‘Ooggetuigen slachting Moiwana bereid te praten’

33

PARAMARIBO, 30 nov – Ooggetuigen van de slachting in het dorp Moiwana zijn bereid te praten. Dit zegt André Ajentoena, voorzitter van stichting Moiwana. De ooggetuigen, nabestaanden van de zeven en dertig slachtoffers die door het leger werden omgebracht in 1986, wachten op de justitie. Maar volgens officier van justitie Lydia Ravenberg is niemand bereid te praten.

Mensen zwijgen ineens, terwijl ze ooit wel ooggetuigenverklaringen aflegden via de media. “De politie kan niet werken met deze verklaringen. Ik vraag me af of de mensen de daders strafrechtelijk willen doen vervolgen”, zegt Ravenberg tegenover de Ware Tijd. Stichting Moiwana is ook vaker gevraagd getuigen aan te voeren. De stichting zet zich al jaren in voor uitvoering van het zogenaamde Moiwana-vonnis van het Inter-Amerikaanse mensenrechtenhof.

Politieonderzoek leverde tot nog toe bitter weinig op. Een strafproces zoals het vonnis voorschrijft, is dan ook niet van de grond te krijgen. Volgens Ravenberg is van alles gedaan om getuigen te vinden. Via de media is vaker opgeroepen om mee te werken aan het vooronderzoek. Verwijten van nabestaanden en stichting Moiwana zijn daarom onterecht. Volgens Ajentoena is het wachten op een seintje van procureur-generaal Subhas Punwasi. “Als hij nu belt, komen we morgen met de ooggetuigen.”

33 REACTIES

 1. zoals gebruikelijk werkt het allemaal weer langs elkaar heen. De linkerhand weet niet wat de rechterhand doet.

  Als het op rechtspraak en processen aankomt in Suriname dan dan draaien de raderen plotseling niet meer.

  Niet lullen maar poetsen in die apentuin.


  Maak melding

 2. Mensen niet bang zijn ,maar praten!!
  Zolang jullie blijven zwijgen komt er geen gerechtigheid!

  Punwasi gaat jullie nooit bellen,jullie moeten hem voor zijn !

  Jullie kunnen voor gerechtigheid zorgen voor jullie dierbaren die aan de handen van bouta en zijn medeplichtigen geleden hebben!


  Maak melding

 3. Onder wie zijn leiding was het leger?
  Ja juist, hij ja…..
  De man die zijn land en bevolking heel erg lief heeft volgens zijn volgelingen.
  Op inter gaat het om meer dan 50 slachtoffers waaronder kinderen en zwangere vrouwen, hoe de ware Tijd aan 37 mag joost weten.


  Maak melding

 4. Forummers, Odi odi.

  Is Subhas Punwasi bang of zit er nog meer achter?

  Ik heb expliciet een deel v/h verhaal gehaald uit (dwt.com van 29/11/2012)

  Andre Ajintoena, voorzitter van de stichting Moiwana, zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen wel degelijk bereid zijn hun verslag te doen aan de politie.

  Volgens Ajintoena is er in augustus een gesprek geweest tussen zijn stichting en procureur-generaal Subhas Punwasi. De stichting is toen gevraagd om ooggetuigen te verzamelen, om zo het strafproces op gang te brengen.

  De PG zou een datum vaststellen waarop nabestaanden uit Frans-Guyana op de politiepost van Albina verhoord zouden worden, zegt Ajintoena. “Maar we hebben daarna niets meer van de PG vernomen. We wachten nog op zijn sein. Als hij ons nu belt, komen we morgen met de ooggetuigen.”


  Maak melding

 5. Eey Lonnie fa wo set a tori disi???

  DADA no spang, a busi na fu mi, niemand gaat getuigen, want ik heb tog gezegd dat jij gaat aanblijven tot 2030!!!!

  Hoe doe je dat???

  alle vrouwen zijn van mij,alsook de kinderen!!

  en de eega’s dan?

  die zijn voor mij aan het mijnen,..vandaar mijn sociale rol, kijk bv naar Dino!!

  hoe bedoel je??

  hij lijkt tog op mij!!

  jo vuile beest!!! 🙂


  Maak melding

 6. Ravenberg heeft geen idee waarom de getuigen niet naar voren willen komen, het kan toch niet liggen aan het feit dat Bouterse president is, die is immers democratisch gekozen. Moeilijk hoor, ik heb te doen met Ravenberg, dat hij zich geplaatst ziet voor zo’n moeilijk op te lossen vraagstuk. Als het Ravenberg lukt dit vraagstuk op te lossen kan hij, met of zonder Amerikaans paspoort, bij Obama gaan solliciteren naar de vacante post van hoofd van de CIA, hij wordt na zulk briljant speurwerk beslist aangenomen.


  Maak melding

 7. Procureur-generaal Subhas Punwasi,neef van Chandrikapersad Santhoki,is werkelijk bang voor zijn eigen hachje.Hij heeft nog een heel moeilijk verhaal aan het Surinaamse volk uit te leggen.
  Deze man is OP EEN NACHT in de jaren 80 op de hoek van de Gemenelandsweg en de Wanicastraat bij een aanrijding met dodelijke afloop betrokken geweest,waarbij de verkeerspolitie een zeer grote hoeveelheid cocaïne (15 kilo als ik me niet vergis)in zijn bezit (auto) aantrof.(Zijn vrouw liet daarbij jammergenoeg het leven).
  Deze penibele zaak is met een sissertje afgelopen,
  daar de PG beweerde dat hij wegens verbouwing van zijn kantoor het in beslag genomen “goedje” niet wilde achterlaten.Hij moet zich dus koest houden!


  Maak melding

 8. Niet zo druk maken mensen.De meeste Suri’s zijn blij met hoe het gaat in Sur.Geen enkele wanklank te horen geweest.Uit egard met de pres.is zelfs de demonstratie op Kerkplein afgelast.Alsof een kogel niet voldoende was,mocht ook onze Linscheer wat op en neer rijden.De pres.is zingende en democratisch gekozen toch?

  Cobie.


  Maak melding

 9. Dezelfde ooggetuigen laten het ook gebeuren dat hun leider brunswijk met de verantwoordelijke moordenaars een coalitie formeren, hoe dom kun je zijn.


  Maak melding

 10. “Maar volgens officier van justitie Lydia Ravenberg is niemand bereid te praten.”

  Mevrouw Ravenberg, de waarheid is, dat u Bouta vreest, omdat u weet wat inspecteur Gooding is overkomen.


  Maak melding

 11. Je pleegt een coup tegen het wettig gezag met behulp van het buitenland.
  Je vestig een brute en meedogenloze militaire dictatuur.
  Je vermoord jou strijd makker Rot Horb en jou tegenstanders 8 dec 1982.
  je bent veroordeeld voor drugshandel.
  Je vermoord 50 landgenoten in moiwana
  Je vernietigd alles wat met bloed zweet en tranen was opgebouwd in Suriname en toch word je als president gekozen door een stel achterlijk( surinamers) landverraders rara hoe kan dat ???


  Maak melding

 12. @GMAP
  Broeder, op veel vragen heb ik meestal een zinnig antwoord. Op jou vraag waarom een moordenaar, een slachter, een drugsdealer wordt geadoreerd kan ik helaas geen antwoord geven…


  Maak melding

 13. Is Ravenberg zo ongeschikt voor haar baan of zit ze de zaak bewust te torpederen??

  Alleen al bij de OAS is voldoende materiaal om een proces te biginnen, inclusief namen lijsten. Ook de burgelijke stand biedt voldoende aansluit punten, en anders de leden registratie van plaatselijke verenigingen de kerk, etc.

  Waar een wil is een weg, maar met onwillge is het slecht …


  Maak melding

 14. Ik hoop dat er wel eindelijk gerechtheid komt. Ik vind wel dat de overheid alles in het werk moet stellen om het proces mogelijk te maken. Anders kan men zich beklagen bij het Inter Amerikaans Hof voor de Rechten van Mens. Dit is des te belangrijk omdat de daders nog vrij rondlopen en zelfs vooraanstaande politieke functies bekleden.


  Maak melding

 15. dit is geen excuus maar brunswijk is mede schuldig van wat er is gebeurt met de mensen te mooi wana .
  en als je die hele geschiedenis bekijkt ,heeft het alleen maar winst op geleverd voor brunswijk .deze crimineel heeft heel veel op zijn kerfstok ,en toch amnesty terwijl verkrachtingen en willekeurig mensen vermoorden met zijn bende ..en nog roepen dat brunswijk voor democratie ging vechten .nee brunswijk vocht voor zijn eigen macht en zie wat een puinhoop in moengo hoe komt lonnie aan al die hout en goud concessies.natuurlijk door venetiaan… brunswijk kreeg amnesty met mede werking van nederland en venetiaan .
  e


  Maak melding

 16. Sinds de coup van tachtig
  Heeft Bouta al zijn likkers flink ingepalm. Vriend en vijand zijn altijd zijn volgelingen. Niet alleen in Suriname de buitenlanders hebben meegewerkt aan moorden;slachtingen corruptie overheersing afpersing ;Machtsmisbruik en alleswat daarmee samenhangt.Een aantal wereldorganisatie huilen met de wolven mee om Surinaamse bodemschatten uit te plunderen. groot deel van de bevolking kan haar mond niet open doen die staat onderschot!! daar voor zijn de Z.g mensenrechten organisaties blind…….zij mogen van mijn part barsten!!!


  Maak melding

 17. Wat een gezeur alweer van die gelovige Djoeka’s zeg! Ze blijven aan de gang met hun geouwehoer en zielig gedoe. Het staat vast dat de militairen naar hartenlust gemoord hebben al dan niet door schrikachtigheid of door anders of in opdracht van hogerhand. Feit blijft echter wel dat de vermoorde onschuldige Moiwana dorpelingen nimmer meer hun verhaal kunnen navertellen, logisch dat deze taak een aangelegenheid is van de nabestaanden. Toch ben ik van mening dat als de doden bij leven gelovig waren dat hun dood dan te rechtvaardigen is door hun gewelddadig heengaan te gaan beschouwen als Godswil, en daarmee basta! Lees eens Deutoronium 23:23 23 U moet voorzichtig zijn om te doen wat er je lippen voorbij is, voor u vrijwillig hebben gezworen aan de Heer, uw God, wat je beloofd hebt met je mond (trouw zijn tot in de dood).

  Lafheid, onverantwoordelijkheidszin, kwaadaardigheid en genocide als inspiratie door bijbelse genocide verrichtingen waren toen te Moiwana aan de orde van de dag, en dat allemaal geschiedde in opdracht van de Heere zoals „Hij” ooit eerder daartoe opdracht gaf. Zie.. Samuel 5:9, En het geschiedde, nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des HEEREN tegen die stad met een zeer grote kwelling; want Hij sloeg de lieden dier stad van den kleine tot den grote…en .Zie… Jozua 10:40, Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.

  Afgezien van de onschuldigen, die te Moiwana of elders des land dodelijk getroffen werden en zeer zeker gewroken moeten worden, juich ik anderzijds met volle borst toe dat, “hoe meer gelovigen naar de hemel oversteken, des te beter dit is voor Suriname. Ik ben tegen zinloos geweld en moord, en voorts ben ik anti alles wat als strafbare feiten tegen de onschuldige mensheid kunnen worden aangemerkt. Indien genoemde misdrijven op gelovigen gepleegd worden door geïnspireerde handen van medegelovige ingezetenen moet elk religieminnend mens dit zien als een vast onderdeel van hun Godsdienstleer. Waarom zou men de doden te Moiwana dan nu nog gaan betreuren?? De doden kunnen niet meer lezen en daar de nabestaanden allemaal een pak zijn van hetzelfde laken verzoek ik deze mijn boodschap aan hen over te brengen, en dat is „Eigen schuld, dikke bult!,,

  ….Bekijk deze slachtpartij te Moiwana maar ook als het werk Gods evenals de criminelen die reeds bij voorbaat absolutie hebben ontvangen van God zodat er helaas niets meer valt te beslechten voor de Moiwana nabestaanden. Het enige wat ze nog rest is bidden tot hun heilige God opdat de gesneuvelden alsnog een plaats krijgen in de hemel. En daarmee einde discussie!

  Lees hier hoe God te werk gaat… Jeremia 13:14, En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.
  1 Samuel 15:3, Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kamelen tot de ezelen toe.

  …Houdt U zich aan uw geloof en kom uw bijbelse geloftes na van totale vergeving in plaats van gaan te zeiken over recht-, schuld en straf terwijl God en zijn onderkruiperige kerkmuilen allemaal de hand in allerlei misdaden tegen de mensheid hebben gehad. Aangezien ellende en onrecht voor God neer komt op een beproeving voor de gelovigen is “Recht” voor “Hem” ook ontiegelijk krom. Dit blijkt uit het feit dat zijn inspiraties door de vrome wereldbevolking is overgenomen, want om zijn absurde beloftes te ratificeren kiest de hemelse Vader voor het middel van de planmatige genocide…
  Lees hier 1 Samuel 15:18, En de HEERE heeft u op den weg gezonden, en gezegd: Ga heen en verban de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat gij dezelve te niet doet.
  Jeremia 50:21, Tegen het land Merathaim, trek tegen hetzelve op, en tegen de inwoners van Pekod; verwoest en verban achter hen, spreekt de HEERE, en doe naar alles, wat Ik u geboden heb.
  Ezechiel 9:5-6, 5 Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! 6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

  In tegenspraak met zijn eigen gebod “Gij zult niet doden” geeft God doodleuk opdracht om hele steden en volkeren uit te roeien. Dit zijn niet de oorlogsmisdaden van een ontspoord volk maar regelrechte instructies van de Allerhoogste voor het organiseren van een volkerenmoord. Medemensen mollen zonder reden mocht/mag allemaal van God die alom door religieuzen wordt geadoreerd.
  Lees hier nog eens de volgende stukken uit de Bijbel ter informatie voor die Surinamers die alleen gelovig zijn in naam maar het in werkelijkheid niet zijn, oftewel meelopers. Ook zijn deze stukken ter herinnering aan de geijkte gelovigen die voor het gemak en eigen belang bepaalde passages in hun Bijbel scrupuleus passeren.

  Wie dit gelezen heeft over Jozua, Ezechiel, Samuel, etc. kan slechts concluderen dat er bijbelse taferelen zich afspelen in Suriname als men Gods bewuste uitlatingen in de Bijbel eens goed heeft overdacht. M.A.W.: de bijbelse God is een meedogenloze moordenaar die complete volkeren inclusief kinderen laat opruimen omdat ze toevallig in de weg staan of omdat ze “gruwelen” zouden hebben begaan. Daarom is „Het Enige RECHT“ welke de Kerk wereldwijd thans nog heeft is „Het Recht Van Zwijgen!“

  Voorwaar, Voorwaar, ik zeg het u; Godsdienst is de Hel op aarde met een geplaveide weg vol angels die allemaal naar Rome leiden.

  Klagen heeft voor Moiwanezen dus geen enkele zin, ga met smart uw wonden likken!. Wie eenmaal in het bootje zit moet varen ….of anders … “Weg met alle godsdiensten”, want religie is ongehoord slecht en levensgevaarlijk voor de humaniteit! Dus Surinamers hou jullie eindelijk je kop over Moiwana en haar gelovige slachtoffers, want alles komt van God en daar hebben jullie erin te berusten.Ik zeg daarom niet zomaar dat Satan en God één en dezelfde zijn.
  django


  Maak melding

 18. men is weer bezig oude koeien uit de sloot te halen .
  de na bestanden hebben schade vergoeding of hoe het wil noemen compensatie gekregen in het tragisch gebeuren van moiwana …niet dat je die mensen daarvoor terug krijgt …maar toch een genoeg doening .en ik vindt dat men geen politiek mee moet bedrijven .
  natuurlijk moet men er bij stil staan maar front bedrijft politiek in al deze tragische gebeurtenissen van 8 december tot moiwana 86 …deze wonden zullen nooit kunnen helen maar wij kunnen van leren als.
  als bouterse moet hangen dan olland en en lonnie ook moeten hangen .niemand blijft buiten schot .if ai pori mik a porie .maar de een gaat niet vrij uit en de ander gaat de grote jongen uit hangen .no wang mang no e kong ply echte mang no olland no lonnie ….basta


  Maak melding

 19. @Pero,..volgens mij heeft front hier niks mee te doen.Het is de voorzitter van de stichting Moiwana die hier de aandacht voor vraagt.
  Het is een zwarte bladzijde in de Surinaamse geschiedenis en dat mag nooit meer gebeuren.
  Er zijn onschuldige vrouwen en kinderen daar afgeslacht.


  Maak melding

 20. surinam patriot kun jij vertellen wie de onschuldige
  vrouwen en kinderen zijn en waar zij begraven liggen in
  naam en toenaam!
  Weet jij dat niet dan moet jij verder je kop dicht houden.
  Groetjes,


  Maak melding

 21. suri patriot laten wij elkaar niet voor de gek houden .
  front voert geen opbouwende oppositie ..front voert de politiek die het land kapot maakt .zij willen in het macht centrum en ze laten anderen het vuile werk doen die zogenaamd niet gelieerd zijn aan front .de persoon die dit wil herdenken kreeg op de achter grond een stentje in de rug door fronters .ook zo die nkogel brief .ik vertrouw front niet …ze menen het niet met dat land het gaat ze om de absolute macht om hun corrupte praktijken te kunnen uit voeren .
  gado sap sang a doe front lasie .zie hoeveel surinamers grond komen kopen en huizen bouwen in suriname .allemaal die hoop hebben op een beter suriname .


  Maak melding

 22. En wat gebeurd er met de slachting van de NL militairen ? Hebben zij of hun nabestaanden geen recht op justice? De wreedheden van Jungle Commando en de onmenselijke huurlingen die surinaamse broeders levend verbrand hebben en andere onmenselijke wreedheden. Gaan we uitzondering maken in de dood van de zonen van ons land. Laat nederland het dossier openen over hun medewerking aan het Jungle Commando en de financiering van huurlingen om onze landgenoten te vermoorden. Fronters gaan ullie je geschiedenis enn bewustzijn oppoetsen aub.


  Maak melding

 23. @pero…wat heeft jou kritiek met de slachtoffers van Moiwana te maken?

  By the way wie heeft de opdracht gegeven om de onschuldige mensen te vermoorden ?


  Maak melding

 24. U denke aan de meineed spook voor het geval u voornemens bent om te liegen. Dat is de aanvoegende wijs en niet eens verplicht he. Of is het verhaal nu pas sluitend gemaakt.


  Maak melding

 25. Wie heeft die bodies naar het mortuarium te Moengo vervoerd? Waarom werden zij eigendunkelijk van de plaatsdelect verwijderd. Moengo was destijds onder controle van de junkiecommando’s.


  Maak melding

 26. weet dat dit al veel te lang heeft geduurt dat kan je nu al zien door deze berichten en laat staan in surinaame bouterse brengt verdeeling in surinaame mensen die wat weten moeten praten zodat iedereen durft te praten dat de waarheid zal boven komen en dat het recht zijn recht krijgt


  Maak melding

 27. oog getuigen moiwana bereidt te praten..

  waarover te praten…

  jullie zijn oerdom letterlijk dom..

  jullie hebbn zoveel ministeries,, zoveel zetels in het parlement, zoveel macht over vele vele ministeries, en

  wat doen jullie.

  .niks dan ook niks en wat lullen jullie dan ..

  praten over wat..

  jullie beheersen het hele binnenland met alle rijk dommen en wat doen jullie,komen in de stad roven moorden stelen verkrachten..

  een gouden ketting stelen vervolgens hard weg lopen..

  die buitenlanders halen dagelijks honderden kg. goud weg en jullie gaan stelen..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.