vrijdag, juni 21, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijInheemsen bespreken energieproject alleen met Bouterse

Inheemsen bespreken energieproject alleen met Bouterse

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 11 jan – De Inheemse gemeenschappen Palumeu en Apetina willen uitsluitend met president Desiré Bouterse praten over het TapaJai-project. Andere instanties, waaronder Staatsolie, zijn niet welkom. Dit is een delegatie van het oliebedrijf te kennen gegeven tijdens een recent bezoek. Hen werd onomwonden de deur gewezen.

“We willen de mensen hier niet hebben, de regering of de president moet zelf naar ons toe komen”, plaatselijke bewoners tegenover de Times of Suriname. Het is ook zo gezegd aan het team. Het bezoek maakt deel uit van voorbereidingen voor de haalbaarheidsstudie. Het project moet een deel van de Tapanahony rivier omleiden naar de Jaikreek. De verwachte extra toevoer van water zal de energiecentrale te Afobakka ten goede moeten komen.

Voor Palumeu en Apetina hadden Marrongemeenschappen al bezorgdheid geuit. Gevreesd wordt voor watertekorten of andere natuurstoringen in de eigen omgeving. Ook zouden economische belangen worden geschaad, daar mineraalrijke gebieden onder water zullen raken. Staatsolie behoort tot de voortrekkers van het project. Het bedrijf wil gemeenschapsprojecten uitvoeren in beide gemeenschappen, maar houdt zich nu maar even op de vlakte.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

24 REACTIES
 1. Dat the inheemsen achter gesteld zijn is een feit.
  Bouterse moet zo veel mogelijk als het kan de wensen van deze mensen in vullen.
  Deze mensen zijn niet te vergelijken met de luie marrons die denken dat het binnenland van hun is.


  Maak melding
 2. Paul, oorspronkelijk of niet, deze mensen zijn gewoon surinamers. Om te beginnen kun je ze op z’n minst gelijkwaardig behandelen. Alles geven wat ze willen ? Dacht het niet. De staat Suriname kan en mag niet voor Sinterklaas spelen. Mensen extra’s iets toekennen op basis van ras geeft herrie in de keuken. Moet je niet willen.


  Maak melding
 3. Recht!

  Ik woon al jaren op Tourtonne. Zal ik Staatsolie mogen verbieden om in Noord Paramaribo te komen boren? Alles hangt af van de beschadiging van het gebied. Maar deze groep Indianen heeft geen enkel onderzoek gedaan of laten doen wat de gevolgen zullen zijn voor hun leefgebied. Men wil een zakelijke (financiele) deal sluiten met de president, thats all!
  De rijkdommen van het land zijn voor alle Surinamers, waar je ook woont of leeft.


  Maak melding
 4. Hahahaha alleen met bouta…….anders gezegd er word gehandeld .
  Ik hoop dat het geen djoeka’s zijn die Indianen gaan nadoen. Bouterse ziet het verschil toch niet . Het enigste wat deze boef ziet is€€€€

  Langa


  Maak melding
 5. @Musk, je het groot gelijk dat waar dan ook in Suriname de staatseigendommen van Suriname zijn en voor alle Surinamers.

  =Het is wel een moeilijk punt, omdat je merkt dat de binnenlandbewoners en inheemsen de plaats claimen dat zij daar recht op hebben en ook alle grondstoffen die men daar vind.

  =In Suriname is er geen strak beleid anders zou je niet met dit probleem te maken krijgen.

  =Wel moeten de mensen met respect behandeld worden. Scholing en ontwikkeling zal Suriname verder helpen, anders is het water naar zee dragen.

  =Ik zou zeggen de goud conseccie van Brunswijk, Dino en alle anders uit handen te nemen.


  Maak melding
 6. 11 jan.2013

  Het TapaJai-project is de bouw van 6 stuwdammen in de Jaikreek en tegelijkertijd de nieuwe waterverbinding tussen de Tapanahohy en het stuwmeer van Afobakka. Hierdoor kan Afobakka het water, afkomstig van de 6 stuwdammen, extra gebruiken voor het opwekken van energie.
  Dit project moet Suriname ongeveer 300MW aan energie opleveren.

  De huidige Afobakka levert maar ongeveer 100MW op.
  Begrijpelijk dat voor de verdere economische vooruitgang van Suriname extra energie zeer nodig is.

  Dat Staatolie als voortrekker in het-geloof-in-eigen- kunnen hierbij betrokken is, is alleen maar toe te juichen.

  Maar aan dit project kleven mijns inziens enkele gevolgen, in positieve en in negatieve zin.

  Denk aan de ruimtelijke gevolgen zoals omsluitingswegen, stuwdammen, nieuwe groeikernen, wijziging van de loop van kreken en rivieren en verandering van het debiet van de rivueren en kreken.

  Verder kunnen wij denken aan de ecologische gevolgen voor fauna en flora.
  Ook kunnen wij denken aan de sociale gevolgen. Door de ontsluiting zal er zeker meer migratie en contact zijn tussen de dorpen onderling, maar ook tussen de stedelingen en die dorpen. Dit kan positief of negatief werken op de dorpsbewoners.

  De inheemsen(indianen) willen alleen met de president praten. Ik denk dit te kunnen begrijpen. Een simpele kijk op de kaart van Suriname zegt mij nu al, dat zeker het dorp Palumeu veel nadeel van de bouw van de stuwdammen zal ondervinden. Dit dorp zal volgens mijn kijk onder water komen te liggen. De mensen zullen dan gedwongen moeten verhuizen. Ik denk dus dat de inheemsen dit zeker ook met de president willen bespreken.

  Verder zie ik ook nog een grensoverstijgend politiek gevolg.

  De waterstanden in de Tapanahony en de Marowijne rivier gaan zeker veranderen. In de bovenloop van de Marowijne rivier zal er vaker een hogere waterstand zijn dan normaal, terwijl in de benedenloop de waterstand lager dan normaal zal blijven.

  Frans Guyane(lees: Frankrijk) zal van deze waterschommelingen last ondervinden en dit zal door beide landen nog goed besproken moeten worden.Ik denk dat er een deal hieruit zal moeten komen. Bijv.: Suriname verkoopt tegen een bepaalde prijs een deel van het geproduceerde energie aan Frans Guyana. Frans Guyana heeft ook dringend energie nodig.

  Dus na het praten met de Inheemsen volgen zeker nog de Fransen.
  Maar dat het project wel doorgaat, daar gelooft Srika wel in.
  Srika


  Maak melding
 7. @Savioen, een ding mag wel gezegd worden en dat is het feit dat over het algemeen de marrons GEEN luie mensen zijn.

  =Het verschil tussen de marrons en stadscreolen is het volgende:

  -De stadscreolen hebben alle voorzieningen, zijn al verwend en houden van klagen.

  -De marrons zijn niet verwend, hebben geen of weinig voorzieningen en zijn keiharde werkers.

  =Ik praat uit ervaring en heb met eigen ogen alles kunnen zien en mee mogen maken.


  Maak melding
 8. @Trotse Marron
  Ik kan me niet voorstellen dat jij je aan het gewauwel van Savioen stoort!Deze man is al heel lang bezig onbenullige maar teregnd racistische loeipraktijken op dit forum!Ik reageer daarom nooit op zijn reacties.
  Misschien moet je dat maar ook gaan doen!


  Maak melding
 9. Als het de overheid is die een vergunning zal afgeven dan dienen de inheemsen ook met de overheid te praten. Feit is dat bij verkiezingen deze mensen allerlei zoethoudertjes krijgen toebedeeld om de belangen van politici veilig te stellen. Aan de andere kant kunnen de inheemsen geen buitensporige eisen stellen zoals percentages e.d. Het moet gaan om de kwaliteit van de woonomgeving.


  Maak melding
 10. 11 jan. 2013

  Hallo Medusa e.a.,

  Waarom niet direct 20 minpunten op mijn reactie. Hiervan smul ik.

  Het probleem van velen van jullie hier op dit forum is gebrek aan de inhoudelijke kennis van zaken, geestelijke verstarring en het steeds maar spelen op de man.

  Ik begrijp dat hierdoor, ook door mijn reacties, de forumhouder wat inkomsten int, maar laat dit forum geen therapeutische mamjo-gedoe worden en zeker geen desavouering van het intellect van de Surineds. Of is het een bepaalde causaliteit die men hier probeert na te streven?

  Mijn instake op dit forum is nog steeds een informatieve benadering met daarbij een protagonistische of antagonistische grondhouding t.o.v. de inhoud van het artikel of t.o.v. de inhoud van de reacties. Steeds met objectieve feitelijke weergave.

  Valt het de forumhouder niet op, naar mijn weten is hij ook onderzoeker,dat er praktisch geen jongeren meewerken aan de reacties op dit forum? En valt het de forumhouder niet op dat sommigen, bekeken vanuit de tijdstippen van reageren, de gehele dag maar op de site zijn? Of is dit de beoogde causaliteit?

  Ga toch met stevige tegenargumenten in op reacties en speel het niet steeds op de man. Of leer liever iets uit ’s mans reactie!!
  Srika


  Maak melding
 11. Experts say Suriname hydro project will not be effective!

  de Ware Tijd) PARAMARIBO
  By the time the Tapajai hydro energy project is completed the energy demand in Suriname will be much higher, experts tell de Ware Tijd.
  At the pace at which developments involving this project take place, it will take years before Tapajai becomes operational and in the meantime the demand will keep growing, says energy consultant Viren Ajodhia.
  Tapajai will be a temporary solution to the increasing demand for energy.

  Ajodhia is surprised the project has not taken off yet.
  Hydro energy is cheap, but the longer you wait the more expensive it becomes.
  In the meantime you have to generate energy by using very expensive diesel.
  The expert points out that Tapajai and a number of additional hydro energy projects in West Suriname had to be operational by now to meet the growing demand.

  Hydro energy expert Lothar Boksteen, who has been involved in the project from the start, confirms Ajodhia’s conclusions.

  Tapajai is an abbreviation for Tapanahoni River and Jaikreek. The project aims at increasing the water level in the Brokopondo reservoir by channeling the Tapanahoni River through the Jaikreek towards the reservoir.

  A higher water level would mean better utilization of the Afobakka generating potential.


  Maak melding
 12. Ik denk eerder dat allen in SU recht op hebben, maar de bewoners in dat gebied des te meer. De staatskas wordt alleen maar gespekt voor de DiDiBri’s, Jorka’s,libba en bakroe’s. Deze groepering is niet ver van de staatskas en ziet als volgt uit: De ene zijn dood, de DidiBri’s hun brood!!!


  Maak melding
 13. Die gasten hebben toch gelijk, of moet de pastoor er naar toe, om zaken recht te trekken. Laat die President gaan en zijn oren goed te luister leggen,
  wat die boys te melden hebben.


  Maak melding
 14. Ik ben het in het algemeen zelden eens met de President. Echter recent stelde deze duidelijk dat Tapajay zolang de Brokopondo overeenkomst niet opengebroken is niet verstandig is. Hier geapplaudisseerd ik van harte

  Als Tapajay operationeel wordt vult men het Brokopono stuwmeer extra en verkoop Suralco de extra opbrengsten aan Suriname zonder zelf te behoeven investeren. Ofwel Indien Tapajay economisch interessant is dan pas nadat de Brokopondo overeenkomst beëindigd is (ongeveer 2030 geloof ik)

  Er is een maar, indien economisch interessant. men hoeft echt geen kerngeleerde te zijn om te weten dat Tapajay economische onzin is (een verspilling).

  de aandachtspunten:
  Allereerst wordt er wederom relatief veel land onderwater gezet. Waardoor leefgebied en bodemschatten verloren raken en de waterstanden fors beivloed worden.

  ten tweede zijn de dammen seizoen afhankelijk. In de regentijd werken de opwekkingseenheden in de Tapanahony en Jaykreek en in de droge tijd wordt er extra geleverd vanuit het Brokopondo meer. Simpel gezegd er moeten 2 generatoren geïnstalleerd worden om het hele jaar door elektriciteit op te kunnen wekken of wel het rendement is kleiner dan 50%. Dat is erg weinig.

  Ten derde moeten er in het Binnenland 250 km wegen en hoogspanningsleiding aangelegd worden om de nieuwe generatoren te kunnen bereiken. Deze wegen ontsluiten wel Binnenland echter het gebruik zal heel laag zijn en het onderhoud moet regelmatig plaats vinden anders verdwijnen deze wegen weer vanzelf.

  Het voorgaande betekend laag rendement en extra hoge investeringen (> $ 4.000.000) per megawatt geïnstalleerde opwekkingscapaciteit en bovenmatige onderhoudskosten.

  Er zijn betere oplossingen te bedenken:

  1) Voor het binnenland zijn er micro hydro power oplossingen. Hiervoor zijn lowtech oplossingen in ontwikkeling met minimale onderhoudskosten. (elke locale monteur/ smid kan het herstellen).
  2) Biomassa voor de rest van Suriname. Als men goed rond kijkt heeft Suriname meer dan genoeg min of meer gratis Biomassa (ongeveer 1.000.000 ton) om zelf heel duurzaam in haar energie behoefte te voorzien. Men moet alleen even rondkijken en helaas moet er wel iemand bereid zijn te investeren (60% meer dan traditionele oplossingen met een terug verdien tijd van ongeveer 6 jaar).


  Maak melding
 15. De INHEEMSE zijn schuw geworden en vertrouwen niemand meer dat is te danken aan het Westen zins de geschiedenis tijd dus ik neem hun niet kwalijk zijn natuurlijk bang dat zij belasserd worden en dat hun cultuur moet blijven bestaan en dat trekt TOERISME

  RESPECT SRANANG INGGIE JAH BLESS!!!


  Maak melding
 16. Staatsolie heeft zowat heel Saramacca in bezit genomen. En de mensen aldaar krijgen niets van dit bedrijf. Staatsolie gedraagt zich als een staat binnen de staat. Die oorspronkelijke bewoners hebben dit natuurlijk door. Maar wat voor toezegging willen ze nou van Bouterse? De NDP wil toch dat de winnaars van verkiezingen die de nieuwe regering gaan vormen ook hun eigen directeuren op de ministerie’s zetten? Gaan die dan de afspraken met Bouterse nakomen? Want Bouterse heeft natuurlijk niet het eeuwige (politieke) leven.


  Maak melding
 17. Wat ik hier schrijf heeft niets te maken met racisme.
  Dat de zwarte bevolking in de wereld achter gesteld is is een feit.Wij mogen onze ogen niet sluiten voor wat er in de wereld gebeurt.Wat er met onze voorvaderen gebeurt is is geen kattepis.Dat de Joden zo klagen is niets wat onze voorouders te verduren hebben gekregen.De naweeen zijn nog vandaag de dag te zien in alle wereldelen behalve van Europa.

  Hier wordt dhr. Bouterse voor van alles en nog wat uit gemaakt ,maar de werkelijkheid is dat de NPS hier debet aan is.HET VERLEDEN IS HET HEDEN EN HET HEDEN IS DE TOEKOMST.

  Wat de marrons betreft. Ik heb 22 jaar tussen de marrons gewoond en ken al hun gebruiken.
  Het zware werk wordt door de vrouwen gedaan en de mannen lopen de kantjes af.De rechten die ze zich toe eigenen vind ik niet terecht maar ja wie ben ik.


  Maak melding
 18. @@ PAUl, ik vind het niet gek en het is dood logich in het niet vertrouwen in wie dan ook!!In het verleden is alles maar dan ook alles afgepakt met Jawel! harden handen ook!!!!!!!!! EN NU NOG!!!!!! Ik geef de Ingies volkomen gelijk!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES