zaterdag, juni 15, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politieProces Decembermoorden gaat voorlopig niet door

Proces Decembermoorden gaat voorlopig niet door

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 12 dec – Het strafproces rond de Decembermoorden gaat voorlopig niet door. De krijgsraad handhaaft de schorsing voor onbepaalde tijd die op elf mei was ingesteld. Of en wanneer het proces doorgaat, is niet bekend. Noch de krijgsraad, noch de vervolging heeft antwoord op de vraag of de amnestiewet een inmenging betekent.

Volgens het Openbaar Ministerie kan alleen het Constitutioneel Hof het antwoord geven. Maar het hof moet nog worden ingesteld en de regering heeft kennelijk geen haast. Het OM heeft minister Edward Belfort van Justitie & Politie om duidelijkheid gevraagd. Op de betreffende brief is nog niet gereageerd. De Krijgsraad ziet zich net zo lang geplaatst voor een voldongen feit. Het proces zelf komt pas weer aan de orde als duidelijk is of er sprake is van inmenging of niet.

Dat het slechts om de procedures ging, bleek toen mr. Irwin Kanhai een punt wilde maken. De advocaat van onder meer verdachte Desi Bouterse wilde wraking aanvragen van een lid van de krijgsraad. Krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein – Montnor liet het niet zover komen. Er was geen ruimte voor het bespreken of behandelen van ‘inhoudelijke ‘ aangelegenheden. Volgens Valstein – Montnor was de schorsing van eerder dit jaar nog steeds van kracht.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

52 REACTIES
 1. OH,deze nieuws komt niet als een verrassing maar eerder als een bevestiging dat de rechters in het land zich geintimideerd voelden door de aanwezigheid van bouta de verschrikkelijke!
  En inderdaad de rechters en de advocaten zijn LAF!!

  En strakjes gaat bouta op reis!

  En hij gaat zingen…
  AMNESTIE,AMNESTIE O,HEERLIJKE TIJD….


  Maak melding
 2. Tja,… het zat in de lijn der verwachtingen.
  Bouterse heeft de rechterlijke macht goed in zijn greep.
  Nog 1 ding gaat hij regelen,..is dat hij president voor het leven wordt.
  Bye bye Swietie Sranang!!


  Maak melding
 3. Waarom is men niet door gegaan alsof de amnestie wet niet bestond.De amnestie wet eist dat dat de rechtszittingen stopgezet wordt.Dus nu men toch is doorgegaan,had ik verwacht dat de rechtszaak door gaat.En dan kon men achteraf toetsen of de amnestie wet wel dan niet legaal is als het constitutioneel hof er is.Zo een belangrijk issue kan men niet afhankelijk maken van de hoofd verdachte zelf.Het algemeen belang wordt door de rechters niet voldoende erkent.Zo iets gaat verder dan een binnenlands aangelegenheid.Het gaat erom of Sur.behoort tot een boeven staat waar het recht van de sterkste geldt of een rechtstaat is.In de grote mensen wereld slaan wij een echte blaka.

  Cobie.


  Maak melding
 4. Het heeft geen enkele nut te wachten op de installatie van het Constitutioneel Hof. De nabestaanden die worden vertegenwoordigd door mr Hugo Essed kunnen zich thans rechtstreeks wenden tot het Inter Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Dus vergeet dit quasi Hof het komt er niet en als het er komt is dat een slap aftreksels van de hoofdverdachte zelf.


  Maak melding
 5. Coebie,

  Tot het onmogelijke kan niemand worden verplicht, maw niemand kan je verplichten je hersenen te gebruiken. Daarom vraag ik het heel beleefd, zou je ons een genoegen willen doen en je hersenen gebruiken, al is het maar dat heel piepklein beetje, die nog bruikbaar is.


  Maak melding
 6. Voor ik de onbeschofte medusa weer op mijn nek krijg.

  Want die lummel snapt nog steeds niet dat hij die Stam+t in zijn reet mag stoppen.

  Moet zijn “dat nog bruikbaar is”

  Ik hoop dat die klojo nu tevreden is.


  Maak melding
 7. @Sabidieri

  boi,mi lafoe.Ben je gereduceerd tot Stam+t.Ik kom er haast niet bij van het lachen.

  Uit je kot kan je het moeilijk zien,maar de landen ons heen en ver daar buiten kijken wat Sur.gaat doen met een daders wet.Daarvan is het afhankelijk of je pres.opgehaald wordt of in Sur.mag blijven.

  Cobie.


  Maak melding
 8. Caricom en EU benaderen of zij wel willen samenwerken met een verdachte van moord en foltering die zich verschuilt achter een zelf gegeven amnestieregeling.
  Die geen respect heeft voor de rechterlijke macht e.e.a. blijkt uit zijn eigen amnestiewet 2012.
  De 28 voorstemmers van de DNA en haar voorzitter hebben zich schuldig gemaakt aan inmenging in een lopend strafproces. Immers het strafproces was in haar laatste fase.
  Amnestiewet 2012 of niet internationale wetgeving en jurisprudentie zijn daar duidelijk in hoe om te gaan indien machthebbers zich zelf amnestie verlenen of verkregen door een corrupt parlement. Het is of de Krijgsraad willens en wetens het proces zolang mogelijk oprekt.


  Maak melding
 9. Gebeurtenis afgespeeld in—–1982
  Strafproces ingediend in——2007
  D.w.z na 2007-1982= 25 jaren lang later.
  Wat zegt de wet?
  Waarom niet eerder, waarom niet snel mogelijk, enz.
  DUS ER WAS EEN VIEZE POLITIEKE SPEL GEWEEST DOOR NL
  Er moet een nieuwe wet gemaakt worden dat bovengenoemde geval van late strafproces indiening niet meer mogelijk is.
  Een heel goede standpunt van de SU Rechtstaat.
  Dus het strafproces verloopt heel goed.
  SU gaat winnen en moet ook 100% winnen.


  Maak melding
 10. Dit proces is te groot voor ons klein landje. De rechters hebben niet eens het lef uit te spreken dat hier sprake is van inmenging,laat staan het vonnis. Hun veiligheid is niet gegarandeerd. Ze verschuilen zich achter een nog op te richten Constitutioneel Hof, en wie zal de leden daarvan moeten benoemen? Juist ja, de hoofdverdachte zelf!
  Wordt het geen tijd om naar de OAS te stappen, of nog beter, het Internationaal Strafhof???


  Maak melding
 11. Alsjeblieft, houd de spirit erin. Dit is geenszins afstel, maar alleen maar ‘uitstel van executie’. Tuurlijk is het een spel van lange adem, trek daarom niet aan het kortste eind. Laat je inspireren door vergelijkbare gevallen in de wereld en de wereldgeschiedenis. Het volk van vele andere landen hebben dit onrecht ook meegemaakt, SU is daarin niet uniek.
  Heb vertrouwen in de krijgsraad, deze stap hebben zij gezet omdat zij zorgvuldig willen handelen. De reputatie van de verdachten is geen kattenpis. SU is een klein land. De krijgsraad voorzitter mw. Cynthia Valstein – Montnor heeft zich kranig opgesteld. Men moet niet vergeten dat er op dit moment in SU sprake is van een “schijn democratie”. Tuurlijk is de huidige regering gekozen door het volk, maar de wetten die zij maken is niet ten behoeve van het volk. De kiezers hebben geen amnestie nodig, zij willen werk, eten, veiligheid, etc.
  Feitelijk is er sprake van “de tirannie van de meerderheid”, er is geen sprake van een echte rechtsstaat, dus is de onafhankelijke krijgsraad voorzichtig.
  In een echte democratie is de voltallige bevolking soeverein, in Su si er er nog een lange weg te gaan om het menselijke gelijkheidsideaal te bereiken.
  Maar dat gaat wel lukken, we moet door deze zure appel ( o.a. van wraking, traineren) heen bijten!!


  Maak melding
 12. Beste Radjkoemar Rajaram

  Door immorele lafbekken zoals jou, is Suriname de morele rise van Zuid Amerika: de ultieme banenenrepubliek.

  In andere landen gaan mensen bij zo veel onrecht de straat op. In Suriname gaat men een broodje bakkeljauw halen. De lafheid ten top.

  I love Su:

  Wat een farce


  Maak melding
 13. En dan durven ze hier nog te spreken van een rechtsstaat, wat een laffe honden, je handen wassen in onschuld, en het over laten aan het Constituioneel hof wat nog ingesteld moet worden, en waarmee deze paarse bende geen haast mee hebben zoals met die omstreden amnestiewet, wat een schurkenstaat en boevenbende.
  de oppositie zal zich nog wel eens achter hun oren krabben voor het geen zij toendertijd nagelaten hebben, en hebben het laten gebeuren dat deze moordenaar nu president is.


  Maak melding
 14. Het Constitutioneel Hof zal er vermoedelijk nooit komen, en waarom niet zult u zich afvragen?
  Nu, laten we wel zijn, als Bouta dat Constitutioneel Hof moet oprichten zitten er alleen maar aanhangers van zijn vuile beleid in, dus wordt het nog geen eerlijk proces.
  Hier in SU zal er nooit een eerlijk beleid worden gevoerd zolang wij Bouta en zijn paarse bende de mond niet durven snoeren.
  Wij als SU staatburgers hebben het recht de hele gang van zaken onder de aandacht van het Internationale Strafhof te brengen.
  Daarnaast hebben wij de macht om Bouta en zijn bende af te zetten en te laten berechten.
  Maar daarvoor is lef nodig, en dat mis ik in ons mooie land, lef heeft er hier niemand, we zijn allemaal bang voor de dictator Bouta.
  Waarom staan we niet met ons alle op om deze paarse kliek ten gronde te richten?
  Waarom accepteren wij dat ons mooi land naar de knoppen wordt geholpen door een ongeschoolde dictator die alleen aan zijn eigen zaken denkt maar ons in de kou laat staan?
  Wij moeten nu een vuist maken, een voor alle en alle voor elkaar.
  Wij horen mee te gaan in de economische voorspoed welke ons land nu doormaakt.
  Maar dat wordt ons ontnomen door Bouta en zijn bende!
  SU sta op en kom op voor uw rechten.
  Wees strijdbaar en niet allemaal zo angsthazig als we nu zijn.
  Bouta moet vertrekken en al zijn zaken moeten worden inbeslaggenomen, terug gegeven worden aan de rechtmatige eigenaren, wij als Surinamers!
  Dit land is van ons en niet alleen van Bouta en zijn paarse hielelikkers!


  Maak melding
 15. Beste Mr Henk Molenaar
  SU is 100% op een goede weg.
  Bij deze is niet SU, maar NL onrechtvaardig.
  Die nabestaanden moeten in NL op straat gaan, daar protesteren, daar strijd voeren, zodat NL die geheime dosier van 1980-1982 openbaar maakt en ze naar de echte waarheid kunnen komen wat er allemaal in het verleden precies gebeurd waren.
  Surinamers zijn eigen baas in hun eigen land.
  Geen enkel burgers in SU pinaren, omdat er altijd brood met beleg op tafel klaar ligt.


  Maak melding
 16. In Suriname heeft men nooit de scheiding der machten – Trias Politica – gerespecteerd, ook niet tijdens de Front regeringen – met Venitiaan aan het roer – , dus. Kijkend naar deze taferelen wat erg bedreigend over komt. Want stel je eens voor, wij gooien onze waardevolle opgebouwde sociale zekerheden overboord, dan moeten wij gaan wennen aan deze zeer ondemocratische gemarchandeer. Nou, doe ze de groeten van mij. Ik moet er niet aandenken deze stap te zetten, richting SME, dat we heel wat gewend zijn, is bekend, maar aan ondoordachte handelingen, daar zullen we – niet – aan moeten wennen.


  Maak melding
 17. Aha… Een schijnheilige is een bisschop onder een lantaarnpaal en het slaan van een kruis is idem aan “Kom naar beneden of ik zaag de boom door! Dus bisschop Meye had gelijk….Bouterse is inderdaad door God gekozen, daarom kan niemand hem breken. Gezien deze referentie kan er toch nooit kwaad bloed in Bouterse zitten! Hij heeft gedaan wat God hem opdroeg, zijn volk deels geleidt naar de ondergang en het andere deel bevoordeeld. Dit kan alleen in opdracht van God zijn, want behalve genocide komt tweespalt zaaien ook van de “HEERE” uit. En tegen alle gelovigen die tegen Bouterse zijn, zeg ik ; Wees tevreden met uw lot anders krijg je niets van God. En tegen de goedaardige ongelovigen in Suriname zeg ik, Ga en verberg U. En tegen de kwaadaardige ongelovigen zeg ik, blijf maar slijmen want dan weet de wreker tenminste wie de verraders zijn in mensengedaante die direct in moeder aarde gestampt dienen te worden, en dan “Dood Of Levend.”

  Maar wie niet van ellende houdt kiest ervoor om van Godssores en van andere goddelijke en bisschoppelijke tractaties verschoond te blijven door dagelijks de Natuur in gedachten te bedanken voor het leven zodat men levenslang verschoond blijft van Gods opdringerig gedrag via zijn pupillen. Het leven is hard…jaja…maar dat is geen vrijbrief voor de gelovige mensheid om medemensen te onderdrukken ten eigen voordele omdat Godswoord Wet is en gesteund wordt door kerken die hypocrisie hebben uitgevonden?

  Aan alle kwaadaardige Surinamers; ik kan met grote zekerheid zeggen dat “als ik de macht zou hebben in Suriname, dan zouden jullie creperen van dorst, honger en zweepslagen, want eten en drinken hoeft dan niet meer omdat in de hemel niemand meer honger en dorst krijgt. En oh wat zouden jullie die gehate Bouterse dan huilend soebatten om weer leider te worden van Suriname. Dit, aangezien ik ten opzichte van kwaadaardige mensen God noch gebod ken, ik deel geen kansen uit, en de muur is de beste vriend van mijn rug, dus hoef ik mij geen zorgen te maken wie achter mij staat. Wees in zoverre tevreden Surinamers, het kan nog veel beroerder en amnestie komt niet voor in mijn woordenboek, want mijn wens is om godsdiensten met de grond gelijk te maken en ik ijver ervoor om ook iedere snode aanhanger van godsdienstgeschriften naar Jezus toe te sturen, want onverantwoordelijke en slechte mensen zijn degenen die voortzetting van godsdienstsprookjes voor staan en evenmensen blijven beïnvloeden met kwaadaardigheid die Bijbel wordt genoemd. Ik kom uit het bos en wij komen uit het niets, en onder mijn leiding zal ik vernietigen al hetgeen wat slecht is in mijn ogen totdat de Natuur van mij zijn tol opeist.
  Ben ik eerlijk of ben ik eerlijk?

  Geen applaus alstublieft, doe mij maar alweer een min-10 procedure.
  django


  Maak melding
 18. Vroeger dan ik had verwacht, even was die poppenkast open, voor de buitenwereld, nu is ie weer dicht en misschien heel misschien later dit jaar als de heren zin hebben gaan de deuren weer open, dus mensen ga over tot de orde van de dag want daar maken ze zich niet druk.


  Maak melding
 19. Ik sluit nier uit dat de bekende kogelbrief gereed lag op de deurmatten van de leden van de Krijgsraad. Men is bevreesd. Ik durf te stellen dat er binnen deze Krijgsraad diepe verdeeld en onderlinge ergwaan bestaan aanfaande het Amnestie vraagstuk.De Trias Politica behoort in Suriname tot het verleden. Het is gebeurt!


  Maak melding
 20. Dit was natuurlijk te verwachten. De surinaamse rechtelijke macht stond met haar rug tegen de muur en keken in de loop van Bouterse z’n Uzi. Zoveelste bewijs dat de angst regeert. Kan je het de rechters kwalijk nemen ? Volmondig NEE !! Het zijn ook maar mensen.

  Het Constitutioneel Hof zal vermoedelijk nooit komen. Immers het is de slager die haar eigen vlees keurt.

  ALternatief:

  1. Nabestaanden zullen zich moeten melden bij het Inter Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.

  2. Wachten tot Bouterse president af is. De kans is groot dat Nederland een uitleverings verzoek zal doen.
  Geef desnoods nederlandse agenten volmacht om Bouterse te arresteren. Zou niet de eerste keer zijn dat Nederlandse agenten actief zijn in Suriname.

  3. De zaak aanhangig maken bij het strafhof. Kans van slagen is heel klein.

  Met deze uitspraak nestelt de Surinaamse regering nog verder in isolement, alle ACP-EU en Caricom meetings ten spijt. Deze landen kijken over de schouder mee en inmiddels weten ze hoe de vork in de steel zit.

  Dit is een zwarte dag voor de democratische rechtstaat van Suriname.


  Maak melding
 21. Natuurlijk is dit een tegenslag voor ons die op zoek zijn naar rechtvaardigheid. De teleursteling is daarom zeer te begrijpen en logisch..
  Maar we mogen nimmer het geloof verliezen in de rechterlijke macht!

  Maar met de zogenaamde contra’s is het toch een compleet ander verhaal..

  De ene keer wordt de krijgsraad de hemel in geprezen door de contra’ en de andere keer wordt de krijgsraad de grond in geboord en beticht van lafheid e.d. door dezelfde contra’s.

  Tijdens de laatste herdenking van de decembermoorden
  werd de voorzitter van de krijgsraad door de contra’s nog ongelooflijk de hemel in geprezen en werden er complimenten uitgedeeld aan de overige leden van de krijgsraad.

  Dit waren o.a. de woorden die tijdens deze herdenking over de krijgsraad werden uitgesproken;

  ‘De Krijgsraad heeft zich goed opgesteld en heeft niet gecapituleerd”.

  ‘De amnestiewet beoogde onmiddellijke stopzetting van het strafproces, wat dus niet is gebeurd’.

  ‘De Krijgsraad heeft laten zien dat het ‘de presidentiële machtsgreep’ getrotseerd heeft en heeft verijdeld’.

  “Mevrouw Valstein-Montnor heeft getoond dat ze ballen had en dat met haar niet te sollen valt”.

  ‘Bouterse kan iedereen omkopen maar rechterlijke macht zal nimmer capituleren’

  en nu.. een paar dagen later bestaat de krijgsraad volgens deze contra’s uit een stelletje lafaards, laffe
  honden, boevenbende, etc, etc…

  Deze zogenaamde contra’s zijn zo inconsequent als wat..
  De ene keer is het ‘hosanna’ en de andere keer is het ‘kruizig hen’..

  Hoedan??????


  Maak melding
 22. Een land die zijn grondwet, nationale en internationale wetten ondergeschikt maakt aan een drugs criminele massamoordenaar en dictator is naar mijn bescheiden mening een land in verre staat van morele ontbinding.
  De toekomstige generatie zal de tol betalen, de voorbeeld die nu aan de samenleving wordt gegeven is heel slecht, als je president ben moet je een goed voorbeeld geven aan de samenleving en dat snappen de revo kinderen niet.


  Maak melding
 23. De surinaamse bevolking lijdt aan collectief geheugen verlies. Zij hebben een massa moordenaar in het zadel geholpen. Schaam mij diep voor deze bevolking. Bouterse zal door deze uitspraak zich nog sterker voelen. Hij zal zijn imperium nog verder uitbreiden en de oppositie de mondsnoeren.

  Er is alles aan gelegen dat deze regime van het toneel verdwijnd. Heb altijd geroepen dat de vakbonden gematigder toon moesten aan slaan, dit ivm de economische sitauatie van Suriname. Wat mij betreft gaan ze iedere dag de straat op voor meer loon en hopelijk maken ze het leven van Bouterse zuur. Dan maar de gifbeker leegdrinken.


  Maak melding
 24. Koos de Jong,

  Dit was te verwachten?
  Een paar dagen geleden gaf meneer Spong nog aan veel vertrouwen te hebben in mevrouw Valstein-Motnor en dat ze nimmer zal capituleren voor Bouterse.
  Heeft meneer Spong ons dan valse hoop gegeven en is die standvastigheid van mevrouw Valstein-Motnor binnen een paar dagen verdwenen ??

  Koos,

  Met de opties die je hebt opgenoemd is het duidelijk dat je goed over e.e.a. hebt nagedacht. Dat geeft in elk geval jouw betrokkenheid met de Surinaamse zaak aan. Prima!
  Ik heb echter daar een andere visie over.
  Ik zal mijn visie met argumenten onderbouwen.

  1. Nabestaanden zullen zich moeten melden bij het Inter Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens ?

  Het is niet mogelijk voor burgers en organisaties om rechtstreeks zaken voor te leggen aan het Inter Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Eerst moeten alle mogelijkheden in eigen land uitgeput zijn voordat een zaak voorgelegd kan worden aan de Inter Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens.

  2. Wachten tot Bouterse president af is. De kans is groot dat Nederland een uitleverings verzoek zal doen.
  Geef desnoods nederlandse agenten volmacht om Bouterse te arresteren. Zou niet de eerste keer zijn dat Nederlandse agenten actief zijn in Suriname?

  Nederland had eind 1990 alle kans om Bouterse in Brazilië te laten arresteren en in de boeien te slaan maar de politiek (Sorgdrager, van Mierlo) heeft er alles aangedaan om dit tegen te houden. Daarna heeft Nederland nimmer echt werk van gemaakt om Bouterse te (laten)arresteren.
  Koos, zoals jij en ik weten heeft wat berteft
  de jaren tachtig en de gebeurtenissen daaromtrent Nederland een zeer kwalijke rol gespeeld.
  Bouterse speelt daar een ‘keyroll’ in.
  Met het aanhouden van Bouterse zal er heel wat rotzooi
  naar boven komen over Nederland. En Nederland zal er alles aan doen om dit te voorkomen.
  Alleen het feit dat Nederland het dossier over de jaren 80 achter slot en grendel heeft gegooid geeft al aan dat Nederland veel meer heeft te verbergen dan wij met z’n allen vermoeden.
  Waarom denk je dat pas 15 jaar na de veroodeling Nederland bereid zal zijn om een uitleveringsverzoek
  in te dienen? De kans daarop acht ik zeer nihil.

  3. De zaak aanhangig maken bij het strafhof. Kans van slagen is heel klein??

  Heb je zelf antwoord op gegeven.

  Met deze uitspraak nestelt de Surinaamse regering nog verder in isolement, alle ACP-EU en Caricom meetings ten spijt. Deze landen kijken over de schouder mee en inmiddels weten ze hoe de vork in de steel zit???

  De beslissing is genomen door een krijgsraad waarin rechters zitting in hebben.
  Tot nu toe hebben internationale machten alle beslissingen die door de Surinaamse rechters mbt het decemberproces genomen zijn gerespecteerd.
  De internationale machten hechten waarde aan de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
  Anders zou het zijn wanneer de krijgsraad deze beslissing onder dwang of bedreiging genomen zou hebben. Dan zou de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het geding zijn.
  Van dwang of bedreiging is in dit geval geen enkel bewijs. (sommigen hebben vermoedens maar dat is geen bewijs)

  Met deze beslissing (die vrij is van bedreiging of dwang) van de krijgsraad zal de houding van de internationale machten ten aanzien van Suriname naar mijn mening geenszins wijzigen.


  Maak melding
 25. Vanuit rechtsvergelijkend perspectief is het mij niet ontgaan dat het Surinaams recht, die haar oorsprong heeft in het Nederlands recht, haar eigen ontwikkeling doormaakt. Zo behoort de Trias Politica tot het verleden en is het recht thans sterk beinvloed door een machtswellustige individu. De rechterlijke macht presteert zowel kwalitatief als kwantitatief ver onder de maat. Er is meer sprake van onrecht. Het volk heeft haar toekomst in handen gelegd van individuen die lak hebben aan wet en recht. Dit gezeg hebbende is het volk ZELF verantwoordelijk voor de afgang van en het ondermijnen van het rechtssysteem. We hebben het over ons zelf afgeroepen. Het is over!


  Maak melding
 26. @Meneer SANTOKHI,
  Het is tijd om bij HET HOOG GERECHTSHOF op de deur te kloppen!
  Op deze wijze zal bouta de moordenaar steeds zijn straf ontlopen en gerechtigheid zal nooit het daglicht zien.
  Wij hebben vertrouwen in U meneer Santokhie,
  laat het strafproces tegen de moordenaar bouta niet verloren gaan!!


  Maak melding
 27. @ Koos de Jong,

  Wat zijn dat nou weer voor inconsequente beweringen
  die je hier ten toon spreidt?

  Je schrijft je diep te schamen voor de Surinaamse bevolking en dat ze zelf voor een massamoordenaar hebben gekozen?

  Vervolgens roep je de vakbeweging op om met haar leden de straat op te gaan om die massamoordenaar het leven zuur te maken?

  Bestaat de vakbeweging en haar leden uit buitenaardse wezens of zo dan? en maken ze geen deel uit van de Surinaamse bevolking? huuh??

  Koos de Jong,

  De Surinaamse bevolking wordt gevormd door, omoe snesie, moesje, de jongeren, de ouderen, de vakbeweging, de rechterlijke macht, de oppositie, de regering etc etc….

  Koos de Jong,

  Ik kan mij de jaren tachtig en begin jaren negentig
  nog goed heugen. Dat is een periode waar ik mij voor schaam. Mensen hadden bijna niks te eten, moesten uren
  in de rij staan voor een broodje bakkeljauw, konden geen benzine tanken, lege schappen in de winkels,
  de economie die in een diepe recessie was, Suriname was straat en straat arm.
  Toen was er ook een gegronde reden voor de Surinaamse bevolking om op straat te gaan. Uiteindelijk heeft dat ook tot resultaten geleid.

  Koos, je geeft zelf aan dat de Surinaamse bevolking zelf voor Bouterse heeft gekozen.
  De Surinaamse bevolking zal dus niet op straat gaan om hem weg te krijgen. Immers, ze hoeven niet in de rij te staan voor een broodje bakkeljauw, de schappen van de supermarkten zijn overvol, er is genoeg benzine,
  de economie vertoont opwaartse bewegingen etc..
  kortom, de Surinaamse bevolking pinaart niet meer
  als rioolratten zoals in de jaren tachtig!

  .. en meer loon? tja, dat willen we in Nederland en in Amerika, e.d. ook.
  Zullen we de vakbeweging in Nederland ook oproepen
  om het leven van Rutte zuur te maken?


  Maak melding
 28. Henk Molenaar,

  Helemaal met je eens! Suriname is een fantastisch land!

  Maar helaas. ik moet je teleurstellen. Op dit moment woon ik niet Suriname. Maar dat staat wel in de nabije toekomst te gebeuren.
  Net als jij ben ik nog aan het pendelen tussen Ned. en Su.
  Suriname is een fantastisch land!


  Maak melding
 29. Geef die rechters een brik! Het zijn ook maar mensen. Suriname is net een huisje, waar iedereen weet waar wie zit, iedereen weet wie wat aan het doen is en iedereen wie elkaars vrienden zijn. Bouterse heeft niet eens een geheime spionagedienst te hebben, hij hoeft alleen maar uit het raam te kijken. Ik hoor Bouterse al uit raam tegen zijn buurman de rechter roepen: “Dag Buurman. Mang, mooie dochter heb je! Oké, ik zie je straks in de rechtszaal over die Decembermoorden en over die hossel met Colombia.” Je kunt wel de dappere rechter uithangen, maar als puntje bij paaltje komt wil iedereen toch lekker op zijn veranda zitten.

  Bouterse heeft zoveel macht dat hij in een klap de hele piepkleine Surinaamse bevolking kan wegschoppen over de grens naar Brazilië. En Brazilië kan ze, zonder dat ze er last van hebben, de hele bevolking naturaliseren tot Braziliaan.

  Dapperheid en opkomen voor je principes horen nu eenmaal niet bij de Surinaamse volksaard bekvechten met Hindustanen en Moslims natuurlijk wel. En is daar ooit een “bloedbad” van gekomen? Tuurlijk niet! Kortom, je bent Surinamer of je bent het niet. Lekker eten, die wasmachine aanzetten en plannen voor wie je het morgen gaat beren, dat is Surinaams.


  Maak melding
 30. Wat een stelletje lafaards zijn het OM en de rechters van de Krijgsraad. In de grondwet staat, artikel 131 lid 3, dat elke inmenging in lopende zaken verboden is. Als deze juristen niet in staat zijn de grondwet te interpreteren, dan dienen zij hun functie niet uit te oefenen en kunnen zij beter rijst gaan planten. Elke crimineel kan zich nu op de lafheid van het OM en de rechterlijke macht beroepen. Een dief zal bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Waarom straffen jullie mij, als jullie voor een moordenaar bang zijn? Staat hij soms boven de wet?”.


  Maak melding
 31. Ik begrijp de beslissing van van de krijgsraad wel.Die wilden de kerst nog meemaken. Voor je het weet worden ze per ongeluk expres op de vlucht doodgeschoten.


  Maak melding
 32. De amnestiewet 2012 was er in 48 uur en binnen 72 uur getekend.
  M.a.w. binnen 72 uur straffeloos van 15 moorden.
  Zo’n staaltje van ijver kan men dus ook voor de instelling van het C-Hof hanteren.


  Maak melding
 33. Rando, je denkt teveel in juridische procedures. Recht werkt pas echt als je ook daadwerkelijk bescherming kunt bieden aan mensen die onrecht willen bestrijden. Een staat die hun die veiligheid niet kan bieden heeft een probleem. Daarom kunnen mensen van zulke statuur als Bouterse ook niet berecht worden in landen als Suriname. Bouterse is de staat. Waarom denk je dat al die Afrikaanse dictators in het buitenland worden berecht worden en daar ook in de gevangenis zitten.

  Die rechters zijn niet laf, Suriname is gewoon niet geschikt om zo’n proces te voeren. Er is maar een optie, die zelf Nederland niet wil en dat is Bouterse voor het internationaal strafhof laten berechten. En dat gaat nooit gebeuren.


  Maak melding
 34. Koning en gransoema foe grontapo,ben kon foe tan wan pisi tem,diesoema wani foe bouw na dem tapo,hoe hesi dem sa kisi sjem,Wan liebi soema ,kom en go.GADO WAWAN,DE TAN TEEGO,HALLELUJA,HALLELUJA,suriname has problems ,so what,you have a false finding spirit,jack,your prayers wil never be heard,you are not better than the president,you dont have a clue,either, pray for wisdom from above.


  Maak melding
 35. Iedereen weet het hier beter maar alleen Dirk heeft gelijk . Opruimen die handel uitroeien tot aan de wortel .Hoe!!!!!!!!!!!!!Denk eens na one bullet is genoeg Wie wordt de toekomstige grootste surinaamse held? wiens naam wordt met gouden analen in de boeken geschreven? Eeuwige roem is zijn of haar deel


  Maak melding
 36. Beste Surifan,

  Dank voor je compliment.

  Maar helaas zijn er in ons mooie land geen fatsoenlijke mensen te vinden die het recht willen laten zegen vieren.
  Allemaal zijn we bang en te laf om op te treden tegen deze ongeschoolde en machtbeluste dictator.
  Als we nu allemaal in SU het recht ook in eigen handen nemen komt er totaal niets terecht van ons land.
  Wij als Surinamers moeten gewoon niet langer met ons laten sollen en onze rechten ter hand nemen.
  Bouta heeft een coupe gepleegd, waarom zullen wij dat niet doen?
  We krijgen toch amnestie, niemand die ons iets kan maken met dank aan Bouta!

  Laten we met ons alle nu eindelijk eens onze ogen open maken en een eind maken aan deze paarse poppekast!
  Ons land is in opmars, maar we worden onder de voet gelopen door Bouta de dictator die alleen zijn eigen zakken weet te vullen met heet geld dat ons alle toekomt.
  SU sta op, pak je rechten en sluit deze debiel op voordat het te laat is.
  Bouta heeft duidelijk laten zien niet in staat te zijn ons land te regeren, dus moet hij met een zo spoedig mogelijke ingang worden afgezet en berecht voor zijn daden.
  Zijn daden heeft ons mooie land al meer dan genoeg ellende gebracht, dat moet nu voor eens en altijd worden afgesloten zodat SU verder kan gaan met de ontwikkelingen en dat de bevolking daar nu eindelijk ook iets van gaat merken.
  Su, Sta op en verdedig je eigen land voor verdere onderontwikkeling!
  Wij willen toch niet terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw?


  Maak melding
 37. Wanneer ik aangeef dat het een grote puinzooi in dat land is dan worden ze boos.

  Vandaag 14-12-12 zeg ik dat het Sodom en Gomora in Suriname is.

  – een psychopathische criminele junkie als pres.
  – criminele coalitie partners
  – corrupte coalitie
  – walhalla voor drugsdealers
  – walhalla voor witwassers, belastingontduikers
  – corrupte ambtenaren
  – corrupte justitie,politie en douane
  – familie die mee-vreet uit de drugspot van hun drugsdealer zoon, man broer etc.
  – criminele militairen
  – dubieuze beveiliging.

  Een grote vieze vuile puinzooi.

  Zijn jullie, Surinaams Volk, nou zo bang voor deze mensen, wat is het, ik begrijp er geen jota van…..

  Hoe kun je in Godsnaam tussen al dit vuil leven.
  Ik begrijp het niet……..

  Het zal nooit, maar dan ook nooit goed komen, never ever!
  Je kunt geen toekomst bouwen op een tranendal
  Je kunt geen toekomst bouwen op een slechte fundering.
  Je kunt geen toekomst bouwen over hoofden van ‘lijken’.

  Emotioneel…..
  Ja inderdaad..
  Ik ben namelijk een vrouwelijke vrouw!
  Mag ik……


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES