Suriname van unieke kolonie naar unieke onafhankelijkheid

0

PARAMARIBO, 24 nov – Als er in de koloniale geschiedenis gesproken kan worden van uitzonderingen, voldoet Suriname aan elk criterium. In geen ander land is, vanaf de aanvang, de bevolking zo perfect en succesvol opgesplist en gespleten gehouden. Het nationalisme, zo daar echt sprake van was, heeft zich dan ook gespeleten ontwikkeld. De ‘strijd’ om staatkundige onafhankelijkheid kon dan ook niet anders zijn dan een gespleten aangelegenheid.

Het is een gegeven dat ook na zeven en dertig jaar doorwerkt. Zeven en dertig jaren die niet voldoende blijken als het aankomt op een eenduidig inzicht over de richting die het land op moet. Elke regering die aantreedt heeft minder of meer te breken van wat de voorganger achterliet. Het politieke volharden in een gespleten denken kon, god zij dank,niet voorkomen dat de samenleving zelf meer en meer van elkaar ging verdragen. Naar elkaar toe groeide.

Ook dat is uniek, die kracht van de Surinaamse samenleving. Een samenleving die zijn staatkundige onafhnakelijkheid op een unieke manier verkreeg, in de schoot geworpen. Een samenleving die na zeven en dertig jaar in elk geval heeft geleerd om te gaan met die realiteit. Een realiteit van ontwikkelingshulp die werkelijk op is. Als nu ook het besef gaat zitten dat ontwikkelen vooral op eigen kracht moet, dan zijn die unieke zeven en dertig jaren niet verloren geweest, integendeel.