Venezolaanse minister informeert Bouterse over Chávez

108

PARAMARIBO, 6 jan – President Desiré Bouterse is door de Venezolaanse onderminister Europese Aangelegenheden, Termir Porras, geïnformeerd over de gezondheidstoestand van president Hugo Chávez. Dit meldt perschef Clifton Limburg van het Kabinet van de President. Porras is als speciale afgezant naar Suriname gezonden. Bouterse wenste het Venezolaanse staatshoofd een spoedig herstel toe.

“President Bouterse betuigde de solidariteit van de regering en het volk van Suriname aan de Bolivariaanse Republiek Venezuela, alsmede zijn beste wensen voor een spoedige herstel van president Chávez. Suriname is ervan overtuigd dat het Venezolaanse volk in eenheid het hoofd zal kunnen bieden aan elke ontstane situatie”, aldus Limburg. Porras bezoekt meerdere landen in de regio om persoonlijk informatie te verschaffen aan regeringsleiders.

Bouterse is ook geïnformeerd over procedures rond de formele leiding van Venezuela. Volgens planning moet Chávez op tien januari worden beëdigd tot staatshoofd. Chávez zal er naar alle waarschijnlijkheid niet bij kunnen zijn, vanwege zijn kankerbehandeling op Cuba. De Venezolaanse regering wijst speculaties over de gezondheidstoestand van Chávez van de hand. Hij zou niet in coma liggen. Zijn vermoedelijk opvolger wordt parlementsvoorzitter Diosdado Cabello.

108 REACTIES

 1. Al 30 jaar lang vraagt het surinaamse volk om bevrijdt te worden van bouta de dictator!

  Wedden bouta dat het venezolaanse volk hetzelfde denkt over hun LIJDER!


  Maak melding

 2. Correctie! ..De hiernavolgende beeldvorming is ook van toepassing op de Venezolaanse Cháves.

  Het zijn maar een handjevol Surinamers in binnen en buitenland, die willen dat de geachte Surinaamse president, de heer Desi Delano Bouterse, van het regeertoneel verdwijnt ten opzichte van de ruim 80% van de Surinaamse bevolking die hem wel dweperig adoreren en vinden dat de baan als President hem op het lijf is geschreven en aldus te recht verdiend. Dus niet het gehele Surinaamse volk wil dat de eerste Surinaamse patriot uit de Surinaamse geschiedenis weg gaat, maar slechts een onbeduidend deel van het volk waar niemand er toch iets aan heeft wenst zijn teloorgang.

  Dit onbeduidend deel van het Surinaamse volk, dat tegenwoordig tegen de weledelgeboren heer Bouterse en zijn democratisch gekozen regering ageert, heeft sinds de millitaire machtsovername geen schijn van kans meer gehad, en nog steeds niet, om de Surinaamse bevolking te blijven bestelen zoals voorheen het geval was toen zij nog volop aan de macht was waarin het Surinaamse volk legaal vreselijk werd uitgebuit in het aangezicht van hun blanke God. Zij waren immers voor de coup al jarenlang aan de macht om het volk volgens de juiste weg te leiden maar hebben voor 100% gefaald door machtsmisbruik te betrachten tegen het Surinaamse volk. Jaren later werd hun taken bestaande uit „het bestelen van het arme Surinaamse volk, legale berovingen, uitbuiting, vriendjespolitiek en haantjesgedrag“, sedert de herinvoering van verkiezingen na de millitaire machtsovername overgenomen door deze nieuwe machthebbers o.a. regering Wijdenbosch, Venetiaan en menigeen meelopers, die zich voornamelijk hebben beziggehouden met zelfverheerlijking, zelfverrijking en landdiefstal in plaats van land en volk te upgraden naar de status van de „ tevreden burger“ zoals zij voorafgaand aan de verkiezingen het Surinaamse volk keer op keer hadden beloofd maar zich nimmer er aan gehouden hebben.

  Sinds enkele jaren is de huidige regering met de nu zeer geachte democratisch gekozen President Bouterse en zijn kliek zoals vanouds wederom aan het hoofd. Het is logischerwijs nu hun beurt om het heft in handen te nemen, aangezien de vorige regeringen er jarenlang niet veel van hadden gebakken voor hun onderdanen in hun regeerproces. Dat Bouterse en zijn consorten in navolging van de vorige regeringen zich thans vrijelijk tegoed doen aan feiten die bij Wet strafbaar zijn gesteld o.a., art.47, 48, 287, 288, 289 & art.302, 310, 311 & art.312 van het Wetb.v.Sr., wordt in weerwraak door het Surinaamse volk met de mantel der liefde bedekt. Deze handvest wordt hedendaags op geraffineerde wijze en legaal gehandhaafd op de naieve Surinaamse burgerij die reeds lang geleden monddood is gemaakt door de onbetrouwbare wisselende machtsfactoren in hun land. Menigeen zijn van mening dat van alle regeringen tesamen en ondanks de huidige malaise, zij het ietsje beter hebben dan ooit tevoren sinds de regering Bouterse aan de macht kwam. Met het beetje wat zij nu van de regering Bouterse verkrijgen zijn ze al dik tevreden zodat nu blijkt dat er een trauma in de Surinaamse gelederen is ontstaan zonder dat iemand dit daadwerkelijk beseft. Het leven is hard en men moet verder in plaats van te gaan protesteren tegen elk wanbeleid door hun regering wordt opgelegd. En protesteren in de huidige Surinaamse rechtsorde staat gelijk aan „water naar zee dragen“, aldus zinloos gebral.

  feitelijk zouden al de hiervoorgenoemde strafwetten met terugwerkende kracht moeten worden uitgewerkt en toegepast op de vorige regeringen en hun sympathisanten als het loon van de zondige ongehoorzame, en ze moeten allemaal op de vuilnisbelt gesmeten worden en vastgenageld aan een houten Kruis in navolging van Jezus hun Heiland, die in werkelijkheid ongelovig was en derhalve door de gelovige mensheid op basis van jaloezie vermoord werd te Golgotha=schedelplaats of vuilstortplaats. Dus behalve de vervloeking die op elke gelovige rust, rust ook de vloek hunner voorouders in hun gelederen. Daarom…Oog om Oog en Tand om Tand!

  Trots de positieve houding van de zittende regering, dus het huidige boevengilde en genocideplegers, zijn nog steeds de kerken en religieleiders en de aanhangers van de overheid in vol ornaat de witteboorden misdadigers. Dezen begaan vandaag de dag nog steeds van alles wat hun God behaagt. En wat het begrip “opruiing” aangaat, dit is in de huidige rechtsorde principieel strafbaar gesteld omdat door de huidige gehanteerde democratievorm in Suriname het ondoenlijk en onmogelijk is om opruiiend gedrag bij iemand te bewijzen, omdat de wet, de regering, politici, de zeer geachte patriot en het volk zich ook gretig en naar gelang van de omstandigheden zich daarvan willekeurig bediend.

  Maar sla de herder een grote gat in zijn kop, en zijn schapen zullen als bezetenen naar alle windrichtingen wegspurten en vervolgens een ieder gaan aanhangen die hen enigszins materieële vooruitgang belooft. Zo zit de gelovige mens oorspronkelijk in elkaar, ze zijn zo ondankbaar tot in hun tifi-olo. Doch niet alleen de vromen hoor, het probleem is echter zozeer doordrongen tot een ieder, die zich het liefste van de regerende boevenbende afzijdig wenst te houden, maar onder verschillende sociale dwangmaatregelen door hun overheid gebukt gaan en daardoor op grond van hun overlevingsdrang gedwongen worden om ditzelfde wangedrag van meedoenerij te manifesteren, indien men wil overleven in een maatschappij waarin de regering evenals het ganse volk behept zijn met kwaadaardig bloed.

  Men zit eraan vast, het moet, men heeft weinig keus, men wil doorleven en slechts een handjevol mensen durft tegen de regering in het geweer te komen door zich ondergronds hun ongenoegen te uiten. En wat de uitvoerende regeringsorganen en personen betreft, wil ik een ieder het hiernavolgende aanraden„Vertrouw nooit een ambtenaar”, want ambtenaren zijn in wezen de ledematen van de overheid die namens dit gezag jegens ingezetenen een wettelijke vorm van onderdrukking en geweld vertegenwoordigen (geestelijk geweld)! Zolang zij het maar goed hebben mag de rest stikken! En als de overheid geen ontplooiingskansen biedt om onderdanen tegemoet te komen, hoe wil men dan trouwhartigheid, eenheid en saamhorigheid van al haar ingezetenen verkrijgen? Never nooit dus! Daarom; wanneer er een God zou bestaan en ik God zou zijn, dan zou ik alle snode gelovigen ontiegelijk veel harder straffen dan de ongelovigen, want de gelovigen wisten het wel beter maar hebben desondanks toch zonden begaan en de niet-gelovigen waren onwetend en zijn dusdanig onschuldig en derhalve veel minder aan te rekenen. Wie is tegenwoordig in de Surinaamse samenleving nog betrouwbaar? Alle goedgeaarde Surinaamse burgers ten spijt, ……is in ieder geval iemand volkomen te vertrouwen, en dat ben ikke want ik laat alle kwaadaardige gelovigen stikke!
  django


  Maak melding

 3. 80% van die ezels in Suriname adoreren hun onderdrukker,dictator en massamoordenaar. Django ik heb nieuws voor jou, Bouterse wordt geadviseerd door Wijdenbosch en Alibux.


  Maak melding

 4. Eey DADA Fawaka?

  als die Chaves eerdaags Magere-Hein een dikke knuffel geeft, krijgen wij dan een nationale vrije dag erbij??

  pasew jo vuile rat…ik hoop dat jou leider hetzelfde lot is beschoren!!

  ja Pres,…mijn l i j d e r = DADA

  🙂 🙂


  Maak melding

 5. Beste Django:

  Jou posting leest als een officieel persbericht van de afdeling voorlichting/propaganda van deze Paarse Criminele Regering.

  Wij weten dat types zoals jij gedijen bij een corrupte criminele regering vol zakkenvullers…….


  Maak melding

 6. @django

  80% kiest dus een moordenaar als press
  80% kiest een drugsdealer als press
  80% kiest een crimineel als press
  80% kiest een verkrachter als press

  wel die 80% vertoont ziekelijk gedrag…..


  Maak melding

 7. Django is een gefrustreerde ex-militair met veel op zijn geweten die probeert mede te profiteren van die graaipot,….mi boy jepi dé ..Venezuela gaat straks een nieuwe koers varen,..tik loekoe,…


  Maak melding

 8. Als er eentje is die blij zal zijn als die Chavez pleite is, is dat Obama, die heeft zijn buik vol van die klojo uit Venezuela. Maar goed een ander beslist over het lot van Hugo.


  Maak melding

 9. Ik neem aan dat de verklaring van Django geen officieel bericht is,fijn dat iemand de tijd neemt om pietpraat te schrijven i.p.v.iets nuttigs te doen.bijv. de oudjes in een tehuis een leuke dag bezorgen.En zo weet ik nog meer bezigheden voor je.


  Maak melding

 10. de VS & Columbia bundelen hun kracht in strijd tegen Coca,….Chavez steunt voor miljoenen (ook wapens) de FARC en wie steunt Chavez….juist ja ….COCA_DADA!!!!


  Maak melding

 11. Onder Chavez is Venezuela één van de onveiligste landen ter wereld geworden. Elk half uur wordt er iemand vermoord en de mensen voelen zich onveilig.

  🙂 Wel wil hij wat doen aan de armoede: de opbrengst van de Venezolaanse olierijkdom gaat hij steken in uitgebreide sociale programma’s voor de armen 🙂


  Maak melding

 12. Laat hij maar gauw naar de jachtvelden vertrekken.Evenals bout gedijt ook Chavez in een wanordelijke en anarchistische samenleving.Onder hun leiding kunnen de burgers vergrijpen aan alles wat van anderen zijn zonder dat er enige vervolging plaats vindt.Creaties als Gopie’s en Sew Atjon’s zijn eerder regel dan uitzondering en vindt ook haar weg naar de minsten onder het volk.Komen ook de chinezen en brazilianen het Sur.volk terroriseren.Wat een leefgenot.

  Cobie.


  Maak melding

 13. Venezuela…zeer rijk land, en tog meer dan 50% Morjon-volk!!

  Suriname…17 rijkste en tog 80% M O R J O N!!!

  2 wereldleiders; DADA & Chaves 🙂 😉


  Maak melding

 14. Hoeveel Venezuelanen zullen nu niet bidden dat deze mpp dood gaat!!
  De dag dat die mpp Dada op sterven ligt zullen ook vele Surinamers bidden dat die stekker eruit gaat.

  Maar daar gaat het niet om; wat zullen de laatste gedachten zijn van deze poentas?? Wat zullen ze als laatste denken??…Ay boi, wat heb ik er toch een ma pang pang van gemaakt in dit leven…

  Duizenden zullen dansen van vreugde op deze mpp hun graven!
  Venezuela voorwaarts!..Suriname volgt..


  Maak melding

 15. Forummers, Odi odi op deze prachtige zondag.

  @pasew, Fawaka mang.
  Vandaag ben je aardig bezig.

  Wees voorzichtig met ‘Magere Hein’.
  Want die ‘Limbo Rock’, is weer bezig met het verdraaien van het nieuws over Chávez.

  Maar DADA & CO. onderleiding van STEVE MEYE WONDER, blijven bidden voor Chávez.

  @pasew: Heb je nog een oud toestel van Blue Wings?
  Ik ben ook van plan om ‘Goud’ vanuit Zorg & Hoop te vervoeren naar…….!!!

  Vliegtuig met 1,5 ton goud uit Ghana mag Turkije niet verlaten na noodstop
  06/01/13, 10:28 − bron: AFP (Lees verder in TROUW.NL)


  Maak melding

 16. 80% had voor Barabas gekozen ipv Jezus was Barabas daarom niet slecht?
  80% van de Duitse bevolking had voor Hitler gekozen was Hitler daarom zo goed?
  Indien er in Santa Boma gestemd zou worden, zou 100% voor Bouterse stemmen.
  Uit de verkiezings uitslagen valt te lezen dat slechts 35% van de kiezers voor de NDP hadden gestemd, voor de verkiezingen waren alle andere partijen falikant tegen de moordenaar Bouterse. Maar om in het machtscentrum te zitten voor hun eigen enge persoonlijke belangen hebben Zetpil en Brunswijk het klein beetje dat ze nog over hadden aan principes overboord gegooid. Ik zal het hierbij niet hebben over bedragen die zijn neergeteld om de heren te overhalen.

  Dit moest ik even kwijt, maar jammergenoeg zullen velen me natuurlijk niet begrijpen, of men doet alsof men het niet kan begrijpen.


  Maak melding

 17. @Django Prima stuk en ik heb genoten van de enorme leesvoer. Ik ben het met je eens dat 80% van de surinaamse bevolking achter de huidige president staat en dat de anti bouterse aanhang slechts een nietszeggende groep vormt waarvan de meesten in het buitenland hun gram proberen te halen met ook nietszeggende argumenten wat overigens duidelijk blijkt van de reacties hier op waterkant. Ik ben wel blij dat bouterse de kans gekregen heeft om zich als een legaal gekozen machthebber het land en volk te besturen. Uit jou schrijven maak ik op dat je pro noch anti bouterse ben. Je zal wel een goede reden hebben voor jou manier van denken en je slaat meestal de spijker op z’n kop waardoor tegenhangers zich aangevallen en betrapt voelen in hun anti ophitserig gedrag tegen de huidige regering. Iedereen heeft het recht zijn mening te geven. Alhoewel velen moeite hebben met begrijpend lezen zullen een heleboel mensen die jou stuk goed gelezen hebben opvallen dat je ondanks jou felle reacties naar bepaalde groeperingen toe toch alle Surinamers een warm hart toedraagt. Respect Django


  Maak melding

 18. GMAP
  Hahaha pasew ik vind het goede laatste wens van Chaves, ik zou zeggen graag en opgeruimd staat netjes.


  Jou geaardheid is jou probleem!


  Maak melding

 19. Volgens mij had jij dikke paarse bril op bij lezen van Django zijn tirade.
  Iedereen is schuldig behalve die massa moordenaar en drugs crimineel bouterse die ons mooie land op rand van de afgrond heeft gezet met zijn misdadige revolutie.
  Kijk naar schade die deze beest heeft aangericht in Suriname dan lul je anders stelletje stomme ezels.


  Maak melding

 20. Fer..Odi mang,

  geen blue wing tog…voor binnenlandse reizen kies jij de ezel van sra 🙂

  het is een ding met die goud-connectie mang!!!

  vanuit Su ging er ook een landing geblokt door Kurasauw…


  Maak melding

 21. Fer,…kan jij je deze nog herinneren (DWT)???

  de buurtmanager van PARA luidt de noodklok omdat amper 13 jaar oud de jeugd daar de hele nacht door feest !!!ZONDER ONDERBROEKJE AAN!!!!

  een “venus” festijn,…open en bloot,…de manager was PARAMAN 🙂


  Maak melding

 22. ook heel jong was Baby-Dino, een IQ van een knippa-verkoper, maarrrr,

  amper 30 jaar oud importeert hij een Bentley!!!

  de Chaves – Farc – DADA connectie 🙂


  Maak melding

 23. @@ Ray!! Tjonge, jonge, jonge!!! Wanneer ik naar jou reactie kijk, dan vraag ik mij wel af of je wel rust hebt!! of lierver gezegd, neem je wel rust??
  Zie de onderstaande om 04.30 uur man! Jeetje!!!
  Overigens, ben ik wel met de reactie pro!!

  Allen gaan naar de HEL door een vuurzee heen!!

  Zondag 6 januari 2013 om 04:31 uur, door ray
  Al 30 jaar lang vraagt het surinaamse volk om bevrijdt te worden van bouta de dictator!

  Wedden bouta dat het venezolaanse volk hetzelfde denkt over hun LIJDER!

  @@ Allen een hele fijne zonnige en vruchtbare zondag!!!


  Maak melding

 24. @GMAP normaal reageer ik niet op de mening van een ander omdat een ieder vrij is over zijn of haar mening maar persoon lijk vind ik dat u de surinamers te veel beledigd om te zeggen dat 80% van de ezels ddb adoreren dus de andere 20% van de ezels adoreren hem niet dat u persoonlijk wat hebt met bouterse mag maar beledig u aub het surinaamse volk niet omdat wij surinaamers heus wel weten wat goed en wat fout is voor de rest wens ik u een fijne dag verder.


  Maak melding

 25. @ django
  Spreek voor je zelf en ….. heb je bovendien een telling in het buitenland gehouden?
  Indien je dat zo zeker weet,geef dan de Surinamers in het buitenland het dubbelpaspoort (dubbele nationalitiet) incl.actief en passief kiesrecht.
  DAN WETEN WE MEER!


  Maak melding

 26. @@ pasew volgens moet je inderdaad klein beginnen oa knippa verkoper en nu?? de Bentley bezitter! dan vraag jij je af, waar komt het geld vandaan?? Natuurlijk door de knippa’s!! Dit soort onderkruipselen moet kaal geplukt worden en een vakantie geven naar SantoBoma!! Maar wat doe als je dada als didibrie de leiding heeft en alle Surinamers in zijn kneep heeft!!

  Jammer dat ik niet zover ben om de wetten aan te passen, maken en of bepaalde wetten in tact te brengen, een heel ander beleid voeren, want anders zou heel SU zingen en dansen door blijdschap, tevredenheid. SU zou de eerste land ter wereld zijn die buitengewoon zo goed in de harmonie zou leven. Ons land zou echt een paradijs op aarde zijn!! Een soort hemel op de SU’s bodem!!

  Wat is het mooier dan om met z’n allen(algemeen) met alle rust, tevredenheid, lof, liefevol, warm, hand in hand, sociaal, naast elkaar te leven????

  Wie denkt dat wij dit allemaal zullen meemaken?? Ach, ja!! hopen doet leven, zegt men!! maar deze hoop????


  Maak melding

 27. Hahahahaaa, wij Surinamers weten wat goed en wat fout is.
  Bouterse is een Foute man dat is een feit, sterker nog ik heb geen enkele respect voor die Surinamers die Bouterse adoreren, ik noem ze ezels en varkens.
  A.U.B lange.


  Maak melding

 28. @lange
  Even dit:GMAP zegt dat 80% van de ezels Bouterse adoreert.
  Dus ga ik er vanuit dat 20% van de ezels er is,uit eigen belang!
  Maar over de rest van het Surinaamse volk wordt er volgens mij niets gezegd!Dus jouw conclusie is niet juist!


  Maak melding

 29. Hugo Chavez is gekker dan Charles Manson. Die man leeft van waan / complot theorien. Zie hieronder een aantal.

  -Denkt dat de Amerikanen een ultra-geheim aardbevingswapen hebben.
  – Wil videospelletjes verbieden want dat is “kapitalistisch”
  – Gelooft dat kapitalisten naar de hel gaan.
  – Wil de Antillen inlijven, en haar voor Nederland lucratieve olieraffinaderijen gebruiken.
  – Is goedlopende bedrijven tot staatseigendom aan het bombarderen.
  – Verklaarde het Noord Amerikaanse continent (dus niet alleen de VS) als het grootste gevaar op aarde.
  – Gelooft dat de Socialistische Heilstaat de beste oplossing is.
  – Weigert een onafhankelijk Kosovo te erkennen.
  – Weigert een onafhankelijk Taiwan te erkennen. (Doet Nederland trouwens ook niet)

  Wat Chavez tegen de VS heeft, heeft Didibrie tegen Nederland.
  Deze mensen moet uit hun lijden verlost worden. De mensheid verdiend tcoh betere leiders…


  Maak melding

 30. ook Ingrid mag naar hotel Santo alsook de rest,,

  3 keer per jaar knipt zij een lintje voor bijkans 25000 euro per jaar!!!

  Wonder Steve Meye,… fluistert 3 keer in het oor van DADA,,””jij bent een goede Christen””,,.. krijgt ook 25000 euro, en is het volk staatsvijand!!!

  het honorarium van (Dino) CTU -007 heeft een dossier-dicht-status…weet jij het 🙂

  en die idioot uit PARA maar gillen…Dossier vrij 🙂 🙂


  Maak melding

 31. De onderminister van Venezuela Porras informeert regeringsleiders betreffende de toestand van Chavez, en wanneer je ziet welke regeringsleiders hij informeert, kom je al gauw tot de conclusie, dat het landen zijn waarbij ex coupplegers en moordenaars en mensenrechtenschenders de macht in handen hebben, en landen waar een echte democratie aanwezig is, en mensenrechten gerespecteerd worden, zijn niet geinteresseerd in zijn gezondstoestand, alleen geinterresseerd in zijn dood.


  Maak melding

 32. @pasew: Dat kan ik mij nog herinneren.
  de manager was daadwerkelijk PARAMAN 🙂

  En over IQ gesproken:
  Meer dan de helft RGB-ambtenaren ‘zakt’ voor toets.
  04/01/2013 (Bron-dwt.com)
  Dan moet het Paarse aanhangers zijn geweest.

  Kat van Paraman, pero of (sra-JUDESKA) ‘gearresteerd’ in Brazilië
  05/01/2013 (Bron-dwt.com)

  En die Paarse gluiperds zijn thans bezig met hun – !!!

  @Neus: Bedankt voor je verwijzing.
  Zondag 6 januari 2013 om 14:34 uur, door Neus.


  Maak melding

 33. @Koos
  Dat klopt wat je daar zegt.
  Wat je vergat te zeggen is dat hij de Amerikanen er ook van beschuldigde bepaalde linkse Zuid-Amerikaanse leiders ongemerkt maar opzettelijk en systematisch nucleair te besmetten waardoor ze kanker kregen.
  (Toen stond van 4 leiders bekend dat ze aan kanker leden.
  Is ook hij daar slachtoffer van geworden?
  Wie zal dit ooit onderzoeken?).

  Maar toch heeft deze man bij mij enige credits!

  1.Deze man zit/zat daar niet uit eigen belang,maar was als president intrinsiek gemotiveerd.
  Of deze man zich in zijn zittingsperiode verrijkt heeft weten we niet!
  Dit kunnen we niet van alle presidenten zeggen.

  2.De Petro-Caribe overeenkomst,speciaal bestemd voor arme Caribische landen w.o. Suriname,vond ik er wel een die er mocht zijn.

  3.Heeft Chaves zijn straf voor het plegen van een saatsgreep uitgezeten?
  JA!

  4.Wordt Chaves verdacht van directe betrokkenheid bij moorden van zijn eigen volk?
  NEE!


  Maak melding

 34. Eey DADA…betaal jij mee aan die uitvaart Chaves??,, ja tog??

  ..en wij diaspora beloven jou gaarne een bijdrage aan uwer *zalig einde*

  een laatste maal: FORT ZEELANDIA


  Maak melding

 35. Dit zijn de redimusus die over god en jezus praten,maar zelf een ander de dood toe wensen.
  Redimusus ik had jullie al gezegd dat jullie geen surinamers zijn maar mensen die een blanke god hebben die niet/nooit heeft bestaan.
  Ik heb ook voor de huidige Su regering gekozen”dan zullen jullie negatieve wensen over mij uit spreken,’ jullie weten toch ,”oordeel een ander niet zodat jullie niet geoordeeld worden ,’gekke en gefrusteerde redimusus.


  Maak melding

 36. Even dit:
  President Desiré Bouterse is door de Venezolaanse onderminister Europese Aangelegenheden, Termir Porras, geïnformeerd over de gezondheidstoestand van president Hugo Chávez.

  Mijn vraag aan jullie is:Hoe moeten we dit zien?
  Hierbij val ik over de woorden (1)ONDER-MINISTER en (2)EUROPESE!

  1.Vindt Venezuela Suriname toch niet zo belangrijk en 2.ziet hij ons bovendien nog meer als Europeaan dan als Caribeaan?

  Of is dit te ver gezocht?


  Maak melding

 37. En jij hebt een gewetenloze criminele massamoordenaar als GOD.
  Jij aanbid een moster met heel veel bloed aan zijn klauwen.
  Succes met jullie minnetjs.


  Maak melding

 38. @sra
  Wat zeg jij?Uitgerekend jij???
  ”oordeel een ander niet zodat jullie niet geoordeeld worden ,’gekke en gefrusteerde redimusus.

  sra jij bent duidelijk een voorbeeld van een ultieme awarie domrie!
  Aan hetzelfde waarover jij nu zogenaamd de moraalridder probeert uit te hangen,maak jij je hier op dit forum continu schuldig!
  Hoe haal je dat in je waterhoofd,Joe dong kaw!


  Maak melding

 39. @Django,

  Een, naar mijn bescheiden mening, goed stuk!
  Ik kan zien dat je naar het HELE politieke spetrum uithaalt, en toch is het niet goed voor de Suriname bashers!

  Het is mede de schuld van de voorgaande regeringen dat de huidige president kon gedijen..
  Alles wordt met de mantel der liefde bedekt vwb de front-regeringenalleen daarom al vertrouw ik ze niet!


  Maak melding

 40. Reactie op @surinam patriot:

  Zondag 6 januari 2013 om 15:34 uur, door surinam patriot.
  Sang die NDP propaganda machine draait ook op zondag op volle toeren ,..zie de minnetjes

  Wel ze komen net van de Mis bij hun STEVE MEYE WONDER vandaan.

  Ook mijn switi gudu (sra-JUDESKA) heeft hieraan deelgenomen.


  Maak melding

 41. @Lange ,Django en B.van Rusland

  Een verkiezing achter gesloten deuren winnen getuigd niet van een overwinning op legale manier,maar juist door VERRAAD!ALS 80% voor de duivel zou kiezen zou dat toch ergens op papier moeten staan als bewijsmateriaal bv dat zou bij de telling van de stembiljetten duidelijk gemaakt worden?!
  Waar zijn de stembiljetten die dit kunnen aantonen!?
  Dan zou een geheime stemming niet achter gesloten deuren plaatsvinden. En kijk wie voor het volk bepaald hebben…Somo en brunsie…twee criminelen .
  Ons lot werd niet bepaald door beschaafde personen maar door CRIMINELEN!


  Maak melding

 42. @Ray Beste Ray, ik had het niet over duivelspraktijken en ik begrijp ook niet waar jij die vandaan haalt. Maar goed als jij vindt dat 80% duivels zijn dan ben jij zeker die ene die de 81ste % maakt. Of de heer Brunswijk en Somohardjo criminelen zijn weet ik niet, ik heb hun strafblad niet gelezen en het jouwe ook niet.


  Maak melding

 43. Fer.e en plassew
  Dat jullie niet inorde zijn is wel bekend,dat hoeven jullie niet nog eens duidelijk te maken .

  Nogmaals;bouterse is pres,and if jou don’t like it’bite it.


  Maak melding

 44. @B.van Rusland

  Hou jij niet van googlen of google jij express niet!
  Hoe oud ben je ,10, 15 jaartjes oud misschien. Jongen je hebt een heleboel in te halen!De drie musketiers,bouta,somo en brunsie hebben allen een strafblad en internationaal ook!
  Google deze namen en je zal het zelf onder ogen te zien krijgen!

  Ik ,Ray, ben een rechtgeaarde surinamer en geen crimineel.
  Ik heb ook geen strafblad en daarom ook geen Amnestie!


  Maak melding

 45. Mi gudu switi (sra-JUDESKA)!

  Ben je BOOS? Je komt net van de Mis vandaan.
  Je hebt toch ook gebeden neem ik aan bij STEVE MEYE WONDER voor Chávez.

  Wel mi gudu (sra-JUDESKA):
  Ik ga met jou een lekker nummer dansen op deze zondag t.w. (MI GRAN AMOR).


  Maak melding

 46. Die lielie putter zegt dat hij een rechtgearde surinamer is,”Pasop,zoals zijn meester is net zo is hij ook,namelijk “schijnheilig en schijn bedrieg.


  Maak melding

 47. @ Ray

  Ik kan geen strafblad van de door jou genoemde titels vinden daar de namen bruns, somo en bouta mij door google geen relevante informatie oplevert. Maar misschien bedoelt u de heren Bouterse, Somohardjo en Brunswijk. In dat geval kan ik jou mededelen dat mijn opvoeding dusdanig is dat ik heb geleerd om mensen fatsoenlijk te betitelen met de heer of mevrouw gevolgd door hun rechtmatige achternaam en niet zoals jij die naar voren heb gebracht. Dit getuigt van asociaal gedrag. Buitendien is de informatie en mogelijke strafbare feiten die gepleegd zouden zijn door de genoemde heren niet in handen gesteld van de rechtsprekende burger. Het is een zaak van de Rechter en daar dient een ieder zich bij neer te leggen.
  Je hebt het ook over de drie musketiers, dat was een leuk boek trouwens en helaas kan ik jouw naam niet googlen want je gebruikt een nickname dus kan je mij van alles wijs maken, en wat leeftijd betreft vraag ik mij af hoelang geleden jij uit de boerenkool ben getrokken. Eerst denken dan schrijven.


  Maak melding

 48. Ik hoop dat Hugo Chavez de ziekte overwint en dat hij lang dienstbaar kan zijn voor de ontwikkelingslanden in het Caribische gebied en Zuid Amerika . Dat de Europese en Amerikaanse economische crises voorbij gaat aan veel Caribische en Latijns Amerikaanse landen is mede te danken aan het olieprogramma van Chavez. De landen kunnen heel goedkoop aan brandstof komen voor hun energievoorzieningen,machines,enz.


  Maak melding

 49. Somohardjo twee maanden voorwaardelijk gevangenisstraf vanwege schending eerbaarheid.
  Brunswijk is door de rechtbank van haarlem bij verstek tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld voor cocainehandel.
  Bouterse bij verstek veroordeeld tot 11 jaar celstraf voor drugstransport.
  en er is arrestatiebevel tegen Bouterse uitgevaardig.
  Google


  Maak melding

 50. De aasgieren zitten op hun kans te wachten dat ze weer het land kunnen plunderen.Dit zijn de witte Americanen en de Spanjaarden.Ze hebben beide continenten leeg geroofd en de Indianen uit gemoord.Indiaanse broeders ga niet in dienst van de witte je eigen mensen vermoorden.
  Zie toch in dat ze je al eeuwen misbruiken.Ze zitten in jullie land en zuigen het bloed van jullie.Werk niet voor hun laat ze terug gaan naar hun land bestrijdt ze.


  Maak melding

 51. B.van Rusland

  We houden het hierbij!
  voor iemand zoals jij die de moordenaars met U en MIJNHEER aanspreekt kan ik geen waardering opbrengen!

  Hoe wordt er bij jouw thuis gesproken als jullie het hebben over de moordenaars…zo miscchien?!
  -‘Meneer’ de moordenaar bouterse?!
  -‘Zijne’ exellentie onze geliefde pseudo ‘presidentje’ met Amnestie ‘Meneer’ Bouterse!?
  De ‘heren’ de landverraders meneer SOMOHARDJO EN MENEER BRUNSWIJK!?

  Je familie moet wel de enige zijn in Suriname die niet weet wie somo,brunsie en bouta zijn !
  Google de namen BRUNSWIJK,BOUTERSE EN SOMOHARDJO! als je zo eerbiedig wil doen overkomen!
  In Suriname hebben we ook onze eigen drie musketiers en te weten SOMOHARDJO,BRUNSWIJK EN BOUTA aka..Somo,brunsie en bouta…Als je hun geschiedenis begint te lezen voel jij je alles behalve prettig en ga je zeker niet lachen!
  Weet jij het dan nog niet hoe bang de rechters in Suriname zijn!!Het zijn Wij,de rechtgeaarde burgers van Suriname,die meer werk doen dan alle rechters tezamen in Suriname!En we ontvangen ook KOGELBRIEVEN met als afzender je baasje ‘Meneer’ BOUTERSE voor ons werk en heus niet met de vriendelijke groetjes van hem,je baasje!
  Jij hebt bevestigd wat ik al vermoedde,jij kan nooit ouder dan 15 jaartjes zijn ,BROEKVENTJE..oh SORRY..bedoel Meneer Broekventje!


  Maak melding

 52. @Ray Beste ray, goed dat jij je voorstelt nu weet ik ook jou achternaam meneer BROEKVENTJE en Ray is dus jouw nickname. Mijn naam is B.van Rusland precies zoals u dit leest. Ik heb niets te verbergen daar ik geen strafblad heb. Je hebt de boodschap duidelijk niet begrepen door de ongenuanceerde haat die jij koester voor genoemde personen, maar dat gaat jou alleen aan, en de kogelbrieven die je ontvangen zou hebben zal dan wel terecht zijn. Irritante mensen zoals jij verdienen denk ik dit soort boodschappen, omdat blijkt dat jij echt niet spoort (Oh jee, je bent geen trein sorry). Maar alle gekheid op een stokje mijn vader heeft een heel groot schildersbedrijf en is nog op zoek naar een LUL de behanger. Iets voor jou? Kan je nog wat van leren.


  Maak melding

 53. Moet ik hieruit concluderen dat 80% van Su de leiding van het land in handen hebben gegeven aan een coupe pleger, een folteraar en massa moordenaar. Die zij ondanks alles adoreren en zichzelf amnestie heeft verleend. Hebben we geen integere leiders om dit land te besturen of ligt het aan de intelligentie of moraal van de Surinamers?


  Maak melding

 54. B van Rusland,

  Er is een fout geslopen in jouw domme posting of je begrijpt zelf niet hoe dom je bent. Want als je schrijft dat je geen haat hebt en even later zeg je dat iemand terecht een kogelbrief heeft ontvangen dan klinkt het net als die DiDiBri Bouta-volgers die alles goedpraten wat hun messias doet, inclusief moorden, coups plegen, drugs dealen, misleiden, kogelbrieven versturen, etc. en altijd maar weer verwijzen naar dingen die Nederland heeft gedaan meer dan 300 jaar geleden, maar niets willen weten van de misdaden die de Paarse duivelse leiders hebben gedaan, vaak niet meer dan 30 jaar geleden. Ben jij er ook zo één? Dan zet ik je op mijn lijstje.


  Maak melding

 55. Het moet niet gekker worden die moordenaars aanbidders gaan ons hier uitmaken voor haters, Haat is wanneer anders denken vermoord om hun mening, haat is wanneer jij protesterende jongeren uitmaakt voor vijanden van het volk. Bouta Brunsie en Somo zijn slechte voorbeeld voor suriname en voor de jongeren.


  Maak melding

 56. @Bifa Lezen is ook een vak apart, waar jij mee bezig bent is voor mij een raadsel. Kijk even terug naar de posting van Ray. Die heeft het gehad over het ontvangen van kogelbrieven waarvan door deze wordt beweerd dat ze afkomstig zijn van de heer Bouterse, en ik heb alleen netjes op gereageerd. Wie zoekt zal vinden. En wat voor lijstje , je bedoelt toch niet de personen waar Ray het over had oftewel de grote drieeenheid(drie musketiers)? Is Bifa zich ook aan het verlagen evenals Medusa en bent jij toevallig Ray? Wat een onbeschoftheid op dit forum!


  Maak melding

 57. B van Rusland,

  Begrijpend lezen is inderdaad een vak apart en jij kan er geen moer van.

  Dit is wat je schrijft aan Ray: ” en de kogelbrieven die je ontvangen zou hebben zal dan wel terecht zijn. Irritante mensen zoals jij verdienen denk ik dit soort boodschappen, omdat blijkt dat jij echt niet spoort.”

  Van geen enkele van mijn tegenstanders hier op dit forum zou ik zeggen dat het terecht is dat ze een kogelbrief ontvangen. Niet van Sabidierie, niet van Anna_z, niet van Paraman, niet van Kolibire mensen waarmee ik vaker een robbertje figuurlijk vecht op dit forum, want dat dat is aanzetten tot dingen waar justitie en poltie wat mij betreft naar mag kijken. En dat beste B van Rusland vind ik nogal dom van jou. En als je dat niet inziet ben je echt dom.


  Maak melding

 58. @B. van Rusland.
  De naam van Rusland komt niet voor in Suriname. Wel de naam Rusland. Je bent dus door de mand gevalllen. Of ben je een van de Nederlandse stagiaires die door NDP is aangesteld om propaganda te maken? Is Suriname gebruiken we namelijk geen behang maar gewoon stuc en verf.


  Maak melding

 59. @Bifa Inderdaad Jij bent echt dom zoals je het zelf zegt. Meestal vertelt men zelf wat men is ….dus jij bent echt dom, dommer domst. En inderdaad lezen is een vak apart, dus ik zou zeggen ga er eens iets aan doen. En doe Ray de groeten en alle andere namen die je zelf gebruikt.


  Maak melding

 60. @Paul Dan kun je inderdaad nog wat leren van mijn vader want die heeft nog leerscholen voor behangers in één van de grootste schildersbedrijven in Paramaribo. Behangen is de nieuwe trend.


  Maak melding

 61. B van Rusland,

  Hoe dom je bent mag je straks aan justitie en politie vertellen “oh, maar ik ben dom agent, ik wist toch niet wat ik deed toen ik die posting plaatste.”

  Dom wicht. Ga je ergens anders mee bezig houden! Je vond de mensen op dit forum toch onbeschoft?


  Maak melding

 62. =Er staat geschreven:::Porras bezoekt meerdere landen in de regio om persoonlijk informatie te verschaffen aan regeringsleiders.

  =Vreemd genoeg vinden dit soort informatie plaats via buitenlandse zaken.

  =Zelf denk ik dat men is gaan praten over de gevolgen van de olie die de omliggende landen bijna voor niets hebben opgekocht en na jaren pas terug kunnen betalen voor maar 1%.

  =ra,ra,ra,


  Maak melding

 63. Surinamers in koele bloede vermoord door de huidige president van Suriname, Desi Bouterse:
  John Baboeram (31), advocaat
  Bram Behr (31), journalist
  Cyrill Daal (46), voorzitter Moederbond
  Kenneth Gonçalves (42), advocaat
  Eddy Hoost (48), advocaat
  André Kamperveen (58), ondernemer, eigenaar van ABC Radio
  Gerard Leckie (39), psycholoog
  Sugrim Oemrawsingh (42), wis- en natuurkundige
  Lesley Rahman (28), journalist DWT
  Soerendre Rambocus (29), luitenant
  Harold Riedewald (49), advocaat
  Jiwansingh Sheombar (25), militair
  Jozef Slagveer (42), journalist
  Robby Sohansingh (37), ondernemer
  Frank Wijngaarde (43), journalist


  Maak melding

 64. Let ook op. Neus (met hoofdletter ) IS NIET neus

  Correctie omdat groter-dan, kleiner-dan tekens niet worden weergegeven op de site.

  neus is een trieste, walgelijke, lage oplichter.


  Maak melding

 65. IK BLIJF MIJ VERBAZEN !!!

  Twintig Surinaamse bedrijven en organisaties die actief zijn in de toerismesector staan van 8 tot en met 13 januari op de Vakantiebeurs 2013 in Utrecht, Nederland. Enkele van de deelnemende bedrijven zijn Torarica, Anaula Nature Resort, SLM Group, maar ook een afvaardiging van het organisatiecomité van Carifesta XI is aanwezig op de beurs.

  De Stichting Toerisme Suriname (STS), die de Surinaamse participatie coördineert, laat een groter reisaanbod zien op de Vakantiebeurs. De bezoekers kunnen kennismaken met de Surinaamse diversiteit en cultuur. STS wil Suriname in de top drie van de meest gewilde vakantiebestemmingen van Nederlanders krijgen.

  1) surinaamse regering wil niets meer weten van kolonisator nld
  2) suriname heeft geen haast om een ambasade te openen in nld

  Dit alles staat haaks op wat Bouterse predikt !

  Suriname kan beter met haar wilde fantasieplannen op een beurs in Afrika of Venezuela staan. Past beter bij hun status.


  Maak melding

 66. WKN,

  De ‘Drek’ Queen ‘ is weer ontsnapt uit het Pieter Baan centrum!
  En…………………
  Ze is woest,
  want binnenkort,
  wordt ze gekort,
  op haar Ziek, zwak, Misselijk Uitkering!
  Dus………
  misbruikt ze weer eens het net, om verhaal te halen…

  Blokkeren die ‘Schottegat-ip-adressen aub’!

  “Zeik nooit over de hand die je te vreten geeft”.
  Whahahahahahahahaha……..want karma is a bitch.

  ====

  Welcome 2013………we are back!


  Maak melding

 67. Het is al goed Neus (met een hoofdletter),

  Na herlezing van veel van je postings vermoedde ik al dat er een paarse fraudeur en misleider met je naam fokte. Het bekende werk dat ze van hun leiders hebben geleerd. No span Neus. We zullen ze krijgen.


  Maak melding

 68. de aantal zielige poten op deze forum is aan weer te groeien.
  wanneer gaan jullie werken een keer voor jullie doekoe want de hele dag hier zeuren gaat geen zoden in de dijk zetten.


  Maak melding

 69. “Zondag 6 januari 2013 om 10:12 uur, door django

  Correctie! ..De hiernavolgende beeldvorming is ook van toepassing op de Venezolaanse Cháves.

  Het zijn maar een handjevol Surinamers in binnen en buitenland, die willen dat de geachte Surinaamse president, de heer Desi Delano Bouterse, van het regeertoneel verdwijnt ten opzichte van de ruim 80% van de Surinaamse bevolking die hem wel dweperig adoreren en vinden dat de baan als President hem op het lijf is geschreven en aldus te recht verdiend. Dus niet het gehele Surinaamse volk wil dat de eerste Surinaamse patriot uit de Surinaamse geschiedenis weg gaat, maar slechts een onbeduidend deel van het volk waar niemand er toch iets aan heeft wenst zijn teloorgang.”

  Waar komt die 80% vandaan?! Kijk a.u.b. naar het
  gegeven dat 90000 stemmers geen gebruik hebben gemaakt
  van hun kiesrecht. Kijk naar het gegeven dat
  11000 (A-Combinatie) stemmers 7 zetels kunnen
  bemachtigen.

  En deze dan;

  “Dus niet het gehele Surinaamse volk wil dat de eerste Surinaamse patriot uit de Surinaamse geschiedenis weg gaat, maar slechts een onbeduidend deel van het volk waar niemand er toch iets aan heeft wenst zijn teloorgang.”

  Met de nadruk op (de eerste Surinaamse patriot uit de Surinaamse geschiedenis)!!!

  Niet vergeten namens wie hij de toenmalige regering heeft afgezet!

  Ik durf te stellen: dat de meerderheid de Surinaamse bevolking deze eerste Surinaamse drugsdealer en moordenaar van de eigen bevolking uit onze geschiedenis
  niet gewenst!!!


  Maak melding

 70. ERRATUM

  “Ik durf te stellen: dat de meerderheid de Surinaamse bevolking deze eerste Surinaamse drugsdealer en moordenaar van de eigen bevolking uit onze geschiedenis
  niet gewenst!!!”

  Lees:

  Ik durf te stellen: dat de meerderheid de Surinaamse bevolking deze eerste Surinaamse drugsdealer en moordenaar van de eigen bevolking uit onze geschiedenis
  niet wenst!!!


  Maak melding

 71. De politbureau in Paramaribo draait overuren voor wat betreft censuur. De gele ster kunnen ze inleveren voor de hamer en sikkel. Walgelijke lui..


  Maak melding

 72. Ik ben diep teleur gesteld wat in deze krant voor een negatieve berichten staan over een zeer geliefde ,en met grote meerderheid van stemmen democratisch gekozen president.Wat u president tot stand heeft gebracht heeft nimmer een andere president gepresteerd.Zo heeft Desi Delano Boutersen de gezondheidszorg zo goed georganiseerd dat iedereen die zorg krijgt wat ze nodig hebben.Ook zij die arm zijn en weinig geld hebben .De zorg voor ouderen staat hier bij centraal.
  Zo heeft hij gezorgd dat de infrastructuur sterk verbetert is.Het onderwijs is naar een nuveau getild en aangepast aan de moderne tijd waarin we leven.
  Door een grondige kennis van economie gaat het nu goed met Suriname.Ik bewonder deze president die heel dicht bij zijn volk staat.In onze woonkamer in Nederland hangt zijn portret met de Surinaamse vlag.Mijn vrouw die in Suriname is geboren gedenk hem ieder avond met mij in gebed dat deze president nog lang Suriname mag leiden.Tenslotte krijgen we alleen maar positieve berichten uit Suriname dat het zo goed gaat met Suriname.God zegen uw president.
  Leo en Corry Snel-Powel


  Maak melding

 73. “Maandag 7 januari 2013 om 17:45 uur, door leo Snel”

  Ik zeg! Leo, snel naar Suriname!

  U laat zich op het verkeerde been zetten door uw
  echtgenote.

  De vorige regering heeft een failliete boel van de ndp
  overgenomen (regering Wijlenbosch).
  Vervolgens met bloed, zweet en tranen
  (van voornamelijk de bevolking van Suriname) het geheel
  weer op de rails gezet.

  En nu waagt u mede gevoed door desinformatie de eer
  in de schoenen van een veroordeelde drugsdealer te
  schuiven.

  “Maandag 7 januari 2013 om 15:11 uur, door MEDUSA”

  Mee eens, maar ik doe er niets aan.


  Maak melding

 74. @Leo Snel,
  als je in de spiegel kijkt moet je niet schrikken van je evenbeeld ,immers de spiegel laat je alleen maar je evenbeeld zien dus je moet de spiegel de schuld niet geven als je niet ziet wat jij graag zou willen zien!

  Bouta ,de man die jouw vrouw altijd in haar gedachten heeft is niet democratisch ge kozen ,hij heeft de macht naar zich toe getrokken door VERRAAD. De gezondheids zorg in Suriname is een puinhoop,hijzelf vliegt naar Cuba voor gezondheidsredenen en zo ook al zijn handlangers.Zijn huisarts woont op Cuba!
  Het onderwijs is hetzelfde al eeuwen!
  Zijn eigen bloedige geschiedenis is verboden op school te onderwijzen dus geen updates hier te melden.
  Ik wenste dat jij een kijkje zou kunnen nemen in je vrouw zijn hersenen om te weten wie ze meer in haar gedachten heeft als ze naast jouw staat te bidden..jij of bouta…rarara…
  Ik denk dat bouta de crimineel jullie beiden zogenaamde ‘positieve’ berichten stuurt op TELEPATISCHE wijze!In Suriname is er echt niks positief te melden met die bloedlustige amnestie pseudo’presidentje’ aan het ‘hoofd’.
  Hij doet het surinaamse volk LIJDEN!En op het portrest dat in je slaapkamer of woonkamer hangt hoe staat bouta de crimineel erop…met of zonder amnestie lintje?!


  Maak melding

 75. @koos
  hamer en sikkel

  Broeder Koos, ik zou die hamer en de sikkel weglaten hoor want dat zijn gereedschappen, mijn PAARSE broeders houden niet van werken…

  Ik zou eerder kiezen voor een sophie fles en een hangmat…


  Maak melding

 76. Señor Leo Snel
  Really, what about die vrouw uit Commewijne met borstkanker die maanden lag dood te kwijnen vanwege haar on en minvermogen status?


  Maak melding

 77. @leo snel,

  Als jij ook maar één seconde denkt dat Suriname a la heden, het resultaat van die criminele regering is, dan ben je ongeschoold sorry.

  Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg klopt ja, de praktijk wijst anders uit, geen doekoe geen gezondheidszorg, tenminste niet zoals het hoort.

  Het is jou soort die hun dochter toestemming geeft om te trouwen met een rijke drugsdealer ex-crimineel.
  – Want hij hebt zijn straf reeds uitgezeten
  – Hij sponsort de hele familie.
  – Ennnn hij zal het nooit meer doen… echt niet.

  Yeahhhh right.

  Hoeveel huizen heb je in suri, en staan ze wel op jou naam.. whahahahahahaha.

  Wie niet horen wilt, ZAL voelen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.