maandag, juni 24, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politieWetsvoorstel Constitutioneel Hof klaar voor behandeling

Wetsvoorstel Constitutioneel Hof klaar voor behandeling

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 14 dec – Een wetsvoorstel voor het instellen van het Constitutioneel Hof is al af. Dit meldt de Ware Tijd. Volgens een topfunctionaris van het ministerie van Justitie & Politie heeft het document “het ministerie al verlaten.” Officier van justitie Roy Elgin zei tijdens de bespreking van het strafproces rond de Decembermoorden, dat het ministerie niet reageert op vragen over de stand van zaken. Het Hof wordt bepalend voor de voortzetting van het proces.

Zowel de krijgsraad als de vervolging lijkt geneigd het Constitutioneel Hof te raadplegen. Het gaat dan om de vraag of de in april ingevoerde amnestiewet het proces dwarsboomt. Het laatste is volgens de grondwet verboden. Volgens Elgin is niet goed te zeggen of het Hof er komt of niet. Volgens topfunctionaris Henry Seedorf is het wetsvoorstel “al op parlementsniveau.” Dat zou betekenen dat het Hof op zijn vroegst volgend jaar al kan worden ingesteld.

Volgens sommige critici is er reden tot bezorgdheid. Het Hof zou bemand kunnen worden door personen die president en verdachte Desiré Bouterse welgezind zijn. Ambtshalve is het Bouterse die de leden benoemt en beëdigt. Het Constitutioneel Hof moet volgens de grondwet uitmaken of wetten tegenstrijdig zijn met elkaar en andere voorschriften. Sinds 1987 toen de grondwet werd ingevoerd, hebben opeenvolgende regeringen verzuimd het Hof in te stellen.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

52 REACTIES
 1. 1. Het Hof moet in het voordeel van de Surinamers werken en niet in het voordeel van NL.
  2. Het Hof moet in het voordeel van de Pres DDB/Coalitie Regering/het volk werken en niet in het voordeel van NL/NF/Oppositie/nabestaanden/Jongeren tegen Amnestie/BVLenFols.
  3. Het Hof wordt nu pas ingesteld, omdat het een geluk gaat geven voor alle Surinamers en alle ondemocratische
  aanvallen uit NL op SU zal verdedigen/beschermen.
  4. Het Hof is ook Gods genade voor Surinamers en moet alleen door echte 100% Nationalisten bemenst worden.
  5. Het Hof zal ook onafhankelijk()tussen haakjes zijn ,dat te bepalen zal zijn door 1(een) Baas de Allerhoogste God.


  Maak melding
 2. @Radjkoemar Rajaram
  Je verwart het Surinaams volk met Bouterse.
  Dit moet je los van elkaar zien!
  En bovendien moet het hof niet in iemands voordeel werken;het hof moet onpartijdig recht spreken!!!
  Vrouwe Justitia is BLIND!!!


  Maak melding
 3. @Radjkoemar Rajaram

  Het hof werd ingesteld met als enige doel..het vonnis van VRIJSPRAAK uitspreken ten gunste van je baasje de moordenaar bouta!

  Hof of geen hof .
  Het gevecht naar gerechtigheid voor een ieder gestorven aan de handen van je baasje en zijn handlangers zal voortgezet worden en wij gaan om interventie vragen van het INTERNATIONAAL GERECHTSHOF IN DEN HAAG en de beste rechters en experts die zich bezighouden met oorlogscriminelen en hun daden zullen beslissen over het lot van bouta de crimineel.
  In de BOBOJANTJES , de zogenaamde recdhters van Suriname geloven wij al lang niet meer!!Dat het hof en de rechters benoemd worden ,ach de wereld weet dat het komt voor SPEK EN BONEN!!Het is een waardeloze HOF!!


  Maak melding
 4. =Er staat::Volgens sommige critici is er reden tot bezorgdheid. Het Hof zou bemand kunnen worden door personen die president en verdachte Desiré Bouterse welgezind zijn. Ambtshalve is het Bouterse die de leden benoemt en beëdigt.

  =Nu al kun je op je vingers tellen dat het GEEN waarde zal hebben als men de tekst goed leest.

  =Wie zal wie voor de gek gaan houden????

  =Radjkoemar Rajaram, Nederland heeft hiermee NIETS te maken, maar het Surinaamse volk.
  =Als je werkelijk in GOD gelooft, had je DDB allang gestuurd om zijn schuld te bekken in de rechtbank.


  Maak melding
 5. Wie moet het uiteindelijk ratificeren? Juist.
  Wie stelt de leden van het Hof aan? Juist.
  Kan je dus spreken van een ONAFHANKELIJK Hof? Juist.

  Het Internationaal Strafhof (en ook andere internationale instanties) kunnen pas worden benaderd als het Constitutioneel Hof (als het er komt) een uitspraak heeft gedaan na toetsing aan de Grondwet.

  Dus wie gaat de strop niet om zijn eigen nek leggen? Juist!


  Maak melding
 6. Beste Paarse Ezel: Radjkoemar Rajaram:

  “Het Hof moet in het voordeel van de Surinamers werken en niet in het voordeel van NL”

  Paarse idioot: Het hof moet in het voordeel van de rechtstaat werken.

  WTF heef Nederland hier mee te maken?


  Maak melding
 7. Met het Constitutioneel hof zal geen haast gemaakt worden, want deze coalitie zal er alles aan doen om hun moordenaar buiten schot te houden om hun macht te kunnen behouden, en mocht het hof er na een tijdje alsnog geinstalleerd worden, dan is de uitslag al bekend, en dan pas zijn de nabestaanden in de gelegenheid hun heil te zoeken bij het Amerikaans Internationaal strafhof en bij Amnesty voor de rechten van de mens, dus nog een lange weg te gaan, maar uiteindelijk zal deze moordenaar die door een stelletje gewetenloze Surinamers gekozen is, toch aan het korste eind trekken, en sterven in zijn cel, gerechtigheid.


  Maak melding
 8. Het Nationale Volkslied:
  De woorden “RECHT en WAARHEID MAKEN VRIJ” we zullen zien wat voor waarde het C-Hof hieraan hecht.
  Eerste couplet:

  God zij met ons Suriname
  Hij verheff’ ons heerlijk land
  Hoe wij hier ook samen kwamen
  Aan zijn grond zijn wij verpand
  Werkend houden w’in gedachten
  recht en waarheid maken vrij
  Al wat goed is te betrachten
  Dat geeft aan ons land waardij


  Maak melding
 9. Aan alles komt er een einde dus de nabestaande raken ook inde waar door het onenigheid en het lijkt als of er geen andere onderwerp is maar wat is de waarheid


  Maak melding
 10. Laten wij even duidelijk zijn.
  Wanneer een nieuwe wet gemaakt word dan werkt deze wet niet met terugwerkende kracht!
  Ik neem aan dat jullie dit begrijpen.
  Groetjes,


  Maak melding
 11. Het is maar een vraag of ze instaat zullen zijn het hof te bemensen. Het is immers aan iedereen duidelijk dat DDB uitsluitend mensen wil die de amnestiewet goed zullen keuren. Dit betekend dat de potentiele rechters de keuze hebben tussen: de kogel of eeuwig als ruggegraadloze opportunist aangekeken te worden. De meeste zullen dan ook een smeos verzinnen waarom ze geen zitting kunnen nemen. Op die manier gaat het jaren duren voor het hof bemenst is.

  Overigens is het weliswaar DDB die ze benoemd, maar normaal is het zo dat er een voorstelcommissie is die uit deskundigen bestaat en kandidaten voordraagd. Die cie hoort een neutrale afspiegeling van de samenleving te zijn. De invulling en de weg daar naartoe van die cie is dan ook een belangrijk aandachtspunt.


  Maak melding
 12. Kan iemand mij uitleggen hoe het mogelijk is dat de Hoofdverdachte, eigenhandig de leden van het Constitutioneel Hof mag aanwijzen? (dit is een retorische vraag ik hoef geen antwoord)

  Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt in dat land!

  De individuen die zitting nemen in dit Constitutioneel Hof, beslissen indirect over de toekomst van het land.

  We zullen zien wie strax met ‘gouden tanden’ rond loopt, of wie plots op onverklaarbare wijze de eigenaar is van een paar lappen grond.

  Wat deze mensen niet snappen is dat materiële zaken vergankelijk zijn…..

  Wat een poppenkast…..

  Walgelijk, walgelijk walgelijk!!!!!!!!!1


  Maak melding
 13. @Esmerald,…Alleen dit kan in Suriname:

  1. Hoofdverdachte de president bepaald zijn eigen Constitutioneel Hof

  2. Gedetineerde ontsnapt tijdens klussen bij minister thuis en blijft toch zitten

  3. Minister laat projecten uitvoeren door bedrijven van de familie en blijft toch zitten

  4. Parlementariër (Brunsie) slaat chinees ziekenhuis in


  Maak melding
 14. @Surinam patriot

  Helaas wel.
  Op dit gebied verdien we een ‘ere-plek’ in het guinessbook of records.

  Raar maar Waar:
  Het land dat de 3c’s heeft uitgevonden: Corruptie, Connectie en Cash.


  Maak melding
 15. Wat dat hof ook zal besluiten de berechting van D Bouterse en zijn companen zal hoe dan ook plaatsvinden.
  Een volgende regering zonder NDP moet goedschiks of kwaadschiks Bouterse en zijn handlangers in de gevangenis voor jaren moeten smijten.
  Als dat in Argentinïe heeft plaatsgevonden kan dat ook in Suriname.Oppositie vraag om de expertise in Argentinïe, wat er ook gebeurt moet de monster D Bouterse zijn straf in de gevangenis uitzitten.


  Maak melding
 16. Eey DADA,..da wie ga je beëdigen

  dit voor velen een Constitutioneel kerkhof???

  wel pasew..ik had in gedachten,…nee ik weet zeker!!!

  Steve Meye, Baby Dino, Meriba & sra 🙂


  Maak melding
 17. ‘Het Constitutioneel Hof moet volgens de grondwet uitmaken of wetten tegenstrijdig zijn met elkaar en andere voorschriften. Sinds 1987 toen de grondwet werd ingevoerd, hebben opeenvolgende regeringen verzuimd het Hof in te stellen’.

  Maar het Hof moet wetten in materiele zin ook toetsen aan Internationale Verdragen! Dwz dat de omstreden Amnestiewet ook kan worden getoetst aan het BUPO Verdrag, Het interAmerikaanse verdrag voor de rechten van de mens en het VN verdrag voor de rechten van de mens.

  Je hoeft dan geen meester in de rechten te zijn om te kunnen oordelen dat de Amnestiewet een flagrante schending inhoud van de Grondwet en het Wetboek van strafprocesrecht. Basta!


  Maak melding
 18. @Surinam Patroit, ik neem aan dat er wel een grondwet is maar bij gebreke hiervan kan het Hof nog altijd toetsen aan het Verdragsrecht. Prof dr Coen Ooft (wijlen) zou zich 3x omkeren in zijn graf bij deze Amnestiewet. Grondwet of niet!


  Maak melding
 19. pasew-réé wang stréé-léé duo!

  Léé dé foe léé pasew n’é pré. Soso foe léé, pasew n’é spang if alla ing famirie biging bar kré.

  Nomo nomo pasew wanie pasa réé (Ray) sang knapoe tapoe a rangenlijst no.1 foe stréé-léé.

  Ma pasew é takkie réé, te kaw (réé) kaba njang a moesoe gie asie (pasew) pasie. Réé mie sabie takkie joe n’e pré lékie mie pasew nanga léé. Ma mie pasew o abie foe potie ing éde ooktoe makandra nanga joe réé, ini wang boeng tiengie pléé, oenoe lékie deng two big masters foe léé, if mie pasew nanga joe lekie oppermeester foe léé, réé, o wamie tapoe nanga a stréé-léé.

  Réé joe moesoe sabie takkie mie pasew no mang moro sondro joe lékie ing léé-sparring-partner foe mek’ hébie léé.

  Maar mie pasew é daag joe uit foe doe sang joe gwentie foe doe réé, foe kong fos’ mie nanga wang tra moro bigie léé. Réé alla déé mie nanga joe moesoe stréé-léé. We benne benieuwd!

  Het is niet onhandig om de zaken van het land, op dit moment te laten prevaleren en dus prioriteit aan te geven. Dat is nuchter doch realistisch juist bekeken door Bouterse.


  Maak melding
 20. @ MEDUSA; Het volk van SU zijn Bouta mannen(mensen) en wie nog niet is moet dat ook nog zo snel mogelijk worden, dus daarom kan het niet los van me kaar zijn.
  Welke mens is hier op de aarde in deze laatste tijdperk(Kali Yuga) die recht spreekt?
  Het antwoord is niemand en ook niemand.
  Vrouwe Justitia is helemaal niet blind.
  @ Ray SU heeft geen enkele slijm ballen van beste
  rechters en experts van uit NL nodig.
  Kijk niet naar door wiens handen ze vermoord waren, maar kijk wie de hebzuchtige/grootste zondaar waren die hun in de mond van de dood hadden gestoten.
  Als je denkt dat SU achter is, dan kan dat vergeten.
  @ Henk Molenaar; Beste knappe Kolonisator
  Nederlandse verstand; NL wil SU hebben en Premier/President worden.


  Maak melding
 21. Radjkoemar Rajaram: Ik weet niet met welke paarse vloeistof je bent ingespoten, maar wat het ook is, het heeft je hersens al aangetast! Ga je nou eerst eens inhoudelijk verdiepen in de materie, want zo te zien heb je daar weinig kaas van gegeten. En laat Nl. erbuiten. Die hebben er niets mee te maken. De parlementaire problemen die Su op dit moment kent, is de schuld van jouw zalige coalitie. Dit is een Surinaams probleem, geen Nederlands probleem. Jouw postings maken inderdaad dat men denkt dat Surinamers achterlijk zijn.


  Maak melding
 22. Een deel van de Surinaamse bevolking is inderdaad achterlijk en dom.
  Kijk alleen maar naar het feit dat ze een meervoudige moordenaar president maken en dat ze alles aan doen om deze moordenaar dictator uit de gevangenist te houden. je bent naar mijn mening niet alleen dom maar ook onmenselijk.


  Maak melding
 23. @ blaka bakra De aanzet van NL was van alle grote misdaden dat in het verleden in SU afgespeeld hadden zoals:
  1. Staats Greep in 1980
  2. Dec Coup in 1982 en
  3. Binnenlandse oorlog in 1986
  Hou maar eens op dat NL niets te maken heeft met SU.
  NL had iets groots te maken met SU en NL heeft nog steeds iets groots te maken met SU en dat is nml.:
  1. SU wederom Kolonie maken.
  2. SU wederom Afhankelijk maken.
  3. Surinamers wederom slaaf maken.
  4. Surinamers wederom Knechten maken.
  5. Wil wederom in SU de Baas spelen.
  6. Wil wederom aandeel houders worden in de grote SU rijkdommen.
  7. Nog steeds bezig om onwetende mensen/mensen wiens hersenen zijn aangetast aan te zetten om zijn doelen te bereiken.
  Geen enkele Parlement problemen in SU, maar problemen dat in SU een Politieke partij is van NL en dat is de NF(VHP,NPS,SPA en DA,91)/Oppositie Politici,s
  en Parlementariers die opdrachten/instructies van NL strikt volgen en uitvoeren.
  Dit is het probleem van SU.
  Enigste Oplossing is dat de NF(VHP, NPS, SPA en DA,91) niet meer moet bestaan en dit is ook mijn politieke einddoel.
  Wat de NF Politici,s moeten doen is aansluiten bij een van de Coalitie Regering Politieke Partijen zoals NDP/MC, AC en PL (DOE).
  Als er ooit een samenwerking komt tussen NDP/MC+PL+AC en NF/Oppositie zal ik onmiddellijk stoppen met Politiek spelen.


  Maak melding
 24. Als NL een goede relatie wil hebben met SU is dat alleen mogelijk via de Coalitie Regering en nooit meer via NF/Oppositie.
  Als NL wacht op NF/Oppositie is dat dan een verloren tijd en nu niet meer mogelijk en ook in de toekomst ook niet mogelijk.
  Er is een einde gekomen. THE END


  Maak melding
 25. gmap
  jij zegt een deel van de bevolking is dom omdat ze op een partij hebben gestemd die zij willen namelijk paars
  jij bent dat achterlijke wezen … de mensen hebben bewust van hun democratisch stem recht gemaakt ….deze fronter vindt dat als je bouterse kiest je dom bent waar zit jou intelligentie in je achterwerk geloof ik
  waarom schrijft men verkiezingen uit .ik heb meermalen gezegd dat deze fronters zich democraat noemen maar daar merk je echt niets van .je zegt zelf
  dat je in nederland geboren bent of gevonden weet ik niet ..respecteer de uitslag gmap je weet niets van suriname zoals nederland niets weet maar denkt dat het druk kan uitoefenen op de democratisch gekozen regering. ik respecteer front en nederland zolang zij zich aan de democratische spelregels houden.
  zie hier dat alle fronters de paarse aanhangers voor dom uitmaken .mie gado wie is hier ondemocratisch bezig
  wanneer worden deze mensen wakker om in te zien dat ze achterlijk zijn .als ik in suriname was zou ik bewust op paars stemmen gmap geen twijfel mogelijk.
  meten is weten laat het door je dringen .in nederland hebben mensen op wilders gestemd zijn ze ook dom dang .
  nog sterker gmap in sommige gevallen geef ik wilders gelijk als ik naar zijn uitspraken luisteren die komen ook uit dat weet rutte …rutte is een grote leugenaar en bedrieger van het volk maar wat rutte deed was podium taal dat wij niets terug zouden betalen .nederland kraakt in zijn voegen op dit moment .
  rutte liegt en bedriegt het volk en bouterse lacht ..
  het bewijs wordt weer geleverd dat de eerste intelligente fronter nog geboren moet worden .
  als verlosser gaan jullie lang moeten wachten
  nooit zal hij \zij verschijnen .blijven jullie in je zooitje als jullie maar in de oppositie zitten …zelfs daar kunnen ze geen oppositie leveren maar leugens en bedrog .


  Maak melding
 26. Die idioot Bouterse die zich heeft geleend aan het buitenland om de democratie naar huis te schieten en alle normen en waarden in jou land heeft vernietigd die aanbid jij nu,Radjkoemar er zijn teveel draden los in jou boven kamer me boi,.laat jou na kijken. hij laat zich weer adviseren door witte hollanders, wie is nou dom?
  Radjkoemar jij bent olie dom en met jou die hele paarse kliek die een paarse hersenspoeling hebben gehad.


  Maak melding
 27. @ESMERALD je verwarming is te warm gesteld zeker land verrader ik hoor jouw nooit positief reageren en trouwens jij zij dat je nooit meer naar SU gaat waarom zet je nog op dit net om onze SURINAMERS te beledigen de 3C,s zijn de WESTErse delegatie die gingen varen zogenaamd de wereld hebben ondekt en mensen uit 5 continenten waarvan een groep (afrikanen) en de inheemse als slaven op plantages gebruikt en daarom heeft Europa mooie gebouwen en het goud in banken weet wat schrijft

  JA JA IK WEET DAT JE ANTI SU BEN ZO STAY AWAY ON THIS NET FLUIT FLUIT OP DONDEREN!!


  Maak melding
 28. @Radjkoemar Rajaram
  Jij schrijft:”@ MEDUSA; Het volk van SU zijn Bouta mannen(mensen) ………. enz.”

  Dat hebben we bij de laatste in Suriname gehouden EU/ACP vergadering kunnen aanschouwen! 😳


  Maak melding
 29. @Paul

  Jij bent een APATISCHE surinamer!
  Als jij zou menen met Suriname dan zou je eerste doel zijn om Suriname te helpen bevrijden van een moordenaar met Amnestie erbij!
  Het zijn apatische surinamers zoals jij die het land Suriname beledigen en verraden en degraderen in de ogen van de overige surinamers en de gehele wereld.
  En aub ,
  ga hulp zoeken want je lijdt heden ten dagen nog onder her SLAVENTRAUMA!
  En ter jouwer info,
  als je de zwarten in de hele wereld zou vragen naar of in welk land zij graag zouden willen vluchten dan zal het antwoordt altijd zijn …
  DE WESTERSE WERELD OF EEN EUROPEES LAND!
  Ze zijn wijzer dan jij,ze kiezen niet voor een ander afrikaans land en in geen geval Suriname!


  Maak melding
 30. @Rajkoemar Radjaram

  De EU delegatie was hier recentelijk en ze hebben juist getoond dat ze liever met de OPPOSITIE communiceren dan de criminele algehele Coalitie bende!
  De coalitie was verbannen en mocht bouta je baasje niet erbij zijn ,
  Het was verboden toegang voor je baasje,NO ENTRY,PLEASE!
  Mars naar NICKERIE!


  Maak melding
 31. “Wij van WC eend adviseren: WC eend!”

  De complete ontmaskering van Suriname als de ultieme banenenrepubliek.

  Moordenaar wordt preseident, regelt binnen 72 uur zijn eigen amnestiewet, stelt zelf een ‘waarheifscommissie’samen en benoem de leden van een op te richten Constitutioneel Hof die zijn eigen amnestiewet gaat toetsen…

  Volgt u het nog?


  Maak melding
 32. @Ray
  Jij schrijft:”als je de zwarten in de hele wereld zou vragen naar of in welk land zij graag zouden willen vluchten dan zal het antwoordt altijd zijn …
  DE WESTERSE WERELD OF EEN EUROPEES LAND!

  Alleen zwarte?Wat heb je zo tegen zwarten???
  WAT HEBBEN ZE JOU GEDAAN?
  En als je de witten roden gelen vraagt?
  Voor welk land denk je dat ze zullen kiezen?
  Weet je niet dat er ook blanke,Chinese,Indiaanse vluchtelingen zijn?
  Je krijgt door deze uitspraak van mij een DIKKE MIN!


  Maak melding
 33. Rajaram – 16/12- 12.48:

  Je achteruitkijkspiegel vertoont barsten.

  Overigens ben ik van mening dat je zelf nog steeds een SLAAF bent. Slaven hadden namelijk een BAAS, die voor ze dacht. Zelfstandig denken was niet toegestaan. En zo is het bij jou ook.


  Maak melding
 34. Ik eis dat het recht moet zegevieren en de vervolging van Bouterse moet per ingaande worden geseponeerd. Wie hier niet mee eens is is een zondaar en ongehoorzaam aan God. God heeft Bouterse gekozen en daarom kan niemand hem breken.
  vidasha


  Maak melding
 35. @ESMERALD je verwarming is te warm gesteld zeker land verrader ik hoor jouw nooit positief reageren en trouwens jij zij dat je nooit meer naar SU gaat waarom zet je nog op dit net om onze SURINAMERS te beledigen de 3C,s zijn de WESTErse delegatie die gingen varen zogenaamd de wereld hebben ondekt en mensen uit 5 continenten waarvan een groep (afrikanen) en de inheemse als slaven op plantages gebruikt en daarom heeft Europa mooie gebouwen en het goud in banken weet wat schrijft

  JA JA IK WEET DAT JE ANTI SU BEN ZO STAY AWAY ON THIS NET FLUIT FLUIT OP DONDEREN!!

  Ja opgeruimd staat netjes
  vidasha


  Maak melding
 36. Constitioneel Hof ? Ben je gek, stel liever een oorlogs tribunaal in. De verantwoordelijken moeten berecht worden.
  Suriname heeft de doodstraf formeel niet afgeschaft. Wat mij betreft blijft deze optie nog open voor deze beesten.
  Uit eindelijk is dit met een zeemans graf de goedkoopste oplossing voor de belasting betaler.

  Het is toch te zot voor woorden dat de slager haar eigen vlees keurt. Het hof wordt straks bemand door NDP-ers en de kans is HEEEEEEL groot dat berechting definitief van de baan is omdat amnestiewetgeving van toepassing is.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES