DIE SU WELVAART EN SUCCES BRENGT GEEFT MAAK NIET UIT NIEUW FRONT PALU NOEM MAAR OP
  MAG HET LAND BLIJVEN REGEREN

  IN GOD WI TRUST


  Maak melding
 38. @Sankofa:
  Mijn eigen citaat:
  ‘Ik zie liever dat de inheemsen plannen ontwikkelen zoals hier is aangegeven in plaats te bedelen om aandelen of delen in de winst marge. Behoorlijke plannen moeten ze leren maken om de infrastructuur, bewoonbare woning, elektra, schoon water, sanering van vervuilde grond en grondwater, recycling enz., een leefbaar milieu van grond en grondwater, goede gezondheidszorg en onderwijs in hun gebied van de grond te krijgen. Maar bedelen als bedelaars daar heeft geen enkele regering een boodschap aan’.
  Het ontwikkelen van plannen gebeurt via bestemmingsplannen van de structuurplannen. Via Inspraakorganen moet elke Surinamer dus ook de binnenlandbewoners daarin inspraak hebben vind ik. Het zijn de deskundigen die zorgen voor de planontwikkeling. Gezien het feit dat ook binnenlandbewoners deel uitmaken van de regering kunnen zij ook helpen sturing geven aan de wensen in stuurgroepen, inspraakorganen etc. Ik ben het overigens met je eens hoor, dat het niet de binnenlandbewoners zijn die doen aan planontwikkeling, maar dat ze gehoord moeten worden via inspraakorganen en de beschikbare kanalen, lijkt mij de normaalste zaak van deze wereld. Nogmaals voor de duidelijkheid het is de overheid die de kaders van de gebiedsindeling aangeeft van de ruimtelijke ordening, vastgelegd in beleidsnota’s. De volgende stap is de invulling van de bestemming van die gebieden binnen de ruimtelijke gebiedsindeling, voor jacht, wonen etc. Zolang die ruimtelijke indeling achterwege blijft zullen de beleidsmakers van Paramaribo geen raad weten met de eigendomsclaim van de binnenlandbewoner. Die ruimtelijke indeling is derhalve voor het gehele Surinaams gebied een must, omdat het meer duidelijkheid verschaft, naar allen die ermee te maken hebben!!!


  Maak melding
 39. Volgens de VSG en Pamakka Ontwikkelings Team maken hun gemeenschappen aanspraak op een ‘tegemoetkoming.’

  Dus lekker in de hangmat blijven liggen geeft ze recht op een ’tegemoetkoming’, nou dan wil .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES