Greenheart wil West-Suriname van stroom voorzien

26

PARAMARIBO, 29 nov – West-Suriname beschikt binnenkort over een eigen energiecentrale. Houtbedrijf Greenheart wil vanaf volgend jaar energie opwekken uit zijn eigen houtafval. In eerste instantie zal in de eigen behoefte worden voorzien. Maar uiteindelijk moeten ook plaatselijke leefgemeenschappen, zoals Apoera, kunnen mee profiteren.

Het voornemen maakt deel uit van het bedrijfsplan om ‘schoon’ te operen in West-Suriname. “Wanneer onze zaagmolen op volle kracht draait, zullen we voldoende hout hebben om extra energie te produceren”, zegt Greenheart-functionaris David Wu tegenover de Times of Suriname. Het bedrijf wil niet alleen houtkappen, maar ook zo verantwoordelijk mogelijk omgaan met het natuurlijke milieu. Er zal ook aan herbeplanting worden gedaan.

Greenheart ziet zich ook opgenomen in de golf aan initiatieven voor alternatieve energie. Het ethanolproject van Staatsolie wordt als inspirerend ervaren. Dat gaat ook op voor plannen van energiebedrijf EBS om in Nickerie padiekaf om te zetten in stroom. “Initiatieven zoals het omzetten van padiekaf en suikerriet in schone energie zijn heel bemoedigend. Ons doel met deze bio-energiecentrale is om het afval niet te vermorsen”, aldus Wu.

26 REACTIES

 1. Ik hoop dat er advies ingewonnen is bij Iwan Krolis van de PALU.Die man is een energie deskundige bij uitstek.Na de coup heeft hij het prachtig advies gegeven om de Kabalebo damwerken stop te zetten.Inplaats daarvan zou het hele volk meehelpen om KROFAYA te maken.Heden hebben wij geen krofaya en 4a6 dagen stroom per week.Alle investering in het westen is voor niets en notie geweest en de wereldbank lacht ons nogsteeds uit.

  Cobie.


  Maak melding

 2. Greenhart kan me meer komen vertellen, maar zodra je één boom omhakt om die vervolgens te verbranden om energie op te wekken, ben je per definitie niet milieuvriendelijk bezig, elke boom die je omhakt en verbrandt verkleint de mogelijkheid van de natuur om CO2 uit de lucht te absorberen en zorgt tegelijkertijd ervoor dat er meer CO2 in de atmosfeer uitgestoten wordt. Ze zeggen dat ze houtafval gaan gebruiken om energie mee op te wekken, hoe verleidelijk zal het niet zijn, als je niet genoeg houtafval hebt, om de bomen die geen commerciële waarde hebben ook om te hakken om te verbranden? Deze energiecentrale vergroot de kans dat men aan kaalkap gaat doen Hoe milieuvriendelijk zal deze centrale nu werkelijk zijn, vraag ik me af.


  Maak melding

 3. Afvalhout is een goede brandstofvervanger van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Deze biobrandstof van de tweede generatie wekt 100% duurzame energie op. Het verbranden van afvalhout levert voldoende elektriciteit en warmte op om de omliggende bedrijven en woonwijken te voorzien.

  Bij afvalbedrijf HVC in Alkmaar wekt de bio-energiecentrale jaarlijks 25 megawatt groene stroom op . Hiervan kunnen per jaar 60.000 huishoudens op CO2-neutrale wijze van stroom worden voorzien. Door deze methode van duurzame energie-opwekking reduceert de bio-energiecentrale de CO2-uitstoot met 110.000 ton per jaar. Er is bij HVC voor een 25 megawatt installatie gekozen omdat die past bij de beschikbaarheid van afvalhout in de regio Alkmaar, voldoet aan de wensen van de aandeelhouders en het type centrale geschikt is voor de verbranding van hout, ‘de wervelbedverbranding’.

  Het bouw- en sloophout hout, inclusief het hout van de afvalinzamelpunten van de aandeelhouders, wordt verzameld en in de bio-energiecentrale verbrand. Dit zogenaamde B-hout, bouw en sloopafval zoals oude kozijnen en deuren waar nog verf. lijm en glasresten aan zit, wordt bij het recyclingsbedrijf Sortiva gesorteerd en versnipperd. In Nederland komt jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton afvalhout vrij. De drie houtcentrales in Twente, Rotterdam en Alkmaar verstoken gezamelijk 500.000 ton.

  De warmte die bij de verbranding vrijkomt, wordt omgezet in stoom. Een stoomturbine zet deze stoom weer om in elektrische energie. Naast elektriciteit levert HVC warmte. Deze restwarmte gaat naar bedrijven op het nabijgelegen bedrijventerrein Boekelermeer en het DSB Stadion. Omdat er veel meer warmte beschikbaar is, zijn er plannen voor warmtelevering aan de binnenstad van Alkmaar en omliggende gemeenten.

  De duurzaamheid van biobrandstoffen staat ter discussie. De gewassen die verbouwd worden om er brandstof van te maken, kan de voedselproductie in gevaar brengen. Maar als afvalhout echt schaars wordt, zijn er altijd nog andere vormen van biomassa zoals slibgranulaat, riet en snoeiafval die de taak kunnen overnemen.

  Het is een goed plan.
  In Nederland gebeurt dit en het is voor Suriname een goede oplossing.
  Helaas heeft men geen geld voor zonnepanelen.


  Maak melding

 4. @ Henkes
  Weer zo’n eeuwige argwaan reactie.

  Greenheart oogst als enige haar hout met FSC keurmerk, anders raakt zij het gezaagde product nergens ter wereld voor fatsoenlijke prijzen kwijt. FSC wil zeggen 30m3 per ha en dan 60 jaar niet meer terugkomen in het gebied. Het certificaat wordt serieus gecontroleerd en is veel geld waard. Greenheart heeft voor haar Surinaamse Certificaat ongeveer $ 6.000.000 moeten betalen aan een gerenommeerde Surinamer. Dat laat je dus niet maar zo verdampen door de regels te overtreden. Ter geruststelling het onderhavige certificaat wordt geaudit door HOLLANDERS.

  Van het gekapte hout (stammen) wordt ongeveer 30% verwerkt tot planken, blokken etc. De rest is afval.
  Als Greenheart van haar concessies in west Suriname jaarlijks 150.000 m3 hout kapt (0,5 m3/ha/jaar) komt er minimaal 100.000 m3 = bijna 100.000 ton biomassa vrij voor elektriciteitsopwekking. Voor dit plan zijn zij (5 ton/uur) de helft nodig.
  Afval gebruiken is duurzaam en vooral omdat men in het bos CO2 produceert (dat is goed voor de plantjes) en zo CO2 snel weer omzet in nieuw groen.

  Wat nu zo vreselijk jammer is dat de Surinaamse overheid de kans heeft laten liggen een 50 maal groter project zelf te laten realiseren en dus jaarlijks bijna $ 100.000.000 aan besparingen laat schieten omdat ze niet het geld voor een haalbaarheidsonderzoek hebben en/of niet bereid zijn voor investeerders voldoende zekerheden te bieden. Met dat project zou de gehele energie productie voor Suriname verduurzaamd en veilig gesteld zijn.

  Helaas kan ik het redelijk goed weten want men voert een business case uit die wij in het groot aan Suriname voorgehouden hebben.


  Maak melding

 5. god zij dank datpaars het heft over genomen van front en dat Nederland geen geld geeft aan de huidige regering ,daardoor vindt suriname om zelfstandig door te gaan .er komt een tijd waar Nederland suriname nodig gaat hebben ,ik geloof er heilig in .suriname is op de geode weg en het is te hopen dat het blijft groeien .wij doen ons Eigen dingen en front mag van paars heel veel leren hoe je niet op Nederland moet zitten wachten .Nederland weet ook dat paars beter af is zonder hun .de trots van paars is niet wachten op Nederland .


  Maak melding

 6. @ Patrong
  Begrijpt u wel wat u zegt. Door deze investering te doen verdient Greenheart (HongKong Chinesen & Britten) alleen maar extra buiten Suriname. De kosten van hun product gaan naar beneden. Greenheart bepaald nu waar het haar extra winst neemt. De winst gaat met houtblokken de grens over

  Indien Suriname een beetje beter omgaat met haar hulpbronnen had het zelf kunnen bepalen hoe en waar zij de toegevoegde waarde incasseert. Nu zijn alle werkplekken die er toe doen Expats uit China, Canada en Engeland en zijn de kruimels voor Suriname en de brokken zijn voor een vriend van de President.


  Maak melding

 7. @JoJo,
  Dat wat je ter sprake brengt mag misschien wel waar zijn als het gaat om het benutten van hout verkregen uit bossen van de gematigde zone, voor tropisch regenbos gaat het beslist niet op. Tropisch regenbos op grote schaal duurzaam benutten is ten enen male onmogelijk. Greenhart zegt ter geruststelling dat ze uitgekapte gebieden gaan herbebossen, dat heeft voor tropisch regenbos geen enkele zin, het bos is weg en blijft voor eeuwig weg, het is alleen zinvol uit bedrijfseconomisch oogmerk. Als ik het voor het zeggen had zou ik zo’n grootschalige vernietiging van ons tropisch regenbos niet toestaan, met of zonder FCS keurmerk. En waarom zou ik gerust zijn dat HOLLANDERS sorry, hollanders het certificaat auditen, zijn hollanders GOD? Zij weten net zo veel of minder over het ingewikkelde ecosysteem tropisch regenbos als iedere willekeurige Surinamer die bij LBB werkt, m.a.w. ze weten ook niet veel. JoJo, jij lijkt me iemand die meer dan gemiddeld zich heeft verdiept in Greenhart en zijn activiteiten in Suriname, het zou te ver voeren om hier op Waterkant uitgebreid te gaan discussieren over het tropisch regenbos, ik zou je daarom het boek ; ‘Het Tropisch Regenwoud’ door dr. M. Jacobs, ISBN 90 6283 539 2 willen aanbevelen.


  Maak melding

 8. Voor wie het niet wist:

  Dit bedrijf is onder het Front begonnen met bouwen. Niets ervan is dus van de NDP afkomstig, behalve het geknipte lint bij de opening.

  Ik ben er niet blij mee dat een buitenlands bedrijf dit doet. Dit moest door Surinamers gedaan worden, desnoods in combinatie met een buitenlandse counterpart.


  Maak melding

 9. @ Henkes
  Hollanders zijn zeker geen god, maar dominee en koopman tegelijk. Ik heb het auditrapport over Suma etc gelezen (was te vinden op het internet)en weet daardoor dat men vrij serieus is en een certificaat intrekt als daar redenen voor zijn.

  Voorwaarden voor duurzaam kappen in tropisch regenbos zijn door de Forrest Stewardship Councel opgesteld op een wijze dat het regenbos zich moet kunnen herstellen. Het staat geen kaal kappen toe zoals voor Palmolie in Maleisië en Indonesië gebeurt. Men moet rekening houden met heel veel aspecten waardoor onherstelbare schade voorkomen wordt en na 60 jaar rust het gebied weer hersteld is. Dit is theorie maar wel theorie die bij goed bestuur gehandhaafd kan worden.

  van de 14.000.000 ha bos in Suriname is slechts 5.000.000 primair (onaangeroerd) de rest is op de een of andere wijze, extensief, geëxploiteerd.
  Voor herstel tempo van bos; zie wat er op de oude kostgrondjes gebeurt. Na pakweg 12 jaar (3 gebruik cycli) is er weer een aardig bos zij het dat het ongetwijfeld veel van haar biodiversiteit verloren heeft. Een herstel periode van 60 jaar is dan redelijk vooral omdat men niet kaal kapt en moet voorkomen dat de zon de onderliggende vegetatie lagen aan kan tasten (uitdrogen en brandgevaar).

  Herbebossing is een goed streven maar dan in de door mijnen verminkte gebieden. Zie google earth en huiver hoeveel er in 2005 al door mijnbouw vernietigd was in het Surinaamse bos. Er is dus ook heel wat te herstellen als men daar de middelen voor heeft.

  Henkes ik heb mij in de materie verdiept. Wij wilden een nationaal Biomassa programma opzetten met wetenschappelijk verantwoorde herbebossing van mijnconcessies. De terugverdientijd van de Biomassa centrales licht op 6 jaar. Daarna is er, bij een nationaal programma, een resultaat van $ 100.000.000 jaar (bij voldoende zekerheden staan de investeerders daarvoor in de rij). Tapajai zou overbodig worden (milieu winst, geen verlies van 25.000 ha regenwoud en een besparing van $ 1.000.000.000). Helaas wordt het integrale plan nu overgelaten aan Greenheart en andere buitenlandse ondernemingen die hun winsten gaan maximaliseren en uitgaan voeren in hun producten (goud, hout, palmolie en rijst). Het eigen bedrijfsleven (drager voor ons plan) en de binnenlandse gemeenschappen laat men in de kou staan.

  In Suriname is op een duurzame wijze 1.000.000 ton Biomassa / jaar te oogsten. In prijzen van nu vervangt dat $ 100.000.000 aan zware stookolie voor thermische elektriciteitsopwekking.

  Het plan laag op het Allerhoogste niveau (herinner de woorden van de president waarmee deze recent Tapajay in de ijskast deed.

  Het is heel jammer dat er niet gekozen kan worden voor ontwikkeling van duurzame energie in eigen beheer maar voor een versnippering.


  Maak melding

 10. Na henkes en Jo Jo gelezen te hebben,kom ik tot de conclusie dat het kappen van bomen,waarvoor dan ook,nadelig werkt voor Sur.En als je kijkt wat er in Braz.gebeurt dan ben ik bang dat straks wij een minimale regentijd gaan kennen en een maximale droge tijd of omgekeerd.Tenzij El Nino en la Nina anders beslissen.Nu al is de inzaai van rijst laat.Over enkele jaren zal er waarschijnlijk geen inzaai meer zijn.Te droog of te nat.

  Cobie.


  Maak melding

 11. Aaih…het doet goed om de meer inhoudelijke reacties te lezen. Het gebruik van informatie bronnen op het internet maakt veel mogelijk. Hopelijk leest de jeugd mee en kunnen ze het onderscheid maken tussen de deugdelijke reacties en de kretologie.
  Net als Henkes maak ik mij zorgen of wij in staat zullen zijn om de boskap te beteugelen. Zie ook hoe dat met de goudwinning ontaardde. En kijk maar hoe grote noordelijk gelegen brazaliaans oerwoud ten gronde is gegaan. Zijn de zonnepanelen nou echt te duur?


  Maak melding

 12. JoJo, ik heb me dus niet vergist, jij weet er meer van dan de gemiddelde persoon. Jij zegt: “Voorwaarden voor duurzaam kappen in tropisch regenbos zijn door de Forrest Stewardship Councel opgesteld op een wijze dat het regenbos zich moet kunnen herstellen”.
  En dat is nu net het probleem; HET TROPISCH REGENBOS KAN ZICH NIET MEER HERSTELLEN, de natuur heeft er niet zestig , maar miljoenen jaren over gedaan om het tropisch regenbos in al haar pracht en praal te doen ontstaan, mensen kunnen het alleen maar vernietigen en nooit meer herstellen (misschien kan de natuur het na miljoenen jaren wel herstellen, net zoals de natuur misschien weer dinosaurussen kan doen ontstaan, maar daar zou ik niet op rekenen. Als we geluk hebben ontstaat, onder uitzonderlijke omstandigheden, wel een secundair bos, maar dat is niet te vergelijken met het primaire bos. 60 jaar is voor sommige boomsoorten volstrekt niet voldoende om, na kap, de soort in stand te houden, sommige moederplanten beginnen pas na meer dan 100 jaar voor het eerst vrucht te dragen, als we pech hebben ontstaat er een woestijn of een maanlandschap, waar niets meer op kan groeien. Wij mensen zouden er goed aan doen kappen van bomen in het tropisch regenbosgebied tot een minimum te beperken. Jij zegt dat er biomassa duurzaam te winnen is in Suriname, dat zal ik niet tegenspreken, maar dat moet dan wel gebeuren in andere gebieden en niet in die delen waar er tropisch regenbos groeit.


  Maak melding

 13. En nog een laatste opmerking JoJo, ik zou als Surinamer (dat ben je toch?)nooit blindelings Europeanen en Chinezen (het gaat niet om ras maar betrokkenheid met Suriname) vertrouwen, zij hebben de natuur in hun eigen moederland misbruikt en ze hebben er nog steeds geen moeite mee het verder te vernietigen in naam van economische vooruitgang, waarom zouden ze in Suriname er anders over denken? Alleen Surinamers en met name de mensen die van het bos moeten leven zullen het bos willen beschermen zoals het hoort, stedelingen (en goudzoekers) zullen dat niet(willen)doen.


  Maak melding

 14. @ Henkes
  Zoals jij het stelt heb jij volledig gelijk. Het heeft heel lang geduurd voor dat de natuur geworden is wat het nu is. Het afbreken gaat veel sneller. De mens is helaas een roofdier die haar omgeving exploiteert en uitbuit. De een meer dan de ander.

  Mijn SU echtgenote stelt dat deze Bakra meer Surinamer is dan zij. Of wel ik ben geen Surinamer maar een Pepernoot die erg geïnteresseerd is in een positieve ontwikkeling van Suriname (geen brood geven maar leren vissen). Mijn stelling is dat men locaal moet ondernemen vanuit de plaatselijke mogelijkheden en de plaatselijke cultuur. In onze plannen namen de belangen van de binnenland bewoners (Fergus MacKay “Saramakka de strijd om het Bos. isbn 978-9068326123. Wij (westerse veel vraten) kunnen heel wat leren van de extensieve wijze van gebruik van de leef omgeving van de inheemse volkeren. Het besef van hoe om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen begint te dagen in de omgevingen waar wij het kwijt zijn (geen fysieke woestijn maar geestelijke woestijn).

  Helaas hebben veel van de voormalige gesprekspartners in Suriname minder respect voor de natuur en de mensen die met die natuur leven dan veel Westerse ondernemers, die hebben de zure vruchten al geproefd en weten hoe relaxt het is om in het binnenland te vertoeven.

  Locale mensen slopen nog heel veel en chinezen overtreffen dat in het algemeen.


  Maak melding

 15. JoJo, na je laatste bijdrage kan ik helemaal niet begrijpen dat je eerste reactie op mijn schrijven begon met ‘Weer zo’n eeuwige argwaan reactie’. Jij weet wel beter om te zeggen dat mijn reactie op argwaan gebaseerd is. Jij weet hoe waardevol de natuur is. Ik zeg niet dat wij mensen geen gebruik mogen maken van natuurlijke hulpbronnen (dat is niet eens mogelijk), maar zoals je stelt moet men meer oog krijgen voor de waarde van de natuur en meer gebruik maken van de waardevolle kennis van de inheemse volkeren. Ga, ondanks dat je Surinaamse echtgenote je uitmaakt voor een [pepernoot?], door met het goede werk , door echt duurzame benuttingsmogelijkhedenvan ons (alle mensen van de wereld) bos te ontwikkelen (verzamelen/telen van medicinale planten en bos-bijproducten i.p.v. houtkap op grote schaal) voort te zetten. Benutten van natuurlijke hulpbronnen mag, maar we moeten voorkomen dat dat uitdraait op roofbouw, zoals men de bossen en de visgronden van de wereld nu behandeld, kan dat slechts getypeerd worden als roofbouw en dat staat nu gelijk aan het slachten van de kip die de gouden eieren legt. Als de mensheid zo doorgaat zullen we over vijftig tot honderd jaar (als het niet eerder is) ‘wo opo un mofo fu njang winti’ zou mijn moeder zeggen.


  Maak melding

 16. @ Henkes
  Het verschil zit in communicatie. Zonder iemands uitgangspunt geheel te overzien komt men tot onvolledige inzichten en uitspraken. Ik kan uw benadering volgen maar zoek naar een weg waarin beide, niet tegen te houden economische ontwikkeling en de kennis van de natuur (volkeren) samen tot wasdom komen.
  U staat iets meer aan de kant van het behoud. Ik hoop dat er veel behouden kan worden maar aanvaard dat er nog heel wat vernietigd zal worden voor we de juiste koers gevonden hebben.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.