vrijdag, mei 24, 2024
HomeNieuws uit NederlandVoorlopig geen Surinaamse ambassadeur in Den Haag

Voorlopig geen Surinaamse ambassadeur in Den Haag

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 15 nov – Suriname zal geen ambassadeur naar Nederland sturen, in elk geval niet op korte termijn. “Op het ogenblik zullen we op het niveau van chargé d’affaires blijven functioneren.” Dit zei president Desiré Bouterse tijdens de begrotingsdebatten in het parlement. Over de diplomatieke bezetting in Den Haag is wel degelijk gesproken op het hoogste niveau.

Er zijn zelfs voorstellen gedaan voor onder meer het ambassadeurschap. “We hebben begrepen van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er versterking daar nodig is. Er waren voorstellen om ambassadeurschap, ook van parlementariërs, het is niet doorgegaan”, zei Bouterse. Meerdere parlementariërs hadden vragen gesteld over de stand van de betrekkingen. Die worden ‘zakelijk’ gehouden door den Haag sinds Bouterse’s aantreden als staatshoofd.

Sinds het terugroepen van ambassadeur Aart Jacobi, wordt de Nederlandse ambassade geleid door een zaakgelastigde. Paramaribo lijkt content met de situatie nu. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken is voor Suriname Parijs de ‘nieuwe poort’ naar Europa. De relaties met Nederland lopen vooral via de Surinamers daar en het Nederlandse bedrijfsleven. Bouterse heeft sinds zijn aantreden geen voet aan de grond gezet in Europa.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

97 REACTIES
 1. Het is helemaal niet nodig om een ambassadeur in Den Haag te benoemen. NL doet dat toch ook niet? Waarom zou Suriname zich dan weer slaafs moeten opstellen? Goed zo president. Hou het zakelijk, gelijke monikken, gelijke kappen.
  Het niveau van R. zaakgelastigde is goed genoeg.


  Maak melding
 2. Het is een feit a compli dat de regering Bouterse in zijn algemeen in diplomatiek opzicht slecht scoort. Niet zelden zijn hun kandidaten ongeschikt voor deze functie, maar is er geen gedegen bilateraal beleid t.o.v. het ontvangende land. Het zou juist van politieke moed getuigen een capabel persoon als ambassadeur in NL te positioneren. Met een dergelijke apatische houding wint men ook geen sympathie bij andere bevriende naties.


  Maak melding
 3. Sinds de inauguratie van Desiré Delano Bouterse in augustus 2010 tot president van Suriname hebben diverse Nederlandse media bericht dat hij ongetwijfeld internationaal genegeerd zou worden. Zelfs recentelijk is door diverse Nederlandse journalisten opgetekend dat Bouterse internationaal wordt genegeerd.
  Feiten tonen echter het tegendeel aan. President Bouterse heeft sinds zijn aantreden als president diverse buitenlandse regeringsleiders en staatshoofden de hand geschud, formeel en informeel. Suriname is actief lid van diverse Latijnsamerikaanse politieke en economische organisaties, is zelfs af en toe voorzitter van een organisatie en wordt totaal niet genegeerd. Integendeel.
  Tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York in september 2011 schudde Bouterse de hand met de Amerikaanse president Barrack Obama.
  Daarnaast zijn er diverse informele ontmoetingen geweest met Latijnsamerikaanse regeringsleiders tijdens internationale vergaderingen en conferenties, zoals met de Argentijnse president Cristina Elisabet Fernández de KirchnerCristina en haar collega Dilma Vana Rousseff van Brazilië tijdens een UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) bijeenkomst in Lima, Peru, op 28 juli 2011.

  Dat vermeende internationaal genegeerd worden blijkt in de praktijk dus reuze mee te vallen. Je kunt je afvragen of er werkelijk sprake is van het internationaal negeren van president Bouterse, zoals zo vaak wordt gemeld vanuit Nederland. Het lijkt er vooralsnog op dat Nederland het enige land is dat Bouterse negeert…..
  Ik ben geen uitgesproken voor- of tegenstander van Desi Bouterse als president, maar met het vorengaande wil ik slechts duidelijk- en een punt maken, dat Nederlandse media vaak ten onrechte melden dat Bouterse internationaal zou worden genegeerd. Natuurlijk kunnen bij enkele van de personen met wie de handen zijn geschud weer kritische vragen worden gesteld en terecht, maar feit is dat Bouterse – en feiten zeggen genoeg – tot vandaag de dag met name wordt genegeerd door Nederland.

  Nederland moet zich baseren op feiten en niet op veronderstellingen.
  Mij gaat het er slechts om, duidelijk te maken hoe Nederlandse media door bewuste of onbewuste selectieve en onjuiste berichtgeving beeldvorming kunnen bepalen en dat is kwalijk. Journalistiek dient objectief te zijn, niets meer en niets minder.
  Media dienen te berichten en te informeren op basis van feiten en niet op basis van geruchten, veronderstellingen en aannames. Wanneer media dat laatste doen, dan zijn die media niet betrouwbaar……of het nu gaat om nieuws over bijvoorbeeld Bouterse, Rutte, Obama , of Ronald Venetiaan.

  Suriname heeft ten aanzien van haar buitenlands beleid
  gemeend Nederland een mindere voorname plek te gunnen en de relatie puur zakelijk te houden.
  Vooralsnog heeft deze versoberde relatie met Nederland geen negatieve (economische) gevolgen gehad voor Suriname. Sterker nog; internationale instanties dichten Suriname alleen maar economische vooruitgang toe.
  De economische groei van gemiddeld 4,5 procent in 2011 en 2012, alsook de verwachte groei van bijna 5 procent in 2013 zal het land zelfs hoger dan de ‘BB-’ categorie plaatsen. Ook de waardering van de zogeheten ‘country ceiling’, welke de mate waarin kapitaal zowel intern als over de grenzen vrijelijk kan bewegen beoordeelt, krijgt de verhoogde ‘BB-‘ waardering. Internationale instanties zijn lovend over de “toewijding van de autoriteiten in Suriname om fiscale oneffenheden weg te werken, en om stabiliteit te bewerkstelligen op zowel het valutakoersenals het prijzenfront.
  Daarnaast is er ook nog altijd een positieve investeringscyclus en groeiperspectieven. Ook is de performance van de economie aanzienlijk sterker, vergeleken met landen van dezelfde kaliber. Het terugdringen van het begrotingstekort, houden van de staatsschuld beneden de twintig procent, instellen van een sovereign wealth fund, vereenvoudigen van het begrotingsproces en de hervorming van het belastingstelsel zouden allemaal kunnen bijdragen tot transparanter beleid.

  Nederland had gemeend dat met het terugroepen van hun ambassadeur uit Suriname en het bevriezen van het laatste deel van het ontwikkelingsgeld (20 miljoen)
  Suriname op de knieëen zou gaan.
  Met het besluit om geen ambassadeur meer in Nerderland te plaatsen heeft Suriname bewezen gegroeid is in haar
  opstelling ten opzichte van Nederland en zich niet langer het dictaat door Nederland laat voorlezen.
  Nogmaals; vooralsnog heeft deze versoberde relatie met Nederland geen negatieve (economische) gevolgen gehad voor Suriname.


  Maak melding
 4. ” Donderdag 15 november 2012 om 06:58 uur, door GMAP

  Gandi, bedankt.
  Caricom daarom zal
  Suriname met de mond vooruitgaan en niet in de praktijk.”

  Aldus ,HOOST-persoonlijk het kommentaar van een voedselbank afhankelijke pauper ,die na de zoveelste huis-uitzetting ,denkt de bijlmer te kunnen claimen als bedel en zwerfgebied.
  Dit is dus wat je krijgt na 30 jaren ballingschap ,zonder verdere persoonlijke ontwikkeling ,maar wel veel groots praat.


  Maak melding
 5. Beste Dusdat: De ultieme vernedering voor Bouterse vindt de komende week plaats. Hij is niet welkom op de belangrijkste politieke top die ooit in Suriname is gehouden.


  Maak melding
 6. Voorlopig geen : 18.000 huizen, 6 baansweg naar de luchthaven, bruggen, diepzeehaven, aanleg van dijken, grondrechtenvraagstukken, realsisatie, algemeen Ziektekostenverzekering,aandacht Verkeersveiligheid, aanpak corruptie en nog veel meer op te noemen !

  Welke beloften zijn wel nagekomen?

  De regering had belooft dat zij de AOV voor bejaarden zou verhogen. Dat is ook gebeurd. AOV’ers krijgen nu SRD 500 in hun handen gedrukt. De tijd van kommervol pinaren met SRD 275 is voorbij. De overheid beloofde ook een verhoging van het Algemeen Kinderbijslag (AKB). Regeringsfunctionarissen spraken van een schande om slechts SRD 3 uit te keren. Dit bedrag werd in een keer verhoogd naar SRD 30. Ook z’n leger vriendjes worden voorzien van salarisverhoging. Hiermee is
  de coupe van 2015 alvast in de watten gelegd.

  Zolang Sinterklaas Bouterse aan de macht is zal Nederland afhoudend zijn tav. Suriname. Nederland gaat geen zaken met een moordenaar annex drugsmokkelaar. Zoveelste bewijs dat Bouterse ook een diplomatiek onbenul is. Hij opent liever 20 ambassades ergens Afrika. Landen die er echt aan toe doen. Whahahaha


  Maak melding
 7. volgens mij is een ambassade er ook en vooral om landgenoten in den vreemde te ondersteunen. Nu kan ik me niet voorstellen dat er meer Surinamers in Parijs en omstreken zijn dan in Nederland.


  Maak melding
 8. Wat mij betreft is een Su ambassade in nedland niet nodig,,zonder verdere bemoeienis van nedland doet Su het ook goed,.
  Su heeft nedland niet nodig,.
  Geen su ambassade in nedland is een goede besluit,,natuurlijk ben ik het met president bouterse eens.het zou nog beter zijn als er helemaal geen belang met nedland gehouden word.


  Maak melding
 9. Alweer de beterwetende schrijvers……..Nederland dit, Nederland dat, en Nederland wat?

  Laat Nederland haar eigen problemen eerst goed oplossen. Een blanke land waar schending van de mensenrechten de orde van de dag is. Nederland en haar journalisten kunnen van mij de pot op. Ze zijn steeds bezig Bouterse zwart te maken. Rancune voert de hoogste toon, Nederland wilde Bouterse monddood maken, is niet gelukt. Nederland koopt criminelen om en verkrijgt zo valse verklaringen hetwelk gebruikt is in een drugsproces. De rechters die tot die veroordeling zijn gekomen, deugen evenmin. Als je van Buitenlandse komaf bent, is de kans groter dat je wordt veroordeeld, dus leg de rechter maar enkele rammelende verklaringen voor en het net is voor een verdachte al gesloten.

  Wij kunnen prima zonder Nederland:
  Nederland geeft toe een pedoland te zijn. Kortgeleden werden aan vakantiegangers gevraagd andere pedo’s bij de autoriteiten aan te geven die mogelijk minderjarigen misbruikten in het arme buitenland.

  Wat een voorbeeld:
  Kijk maar naar O O Cherso…..hier laat de Nederlandse dames zien dat ze geen knip voor de neus waard zijn. Ordinaire hoeren zonder enige moraliteit, zonder respect, zonder inhoud!

  Dus Nederland HOUD JE BEK!


  Maak melding
 10. @Sra, wat ben jij een ongelofelijke pannekoek… maar nederland is wel goed genoeg voor een donatie van Eur 6 miljoen voor infrastructurele projecten in Suriname.
  Het geld dat verbrast is door jullie paarse redimusus.

  De Surinaamse gemeenschap in Nederland telde in 2008 volgens het CBS 335.779 leden. Ter vergelijking: in Suriname zelf woonden in 2008, 475.996 mensen. Geschat wordt dat zo’n 48% van de Surinaamse bevolking in Nederland tot de Creolen behoort en 43% tot de Hindoestanen. De overige 9% zijn Surinaamse Javanen, Chinezen, Joden etc.

  Hoezo geen noodzaak om een ambassade te openen in Nederland ? De Surinamers die Nederland wonen hebben recht op een fatsoenlijke aanspreekpunt ! Dus geen stroman van de regering maar een ambassadeur.

  Nederland heeft geen probleem met Suriname. Ze doen bij voorkeur geen zaken met criminelen. En wanneer ga je leren dat Bouterse geen Suriname is. Het meerendeel van de bevolking heeft niet eens op hem gestemt. Ik weet zeker dat de meerendeel van de surinaamse bevolking een gezonde verstandhouding met nederland wil.

  Nee man, Suriname moet lekker maar ambassades openen in afrikaanse landen. Daar wordt suriname wijzer van.
  Je kraamt alleen onzin uit, neem een Djogo en kruip terug in je hangmat.


  Maak melding
 11. Bouterse lijdt aan hoogmoedswaanzin. Daarom denkt hij dat zich kan vergelijken met echte regeringsleiders cq landen die in de wereld wat betekenen. Nederland bezet ondanks haar eigen belabberde economische situatie en die van de EU. de vierde plaats van de Wereld economie.
  Bouterse moet niet alleen de diplomatieke banden op een laag pitje zetten maar alle hulp(gelden) weigeren, dan is hij in mijn ogen een echte vent.
  Met het vestigen van het Internationaal Strafhof in den Haag is Nederland verplicht om veroordeelden hinderlijk te volgen. Hij mag dan bij zijn gelijkgestemde vrienden welkom zijn maar echt als Leider van Suriname naar een land van betekenis heeft hij nog niet kunnen maken.
  Dat het in Suriname goed gaat met een paar zakkenvullers is een feit, maar het land ……….??


  Maak melding
 12. =De mensen die zo dom reageren met het feit dat een ambassade niet nodig is en dat Suriname het kan redden zonder Nederland, moeten even weer in de schoolbanken gaan zitten.

  =Ik hoop ook voor een ieder dat zij goed Frans zullen spreken.

  =Ik zal altijd voor Nederland kiezen ongeacht wat er ook gebeurt. Een ieder kan een vinger wijzen naar Nederland, maar dankzij het land hebben velen in Suriname het vandaag ook goed vanwege hun kennis en ervaring.

  =Ze Haïti die onder de Franse viel, wat hebben zij vandaag?? niets, zij zijn in de steek gelaten///

  Henk Molenaar:;je hebt gelijk en het is afwachten hoe het uit zal pakken.


  Maak melding
 13. Een ambassadeur in Nederland (met haar 350.000 inwoners van Surinaamse origine), is geen luxe.
  Men moet wel het Surinaams belang gescheiden houden van het belang van bouterse. Die twee belangen staan namelijk op gespannen voet met elkaar. Dit is de echte reden waarom er geen Surinaamse ambassadeur in Nederland is.

  Overigens blijkt dat Chantal Doekhie het werk als zaakgelastigde in Den Haag niet alleen af kan. Het ministerie van Lackin heeft niet voor niets aangegeven dat er op die post versterking nodig is. En die versterking komt niet omdat….? Juist!


  Maak melding
 14. DADA mikt op 2015!!!

  in dit jaar zijn dan een aantal projecten klaar en/of in afrondingsfase!!!

  Mi volk..kijk wat ik allemaal heb gedaan, en MET UW STEM ga ik in mijn 2e termijn nog veel meer doen..

  dan na wang hiep hiep daaroo op het plein…ALLEEN,…in zijn nieuwe termijn zal hij al dat geleend geld moeten gaan aflossen, en dan GAAT HET FEEST BEGINNEN!!!


  Maak melding
 15. @Ira,
  iedere dictator en populist heeft vijandbeeld nodig om te kunnen overleven dat kunnen die paarse schapen niet snappen ze zijn te dom voor.
  Ze moeten niets van die blanken hebben maar de binnenstad word wel zwerf hond en zwerf vuil vrij gemaakt en daarna mogen ze weer tussen die troep verder leven.


  Maak melding
 16. Volgens reisburo Lackin is Parijs de nieuwe poort naar Europa?
  Het is een kwestie van tijd voordat president Hollande die Harvey Naarendorp de poort wijst. (Meneer de ambassadeur weet namelijk nogal veel van de Decembermoorden.)


  Maak melding
 17. Suriname leeft van de aardolie baten en stijgende prijzen van grondstoffen van Goud en Bauxiet. Maar ook de solide financiele basis die door de Front regering is gezet.

  Wanneer één van deze pijlers wegvallen is het gedaan met Suriname. En die tijd gaat sneller komen dan we denken. Bouterse speelt al 2,5 jaar Sinterklaas, dus die financiele basis van de Front regering staat zwaar onder druk. Van gekheid weten die paarse ezels niet hoe zij hun verkiezingsbeloftes kunnen inlossen.

  Intussen wel een salarisverhoging aan het leger geven. Hiermee is herkiezing van Bouta 2015 is een feit. Geen president zijn is geen optie. Zijn opvolger staat al klaar. In 2020 krijgen we de Dino Show.


  Maak melding
 18. Weet niet of Suriname hier goed aan doet.
  Ambassade is een stukje buitenland in een land.
  Suriname hoeft Nederland niet na te doen.

  Suriname moet zich meer richten tot de regio zoals Brazilië lijkt mij een goede handelspartner en natuurlijk ook landen uit zuidoost Azië zoals China, India en Indonesië.
  Heb altijd gezegd Suriname had al in de jaren 50/60 onafhankelijke moeten worden waren we nu op hoger niveau qua ontwikkeling. Latijns Amerikaanse landen die zijn al ongeveer 50 jaar al onafhankelijk en die doen het economisch heel goed.
  En wat ik wil benadrukken is dit, als je zelfstandig wordt, moet je heel veel tegenslagen kunnen verwerken om hiervan te leren om steeds beter te worden. En landen die zich verrijkt hebben ten koste van destructie willen ons komen vertellen hoe wij ons land moeten besturen.

  Nederland heeft altijd getoond om de baas te willen spelen over haar (voormalige) koloniëen zie recent Curacao een wettig gekozen parlement opzij zetten.
  Terecht dat president Schotte van Curacao deze daad heeft betiteld als staatsgreep.


  Maak melding
 19. Koos de Jong,

  Als Nederlandse staatsburger kan ik mij voorstellen dat
  jij Nederland als ‘braafste jongetje van de klas’ op de kaart wil zetten.

  Echter wanneer je de zaken naar werkelijkheid zou weergeven dan zal je toch tot andere conclusies komen.

  ‘Nederland doet geen zaken met drugsdealers’.
  Nederland is het enige land ter wereld waar handelen in drugs gedoogd wordt zolang je als coffeeshophouder(een bedekte term voor drugsdealer)maar keurig de omzetbelasting overmaakt aan de Nederlandse staat.
  Zie daar het zakendoen met drugsdealers.
  Landen in de EU zijn aan internationale verdragen verbonden. Nederland moet zich aan de wetten van de EU
  en aan de verdragen met de VN houden. In deze wetten staan afspraken over de bestrijding van softdrugs en harddrugs. Landen kunnen niet zomaar op eigen houtje beslissen of ze drugs legaliseren of niet.
  Dus wat dat betreft heeft Nederland lak aan de internationale verdragen.

  ‘Nederland doet geen zaken met moordenaars’
  In de wereld komen er veel foute landen voor waar eigen burgers worden geëxecuteerd, gearresteerd, gemarteld, neergeknuppeld, weggemoffeld of mysterieus verdwijnen.
  Bekende voorbeelden zijn China en Israël.
  Landen waarvoor Nederland (als het op zakendoen aankomt) haar ogen zwaar dicht knijpt voor de schendingen van mensenrechten.
  De vorige minister van buitenlandse (Rosenthal) heeft dat zelf tot beleid van Nederland gemaakt.
  Rosenthal heeft er sinds zijn aantreden geen geheim van gemaakt dat de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven voorop staan in zijn buitenlandse beleid. Afgelopen december gaf hij in een interview met de Volkskrant aan dat mensenrechten een speerpunt is in het beleid, maar hier kun je je niet altijd en voortdurend mee bezighouden.
  Aldus, Rosenthal.
  Kortom, Nederland heeft geen moeite om zaken te doen
  met landen die hun eigen burgers en dat van anderen vermoord. Als de Nederlandse schatkist maar wordt gevuld dan wil Nederland wel beide ogen sluiten.

  .. en over beloftes maken??
  ach ja.. welke regeringsleiders lukt het wanneer ze eenmaal aan de macht zijn om al hun beloftes na te komen?

  Als het Bouterse zou lukken om de helft van zijn beloftes waar te maken dan zou dat toch meer zijn dan
  wat de vorige regering voor elkaar heeft gekregen.

  Is het Obama gelukt om Guantanamo Bay te sluiten zoals hij dat aan een ieder beloofd heeft?
  En zo zijn er nog meer beloftes die hij niet heeft waar kunnen maken.

  Rutte heeft tijdens de verkiezingscampagne zijn achterban allerlei beloftes gedaan om die beloftes na zijn winst weer net zo makkelijk overboord te gooien.

  Koos de Jong, de werkelijkheid is anders dan jij ons wil doen geloven.


  Maak melding
 20. Forummers, Odi odi.

  @pasew Fawaka mang.

  Donderdag 15 november 2012 om 09:45 uur, door sra

  Wat mij betreft is een Su ambassade in nedland niet nodig,,zonder verdere bemoeienis van nedland doet Su het ook goed,.
  Su heeft nedland niet nodig,.

  Aldus mijn slimme switie gudu (sra-JUDESKA).
  ——————————————————-
  Mi gudu (sra-JUDESKA), lees het volgende artikel even en denk er goed over na.
  Zijn de genoemde specialisten ook afkomstig uit Frankrijk?

  SUCCESVOLLE OOROPERATIE St. VINCENTIUS ZIEKENHUIS.
  (14/11/2012-Bron dwt.com)

  PARAMARIBO – Een unieke ooroperatie is woensdag uitgevoerd in het Sint Vincentius Ziekenhuis.
  Een 14-jarige jongen die geboren is zonder gehoorgangen en gehoorbeentjes, kan via een vernuftige ingreep binnenkort toch horen.

  Een team van specialisten heeft achter het oor van de jongen een gaatje naar zijn binnenoor geboord. In dat gaatje is een schroef gedraaid waaraan over 14 dagen, als de wond genezen is, een hoortoestel wordt bevestigd. Met dit toestel wordt geluid omgezet in een trilling die wordt waargenomen door het binnenoor van de jongen. Hierdoor kan hij dan horen. Dat meldt een persbericht van het ziekenhuis.

  De operatie werd verricht door professor Wilko Grolman, hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij werd bijgestaan door Errol Jessurun, KNO-arts in het Sint Vincentius Ziekenhuis en Pieter Goderie, KNO-arts in Nederland.


  Maak melding
 21. “Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken is voor Suriname Parijs de ‘nieuwe poort’ naar Europa”.

  Wie is de grootste idioot onder de huidige surinaamse ministers? Juist, Winston Lackin! Deze mafkees is gespeend van enig historisch besef. Wonen in Parijs meer mensen van surinaamse afkomst dan in Amsterdam? Vertrekken meer mensen van het vliegveld Charles de Gaulle naar Suriname, of gebeurt dat op Schiphol? Waar vandaan worden de honderden miljoenen euro’s financiele steun aan familie in Suriname overgemaakt? Omdat Nederland beschaafde normen erop nahoudt, zoals het niet onderhouden van diplomatieke betrekkingen met Suriname, omdat deze door een pleger van misdaden tegen de menselijkheid en een bij verstek veroordeelde drugscrimineel geleid wordt, moet het suirinaamse volk bloeden. Winston Lackin, spreekt men in Suriname frans? Wat een ongelofelijke idioot ben je!!!


  Maak melding
 22. En wat heeft dat met het economie van su te maken,,jullie praten links en ik praat rechts,m.a.w.wij gaan elkaar nooit begrijpen,,,ik bedoel jullie die nedlan zo geweldig vinden en boven su ophemelen,,,net als of zij in hun regeer periode geweldige dingen in su gedaan hebben,,,jullie zijn die kakkerlakken.


  Maak melding
 23. @SRA

  SRA, het gaat niet zo zeer om het ophemelen van Nederland, maar het vaststellen, waar er BESCHAVING is. In Nederland zal nooit iemand minister-president worden, als deze in vele gevallen een totaal disrespect voor het leven van de medemens heeft getoond. Of denk je soms, dat de vijftien helden van Suriname op de vlucht doodgeschoten zijn, de inwoners van Moiwana a la die van Jonestown collectief zelfmoord hebben gepleegd en dat politie-inspecteur Gooding aan de vallende ziekte op straat overleden is?


  Maak melding
 24. (sra-JUDESKA) Mi gudu.

  Niet boos worden hoor! Het begint nu ook al een beetje koud te worden in jou verblijvende (nedlan).

  Mijn switie gudu (sra-JUDESKA) is Links noch Rechts georiënteerd.

  Ook de (Kakkerlakken) gaan van Links naar Rechts en nemen vervolgens een enorme (sprint) naar een georiënteerde markteconomie.


  Maak melding
 25. Zowel in Nederland als in Suriname wonen, werken en ondernemen bewoners van beide landen. Bovendien zij vele van de Surinamers die in Nederland wonen in Suriname geboren. Surinaamse studenten leren en studeren hier op MBO, HBO en Universiteiten en ook hun belangen moeten worden behartigd door een vertegenwoordiger van de Surinaamse regering. De drugscriminaliteit vanuit naar Suriname speelt hierin ook een rol, waardoor justitie en politie van deze landen ook samen moeten werken. Vele Surinamers die met pensioen gaan of remigreren naar Suriname of van uit Nederland naar Suriname komen voor
  gezinshereniging, medischebehandeling of om wat voor elke reden dan ook moet een vertegenwoordiger van het hun land kunnen spreken als die in een andere land is, als die in problemen komt. De regeringen zullen daarom met elkaar moeten samenwerken. Ook gelet op dat Suriname en Nederland een koloniale band, of gebiedsdeel is geweest van het Koninkrijk Der Nederlanden. Nederland is de belangrijkste buitenland voor Suriname. Zelf het nieuws dat men in Suriname van over de hele wereld wil hebben, komt via Nederland naar Suriname. Dit ook omdat de Nederlandse taal ook de beste taal is waarin Surinamers zaken die in de wereld gebeuren kunnen praten, begrijpen en verwerken.

  Suriname en Nederland zullen op grond van talrijke samenwerkingszaken op sociaal, cultureel, enz gebied als de band tussen Surinamers en Nederlanders daarom een vertegenwoordiger van hun landen in Nederland en Suriname moeten hebben. De belangen van deze landen en haar bewoners is veels te groot. Suriname kan op grond dat het door Nederland is gemaakt, niet zonder Nederland en Nederland kan ook niet zonder Suriname, omdat alle landen in de wereld elkaar nodig hebben. Suriname is geen eiland en dat is Nederland ook niet.


  Maak melding
 26. @GMAP

  Broeder, De paarse aanhang heeft een hekel aan Nederland maar ze houden hun klauwen wel op voor geld UIT Nederland.
  Ze hebben ook een hekel aan vakantie gangers uit nederland maar ze houden hun klauwen ook wel op voor geld en of kadootjes/lekkers.
  Ze blinken in 2 dingens uit: 1) bedelen/klagen
  2) aanbidden van de duivel.


  Maak melding
 27. Komt een tijd dat de ex kolonie de ex kolonisator, financieel gaat helpen in deze recessie. Want misschien kijken jullie niet verder maar Nederland gaat naar de knoppen in een rap tempo. Zie gisteren Mark Rutte in de 2e kamer.
  Brazilië heeft dat recent gedaan in Portugal en bepaalde afrikaanse landen hebben dat ook gedaan.

  groet,


  Maak melding
 28. Henk Molenaar,

  De winst voor Bouterse is eigenlijk al in de pocket.
  Op dit moment wordt Suriname en Bouterse voor alles en nog wat uitgemaakt door Nederland.
  De EU landen met Nederland voorop hebben de zweet uit hun ballen gelopen om de vergadering elders te laten plaatsvinden. Jij was overigens 100% zeker dat het Nederland zou lukken(vanwege hun belangrijke invloed) om de vergadering niet in Suriname te laten plaatsvinden.
  Nu moet Nederland en overige Eu-landen tegen wil en dank en dus met hangende poten ‘het land van Bouterse’ betreden.
  Wanneer er een ontmoeting zou plaatsvinden tussen
  de leden en Bouterse dan zou dat voor Bouterse de kers op de taart zijn.
  Maar gebeurt dat niet dan is dat geen ramp.
  Het zijn namelijk geen staatshoofden die Suriname bezoeken maar parlementariërs.
  Het onderhandelen en zoete praatjes houden met deze parlementariërs kan Bouterse dus gerust overlaten aan zijn secondanten. Bouterse heeft zijn overwinning al in zijn zak en kan achterover gezakt naar uitkijken hoe deze parlementariërs van ‘z’n land’ zullen genieten.

  Henk, je moet het zo zien; het is net als wanneer Wilders zou besluiten een moskee te bezoeken en zou roepen dat hij geen ontmoeting zou willen met de iman.
  Ik denk dus niet dat de iman dat erg zou vinden want
  alleen het betreden van de moskee door Wilders zou al een geweldige winst zijn.

  Overigens Henk, het verbaast mij dat je deze vergadering plotseling bombadeert tot de belangrijkste politieke top ooit in Suriname.
  Ik kan me heugen dat je enige maanden geleden toen werd besloten deze vergadering in Suriname te houden
  je deze vergadering afdeed als onbelangrijk en zeer denigrerend over deed. Zoals met alle evenementen die in Suriname worden georganiseerd.
  ‘een kinderhand is snel gevuld’ , weet je nog, Henk.
  Het kan snel verkeren met jouw stellingen.
  Maar ik ben wel zeer verheugd dat je toch toegeeft dat
  ondanks Bouterse het Suriname toch mooi gelukt is om deze zeer ‘belangrijke’ politieke meeting ooit in Suriname te laten plaatsvinden.
  Nogmaals dat is een winst voor Bouterse, Suriname en de Surinaamse bevolking!

  Laten we met zijn allen dan hopen dat deze zeer ‘belangrijke’ politiek top vruchtbaar wordt voor Suriname en dat de Surinaamse bevolking daarvan kan profiteren.


  Maak melding
 29. @Dusdat
  Na jouw relaas gelezen te hebben heb ik maar 4 vragen:
  1.Door hoeveel landen is Bouterse sinds hij aan de macht is,voor een bezoek uitgenodigd?
  2.Welke landen zijn dat?
  3.Welke/hoeveel (uitgenodigde)landen waren op zijn inauguratie aanwezig?Denk aan Lula,Morales en Chaves.
  4.Welke staatshoofden hebben sinds zijn aantreden een bezoek aan Suriname gebracht?

  Zegt dat je niet genoeg?
  Waarom heb je deze antwoorden in jouw relaas achterwege gelaten,indien je geen uitgesproken voor- of tegenstander van Desi Bouterse als president bent?
  Geloof jij jezelf wel?


  Maak melding
 30. Wij doen geen zaken met nederland. Dit is indertijd ook door een bankmedewerker kenbaar gemaakt tijdens de regering Venetiaan in 2002, dat vond ik al vreemd. Maar als de regering Venetiaan ook problemen had met de opstelling van Den Haag dan zou het onder Bouterse toch niet beter worden. Surinamers moeten de rol van nederland als kolonisator niet hoog meer inschatten.
  Suriname kiest nu zijn eigen weg. De weg van globalisatie, de weg van de moderne wereld en vernieuwing.


  Maak melding
 31. Ik hoop samen met ALLEEN inderdaad dat Frans Timmermans zaken anders aanpakt dan Uri R.
  Eerste aktie van Frans Timmermans zal moeten zijn om DDB en al zijn 40 rovers op de Internationale opsporingslijst van Interpol te plaatsen, en alle visa weigeren aan de roversbende die voor de amnestiewet gestemd hebben……..


  Maak melding
 32. ieder geciviliseerd land in de wereld heeft geen moordenaar op de troon zitten.
  nagenoeg 50% van de sur. bevolking woont in Ned. en sturen jaarlijks voor miljoenen aan euro’s naar fam. omdat ze anders niks te vreten hebben. Tel daarbij op de klagen en vragen mentaliteit “gim”wat lekkers noh.
  Voor elk weldenkend mens het bewijs dat het dus niet zo goed gaat, zoals die corrupte kliek in DNA wil doen laten geloven, in PIENARIBO.


  Maak melding
 33. Frans Timmermans zal de zaken anders aanpakken dan zijn voorganger Rosenthal. Het onderstaande artikel schreef hij op 3 april n.a.v de herziene amnestiewet in NRC.

  ‘Nederlandse regering mag niet zwijgen over Suriname’

  Nederland en Suriname zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij delen honderden jaren geschiedenis, wij delen een taal; onze gemeenschappen zijn verweven, aan beide zijden van de oceaan. Niets kan dit veranderen. Geen ruzie tussen regeringen, geen onenigheid tussen politici, geen crimineel die zijn in Nederland opgelegde straf weet te ontlopen.

  Daarom moeten wij elkaar altijd de waarheid zeggen. Daarom moeten wij luid en duidelijk aan de Nationale Assemblee laten horen dat wij de aanpassing van de amnestiewet schokkend vinden. Dat het aannemen van een dergelijke wet niet zonder gevolgen kan blijven voor de politieke en diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname.

  Nu is het moment om kleur te bekennen. Om te laten weten dat het door een parlement ingrijpen in een lopend proces in strijd is met internationale mensenrechtenverplichtingen die Suriname uit vrije wil is aangegaan, zowel in verband van de Verenigde Naties als in de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Europese Unie en in de bilaterale relatie met Nederland.

  Wat zou Nederland kunnen doen als de amnestiewet wordt aangepast? Als waarnemer bij de OAS kan Nederland de kwestie daar aankaarten. Suriname is lid van de OAS en heeft zich in dat kader verplicht tot het naleven van de regels van de rechtsstaat, waaronder de scheiding der machten, die duidelijk door de politieke ingreep in een lopend strafproces wordt geschonden. De OAS zou daarom maatregelen tegen Suriname kunnen treffen. Een gang naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten is daarbij een mogelijkheid. Zo is Suriname ook eerder door het Hof veroordeeld voor het niet-vervolgen van de moord, onder verantwoordelijkheid van de huidige president Bouterse, op ongeveer vijftig mensen, onder wie kinderen en zwangere vrouwen, in het dorp Moiwana. Verder kan worden onderzocht of er mogelijkheden zijn in het Raamverdrag Nederland-Suriname om maatregelen te nemen die de Surinaamse regering treffen. In dat verdrag staat namelijk ook de verplichting de rechtsstaat te bevorderen. De relatie tussen Suriname en de EU zou kunnen worden beperkt of opgeschort, omdat Suriname de verplichtingen ten aanzien van mensenrechten niet nakomt. Er is een jaarlijkse conferentie van de EU met partnerlanden uit Afrika, de Caraïben en de Pacific, die dit jaar in Paramaribo zou plaatsvinden. Nederland zou kunnen voorstellen deze naar elders te verplaatsen.

  De Nederlandse regering hult zich tot nu toe in stilzwijgen en werkt in de EU aan een gezamenlijke verklaring. De Amerikaanse, Britse en Canadese ambassadeurs hebben in Paramaribo heel helder tegen de autoriteiten gezegd dat een gewijzigde amnestiewet gevolgen zal hebben voor de relaties. Nederland heeft dat niet gedaan en dat is onbegrijpelijk en onverstandig. Is de regering verlamd door de vrees voor ‘neokoloniaal’ te worden uitgemaakt? Of speelt de ervaring mee dat al zeventig jaar alle Nederlandse regeringen fout op fout stapelen in de relatie met (voormalige) koloniën en gebieden overzee, van Indonesië tot Suriname en de Antillen? In ieder geval noopt die ervaring tot voorzichtigheid en bescheidenheid, maar is geen excuus voor politieke verlamming.

  Dertig jaar geleden vonden de decembermoorden plaats. Vijftien mannen werden van huis gelicht, sommigen vreselijk gemarteld en allemaal als beesten afgeslacht. Hun nabestaanden en vrienden, in Suriname en in Nederland, wachten al dertig jaar op gerechtigheid. Zij rouwen om hun dierbaren, zij zijn boos dat de daders niet zijn bestraft. Nu is er eindelijk uitzicht op een uitspraak van de militaire rechter. Nu kan eindelijk het recht zijn loop hebben. En dat dreigt te worden gedwarsboomd, door of namens dezelfde mensen die onder sterke verdenking staan rechtstreeks bij de moorden betrokken te zijn.

  Als de Surinaamse volksvertegenwoordiging ervoor kiest het recht hier niet de vrije loop te laten, zal zij de Surinaamse rechtsstaat een ernstige slag toebrengen. In Latijns-Amerika hebben parlementen de moed gehad de pijnlijke bladzijden van de eigen dictatoriale geschiedenis onder ogen te zien. De ervaringen van Argentinië en Chili laten zien dat verzoening pas mogelijk is nadat de rechter zijn werk heeft gedaan en daders ter verantwoording heeft geroepen. Zonder gerechtigheid geen verzoening, ook niet met een verzoeningscommissie als doekje voor het bloeden.

  De Nederlandse regering had dit meteen en in heldere taal namens alle Nederlanders aan de Surinaamse regering moeten overbrengen. Gemeenschappen die door het lot onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kijken niet weg als zij iets zien gebeuren wat het daglicht niet verdraagt.


  Maak melding
 34. @uh?
  jIJ SCHRIJFT:”Nederland is het enige land ter wereld waar handelen in drugs gedoogd wordt ”

  Ik weet niet of je daar op de hoogte van bent!
  Maar bij de onlangs gehouden presidentsverkiezingen in de VS zijn bepaalde staten in de voetsporen van Nederland getreden en hebben het gebruik van marihuana gelegaliseerd.
  KOMT TIJD,KOMT RAAD!


  Maak melding
 35. @alleen
  Jij schrijft:”ik hoop dat frans timmerman de zaken anders aanpakt dan die stront jodium van een uri”!

  Ik kan je het op een briefje geven,dat Suriname er beter bij gebaat zou zijn,indien Uri Rosenthal min.v.BuZa was gebleven!
  Vooral de PvdA en zijn ministers v. BUZA hebben een zure appel met Bouterse te schillen.
  Behalve het feit dat Frans Timmermans EU staatssecretaris voor mensenrechten was,is de onafhankelijkheid van Suriname ook een PvdA ding!

  Dus ik denk niet dat jou wens zal uitkomen.


  Maak melding
 36. @GMAP, de paarse aanhang van Bouta leert het nooit meer.

  @MEDUSA, bedankt voor je 4 punten, maar ik ben bang dat je geen goed antwoord op kan krijgen.

  @Shanice, schrijft::::::De winst voor Bouterse is eigenlijk al in de pocket. Natuurlijk op kosten van de vorige regering en geld van het buitenland (Nederland) waarmee hij alles financiert.

  =Bouterse is niet professioneel bezig, omdat een land als Nederland waar meer dan 350,000 Surinamers wonen gewoon geen ambassadeur heeft. Shame on you Bouta.


  Maak melding
 37. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken is voor Suriname Parijs de ‘nieuwe poort’ naar Europa.

  Let op !!
  Binnenkort in Parijs ook 100% controle voor mijn broeders uit SU..


  Maak melding
 38. Beste Shanice: “verigens Henk, het verbaast mij dat je deze vergadering plotseling bombadeert tot de belangrijkste politieke top ooit in Suriname.
  Ik kan me heugen dat je enige maanden geleden toen werd besloten deze vergadering in Suriname te houden
  je deze vergadering afdeed als onbelangrijk en zeer denigrerend over deed”

  Je hebt niet in de gaten dat je mij stelling onderstreept:

  “Deze bijeenkomst is niet zo belang EN de de belangrijkste politieke top ooit in Suriname”

  Snappie?

  En Buuterse blijft ondanks zijn ambtsketting een ordinaire drugscrimineel en moordenaar.


  Maak melding
 39. “Bouterse heeft zijn overwinning al in zijn zak en kan achterover gezakt naar uitkijken hoe deze parlementariërs van ‘z’n land’ zullen genieten”

  Aldus NDP groupie Shanice

  Bouterse kijkt knarsetandend toe hoe hij wordt geweerd in zijn eigen land als president van dit land.

  Dat noem jij een overwinning?

  Een paarse kinderhand is snel gevuld.


  Maak melding
 40. Leiden 15 november,

  Allereerst wil ik wijzen op het feit dat DDB door het volk is gekozen, Den Haag is dus niet bevoegd om als reactie hierop zijn ambassadeur terug te roepen. Dit is gewoon intimidatie en provoceren van de hollander. Sur is een onafhankelijk land en inmenging van een vreemd land in casu Ned. is volkenrechtelijk gezien niet toegestaan. Het bespreken van dit soort zaken door de Ned. regering getuigt van minachting voor de Sur. bevolking.

  Het feit bijv. dat de pres. steun geeft aan het Kwakoe festival dient dus ook niet te worden besproken door de hollander. Het was een goede en directe beslissing van de pres en getuigt van enig inzicht in beleid. En zie daar Kwakoe draaide goed en zal volgend jaar nog beter draaien. de onderdrukking van de Surinaamse cultuur in Ned is duidelijk en verdient aandacht in Parbo. Ik ga in dit kader hier verder niet op in.

  Gezien het koloniale en het neokoloniale beleid van de hollanders, verdient een zakelijke aanpak prioriteit nummer 1. Alles stop en wachten tot je wat krijgt is het advies. En ga vooral niet met de hollanders onderhandelen of iets tekenen. Men onderhandelt altijd met een betrouwbare partner waarvan iets te verwachten is. Laat ik het anders zeggen die iets te bieden heeft bijv op het vlak van zeden en normen of wat op materieel vlak. Weinig te bieden dus uit Holland.

  Ik vind Parijs geen slecht ideen. Het is makkelijk bereikbaar en je kan int gezien ook alle kanten uit. Als springplank naar betrouwbare landen en bedrijven vind ik het een uitstekende optie.

  Het beleid van de hollanders vind ik een houding hebben die gezien het slavernij verleden en de koloniale contract arbeiders die in principe werden geronseld alsmede hun neo kolloniale verleden (zie boven) uitermate aanmatigend en op het criminele af.

  Ik wens de regering veel succes op het ingeslagen pad.

  “Bedenk wel, ik stuur jullie als schapen tussen de wolven, wees dus slim als slangen , en eenvoudig als duiven”

  Mahatma Ghandhi.

  Met vriendelijke groet
  Mr. Roy Siwpersad
  [email protected]


  Maak melding
 41. Roy: “k vind Parijs geen slecht ideen. Het is makkelijk bereikbaar en je kan int gezien ook alle kanten uit. Als springplank naar betrouwbare landen en bedrijven vind ik het een uitstekende optie”

  Betrouwbare landen”? Noem eens één betrouwbaar land waar jou president durft te komen zonder angst gearresteerd te worden.


  Maak melding
 42. de surinaamse staat heeft in parijs voor 7000.000 euro een pand in de zestiende arrondissement gekocht het pand is een hotel particulier. adres 94 rue ranelagh


  Maak melding
 43. Goeie vraag Henk Molenaar.
  Opvallend is dat hij vanaf de dag dat zijn naam is genoemd in een strafdossier hij zijn poten niet meer buiten Suriname gezet.


  Maak melding
 44. Gezien de tijden van sommige postings op dit forum,kan men mij niet wijs maken dat ze elke dag hard werken.
  Dan ben je een steuntrekker of je krijgt een miezerig AOW, of zoals @okraD in zijn posting heeft gezegd.
  Je hebt dan ook niks om bedelaars te geven, erger nog cadeautjes en lekkers.
  En maak niemand wijs dat je van een verdiende pensioen aan het genieten ben, want in Holland doen pensionado’s veel betere dingen met hun vrije tijd, in plaats van elke dag troep te lopen schrijven.


  Maak melding
 45. deze redimusus hebben een hard hoofd hoor !!!!
  paars zit niet op olland te wachten het is meerdere keren gezegd in het ruimste zin van het woord .
  front is kaka zo rutte en jullie ook .henk molenaar na sos o kaka oeng e takie .ik ben blij dat mijn president stand houdt tegen rutte die gezegd had dat wij het zouden voelen .olland voelt het niet su ….su dwingt respect af en daar komt olland achter .
  economisch is nederland een grootmacht tegen over suriname maar su bukt niet voor olland .voorlopig bukt rutte voor wat hij doet met de nederlandse economie .
  paars lacht en rutte ligt onder vuur hhihihi ai ka
  henk molenaar olland e ka het volk betaalt de rekening daar moet hij op letten .de grote projecten in suriname gaan door zonder olland .

  strde strede wie no sa vrede bouta na wie vesie mag ,herie libie te na dede pero sa vetie gie sranang .
  bouta go go


  Maak melding
 46. Kijk dat de ECHTE kaaskop Suriname en bewoners slecht bejegent, tot daar aan toe……..
  Maar dat zij die hun roots in Suriname hebben, het land en hun inwoners het liefst ten onder zien gaan. Alleen omdat er iemand, welke zij niet kunnen uitstaan, er de leiding heeft…..
  Dit geeft jullie het predikaat redimusu! En succes met het beijzen an mijn gelijk……..


  Maak melding
 47. Sur.heeft waarschijnlijk geen geld meer om een ambassadeur op een fatsoenlijke niveau te onderhouden in Nederland.Want zo als ik begrepen heb,is in de gevangenis of illegaliteit beter verblijven in Nederland dan een z.g welvarend leven in Sur.[Kevin en Moenna].Ook de Somalische piraten vinden de gevangenis in Ned. beter dan een vrije leven in hun eigen land.

  Cobie.


  Maak melding
 48. Akkoord.
  Omdat Nederland eerst ermee begonnen was.
  Als Nederland een wettige gekozen democratische Regering in Suriname niet accepteert is dat nu ook de reden om zo een stap te ondernemen.
  Een grote waardering aan Amerika die een wettige gekozen democratische Regering van Suriname accepteert.
  De Kolonisator die de hoofdverdachte/coordinator is van de gruweldaden in het verleden wil door sabotage te plegen aan Suriname en met leugens zich zelve verdedigen.
  Maar de waarheid wint en de leugenaar gaat verliezen.


  Maak melding
 49. nederland is hypocriet en speelt gevaarlijk spel .
  het is goed dat de samen werking tussen suriname en nederland is bekoeld.suriname was te afhankelijkvan nederland daardoor kon nederland suriname maken en breken
  nu kun je het keren hoe je hebben wil …maar onder leiding van bouterse is nederland voorzichtiger gaan worden …front zou moeten slikken wat nederland ze zou opdragen anders zou er geen hulp meer komen .
  onder bouterse heeft suriname bewezen zijn eigen koers te varen en geen hulp van nederland nodig heeft .
  niet dat suriname geen hulp wil maar het moet niet ten koste van alles gaan ….je hebt ten slotte ook je trots .


  Maak melding
 50. Pero : “onder bouterse heeft suriname bewezen zijn eigen koers te varen en geen hulp van nederland nodig heeft”

  Hoe diep zit jij met je hoofd in de reet van Bouterse?

  het is echt te genat om te zien hoe dom types als Pero + Sra ( aan het niveau van hun taalgebruik te zien, dezelfde mensen) als een loops teefje achter hun criminele leider blijven aanlopen.


  Maak melding
 51. Hoi Henk Molenaar,

  Hier een bericht van de ‘NDP Groupie’ Shanice.
  Persoonlijk vind ik dat eigenlijk teveel eer voor Bouterse. Maar goed, als jij vindt dat die benaming bij mij past dan zullen we maar voor jouw gemak maar van uitgaan dat het zo is. Dus vanaf heden wordt mijn
  Pseudoniem ‘NDP Groupie’ op voordracht van onze Henk.
  Geweldig! Maar nu even serieus.

  Henk,

  Proefondervindelijk is bewezen dat jouw stellingen
  meerdere keren door de realitiet van de dag worden gelogenstraft.
  Jij was namelijk ook degene die er absoluut van overtuigd was dat de Nederlandse diplomatie om de vergadering elders te verplaatsen werkelijk gestalte zou krijgen.
  Jouw argumentatie daarvoor was dat Nederland een behoorlijke vinger in de pap heeft binnen de EU.
  Ergo, het kon niet anders dan dat Nederland het voor elkaar zou krijgen om de vergadering niet in Suriname
  te laten plaatsvinden.
  Nederlandse politici gingen tevergeefs binnen de Europese Unie lobbyen voor een brede Europese boycot van Suriname. VVD-Europarlementariër Toinie Manders ging zelfs zover om het volgende te beweren; “Het zou een klap in het gezicht van de nabestaanden van de Decembermoorden zijn en de EU is totaal ongeloofwaardig als Europarlementariërs naar Suriname zouden gaan waar Bouterse de baas is”.
  De Nederlandse diplomatie draaide op volle toeren
  en zelfs de Europese Commissie werd op de proppen gehaald om de diplomatie kracht bij te zetten.

  Helaas voor Nederland moesten ze zwaar bakzeil halen.
  Henk, ik kan je wel zeggen dat dit een zeer gevoelige klap is voor de Nederlandse diplomatie. Ook al zal Nederland dat uiteraard niet toegeven.

  Vanzelfsprekend zul je dat ook niet niet toegeven maar de ovewinning was dus degelijk voor Suriname.

  Henk, en nu ben je weer van overtuigd dat Bouterse
  geweerd wordt uit deze vergadering?

  Ik weet niet of jij het nieuws over deze vergadering
  hebt gevolgd maar de poging van CDA-Europarlementarier Ria Oomen om het bovenstaande voor elkaar te krijgen is ook al gestrand.
  Ria Oomen durfde namelijk garanties van Suriname te vragen dat ze, net als andere parlementariërs, tijdens de vergadering ‘niet geconfronteerd’ zou worden met president Dési Bouterse. Maar, helaas voor Nederland, ging ook deze boycotpoging in rook op omdat de parlementariërs van de ACP landen ( zij hebben namelijk de meerderheid) dit voorstel van tafel hebben geveegd.

  Dus Henk, als ik jou was zou ik niet al te snel de vlag uithangen. Laten we maar afwachten wat die vergadering oplevert dan zullen we zien of jouw ‘wens’ bewaarheid zal worden. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat jij degene zal zijn die knarsetandend e.e.a zal moeten gadeslaan.

  Groetjes van jouw ‘paarse NDP groupie’.


  Maak melding
 52. Chanice,
  Ik moet lachen hoe een aantal van jullie zich voordoen alls hooggeschoold.
  Is het niet beschamend genoeg dat men er over na heeft gedacht om de EU vergadering te verplaatsen omdat een criminele amnestie president de macht heeft in Suriname. jullie kunnen het mooi vertellen maar feit is dat Bouterse niet gewenst is en dat een klap in gezicht Suriname en zijn criminele president.
  Chanice in plaatst dat jij met jou zogenaamde intelligentie jou bevolking hun ogen opent probeer jij de boel te bedonderen.Het is toch een grote schande dat Bouterse als ongewenst persoon is op een belangrijke in Suriname.
  Ik vindt het terecht dat die crimineel geen podium krijgt om zijn misdaden te promoten. chanice Bouterse is en blijft een criminele moordenaar die niet welkom is in de beschaafde wereld. Doe wat aan jou fatsoen en normen en waarden.


  Maak melding
 53. Ik ben absoluut geen voorstander van bouterse.

  Maar dat bouterse zich niet laat koeieneren door nederland vind ik top.

  Maar suriname mag wel wat tactiser optreden. Dus niet zo primitief.


  Maak melding
 54. Beste Gmap,

  Allereerst dank ik je dat je de moeite hebt genomen om aandacht te schenken aan mijn bijdrage en ook nog daarop te reageren. Wat een luxe!
  Laten we maar voor eens en voor altijd bepaalde misvattingen uit de wereld helpen.
  Ik ben het voor 100% eens met jouw opvatting over Bouterse. Ik kan en wil jou daarin ook niet tegenspreken. Jij bent daarin zeer volhardend en dat
  wil ik ook respecteren.
  Alleen ik vraag mij af of dit forum de aangewezen podium is om jouw visie te realiseren.
  Op dit podium dumpen forumleden hun mening waar vervolgens anderen op reageren.
  Op het moment dat men achter de computer vandaan gaat
  gaat men over tot de orde van de dag en de waan van dat moment gaat verloren.
  Ik kan net als sommigen, van vandaag tot morgen en van morgen tot volgend jaar mijn misnoegen over Bouterse etaleren maar daarmee zal Ik Bouterse echt niet wegkrijgen en zelf schiet ik er totaal niks mee op.
  Nogmaals, daar is dit forum niet geschikt voor.
  Er zijn grote helden in de wereld bekend (nu en in het verleden) die op hun manier de onrecht van de wereld bevechten en ook nog succes hebben. Ik heb absolute waardering voor zulke mensen. Helaas ben ik zelf niet zo’n heldin die bereid is om mijn leven te wagen om de onrechtvaardigheid in de wereld en in dit geval in Suriname te bestrijden.
  Want willen we Bouterse werkelijk wegkrijgen dan
  is het alleen maar ‘acteren’ achter de computer helaas niet voldoende.
  Er moet daadwerkelijk een held op staan die bereid is verder te gaan dan alleen maar achter de computer
  in staat zijn om Bouterse moordenaar te benoemen.
  Iemand die mobiliseert, iemand die inspireert, iemand die activeert, iemand die aanmoedigt, iemand die aanzet, iemand die aandrijft, iemand die opzweept,
  iemand die begeestert, iemand die bemoedigt, iemand die prikkelt, iemand die aanvuurt, iemand met bezieling, iemand die bereid is de leiding te nemen.
  Nogmaals, helaas bezit ik niet zulke capaciteiten(ik val onder de categorie pantoffel-heldin) en
  om eerlijk te zijn ben ik die persoon tot nu toe ook niet tegengekomen. Ja, schreeuwlelijkerds, mensen die denken beter te zijn dan anderen, mensen die het tot hun sport hebben gemaakt om anderen te moeten beledigen, uitschelden en allerlei benamingen toe de dichten. Maar daar houdt het ook mee op. Zulke gasten kom je genoeg op dit forum. Maar daar raak ik absoluut niet begeesterd door.
  Op het moment dat ik zo iemand tegen kom dan zal ik de eerste zijn die mij daarbij aansluit.

  Gmap,

  Tot die tijd geef ik mijn mening over actualiteiten
  en probeer ik mijn stelling met argumenten te onderbouwen. Dat die argumentatie wel eens in het voordeel van Bouterse valt is voor mij een bijkomstigheid en geen loyaliteit jegen Bouterse.
  Ik ben de persoon niet naar om de actualiteiten te verdraaaien om mijn ongenoegen jegens Bouterse gestalte te geven.

  Gmap, we hebben te maken met de realiteit van de dag.
  En als ik het wil of niet, als ik leuk vind of niet,
  als ik er tegen ben of niet, de realiteit leert dat
  Bouterse ondanks alles en ondanks alle tegenwerkingen
  toch heeft weten te overleven en zelfs president van Suriname is geworden. Dat bedenk ik zelf niet maar dat is de realiteit.
  Dat is niet de door mij gewenste situatie maar we hebben wel te dealen met deze ‘fait accompli’.

  Bouterse is een veroordeeld drugsdealer en een vermeende moordenaar. Dat zijn voldongen feiten.
  Nogmaals, dat is voor mij geen aanleiding om daardoor
  actualiteiten te verdraaaien.

  Dat sommigen mij daardoor zien als een Bouterse Groupie of wat dies meer zij, zijn mededelingen die door mij als kennisgeving worden aangenomen.

  Gmap,

  Dat iemand een mening heeft over actuele zaken en die
  bespreekbaar wil maken heeft niks te naken met normen en waarden.
  Ik ga er van uit dat je in staat bent mijn achterliggende overweging te doorgronden en niet vasthoudt aan veronderstellingen en aannames.
  Laten we elkaar respecteren in onze meningen en
  niet over en weer gaan smijten met insultaties.

  Ik groet je


  Maak melding
 55. @Shanice
  Voor een volgende keer raad ik je gewoon aan om je heilige preek waarin je onbeschaamd verkondigd dat een moordenaar als bouta gewaardeerd en gerespekteerd moet worden en af en toe complimenten gemaakt moeten worden,dan raad ik je aan om je elle lange preek op het dino website te plaatsen en daar zal niemand een tegegenreaktie voor je plaatsen maar je zal op handen gedragen worden netals je baasje ,de moordenaar bouta.


  Maak melding
 56. Ray,

  Om met de woorden van Gmap te spreken;
  Ik moet echt lachen om sommige reacties van jullie.
  Echt geinig hoor!
  Ik weet dat begrijpend lezen verdomd moeilijk kan zijn en jij bewijst die stelling op een niet mis te verstane wijze.
  Bedankt voor al jouw ‘wijsheid’.
  Als mijn reacties jou niet aanstaan stel ik voor om voortaan mijn reacties maar te laten voor wat ze zijn.
  Dat bespaart jou heel wat hoofdbrekens om mijn tekst te kunnen doorgronden.

  Ondanks alles toch de groetjes.


  Maak melding
 57. @Shanice

  “Op het moment dat men achter de computer vandaan gaat
  gaat men over tot de orde van de dag en de waan van dat moment gaat verloren.
  Ik kan net als sommigen, van vandaag tot morgen en van morgen tot volgend jaar mijn misnoegen over Bouterse etaleren maar daarmee zal Ik Bouterse echt niet wegkrijgen en zelf schiet ik er totaal niks mee op. Nogmaals, daar is dit forum niet geschikt voor.”

  Wat ben jij een egocentrische persoonlijkheid! Jouw waan heeft geen malle moer met de werkelijkheid van Ray, GMAP, ondergetekende, of wie dan ook te maken. Dat jij geen ethische opvattingen over Bouterse erop na wil houden, is jouw persoonlijk keuze en geen algemeen geldend voorschrift. Als de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, mevrouw Pillay, aan parlementsvoorzitter Simons een waarschuwing over de herziene amnestiewet doet toekomen, is haar motief niet om Bouterse weg te krijgen. Haar appel is om te voorkomen, dat barbarij in Suriname tot norm wordt verheven.

  Je kraamt echt onzin uit, als je meent, dat een forum niet van belang kan zijn om de pleger van misdaden tegen de menselijkheid zijn straf te laten ondergaan. Op welke wijze is de vlam in de pan geslagen in de arabische wereld? De Nieuwe Media, waar fora toegerekend worden, helpen om bij de burgers de geesten rijp te maken. In het geval van het WKN forum wordt het surinaamse volk geinformeerd over haar criminele president en zijn geringe daadkracht. Als daardoor een eind aan de regering Bouterse kan komen, dan is dat prachtige bijvangst.


  Maak melding
 58. Beste Shanice/Bouterse Groupie

  Jou president kan zich bijna nergens in de wereld vertonen omdat hij het risico loopt gearresteerd te worden omdat er een internationaal opsporingsbevel tegen hem loopt.

  De enige landen die hij kan bezoeken zijn bananenrepublieken die worden bestuurd door misdadige corrupte leiders ( Guinea-Bissau).

  Bouterse geeft niet alleen zelf een enorm strafblad ook zijn zoon en stiefzoon zijn veroordeeld.

  Lekkere familie, en zijn veroordeelde zoon loop zwaar gewapend als zoon van een CTU eenheid. Wat een farce.

  En zo’n man is president van jou land……

  Ik zou mij doodschamen als Surinamer.


  Maak melding
 59. Lieve Henk,

  ‘Mijn president’ heeft onlangs 8 nieuwe ambassadeurs
  uit Bolivia, Iran, Japan, Pakistan, de Verenigde Staten, El Salvador en Zweden en zelf uit het Vaticaan mogen verwelkomen. En ze hebben allemaal vriendelijk zijn handen geschud. Zo ongewild is ‘mijn president’ nou.

  Henk,

  Tijdens het “top overleg’ van de EU/ACP zal ik aan je denken wanneer ‘MIJN PRESIDENT’ de groep toespreekt.

  De groetjes van de grootste Fan van Bouterse.

  yours truly,

  BOUTERSE GROUPIE


  Maak melding
 60. Beste Shanice: De familieleden van je 15 landgenoten die door ‘jou president’van hun bed zijn gelicht, kapot zijn gemarteld en doormidden zijn geschoten zijn het vast niey met je eens.

  Bouterse Teefje


  Maak melding
 61. @Shanice
  Jouw baasje heeft ambassadeurs in zijn kielzog die hun eigen land en volk niks te bieden hebben.
  Het zijn landen waar de meest gezochte criminelen hun toevlucht hebben.
  Je baasje maakt gewoon weg zeker dat hij om asiel kan vragen aan 1 van deze landen straks wanneer hiuj uitgezet zal worden.
  Hij,je baasje,je lolliepop ,geniet amnestie en immuniteit en schud hij de handjes netjes.
  Op de EU vergadering zal je baasje spreken. Die huilebak gaat alle trucjes van de wereld uit zijn mouwen schudden om erbij te zijn . Als het om trucjes gaat ,daar zit hij vol van.
  De EU vergadering is mogenlijk gemaakt op aandringen van de ACP landen die sterk afhankelijk zijn van hulp van buiten en waar het hun niet scheelt wie hun president is,een moordenaar of drugsdealer,zij weten het niet beter.Zij ontvangen de criminelen met openarmen in hun midden.
  Als de EU zich niet verantwoordelijk zou voelen voor deze kleize landen zouden zij deze vergadering stop gezet hebben. Maar omdat zij weten hoe kwetsbaar deze kleine landen en hun economie wel niet is vindt deze vergadering toch plaats.Zij doen het niet voor de staatshoofden onder wie zich criminelen zoals bouta bevinden ,maar om de bevolking van deze kleine landen.
  Zolang jij hier je mening schrijft die volgens jouw als een tekst uit de bijbel moeten klinken ,zal ik ervoor zorgen dat mijn tegenreaktie je uit die illusie zal helpen komen.


  Maak melding
 62. KLM, KLM, Beware of de vertraging.

  Na de toespraak van die botro-blik sergeant, met veel bravoure landen aub…

  De App ligt klaar voor het Moment Suprême…whahahahahaha.

  Wat schuiven al die 6 nieuwe Ambassades, show me the money!


  Maak melding
 63. Je stuurt geen ambassadeur naar het land van je grootste vijand.Het land dat je buitenlandse beleid ondermijnt en potentiële investeerders afschrikt om in Suriname te investeren. Suriname is beter af zonder Holland.Met steun van de Nederlandse regering en het koningshuis heeft Nederland tientallen miljarden euro’s geïnvesteerd in landen met wie ze geen historische banden hebben.Ze hebben heel veel geld geïnvesteerd in Estland, Letland, Litouwen, Roemenië,enz,enz.Ik hoop dat het Nieuw Front en de meelopers van het Nieuw Front van Nederland afstand nemen.


  Maak melding
 64. Beste r H. Mabemba:

  Weet jij wel de definitie van het woord ‘investeren’.

  Als je investeert, hoop je rendement op je geld te krijgen ( = winst).

  Blijkbaar zien Nederlandse geen heil om te investeren in Suriname.

  En blijkbaar snap jij dat niet.


  Maak melding
 65. dat ding is zo goed mang wat ambassade openen .
  bouta ga door met je werk …wij zijn die dingen van front en die redimusus al gewend allemaal gebakken lucht .
  so som poorlai.

  ai na pero taki

  bouta krakti mie mang .


  Maak melding
 66. volk van suriname
  wij zeggen de juiste man op de juiste plaats .
  als je wil mee praten moet je in suriname zijn .
  no time to lose …de rest is tijd verspillen .

  strede strede wie no sa vrede bouta na wie vesie mang herie libie te na dede pero e vetie gie sranang .


  Maak melding
 67. Shanice,

  je lijkt erg op Anna de zwakzinnige: nietszeggend, onbelangrijk en dom. Zoveel tekst maar weinig inhoud. Ga toch heen. Op dit forum willen we geen DiDiBri-volgers.


  Maak melding
 68. mensen zoeken hier spijkers op laag water hihihihihhii
  vene was 15 jaar aan de macht …had alle tijd om maatregelen te nemen om bouterse uit de verkiezing strijd te houden …. volgens front de 8 december moorden .waarom nu een ophef en toen je alle middelen had zweeg je als het graf om bouterse op te pakken … .wie is hier de boeman .
  anderen komen met hun theorie dat hij 23 jaar achter de tralie moet ….terwijl hun leider alle mogelijke kansen had om in te grijpen …wie speelt hier met de gevoelens van de slachtoffers hun na bestanden.
  vene was bang ai keka in ing broekoe hij had de durf niet om te doen wat een president moet doen .
  nu daar deze lul in de oppositie zit durft hij weer zijn bek open te doen ….nee vene had het te druk met grond speculant somo die de dienst uit maakte in het parlement …ook gilds die toen minister van justitie was moest het ontgelden met zijn wit was praktijken en de bak in moest …ding ka mang dies no e sjing mie brie …ding jeje gwe liep ding .al die theorien van deze redimusus moet je aan je laars lappen en ze gewoon negeren …wat ik doe is jullie op de werkelijke feiten wijzen …een andere lul komt met 23 jaar de bak in voor bouterse… waarvan ze weten dat ze weer maar wat lullen .voorlopig hebben zij het nakijken …zelfs rutte zijn regering is gevallen en krijgt hij toch nog op zijn donder van zijn volk en het volk gaat ook nog bloeden met hun bezuinigingen .te joe e loekoe in wang trawang go trawang e go loekoe moro dipie in joe go …deze zelfde rutte die toen breed op de televisie verscheen en zei dat suriname het gaat voelen …die stront zak is het nu aan het voelen.
  die pedofiel rozenthal is van het toneel verdwenen …hij was de man die zei dat de surinaamse ambassade in frankrijk dicht moest ,maar het staat nog steeds open .daarom zeg ik tegen al die redimusus dat ik die theorien van ze al beu ben …paars is immuun voor die dingen van jullie ,ook die leugens….een ding moeten ze weten het werk gaat door en dat is wat zeer belangrijk is voor het surinaamse volk .er wordt waar gemaakt wat er beloofd is .in 2,5 jaar kan je niet alles realiseren maar het volk weet dat er wordt gewerkt .ding redimusu joe moesoe negeer .je moet ze niet vereren om namen te noemen laat ze in hun waan .

  na loko e lolo go doro mie mang .


  Maak melding
 69. resident Desi Bouterse zal zondag een bezoek brengen aan Cuba. Hij gaat daar mede namens de regering en de Surinaamse bevolking zijn solidariteit betuigen aan de Cubaanse bevolking, vanwege de ten minste elf doden en de materiele schade als gevolg van de orkaan Sandy.

  Dat meldt het Cuban News Agency. Volgens dagblad Granma zal hij tevens ontmoetingen hebben met de Cubaanse autoriteiten en nog andere activiteiten op het programma hebben.

  Ze zitten daar op Cuba op Bouterse te wachten….pfffffffff


  Maak melding
 70. Als je dat debiele gebrabbel van Pero ( is ook Sra) probeert te ontcijferen blijkt wel weer het ranzige niveau van de Bouterse groupies

  Werkelijk te dom om voor de duivel te dansen…

  Herstel: ze dansen wel degelijk voor de duivel!!


  Maak melding
 71. Beste Pero: Jou Bouta lacht jullie allemaal uit en heeft niets anders dan diepe minachting voor types zoals jij.
  Hij gebruikt jullie als wc-papier om zijn reet mee te vegen en jullie zeggen “Dank je Baas”


  Maak melding
 72. Voorlopig geen Surinaamse ambassadeur in Den Haag
  Dat staat boven dit artikel.

  Nou dat is voor Nederland geen probleem.
  Er valt in Suriname niks te halen.
  We doen weinig zaken met Suriname.

  Als ze geld cq vakantiegangers uit nederland op bezoek willen hebben moeten ze vooral niet hun best doen.
  Flink haatzaaien tegen Nederlanders.
  Ze gaan wel naar Aruba.


  Maak melding
 73. sang henk molenaar !!!!!!
  hoe is dat mogelijk dat pero zo in de belangstelling staat bij deze redimusus….je verwacht niet dat deze intellectueel henk en zijn volgelingen zoveel aandacht aan mij zouden schenken als niks anders dan rotsooi verkondig.ieder heeft zijn eigen mening ieder heeft zijn eigen draai .maken jullie van je hart geen moord kuil ik lach ik werk ik maak plezier en geniet van het leven met mijn gezin …molenaar het is niet mijn schuld dat je het moeilijk hebt en dat jullie enige uitkomst is …achter die pc zitten en je druk maken over mensen die jullie nog geen eens kennen hihihihihi
  wie is hier nou meer dan achterlijk en dom .

  deze redimusus zeggen dat alle ndpers dom zijn en de fronters slim zijn …wat ga ik als casave planter daarop zeggen …..het beste is niet op reageren en lachen hihihihihih jullie hebben geen afleiding .pero is altijd bezig pero is wie hij is molenaar …opgewekt en strijdvaardig als het om bouterse gaat laat dat goed door jullie allemaal dringen ,no joke .pero no e mies no wang ndp vergadering mie mang .oeng wan sit wang tjoela gie bouta ma oeng e lee …nooit kang .

  blijven jullie pessimistisch inn olland jullie hebben geen keus .deze redimusus zijn zo begaan met hun nland maar zitten in olland poep te vertellen .molenaar ik wacht niet op bouta maar bik steun hem …hij hoeft mij niet te steunen ..het volk moet hij steunen daar gaat het om .zolang hij dat land goed kan leiden is er geen vuiltje aan de lucht .wat voor inbreng hebben jullie om su te helpen geen moer jullie kunnen je eigen niet behelpen als olland niet helpt met een uitkering…het enige wat je leest is hoe deze niets nutten hun theorie lopen te verkondigen die pc .mie liep oeng gie rutte heb ik altijd geroepen …jullie baas o mik oeng kies kawatra nanga ding bezuinigingen. henk ik moet bouta kont gaan vegen zeg je hihhihihi een intelligente man als henk molenaar die mij wil verbeteren doet zulke uitspraken je bent zielig echt zielig ..hier zie je wie veel tekort komt en mijn wil leren hoe het moet!!!!!
  nog een keer ….ik ben niet intelligent maar joe kang nooit kang gie pero wang voorbeeld boi .ga je vrouw en kinderen een voorbeeld geven soort zoekt soort .
  boi tang in joe manarie draai salt drie lees dang tja joe go gie na awara bong ik heb er een op mijn erf .
  ka osos negre .


  Maak melding
 74. hier zie je duidelijk dat een aantal surinedl geen enkel trots hebben .die mensen zijn zo afhankelijk van nederl dat ze geen oog hebben om hun vleugels verder uit te slaan .het is geen staats greep dat bouterse aan de macht is gekomen ,het surinaamse volk heeft beslist .als wij het leuk vinden of niet wij zullen het terecht moeten doen met dit wettig gekozen gezag anders weg wezen maar buigen voor nederland niet doen .geloof mij ik ben geen aanhanger van bouterse ik was een fronter tot dat nederland zich mee ging gaan bemoeien .ze hebben heel veel op hun geweten en nu komen ze mooi weer spelen..deze nederlanders hebben heel veel bloed aan hun handen laatst nog met de voc gedachten van balkenende ,sebrenicia rawagede in indonesie .
  kijk wat er nu in palestina gebeurt ,ik vindt dat israel recht heeft zich te verdedigen daar geen tweifel mogelijk bij mij.ik hou ook van israel maar de palestijnen lijden en nederland hoor je niet als het om mensen rechten gaat .dit kan je niet goed praten wat israel doet .verder heeft nederland een rekening bij de joden en daarom kan nederland niet veel hun bek open doen .de nederlanders waren laf en zijn laf geweest tijdens de tweede wereld oorlog om de joden aan te geven bij de duitsers ,ook de nsbers hebben joden beroofd en vermoord en verkracht .de nederlandse geschiedenis wordt niet weergeven wat ze in een negatief daglicht brengt .ze willen alleen maar positief nieuws horen hoe behulpzaam ze zijn .
  en nu zijn deze zelfde nederlanders bang om hun bek open te doen wat er gebeurt in palestina .ik hou van israel ik hou ook van het joodse volk maar er moet ook gerechtigheid zijn .nederland kan haar stem niet verheffen tegen de joden. ze zijn bang dat ze het verwijt gaan krijgen over de tweede wereld oorlog wat zij de joden hebben aan gedaan .als ik jood was zou ik ook vel reageren mij gaat het om hoe nederland hypocriet bezig is haar politiek te voeren. en willen ze doen voorkomen alsof ze begaan zijn met mensen rechten.
  mij houden ze niet voor de gek .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES