Daders decembermoorden ‘te laf en niet bereid gevolgen daden aan te horen’

86

PARAMARIBO, 9 dec – “De daders willen het einde van het strafproces voorkomen. Te laf en niet in staat en nog minder bereid om de consequenties van hun daden aan te horen. “ Dit zei voorzitter Betty Goede – Jong A Lim van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede bij de herdenking van dertig jaar decembermoorden in het Fort Zeelandia. De invoering van de amnestiewet mag dan ogenschijnlijk verlammend werken, volgens Goede mag de strijd voor rechtvaardigheid niet worden opgegeven.

Het geloof in gerechtigheid was immers de aanzet voor het stuiten van de verjaring. Het proces moet doorgaan. Tijdens de herdenkingsdienst werden de namen genoemd van alle vijftien geëxecuteerde mannen. Voor elk werd een kaars aangestoken bij het eigen uitgestalde fotoportret. “Het is onze innige wens dat recht en vrede elkaar begroeten in ons land met een kus.”, zei rooms-katholiek priester Karel Choennie. Met de amnestiewet zal dit niet lukken.

In elk geval niet zoals die is ingevoerd met straffeloosheid als leidend principe. “Terwijl rechtvaardigheid werd opgeofferd aan het belang van enkelen”, aldus Choennie. Hij noemt de wet een aantasting van de democratie en rechtsstaat. “Na dertig jaar geloof ik niet dat we bestraffing de hoogste prioriteit willen geven.” Belangrijker is de waarheidsvinding en dan eerherstel voor de nabestaanden. “Verder zal de geschonden rechtsorde in ere worden hersteld.”

Choennie ziet rechtvaardigheid en gratie best samengaan. “Gratie biedt de politiek de mogelijkheid om uit de sociale en rechtsstatelijke problemen te komen. Rechtvaardigheid blijft de weg naar vrede. Vergeving en rechtvaardigheid staan elkaar niet in de weg.” August Santoe, leraar islam, bad om zegen en rust voor de slachtoffers en berusting voor de nabestaanden. Hij hoopt dat er ooit gerechtigheid mag zijn en dat de familie kracht krijgt om “dit nou eindelijk te boven te komen.”

Janine Chehin – Riedewald, dochter van Harold Riedewald, praat niet graag over acht december. “Omdat wat ik voel vaak te warrig is om over te praten.” De Amnestiewet bracht de grote verandering. Haar vader en de anderen dreigen te verworden tot lafaards en de daders tot helden. Het gemis van haar vader steekt nog het meest. Goede – Jong A Lim zegt dat precies om het niet aflatende zeer “de strijd niet opgegeven zal worden.”

Het thema van de herdenkingsdienst was ‘Rechtvaardigheid, de weg naar vrede.‘ Onder de aanwezigen bevond zich ook Ruben Roozendaal, één van de verdachten in het strafproces. Het Troki koor bracht versterkte met stemmige muziek de sfeer van troost en solidariteit tijdens de herdenkingsavond. Kevin Klein bracht een aangrijpend gedicht over ‘sterven voor gerechtigheid.’ Familieleden mochten een bloem leggen bij het monument Acht December 1982 in het fort.

86 REACTIES

 1. ‘DE LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST’.

  De strijd voor gerechtigheid volhouden en niet verloren laten gaan!
  Laten wij van SURINAME GEEN VERGEET EN VERGEEF STAAT MAKEN!!
  Laat democratie zegenvieren !!
  Bouta de moordenaar en zijn handlangers horen in de gevangenis thuis!!


  Maak melding

 2. Met een bende van moordenaars aan de macht die direct voor de decembermoorden verantwoordelijk zijn zie ik geen oplossing uit Suriname komen.
  Het regime isoleren door een ze een voor te pakken en uitleveren aan het internationaal gerechtshof is de enigste oplossing.


  Maak melding

 3. Dankzij het aandringen van Nederland en de commissie Behr is verjaring voorkomen van de december gebeurtenissen 1982. De NPS van Vene nam alle 15 ex-revolutionairen die zijn omgekomen kwalijk oa Ampie die aan de wieg van de revolutie de militiaren vanaf het begin gesteund hebben om eigen gewin. Dat deze herdenking voor de eerste keer in Suriname plaats vindt
  geeft al aan hoe men in Suriname denkt over deze tragedie. En ook dat er echte democratie onder leiding van Bouterse bestaat.De opkomst in Amsterdam geeft ook aan dat surinamers prioriteiten stellen aan andere zaken in het dagelijks leven. Het schelden en vloeken elke keer op dit net van G(rap)MAP-KoosMAP en RayMAP en hun trawanten bieden ook geen animo voor welk individu dan ook enig sympahtie te tonen voor de dag van 08 december. Als leider van Suriname moet je het wel ver hebben geschopt om zo door dit trio te worden uitgemaakt en over bijzondere kwaliteiten beschikken om president van Suriname en voorzitter van de caraibische Unie te zijn en straks weer van een andere grote z-amerikaanse organisatie. Voor GMAP-RayMAP en KoosMAP is BOUTERSE de spiegel van elk hun ZIEL. Suriname Voorwaarts.


  Maak melding

 4. Duidelijk wat hierboven staat, de hoop is er altijd geweest, dat er nog wat uitkomt en de berechting er zal zijn, maar de realiteit is anders. Nu is dit een hot item, alles eromheen, protest een kerkdienst, toespraken, verdriet, en zo meer, binnenkort start men eea weer op mbt het strafproces, en weer wellicht een opschorting, we zitten dan al in 2013, en dan daarna dan wordt het stil, en na een jaar ongeveer, begint het weer.


  Maak melding

 5. Door achterbaksheid zal het de fronters nooit duidelijk worden hoe de aangelegenheid in Su zijn,zij zijn zo door negatieve impulsen geladen dat zij het ware aard van het gebeuren in het jaar 82 verwarren en zelf in de waar zijn en realiteits bezef voor een groot gedeelte kwijt zijn.


  Maak melding

 6. Ach ja, als je geen normen en waarden hebt meegekregen bij jou opvoeding zal je altijd sympathie tonen voor criminelen en massamoordenaars.
  Het goed praten van koelbloedige moord op onschuldige en ongewapende burgers van jou land is onmenselijk,immoreel en des duivels.


  Maak melding

 7. Waarom moest er zo snel een amnestiewet komen die de voortgang van het proces zou blokkeen, waarom vijnzen ze allemaal amnesia, waarom vallen ze als jackhalzen elke getuige aan die niet in hun straatje past, waarom leveren ze zelf geen archieven in, waarom niet netjes en grondwettelijk gewacht me amnestie to dat de uitspraak er ligt??

  Het is wel duidelijk. DDB en matie willen met alle middelen voorkomen dat er zelfs maar een tipje van de sluier opgelicht wordt over de wandaden van hen in die tijd. Er is bijna geen familie in SME te vinden waarvan niet iemand door de hand van DDB en zijn bende criminelen het leven heeft gelaten.

  Als de waarheid ooit helemaal boven tafel komt zullen DDB en matie, volkomen terecht, de paria’s van de samenleving zijn. Binnen of buiten BOMA maakt dan niet zo veel uit. Hun straf krijgen ze wel: maatschappelijke uitsluiting van psychopatische criminelen.


  Maak melding

 8. Gaymap loopt eerst te verkondigen over zijn broeders en zusters in Su”als jij zijn boven vermelde uitspraak leest staat er””ongewapende burgers van jou land,'”Gaymap,wat ben jij een huigelaar”,Su is mijn land en niet de jouwe”jij mag lullen wat jij wil,nogmaals”jou wil is niet ons wet ,’wij hebben jou door ,nep surinamer.
  Jij lult als een mokro.


  Maak melding

 9. Anders dan de misdadigers Desi Delano Bouterse (mi na Gado pikien)c.s. en de parlementariërs die voor hebben gestemd ons willen doen geloven,is er maar een conclusie te trekken en dat is dat hun geweten ze constant parten speelt.Zeker nu het 8 december drama weer actueel is en uitgebreid in het nieuws is zal hun geweten extra opspelen.
  Ik kan me niet voorstellen dat deze mensen geen gevoel van schaamte en onbehagen voelen/beleven.Volgens mij zal dit gevoel hun level lang achtervolgen.
  Het wachten is op het moment waarop dit hun te veel wordt.


  Maak melding

 10. Het presidentschap betekent de ‘ontsnappingsroute’ voor Desi Bouterse als verdachte van de Decembermoorden. Dit zei jurist Gerard Spong zaterdagavond in de Mozes en Aäronkerk bij 30 jaar herdenking van de moorden. Wel moet Bouterse nu levenslang met de vrees rondlopen dat het Surinaams volk hem het presidentschap ontneemt en de amnestiewet terugdraait, aldus Spong.

  De jurist verwees hierbij naar Argentinië waar voormalige juntaleden, die amnestie hadden verkregen, alsnog berecht worden voor mensenrechtenschendingen. Spong vindt dat uiteindelijk het Surinaams volk het heft in eigen handen moet nemen en moet afrekenen met de “moordenaars”.


  Maak melding

 11. Vene
  Wij zullen ook geen woorden aan jou uitspraken vuil maken vanwege jou onzin dat jij aan het verkondigen ben.
  Het is jammer dat jij jou zelf niet ken.


  Maak melding

 12. AMNESTIE-WET gerechtvaardigd, een ZEGEN VOOR Suriname en haar bevolking.

  Degene die denken dat GOD slaapt hebben het aan het verkeerde eind. Om anderen, m.n. uw eigen zonen des lands voor het karretje te spannen is tot daar aan toe. De vruchten daaruit voortkomend – hetzij “goed”, hetzij “slecht” – behoren dan ook als geheel te worden gedragen.

  Wij Surinamers hebben een heel mooi en bekend gezegde daarvoor: if ie lobie a okro, da ie moesoe lobie a sirie.

  GOD is een RECHTVAARDIGE GOD. Een GOD van LIEFDE. Deze dimensie van LIEFDE is er één die verschillende mensen in de war en vaak in verlegenheid brengt. Deze LIEFDE heeft niets te maken met bijvoorbeeld jou (studie)achtergrond, levenstandaard, intelligentie-vermogen, jou fysieke toestand en noem maar op.

  Mensen raken vaak teleurgesteld wanneer zij er achter komen dat hun “liefde” totaal niet te vergelijken is met de LIEFDE welke GOD bedoelt en voorstaat.

  In GOD’S ogen zijn wij stuk voor stuk omstreden, niemand uitgezonderd. Daarom kent GOD daarom ook geen omstreden personen.

  Als GOD zich manifesteert is het uitzonderlik en zou je echt alleen oog voor kunnen hebben wanneer je de echte LIEFDE bezit.

  Vaak vragen wij GOD om wonderen, maar wanneer die wonderen geschieden hebben wij ons commentaar en zijn/worden ziende blind.

  Omdat het primaire, fundamentele en essentiele vaak ontbreekt waar GOD om vraagt en als voorwaarde stelt, namelijk: LIEFDE.

  Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. De mens is vaak dusdanig in de war, dat men GOD denkt te kunnen instrueren. Op de koop toe te instrueren wie en waanneer GOD iemand moet straffen, vergeven en dergelijke. Terwijl zij allen vergeving van GOD nodig hebben.

  Daarom zegt GOD nader tot mij en IK zal tot u naderen. GOD heeft u en ik geen boodschap te geven wie HEM heeft genaderd. En dan doet GOD hetgeen dat HIJ wil doen als men tot HEM genaderd is.

  Wanneer u in uw binnenkamer bent weet ik niet welk contact u met GOD zoekt of hebt. Dat is tussen u en GOD en gaat een ander niet zo zeer aan, want die is mens als u, tenzij u iets met de ander omtrent GOD wilt delen.

  Laten wij blij zijn dat GOD zich middels ons mensen wil manifesteren. Maar GOD min of meer de les voor te lezen, in onze vaak meer dan zondige opstelling met onze verwerpelijke gedachten, gaat zeker te ver.

  Vraagt u GOD om liefde, dan zult u GOD’S beslissingen misschien kunnen accepteren, misschien begrijpen en enigszins doorgronden. GOD is LIEFDE.

  Zodra u GOD iets kwaads verzoekt of uw medemend iets verwenst, verdwijnt GOD uit uw midden. Al bevindt u zichzelf op dat moment in GOD’S huis.

  Onze WAARACHTIGE GOD is een GOD van LIEFDE.

  Wij behoren daarom elkander GOD’S LIEFDE te betonen.
  Niet uw liefde, maar de LIEFDE die GOD u dan geven zult als u HEM erom vraagt Het is niet liefde inclusief haat, kwaadsprekerij of dergelijke.

  Wij allen hebben vergeving van GOD nodig. Wees daarom niet jaloers wanneer u enigszins merkt dat GOD uw broeder/zuster heeft vergeven door zijn LIEFDE. Wees eerder blij om van een dergelijke DIMENSIE deel te van mogen uitmaken c.q te mogen waarnemen.

  Als familielid – neef en peetzoon – van een der omgekomenen van de revolutie in Suriname destijds de PROMINENTE VAKBONDSLEIDER en GROTE ZOON van Suriname, Cyrill Daal. Dat de namen van welke omgekomene wordt misbruikt, dient een halt te worden toegeroepen. Daarnaast indien in ogen van sommigen aan de orde: Suriname heeft nooit een “oog om oog” en “tand om tand” cultuur. Dergelijke voornamelijk Westerse taferelen, dienen wij verre weg te houden van ons Geliefd Suriname. Een herstel in liefde en begrip is des Surinaams en hoeft niemand zich voor te schamen. A no sma w’e kirie!

  Resumé:
  “Hebt uw vijanden lief”;
  We zijn schuldig elkaar lief te hebben;
  Zonder LIEFDE is alles wat we doen waardeloos voor God.

  AUTHENTIEK en INTEGER!


  Maak melding

 13. bouterse jij bent een president met bloed aan de handen jij zal nooit een goede president zijn met zo verleden je hebt het verpest voor je zelf en dan groot praten op het feest wat je voor surinaame binnen hebt gehaald al haal je bakken met geld binnen voor je zelf en surinaame bloed bloed kleeft aan jou handen en dat was je niet zo maar weg daar is geen zeep voor in de wereld kijk naar vene hij deed wat hij kon zijn best en hij heeft geen bloed aan zijn handen nooit nooit zal jij een goede president zijn god bless surinaame


  Maak melding

 14. sra
  Ik vind het jammer dat jij je pc gebruikt om zoveel onzin te spuien hier.Jij bent de grootste nul en lul hier op het forum.Jammer dat ik me een beetje aan jou stijl moet aanpassen,maar hiermee hoop ik dat ik toch een beetje overkom bij je.Wat een nep Surinamer ben je.


  Maak melding

 15. Vene
  Jij doet het weer'”mijn woorden die ik gebruik tegen mij gebruiken.
  Jonge als jij geen eigen woorden kan gebruiken ,,houd dan je mond .
  Jij bent geen surinamer en jij bent er niet geboren’,ik ben er wel geboren.
  Wie is dan die nep surinamer ?


  Maak melding

 16. HEH Julie uilebaks ga naar Suri,,,daar helpen dan december moorden herdenken.NL heeft 400 jaar moord gepleed in Sur.Waarom herdenken jullie niet. BOuta is een Masia hij is een afgevaarde van GOD.Jullie Willem graag dat Sur dekolonist wordt. EN dan rennen jullie daar naar toe voor als zelf Masia te doen.Jullie verstoren de openbare orde in Suri..In een Democratie land mag je amnestie gebruiken. Ga thuis wat beters te doen.Ga protesteren waarom NL de dossier niet willen geven. Wat zijn jullie zielig..


  Maak melding

 17. En jullie mapimisten zijn te beroerd om in te staan voor de consequenties van die vuile stront oorlog, die een veelvoud aan slachtoffers teweeg heeft gebracht.

  Wanneer die bom gaat barsten zullen de straten van Paramaribo te klein zijn.

  Hoe naief kan een mens wel niet zijn!!!


  Maak melding

 18. Wat Spong en consorten moeten beantwoorden is hoe kan het zo ver gekomen zijn dat het Surinaamse volk achter deze man staat.Hij is rechtmatig gekozen tot president van het land.Moeten mensen als Spong en consorten niet eerst voor de spiegel gaan staan.De weg naar deze tragische gebeurtenis is te wijten aan de NPS.Nu zijn ze heel stil.Ze laten nu de voetoeboys van de VHP het woord doen.


  Maak melding

 19. @Koos de Jong/Henk Molenaar (nep suri`s/nep bakra)

  Dat de FRIEZEN van Nederland een aparte provincie of land willen maken, even zo goed dat amsterdam en rotterdam een oorlog met elkaar zouden kunnen voeren vanwege verschil in denken en handelen geloof ik heilig in, maar dat het jullie ooit zal lukken van europa een natie staat te maken is nu al een mislukking en natte droom als een lijdensweg.


  Maak melding

 20. sra mi skatje,..

  ..dat gen wat jou voorvaderen maakte tot een IQ su·pre·ma·tie kan ik hier niet terug vinden!!!….wat is er dan fout gegaan bij de verdere evolutie???

  tjek para-pino,jimmy,..en nog een heleboel alsook jij zelf 🙂


  Maak melding

 21. @paraman.

  jij bent en blijft een ongelofelijk, onbeschoft, varken!
  Typisch ndp-materiaal, net als je psychopathische criminele baas.

  Soort zoekt soort.


  Maak melding

 22. @sleur.

  Al zit je elke zondag op de eerste rij in de kerk, het zal niet helpen.
  Jij hebt bloed aan je vingers.
  Heb jij niet hoogst persoonlijk je eigen peetvader opgehaald..

  Jij hebt geen peetvader meer, daar heb jij persoonlijk voor gezorgd.
  Als hij toen wist wat hij nu weet, de herrasment van zijn familie die jij hier dagelijks doet, had hij wss je kop ondergedompeld gehouden.

  Bidden gaat je niet meer helpen, je ‘kla-vieters’ zitten onder het bloed.


  Maak melding

 23. T.R.Sleur

  Wij vechten niet namens de peetzoon en neef van C.Daal!
  Wij vechten voor C.Daal!
  De steun van de peetzoon en neef van C.Daal hebben wij nooit om zijn steun of advies gevraagd om de strijd tegen de moordenaar van zijn oom en ‘vader’ aan te gaan!
  En bovendien als je een Neef of Peetzoon heb als C.DAAL eens had , dan heb je geen vijanden nodig!
  Jammer dat de heer CYRILL DAAL een neef en peetzoon als deze heeft moeten kennen!
  Jammer dat niet de echte vader van die neef en pleegzoon neergeknald werd op 8 dec 1982!
  Dan zou zijn filosofie over vriend en vijand anders geklonken hebben ,ook jammer dat T.R . Sleur niemand heeft verloren op 8 dec 1982 want dan zou zijn Steve MEYE evangelie ook anders geklonken hebben!

  EEn vb van het T.R. Sleut filosofie,
  een moordenaar komt bij T.R.Sleur thuis en deelt hem mede dat hij van plan is een geliefde van T.R. Sleur te vermoorden.

  T.R.Sleur:
  U mag Uw duivelse plan uitvoeren hoor meneer de moordenaar,want de Paarse god die ik aanbid die strooit rond met Amnestie,dus U bent bij voorbaat al VERGEVEN EN ALLES IS REEDS VERGETEN DOOR MIJ!
  Gaat U,UW gang maar en maak gehak van mijn geliefde familielid.
  Ik hou toch eenmaal mijn familie en vrienden dicht bij ,maar mijn VIJANDEN EN MOORDENAARS ,HOU ik dichterbij mijn hart!
  U heeft mijn zegen hoor meneer de moordenaar en als U de criminele record van de paarse god overschreden zal hebben ,dan heb ik een tweede god erbij, en dat zal U zijn meneer de moordenaar!!


  Maak melding

 24. Vraag,hoe kant het zo ver gekomen zijn dat een deel van de Surinamers achter crimineel en massamoordenaar Bouterse staat?
  Antwoord moreel verval.
  Als je als mens niet de fatsoen kan opbrengen op respect te tonen voor jou landgenoten die standrechterlijk zijn geexecuteerd door die beest Bouterse dan ben je in mijn ogen onmenselijk.


  Maak melding

 25. De Pres DDB is de enigste en de echte SU bevrijder van de Kolonisator/NL.
  Dankbaarheid aan de Pres DDB dat SU in zijn eigen land de Baas kan spelen.
  Terwijl de andere SU in hun onwetendheid NL hielp om SU wederom Kolonie van NL te maken.
  Nog steeds helpen een groep koppige SU, dat SU wederom afhankelijk wordt en dat NL wederom de Baas kan spelen.
  Was er wel sprake van Democratie in 1982 of was het niet? Het was niet, daarom was het ook mis gegaan.
  De gevolgen van de daden zijn zelf die 15 slachtoffers geweest. Een slechte voorbeeld gedrag heeft dus ook slechte gevolgen teweeg gebracht. Een les dat de SU moeten leren.
  Wanneer de waarheid commissie uitgevoerd wordt zullen dan pas door de Pres DDB en de anderen de echte waarheid boven water komen. En dat is dat NL voor alle slechte gebeurtenissen in het verleden de Hoofd dader was geweest. Dus de Hoofd verdachte is.
  Het enigste wat de nabestaanden moeten doen is om mee te helpen met de waarheid- en verzoening commissies.
  Nadat de waarheid commissie uitgevoerd is kunnen ze alsnog hun iedeen naar voren brengen, voordat de verzoening commissie uitgevoerd wordt.


  Maak melding

 26. Citaten van nabestaanden!

  “De hoofdverdachte is geen president geworden omdat God dat wil, maar simpelweg omdat een aantal personen in het parlement (naar mijn mening zonder principes) op hem heeft gestemd.
  Not God, but money was talking.”

  “De mensen die zeggen dat de oude politiek niets heeft gedaan, weten niet waar ze over praten.
  Venetiaan krijgt nu de schuld. Je zou bijna het gevoel krijgen dat hij de moorden heeft begaan.

  Laten we eerlijk zijn, mogelijk had hij meer kunnen doen bijvoorbeeld wetten er door krijgen dat personen die vonnissen op hun naam hebben, nationaal en internationaal, nimmer president of minister mogen worden, personen die verdacht worden van strafbare feiten, geen president of minister mogen worden. Dat klopt, ja. Hij had dat kunnen doen en dat is jammer genoeg niet gebeurd.”

  “De schuld wordt ook gegeven aan de heer Henck Arron, omdat hij de militairen een stelletje padvinders heeft genoemd. Is hij daardoor debet aan de coup van 25 februari 1980?
  Wat als de huidige vakbonden hun zin niet krijgen? Moeten ze dan ook naar de wapens grijpen?
  Ook Nederland krijgt de schuld, want ze houden ook nog de dossiers geheim.
  Iedereen krijgt de schuld, behalve de misdadigers. Toch zijn zij het die alle ellende hebben veroorzaakt!!”

  “Het waren toch volwassen mensen die de coup in 1980 hebben gepleegd? Het waren toch volwassen mensen die 15 mannen op 8 december 1982 hebben vermoord. Herman Gooding? De Moiwana doden? Wil men dat allemaal onder jeugdige overmoed brengen?”

  “Waarom zegt men niet: als er geen 8 decembermoorden waren geweest, was er toch geen probleem?
  Het lijkt wel alsof de mensen die Venetiaan de schuld willen geven, kijken uit de bril van de moordenaars. De wereld wordt op zijn kop gezet. Een dure prijs die Suriname moet betalen, vindt u niet?”
  bron:starnieuws.

  Ben het helemaal mee eens,
  Stof tot nadenken.


  Maak melding

 27. Wetenschappelijk Onderzoek!

  “Intellectuelen en politieke elementen aan de linkerkant van het politieke spectrum hebben in het begin het idee gehad dat ze op de drempel van een Socialistische Nirvana stonden, een revolutie!”

  “De Surinaamse elite die genoeg had van de stakingen, de politieke stilstand en wat men noemde het gedonder met Arron was blij met de jongens, die korte metten maakten met al die criminelen.
  Ook toen de militairen de oude politiek snoeihard aanpakte middels het BijzondereGerechtshof bleven de mensen stil.

  De militairen waren graag geziene gasten op feestjes van de elite. Vooral de heer Bouterse en meneer Horb lieten zich graag feteren. Opeens waren plaatsen als BS het Park en Oase gemeengoed voor deze jongens uit de achterbuurten van Paramaribo, opeens gingen alle deuren open, simpelweg omdat men de nieuwe wind die in het land woei een welkome verademing vond.”

  “De leugens werden van kwaad tot erger, iedere keer werden er weer grenzen overschreven, en iedere keer waren grote delen van het volk het eens met de maatregelen. Bijvoorbeeld het Bijzonder Gerechtshof, de rol van de militaire politie (MP) bij de opsporing van burgers, de pogingen van de militairen om de rechterlijke macht uit te kleden en onder hun controle te krijgen.

  De grootste schande van die periode was de arrestatie en berechting van wat men noemde de oude politieke orde.
  Dat de aanklachten wegens corruptie gebasseerd waren op verzinsels van anonieme en mogelijk rancuneuze bronnen, daar stond de gemeenschap niet bij stil, evenals het feit dat de mensenrechten van alle gevangen werden geschonden: Eddy Hoost kreeg een hartaanval terwijl hij in detentie zat, net als Wilfred Lieuw A Len.
  Theo Bean raakte gehandicapt, door de mishandelingen die hij moest ondergaan tijdens zijn detentie door de militairen. Henck Arron werd ernstig ziek, net als andere politici.
  Fred Ormskirk werd op Albina opgepakt toen hij voet aan wal op de Surinaamse bodem zette. In het gevang werd hij door de Sergeant- Majoor Roy Horb doodgeschopt.
  Wilfred Hawker werd later standrechterlijk neergeschoten.

  Vandaag de dag onderschatten de mensen de huidige president en zijn innercircle nog op precies dezelfde wijze als in het begin van de jaren 1980.
  De reden daarvoor is dat er nooit gedegen onderzoek over deze periode is geweest, dat mensen niet eens weten dat misdaden tegen de menselijkheid gepleegd veel omvangrijker zijn dan we op het eerste gezicht willen geloven.

  Wie niet leert van zijn eigen geschiedenis is gedoemd, en dat geldt ook voor de Surinamer.”

  bron:nospang


  Maak melding

 28. hij verbleef 9 maanden in mama’s vruchtwater zooo besmet, dat hij zoetwater niet kan uitstaan, en dus liever verkoopt aan Obiamang!!!

  hijzelf is debet aan onze kwikwateren 🙂


  Maak melding

 29. Wetenschappelijk Onderzoek;de getuigen!

  “Hoezeer de mensen de Militairen en hoezeer de mensen bleven geloven in de mythe van ‘vredelievendheid’ blijkt uit het volgende relaas:
  Als de huizen op hun grondvesten schudden en de rookpluimen de nachtvan 8 december 1982 grijs kleuren , komen er diverse mensen in actie. Niemand weet precies wat er aan de hand is, men weet dat er mensen zijn opgepakt en men weet wie ze zijn. Er wordt direct actie ondernomen.

  Er wordt een vlugschrift verspreid waarin staat dat er wederom mensen zijn opgepakt, en men eist de vrijlating en een verklaring van de NMR.
  De radio uitzendingen zijn gestopt, er is marsmuziek en hele dag blijft het verder onduidelijk wat er precies aan de hand is, tot in de avond de heren Kamperveen en Slagveer op de televisie verschijnen. Ze zijn duidelijk mishandeld, er gaat een schok door de gemeenschap.

  Hoe het met de andere gevangenen gaat weet niemand. De hele dag rennen er muitende militairen door de straten, de gemeenschap vreest het ergste.

  Het is 9 december in de nacht, 5 uur. Het lijkt alsof het rustiger is geworden. Mevrouw X. gaat op weg is naar het Fort Zeelandia, ze heeft een brief en een boodschap voor de bevelhebber.
  De boodschap is ondubbelzinng en duidelijk: Meneer Bouterse moet de mensen gewoon vrij laten, ze moeten naar huis gaan; de militairen moeten stoppen met het vernielen van de eigendommen van eerbare burgers en de rust moet wederkeren in het land.
  In de brief staat ook dat er medio 1983 verkiezingen moeten komen, en dat de militairen terug moeten keren naar de kazerne en als dat niet gebeurd wordt het land plat gelegd. Mevrouw X wordt binnengelaten, ze eist toelating, en wonderwel wordt ze ook toegelaten tot de kamers van de bevelhebber.
  Ze weet nog steeds niet waarom, komt het misschien doordat de heer Bouterse tot zeer kort voor de incidenten een graag geziene gast geweest, bij mevrouw en de andere lieden uit haar vriendenkring was?
  Ze vertelt aan de bevelhebber hoe ze over de zaken denkt hij luistert en zegt dat hij niets meer voor haar kan doen.

  Ze zegt stil: Ik was te laat. De laatste persoon was net doodgeschoten. We konden nu niets meer doen.
  Terwijl ik daar zit komen er mensen van het Bisdom. Een van de mensen probeert nog medicijnen voor de heer Gonsalves af te geven.
  Ze weten niet dat de mensen allemaal dood geschoten zijn.

  Mevrouw X: Opeens was de Bisschop Ziechem daar, samen met anderen..zij vroegen om medemenselijkheid en pieteit naar de nabestaanden, en refereerde de Bisschop aan het feit dat de bevelhebber ook Katholiek opgevoed was.

  Wat zij niet weet is dat er 10 uur wordt er gebeld naar diverse prominenten dat de lijken mogelijk in zee worden gedumpt.
  Vanuit het mortuarium komt echter bericht dat men daar rekening houdt met een influx van meer lichamen. De bevelhebber, bleek later, stemde toe en de lichamen werden vrijgegeven, onder zeer strikte voorwaarde, nl dat alle begravenissen op een door het militaire gezag te bepalen dag en tijdstip zouden plaatsvinden.
  Dat de mensen collectief ten grave zouden worden gedragen, en dat er geen (uitzondering) individuele uitvaartdiensten gehouden mochten worden, dat allemaal in het kader van het samenscholingsverbod en de avondklok.

  bron:Nospang


  Maak melding

 30. Wetenschappelijk Onderzoek;Ziet U de gelijkenis met 2012?

  “De decembermoorden hebben de grenzen van het toelaatbare nog meer doen vervagen.
  De moorden hebben de floodgates van de verloedering open gezet, de terreur verergerd.
  Wie niet direct na de decembermoorden vertrok is gezien of ongezien getuige geweest van de ergste mishandelingen en misdaden tegen de menselijkheid sinds de slavernij.

  Jules Sedney, schrijver van het boek De toekomst van ons verleden (1997) verbaasd zich over de manier waarop de Surinaamse gemeenschap de terreur van de militairen over zich heen heeft laten komen.
  Andere landen en soortgelijke gevallen leert ons echter dat het in de regel een selecte groep mensen is die hun nek uitsteken, de meeste mensen verkiezen echter het stilzwijgen, uit pure zelfbehoud.

  De mensen die achter bleven omdat zij zich niet lieten wegjagen of diegene die dachten dat ze tegen het regime konden strijden hebben in sommige gevallen een zware prijs betaald.
  De militairen waren druk bezig elke vorm van protest of dissidentie in de kiem te smoren.
  Schrijvers, maar ook intellectuelen die zich niet als blatende schapen achter de Stanvaste beweging aanholden werden alras monddood gemaakt.

  Er werd constant jacht gemaakt op mensen van wie men wist dat ze bezig waren onderzoek te doen, of mensen die volgens ‘Het gezag’ uit de school konden klappen.

  De decembermoorden hebben de grenzen van het toelaatbare nog meer doen vervagen. De moorden hebben de floodgates van de verloedering open gezet, de terreur verergerd.

  Wie niet direct na de decembermoorden vertrok is gezien of ongezien getuige geweest van de ergste mishandelingen en misdaden tegen de menselijkheid sinds de slavernij.

  Jules Sedney, schrijver van het boek De toekomst van ons verleden (1997) verbaasd zich over de manier waarop de Surinaamse gemeenschap de terreur van de militairen over zich heen heeft laten komen.
  Andere landen en soortgelijke gevallen leert ons echter dat het in de regel een selecte groep mensen is die hun nek uitsteken, de meeste mensen verkiezen echter het stilzwijgen, uit pure zelfbehoud.

  De mensen die achter bleven omdat zij zich niet lieten wegjagen of diegene die dachten dat ze tegen het regime konden strijden hebben in sommige gevallen een zware prijs betaald.
  De militairen waren druk bezig elke vorm van protest of dissidentie in de kiem te smoren.
  Schrijvers, maar ook intellectuelen die zich niet als blatende schapen achter de Stanvaste beweging aanholden werden alras monddood gemaakt.

  Er werd constant jacht gemaakt op mensen van wie men wist dat ze bezig waren onderzoek te doen, of mensen die volgens ‘Het gezag’ uit de school konden klappen.

  De vraag is echter: welke prijs is een mens, elk mens, bereid te betalen om te spreken en misstanden in een samenleving aan te kaarten?

  Welk offer kan en wil een mens brengen om te strijden voor gerechtigheid?

  De prijs kan ik u melden, is zeer hoog geweest, want wie een run in had met de militairen en later de Geheime Dienst, een dienst die feitelijk bestond uit mensen met banden in de onderwereld en drugs- verslaafden die rondreden in door de overheid op pof gekochte grijze Fiats, kon het mogelijk niet navertellen.

  Wie op onduidelijke reden werd opgebracht , kwam terrecht in het Fort Zeelandia of de Memre Buku Kazerne.
  Veel gevangenen hebben verteld dat ze werden ingespoten, de meesten weten nog steeds niet waarmee, ze weten ook niet waarom.
  Vrouwen werden gemolesteerd en aangerand, en bijvoorbeeld Paul Bhagwandas maakte foto’s van dit soort mishandelingen.

  De meeste mensen die het Militaire Gezag werden opgepakt , vertelden niet wat ze was overkomen, bang om last te krijgen, bang dat ze hun families in gevaar zouden brengen, maar vooral bang om niet geloofd te worden. ”
  bron: nospang

  Ik wens jullie een fijne leeszondag verder!
  Ik ga koken.


  Maak melding

 31. Een ander zorgelijke ontwikkeling is dat de NDP van Bouterse onlangs is begonnen met het mobileseren van de jeugd voor de verkiezingen van 2015. Letterlijk wordt er dus gezegd dat dit ter glorie is van de Grote Leider. Dit doet me sterk denken aan de ‘Hilter Jugend” die tijdens de IIe WO werd gehersenspoeld. Ik zou elke Surinaamse ouder willen verzoeken hun kinderen te verbieden zich in te laten met een partij wiens leider bloed aan de handen kleeft. Deze man is geen rolmodel voor de jeugd en heeft geen enkel opvoedkundige waarde!


  Maak melding

 32. @Vene
  Astrando is geen tweede schuilnaam voor sra!
  Het Nederlands Astrando is slecht maar dat van sra is vele malen slechter.Lees zelf maar EN HUIVER!!! 😳


  Maak melding

 33. De makers van de amnestiewet, de indieners van de amnestiewet, de voorzitsters van de DNA, El Somo, Lonny zijn zo slim, dat ze niet inzagen dat de amnestiewet die is aangenomen in de DNA een dode Twa Twa is, waarmee ze DDB, zichzelf en het gepeupel voor de gek houden of niet van toepassing is voor DDB en andere verdachten van de 8 december 1982 moorden.

  De amnestiewet is ondergeschikt aan de grondwet van de republiek van Suriname.
  De grondwet van Suriname is ondergeschikt aan internationale verdragen, die Suriname heeft bekrachtigd en er zijn nog meer zaken die aangegeven kunnen worden, dat deze amnestiewet geen enkele waarde heeft voor de verdachten van de 8 december 1982 moorden.

  De krijgsraad en rechtbank kan als ze de “amnestiewet” gaan verklaren, alleen maar meedelen dat deze wet voor de voortzetting van het strafproces voor de verdachten niet van toepassing is of een sta in de weg is en op grond daarvan ze hun werk gewoon kunnen voortzetten.

  DDB is een moordenaar en laf en de hele wereld, oa, CIA, DEA, USA, Groot-Brittannië, de EU/Frankrijk, Frans-Guyana, vreemdelingen legioen, Nederland/AIVD,enz UNASUR/Brazilië,Argentinië, enz, Caricom/Jamaica, Trinidad, enz, ACP, Zuid-Afrika, Ghana, Nigeria,enz, Indonesië, India, China, UN, Amnestie international, enz enz, weten dat hij niet fris onder de oksel is.

  De adviseurs en vrienden van DDB zijn alleen bezig hun eigen zak te vullen met belastinggelden/gelden verkregen uit de natuurlijke hulpbronnen van Suriname, domeingronden, mooie dik betaalde baantjes voor hun kids, familie, maar als puntje kong miet paaltje, zal je zien hoe snel deze ratten het zinkende schip zullen verlaten en het land zullen ontvluchten. Kijk maar naar landen van de Arabische lente hoe die gasten hun vege lijf probeerden te redden of van af komen. Er zitten enkele van deze suri profiteurs van begin jaren 80 en de moorden van december 1982 nu ondergedoken in Nederland/ EU en andere buitenlanden. De huidige profiteurs zal het niet anders vergaan.

  DDB is een moordenaar, lafaard en de hele wereld weet dat hij niet fris is onder de oksel. Wie houdt, wie voor de gek?


  Maak melding

 34. nederland is vrijwillig verplicht ddb op te pakken en op te sluiten in holland..

  nederland heeft tenslotte ddb veroordeeld tot 11 jaar gevangins straf voor drugs ..

  nederland moet onmiddellijk interpol inschakelen om deze dealer op te halen en in bewaring te nemen..


  Maak melding

 35. Zodra Bouterse valt zal de bevolking van Suriname spreken en handelen. Ik vrees voor velen die met hem hebben mee gedaan.
  Zie wat er nu in Argentinië plaatsvind, velen zijn opgepakt en zullen worden vervolgd.
  Dat hebben ze er voor over, anders was de amnestiewet 2012 er niet door heen gekomen. Suriname van vandaag is geen Suriname voor de toekomst.


  Maak melding

 36. Wat ben ik blij dat 8 december 2012 voorbij is. Het is weer wachten op 8 december 2013, 2014, 2015, 2016 enz. enz. 2030.

  JULLIE HUICHELAARS DIE 8 DECEMBER DRAMA MISBRUIKEN, JULLIE ZIJN GEEN KNIP VOOR DE NEUS WAARD.

  STELLETJE KAKKERLAKKEN, HET ELIMINEREN VAN DE HUIDIGE PRESIDENT VAN SURINAME ZAL JULLIE NOOIT LUKKEN.


  Maak melding

 37. “”Daders decembermoorden ‘te laf en niet bereid gevolgen daden aan te horen”

  Bovenstaande is pure onzin natuurlijk. Wij waarachtige en vaderlandslievende Surinamers hebben liever waarheidsbevinding ipv koppensnellerij via een politiek proces.

  The Truth and nothing but the whole Truth, is wat ons interreseert.

  Ik vraag me af waarom sommigen bang zijn voor de waarheid, komt ht omdat sommige duistere zaken het daglicht niet zal kunnen verdragen.

  Laten een keer voor de verandering niet in strijd leven met de waarheid en die achterna gaan.


  Maak melding

 38. Ray zegt “”‘DE LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST’.

  Ray je moet oppassen dat jij deze zware loden last niet de rest van je leven zal moeten dragen, want niemand zal ooit de gevangenis in gaan.

  Ik zou zeggen gooi die last van je schouders want dat zou je leven aangenamer maken, je zou vele malen gelukkiger zijn, je zou in ieder geval niet als een gek hier de wildste dromen zitten verkondigen alsof ze ooit werkelijkheid zouden worden.

  Jullie zijn stuk voor stuk goed ziek.

  Wij Surinamers zijn niet meer gek hoor, we hebben onze eigen weg gekozen en dat is President Bouterse als onze leidsman om het land duurzaam te ontwikkelen, niets zal jullie lukken zolang de meerderheid van het volk in Suriname achter deze President staat.


  Maak melding

 39. WAT IK LAF VIND IS DAT NED de DOS/NIET WEL OPEN DOEN
  MAAR DAT over hoor ik de land verraders niet dat vind ik laf ik wel ook graag weten wat er gebeurt is laat nl de dos/ open weet een ieder wat 8dec gebeurt is dan zijn jullie echte kerels steltje (Rediemo) i love suri


  Maak melding

 40. Zondag 9 december 2012 om 13:33 uur, door Paraman

  Paraman; Beste Paraman: Hadden jullie beschaving, dan was deze zaak allang opgelost !!! “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”

  Groet,Ram Ram, Goeda Hafies (Veel Wijsheid !!!)


  Maak melding

 41. front ,spong ,olland houden de nabestanden voor de gek dat bouterse wordt berecht of dat bouterse bang is .
  die tijd waar bouterse berecht kon worden als er ten minste bewezen kon worden dat hij de dader is …is verkeken .hij was toen een gewone burger en vene was president om hem te laten oppakken …nu daar bouterse het land vooruit helpt denken deze losers bouterse te kunnen berechten !!! nooit .allemaal gebakken lucht.
  podium taal zonder inhoud .front heeft politiek bedreven met de nabestanden in die 15 jaar .van alle riepen nze dat het net zich sluit rond bouterse .
  waar waren die fronters mee bezig vraag ik mij af .het klinkt triest maar de waarheid is hard …zelfs de jeugd weet niet wat zich heeft afgespeeld in al die 30 jaar ..wij weten over de geschiedenis van olland maar onze geschiedenis weten wij niet wat er gebeurt is in 82 en 86 …wat deed front al die jaren en ineens de mensen willen gebruiken …no no front olland en spong zo gaat het niet werken ..zo ga jij je doel niet bereiken suriname is bezig economisch zich te ontwikkelen en de jongeren willen vooruit kijken .
  er moet een oplossing komen maar dat bouterse berecht wordt geloof ik persoonlijk er niet in .als mensen denken dat de enige mogelijkheid berechten is dan moeten ze dat doen .


  Maak melding

 42. @Pero,..volgens mij ben je blind of super stom. Hoe kom je er bij dat het front Bouterse wou berechten? Heeft Venetiaan ooit op een podium gezegd dat hij dat van plan was?
  Volgens mij hebben de nabestaanden van die 15 door Bouterse vermoordde Surinamers een rechtszaak gespannen.
  Het is hun goed recht achter de waarheid te komen.
  Bouterse heeft daarover nooit opheldering gegeven.


  Maak melding

 43. 1. Leugens/gek houderij voor verkiezing van 1991
  Bouta is moordenaar, drugshandelaar etc. etc. etc.
  NF/NL verkiezing gewonnen en geregeerd van 1991-1996
  2. Leugens/gek houderij voor verkiezing van 2000
  Herhaling van Bouta is moordenaar, drugshandelaar etc.
  NF/NL verkiezing gewonnen en geregeerd van 2000-2005
  3. Leugens/gek houderij voor verkiezing van 2005
  Herhaling van Bouta is moordenaar, drugshandelaar etc.
  NF/NL verkiezing gewonnen en geregeerd van 2005-2010
  Opmerking:
  4. Leugens/gek houderij voor verkiezing van 2010
  Herhaling van Bouta is moordenaar, drugshandelaar etc. Maar het was teveel geworden en het volk had het ingezien en ook begrepen, waardoor deze zelfde Bouta de verkiezing in 2010 gewonnen had en President Bouta van SU geworden en zal ook zolang hij nog in leven is de Pres van SU blijven.
  En we zien het zelf van grote verandering in SU en ook ontwikkelingen die er plaats vinden zonder ontwikkelingshulp uit NL.
  Dus het volk heeft geen tijd voor verhalen van OGV etc etc.


  Maak melding

 44. Aahhh…deze discussies of liever gezegd ontaardende langspeel plaat herhalingen van bedenkelijk niveau geven de jonge kritisch denkende surinaamse scholier en student inzicht in wie nu in het centrum van de macht staat. Idem wie zijn volgelingen zijn en waartoe zij ook in staat zijn.

  Dus gaat zo voort.


  Maak melding

 45. suri patriot

  ik blijf erbij dat front politiek bedrijft met de nabestanden en dat olland bij betrokken is .vene kan rutte niet vragen die documenten vrij te geven wetende dat de zaak dan een andere wending zou gaan nemen .oeng libie sma dat vene bouterse niet wil berechten …hij is dom geweest hij heeft zich laten mee slepen door olland.de roep om die documenten die 60 jaar bewaard zouden moeten blijven wordt steeds luider ..die beerput moet open en dan gaat men er achter komen wat voor vies spelletje olland op de achtergrond had gespeeld.
  om regeer macht te krijgen gaf vene lonnie amnesty en zo werkt het niet .ik vindt dat die marrons ook heel veel leed hebben veroorzaakt in de gehele surinaamse gemeenschap… en tot op heden heb je last van deze marrons.hoe lang gaat men deze mensen hun crimineel gedrag waar vene voor heeft gezorgd kunnen verdragen.
  in sommige gevallen val ik vene af wat hij heeft gedaan in het geval van bouterse en lonnie .vandaag de dag weet ik zeker dat vene spijt van heeft dat hij lonnie amnesty heeft gegeven …deze lonnie is nu gaan samen werken met zijn aartsvijand bouterse …niet om lands belang maar om zijn belangen van concessies die hij van vene heeft gekregen veilig te stellen .paars moet vooruit denken en zich niet laten afleiden …en dat heeft bouterse door .2,5 jaar bouterse veel bereikt het volk staat klaar om jou tot na 2015 regeermacht te geven .


  Maak melding

 46. pero
  welke wending zal die zaak dan nemen?zal uit die documenten blijken dat boutje niet de moordenaar is?
  Zal daaruit blijken dat hij 10 schone vingers heeft?
  Zijn het die blanke Nederlanders die de moorden hebben gepleegt?
  Heeft boutje nooit een staatsgreep gepleegt?
  Vertel me een keer duidelijk welke wending die zaak zal nemen.
  Zelf denk ik dat boutje precies weet wat in die documenten staat.Waarom doet hij zijn bek niet open.


  Maak melding

 47. vene

  ik zeg je die staats greep was nodig geen twijfel mogelijk…als wij een regering als voor 80 weer zouden krijgen zeg ik …een staats greep is geoorloofd .so so voer mang en corrupte lieden van de nps ktpi en anderen
  zij hebben voor de ellende gezorgd dat suriname is beland in een spiraal van geweld .
  ik wil echt niet aan die tijd denken ik wil vooruit kijken .niemand kan bewijzen wie wat heeft gedaan .ik was er niet bij ik wil dat suriname vooruit kijkt een amnesty en genoeg doening aan de nabestanden is het beste voor het land .bouterse berechten gaat nooit gebeuren laten jullie spong geen praatjes vertellen ..het surinaamse volk wil een waarheid commissie en dat is goed voor het land .ik wil vooruit kijken niet in die achter uitkijk spiegel steeds .vene heeft het veroorzaakt hij had de kans weg met vene mang vier zetels zijn zelfs teveel .


  Maak melding

 48. Net zo laf zeker als de dossiers op te bergen voor 60 jaren zodat er altijd met de vinger in 1 richting wordt gewezen terwijl de waarheid er misschien wel anders uitziet!


  Maak melding

 49. HET GEWETEN

  Ingezonden: Slachtoffers 8 december waren Surinaamse democraten
  Sunday 25 November

  Tegenwoordig wordt er te pas en te onpas gesmeten met de termen koloniaal en anti-koloniaal. Het lijkt wel alsof iedereen elkaar de maat wil nemen en of we nog in het koloniale tijdperk leven, terwijl Suriname al zelfstandig is sinds 1954 (Koninkrijksstatuut) en staatkundig onafhankelijk sinds 1975.
  Ook president Bouterse paste deze methode toe bij zijn speech afgelopen zaterdag voor de ACP leden. Hij kenschetste de bezwaren tegen zijn aanwezigheid bij de EU-ACP conferentie als koloniale bemoeizucht van enkele niet nader genoemde landen.
  Deze demagogische truc blijkt nog altijd goed te werken en werd kennelijk als zoete koek geslikt door de ACP-leden. Niemand kwam op het idee om de vraag te stellen aan de president, waarom de slachtoffers van 8 december 1982 moesten sterven en waarom Nederland opkomt voor de nabestaanden, die zowel in Suriname als in Nederland woonachtig zijn. Ook vroegen de ACP-leden zich niet af, of de slachtoffers van 8 december 1982 de koloniale zaak dienden of dat wij hen juist moeten zien als oprechte Surinaamse nationalsiten en democraten.
  Over de Surinaamse staatsgreep van 25 februari 1980 is het laatste woord nog niet gezegd. In een interview met de journalisten Gerard van Westerloo en Elma Verhey van december 1982 (dus bijna drie jaar na de staatsgreep) gaf het toenmalige hoofd van de Nederlandse militaire missie kolonel Hans Valk toe, dat hij met strategische, taktische en operationele adviezen aan zijn beschermeling Desi Bouterse een belangrijke rol had gespeeld bij de staatsgreep. Volgens Valk waren zaken later uit de hand gelopen, mede door de rol die Cuba en ook de CIA speelden in de jonge republiek Suriname.
  Veel Surinamers – ook onder de latere slachtoffers van 8 december – waren aanvankelijk enthousiast over de Revo. Maar geleidelijk bleek het regime te ontsporen en nam steeds meer de vorm aan van een meedogenloze militaire dictatuur met marxistische inspiratie. Hiertegen groeide een groot maatschappelijk en intellectueel verzet in de aanloop naar december 1982.
  Van de slachtoffers is bekend dat twee bereid waren om de wapens op te nemen, de militairen Rambocus en Sheombar. Maar de overige slachtoffers waren prominente Surinamers: journalisten, advocaten, wetenschappers en een vakbondsleider, Cyriel Daal, die openlijk streefde naar herstel van democratische verhoudingen. Deed Daal dat om Nederland een plezier te doen? Daar geloof ik helemaal niets van. Daal was, net als de andere slachtoffers, een Surinamer in hart en nieren die niets wilde weten van koloniale bemoeienis. Hij wilde een vrij en zelfstandig Suriname, niet een Suriname dat geregeerd werd door de grillen van dictators of van een kolonisator.
  De slachtoffers van 8 december 1982 stamden uit heel verschillende lagen van de maatschappij en politiek gezien kwamen ze zowel van “links” als van “rechts”. Het enige gemeenschappelijke kenmerk dat zij bezaten, was hun intellectuele verzet tegen de willekeur van een militaire dictatuur. Dat ideaal en die vrijheid van geest , hebben zij moeten bekopen met de dood.
  Volgens Minister Lackin van Buitenlandse Zaken hoeft hij op het vlak van de mensenrechten geen lessen te leren van een voormalige kolonisator. Je zou de redenering ook om kunnen draaien: door de vermoedelijke betrokkenheid van kolonel Valk bij de staatsgreep van 1980 en door het eigen twijfelachtige koloniale verleden, heeft juist Nederland de morele plicht om op te komen voor de slachtoffers van 8 december 1982 en hun nabestaanden. Ik vind het daarom begrijpelijk dat Nederland problemen heeft met Bouterse als gastheer bij zo’n conferentie en dat had voorkomen kunnen worden als de organisatoren vooraf beter nagedacht hadden over de locatie. Nu lijden zowel Suriname als Nederland onnodig gezichtsverlies.
  Jan Gajentaan

  HET GEWETEN

  “Het enige gemeenschappelijke kenmerk dat zij bezaten, was hun intellectuele verzet tegen de willekeur van een militaire dictatuur.”

  Laat het nou juist dit “intellectuele” aspect waar DDB geen antwoord op had, moeten leiden tot de dood van deze 15 vooraanstaande Surinamers.


  Maak melding

 50. Vreemd gewaarwording als je beseft dat er wel een ‘monument Acht December 1982’ voor 15 geëxecuteerde Surinaamse zonen bestaat, maar niemand is berecht! Hoe zo?
  Welke historisch boodschap geven we hiermee aan de komende generaties (ook aan de jongeren die na 8 december 1982 geboren zijn)?
  Jongeren moeten er toch op kunnen vertrouwen dat zij in een rechtsstaat leven en zelf verder kunnen gaan bouwen aan een bloeiende en eerlijke samenleving. Als de komende generaties dit rechtsgevoel niet terugkrijgen, zullen velen van hen groeien tot onverschillige volwassenen en burgers.
  Ik vind dat erger dan de executie zelf. Want dit traumatisch onrecht-gevoel zal van generatie op generatie worden overgedragen. Dat moet stoppen!
  Zalvende woorden helen geen wonden, deze wond blijft doorwoekeren als een kankergezwel in de samenleving.
  Amnesty is inderdaad alleen in het belang van individuele personen, die op een gewiekste manier erin slagen om grote delen van een volk te misleiden (Dit is meerdere dictators en machtswellustige personen in de wereld voor korte of langere tijd gelukt)! Daarmee kan je de toekomst van een SU-samenleving niet genezen. Het enige wat helpt in deze is berechting, dan is 30 jaar echt niet te lang!
  Hulde aan de heer Ruben Roozendaal, omdat hij als verdachte door zijn aanwezigheid op de herdenkingsdienst de eerste stap heeft gezet, welke uiteindelijk zal leiden tot waarheidsvinding over de ‘december moorden’. En zo kan SU in het reine komen met haar geweten!


  Maak melding

 51. Die katholieke priester zegt; laten we verzoenen met een kus!
  Deze priester is zeker vergeten dat onze Jezus Christus ook werd verraden door een kus?!?

  Nee, er zal pas rust en gerechtigheid komen zodra de welbekende daders zullen worden berecht en gestraft.
  Zolang deze parasieten van ons mooie land nog op vrije voeten lopen zal er niets veranderen, ongeacht wat we graag zouden willen.
  Gerechtigheid en vergeving gaan niet samen in de rechtsgang.
  Gerechtigheid zal en moet zegen vieren alvorens er eventueel over vergeving gesproken kan worden.
  En 1975, de enige laffe persoon is Bouta omdat hij zichzelf en zijn handlangers amnesty heeft gegeven.
  Als je nou onschuldig bent, waarom dan met grote haast die wet erdoorheen jassen?
  Nee, de amnesty wet is gemaakt door een bang en laf kereltje zonder enig besef of moraal.
  Maar wat kun je verwachten van een ongeschoold figuur?
  Grote bek en veel geschreeuw, maar als het op de waarheidsbevinding aankomt is die paarse blaaskaak nergens te bekennen.
  Grote ambitie’s en een grote bek, meer heeft Bouta niet, en zeker geen gevoel voor gerechtigheid!


  Maak melding

 52. ondag 9 december 2012 om 23:11 uur, door pero
  vene

  ik zeg je die staats greep was nodig geen twijfel mogelijk…als wij een regering als voor 80 weer zouden krijgen zeg ik …een staats greep is geoorloofd .so so voer mang en corrupte lieden van de nps ktpi en anderen

  Hoe oud ben je pero?
  Die coup was om een paar militairen te bevrijden hoor mi boi,niet om het land over te nemen.
  En waarom wil je dan nog de documenten van Nederland inzien?Als dit een coup van boutje was ,dan heeft Nederland toch niets mee te maken.
  Dus ga maar lekker eerst je huiswerk doen,voordat je als een papegaai andere mensen loopt na te praten.


  Maak melding

 53. Een grote schande voor Suriname om met een grote lafaarsd als president opgescheept te moeten zitten, maar doordat er de afgelopen 30 jaar nog meerdere lafaards rondliepen en het voor het zeggen hadden, kon het gebeuren dat deze moordenaar door een stelletje ongeschoolde mongolen gekozen werd om president van dit land te kunnen worden i.p.v. dat er een intelectueel met een titel voor zijn naam als president van dit land zou zijn gekozen, maar de aanhang van die paarse bende weten vaak niet eens wat zich heeft voorgedaan, en hebben vaak niet eens het besef hoe beperkt je bent met zo,n crimineel en moordenaar als president, al kijk je alleen maar naar de landen waarmee deze moordenaar kontakten mee heeft, dat zegt al genoeg van zijn status, en de status voor het land Suriname is dat een grote blamage, op zo,n manier blijft dit land de naam van een bananenrepubliek behouden.


  Maak melding

 54. certain people in suriname always putting the majority down,by writing that the majority of Surinamese people are dumb,the majority has spoken,the president is the preaisent,what you gonna do,???,belittle people jack,is that it,,thats your sevice to the country of SUriname,you are raciist sir ,the marrons that are such a problem,according to your versión,so far the people are waiting to be helped with water,healthcare and housinghow you gonna help,this should be your main concern,not how to put the president down,God saw your heart,thats why no one voted for you.


  Maak melding

 55. Jesus christ ,forgave the president long time ago,you are stock with december moorden,you are so perfect,since you are without sin,throw the first rock,in jeasaja 54:17,it says that no weapon thats formed against a child of.God shall prosper,its the inheritance of every christian that every tongue that rises up against a christian,in judgement,he or she can condemn that individual or entity,so you dont have a case .just live with it.


  Maak melding

 56. @Jack Russel
  Ter aanvulling:Betreft ongeschoolde mongolen met ziekelijk gedrag.
  Alleen mensen met een ziekelijk gedrag adoreren een MOORDENAAR tevens press.
  IK vraag me nog steeds af wat voor uitstraling deze ongeschoolde hond heeft heeft richting Buitenland…hij legt staatsbezoeken af richting landen die geen toegevoegde waarde hebben voor SU.


  Maak melding

 57. Dirk,Vene,jackrussel
  Dirk,als jij in jezus geloof ,dan bedoel ik de echte jezus(jahshua)en zijn boodschap ,voor dat de romeinen hen in een boom hadden opgehangen,begrepen had dan zou jij niet met afgunst in jou hard zulke uitspraken naar voren halen,evenmin onschuldige mensen schuldig verklaren en respect voor de staatshoofd van Su hebben”maar dat zal jij die in een fictieve god geloof niet begrijpen.

  Vene
  Nogmaals,die coup is door jou land(nedland)gedoceerd met de bedoeling suriname in een militaire houd greep te houden voor eigen belang en niet voor belangen voor/van suriname.
  Bouterse heeft er goed aangedaan om zich ,toen hij in Su was,niet aan die politieke moord spel van nedland vast te klampen maar een eigen pad op te slaan die geen betrekking met nedland hebben”alhoewel nedland via front militairen in Su opdracht gegeven had om een tegen coup inwerkingtreding te stellen om bouterse te laten vermoorden en dat vanwege zijn informatie die belastend voor nedland zou zijn.
  Wat zou jij dan doen als soldaat”zou jij jou verdedigen of zou jij blijven staan om vermoord te worden.
  Natuurlijk zijn er doden en gewonden gevallen”alle medeleven en respect voor die mensen”,maar realistis gezien zijn er aan beide kanten gewonden en doden gevallen en dat omdat nedland de macht in Su via een surinamer op een duistere manier wide handhaven met de gevolgen van dien.

  Jackrussel
  De landen waar Su mee werk zijn ook landen die door mensen als jou op een zwarte lijst zijn gezet ,”het zijn landen die niet afhankelijk van de euro landen zijn maar hun eigen geld waarde,leefwijze hebben.
  Dan mag jij de president van suriname uitschelden zoveel als jij wil en hem nog zwarter proberen te maken het zal geen effect hebben”,en dat de schepper van leven hem de wijsheid ,kracht,gezondheid,verstand mag geven om het volk en land verder in goede banen mag leiden.

  President bouterse
  Krakti,koni,,tang orie na pasie,”wantie deng witmang wanie broko Ju “ná deng ê leij.


  Maak melding

 58. Hee Pero, het surinaamse volk is helemaal niets gevraagd. Laat staan dat ze een waarheids commissie steunen. Je moet echt ophouden namens HET VOLK te spreken. Slaat helemaal nergens. Preek lekker voor je eigen paarse parochie.

  1) amnestie stond niet in de verkiezingsprogramma van bouterse

  2) waarheids commissie stond niet in de verkiezingsprogramma van Bouterse

  KIEZERSBEDROG ! Als het volk dit had geweten, hadden ze wellicht nooit op Bouterse gestemd.

  Dit is een primaire zaak tussen de onafhankelijke rechter en Bouterse. Iedereen die een misdaad heeft begaan moet zich verantwoorden voor de rechter. Als de coupe geoorloofd was, spreekt de rechter Bouterse vast vrij. Maar goed, Bouterse is een schijtzak en verschuild zich achter een amnestiewet. Whahahaaa amnestie kun je alleen krijgen als eerst schuldig bent bevonden. Bouterse bekent dus schuld.

  Pero, het enige wat ik van jouw hoor is Front en Olland. Get a life broeder, ga hulp zoeken, laat je opnemen in een lawman osso.

  Bij gebrek aan nieuwe jonge leiders zal ik altijd voor het fatsoen kiezen. Dan maar liever Venetiaan of Santoki als president.


  Maak melding

 59. Er zijn er enkele op deze forum die niet inzien dat zij mentale zowel gestelijke slaven van het tegenwoordige kolonialisme zijn en een persoonlijk op het staatshoofd van suriname probleem hebben “dat zij vast geroest zijn met hun aangeleerde witte mentaliteit.


  Maak melding

 60. Wat voor kennis hebben de jongeren om Su stabilieteit te garandere of om met eigen kennis en waarde het land opbouwen,.
  Nu haal jij jongeren erbij omdat jou positie aan het afnemen is en dat vind ik laf “of denk jij de jongeren van Su te kunnen overhalen om als die jongeren van nedland te denken en zo verdeeldheid tussen jongeren en ouders te creëren.
  Jackrussel,het is duidelijk wat voor richting jij naar toe wil sturen,”mag ik jou erop aanwijzen dat jou richting niet gevolg zal worden en dat jou poging daartoe tevergeefs zal blijken te zijn.
  En dat jullie geen surinamers zijn,hebben wij al door..


  Maak melding

 61. Net als jij die niet wil accepteren dat jij nog in gedachte een slaaf van een ander ben .
  Wie is dan die redimusu,wij die positief en opbouw ons mening geven of jij die steeds met negatieve uitleg gelijk probeert te krijgen”,als het goed of slecht nieuws uit su is jij blijft maar negatief lullen.


  Maak melding

 62. Beste SRA, feit dat ik tegen Bouterse en jullie paarse ezels ben, betekent niet dat ik negatief ben over Suriname. Knoop dit goed je oren ! Ben er nog steeds om de jaar, anders zou ik Su links laten liggen.

  Ik ben teleurgesteld in mijn broeders en zusters dat zij de pad hebben gekozen van het kwaade. Het addoreren evan een coupe pleger, moordenaar anex drugsmokkelaar is een slechte zaak. Suriname is diepgezonken. Er is sprake van moreel verval, misdaad loont en het lak hebben van de rechtstaat is tot de norm verheven. Rechter zijn in Suriname is een hondenbaan en je bent je leven niet zeker.

  Bouterse is niet groter dan de staat Suriname en zeker niet groter dan de al machtige. Iedereen gaat verantwoording afleggen op een één of andere manier.


  Maak melding

 63. koos de vele negatieve berichten en vergelijk die jij over suriname hebt gezegd spreken boekdelen.
  jullie zijn als kameleons die steeds van kleur veranderen als het te heet wordt onder jullie poten .koos wil suriname als ontwikkeling land gaan vergelijken met nederland , hoe kan dat ben je niet te ver geschoten met je uitspraken en nu het proberen te nuanceren dat je van suriname houd ,je bent een leugenaar .


  Maak melding

 64. Patrong, je hebt wel lef om mij weg te zetten als leugenaar. De grootste leugenaar van Suriname is op dit moment aan de macht. Van zijn beloftes komt geen ene moer terecht. Volgens mij geloof jij nog steeds dat de aarde plat is en dat Sinterklaas nog bestaat.

  Ik ben alleen negatief tov dit regime met Bouterse in het bijzonder. Als jij vindt dat ik hiermee negatief ben over Su, prima toch. Wat jij vind is niet zo belangrijk.


  Maak melding

 65. Koos de Jong

  Patrong, je hebt wel lef om mij weg te zetten als leugenaar. De grootste leugenaar van Suriname is op dit moment aan de macht. Van zijn beloftes komt geen ene moer terecht. Volgens mij geloof jij nog steeds dat de aarde plat is en dat Sinterklaas nog bestaat.

  Ik ben alleen negatief tov dit regime met Bouterse in het bijzonder. Als jij vindt dat ik hiermee negatief ben over Su, prima toch. Wat jij vind is niet zo belangrijk.

  Beoordeel maar niet alleen hij vindt dat ook de rest van de bevolking.


  Maak melding

 66. Dirk

  Die katholieke priester zegt; laten we verzoenen met een kus!
  Deze priester is zeker vergeten dat onze Jezus Christus ook werd verraden door een kus?!?

  Nee, er zal pas rust en gerechtigheid komen zodra de welbekende daders zullen worden berecht en gestraft.
  Zolang deze parasieten van ons mooie land nog op vrije voeten lopen zal er niets veranderen, ongeacht wat we graag zouden willen.
  Gerechtigheid en vergeving gaan niet samen in de rechtsgang.
  Gerechtigheid zal en moet zegen vieren alvorens er eventueel over vergeving gesproken kan worden.
  En 1975, de enige laffe persoon is Bouta omdat hij zichzelf en zijn handlangers amnesty heeft gegeven.
  Als je nou onschuldig bent, waarom dan met grote haast die wet erdoorheen jassen?
  Nee, de amnesty wet is gemaakt door een bang en laf kereltje zonder enig besef of moraal.
  Maar wat kun je verwachten van een ongeschoold figuur?
  Grote bek en veel geschreeuw, maar als het op de waarheidsbevinding aankomt is die paarse blaaskaak nergens te bekennen.
  Grote ambitie’s en een grote bek, meer heeft Bouta niet, en zeker geen gevoel voor gerechtigheid!
  denk je dat zeker? terwijl de vermoorde mensen langer dan 30 jaar naar hun einde zijn gestuurd zonder proces. maar overigens wie ben jij? opper rechter of opper God. judge your self before you jugde others.


  Maak melding

 67. steeds hebben deze fronters het over moraal .moraal vervalt niet als jullie het willen hebben over moraal .sebrenicia indonesie de nederlanders die kinderen misbruiken en nog paspoorten krijgen van hun consulaat in brazilie cambodia thailand waar is de moraal .niets is er aan de hand met het surinaamse volk dat zij bouterse hebben gekozen als president .het surinaamse volk heeft moraal .ze hebben geen pedofielen partij in suriname .kinderen dienen beschermt te worden door volwassenen en meer nog de staat…waar is de moraal.homos die schaars gekleed op boten hun schaamte vertonenen met ministers en kontjes schudden.
  ik zou mij schamen als de president van suriname dit zou doen .voorde fronters is het normaaal omdat die witte man het accepteert ….maak die grap niet in suriname .nu is men van plan kinderen te leren om twee mannen te zien kussen en samen wonen als normaal moeten zien .waar is het moraal.kinderen blijven vragen en als ze gaan vragen juffrouw waar stopt die man zijn geslachts deel als hij wil vrijen met een man .
  wat moet het antwoord zijn van die juffrouw dang .
  toch niet normaal om mensen en hun kinderen te dwingen om homos boelers te accepteren op een wijze waar het moraal zoek is .je kan een kind wel vertellen dat man en vrouw kinderen kunnen maken en waar de man zijn geslacht deel in stopt …maar niet van man en man .
  chame schande en deze vieze rikken willen het hebben over moraal .mijn kind gaat van die school als ze dat doen . de fronters moeten zich schamen ..ze weten heel goed dat dit in suriname en landen met moraal nooit ter sprakke zullen komen op scholen .als het aan sommige surinamers ligt moet men het accepteren .ze denken alles te willen over nemen wat in nederland als normaal wordt gezien …no no niet alle surinamers pikken het ze hebben moraal.turken en marokanen en amerikanen gaan het ook niet pikken en terecht .wat mensen in huis willen doen moeten zij zelf weten het is hun huis kamer
  maar ga het niet promoten of mensen dwingen dingen te accepteren die niet normaal zijn .


  Maak melding

 68. nederland heeft altijd amnesty gegeven aan zijn mensen sinds de tweede wereld oorlog en ook nog als misdaden 40 en 45 jaar oud zijn .zie laatst nog sebrenicia en indonesie het is verjaard .de slager die zijn eigen vlees keurt .de voc van balkenende leeft nog zo kunnen wij nog door gaan .ik keur niets goed wat er is gebeurt in de jaren 80. de mensen die dood zijn gaan wij niet tot leven meer kunnen wekken ,wij kunnen van leren en de na bestanden schadeloos stellen en een waarheid commissie instellen om achter het ware toedracht te komen .waar amnesty mogelijk is .maar als ik mensen hier moeten horen die ropen ze moeten het gevang in zeg ik dan moest vene brunswijk geen amnesty geven .dan heeft hij het om politiek gewin gedaan om samen met brunswijk te gaan regeren en dat is ook niet goed .brunswijk heeft gemoord en verkracht te samen met die marron groepen .


  Maak melding

 69. Beste Patrong: jij zit zo diep met je hoofd in in het achterwerk van Bouterse dat je volledig de weg kwijt bent.

  Waarom telkens Nederland er bij halen als het om een Surinamsse schending van mensenrechten gaar?


  Maak melding

 70. Patrong die heeft het maar al te vaak over Homos en boelers. Er vanuit gaande dat wetenschappelijk is bewezen dat de lui die daar maar graag en vaak tegen ageren zelf ook die gevoelens hebben maar die het gevoel onderdrukken en diep in de bezemkast zitten, laat ik het oordeel over onze Patrong aan het oordeel van de WKN forummers over…….Over het feit dat hij dom geboren is en tijdens zijn leven niets heeft bijgeleerd zullen we het voor het gemak niet over hebben…..


  Maak melding

 71. @@@ molenaar,who ceres,molenaar.
  mie mang ik ga jullie een ding zeggen ik kan jullie niet helpen als jullie geen eigenwaarde hebben .
  voor mensen als jullie die pessimistisch willen blijven denken …ook jullie gedachten gang respecteer ik .
  maar als jullie het voor het zeggen zouden hebben in suriname dagoe nanga kes kesie srif no bo wan tang ini sranang mie boi .
  oeng go draai salto dang sidong tap joe bal.
  jullie zijn slim paars is dom ik weet het .
  ik heb liever dat jullie dat zeggen dan iemand met zijn volle verstand .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.