Protest bij Consulaat-Generaal tegen amnestie wet

40

Op 7 en 8 december is het 30 jaar geleden dat 15 democratische Surinaamse zonen op brute en laffe wijze in opdracht van de toenmalige legerbevelhebber, de huidige president van Suriname, Desi Delano Bouterse, in het Fort Zeelandia werden gemarteld en standrechtelijk geëxecuteerd.

Op 30 november 2007 begon uiteindelijk het proces in Paramaribo tegen de moordenaars. Dit proces wordt steeds weer door de hoofdverdachte Desi Bouterse vertraagd. En met de aanname van de amnestie wet in april 2012, is de hoop op een spoedige afloop van het Decemberproces stukgeslagen. Toch heeft het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname het vertrouwen dat het recht in Suriname zal zegevieren. De schanddaden van het militair regime uit de jaren ‘80 mogen niet ongestraft blijven, zeker niet nu de hoofdverdachte is gekozen is tot president van Suriname.

Om kracht bij te zetten aan dit geloof organiseert het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, 30 jaar na dato, op zaterdag 8 december een stille fakkel protestbijeenkomst voor het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname aan De Cuserstraat 11 in Amsterdam Buitenveldert.

Verzamelen vanaf 17.00 uur hoek De Cuserstraat/Amstelveenseweg. Bus 170/172 vanaf CS. Na deze protestbijeenkomst vindt de herdenkingsbijeenkomst plaats in de Mozes & Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam. Metro 51, 53, 54 / tram 9, 14 (halte Waterlooplein). Het comité roept iedereen op aanwezig te zijn bij deze stille protestbijeenkomst tegen de Amnestiewet.

40 REACTIES

 1. GOED ZO !!
  DE strijd moet doorgaan!
  Amnestie kan en mag geen belemmering vormen om bouta en zijn handlangers uit de gevangenis te houden!
  De rechtgeaarde surinamers ondersteunen deze actie!!!


  Maak melding

 2. Surinamers laat de wereld zien dat wij niets te maken hebben met die criminele en moordenaars regering in Suriname.
  Die moordenaars bende van Bouterse zal vroeg of laat achter tralie verdwijnen.


  Maak melding

 3. De 8 decemeber gebeurtenissen zullen DDB tot aan zijn dood achtervolgen. Feitelijk ondergaat hij zijn straf reeds. Politiek zit hij klem tussen 2 politieke raddraaiers die hem hebben gered van een veroordelend vonnis door hun medewerking te verlenen voor de omstreden Amnestiewet. Het maken van beleid is nu wel een obstakel geworden voor DDB omdat hij rekening dient te houden met zijn ‘redders'(lees: Somo en Brunswijk). De vraag of hij de verkiezingen van 2015 kan omzetten in een klinkklare overwinning valt te betwijfelen.


  Maak melding

 4. De President van Suriname zit meer in het buitenland dan in het land zelf. Nu ook al. Zou 8 december dan toch wel vervelend voor hem zijn ? Als je onschuldig bent moet je als President van een Land toch wel je gezicht laten zien en opkomen voor Gerechtigheid en Vrede. Maar ik heb hem nooit ergens bij een herdenking gezien als steun voor nabestaanden. Een “Vader” van een land moet zijn “onderdanen” troosten, geestelijke en materiele hulp bieden. Kijk naar Obama en andere leiders. Ze zijn zichtbaar. Die van ons speelt verstoppertje en houdt zich bezig met Mercosur en andere organisaties, terwijl wij ons hier niet houden aan internationale verdragen.


  Maak melding

 5. ‘Mochten die komende beslissingen van de Surinaamse rechterlijke macht toch onverhoopt resulteren in stopzetting van het 8 december strafproces, dan zullen de belanghebbenden geen andere keus hebben dan zich te wenden tot onder andere het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.
  In dat geval zal de Republiek Suriname helaas wederom aan de internationale schandpaal van mensenrechtenschenders worden genageld’.

  Hugo Essed
  Paramaribo 5 december 2012

  Prachtige essay van Hugo Essed. Er is geen enkele pro-Amnestieaanhanger die in staat is tegenwicht te bieden tegen deze uiteenzetting van Hugo E. Ik hoop dat de Krijgsraad goede nota neemt van dit goed onderbouwd wetenschappelijk stuk en dat zij naar eer en geweten zullen oordelen.


  Maak melding

 6. @Roy

  Daar gedragen de ndp kogel zenders zich.
  Ze weten dat in Nederland het Recht zijn werk zal doen en ze zijn niet van plan om gearresteerd te worden!
  Die nonsens kunnen ze alleen maar uithalen in Suriname,hun beschermers zijn bouta en belfort!!De twee misdadigers die geen respekt hebben voor Wet en Recht!!

  8 december 1982 mag niet verloren gaan!!
  Daarom gaan wij door met de strijd!!


  Maak melding

 7. Bouterse is bezig met een wanhoop daad door de lonen voor ambtenaren vet te verhogen, en ook de AOV ook keihard te verhogen, want hij moet en zal de verkiezingen winnen in 2015.
  Hij denkt slim te zijn gemeenschapsgeld te gebruiken om domme stemvee te vergaren.
  Hij kent de Surinamers,…vul hun buik en ze stemmen voor je.


  Maak melding

 8. Ik juich het inittiatief toe van enkele verdachten van het 8 december proces door in beroep te gaan bij het Hof wegens het niet voortzetten van het proces dan wel het vertragen. En Waarom?
  Wel nu volgens Hugo Essed is het Hof nu wel verplicht te oordelen of de Amnestiewet wel of geen schending van het recht van deze verdachten op een eerlijk proces. Een van de principes van het strafprocesrecht is dat een verdachte het recht heeft op een vonnis. Dat is ook vastgelegd in Internationale Verdragen waar Suriname bij is aangesloten. Ik noem er het BUPO Verdrag. Voordeel van dit beroep is dat er WEL een toetsing zal plaatsvinden door her Hof (geen constitioneel Hof)waarbij de rechtsvraag aan de orde is of de Amnestiewet een inbreuk is op de Grondwet.


  Maak melding

 9. hahahahah mie mama ga jullie lekker in de kou staan jongens mooi torie,,het hele jaar mogen jullie protestmars lopen,kijken jullie uit met die likoe,s hahahah odi odi takkie uit paramaribo


  Maak melding

 10. nemen jullie die dames mee hoor voor een beetje warmte,,meo op de voorgrond met madonna,cobie daar achter en esmarelda hahahaha opa henk alias dactarie,,jullie gaan nog 30 jaren lopen mie sie kba ,,lopen,lopen jongens doen jullie goed danzijn jullie ook een beetjes af vandie pc hihihihi,oditje


  Maak melding

 11. Eigenlijk zou 66% van het volk moeten protesteren om gerechtigheid tegen de overige moordenaaraanhangers. Wie zwijgen zijn debet voor wat er komen gaat..back to the eigthies.


  Maak melding

 12. Ray een echte réé die altijd hard wegloopt voor de realiteit van Suriname. Réé (Ray) stréé-léé contest!

  Ray, jou naam moet je eigenlijk beter leren spellen en schrijven, het is namelijk: réé.
  Réé, in het Surinaams dia, is een hert. Deze “beesten” kunnen als geen ander “dier” heel hard (weg)lopen. Vluchten is ze op het lijf geschreven.

  Ray jij bent een echte “ree”, Ray. Hard weglopen voor de realiteit van Suriname, dat doe je trouwens als de beste met jou kornuitjes als secondanten. Ijdele hoop koesteren wordt tot kunst verheven. Wat een zeer goeie dagbesteding,zeg!

  Jou volkslied, het Wilhelmus, vrij vertaald in het Surinaams? “Léé déf’ léé, réé no sa fréde, léé na wie fésie mang, her’ réé léé-libie te na dédé, réé sa tang stréé léé, alla déé abra Sranan.

  Maakt niet uit Ray “ree”, maak je uit de voeten. Hard weglopen vluchten voor de realiteit, dat doet een echte réé. Kom op hard weglopen. REE!!!, hup kom op réé. Réé na master foe stréé-léé.

  Ray (réé), sandé joe lob’ léé?
  Pot joe éde in wan pléé, na wan’ drésie tegen léé, dan kandé joe sa tap’ nanga alla léé. Réé a kaliber foe joe moes potie ing éde ini wang boeng tiegie pléé, bika joe é léé, psa markie léé-réé!

  Joe sab’ takie joe é mek’ alla joe pikin’ kré, soso fa joe é mék’ wang wroko foe léé iebrie déé.

  Ray (réé) ie sab’ a Sranan volkslied? Stré déf’ stré, wie no sa fréde, Gado na wie fésie mang, hérie libie té na déde, wie sa fétie gie Sranan!

  Ray (réé), sang na joe volgende léé ??? Ie no kang léé tak’ deng kornuitjes foe joe ooktoe sabie a konie foe stréé-léé. Réé sor’ deng sma joe volgende léé, mek’ deng broko deng fatoe tap’ joe stréé-léé.

  Réé ie sab’ takie o menie sma joe é mék’ lafoe tak’ deng é biegieng kré, law-léé-réé. Joe abie wang hebie réé, dat mékie joe moesoe stréé-léé alla déé, réé. Sén’ kong réé joe tra léé, bika joe de verslaafd foe stréé-léé, law-léé-réé-. We benne benieuwd!


  Maak melding

 13. Een wond geneest niet door er gewoon een verband op te leggen”, meent tante.

  “Daar krijg je een stinkende wond van”, roept neef.

  Buurvrouw: “Yu kan kibri granma ma’ no ing kosokoso!

  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!”

  (Winied-Bron dwt.)


  Maak melding

 14. Benieuwd waar er meer mensen verschijnen op deze dag.

  -In Suriname vol ZON
  -Of in Nederland vol SNEEUW en KOU.

  Wij merken het morgen wel. Dat er morgen 15 kaarsen mogen branden bij iedere familielid van de ex-revolutionairen zou ik meer op prijs stellen dan wat de misbruikers van dit NET nu doen om aan de vooravond van deze herdenkingsdag al te vloeken en uit te schelden op sympathisanten van deze democratisch gekozen leider en regering. Het is de prijs van de democratie. Als je het nou wil accepteren of niet.
  Ik ben ook benieuwd hoe deze kudde als GMAP-RayMAP-KoosMAP en hun trawanten zich na middernacht 08 december 2012 zullen gedragen.


  Maak melding

 15. Een zeer goed voornemen meneer Hoefdraad! Chapeau! Suriname mede dankzij u, scoort formidabel.

  By the way: Réé (Ray) ontbreekt je naam (mond) niet een letter, ik dacht een (t)hee! Wat er steeds eruit komt, vandaar het vermoeden.

  Réé(t) go doro nanga joe stréé-léé!


  Maak melding

 16. @GMAP
  Wie heeft die zwerfhonden hier toegelaten?

  -Werd je zo ontvangen rond 08 december 1982 in Holland
  -Geef eerlijk toe hoor GMAP, al weten wij het al hoe jij je rond deze dagen gedroeg.


  Maak melding

 17. Do not stand at my grave and weep,

  I am not there; I do not sleep.
  I am a thousand winds that blow,
  I am the diamond glints on snow,
  I am the sun on ripened grain,
  I am the gentle autumn rain.

  When you awaken in the morning’s hush
  I am the swift uplifting rush
  Of quiet birds in circling flight.

  I am the soft starlight at night.
  Do not stand at my grave and cry,
  I am not there; I did not die.

  Mary Elizabeth Frye

  ==============================================================


  Maak melding

 18. @surinam patriot

  Jij spreekt mijn taal.

  Het zijn kuddedieren en wiens brood met eet dien woord men spreekt.

  Ze denken in Suriname alleen aan dat plezier momentje.
  Ze menen ook geen moer wat ze zeggen of doen, lijken met hun allen schizofrenen te zijn. Geef ze te vreten, geeft ze geld en dat is alles. Zelfs binnen een relatie bedrijven ze sex met anderen terwijl ze elke dag zich super romantisch voordoen. Een bagger volk.

  Ze denken nimmer vooruit, want wie zal de rekening straks moeten betalen? Niet Boutere en zijn vriendjes maar de bevolking zelf.

  Ik vind het wel heel goed en slim van Bouterse.
  Wie doet het hem na?. Kijk waar die man staat dankzij de onvoorspelbare bevolking.

  NF had net jaren over gedaan om de schade die Bouterse eerder achterliet, te herstellen. Eindelijk ging het land langzaam maar zeker vooruit.

  Bouterse, overlegd niets, hij doet het gewoon. Overal maar geld lenen waar het kan om wederom stemmen te winnen.

  Feitelijk gezien doet besteelt Bouterse haar eigen burgers, echter krijgen deze burgers slechts een stukje van een koekje van eigen deeg.

  Succes


  Maak melding

 19. Uiteraard een goed plan, maar helpt dat, wat zal eruit komen, ik denk niets, en na 1 jan 2013, gaat eea weer voor even de koelkast in.


  Maak melding

 20. Dankzij het aandringen van Nederland en de commissie Behr is verjaring voorkomen van de december gebeurtenissen 1982. De NPS van Vene nam alle 15 ex-revolutionairen die zijn omgekomen kwalijk oa Ampie die aan de wieg van de revolutie de militiaren vanaf het begin gesteund hebben om eigen gewin. Dat deze herdenking voor de eerste keer in Suriname plaats vindt
  geeft al aan hoe men in Suriname denkt over deze tragedie. En ook dat er echte democratie onder leiding van Bouterse bestaat.De opkomst in Amsterdam geeft ook aan dat surinamers prioriteiten stellen aan andere zaken in het dagelijks leven. Het schelden en vloeken elke keer op dit net van G(rap)MAP-KoosMAP en RayMAP en hun trawanten bieden ook geen animo voor welk individu dan ook enig sympahtie te tonen voor de dag van 08 december. Als leider van Suriname moet je het wel ver hebben geschopt om zo door dit trio te worden uitgemaakt en over bijzondere kwaliteiten beschikken om president van Suriname en voorzitter van de caraibische Unie te zijn en straks weer van een andere grote z-amerikaanse organisatie. Voor GMAP-RayMAP en KoosMAP is BOUTERSE de spiegel van elk hun ZIEL. Suriname Voorwaarts.


  Maak melding

 21. @ Koos de Jong/Henk Molenaar (Nep bakra/sranangmang)

  Dat eenwording van Europa zal leiden tot WELVAART is MISLEIDING. Noorwegen is geen lid maar streeft niet alleen nederland maar alle europese landen tegelijk voorbij als het om welvaart gaat. Brazilie heeft dat als z-amerikaans land als eerste gespresteerd en alleen deze regering van de NDP en Bouterse kan als z-amerikaans land ook de volgende worden. Koos en Henk uit nederland willen dat voorkomen en doen alle moeite voor. Tijdsverlies. Houden jullie je liever bezig met jullie eigen misere daar dan een welvarend Suriname in opmars maar steeds in de weg staan.

  Suriname voorwaarts.


  Maak melding

 22. “”Surinamers laat de wereld zien dat wij niets te maken hebben met die criminele en moordenaars regering in Suriname.””

  En ik maar denken dat die consulaat ergens in Amsterdam staat, persoonlijk denk ik dat de bovenstaande oproep misplaats is. Het had moeten zijn; NEDERLANDERS laat de wereld………..

  Surinamers wonen in Suriname en voorlopig is de meerderheid van de Surinamers tevreden met deze President en regering, het gaat steeds beter met het land en hopen dat in 2015 de President zijn droom kan afmaken nl, het land Suriname voor de Surinamers duurzaam tot ontwikkeling brengen.

  Ik begrijp ook wel dat jullie Nederlanders een beetje jaloers zijn op de Surinamers, want ze zitten momenteel niet in de kou te vriezen en te bibberen En ze hebben een President die aan de weg timmert en waar we trots op mogen zijn.

  Ok drinken jullie nog een flinke teug uit die azijnfles.

  Trouwens, weet iemand waarom ze nog steeds geen Grammaxone in Nederland verkopen.


  Maak melding

 23. Effe vergeten te vragen, was een van jullie MAPiema’s erbij, zo ja, met hoeveel duizenden stonden jullie daar in de kou, of was het zoals gewoonlijk weer die tientallen die-hards


  Maak melding

 24. @Zondag 9 december 2012 om 18:10 uur, door Sabidieri
  Effe vergeten te vragen, was een van jullie MAPiema’s erbij, zo ja, met hoeveel duizenden stonden jullie daar in de kou, of was het zoals gewoonlijk weer die tientallen die-hards

  Sabidieri

  Ik neem aan dat je als een goed mens geboren bent.Maar is de omgeving die jou verpest heeft.Zo als bij je baasje.Die is ook als een goed mens geboren maar bedorven door zijn omgeving.Hij groeide op tussen de varkens omdat zijn pa een varkens hoeder was.Hij zag hoe de varkens zich te goed deden aan hun eigen uitwerpselen en je baasje dacht ook dat het zo hoorde en gaf zich vol overgave over aan die bezigheid.En nu kan hij net als jij niet afkomen van die gewoonte.Uit de varkens houderij heeft hij ook Doekhie leren kennen.Want die hield ook vakens wahahaha….

  Cobie.


  Maak melding

 25. Jacobus ik groeide op tussen jou soort dus, de varkens, maar ik ben ze inmiddels ontgroeid, jij daarentegen bent en blijft een vieze vuile varken.


  Maak melding

 26. Ok fijn die protest maar wanneer komt die protest tegen die niet volledige AOW waar de Surinamers ook de slachtoffers van zijn en dat zijn er veel meer dan 15!


  Maak melding

 27. Sabidieri (Anna Z), over varkens gesproken, hoe is met je man Afu Sensie. We horen niets meer van hem. Ben je toch zo verstandig geweest om je man op te bergen in die lawman Osso Pieterbaan Centrum. Wordt tijd dat je zelf ook hulp gaat zoeken. Laat je opnemen. Van mijn in een hondenasiel. Scheer je weg, eng wezen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.