maandag, mei 27, 2024
HomeOnderwerpenEconomieIMF: Suriname voorbeeld voor landen Caricom

IMF: Suriname voorbeeld voor landen Caricom

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 11 jan – Suriname kan als voorbeeld worden gesteld voor andere lidlanden van de Caribische Gemeenschap, Caricom. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Maatregelen als het stabiliseren van de valutamarkt, het drukken van inflatie en betere inning van belastingen hebben klaarblijkelijk succes. De Surinaamse Vereniging van Economen, VES, ziet geen reden om het IMF tegen te spreken.

“Ik kan zeggen dat vanuit de Centrale Bank men de vinger goed aan de pols houdt en vooruit speelt op zaken die zouden kunnen komen. Daarom hebben wij in 2012 de vruchten kunnen plukken”, zegt VES-voorzitter Waddie Sowma tegenover de Ware Tijd. De inflatie was aanzienlijk minder dan een jaar geleden. De VES voorziet ook voor de naaste toekomst weinig economische problemen. De autoriteiten hebben de situatie op ook de financiële markten, voldoende onder controle.

Volgens het IMF verdient Suriname een pluimpje voor het krachtig overleven van de wereldcrisis. Al tijdens de regering van president Ronald Venetiaan zijn effectieve maatregelen getroffen. Het beleid is voortgezet, wat voor Suriname fortuinlijk genoeg mag worden. ”Suriname’s ervaring is een positief voorbeeld voor het Caribisch gebied wat betreft het belang van degelijk voorbereide en vergaande macro-economische aanpassingen”, aldus het IMF.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

118 REACTIES
 1. Zien jullie dat we het kunnen, buitenlanders
  In Suriname weten we wat gedaan moet worden, nog twee generaties en we zijn aan top in het caraibisch gebied


  Maak melding
 2. Weer zo een verhaal dat de grond onder haar voeten mist.
  De IMF is een organisatie dat in het belang van witte landen werkt.Het IMF werk in het belang van deze economische stelsel die de wereld in haar greep houdt.Onder drukking van de zwakkeren.Luister niet naar de witten hun hebzucht kent geen grenzen.Zie wat ze met de wereld gedaan hebben.


  Maak melding
 3. Dit snap ik!!Suriname vergelijken met soortgelijke landen … dat kan.
  Maar Suriname vergelijken met Nederland??????
  Ik las zelfs eens Singapore,Dubai,Manhatten? …. gaat mij veel te ver!


  Maak melding
 4. De bank tracht op alle fronten naar voren te komen dat ze een spil in het net werk zijn.Moeten niet andere organisatie het werk doen.Wat is de reden dat de bank zo naar voren treedt.


  Maak melding
 5. Zie wel dat het is bevestig dat SU zins op eigen been steeds meer ervaring op boekt en met Succes en meer Succes in eigen regio en wereld weid fungeert

  ALLES GOED? !!


  Maak melding
 6. Wie in de wereld hecht nog geloof in de IMF!!?
  Letterlijk niemand,aan hun cijfertjes en verhaaltjes wordt allang niet meer geluisterd!!
  Zowel de IMF als de ndp regering zijn 1 potje nat!
  Soort zoekt soort!


  Maak melding
 7. @PAUL
  ALLES GOED? !!
  Dat weet ik niet!!!
  De Chinezen en Brazilianen komen eraan!
  Over enkele generaties zullen zij Suriname besturen!Hun thuislanden werken er hard aan mee!
  De Cayennezen(Frans-Guyanezen) en Guyanezen leren daaruit!


  Maak melding
 8. @Medusa, volgens mij waren de chinezen er altijd al geweest of bedoel je de “nieuwe” groep chinezen.

  Je moet nepaalde etniciteiten niet allemaal over een kam scheren.
  De mensheid verdelen is makkelijk maar het tot een eenheid kunnen maken is nog een lange weg te gaan.


  Maak melding
 9. ERRATUM

  “Al tijdens de regering van president Ronald Venetiaan zijn effectieve maatregelen getroffen.”

  Moet zijn;

  Dankzij de regering van president Ronald Venetiaan zijn effectieve maatregelen getroffen!!!


  Maak melding
 10. ..en het goeie nieuws over Suriname blijft op alle fronten maar binnenstromen.
  Sommigen zeggen dat economisch gezien er geen vergelijking moet worden getrokken met Nederland.
  Ik kan ze niet tegenspreken.

  Suriname moet vergeleken worden met landen in het Caribisch gebied.

  Welnu, het IMF meldt dat economisch gezien Suriname een goede voorbeeld is voor het Caribisch gebied. (dat zijn niet mijn woorden)
  Dat houdt dus in dat Suriname het economisch gezien veel beter doet dan de omringende landen.

  Wedden dat doemdenkers het een dusdanige draai aan zullen geven alsof het lijkt dat dit goeie nieuws niks voorstelt?
  Ja, de jaren 80, de jaren 80….
  Ja, we weten het ; dat waren voor Suriname rampzalige tijden. Suriname was op alle fronten failliet!
  Dat weten we inmiddels.
  De bestuurders van toen hebben een wijze les geleerd.
  Door schade en schande!

  Inmiddels zijn we ruim 30 jaar verder en economisch gezien gaat het Suriname voor de wind.

  We hoeven niet allemaal achter Bouterse te staan, echt niet, maar laten we met z’n allen deze economische goede tijden voor Suriname koesteren en hopen dat het steeds beter gaat zodat uiteindelijk elk Surinamer de vruchten kan plukken van deze positieve ontwikkelingen!


  Maak melding
 11. @Parbo

  Als je eens geweten had welke lande deeluitmaken van de Caricom …geen van deze landen doen het beter omderling.Ook Suriname doet het even slecht als zijn partners in de Caricom gemeenschap!


  Maak melding
 12. @positivo

  Onder bouta zal Suriname altijd op zowel economische en mensenrechten gebieden een DWERG blijven ,het is zo erg dat zelfs de IMF Suriname heden alleen vergelijken kan met de andere kleine dwergjes in de wereld die leden zijn van de Caricom!
  Soort met soort vergelijken heet het!!


  Maak melding
 13. HET IMF OVER SURINAME ANNO 2013

  Suriname is in hoge mate afhankelijk van drie grondstoffen: goud, olie en alumina. Samen zijn zij goed voor ongeveer 95 procent van de totale export. Tijdens 2008-2009 vertraagde de bbp-groei als gevolg van de afgenomen externe vraag en internationale prijsdalingen. Op hetzelfde moment verslechterde de begrotingssituatie fors, de belastinginkomsten vielen terug en de uitgaven stegen, vooral op de lonen. In feite speelde het fiscale beleid een anticyclisch rol. Vrije monetaire beleidsmaatregelen waren in overeenstemming met het resulterende tekort.

  De druk van de hogere internationale voedsel- en brandstofprijzen joeg de inflatie begin 2010 tot dubbele cijfers. Overtollige liquiditeit en de verhoogde onzekerheid in verband met de verkiezingen in 2010, resulteerden in een marge van bijna 40 procent tussen de officiële vaste wisselkoers en de parallelle marktkoers. Er ontstond een ernstige verstoring op de vreemde valutamarkt, waarbij de inkomsten naar de informele sector gingen en de commerciële banken werden omzeild. De overheid werd beroofd van de volledige waarde van de inkomsten die worden opgepot in Amerikaanse dollars.

  Stabilisatiemaatregelen
  Voor de nieuwe regering die medio 2010 aantrad, gold de onevenwichtige wisselkoers als een hoge prioriteit in het kader van een uitgebreid aanpassingsprogramma. Met een stijgende inflatie en schaarse vreemde valuta schaars in de commerciële markt, was het beleidspakket gericht op herstel van het binnenlandse evenwicht en de prijsstabiliteit. De autoriteiten zagen ook de behoefte aan een strak monetair en fiscaal beleid met het oog op het voorkomen van een inflatoire spiraal.

  Het door het IMF gesteunde aanpassingsprogramma werd snel uitgevoerd. De eerste stap was devaluatie van de Surinaamse dollar met 20 procent in januari 2011. De belastingen op brandstof, gokken, alcohol en tabak werden verhoogd, terwijl er tijdelijke subsidies aan de meest kwetsbaren werd ingevoerd. Andere uitgaven werden strak in de hand gehouden, vooral voor goederen en diensten en de lonen, om ruimte te creëren voor grotere investeringen in menselijk kapitaal en infrastructuur.

  Ook de binnenlandse betalingsachterstanden die waren opgebouwd in de afgelopen 12 tot 18 maanden werd weggewerkt. Op het monetaire front werd voldaan aan de reserveverplichting op buitenlandse deposito’s om betere liquiditeitscontrole van het commerciële bankwezen te garanderen.
  Het beleidspakket is behoorlijk succesvol geweest, zeggen de IMF-economen. Bovendien bleef de Centrale Bank van Suriname in een gezond tempo reserves opbouwen, terwijl de totale schuld onder de 20 procent van het bbp wordt gehouden. De kredietverlening aan de particuliere sector heeft meer dynamiek en de regulering van en het toezicht op de financiële sector is versterkt nadat de nieuwe Wet op banktoezicht in 2011 in werking is getreden.

  Cruciaal structurele hervormingen
  Nu de stabiliteit is bereikt, richten de autoriteiten zich op structurele hervormingen waarmee Suriname veerkrachtiger zal zijn en op een duurzame manier kan groeien. Een belangrijke doelstelling op middellange termijn is om de structuur van de begroting te versterken door het verminderen van het niet-delfstoffen tekort tot het minstens het niveau van voor de crisis. Dit zal zorgen voor extra voorraden en helpen de fiscale rekeningen te beschermen tegen toekomstige prijsschokken. Omzet diversificatie maatregelen, zoals de invoering van een belasting over toegevoegde waarde, zullen de belastinggrondslag helpen verruimen en de inkomsten stabiliseren.

  De autoriteiten blijven ook nog steeds een oogje in het zeil houden op de overheidsfinanciën. De uitgaven moeten in toom worden gehouden, terwijl er voldoende ruimte wordt geboden om in infrastructuur en menselijk kapitaal te investeren met het oog op een betere integratie en diversificatie van de economie. De autoriteiten werken ondertussen aan de oprichting van een soevereiniteits en stabiliteitsfonds om de verwachte meeropbrengsten uit met name de goudsector, te helpen beheren en de verwachte omzetstijging voor de komende generaties te bewaren.


  Maak melding
 14. Koos,

  Als Bouters het pronken met andermans veren tot zijn
  einde presidentschap kan volhouden dan zijn we tevreden want dat houdt in dat het goed gaat met Su.


  Maak melding
 15. @Pongosaqoui

  Dank je voor het neerzetten van het juiste IMF bericht

  Daarin lees je een heel ander feit dat de mensen hierboven beweren.

  Stabilisatie van valuta is aan deze regering te danken
  Tevens het beter innen van belastingen

  de rest komt inderdaad van Vene

  het is dus een resultaat van beide regeringen,

  Maar ja Politieke blindheid heerst zoals gebruikelijk


  Maak melding
 16. @Andijvie (= heerlijk geroerbakt met gerookte kip of varkens dobbelsteentjes :-))

  Nu terzake:
  De “oude” Chinezen zijn er altijd geweest,maar die onderhielden geen directe band met hun moederland.
  De groep was hier relatief “te klein” voor.
  Ze zijn geïntegreerd en zijn voor een groot deel geassimileerd.
  De nieuwe Chinezen de “nieuwe” groep daarentegen verschillen behalve uiterlijke kenmerken in alles met hun voorgangers.
  Het zal niet lang meer duren of die oude groep zal door de druk van de “nieuwe” aansluiting zoeken en n.b. vinden bij de nieuwe groep.En daardoor geleid door de geopolitiek uit China een potentiëlere economische en politieke macht in Suriname vormen;zo niet de machtigste!!
  Ik verdeel de mensheid niet,maar maak je alert.
  De mens is altijd verdeeld geweest,maar houdt het verborgen tot er voor de ene groep gunstige tijden aanbreken om de/hun macht te grijpen,te tonen en te etaleren.Gevolg onderdrukking,discriminatie,racisme!
  Zo is het altijd gegaan op deze wereld en zo zal het blijven.
  Ik hoop niet dat ik gelijk krijg!
  Zie bijvoorbeeld de Sudeten Duitsers in Tjecho-Slowakije,Kosovo,Palestina,Pakistan en nog vele andere.


  Maak melding
 17. Ergernis!

  Ik erger me dood aan dit soort berichtgeving. Welke van de bedoelde Caricom landen hebben een munteenheid die buiten hun gebied enige waarde heeft?
  Zolang de Surinaamse dollar buiten Suriname geen waarde heeft, wil ik niets van het IMF horen of lezen.

  Het in stand houden van de Gambio’s en witwascasino’s gaat aan het IMF voorbij. Ons geld heeft geen waarde.
  Reden waarom men in Suriname geen last heeft van de crisis waar alle landen met een waardevolle munt te kampen hebben. Wij hebben monopolie-geld. Het IMF moet ophouden met pluimpjes geven zolang ons geld buiten de grens waardeloos blijft.


  Maak melding
 18. Ray,

  Je hebt helemaal gelijk. Suriname zal vanwege haar
  geringe aantal inwoners nimmer een grote reus worden
  qua economie. Maar de economie van Suriname zal wel
  tot grote hoogtes stijgen.

  Ray, als Suriname met landen als Nederland en Amerika wordt vergeleken is het niet goed, als Suriname met kleinere landen wordt vergeleken is het ook niet goed…

  Jongoe, het is ook nooit goed he?


  Maak melding
 19. Stel! De regeermacht was aan keizer Bigi Mofo I
  overgedragen door Keizer Bokassa II (Wijlenbosch).

  Wat dan IMF?!

  En! Wat denkt u;
  “Vrijdag 11 januari 2013 om 14:03 uur, door positivo”
  ?


  Maak melding
 20. @positivo
  Met het geringe inwoner aantal van Suriname is het zo gebeurd.Dus een grote reus worden is een kwestie van tijd
  Het jammere ervan is dat ze over enkele generaties bevolkt zal worden door Grote groepen Chinezen,Brazilianen,Blanken een wat kleinere groepen Hindoestanen,Creolen,Javanen en Indianen.


  Maak melding
 21. @positivo

  Eerder werd Suriname vergeleken met de economie reuzen in de wereld vb USA en Nederland!
  Heden moeten wij pijnlijk toezien hoe wij gedegradeerd zijn en met de andere kleine dwergen vergeleken worden!
  Dit is echt een vernedering en achteruitgang te noemen!


  Maak melding
 22. Moesje & Mai,…ophouden met dat geklaag ja, jullie hebben het veel beter dan era Vene!!

  nee mineer…bij Vene zaten wij knopjes te draaien, bij DADA moeten wij “aan- elkaar -knopen”

  maar jou dochter heeft het tog goed met die bijslag???

  nee mineer…elk jaar komt er een 🙂 sra 🙂 kindje bij!!!

  da wat is jullie probleem???

  wij willen ook die sardien die DADA eet!!!

  ja maar,,,,..hij is de Pres!!!

  ja mineer…maar eigenlijk moet hij broodje-pindakaas eten in hotel SantoBoma

  🙂


  Maak melding
 23. @positivo

  Ray,

  Je hebt helemaal gelijk. Suriname zal vanwege haar
  geringe aantal inwoners nimmer een grote reus worden

  Zo zeggen wij al 30 jarenlang ,
  het vermoorden van 15 landgenoten in 1 nacht in Suriname is te veel geweest voor een land met een relatief klein bevolkingsaantal!


  Maak melding
 24. =Het enige waar ik mijn zorgen om maakt is het feit dat deze regering NIET transparant is.

  =Deze regering maakt schulden zonder de DNA toestemming te vragen. De schulden moeten een keer terug betaalt worden.
  =Hoop niet dat deze regering WEER grote schulden achter laat voor de volgende regering. Tenzij zij stemmen zullen kopen om weer te zitten op hun plaatst.


  Maak melding
 25. Suriname is een mooi voorbeeld voor de caricom landen, en zeker met een moordenaar als president en drugsdealer, en een boslandcreool als bankrover en drugsdealer, en een javaan als zedendeliqwent.


  Maak melding
 26. Koos

  Bouta pronkt met andermansveren, niets meer niets minder. Venetiaan is de enige ware president van Suriname geweest !
  weer een ander gek. als men su prijs is het bouta of vene. nee het het land met zijn inwoners. bout mag voor mij zich zelf een one way ticket to the moon kopen


  Maak melding
 27. @Medusa. De Chinezen waren de eerste bewoners van Suriname. De Indianen komen oorspronkelijk uit China. Daar houd baas van China. Ingrid is ook half Chinees. Anyhow ik vind dat alle nieuw immigranten een Zuid-Amerikaanse (Hispanic) achternaam moeten aannemen om makkelijker te integreren. Wat dat betreft hebben de Brasjons een streepje voor.


  Maak melding
 28. Medusa,

  Laten we hopen dat jouw woorden bewaarheid worden en dat Suriame ooit een woordje mee kan kan praten qua
  wereldeconomie.
  Wat betreft de verschillende bevolkingsgroepen..
  Tja..
  Dat noemt men globalisatie geloof ik.
  Vanwege deze globalisatie is Amerika ooit groot geworden.
  De oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn nu een minderheidsgroep geworden!


  Maak melding
 29. Hahahaaa ik lach mij kapot op die paarse amnestie clubje hahahaa.
  2,5 jaar geleden was IMF lovend over regering venetiaan staatkast was goed gevuld en goede economisch beleid, toen hoorde ik Bouterse roepen 900 mijoen in kas maar a volk e pina, nu gaat volgens deze zelfde domme schapen beter met Suriname maar financieel heeft de bevolking het slechter dan toen, met alle maatregel die crimineel bouterse heeft getroffen.
  Wie is nou dom dames en heren ??


  Maak melding
 30. @Pedro

  Je schrijft:”ik vind dat alle nieuw immigranten een Zuid-Amerikaanse (Hispanic) achternaam moeten aannemen om makkelijker te integreren.

  Wat een Utopie!
  Denk je dat de Chinezen dat zullen doen?


  Maak melding
 31. De hele wereld roemt Suriname vanwege haar bloeiende economie.

  en wie beweert het tegenovergestelde? uiteraard
  meneer Gmap!

  Wie in nou dom??
  inderdaad! wie is nou dom!?


  Maak melding
 32. @Jack Russel

  Hahahaaaaa….deze goeie vb zien wij geen van de andere caricom landen overnemen…
  We blijven ons daarom dan ook afvragen waarom de ‘goeie ‘ vb van de hedendaagse Surinaamse regering niet overgenomen worden door de andere dwergen in de regio.
  Hai boi..dat heb je heel goed opgemerkt!
  Hahahaaaaaaaaaaa….


  Maak melding
 33. @jaja

  Jij ,jij bent dom!
  Geen enkele gerespecteerde wereldleider in de wereld heeft zin om naast je baasje op 1 foto te staan !
  Soms zie je ze wel op 1 foto staan maar dan kan je ook gelijk merken dat je baasje heel apart staat,ergens weggedrukt in een hoekje!
  Alleen tussen de kleine dwergen steekt zijn kop uit als een ‘reus ‘en waarom niet?!Precies, de dwergen weten dat ze dan naast de ‘reus’ staan en met Amnestie als extraatje en dus zie je ze met een gedwee glimlach op de foto naast de wannebe ‘reus’ bouta staan of anders…….zal je de koppen niet meer zien van de dwergen op de foto’s die niet durfden te glimlachen tijdens het poseren met bouta,de zogenaamde caricom ‘reus’.


  Maak melding
 34. @positivo.
  Je schrijft:”Laten we hopen dat jouw woorden bewaarheid worden en dat Suriname ooit een woordje mee kan kan praten qua wereldeconomie”.

  Ten koste van alles?Denk je dat jij dan van die welvaart zal genieten en zal profiteren?
  Suriname wel,maar jij niet ben ik bang!!Wanneer de Chinezen en Brazilianen democratisch de macht hebben overgenomen zullen de Creolen,Hindoestanen,Javanen,
  Indianen als 2derangs burgers in eigen land behandeld worden?Dit is in de 50-ger jaren al voorspeld door de Surinaamse dichter,schrijver en oud minister van onderwijs Albert Helman(Lou Lichtveldt).
  Over alle natuurlijke hulpbronnen zullen zij het voor het zeggen hebben.
  Wat voordelig, jouw visie op globalisatie!

  Verder schrijf je:”Vanwege deze globalisatie is Amerika ooit groot geworden”.
  Is dat waar?Was er toen sprake van globalistie?
  Ik denk dat we radicaal verschillen over het begrip “globalisatie”!

  Globalisatie wil eenvoudig weg zeggen dat de wereld (infra structureel) communicatief op handels,economisch,cultureel enz. gebied steeds “kleiner” aan het worden is.
  Veel wordt macro,op grote schaal en internationaal aangepakt.

  Verder zeg je :”De oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn nu een minderheidsgroep geworden”!

  Maar let op!De westerse wereld zal de macht nooit uit handen geven,ondanks de “globalisatie”


  Maak melding
 35. @jaja

  Onze Reetje is afgestudeerd econoom en geeft dagelijks tussen zijn reacties door ook nog lezingen. Reetje heeft het dagelijks ontzettend druk en zijn economische kennis is van onschatbare waarde voor de ontwikkelingen in Suriname. Het is maar dat je het weet.


  Maak melding
 36. Kijk alleen al de leningsdrift el presidente. Voor iedere scheet moet men gaan lenen. In 2015 zijn de schulden torenhoog dat je wel 3 generaties nodig hebt om deze af te lossen. Daarnaast praten Surinamers over 20 jaar geen nederlands meer maar manderijns of kantonees. Chinees architectuur is al zichtbaar in Parbo, kwestie van tijd en de boel wordt geannexeerd met dank aan de NDP.


  Maak melding
 37. Flashback!

  Voor de tweede keer in zijn politieke carrière is Ronald Venetiaan zaterdag als president van Suriname geïnstalleerd.
  Maar de taak die hem nu te wachten staat is vele malen zwaarder dan toen hij in 1991 begon. Destijds verkeerde het land eveneens in een crisis, maar die was aanmerkelijk overzichtelijker dan nu het geval is. De economie is op sterven na dood en het onderwijs en de gezondheidszorg balanceren op de rand van de ondergang.

  Bovendien zullen uit de beerput die onder Wijdenbosch overvol is geworden, de komende tijd onaangename verrassingen tevoorschijn komen, vooral op financieel gebied. Dat de staatskas leeg is weet inmiddels iedereen, maar hoe groot de schulden van heimelijk afgesloten buitenlandse leningen zijn is nog een groot vraagteken.

  De regering-Wijdenbosch was namelijk spilziek. Alleen al de twee bruggen die door Ballast Nedam over de Coppename- en de Surinamerivier zijn gebouwd, kostten een slordige 180 miljoen gulden, waarvan bijna de helft nog moet worden afgelost. Het economisch rendement van de bruggen wordt echter door alle deskundigen minimaal geacht.

  De monetaire financiering vierde onder Wijdenbosch hoogtij, de inflatie bedroeg op jaarbasis meer dan 100 procent. Aan Venetiaan de bijna onmogelijke taak om de waardevermindering van de Surinaamse gulden een halt toe te roepen en het vertrouwen in de economie te herwinnen.

  Het eerste wat de nieuwe president na het vormen van een nieuwe regering zal doen is Henk Goedschalk, president van de Centrale Bank van Suriname, de laan uitsturen. Goedschalk wordt in de financiële wereld omschreven als een onbetrouwbare sjoemelaar en zakkenvuller, die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor het financiële wanbeleid van de regering-Wijdenbosch


  Maak melding
 38. Flashback11.

  In december 2004 hebben de overheid en het Bouwbedrijf Van Kessel een contract getekend van 18,2 miljoen US dollar voor de bouw van 26 kleine en vier grote bruggen. Uitkijk- Hamburg, Carolina, Sahtoeweg-Magentakanaal en Cottica zijn de vier locaties waar de grote bruggen komen.

  Aannemingsbedrijf Van Kessel is naarstig bezig met de afronding van de oeververbinding tussen Uitkijk en Hamburg in het district Saramacca. De werkzaamheden moeten begin januari van het komend jaar zijn afgerond.-.


  Maak melding
 39. Mensen,

  Lezen jullie heel goed wat er staat in het volgende nl:

  ———–

  Suriname is in hoge mate afhankelijk van drie grondstoffen: goud, olie en alumina. Samen zijn zij goed voor ongeveer 95 procent van de totale export. Tijdens 2008-2009 vertraagde de bbp-groei als gevolg van de afgenomen externe vraag en internationale prijsdalingen. Op hetzelfde moment verslechterde de begrotingssituatie fors, de belastinginkomsten vielen terug en de uitgaven stegen, vooral op de lonen. In feite speelde het fiscale beleid een anticyclisch rol. Vrije monetaire beleidsmaatregelen waren in overeenstemming met het resulterende tekort.

  De druk van de hogere internationale voedsel- en brandstofprijzen joeg de inflatie begin 2010 tot dubbele cijfers. Overtollige liquiditeit en de verhoogde onzekerheid in verband met de verkiezingen in 2010, resulteerden in een marge van bijna 40 procent tussen de officiële vaste wisselkoers en de parallelle marktkoers. Er ontstond een ernstige verstoring op de vreemde valutamarkt, waarbij de inkomsten naar de informele sector gingen en de commerciële banken werden omzeild. De overheid werd beroofd van de volledige waarde van de inkomsten die worden opgepot in Amerikaanse dollars.

  Het door het IMF gesteunde aanpassingsprogramma werd snel uitgevoerd. De eerste stap was devaluatie van de Surinaamse dollar met 20 procent in januari 2011. De belastingen op brandstof, gokken, alcohol en tabak werden verhoogd, terwijl er tijdelijke subsidies aan de meest kwetsbaren werd ingevoerd. Andere uitgaven werden strak in de hand gehouden, vooral voor goederen en diensten en de lonen, om ruimte te creëren voor grotere investeringen in menselijk kapitaal en infrastructuur.

  Ook de binnenlandse betalingsachterstanden die waren opgebouwd in de afgelopen 12 tot 18 maanden werd weggewerkt. Op het monetaire front werd voldaan aan de reserveverplichting op buitenlandse deposito’s om betere liquiditeitscontrole van het commerciële bankwezen te garanderen

  ————–

  Maw, deregering Venetiaan heeft een puinhoop achtergelaten voor de regering Bouterse. In de nadagen van het NF (vanaf 2008 tot half 2010) was de Surinaamse economie helemaal niet rooskleurig !

  Er was helemaal geen stabiliteit en of consolidatie van de situatie, maar het was een economische puinzooi ! Mede met het doordruken van FISO 2, werd de situatie verergerd !

  Nu zegt zelf het IMF dat de vele regeringen Venetiaan geen ene moer voor Suriname hebben betekend ! Het staat nu zwart op wit en is zelf door het IMF bevestigd.

  Het was de regering Bouterse die de zaak met diverse maatregelen op orde heeft gebracht, waar we nu van kunnen genieten !
  Maw, de regering Venetiaan was de meest waardeloze groep leiders die Suriname hebben bestuurd !

  Waarvan akte !


  Maak melding
 40. Dit stond vandaag in de Volkskrant

  Olie en goud: met Suriname gaat het goed
  De rollen zijn omgedraaid: terwijl Nederland met de crisis worstelt, groeit de Surinaamse economie met 4 procent. Het einde van de hulp, twee jaar terug, doet geen zeer meer.

  Suriname heeft helemaal geen Nederlandse ontwikkelingshulp meer nodig. Terwijl Nederland in crisis verkeert, groeit de Surinaamse economie jaar in, jaar uit met ruim 4 procent. Dankzij de hoge olie-en goudprijs verdient de regering-Bouterse honderden miljoenen dollars aan de oliewinning en aan de goudkoorts in het binnenland. ‘Holland? Holland is niet belangrijk voor me’, roept president Desi Bouterse daarom steeds luider.

  Ruim twee jaar geleden deed Den Haag Suriname in de ban omdat Bouterse de verkiezing had gewonnen. Maar nu is zelfs het IMF enthousiast over Suriname. ‘We hebben internationaal nu een heel goede naam opgebouwd’, zegt coalitie-parlementariër Henk Ramnandanlal (PALU) trots.

  Suriname mag een omstreden staatshoofd aan het roer hebben, het heeft niet geleid tot politieke en economische isolering van het land. Integendeel, na een moeilijk en teleurstellend begin onder Bouterse is de oud-kolonie anno 2013 booming.

  Goudkoorts
  Maar liefst 2,2 miljard euro willen een Amerikaanse en een Canadese multinational investeren in twee goudmijnen en dat midden in een wereldwijde crisis. Het wakkert de Surinaamse goudkoorts nog verder aan. Het parlement buigt zich nu over de grootste buitenlandse investering in de geschiedenis.

  ‘We hopen dat Suriname een gouden toekomst tegemoet gaat’, zegt oud-minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen, wiens Nieuw Front-regering tot 2010 de basis legde voor de economische opleving en de miljardendeal. ‘Wat nu gebeurt in Suriname is een continuering van wat wij in gang hebben gezet.’

  Zeurende Hollanders
  Een land dat heeft aangetoond zonder die ‘zeurende Hollanders’ verder te kunnen, zo zien Bouterse en zijn NDP het Suriname van de afgelopen twee jaar. ‘We hebben dat geld niet nodig’, sneerde minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin vorig jaar toen Den Haag de laatste 20 miljoen euro ontwikkelingshulp opschortte. De armen in Nederland, zei Lackin sarcastisch, konden het vast wel goed gebruiken.

  Om een lange neus naar ‘de Noordzee’ te trekken, haalde Paramaribo daarom de betrekkingen met Venezuela, Frankrijk en vooral China stevig aan. Bouterse en zijn ministers zetten vanaf het begin alles op alles om snel de miljardendeal in de goudproductie rond te krijgen, hopend op grotere staatsinkomsten. Vlak voor de Kerst was het zo ver. ‘De Surinamers gaan een gouden Kerst tegemoet’, beloofde de oud-legerleider.

  Wat Nederland nooit lukte, diversificatie van de staatsinkomsten, is Suriname hard op weg te bereiken. Olie, gewonnen in de kuststrook ten westen van Paramaribo, heeft bauxiet al verdreven als de grootste inkomstenbron.

  Olie
  Staatsolie, opgezet in 1980 door Bouterses militaire regime, maakte vorige maand een megawinst over 2012 bekend: 360 miljoen euro. Op een omzet van ‘slechts’ 758 miljoen euro. Hiervan stroomde 243 miljoen als nettowinst direct in de staatskas. Het is een bedrag waarvoor een gemiddeld AEX-bedrijf zich niet zou schamen. Zo boekte multinational AkzoNobel over 2011 een winst van 477 miljoen euro.

  Goud moet nog groter worden. Aanzienlijk veel meer dan de 119 miljoen euro waarmee de Rosebel-goudmijn van het Canadese Iamgold in 2011 de staatskas spekte. Sinds de goudkoorts in 2004 begon toe te nemen, is de goudproductie bijna verdrievoudigd tot jaarlijks meer dan 20 duizend kilo.

  Om meer te verdienen aan het goud, wordt het Surinaamse aandeel in de Rosebel-mijn uitgebreid naar 30 procent. De nieuwe goudmijn van Newmont wordt voor 25 procent van Suriname. De eerste reacties in het parlement op Bouterses gouddeal zijn positief, ook van de oppositie.

  Kritiek
  Maar er is ook kritiek. Suriname, betoogt parlementariër Asis Gajadien (Nieuw Front), kan veel meer verdienen als de kleine gouddelvers onder controle worden gebracht. Deze groep van naar schatting 30 duizend man, van Brazilianen tot Surinaamse-Nederlanders uit Amsterdam Zuid-Oost, is verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de goudproductie. Maar de fiscus verdient slechts weinig aan ze. Gajadien schat dat van de 1,5 miljard euro die in 2012 aan goud werd gewonnen (waarvan een miljard door de kleine gouddelvers) slechts 228 miljoen euro in de staatskas belandde.

  Hij is ontevreden over de maatregelen die Bouterse nam om de ‘wild westtaferelen’ in het binnenland te beëindigen. Gajadien: ‘Er is nu zelfs een enorme toeloop van illegale Chinezen. Ook opereren sommige groepen, vrienden van de regering, ongestoord in het gebied. Wij willen weten welke personen een goudconcessie hebben gekregen.’

  Oud-minister Rusland verwacht dat de 560 duizend Surinamers over een jaar of zeven een enorme stroom gouddollars mogen verwachten. ‘Toen we tien jaar geleden met de Rosebel-mijn begonnen, stond de goudprijs op 227 euro per ounce. Nu is het 1.300 euro. We wisten niet dat de goudwinning zó lucratief zou worden.’


  Maak melding
 41. Oh,kijk ,het is alweer die tijd van de dag,de tijd dat de ndp parasieten als bijen neerstrijken met de wanhopige bedoeling om zoveel mogenlijk minnetjes uit te delen om hun gedoemd ndp regering met gebruikmaking van CAMOUFLAGE [minnetjes mannen] in het gelijk te stellen!
  Is er echt niemand die deze idioten kan uitleggen dat hun verwoeste pogingen om hun baasje goed te praten door niemand gekocht wordt!
  Boi,echt, zowel baasje als volgelingen zijn OERSTOM!


  Maak melding
 42. @Jaja

  Heus ,echtwaar,??
  kan je voor mij tellen hoeveel economen en specialisten in de wereld vinden dat het goed gaat met Suriname?

  DE ndp’specialisten ‘ moet je natuurlijk niet meetellen,dat geldt niet hier ,ik wil het nummer van de aantal economen en specialisten zie die uit het buitenland komen,
  Ook moet je de lijders van de arme Caricom landen niet meetellen!
  Daar heb je natuurlijk ook ‘specialisten en economen’ die gelijk zijn aan de ndp ‘specialisten ‘ en ‘economen’ in Suriname! Suriname!


  Maak melding
 43. In het Meerjarenplan 2008-2011 van de Regering Venetiaan-Sardjoe, kunt U de projecten die nu winst opleveren terugvinden.

  Zoals bijv, Fiso,
  Installatie waterpompen voor het binnenland
  Bouw 2e stad in distr Para,
  waterpompen in Nickerie,
  Bling bling projecten; Telecom, internet & BB, malls, toerisme
  Onderwijs, instellen en verbeteren Hoger Onderwijs.
  Infrastructuur,voornamelijk naar het binnenland
  Gezondheidszorg
  etc. etc. dit zijn enkele druppeltjes.

  Gaat U maar na, elk nieuwsberichtje begint met:” Op initiatief van, in navolging van het beleid van” de Regering Venetiaan/Sardjoe.

  Bent U geïnteresseerd zie maar M.O.P 2008-2011.
  Ik heb de plannen globaal bekeken, ze zien er goed uit, professioneel en haalbaar.

  Het “ongeduldig” volk heeft zich laten beetnemen met een bordje bruine bonen.

  De Regering Venetiaan/Sardjoe was haast verplicht om op straffe van Nederland eerst zware bezuinigingsmaatregelen uit te voeren, opbouw na de afbraak reg. wijdenbosch.
  Dit geschiedde voornamelijk met behulp van de ontwikkelingsgelden.
  De verplichting om een goede fundering en basis voor Suriname vast te leggen.
  Das nou de o.a reden waarom alles zo ’traag’ verliep.

  Interessante weetjes.


  Maak melding
 44. Ray,

  Goed zo jongeman! Blijf maar lekker schelden en tieren!
  Want hoe meer je scheldt en tiert des te meer weten wij dat het Suriname goed gaat.

  Gelukkig hoeven we jouw onheilspellende beschouwingen niet serieus te nemen want wij houden ons aan realischische beschouwingen van internationale instanties zoals IMF, IDB, Wereldbank, Fitch, Standard & Poors en economen die gespecialiseerd zijn in de economie en die allemaal Suriname voorspoed voorspellen!


  Maak melding
 45. Eindelijk wordt de naam van Venetiaan genoemd als de grondlegger van dit economische succes. Het IMF geeft zij het via een omweg aan dat het Venetiaans beleid is voortgezet door de huidige regering. Ik kan mij daarom niet voorstellen dat lieden als Misiekaba op podia als Ocer luidkeels schreewen dat de regering Bouterse een horloge heeft overgenomen die stilstond. Wat een vuile leugenaar, deze Misikaba. En die noemt zich ook nog dominee!


  Maak melding
 46. Mijn advies aan de jonge leiders van Front is:
  Zoek een goede spindokter om jullie te adviseren.
  Bouw een goed website met interessante weetjes en vooral
  jullie toekomstplannen voor 2015.

  Communiceren, communiceren is het ’toverwoord’.
  Jullie mogen best trots zijn op wat de vorige Regering heeft gepresteerd.

  Bereid je goed voor, er zijn genoeg Surinamers en surineds die willen helpen.


  Maak melding
 47. @JAJA

  Schelden en tieren doet niet iemand zomaar!
  Alle namen van de specialisten en economen die jij hebt neergezet hier houden zich alleen maar bezig met de kleine dwergjes. Met de reuzen in de wereld halen ze deze grapje niet uit!
  Daar worden ze op hun plaats gezet omdat hun beweringen onderzocht worden!
  In Suriname weten de ndpers dat bouta en noch de andere zogenaamde specialisten en economen enige onderzoek gaan doen of wat de IMF beweerd of de anderen,op waarheid berust of niet!


  Maak melding
 48. Volgens het IMF verdient Suriname een pluimpje voor het krachtig overleven van de wereldcrisis. Al tijdens de regering van president Ronald Venetiaan zijn effectieve maatregelen getroffen. Het beleid is voortgezet,

  IMF BEDANKT !!!! EN VENETIAAN OOK BEDANKT.


  Maak melding
 49. Plato,

  Terecht wordt Venetiaan gezien als grondlegger van
  de monetaire stabiliteit. De Monetaire stabiliteit was het paradepaardje van hem.
  Jammergenoeg had Venetiaan alleen maar oog hiervoor.
  Alles om hem heen stortte in maar Venetiaan hoorde niks, zag niks en hij zweeg in alle talen.
  Die blinde vlek heeft hem jammergenoeg de verkiezing gekost.

  Maar je moet die man wel inderdaad die credit geven dat die monetaire stabiliteit bij hem begon ( met Telting als de grote motor op de achtergrond)

  Maar met de monetaire stabiliteit alleen kom je er uiteraard niet. Als overheid moet je in staat zijn die stabiliteit te consolideren, verder uit te bouwen en
  economische groei weten te realiseren.

  Toen de regering Bouterse /ameraali aantrad was het volgens velen het begin van het einde.
  De huidige regering zou volgens velen die monetaire stabilitiet binnen de kortste keren bossen en Suriname leiden naar een nieuwe economische afgrond zoals in de jaren 80 en begin 90.

  Jij noemt Misiekaba. Die man heeft wel een beetje gelijk. Er was inderdaad wel stabiliteit maar geen economische groei. Kortom de huidige regering had een mooie Rolex van de regering Venetiaan overgenomen maar die stond jammergenoeg stil.
  De huidige regering heeft die mooie Rolex laten reviseren en die mooie Rolex begon weer lekker te tikken.

  Voila! en daar had je dus die economische groei.
  Kortom, de regering Venetiaan had een mooie horloge aangeschaft(monetaire stabiliteit) maar heeft die laten stilvallen (geen economische groei) en de
  huidige regering heeft weer ervoor gezorgd dat die Rolex weer begon te tikken.
  Ook een mooie verdienste van de huidige regering. Toch Plato?

  Plato, ik probeer e.e.a. nu wat simplistisch weer te geven maar de economie van een land draaiende houden vergt vele financiële maatregelen en aanpassingen.
  Deze huidige regering heeft gedurfd om impopulaire maatregelen te treffen(o.a. de governor take) waardoor de economie op gang werd getrokken en economische groei werd gerealiseerd. En dat moeten we ook op waarde kunnen schatten.

  Ja Toch?

  stabiel wil


  Maak melding
 50. @VES, ziet geen reden om het IMF tegen te spreken.

  @Volgens het IMF verdient Suriname een pluimpje voor het krachtig overleven van de wereldcrisis.

  Yeah!! nu de Govermentstake terugdraaien, De oudjes hun beloofd voorzieningen voldoen, de landlozen een lapje grond bezorgen en de zwervers een goed tehuis prolongeren.

  Nu alles vrij maken!!! dank zij VENEE/SARDJOE dat de zaden, gezaaid en de plantjes al geplant waren!!
  Nu lekker smullen!! PAS OP VOOR DE GRAAIERS EN DE BOEVEN!!!!!!!!!!


  Maak melding
 51. Aah…ja …ik ben het eens met Esmerald. De communicatie van de kritische oppositie naar het volk is te mager. De voortrekkersrol van Gajadien is te solitair en te technisch inhoudelijk om de massa te bereiken. Sherif is teveel bezig met de eigen achterban. Gregory wacht te lang in de schaduw.
  U mist het momentum..mensen.


  Maak melding
 52. Ray,

  Was het maar waar dat we de minnetjes en de plusjes zouden kunnen manipuleren. Dan zou ik jou een miljoen
  plusjes geven.
  Want nogmaals hoe meer je scheldt en tiert des te meer
  is dat een bevestiging dat Suriname vooruitgang boekt.

  Ray, laat me het anders formuleren.
  Het feit dat jij op dit forum zo te keer gaat is voor ons een bevestiging dat het goed gaat met Suriname.
  We moeten je daarom juist aansporen om door te gaan met het doemdenken. En daar passen uiteraard geen minnetje bij.

  Dus Ray, ik zou zeggen leef je maar lekker uit en laat je niet afleiden door die minnetjes en die plusjes.
  Wij optimisten kunnen helaas niet toveren.
  Kan het zijn dat je het bij de redactie van Waterkant
  verbruidt hebt?


  Maak melding
 53. Het IMF is duidelijk, en er zijn mensen die de naam Venetiaan nog durven noemen, what a shame, als hij het zo ,zo goed had gedaan was ie nog steeds de President van het land, maar door zijn grote mond en hoog blazen van de toren hebben zijn nek gebroken, trouwens ie er nog, of nou ja het zal wel, wellicht is ie in training om eea over te nemen in 2015, mi boi, ai laat maar.
  Maar het IMF is niet zomaar een soepzootje, als ze wat zeggen.


  Maak melding
 54. Venetiaan is absoluut niet de grondlegger van het huidig Surinaams succes, maar was wel de grootste
  sukkel ! President Bouterseen z’n team verdienen allemaal deze granie !

  En nog te bedenken dat de voedselschuur er aan komt want als ik al de landbouwmachines zie die nu PBM binnenkomen dan wordt ik er ontzettend blij van !

  Het is dan jammer voor al die Suriname haters in binnen en buitenland, maar het gaat goedkomen met ons onder deze president !

  In de Nederlandse volkskrant hebben de bakra’s al een subtiel voorschot gegeven over hun mislukking in Suriname, but the best is yet to come !

  Waar is Maxime Verhage(CDA)nu met z’n ‘bigi bek’ over onze president Bouterse !
  Ook Rutte van de VVD en Wilders moeten op hun kloten krijgen van onze Surinaamse politici omdat deze Hollanders Suriname en de Surinamers nog steeds minachten en schofferen !

  I Love Bouta & I Love Su !


  Maak melding
 55. In 2011 werd Amerika door deze zelfde instanties afgewaardeerd van AAA naar AA+ status.
  Ray zou je denken dat Amerika een ‘reus” is?
  en Japan?

  Hieronder een lijst van andere landen die de afgelopen 5 jaar afgewaardeerd werden.
  Griekenland
  Portugal
  Italië
  Japan
  Ierland
  België
  enzovoort, enzovoort,

  Ray, eigenlijk beweer jij dat de door mij genoemde instanties alleen onzin vermelden over Suriname.
  De vraag is natuurlijk waarom ze dat zouden moeten doen. Maar goed dat is kennelijk jouw visie.

  Die instanties die ik eerder noemde zijn juist opgericht om een evenwichtige, onafhankelijke, afgewogen en ongebonden beoordeling te geven over de kredietwaardigheid van landen over de hele wereld.

  Noem mij een goed geargumenteerde reden waarom deze instanties Suriname zouden moeten voortrekken??

  I


  Maak melding
 56. Dusdat, de economische groei was in de laatste jaren van Venetiaan ongeveer 6%. Deze is nu gezakt naar ongeveer 4%, en die 4% is hoofdzakelijk te danken aan de hoge goud- en olieprijzen. Het verhaal van die stilstaande horloge die nu op gang komt, klopt dus van geen kant.
  Het verhogen van de Government take heeft geen enkele bijdrage geleverd aan de economische groei, dat is een simpele lastenverzwaring om allerlei feesten en reizen van de regering te betalen en heeft een zeer negatief effect op de economie. Dus die stelling klopt ook niet.
  Wat wel een enigszins gunstig effect heeft gehad, is de devaluatie van de SRD. Dit was wel slecht voor de koopkracht, maar Suriname wordt daardoor goedkoper voor het buitenland, dat is goed voor de Export en voor het toerisme. En de devaluatie heeft ook de koers gestabiliseerd. Vandaar al die complimentjes van IMF, maar op economisch vlak is er nog niet veel gepresteerd. Integendeel, Suriname is gedaald op veel indexen qua investeerdersvriendelijkheid e.d. Daarnaast is de corruptie niet aangepakt, maar juist toegenomen. Dat horen we niet in de juichverhaaltjes van de CBvS, die door veel journalisten klakkeloos worden overgeschreven. Er is dus nog veel werk aan de winkel.


  Maak melding
 57. Esmerald

  In het Meerjarenplan 2008-2011 van de Regering Venetiaan-Sardjoe, kunt U de projecten die nu winst opleveren terugvinden.

  Zoals bijv, Fiso,(hier lees je duidelijk de reinste vorm van onzin FISO betekenbt meer kosten voor de overheid en toch is het een project die winst oplevert)
  Installatie waterpompen voor het binnenland
  Bouw 2e stad in distr Para,(waar van Para dan?)
  waterpompen in Nickerie,
  Bling bling projecten; Telecom, internet & BB, malls, toerismepe den de dan ik merk ze niet??????
  Onderwijs, instellen en verbeteren Hoger Onderwijs.
  Infrastructuur,voornamelijk naar het binnenland
  Gezondheidszorg
  etc. etc. dit zijn enkele druppeltjes.

  Gaat U maar na, elk nieuwsberichtje begint met:” Op initiatief van, in navolging van het beleid van” de Regering Venetiaan/Sardjoe.

  Bent U geïnteresseerd zie maar M.O.P 2008-2011.
  Ik heb de plannen globaal bekeken, ze zien er goed uit, professioneel en haalbaar.

  Het “ongeduldig” volk heeft zich laten beetnemen met een bordje bruine bonen.

  De Regering Venetiaan/Sardjoe was haast verplicht om op straffe van Nederland eerst zware bezuinigingsmaatregelen uit te voeren, opbouw na de afbraak reg. wijdenbosch.
  Dit geschiedde voornamelijk met behulp van de ontwikkelingsgelden.
  De verplichting om een goede fundering en basis voor Suriname vast te leggen.
  Das nou de o.a reden waarom alles zo ‘traag’ verliep.

  Interessante weetjes.


  Maak melding
 58. Jan Gajentaan

  Dusdat, de economische groei was in de laatste jaren van Venetiaan ongeveer 6%. Deze is nu gezakt naar ongeveer 4%, en die 4% is hoofdzakelijk te danken aan de hoge goud- en olieprijzen. Het verhaal van die stilstaande horloge die nu op gang komt, klopt dus van geen kant.
  Het verhogen van de Government take heeft geen enkele bijdrage geleverd aan de economische groei, dat is een simpele lastenverzwaring om allerlei feesten en reizen van de regering te betalen en heeft een zeer negatief effect op de economie. Dus die stelling klopt ook niet.
  Wat wel een enigszins gunstig effect heeft gehad, is de devaluatie van de SRD. Dit was wel slecht voor de koopkracht, maar Suriname wordt daardoor goedkoper voor het buitenland, dat is goed voor de Export en voor het toerisme. En de devaluatie heeft ook de koers gestabiliseerd. Vandaar al die complimentjes van IMF, maar op economisch vlak is er nog niet veel gepresteerd. Integendeel, Suriname is gedaald op veel indexen qua investeerdersvriendelijkheid e.d. Daarnaast is de corruptie niet aangepakt, maar juist toegenomen. Dat horen we niet in de juichverhaaltjes van de CBvS, die door veel journalisten klakkeloos worden overgeschreven. Er is dus nog veel werk aan de winkel.
  gAJATAAN IK HEB EEN ZIN VOOR JE”DIT IS NIET EEN STAD AAN DE NOORDZEE, MAAR DIT IS SURINAME WAAR WIJ WONEN EN GEEN BLANKEN


  Maak melding
 59. Het spreekwoord zegt:al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.
  Ieder weldenkend mens weet dat Venetiaan en Sardjoe(niet de kontlikker zakenman)althans hun regering Suriname gebracht heeft waar Suriname nu is.
  De vader van de democratie(nog een kamerplant), monetaire stabiliteit, rechtstaat(wordt nu bedreigt door de moordenaar president)en degelijk bestuur(wordt ook bedreigt door de moordenaar)is president Ronald Venetiaan.
  Een man die elk land van de wereld kan bezoeken. Een integere man die als president ons land nooit negatief in wereld media heeft neergezet.
  Alle democratisch denkende leiders van Zuid-Amerika,leiders van Noord-Amerika en Europa hebben zich toendertijd lovend geuit over Venetiaan en zijn regering.
  Alleen in ons land wordt het domme volk vanuit vooral ocer opgehitst tegen Venetiaan.De criminele bende die nu aan de macht is laat geen dag voorbij gaan om Venetiaan en zijn regering in een slecht daglicht te plaatsen.
  De maffia die nu aan de macht is in ons land weet heel goed dat de regering Venetiaan goed bestuurd heeft en voorspoed gebracht en dat steekt enorm vandaar hun dagelijkse aanval op Venetiaan.
  Nog iets de criminele president Bouterse heeft gepoogd Venetiaan te corrumperen door geld aan te bieden aan mevr Venetiaan voor het zgn first lady instituut, maar Venetiaan en zijn vrouw hebben dat afgeslagen.
  Venetiaan weet heel goed dat hij misschien één van de weinigen in ons land is die crimineel D Bouterse maar al te graag zou willen omkopen en daarna in ocer victorie gaat kraaien.
  Meneer Venetiaan laat zich niet omkopen om zo zijn mond te laten dicht snoeren.
  Weet u dat nog,Venetiaan heeft verjaring van de misdaden van 8 december 1982 laten stuiten en die zaak kwam voor de rechter, dit is één van de redenen dat de moordenaar president Bouterse Venetiaan’s bloed wel kan drinken.
  Er zouden meer Venetiaans moeten opstaan in ons land om het kwaad dat D Bouterse heet voorgoed uit te roeien.


  Maak melding
 60. @Esmerald, je hebt groot gelijk.

  =Ik merk soms het verschil tussen mensen die goed op de hoogte zijn wat er allemaal in Suriname gebeurt en mensen die het van horen zeggen hebben of weinig weten over de geschiedenis.

  =Ik hoop alleen het beste voor land en volk.


  Maak melding
 61. @ Vene en jou naamgenoot R.R.Venetiaan (ex pres.)!
  Herinneren jullie zich deze nog… nog .. nog !!!!!

  ——–
  I started a joke, which started the whole world crying,
  But I didn’t see that the joke was on me, oh no.
  ———

  Song by the Beegees, check it on Youtube !

  Maw Vene(tiaan), jij bent de grootste joker alleen weet je het zelf niet !
  Een ieder lacht jou uit, maar je bent te stom om dit zelf te vatten of te begrijpen.

  Stelletje NF sukkels en oelewappers !!!!


  Maak melding
 62. @Beste ‘Dusdat’

  We zijn het erover eens dat Venetiaan de grondlegger is van dit economisch succes, maar er was wel sprake van economische groei tijdens het Venetiaans tijdperk. Logischerwijs was die groei niet zo groot als nu. Venetiaan had slechts het zaadje gepland. Een ander punt van kritiek jegens Venetiaan is dat hij alleen oog had voor de monetaire stabiliteit. Ik kan dit begrijpen en waarom?
  Vergeet niet dat Venetiaan een lege schatkist had overgenomen van de verkwistende Wijdenbosch. Uitgaande van de economische wetten en de adiezen van Monetaire deskundigen, dien je eerst je staatshuishouding ‘op te ruimen. Dat heeft Venetiaan keurig gedaan. En wat zien we nu gebeuren?
  De vruchten worden geplukt door Bouterse, zie daar de exorbitante salarisverhogingen!


  Maak melding
 63. Dus ik begrijp bepaalde van discussies van jullie hier niet he als heeft Venetiaan of Bouta gedaan maakt toch niet uit want daarvoor zijn ze toch President daarvoor worden ze toch betaald woow hoe stom moet je zijn om te zeggen die heeft dit of dat gedaan het heet gewoon continuering van een regeerbeleid een nieuwe regering maakt alleen wijzigingen in een volgt een iets ander pad want als Vene nu weer aan de macht komt gaat hij door met wat Bouta heeft gedaan dus ja ik weet echt niet waar jullie jullie druk om maken


  Maak melding
 64. Enkele keiharde feiten op een rij voor de Paarse idealisten:
  1. Venetiaan heeft een lege schatkist overgenomen van Wijdenbosch;
  2. Venetiaan heeft conform de economische wetten het monetair evenwicht hersteld;
  3. Tijdens het Venetaan tijdperk was de economische groei gestaag begonnen;
  4. Bouterse heeft een stabiele economie overgenomen of beter gezegd: met zijn blote kont in boter gevallen.

  Wie o wie durft bovenstaande te weerleggen?

  Plato


  Maak melding
 65. Ah….zoals in venezuela die ook een groei doormaakte stokte het proces door corruptie, vriendjespolitiek, de repuatie van chavez in de wereld met foute vrienden zoals Moammar en het beledigen van amerikaanse presidenten.
  De armen hebben niet veel meer dan een cubaanse gaarkeuken en staatssupermarkten overgehouden. De vriendjes van chavez zijn stinkend rijk en tegen de interne corruptie in de partij treedt chavez niet op om in het zadel te kunnen blijven. Bonafide investeerders haken snel af vanwege gevaar voor nationalisaties. De kritische pers bestaat alleen ondergronds.
  In Su zie je deze ontwikkeling al na 2 jaar zichtbaar worden.
  Su…denkt u echt dat u rijk wordt?
  Ik weet zeker van niet.


  Maak melding
 66. Ah….zoals in venezuela dat ook een groei doormaakte stokte het proces door corruptie, vriendjespolitiek, de repuatie van chavez in de wereld met foute vrienden zoals Moammar en het beledigen van amerikaanse presidenten.
  De armen hebben niet veel meer dan een cubaanse gaarkeuken en staatssupermarkten overgehouden. De vriendjes van chavez zijn stinkend rijk en tegen de interne corruptie in de partij treedt chavez niet op om in het zadel te kunnen blijven. Bonafide investeerders haken snel af vanwege gevaar voor nationalisaties. De kritische pers bestaat alleen ondergronds.
  In Su zie je deze ontwikkeling al na 2 jaar zichtbaar worden.
  Su…denkt u echt dat u rijk wordt?
  Ik weet zeker van niet.


  Maak melding
 67. Vrijdag 11 januari 2013 om 22:33 uur, door alleen.

  @alleen.

  Maar je reageert niet op het niet aanpakken van de corruptie door Bouta!

  Ik rust

  Djamoe


  Maak melding
 68. goed van iem sabi
  wat maakt het uit, door welke pres wat is gedaan, laten we hen steunen als nationalisten en werken aan de verbeterde streven allemaal,
  gaarne vanaf hier surinamers.
  mvg boke


  Maak melding
 69. Ze zijn weer lekker bezig………….. met alles afkraken van deze regering heeft bereikt.

  De vorige regering hield de Surinamers maar voor de gek, ze wilden een autoriteit uitstralen met als resultaat dat ze vlak voor de verkiezingen smalle verharde wegen gingen aanleggen en ga zo maar door. Voor Nickerie en haar inwoners werden gezien als gestoorden. Geen stuiver respect had de vorige regering voor haar burgers. Ondanks alles heeft de huidige president laten zien wat hij waard is en dat is veel, heel veel. Leden als Ray moeten zich schamen omdat zij alles in een negatief perspectief willen plaatsen.

  Laat Nederland maar naar zijn eigen land en mensen kijken, nu schrijven ze gelukkig positieve art over Suriname. Reden is dat ook zij kunnen inzien dat ze beter van Bouterse hun NL president hadden kunnen maken i.p.v. Rutte de rukker.

  De blanke wist het altijd te vertellen….
  Nou: het is sinds jaar en dag dat de studenten in Nederland ( meiden en jongens) op de avond de hoer/escort uithangen om geld te kunnen verdienen voor hun studie. Ik kan u vele gevallen aantonen.

  Regering Bouterse, proficiat.

  GA ZO DOOR, IK BEN NU HELEMAAL OM, OOK IK BEN VAN U!


  Maak melding
 70. Plato,

  Dat Venetiaan een lege schatkist had overgenomen
  is inderdaad een feit en volkomen onweerspreekbaar omdat Suriname formeel gezien compleet failliet was.
  Echter zonder de financiële injectie van Nederland zou het Venetiaan nimmer zijn gelukt om die monetaire stabiliteit te realiseren.

  Het IMF is nooit echt lovend geweest over het macro-economisch beleid an Venetiaan.
  Het IMF vond dat het de regering Venetiaan ontbrak aan een duidelijke centrale ontwikkelingsvisie. Het IMF weigerde zelf om geld te donoren voor een sociaal vangnet omdat Venetiaan maar eindeloos met ze bleef onderhandelen.
  Venetiaan staat bekend om zijn ’tien schone vingers’ en
  de ‘grondlegger’ van de monetaire stabiliteit maar Venetiaan blonk nooit uit door zijn daadkracht.

  Dankzij de financiële ondersteuning vanuit Nederland heeft Venetiaan samen met Telting de monetaire stabiliteit weten te realiseren.
  Maar aan het eind van de regeerperiode van Venetiaan was zijn coalitie instabieler dan ooit. De gezondheidszorg, het onderwijs, de economie, de rechtsstaat, het politieke systeem: alles was in Suriname aan revisie toe. De man met tien schone vingers stond voor een klus die slechts te klaren zou zijn als hij zijn handen vuil durfde te maken.
  Om de sociale onrust te kunnen beteugelen voerde Venetiaan loonsverhoging in voor het toch al topzware ambtenarenapparaat. Aan de andere kant was Venetiaan genoodzaakt om de prijzen te verhogen van
  een aantal belangrijke producten, zoals brandstof, meel en gas.
  Het heeft niet mogen baten. Het electoraat had het al gezien met Venetiaan.
  Venetiaan heeft te lang en te veel geaarzeld in vele van zijn beslissingen waardoor hij niet alleen het momentum heeft verloren maar ook de verkiezing.

  Het enige wat de huidige regering van Venetiaan in positieve zijn heeft overgenomen is de monetaire stabiliteit van waaruit de huidige regering verder kon uitbouwen. Voor de rest was het voor de huidige regering zwaar aanpoten om die economische groei te bewerkstelligen.
  De monetaire stabiliteit was weliswaar een basis om verder te kunnen bouwen maar om nu te spreken van
  ‘met de kont in de boter vallen’?
  Tja, het is een visie..


  Maak melding
 71. Jaja
  Het IMF is nooit echt lovend geweest over het macro-economisch beleid an Venetiaan

  Misschien moet je even googlen,ik denk dat je heel wat hebt gemist van imf naar venetiaan toe.Bij Venetiaan begonnen de lovende woorden.
  Ondanks deze man het moeilijk had met brunsie en somo in zijn gelederen,heeft hij toch gedaan wat goed was voor Su.
  Helaas heb ik geleerd dat je je nek niet teveel moet uitsteken voor Surinamers,want het zijn toch ondankbare mensen.


  Maak melding
 72. De opmerking van het IMF over de vorige regering is niet echt gemeend door dit instituut. De regering Venetiaan weigerde de om plannen van het IMF te steunen.Venetiaan rekende zich rijk omdat Nederland geld pompte in de Surinaamse economie.Venetiaan voelde zich daarom ook niet verplicht om met stringente maatregelen de eigen inkomsten van de staat Suriname te vergroten. De regering Bouterse zorgt door een goed stimuleringsbeleid, zelf voor verhoging van de Surinaamse inkomsten.Bouterse kan niet steunen op Nederlandse financiële steun zoals de regering Venetiaan. Venetiaan werd mede gevoed door gelden die door Nederlandse belastingbetalers werden opgebracht.


  Maak melding
 73. Ik ben zzzzzzzzooooooo!!! blij dat men achter is gekomen op dit NET dat de gene die schelden gebrek hebben aan kennis en en informatie en levens ervaring BADAM!! de BOM IS GEVALLEN voor HUN

  Dit wil ik nog kwijt VENE WAS de JAKNIKKER voor sluwe investeerders toen das gelukkig verleden tijd

  De dubbele paspoort dat hij heef laten verdwijnen is ten koste van onze sporters die hun LAND SURINAME willen vertegenwoordigen nu moeten zij met tegen zin voor een andere doen GOUDEN MEDAILLE die wij mis lopen Waarde volle voetballers zelf LEGENDS waardoor Politiek gezien het echt diep zit

  IK vind het een een pijnlijke onderneming dat VENE heef genomen echte!!

  ZO ANTONIE NESTY woonde in en studeerde in USA en HEEFT BIJ ZWEMMEN GOUD gehaald voor SU TOEN begon de WERELD te vragen SURINAME WEAR IS THIS CONTRY FROM

  DUS wat heef VENE gedaan AANPASSING WIJ ZIJN dieper in de put gegaan tijdens zijn regerings tijd

  De huidige REGERING STRAALT en doet zijn best steviger op eigen poten te staan

  DAS TOG MOOI STERK GO FORWARD SU JAH BLESS SRANANGMANG!!

  LOBIE JOE!!


  Maak melding
 74. @Beste Ja ja, dank voor uw toelichting.

  Ik voeg er wel aan toe dat de 10 schone vingers aan Venetiaan er wel toe hebben bijgedragen voor zover u bedoelt dat Venetiaan gen corruptieveling was.
  Gelukkig zijn we erover eens dat deze regering een monetair stabiele economie heeft overgenomen. Maar ik kan geen relevante macro-economische maatregelen van de regering Bouterse opsommen die hebben bijgedragen tot het verhogen van de groei. Ze staan wel op podia om deze groei op hun conto te schrijven en dat getuigt m.i. van politieke lafheid!

  Groet

  Plato


  Maak melding
 75. @Denko, je moet de realiteit niet uit het oog verliezen.Niet alleen de huidige regering in Suriname steunt veel op China, maar bijna de hele wereld. De USA is afhankelijke van Chinese kredieten,de Europese Unie werd het moeras ingetrokken door o.a. de Amerikaanse financiële toestanden, en men probeert achter de schermen door China uit het moeras getrokken te worden. Dus ook Europa,de USA,Canada,enz. zijn afhankelijk van economische en financiële samenwerking met China.


  Maak melding
 76. @Denko

  …dus Suriname is eindelijk maar dan ook eindelijk
  verlost van dat chantagepolitiek van Nederland om de ontwikkelingshulp als chantagemiddel te hanteren.
  Suriname moest bij wijze van spreken op de kniëen voor
  Nederland om wat geld te kunnen krijgen uit de ontwikkelingshulp.


  Maak melding
 77. @ja ja

  dus al het geld dat vanuit China bv Suriname binnenstroomt ,krijgt Bouta dat gratis?!We hoeven het niet terug te betalen met rente zo strakjes?!


  Maak melding
 78. De stelling van @Jaja dat dankzij de ontwikkelingshulp van Nederland Venetiaan in staat was monetaire stabiliteit te bewerkstelligen, is onjuist. Venetiaan heeft los van externe hulp fundamentele maatregelen genomen confrom de IMF vereisten om de stbiliteit te verkrijgen. De hulp van Nederland heeft daar geen invloed op. Wel mag gezegd worden dat de particuliere overmakingen van geld en goederen (E 200 miljoen per jaar) de pijn enigszins heeft verzacht. Daarnaast heeft Venetiaan de banden met China zodanig ontwikkelt dat er voor de toekomst een vertrouwensbasis is ontstaan. Ook deze regering Bouterse plukt daarvan de vruchten. DAT moet ook gezegd worden!!!!


  Maak melding
 79. @Plato

  Bij de regeringsovernamen in 2010 heeft Bouterse gelogen over de datgene wat hij aantrof in de schatkist. Volgens Bouterse was deze leeg! Kennelijk wilde Bouterse de indruk wekken dat Venetiaan de schatkist had leeggeroofd om dan zogenaamd inspanningen te verrichten teneinde ‘de schade’ te herstellen. Dat vind ik gemeen!


  Maak melding
 80. @bonidoro.

  Geweldig hoor het stuk uit de Volkskrant.
  Maar………niet heus.
  Helaas moet ik je teleurstellen en de vele naderen paarse activisten.

  Dit stuk is ‘geschreven’ door steven de randamie, columnist bij de Volkskrant, billenlikker van bouta.

  Deze randamie pleegt plagiaat, want zijn stuk bestaat uit delen van andere interviews.

  Zelfs de titel, suri is booming kon hij niet zelf verzinnen, schandalig.

  Randamie is onderdeel van de propaganda machine van bouta, elke maand produceert hij een stuk ter faveure van bouta.
  Waarschijnlijk neemt hij binnenkort de plek van limbo in, want laatstgenoemde wordt uitgekotst door het volk.

  Deze randamie is ook gewaarschuwd door de voorzitter van journalisten in Suriname, omdat hij onterecht stukken kopieert, hier en daar iets aanpast en publiceert als zijn eigen stuk.

  Jullie zijn er weer ingetrapt.
  Nog steeds niet kritisch genoeg, helaas.

  Mooi voorbeeld is, dat hij aangeeft dat staatsolie een verdienste van bouta is, klopt niet.
  Alsook de commends van dhr. Rusland. delen uit een totaal ander interview.

  Die paarse propanda-machine denkt dat ze slim zijn, mooi niet..walgelijk!


  Maak melding
 81. Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in een Bankdirecteur dan een ‘paarse journalist’.

  “Bousaid tempert euforie over economische vooruitzichten.

  Volgens Hakrinbank-direc-teur drs. Jim Bousaid zijn de macro-economische pers-pectieven voor Suriname door de bank genomen goed te noemen, maar hij waar-schuwt voor de euforie, die mensen tot het idee brengt dat ‘de bomen tot de hemel zullen groeien’.

  Bousaid merkte gisteravond tijdens een lezing van ‘De Kennis-kring’ op, dat beleidsmakers er rekening mee moeten houden dat het mooie plaatje er weleens heel anders kan gaan uitzien.
  De goudprijs is momenteel hoog, omdat beleggers tijdens de econo-mische crisis ter bescher-ming van hun vermogens hun toevlucht in goud hebben gezocht.

  In Europa en de Verenigde Staten zijn er inmiddels echter strin-gente maatregelen genomen en op middellange termijn zien de perspectieven er be-ter uit, waardoor men weer voor de traditionele vormen van beleggingen zal kiezen.”

  Bron de West.


  Maak melding
 82. Ik Plato, ben na het lezen van alle comments tevreden. Eindelijk is het duidelijk wanneer en hoe de economische groei van Suriname is ontstaan. Maar we zijn er nog niet. Nu moet gewerkt worden aan economische ontwikkeling (t.o.v. groei). De regering Bouterse heeft alle tools in handen en ze kunnen na werken aan de sociaal-economische fundamenten zoals, gezondheidszorg, volkshuisvesting, onderwijs, etc etc. In 2015 hebben ze dan geen enkel excuus meer door te verwijzen naar het verleden. Daarom zeg ik: Bouterse is met zijn kont in boter gevallen!


  Maak melding
 83. RobG
  Beste man Suriname steunde bij Nederland en nu steunt de hele wereld(waaronder Suriname) bij China,maar het blijft steun.Snap je dat dan niet mi matie.
  Er zijn nog meer landen die bij Nederland steunen.
  STEUN IS STEUN.


  Maak melding
 84. Ik ben niet geweldig geschoold maar ik kan wel lezen onthouden en ik heb een redelijke algemene kennis.
  Ik kan mij nog herinneren dat 2,5 jaar geleden die zelfde inconsequente paarse schapen die tegen IMF waren nu lovend zijn over IMF, IMF werd bestempeld als blanke bolwerk,Suriname moest Chavez volgen opdat IMF een instrument is van het imperialisme die tot doel hebben landen te onderdrukken, leen niet Bij IMF leen bij Chavez zo kan hij meer invloed hebben op die zwake landen in de regio.
  Die paarse schapen zijn naastig opzoek naar herkenning voor hun criminele LIJDER Bouta.


  Maak melding
 85. @GMAP

  Je hoeft je echt niet te verontschuldigen voor het feit dat je een oerstom rund bent. Sommige dingen zijn nu eenmaal moeilijk te verbergen en intelligentie is helaas niet voor iedereen weggelegd. Je functie als standup-comedian blijft echter recht overeind staan en een WKN zonder GMAP is als bokking met extra zout.
  Verder vind ik het heel vermakelijk om onze redimusus zich in allerlei bochten te zien wringen om het succes van Suriname te bagatelliseren. Hoogst vermakelijk en tegelijkertijd heel triest. Lijden omdat het goed gaat met Suriname is een paradox als je een echte Surinamer bent. De intellectuelen onder ons (de ‘Paarsen’) hebben daar gelukkig geen last van.

  Geen Mussu Als President.


  Maak melding
 86. Alhoewel ik begrijp vanuit welk standpunt GMAP de zaak bekijkt, moeten wij als rechtgeaarde Surinamers, het zij hier als in het buitenland, de goede zaken van deze regering wel onder ogen zien. Dat de toenmalige oppositie (nu coalitie) die stomme politieke opmerking over het IMF gemaakt heeft, moet op hun conto geschoven worden. Ik ben elk jaar In Suriname en ik moet toegeven dat er op vele gebieden vooruitgang is geboekt. Wat mij wel bezighoudt is de armoede in de achtergestelde wijken en een onproduktief ambtenarenapparatus. Verder moet het volk wel weten welke generatie de schulden die aangegaan worden met China gaat moeten aflossen. Happy New Year!


  Maak melding
 87. Er is vooruitgang volgens jullie, maar de man en de vrouw van de straat ziet dat niet in zijn portemonnee.
  Ze zijn eerder achteruit gegaan dan 2,5 jaar geleden.
  Wanneer het die paarse schapen niet goed uitkomt dan is IMF een blanke bolwerk, en als het ze goed uitkomt dan zijn ze lovend over IMF.
  Ik hoor ze niet meer over skeer no ka, terwijl ze skeerder zijn dan 2,5 dat mag niet gezegd worden de media word de mond gesnoerd door dino en bouterse.


  Maak melding
 88. aan GMAP
  je gaat steeds in je zelf herhalen omdat je een kleine stommerik gaat blijven.
  je gaat gewoon moeten toe geven dat het met Su goed gaat door bouterse.
  je moet niet steeds voor die blanken blijven bukken want er gaat ook aan je uitkering straks een einde komen.
  wij gaan het steeds beter goed hebben in Su door onze president.
  je gaan geen land in een dag gaan kunnen over bouwen.


  Maak melding
 89. Helemaal mee eens een land kan je niet in een dag bouwen.
  Je kan wel een een land binnen een aantal jaren naar de klote helpen zoals crimineel en dictator bouterse heeft gedaan in de jaren 80 en 90.
  Suriname was voor de jaren 80 veel verder dan nu het geval is.


  Maak melding
 90. WIE niet blij is dat SU een voorbeeld is voorde Caricom Landen zit in zijn eigen wereld verstrikt

  De praktijken die SU SUCCES laat boeken zijn FEITEN

  DANK zij de nieuwe Regering

  Succes welvaart voor kleurrijk SU


  Maak melding
 91. Beste Paul, zonder menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de rechten van de mens stel je als natie weinig voor, ook al ben je nog zo succesvol op macro economische vlak. Op dit moment praten we over een schijnheilige Suriname. Er hangt nog steeds een zwarte wolk boven het land en de coup kwestie moet eerst afgewikkeld worden, met andere woorden de rechter zal uitspraak moeten doen. Zo niet dan blijft het Suriname minstens nog 200 jaar achtervolgen.


  Maak melding
 92. GMAP
  Ik ben niet geweldig geschoold maar ik kan wel lezen onthouden en ik heb een redelijke algemene kennis.
  Ik kan mij nog herinneren dat 2,5 jaar geleden die zelfde inconsequente paarse schapen die tegen IMF waren nu lovend zijn over IMF, IMF werd bestempeld als blanke bolwerk,Suriname moest Chavez volgen opdat IMF een instrument is van het imperialisme die tot doel hebben landen te onderdrukken, leen niet Bij IMF leen bij Chavez zo kan hij meer invloed hebben op die zwake landen in de regio.
  Die paarse schapen zijn naastig opzoek naar herkenning voor hun criminele LIJDER Bouta.

  goed dat je kan lezen en onthouden, wel lees dit en onthou het. tijdens vene I stapte minister R Simons uit het Kabninet. het wer zgn een reshuffeling, maar simons vond de start van het SAP van vene dat die sap een valse start had gemaakt. de bevolking kwam op straat en vroeg om het aftreden. wat kreeg je daarna de coup(finaciele) van jawala,atta etc etc.


  Maak melding
 93. @Koos

  Wat een onzin stroomt er weer uit je hersenpan. Al 300 jaar achtervolgt de moord op 500.000 Afrikanen jouw Holland maar daar zullen we je natuurlijk nooit over horen. Jullie willen bloed zien en wij willen vooruitgang zien. De coup is voorbij, Bouterse is democratisch gekozen en we hebben een amnestiewet. Case closed!
  Blijf jij maar jaren op het net doorzeiken maar blijf vooral in je land. Veel succes met je boerenkool met worst en eet smakelijk. Alles klaar hoor.


  Maak melding
 94. off topic

  bron de west.

  Een blik in de container met rijst uit Suriname waaruit de Franse douane vorige week vrijdag 160kg cocaïne heeft “gevist”. De drugs was verpakt in 139 kleine pakken, verdeeld over 4 sporttassen die vervolgens was weggezet in zakken die met rijst waren gevuld en dichtgenaaid. De iets lichtere kleur van de zakken met drugs wekte argwaan bij douaniers. De totale waarde van de drugs is ongeveer € 10 miljoen.

  VP-12-01-2013
  De Franse douane heeft vo-rige week vrijdag 4 januari een partij van 160 kg co-caïne uit Suriname onder-schept in Le Havre, de haven van de Normandische ha-venstad. De drug werd ont-dekt in een container met zakken rijst uit Suriname en was weggezet in rijstzakken tussen de originele lading. De douane schat de waarde van de vondst op € 10 mil-joen. De autoriteiten van Le Havre spreken van een re-cordvangst.
  In een verklaring van don-derdag zegt de douane, aldus de plaatselijke krant “76 Actu” dat de zakken met de drug bij visitatie waren op-gevallen, omdat deze bleker waren dan de gebruikelijke witte rijstzakken die in de container zaten.


  Maak melding
 95. Als het FUNDAMENT er eenmaal ligt , dan is het opbouwen slechts een fluitje van een cent. HET FUNDAMNET VOOR DE BEVINDINGEN VAN HET IMF IS GELEGD DOOR NIEMAND MINDER DAN ZIJNE EXCELLENTIE DRS. R. VENETIAAN.
  Wat de huidige regering doet is: PRONKEN MET ANDERMANS VEREN en STRIJKEN MET DE EER VAN EEN ANDER.
  Wat ze vergeten is dat HOOGMOED TEN VAL KOMT en dat EELIJKHEID HET LANGST DUURT.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES