‘Werkloosheid onder Surinaamse jongeren stijgt snel’

64

Het aantal werkloze niet-westerse allochtone jongeren in Nederland is het afgelopen jaar snel gestegen. Waar onder autochtone jongeren het percentage werklozen rond de 9 procent ligt, is dat onder allochtone jongeren opgelopen naar 29 procent. Dat blijkt uit cijfers van FORUM, een instituut voor multiculturele vraagstukken.

Surinaamse en Antilliaanse jongeren komen op 27 procent uit. Marokkaanse jongeren spannen de kroon met een werkloosheidspercentage van 39 procent. Turkse jongeren doen het niet veel beter met 33 procent. Daarbij stijgt de werkloosheid onder allochtone jongeren veel sneller.

Tussen 2011 en 2012 steeg de werkloosheid onder van origine Nederlandse jongeren met slechts 1 procentpunt, onder allochtone jongeren was dat 7 procent. Vooral onder Surinaamse jongeren stijgt de werkloosheid snel. Was in 2011 nog 15 procent werkloos, in 2012 is dat 27 procent. Lees verder op www.jobplaza.nl.

Bekijk ook:


64 REACTIES

 1. Tja,…de meeste Surie jongeren hebben een HBO of gelijkwaardige opleiding gedaan,..probeer maar werk te vinden, ..de keuze is gauw gemaakt door een werkgever,..ze kiezen toch voor de blauwe ogen…kortom het aanbod is erg groot.


  Maak melding

 2. 21 september 2012

  @surinam patriot,

  ‘Tja’ is in mijn beleving onmacht en geen perspectief meer zien in de toekomst. En dat mag juist niet gebeuren.

  Dat het met de jonge Surineds (ook met heel wat ouderen) op de arbeidsmarkt slecht gaat is al heel lang bekend.Jonge Surineds worden vaak bewust en selectief niet aan werk geholpen. Ik had het eerder op dit forum ook over het vinden van een stageplaats.

  Ik geef een voorbeeld uit het onderwijs van een scholengemeenschap rondom Rotterdam e.o.

  Er is een bepaalde vacature en hierop werd er gesolliciteerd. Ook door twee Surineds die al een 2e graad bevoegdheid in het gevraagde vak hebben. Alleen een van deze twee Surineds kreeg een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Hierna werd hij toch bedankt. Uiteindelijk werd een autochtone kandidaat aangenomen en deze is nog studerende voor haar 2e graad.Zit pas in het 2e /3e jaar HRO, MAAR MAG DAN DOOR EEN DISPENSATIEREGELING VAN DE ONDERWIJSINSPECTIE WEL VOOR TEN MINSTE EEN JAAR LESGEVEN.EN HAAR LESGEVEN IS GEWOON EEN CHAOS.

  Ik besprak dit hele gebeuren met een collega(oude Surined)die op die school werkzaam is. Zij bevestigde dit ook opgemerkt te hebben dat de laatste tijd alleen maar autochtonen worden aangenomen en dat deze, vaak nog onbevoegde en onervaren docenten,een familie-, een kerk- of een clubrelatie met de leiding van de school hebben. Zij gaat straks met pensioen en laat zulke verschijnselen nu langs haar heengaan.Wel vind zij het jammer dat jonge bevoegde allochtonen zo in het onderwijs geen werk vinden.

  Wel zei ze mij nog, dat zij in haar lange loopbaan in het onderwijs in Nederland vier verschijnselen op de werkvloer heeft leren ontdekken.

  Volgens haar zijn er werkpaarden, de allochtonen; er zijn ‘doepaarden’,deels allochtone en deels autochtone docenten; er zijn sierpaarden, de leiding van de school en managementteam en volgens haar zijn tegenwoordig ook nog neukpaarden in het onderwijs te ontdekken. De onbevoegde docenten of zij die heel snel carrière proberen te maken die toch op onduidelijke wijze in dienst worden genomen of zeer snel promoveren naar een LC-FUNCTIE en/of naar het managementteam.

  Veel Surineds, ook zeker in het onderwijs, zijn mensen met principes en zijn zeker geen ja-knikkers. Srika ziet hier wel een uitzondering, binnen een van de bevolkingsgroepen van de Surineds. Het is jammer, maar ik denk nu verplicht te zijn deze opmerking te maken. Recent is ook binnen ons politiekpraten objectief onderzoek over deze groep gedaan en hebben op dit forum op dit onderwerp gereageerd.

  Jonge Surineds, andere allochtonen en achtergestelde autochtonen, laat de moed om werk te vinden niet vallen. Breng jouw ervaring hieromtrent steeds in de publiciteit en ga je verenigen om zodoende een krachtige stem naar de werkgevers en de politiek te hebben.
  Srika


  Maak melding

 3. Eindelijk wakker ???
  Wat zou de redenen zijn dat men selectief te werk gaat ???
  Wiep-Dingo , henk de MOL , Ray , Roy , Massala meid en wie ben ik nog vergeten ???
  O ja , die ene juffie ook !!!
  Wat zou de oorzaken kunnen zijn ???
  I AND I LOVE SU , ZONDER REM !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ , DOSSIERS SURINAME VRIJ , NU !!!


  Maak melding

 4. Nedland het gast vriendelijk land waar ieder gelijke rechten heeft,en waar haard geroepen word dat de jongeren de toekomst heeft,en waar mensenrechten gelijk is en niet wordt geschend.
  Het selectief te werk gaan heeft zijn reden,,zal het racisme zijn?of een onstabile regering.
  Wat hebben de redimusus hierop te zeggen.
  Het word straks een groote puinhoop in nedland.


  Maak melding

 5. Beste Sempa: Wat is de reden dat alleen Paarse in competente Ezels in Suriname worden benoemd op belangrijke posten? Is dat geen selectieve selectie?

  Surinamers in het algemeen en Surinaamse jongeren ( vooral meisjes en vrouwen!) doen het trouwens heel goed op de arbeidsmarkt in Nederland.

  De onderzoeker hebben Antillianen en Surinamers op één hoop gegooid. De werkeloosheid onder Antillianen is schrikbarend hoog en dat heeft een negatieve invloed op de statistieken van de Surinamers.


  Maak melding

 6. Ik heb gewerkt me Marokaanse meiden, deden hartstikke goed werk, lekker vlot, ook in onze toko komen turkse jongelui die ook hard werken, vind het idd van de gekke dat z’g allochtonen niet aangenomen worden, de Nederlandse jongeluis zijn of ziek, of sloom in ieder geval zijn ze makkelijk en hebben weinig plichtsgevoel, wat dat betreft schaam ik me voor Nederland.


  Maak melding

 7. Onderzoek heeft uitgewezdn dat werkgevers kiezen voor de autochtoon. Dat was reeds ver voor de crisis het geval. De crisis heeft het probleem wel vergroot. Maatregelen van overheidswege om meer allochtonen aan een baan te helpen liepen op niets uit
  .Dit is een bevestiging dat het allombekende Janmaat doctrine ‘Eigen volk eerst’ nog sprnglevend is.


  Maak melding

 8. de tijd voor remigratie is aan gebroken want met Rutte zal het erger worden.
  Hij meent toch dat de multi culti is mislukt zonder dat het is begonnen.Van zo iemand hoef je niet veel te verwachten


  Maak melding

 9. Vind je het gek ee SU heeft over de hele wereld de meeste feestdagen hooorr!! Jeugd JONG na het feesten moeten zij bij komen en ken geen elk werkgever die dat toloreerd dat men steeds aan het verzuimen is


  Maak melding

 10. Ik hoor niets meer over die geweldige diaspora verhaal??
  In plaats van die ongeschoolde ja knikkers op hoge posten in suriname zou ik deze jongeren proberen te lokken met en een goede salaris en huisvesting.


  Maak melding

 11. Er is altyd werk !!!!!
  het gaat erom wat voor keus je wilt maken.
  Met een LBO diploma kom je niet ver alhoewel er ook uitonderingen zijn. Ja toch press ???


  Maak melding

 12. Max die opmerking van jou tot daaraan toe, maar als ze naar Suriname gaan, wat dan daar zit men niet op ze wachten, en met werk is het ook een tering zootje.


  Maak melding

 13. WAT HET BERICHT VERZUIMDE TE VERMELDEN STAAT HIERONDER:

  De verklaring ligt bij de zoektocht naar werk van niet-westerse allochtone vrouwen, het eindigen van studieverlengende projecten en het feit dat deze jongeren vaak tijdelijke baantjes hebben.


  Maak melding

 14. HIERONDER EEN VEEL EVENWICHTIGER BEELD EN ANALYSE VAN DIT PROBLEEM ONDER JONGEREN.

  Na een vrij stabiele situatie op de arbeidsmarkt in 2011 neemt de werkloosheid in
  2012 fors toe. In het eerste kwartaal van 2012 waren 484 duizend personen in
  Nederland werkloos. Dit komt overeen met 6,2% van de beroepsbevolking. Een jaar
  eerder bedroeg het aantal werklozen 418 duizend personen en het
  werkloosheidspercentage 5,4%. Het aantal werklozen van niet-westerse herkomst
  steeg van 99 duizend naar 125 duizend. Het percentage werklozen in deze groep is
  met 15% tweeënhalf maal zo hoog als gemiddeld in Nederland.
  De werkloosheid steeg in de afgelopen twaalf maanden vooral onder Turkse en
  Marokkaanse vrouwen en onder jongeren van niet-westerse herkomst. Van de
  jongeren van niet-westerse herkomst is 29% werkloos, van de Marokkaanse jongeren
  zelfs 39%. Ook jongeren uit de andere herkomstgroepen kennen een hoge
  werkloosheid: 33% bij Turkse jongeren en 27% bij Surinaamse en Antilliaanse
  jongeren. De werkloosheid onder autochtone jongeren is met 9% beduidend lager.
  De werkloosheid onder laagopgeleide allochtonen bedraagt 20%, bijna driemaal zo
  hoog als onder laagopgeleide autochtone Nederlanders (7%). Van de hoogopgeleide
  allochtonen is 16% werkloos. Dit is ruim vijf maal zo veel als onder hoogopgeleiden
  autochtonen (3%). Deels hangt dit samen met het feit dat hoogopgeleide allochtonen
  veelal jong zijn en jongeren een veel hogere werkloosheid kennen.
  Het lijkt erop dat het deel van de allochtone bevolking dat niet werkt en ook niet op
  zoek is naar een baan afneemt. Dit kan komen doordat mensen zonder werk besluiten
  niet verder aan hun opleiding te werken, maar daadwerkelijk op de arbeidsmarkt naar
  een baan op zoek te gaan: het aantal allochtone werklozen is sterker toegenomen
  dan het aantal allochtone werkenden. Voor de autochtone bevolking geldt dat het
  aantal werkenden zelfs is gedaald, terwijl ook bij deze groep het aantal werklozen is
  gestegen. De vergrijzing binnen deze groep is zichtbaar doordat het aantal personen
  in de leeftijd 15 tot 65 jaar aan het afnemen is. De bevolking van 15-65 jaar van nietwesterse
  herkomst is door de jonge leeftijdssamenstelling van de groep niet-westerse
  allochtonen juist stijgende.
  In de afgelopen twaalf maanden is het aantal zelfstandigen van niet-westerse
  herkomst licht gestegen (met 3 duizend tot 82 duizend). De groei is beduidend lager
  dan onder personen van westerse herkomst, waarvoor geldt dat het aantal
  zelfstandigen met 15 duizend is toegenomen tot 117 duizend. Vooral het aantal
  zelfstandigen uit Midden- en Oost-Europa is sterk gestegen.
  Het UWV verwacht voor de komende jaren dat vooral de zorgsector een banenmotor
  zal zijn. Ook in de industrie zullen veel vacatures vrijkomen in verband met
  vervanging van personeel dat met pensioen gaat.

  ZIJN NU ALLEN MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX TEVEREDEN GESTELD?


  Maak melding

 15. @sempa.

  De oplossing sempa,is eenvoudig;
  Al die werklozen onder de jongeren die diploma’s en al bezitten moeten maar terugkomen en kunnen ze dan de posten van somo,een brunsie, een bouta en een abraham ,een van der san,en een lackin ,om enkelen op te noemen,OVERNEMEN van ze.Wij zijn achter gelaten met de ongeschoolden en kijk ,kijk hoe slecht wij eraan toe zijn ..ALLES gaat slecht in Suriname.
  En sempa je hoeft je niet druk te maken over de werkelozen jongeren of surinamers in Nederland. Je zal ze heus niet voor visum aanvragen in lange rijen zien staan voor de surinaamse ambassade om de terug tocht naar Surinme te maken.Zij zitten goed in Nederland.Zelfs als nederland hun het voorstel zou doen om maar terug te gaan ,gaan zij het niet doen en om internationale interventie vragen zodat zij hun hele leven lang in Nederland kunnen blijven. Als een immigrant in een anderland zijn deze 1 van de struikelblokken die je kan verwachten.Maar die risico ken je als immigrant heel goed maar je neemt de kans toch.
  Wat denk je van de werkeloze jongeren in Suriname zelf?
  Ze hebben zoveel vrijheid en keuze,kijk je mag lekker lang en lui in bed liggen en het werk komt je opzoeken tot bij jouw in de slaapkamer.De enige moeite die je moet doen als werkloze in Suriname is een bord ophangen voor de deur met de woorden ‘KANSARME’ en dan lekker verder gaan met dromen. En helemaal ongelijk ga ik ze niet geven..want kijk je werkt en studeerd hard voor een diploma en wie is je voor om de beste jobs te claimen en ermee vandoor te gaan ?.juist deze.. vb..somo ..brunsie ..ebouta en hun troep.
  Laat de jongeren in Nederland hoor Sempa,breek je kop liever over de situatie hier in Suriname.De werkelozen jongeren van surinaamse afkomst in Nederland gaan het overleven. Dit is hun gevecht en zij gaan het moeten uitvechten. Ik wens hun heel veel sterkte toe.


  Maak melding

 16. Pfffff Medusa,ga nu niet andere oorzaken zoeken,geef toe dat dit probleem elk jaar terugkomt bij zulke onderzoeken.Heb nog nooit gehoord dat Sur.en Ant.jongeren beter op de arbeidsmarkt liggen.Ook onder Surinaamse jongeren hier heerst er een enorm werkloosheid.
  Of wil je de Surinamers in Suriname zand in de ogen strooien?Die hebben het allang door hoor dat de Surinamers hier het niet beter of even goed als de Autochtonen hebben.Surneds zijn en blijven ALLOCHTONEN.


  Maak melding

 17. =@sra, kijk eerst in eigen land war er gebeurt.

  =Nederland heeft geen drugsverdachte als president.

  =Als je de kranten goed gelezen hebt zul je gauw merken dat “sommige” allochtonen liever hun handen optillen voor een uitkering dan gaan werken. Zelfs naar school gaan vinden zij soms een probleem.

  =In eigen land is het erger dan het buitenland, omdat veel niet geregeld is.


  Maak melding

 18. 21 september 2012

  @Ray en @Medusa,

  Jullie verwarren bepaalde aspecten van dit actueel onderwerp met jullie eigen beleving. De plaats van handelen van dit onderwerp is Nederland. Jullie maken zich hieraan vaak schuldig. Ik ga er vanuit, dat jullie toch goed begrijpend kunnen lezen en dus het vermogen moeten bezitten gericht te kunnen reageren.
  Helaas zie ik dat in jullie reacties is de juiste structuur niet terug.

  Ik heb al in een eerdere onderwerp al aangegeven dat zeker 80% van de Surineds, hier in Nederland, niet terug gaat naar Suriname. Hier zullen zij verder leven, sterven en begraven worden.
  Onder deze Surineds zijn er veel jongeren, onder de 30 jaar, die in Nederland geboren zijn, nauwelijks nog affiniteit met Suriname hebben maar wel meedoen met de surinaams-culturele traditie hier in Nederland.Zij voelen zich ook Surineds, zijn (misschien) nog nooit naar Suriname geweest en willen dus in Nederland blijven wonen.

  @Ray,
  Deze jonge groep van Surineds zullen toch niet terugkeren naar Suriname, een uitzondering daargelaten. Wees je daarvan bewust. Dus waarom van jou zo een onbenullige reactie van terugkeren naar Suriname?

  Ik, Srika, ben ouder dan 30 jaar en geboren in Suriname. Ook ga ik vaak terug met vakantie.
  Op je vraag of ik terug kom naar Suriname, het volgende.

  In 1999 ben ik teruggegaan naar Suriname. Wilde mijn eigen bedrijf opzetten en gaf het projectdossier aan die autoriteiten die voor de benodigde vergunningen moesten zorg dragen. Om het verhaal kort te houden, was het dossier opeens kwijt en heb ik in Suriname 4 maanden onnodig blijven hangen, zonder succes.
  In 2004 nogmaals geprobeerd. Zonder succes.Een zekere ex-minister van de NPS, oude buurman, lustte mij niet!

  Mijn zoon zat de laatste 2 jaren in Suriname en ziet mogelijkheden. Hij is nu hier voor een extra studie en het schrijven van zijn projectdossier. Ik denk dan dit samen met hem te doen.
  Wel zegt mijn zoon dat hij in die twee jaren in Suriname met verschillende mensen uit verschillende politieke partijen te hebben gesproken en vindt ze wel erg corrupt, maar wel bewerkbaar. Hij denkt het systeem in Suriname nu goed te begrijpen.
  Dus Ray, ik ben aankomende. Het zal zeker weer afhangen van de vergunningen.

  Dus alleen deze jonge Surineds(geboren en deels getogen in Suriname of zij die toch vaak op vakantie gaan naar Suriname) zie ik als potentiële mogelijkheden voor terugkeer naar Suriname, om daar te werken.
  Srika


  Maak melding

 19. @srika

  wij reageren op deze artikel omdat wij letterlijk uitgedaagd werden een mening hierover te geven.Ik ga niet van mijn mening afwijken omdat mijn mening omtrent deze altijd hetzelfde zal zijn .

  Als er surineds ertussen zitten die vinden dat zij benadeeld worden door de nederlandse overheid staat de mogenlijkheid altijd open voor ze om maar de reis huiswaarts in motion te brengen.
  Het is geen pretje wanneer jij als afgestudeerde in Suriname of al in het bezit zijnde van een diploma op top niveau,met lede ogen moet toezien hoe een paar criminelen moeiteloos de plek die jij met je kennis en diploma’s zou moeten bezetten,dan beheerd wordt door deze wazige figuren.
  Srika,een land met een crimineel als hoofd is altijd verdoemd.Hoelanger deze figuren aanzitten des te erger onze problemen zullen worden.

  Tot slot Srika,ik weet dat er weinigen of helemaal geen jongeren die werkeloos zijn in Nederland massaal de uitocht uit Nederland gaan beginnen. In Nederland zijn de voorzieningen in voordeel van de burgers geregeld en niet alleen voor bepaalden.
  Dat zal je ook gelezen hebben in mijn relaas eerder.
  Ik zeg gewoon aan deze jongeren dat ze de moed niet moeten opgeven maar gewoon blijven vechten voor wat hij denkt dat het hun goed recht is.
  Ik wens hun heel veel sterkte toe.


  Maak melding

 20. @i know
  ANDERE OORZAKEN???KAN JE NIET LEZEN WAT ER STAAT MET JE
  “ANDERE OORZAKEN”?-
  *Ben jij de onderzoeker van dit probleem?
  *Heb jij onderzochte “ANDERE OORZAKEN”?
  *WAT ZIJN DAN DIE ANDERE OORZAKEN?
  *AAN WELKE HENGSELS HANG JIJ JOUW BEWERINGEN OP?
  Of zie je zoals velen weer achter elke boom een dief?Ik neem aan wat er in het onderzoek staat,sorry!
  Dat mag toch?Jij mag in iets anders geloven.
  Dat mag ook van mij!Deal?!


  Maak melding

 21. @Srika
  Over “begrijpend lezen” gesproken;zou niet jij liever met spoed zo’n cursus willen volgen????
  Heb je wel gelezen wat er in het artikel door mij ingezonden op vrijdag 21 september 2012 om 13:59 uur, door MEDUSA,staat?Voordat jij oeverloos begint te loeien,dat je gemolken moet worden?


  Maak melding

 22. Het is voor nederland erg moeilijk om mee te draaien in Europa. Nederland is en blijft een aanhangwagen van Germany.

  Ook nederlanders moeten hard werken. Door de komst van de euro is er ook veel veranderd. In de gulden tijd was de gulden ook al gekoppeld aan de D-mark. Om zo mee te kunnen profiteren van de Duits glorieuze economie.

  Alle grenzen gaan open in europa. De heer Rompey (de eu-president) heeft een waakend oog over europa.

  De inwoners van nederland moeten hard meedenken en hard meewerken om de boel draaiende te houden. Vele bedrijven die hier gevestigd zijn willen ook kwalitatief personeel. (we worden in euro’s uitbetaald).personeel die verder kan kijken en nadenken dan zijn/haar neus lang is. Met alleen een diploma kom je er niet. Je moet meer in je mars hebben. en dat geldt voor iedereen zowel allochtoon als voor autochtoon.

  groeten masala meid


  Maak melding

 23. Ira

  woon jij in su om het te weten,,ken jij het probleem in su van de jongeren.
  Mag ik jou mede delen dat het probleem over werkeloosheid van jongeren in nedland over allochtonen gaat en niet over surinaamse jongeren in su.

  jij zegt dat nederland geen drugs verdachte als president heeft,,,dat is waar,,,maar wat ook waar is,;het is nederland die er aanleiding naar gegeven heeft en mischien valt het jou niet op maar ga in su en kijk als jij op elke hoek van su een koffie schop ziet waar er drugs gehaald kan worden,,dus,,nedland heeft de president van su veroordeeld van drugs,,maar in nederland zijn de grootste drugs dealers die toestemming van jou president gekregen hebben om te dealen’,,,;wie is dan de echte drugs baron,,,,,het is het zelfde als jij mij van iets kwalijk neemt,maar is wat jij zelf doet en nog erger.
  Dit is realiteit,en daar kan niemand om heen


  Maak melding

 24. Het probleem met de su en anti jongeren die in nedland geboren zijn,, heeft zijn kenmerk dat met racisme te maken heeft en wantrouwen naar hen,,het aantal werkelozen onder de nederlanders(autochtonen)is veel lager,aan die gemiddelde kan men uitmaken dat het een systematisch handels wijze van niet accepteren van die groep mensen(allochtonen)door die hadels wijze naar hen krijgt men een verval van die groep(allochtonen)waardoor er minder aangenomen word voor werk of zelf studie,,en als zij afgestudeerd zijn ,kunnen zij geen werk vinden in wat zij afgestudeerd zijn,,,racisme noem ik dat.


  Maak melding

 25. Jongeren die geen werk kunnen vinden in Ned. en Suri.roots hebben,moeten maar terug keren naar Sur.De meeste jongeren in Sur.zijn ondernemers.Ze pikken een stukje trottoir in,zetten een bank met wat spullen op en dat is hun winkel.Ze occuperen een parkeerplaats,plassen in de hoeken om hun gebied af te bakenen als bij de dieren en laten mensen betalen voor het parkeren.Als je ziet wat voor wagens Mi Abrie aandoen!Maar daar wordt er een bordeel gedraaid door de krakers[volgens de geruchten]Maar een slaapplaats kan je altijd daar krijgen tegen betaling.[hotel]
  Kom kraak een huis en gebruikt een als ressort voor toeristen.Door deze dingen te doen,heeft Sur.geen werklozen.Kijk maar hoeveel zich gemeld hebben bij ATM.
  Als laatst kan je altijd dealer worden voor de pres.

  Cobie.


  Maak melding

 26. In nederland zijn er genoeg huis dealers met groote hennep plantages,,en agenten die worden dood geschoten omdat zij afspraak met de onderwereld hadden gemaakt maar verkeerd afgelopen is en hun leven hebben verloren,jongeren die zich vrijwillig aan bieden om in de sex industie terecht te komen,kinderen worden misbruikt,kinderen lopen met wapens op zak,,moet ik doorgaan?neen,,want dan zal duidelijk worden wat zich achter de gordijnen van nederland afspeeld,,toch.


  Maak melding

 27. @sra, Ik kan jou 10000% nu vertellen dat ik alle hoeken van Suriname kent en ook alle culturen hun gedrag en manier van denken. Ik weet zeker dat velen die hier op het forum zitten dat niet kennen.

  =Dank zij de regering van Suriname heeft het land een negatieve naam gekregen als het gaat om drugs in verschillende landen.

  =Je hoeft geen koffieschop te hebben voordat iemand drugs gaat kopen of roken.

  =Toch vind ik het veel beter dat er koffieshops zijn, omdat er geen in Suriname zijn gebruiken zij het voor hun kinderen en andere familieleden zonder RESPECT.


  Maak melding

 28. Omdat het nu vechten is voor een baan en een kwestie van gunnen. Een baan moet je ook gegund worden en er speelt veel vriendjes politiek.

  Een een blanke krijgt eerder een baan ook al heeft die geen ervaring en/of de papieren, ze zien liever een blanke een huis kopen dan een buitenlander, het lijkt wel of ze die buitenlander zich wil laten ergeren en vanzelf de criminele pas opgaat om zo iedereen over 1 kam te scheren of dat die buitenlander uit zich zelf terug gaat naar zn eigen land.

  je kan sollicteren wat je wilt, je kan zelfs die brief laten schrijven door mensen van instanties maar zodra ze een buitenlandse naam zien is het over en uit.


  Maak melding

 29. de surinamer moet beginnen om 7.00 uur, maar komt doodleuk om 8.00 uur binnenwandelen!!

  de marrokaan, na een weekend vrij belandt maandag in de cel!!

  de turk,..neemt 4 weken vakantie, maar komt 4 maanden later terug!!

  de antilliaan,..die denkt dat de week bestaat uit zondagen!!

  🙂 🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 30. Beste Medusa,

  Ik heb je stuk gelezen.
  Ben erg benieuwd naar onderstaande gegevens:

  ‘Welke’ Surinamers vallen onder de 27%.
  (We weten allen dat Nederlanders er een handje van hebben om creolen suri’s te noemen en de rest niet.

  Locatie werkelozen.
  Randstad of…..(welke stad ihb)

  Alvast bedankt.

  gr


  Maak melding

 31. Deze discussie is zinloos beste mensen. Calimerostan lust geen buitenlanders meer. Voor de goede orde: SuriNeds zijn ook buitenlanders, al denken ze zelf van niet. Tijd voor remigratie beste mensen!!!!!!!!!!


  Maak melding

 32. ira, Nederland heeft ook een negative naam op drugsgebied.Heel Eurapa en niet Europese landen,komen hier voor drugs,maakt niet uit hard of softdrugs.Dus niet alleen Suriname is die “eer”toe bedeeld.


  Maak melding

 33. Fer. E.

  deze Haren Hooligan’s hebben een streepje voor, omdat wij nu eenmaal de naam dragen…luie SU!!!

  Switie anna,..straks heeft Ned. m.n. in de zorg-sector nodig 10 duizenden banen, en gaan deze komen uit de NED sprekende gebieden zoals destijds de onderwijzers uit SU!!!


  Maak melding

 34. Beste Anna_Zeepbel: Discusieren met jou is uberhaupt zinloos.
  Als Superieure Afrikanoide sta jij ver boven alle partijen ( blanken, chinezen, hindoestanen etc) verheven


  Maak melding

 35. anna_z: ” Tijd voor remigratie beste mensen!!!!!!!!!!”

  Maar onze Anna Zeepbel blijft lekker zitten waar ze zit ( ze beweert op de Antillen maat is gewoon 11 hoog Bijlmer)


  Maak melding

 36. @pasew:

  Ook Calimerostan blijft steeds aan lieve anna_z denken.

  Interesse Nederland voor zaken doen met Suriname/Curaçao (23 Sep. 2012 StarNieuws)

  Tijdens een seminar en informatiebeurs in Rotterdam/Nederland op 26 september zal het zaken doen met Suriname en Curaçao aan de orde komen. De juridische en fiscale aspecten zullen worden belicht. Het uitbesteden van werkzaamheden naar Suriname en Curaçao zorgt ervoor, dat de werkgelegenheid in die landen zal toenemen.

  Odi odi.


  Maak melding

 37. !!!!!!!!!!!!!Outsourcing!!!!!!!!!!!

  Nederlands incasso buro op Curacoa!

  trring trringg

  hallo ik ben Helmin Wiels, ik heb begrepen dat jij hebt een achterstand met betaling dus ga ik sluiten jou gas licht en water..

  eey swa mi brada da kan je tog niet doen mang, wij zijn volk van 1 natie, laat de hollandse natie krijgen de klere!!

  NEE mi boi..geen familie-diensten meer,…ik ben Helmin, ik werk vo olland en ik ga je (af) sluiten!!!

  oh ja swa..da kom no…kom maar als je durft,…ik ga je zwarte m**r* voor je breke 🙂 🙂

  Fer.E. odi


  Maak melding

 38. Waarom vraagt men zich niet eerst af hoe werkgevers vandaag de dag tewerk gaan. Sinds begin 2000 werken vele werkgevers alvolgt. Je mag een werknemer 3 keer een tijdelijk contract aanbieden. Vele werklozen van nu zijn mensen die dus geen vast contract/onbepaalde tijd hadden. In tijden van economische crisis vallen de meeste ontslagen bij failliette bedrijven en mensen met een tijdelijk contract. Zou ik een bedrijf hebben dan zou ik op de spil functies vaste krachten hebben onbepaalde tijd contracten en overige posities met tijdelijke contracten werken. Vanuit de werkgevers snap ik de insteek. Je kunt dan makkelijk af van iemand die er met de pet naar gooit en of veelvudig ziek is. Ook kun je zo steeds weer schoolverlaters aantrekken en deze krachten zijn stukken goedkoper. Het draait in het bedrijfsleven om WINST en in tijde van crisis nog sterker.
  Men roept heel veel onwaarheden en gebruikt weer de termen die er met de paplepel ingegoten zijn. Triest eigenlijk. Ik had van de site wat meer verwacht. Ik hoorde erover en men gaf aan dat er veel gediscussieerd wordt maar….
  Gemakshalve hierbij een link met wat informatie:
  http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/werk/arbeidscontract/verlenging-contract-bepaalde-tijd/Pages/default.aspx


  Maak melding

 39. Ik weet niet of werkloze jongeren de site bezoeken maar mocht het zo zijn en je zit met je handen in het haar hoe verder! Doorstuderen is een optie!
  Focus ook op de niet traditionele studie richtingen. Het is een gegeven dat in de ICT en Techniek binnen afzienbare tijd genoeg jobs zullen zijn. De wereldeconomie kent crisis om de zoveel jaren. Er komen weer goede jaren aan dat is een bijna feit.
  Ik mocht een tijdje geleden bij MBO scholen langs. Onvoorstelbaar hoe zwart de SJD richting is. Wat moeten zij met het papiertje? Doe iets anders, het lijkt wel massa hysterie om SJD te doen. Ik snap dit niet. Waarom niet goed voorbereid je toekomst tegemoet studeren. Het is als tig jaar geleden met Economie, allen aan de Economie. Wat levert het uiteindelijk op? Overschot in een eendimensionale richting.
  Onderscheidt jezelf van de kudde en profileer je jezelf qua studie.
  Dit soort aanmoedigingen zouden wij moeten geven ipv weer een zwart/wit topic van te maken.


  Maak melding

 40. Triest mi gudu,

  al decennia’s doceert men op de hoge scholen/universiteiten de nieuwe kijk,..de nieuwe manier van werken!!

  waar men vroeger van wieg tot graf bij de dezelfde werkgever “bivakkeerde”, is ouderwets en dus niet horizonverrijkend vandaar deze NIEUWE KIJK!!

  Maar deze heeft weer een negatieve lading,..wat als jij een huis wilt kopen???

  dan is geen bank bereidt een hypo te verstrekken zuiver om de niet vaste karakter!!

  er is hierover een flinke discussie gaande!!!


  Maak melding

 41. De nieuwe kijk en manier van werken dat is ook mijn deeljob:-) Proberen mensen te transformeren.
  Heb je een voor de bank goed inkomen dan kun je zelf met een contract van een uitzendburo een hypotheek krijgen. Dat velen nu geen hypotheek krijgen heeft niet zozeer met het tijdelijk karakter van het contract te maken maar met de banken die op hun centjes zitten!


  Maak melding

 42. Beste Pasew,

  Ik heb het forum afgestruind maar ik kan geen topic over de economische crisis/hypotheken en banken vinden. Heb je een link? Sorry voor het off-topic zijn maar ik ben benieuwd en ben pas 2 dagen aan het lezen hier op de site:-)
  PS triest qua weer, gisteren was mooi weer vandaag lijkt weer herfst.


  Maak melding

 43. Soewa wordt de nieuwe merk van de hot ketchup om met de rode telo van pero te eten.Omdat de grond in Para rood is,geven de planten ook rode cassave.Uit de nieuw aangelegde waterleiding komt ook rood water.Straks is Miranda en pero even rood als bout de kleine indiaanse jongen..

  Cobie.


  Maak melding

 44. de bank beste @triest gaat voor zekerheid tog??

  het is tog een reciprociteit gebeuren???

  >>> lenen..terugbetalen…doorlenen <<<

  Dat van via een uitzendburo een hypo krijgen is HOE IS DE MARKTWAARDE VAN DEZE PERSOON IS???

  vb…als je maar 2 keer voor een korte periode aan de slag kan,..voor jou geen hypo,…als echter jij van de ene kan doorstromen naar een andere job, dan zegt de bank….WELKOM!!


  Maak melding

 45. Zondag 23 september 2012 om 14:04 uur, door Triest
  Beste Pasew,

  Ik heb het forum afgestruind maar ik kan geen topic over de economische crisis/hypotheken en banken vinden. Heb je een link? Sorry voor het off-topic zijn maar ik ben benieuwd en ben pas 2 dagen aan het lezen hier op de site:-)
  PS triest qua weer, gisteren was mooi weer vandaag lijkt weer herfst.

  Beste Triest,…waar ben jij specifiek op zoek naar???


  Maak melding

 46. Beste Pasew,

  Dit gaf je aan in je reactie van 13.52uur ollandse tijd:-)
  Ik ben opzoek naar de link van de discussie hier op de site zoals in jou bericht aangegeven. Of bedoel je niet een discussie hier op de site maar in de financiele wereld?

  “Zondag 23 september 2012 om 13:52 uur, door pasew
  Triest mi gudu,

  Maar deze heeft weer een negatieve lading,..wat als jij een huis wilt kopen???

  dan is geen bank bereidt een hypo te verstrekken zuiver om de niet vaste karakter!!
  er is hierover een flinke discussie gaande!!!”


  Maak melding

 47. Odi Pasew,

  Zondag 23 september 2012 om 14:11 uur, door pasew

  Dat van via een uitzendburo een hypo krijgen is HOE IS DE MARKTWAARDE VAN DEZE PERSOON IS???
  Ja het is een uitwisseling, een ruil met de bank totdat de hypotheek is afgelost.
  Ook met een jaarcontract kun je een hypotheek afsluiten, het zou natuurlijk helemaal gek zijn als je pas een huis kunt kopen als je een contract van onbepaalde tijd hebt. Niets is zeker in het leven ook geen contract voor onbepaalde tijd. Wat de bank wilt is dat er aan het eind van de maand de hypotheek en de bijbehorende verzekering(en) betaald worden.
  In de snelle wereld, denk bvb aan internet en mobiele telefonie zijn het veelal job hoppers, 1 tot 1,5 jaar hier en switchen, zo stuw je je maandsalaris snel omhoog anders moet je 5 jaar voor een baas werken voordat je 3 tot 4 honder euro vooruit gaat. Deze mensen zouden dan niet zo snel een hypotheek krijgen maar juist deze groep is heel erg interessant voor de banken:-) Ze hebben sneller een top hyptheek aan hun broek hangen. En natuurlijk vallen hier ook de grootste klappen als het economisch slechter gaat. Het is een grote luchtbel en af en toe wordt er ergens in de wereld de bel doorgeprikt en heb je de poppen aan het dansen, vervolgens voelt een overgroot gedeelte van de wereld bevolking het in hun beurs maar ach wij houden zo van vooruitgang en de sky is the limit.
  Ik doe er effe hard aan mee hoor:-)


  Maak melding

 48. @Esmerald
  Jij stelde mij op zaterdag 22 september 2012 om 13:15 uur de onderstaande insinuerende vragen:

  1.‘Welke’ Surinamers vallen onder de 27%.
  (We weten allen dat Nederlanders er een handje van hebben om creolen suri’s te noemen en de rest niet.
  2.Locatie werkelozen.
  Randstad of…..(welke stad ihb)

  Mijn antwoord.
  Er staat :-
  “Ook jongeren uit de andere herkomstgroepen kennen een hoge werkloosheid:
  33% bij Turkse jongeren –
  27% bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren.”

  Het gaat hier niet om etniciteiten maar om nationaliteiten.Een Surinamer is daarom voor mij een Surinamer;het maakt mij niet uit of hij nou geel,paars of groen is.Zijn afkomst is voor mij i.d.g. niet terzake dienend.Indien de onderzoeker de door jou beoogde specificatie voor zijn onderzoek relevant vond,had hij dat zeker meegenomen en expliciet bij dit verslag vermeld.
  Dus ook ik moet jou het antwoord op jouw retorische vragen schuldig blijven!


  Maak melding

 49. Mijn analyse!

  Een onderzoekje van een journalistje van de vk-banenkrant zegt mij geen ene flikker.

  Volgend jaar zelfde gedonder.
  Eigenlijk elk jaar same old story.

  En wat doet men eraan?

  Ik ben niet zo goedgelovig dat ik alles voor zoete koek aanneem.
  Als een journalist schrijft dat iets paars is, wil ik ook weten hoe hij tot deze conclusie is gekomen.

  Anyhow,
  Ik vind het belangrijk om te weten,
  – wie zijn deze werkeloze jongeren(etniciteit,jongens/meiden)
  – welke locatie
  – en inderdaad, betreft het ‘pret-studies’
  – hoe en waar solliciteren ze.
  – hoe staat het met hun ABN.
  – eenoudergezin?

  Ik doe niet aan symptoom-bestrijding.
  Wil je iets goed doen, dan moet je zoeken naar de oorzaak.

  Volgend jr krijgen we weer zoiets te lezen.
  Zelf kan ik mij hierin niet vinden, heb ik vorig jaar ook aangegeven.
  De jongeren in mijn omgeving werken en studeren allemaal.

  ‘Bankzitten’ is niet aan de orde, kwestie van opvoeding en netwerken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.