Veel effect verwacht van invoering btw Suriname

35

PARAMARIBO, 18 dec – De regering verwacht veel gunstige effecten na de invoering van btw in 2013. Dit zegt minister Adelien Wijnerman van Financiën. De invoering moet de druk op de inkomens- en loonbelasting aanzienlijk verminderen. De ‘verschuiving’ moet ook een positief effect sorteren op de economie. Het belangrijkste effect wordt toch het afbreken van heilige huisjes.

Het betreft dan de groepen en sectoren die nu de dans ontspringen. Het systeem heeft nu nog te veel mazen, wat het makkelijk maakt te ontkomen. “Bij meerdere schakels in de productie en handel kan de belastingdienst voortaan innen. Potentiële inkomsten die de overheid derft kunnen dan worden binnengehaald, anders dan nu waarbij bepaalde schakels vrijuit gaan”, zegt Wijnerman. Zij wil al vroeg in 2013 een wetsvoorstel bij het parlement hebben.

In het parlement is gewaarschuwd tegen overhaast invoeren. Onder meer in het binnenland kunnen de effecten op prijzen zwaar vallen. Wijnerman belooft een gedegen voorbereiding. De roep om eindelijk te innen bij de duizenden goudzoekers in het binnenland is moeilijk te beantwoorden. Er wordt een goudbelastingwet voorbereid om “het innen te vereenvoudigen.” Volgens Wijnerman maakt het allemaal deel uit van een hervormingsproces bij de belastingdienst.

35 REACTIES

 1. Gezien de controle capaciteit en de lage integriteitsdrempel en de overal heersende corruptie alsook het niveau van de belastingambtenaar hangt bij mij de vraag “wie en hoe en wanneer controle op de aangifte zal plaatsvinden”.
  Ik heb zoveel gehoord en gezien dat ik mij afvraag “hoeveel zal de overheid mislopen? mislopen van de BTW afdracht wat tegelijkertijd betekend het onttrekken van kapitaal op de markt en het doorwerken hiervan in de overige belastingen”.
  Ik heb met diverse personen gesproken waarbij is aangegeven dat de omzet en inkoop twee grootheden zijn die beïnvloed worden door een dubbele boekhouding.
  Hoe wilt de overheid de groente en fruit verkopers v.w.b. de BTW aanslaan? De winkels verkopen ook fruit en groente, dragen ze hierover ook BTW af en hoe trekken ze de voorbelasting dan af. aan wie hebben zij deze voorbelasting betaald?
  Het is een goed plan de BTW maar een goed plan met alle goede bedoelingen hoeft nog niet goed te zijn / werken.
  Het is een goede kans om zo een eerlijke verdeling plaats te laten vinden (de gebruiker / verbruiker betaald) maar gezien de inventiviteit van de sranang mang en de eerder aangehaalde zwakheden en corruptie zal het niet dat opleveren wat er wordt gedacht.
  Ik wens de regering heel veel succes in deze.


  Maak melding

 2. @kolo kolo, dat Suriname BTW gaat heffen is een goede zaak, echter zoals je aangaf is de controle niet sluitend.
  Ook blijft corruptie op de loer. Surinama doet er goed aan kennis te vergaren bij een Triple A land en desnoods hulp te vragen bij het IMF.


  Maak melding

 3. Paars doe wat goed is voor ons land,het surinaame volk heeft jullie die mandaat gegeven,je gaat altijd fronters hebben die jullie plannen willen torpederen .
  Met bouterse aan het roer maak ik mij geen dat hij zijn plannen door zet. De fronters zijn altijd pessimistisch en je moet ze in hun waarde latenhet is alleen jammer dat ze met bedelen zijn opgevoed.op dit moment kraakt nederland in zijn voegen economisch rutte zit in zwaar weer en sommigen in nederland hebben het idee dat geen corruptie is in front en nederland.front is de koning van die boeven voorlopig zijn er een paar die al berecht zijn met name gilds balesar allemaal criminelen chame.


  Maak melding

 4. @ Patrong
  Indien dit jou bijdrage is aan een zinvolle en respectvolle discussie dan is het bitter weinig en niets zeggende bijdrage.
  Waarom steeds tegenstellingen aanhalen terwijl “wij” de vinger op de zere plek leggen op zaken die de foutkans en dus de slagingskans verlagen.
  een bijdrage leveren met punten die mogelijkerwijs kunnen leiden tot actie en aanpassing van werk- en uitvoeringswerkzaamheden zijn een betere bijdrage dan jou slap geouwehoer.
  Think before screaming and scream after thinking that makes common sence


  Maak melding

 5. Bewijs van Bouterse onbetrouwbaarheid: geen AOV verhong

  Bouterse heeft weer uit zijn nek lopen lullen toen hij maanden gelden de AOV trekkers blij maakte met een dooie mus en een aanzienlijke beloofde van de AOV.

  Bouyerse heeft zichzelf en zijn handlngers enorme loonsverhogingen toegekend van duizenden euro’s per maand. Ondertussen moeten de Surinaamse Oudjes het doen met 500 srd per maand.

  PARAMARIBO – Minister Alice Amafo van Sociale Zaken & Volkshuisvesting zei gisteravond in het parlement niet op de hoogte te zijn van het feit dat de AOV verhoogd wordt.
  De verhoging is ook niet op de begroting van haar ministerie opgenomen voor 2013. Zij erkende wel dat de president op 4 november tijdens de Bigisma Dei te Colakreek g iets heeft gezegd van een tegemoetkoming, maar het woord AOV verhoging is toen niet gevallen, aldus de minister.
  Vanuit de oppositie werd zij hierover op de korrel genomen want de president sprak toen met AOV-genietenden en niet met ambtenaren.

  Schandalig: Nu gaan natuurlijk de mensen de straat op om te protesteren tegen zoveel onrecht…

  Natuurlijk niet. Het is Suriname. Ik ken geen land in d wereld waar de bevolking zo NIET regageert op onrecht. Bouterse lacht zich rot om zoveel lafheid en volgzaamheid


  Maak melding

 6. Belasting op de casino’s en andere groot,midden,en klein bedrijven vind ik goed.
  Maar niet op de lonen van de arbeiders,’en dat om de armoede te verminderen of uit banen.


  Maak melding

 7. Patrong
  Ik begrijp jou,jij hebt gelijk ,”zij gaan een speciale team van agenten samen stellen om die hoog geplaatste ambtenaren in de gaten te houden wegens verduistering ,fraude en afpersing .”en dan lullen zij over Su en regering (bouterse) en bevolking van Su.


  Maak melding

 8. =Het Surinaamse volk heeft een mentaliteit wat men noemt, “Alles gratis” ontvangen, maar geen belasting betalen.

  =Ik kan mij herinneren dat men ooit had gevraag om extra belasting te betalen voor het ophalen van huisvuil. Nou het land was in een keer klein geworden en toen is de betaling van tafel gegaan.

  =Ik zou pleiten voor alle Surinamers die afgestudeerd zijn een jaar lang op zich zelfs in het buitenland te wonen. Ze mogen kiezen waar ze willen gaan. Wel in landen waar de regels streng worden bewaakt. Amerika mag ook.

  =Ik weet 1000% dat deze groep gelijk wakker wordt geschud hoe Suriname achteruit gaat met hun denkwijze, de manier waarop zij reageren en praten met elkaar, politiek bedrijven en een gemakkelijk leven leiden in het prachtig land. De luiheid van vele komt gelijk naar buiten.


  Maak melding

 9. @Patrong, al weer haal je Nederland erbij, terwijl het land niets met het onderwerp heeft te maken.

  =In Nederland betaalt een ieder belasting ongeacht wie je bent en waar je woont.
  =De structuur van Nederland is heel goed geregeld.

  =Als een politicus verdacht is van fraude in belangen verstrengeling, neemt hij afstand van de politiek.
  =In Suriname maakt men ruzie met elkaar en gaat ook op de vuist met elkaar en blijft gewoon zitten waar hij zit voor het volk.

  =Is het nou geen tijd om schoon schip te maken in het land Suriname.

  =Ik zal nooit stemmen voor mensen die een lafheid hebben begaan waar ook ter wereld. Ook zal ik het negatieve niet goed praten.


  Maak melding

 10. Sra, natuurlijk begrijp je Patrong. Jullie hebben allebei het verstandelijk vermogen van een kind van 7 jaar.

  Die AOV verhoging kunnen de ouderen ook vergeten. Blijf vooral Bouterse steunen, stelletje beesten. En dat zijn nu nationalisten.


  Maak melding

 11. Patrong, weet je waar btw voor staat? Uit je bijdrage blijkt dat je dat niet weet (je ouwehoert maar in het wilde weg), als je ergens geen verstand van hebt, is het verstandig je mond te houden en je te laten informeren. Btw betekent (b elasting over de t oegevoegde w aarde) het is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten, ik krijg steeds meer de indruk dat btw ook zou kunnen betekenen (b outerse t otaal w aardeloos). Btw maakt het de staat makkelijk veel belasting te innen, maar de ‘mofina wan’ waar ‘ley mofo’ Bouta zegt zoveel van te houden, zullen het als eerste voelen wanneer hun bloed, zweet en tranen bij het inkopen doen, steeds paarser van kleur worden.


  Maak melding

 12. BTW was voor slaven bedoeld die zogenaamd vrij waren maar die 75% van hun weinig verdiende loon aan hun slaven drijvers moest afstaan.
  Deden zij dat niet ,dan werden zij in gevangenis geworpen.
  Dus kom mij niet uitleggen over BTW of hoe wij dat in Su moeten invoeren,”als de bevolking die lasten maar niet draagt.
  En daar word in su aan gewerkt.


  Maak melding

 13. Ira
  Jij lult ook stom.
  Of weet jij niet dat de bijbel om politieke reden verdraaid is door de romeinen die het BTW concept ontwikkeld hebben voor wereld heerschappij.
  Zeg dan:’in wat voor god geloof jij?


  Maak melding

 14. @Koos,
  ” Sra, natuurlijk begrijp je Patrong. Jullie hebben allebei het verstandelijk vermogen van een kind van 7 jaar.”

  Koos mi matti, ik ben het vaak eens met de inhoud van je postings.
  Maar dies lesi broeder, stel je me wel zwaar teleur.
  Wat een beledeging zeg aan het adres van het kind van 7 jaar.


  Maak melding

 15. @sra
  Je doet weer dom.
  Btw-Bewuste tegen werking.Kan nooit!!!!

  TEGENWERKINMG IS ÉÉN WOORD!

  Bewuste tegenwerking zou volgens jouw domme uitleg dan BT en niet BTW moeten zijn.
  Joe dong kaw!


  Maak melding

 16. @sra
  Wat was alweer je hoogst genoten opleiding?
  Kom op!Zeg het,zodat vanaf nu,een ieder op dit forum het hoort!
  En probeer dit niet te ontwijken.
  KOM OP!!!IK DAAG JE UIT!


  Maak melding

 17. BTW betekend niets meer of minder dan;

  Bouterse Tiert Weelderig.

  Alleen hij en zijn paarse bende wil ervan profiteren!

  Als SU BTW wil gaan heffen moeten ze eerst maar een paar jaren in opleiding gaan in de EU of USA!
  Daarnaast moeten eerst alle betrokken ministers ontslagen worden en nieuwe kundige mensen aangetrokken.
  Eerder heeft de heffing van BTW in SU alleen nadelige gevolgen voor ons allemaal in SU.
  BTW verhoogt de prijzen namelijk nog verder, want de ondernemers zullen niet met minder genoegen nemen.
  Daarnaast heeft de ondernemer recht op aftrek van de door hem/haar betaalde BTW.
  Dat geldt alleen voor ondernemers en niet voor de bevolking, dus alleen wij betalen BTW.
  Belasting heffen is een vak apart, daar komt veel verstand bij kijken en dat missen we hier in SU.


  Maak melding

 18. De huidige regering heeft vaker met diverse niet uitvoerbare plannen het volk middels lippendienst belazerd. Of, nee, niet altijd! Er zitten nogal wat opportunisten in de huidige coalitie die diverse niet-integere motieven hebben om deel uit te maken van de “Jang Pattoe”! Een (..) aantal van deze dames en heren zijn niet capabel (geen visie en slechte intentie) om effectief beleid te maken, vandaar dat ze leuk willen doen met ‘schijnbeleid’, welke dan ook vaker mislukt.
  Maar, eerlijkheid gebied te zeggen dat in SU al veel eerder een dergelijke belasting maatregel ingevoerd had moeten worden. En als deze regering het aandurft, dan mag je hen dat ook wel gunnen! Nergens ter wereld wordt de invoer van een dergelijke maatregel direct succesvol (keep Griekenland in mind!).
  Het moet gebeuren, dus moeten we deze regering wel gunnen door vallen en opstaan te leren.
  En belangrijker nog, het wordt ook tijd dat de oppositie haar scepticisme inruilt voor steun aan een dergelijke noodzakelijke maatregel in het belang van het volk van SU. Daarna mag de oppositie haar huiswerk goed gaan maken en vanuit het parlement controleren op de bestedingen van de belastingopbrengsten.


  Maak melding

 19. Ik verwacht wel heel veel effect met de invoering van BTW, er wordt dan veel geld afgeroomd van vooral de minder draagkrachtigem om in de zakken te verdwijnen van DiDiBrie en Abrahams familie


  Maak melding

 20. Tot op heden kent Su de omzetbelasting en dat wordt ook betaalt door de winkeliers; het nadeel van deze stokoude belasting is, is dat het heel goed manipuleerbaar is doordat de aangevers simpelweg een lagere omzet aangeven, dit valt dan ook zeer moeilijk te controleren en te bestrijden. Bij de BTW is de controle echter heel gemakkelijk omdat de belastingsdienst van diverse partijen de administratie in handen krijgt en dus vergelijkingsmateriaal in handen heeft, denk hierbij aan de verkoopadmin van de groothandel die verkoop aan de de kleinhandel.

  Heel goede zaak dus… in het begin zullen er wat kleine problemen de kop opsteken maar met de tijd krijgt men het wel goed op poten.

  Paars Regeert en doet het Goed!!!


  Maak melding

 21. kolokolo jou standpunt kan ik begrijpen zonder meer honder mie mang …alleen wat ik daar boven hebt gezegd geldt niet voor jou mie mang alle lof ..kritiek moet kunnen zonder meer …opbouwende kritiek prima wij kunnen makkelijk door een deur mie mang .
  tang boeng .


  Maak melding

 22. Geweldig nog meer belastingen zodat de staatskas gevuld kan worden voor de graaiende en stelende handen van corrupte, leugenachtige en zakkenvullende Suri politici en ambtenaren.
  Fuck het betalen van belastingen zolang de overheid de corrupte verspilzucht (graaien in de staatskas voor snoepreisjes en feestjes van politici, een veels te groot ambtenarenapparaat, hoge salarissen voor politici etc) niet eerst tegengaat. Alleen iemand die niet goed bij z’n verstand is, staat zijn geld af aan een corrupte en geldverspillende (r)overheid door alle verschuldigde belastingen volledig en vrijwillig te betalen.


  Maak melding

 23. Ons land bevindt zich in een belangrijke overgangsfase sinds de onafhankelijkheid van 1975. Het is de eerste keer dat wij daadwerkelijk op eigen kracht en vanuit een
  nationale visie de ontwikkelingsrichting bepalen van ons land en volk.

  Het gepeupel hier op waterkant.net neemt geen deel aan deze ontwikkelingsrichting, ze zijn dus irrelevant vandaar dat ze alleen maar als zieke honden vanuit nederland kunnen blaffen terwijl de Surinaamse ontwikkelings karavaan in volle vaart langs trekt voor land en volk.


  Maak melding

 24. sra, denk een beetje na voordat je iets opschrijft: btw kan nooit voor slaven bedoeld zijn, slaven verdienen per definitie geen loon, ze kunnen dus niet 75% van iets afstaan dat ze niet hebben (gekregen).


  Maak melding

 25. Ik heb gemerkt dat er enkele forum bezoekers erop gebrandmerkt zijn om negatieve reactie te plaatsen ,met de bedoeling andere die wel positief reageren op een dwaal spoor te doceren.
  Het is bekend dat zonder een goede kennis van geschiedenis het vooruitgang in landen niet gestabiliseerd zou kunnen worden vanwege kennis gebrek van ‘hoe ‘de denkwijze,leef vorm of patroon,cultuur zowel vorm van geloof en ook het sociaal orde die een belangrijk deel in ons leven behoord te zijn.
  Doordat men door de eeuwen door fictie is misleid en dat ook gretig heeft aangenomen zijn vele van ons (Su)hun zelf kwijt geraakt en denkend dat zonder kennis van een vreemdeling zij niet instaat zijn hun zelf te ontwikkelen niet wetende dat hun hersens aangetast is door fictie,negatief,en op leugen gebaseerd manier van kijken in het leven en van hun eigen leven .

  Ik wens de regering bouterse sterkte met hun onderhandelingen die vooruitgang voor Su en bevolking zal bevorderen,niet alleen op politiek gebied maar ook maatschappelijk en sociaal.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.