Geen begrip voor illegale landbezetters

35

PARAMARIBO, 11 sep – Parlementariër André Misiekaba(NDP) kan geen begrip opbrengen voor gezinnen die recent stukken land inpikten te De Goede Verwachting, in Wanica. Dat is niet afgesproken bij het zoeken naar oplossingen voor deze woningzoekers. Toch proberen politici een doorbraak te forceren met de optie dat de bezetters blijven waar ze zijn.

John van Coblijn, bestuurslid van oppositiepartij NPS, behoort tot die politici. Misiekaba vermoedt dat zal worden aangestuurd op een compensatieregeling. De eigenaar van de grond krijgt dan ergens anders een stuk land van de overheid. “Ik ga daar niet aan meewerken. Ik denk dat als je toestaat dat als men grond bezet, men die grond krijgt, dat niet rechtvaardig is”, zegt Misiekaba. Bovendien was afgesproken dat de mensen moesten wachten op hun beurt.

Er is woningnood, maar dat geldt net zo goed zoveel andere Surinamers. Die gaan niet dolweg naar willekeur grond pikken. De regering zou bezig zijn land op te kopen om woningzoekers tegemoet te komen. Anderen die hun land kwijtraakten door illegale bezetacties, worden gecompenseerd. “Vandaar ook de harde opstelling, er wordt gewerkt aan een oplossing. Als leider moet je kunnen zeggen dat mensen fout bezig zijn en moet je kunnen corrigeren”, aldus Misiekaba.

Bekijk ook:


35 REACTIES

 1. Als ik de regering zou uitmaken zou ik de illegale bezetters gebruiken om de grootgrondbezitters te chanteren. Hoe meer bezetters hoe beter voor de regering. Ik zou net als de NPS doen alsof ik hun een oplossing toezeg en daarme de VHP grootgrondbezitters chanteren. Hierdoor wordt de positie van de NPS en de NDP groter. Ik drijf dan het op een spts tussen de hinoestanen en de negers


  Maak melding

 2. Illegalen krijgen korte tijd om bouwsels te verwijderen 10 Sep. 2012 (StarNieuws)

  Huizen die mensen illegaal gebouwd hebben op het terrein van Radjen Soerdjbalie te Goede Verwachting.

  De mensen die illegaal op het terrein van notaris Radjen Soerdjbalie wonen te Goede Verwachting, krijgen een korte tijd om hun bouwsels te verwijderen.
  “De onafgebouwde woningen moeten onmiddellijk weg en er mogen geen nieuwe mensen bijkomen”, benadrukt Soerdjbalie tegenover Starnieuws.

  De eigenaar van het terrein heeft dit standpunt ook kenbaar gemaakt aan John van Coblijn (voorzitter afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname; NPS) zondag tijdens een onderhoud. Van Coblijn is bezig een oplossing te zoeken voor de mensen die illegaal wonen op het terrein van Soerdjbalie.

  Afspraken maken:
  Het gaat om ruim 500 gezinnen die onder erbarmelijke omstandigheden op het geoccupeerde terrein wonen. Van Coblijn zegt dat vandaag ook een onderhoud volgt tussen de eigenaar en enkele vertegenwoordigers van de mensen die illegaal verblijven op het terrein. Er zullen afspraken gemaakt worden met hen. Van Coblijn wil dat de mensen de mogelijkheid krijgen om een oplossing te vinden voor het probleem.

  “Deze kwestie moet op een menswaardige manier worden opgelost. De Nationale Assemblee moet zich ook hierover buigen voor het vinden van een goede oplossing. De mensen moeten tenminste over gezond drinkwater beschikken”, zegt Van Coblijn. Hij is blij dat er gesproken wordt en gewerkt wordt aan een oplossing. “Het gaat om mensen en wij moeten niet op deze wijze met elkaar omgaan. Het huisvestingsprobleem is groot en moet dringend opgelost worden”, meent Van Coblijn.
  En het komt er van als dhr. André Misiekaba tijdens zijn verkiezingscampagne zoveel belooft aan zijn volgelingen en het ook niet waar kan maken


  Maak melding

 3. Lonswijk: Wij rekenen op een oplossing

  Sergio Lonswijk (rechts) wacht op ‘zijn achterban’ om overleg te plegen. (Foto: René Gompers) (StarNieuws)
  Sergio Lonswijk zegt dat kinderen inbegrepen, meer dan 800 mensen wonen op het terrein van notaris Radjen Soerdjbalie te Goede Verwachting. De mensen hopen dat de overheid met een oplossing komt.
  “Wij zijn niet bezig de heer André Misiekaba aan te vallen, want hij is een van de leiders in het land, voorganger en ook kind van het binnenland”, zegt Lonswijk in gesprek met Starnieuws.

  De bewoners hebben zondag hun strategie besproken. Assembleelid André Misiekaba houdt vandaag een persconferentie ter plekke. De commissie belast met het probleem van wilde occupatie, onder leiding van minister Alice Amafo (Sociale Zaken en Volkshuisvesting), is zondag eveneens bijeengekomen. Deze kwestie is uitvoerig besproken. De meeste mensen die het terrein geoccupeerd hebben, hebben dit gedaan nadat gesteld was dat illegaal ergens gaan wonen, niet meer geaccepteerd zal worden.

  En nu komt het vervolg verhaal van een echte grappenmaker (Sergio Lonswijk)

  Nergens te gaan:
  Lonswijk is de vader van de drieling die vorig jaar werd geboren. Het gezin kreeg een woning toegewezen, maar Lonswijk werd na een uit de hand gelopen ruzie met zijn partner uit huis gezet. Hij woont nog geen jaar op het terrein. “Ik had geen plaats meer, daarom ben ik hier komen wonen”, stelt hij.

  “Ik heb geen gesprekken gevoerd met de heer Misiekaba. Toen woonde ik niet hier. Maar er is tijdens de verkiezing beloofd dat iedere Surinamer recht heeft op een stuk grond en wij hopen dat de regering deze belofte nakomt”, zegt Lonswijk. Hij merkt op dat de mensen hem gevraagd hebben om het woord te voeren. De vorige persoon is net een week geleden bevallen en kon het werk niet meer doen, zegt Lonswijk. Hij rekent op een oplossing. “Wij willen geen woningen maar een kavel en kunnen zelf bouwen op basis van de richtlijnen van de overheid”.

  Volgens mij is er nog steeds plaats voor Sergio Lonswijk.
  Hij kon gewoon zijn intrek hebben genomen in de Kerk van zijn Voorganger André Misiekaba.
  En uit welingelichte bronnen is thans vernomen, dat de nieuwe vriendin van Sergio Lonswijk, thans in verwachting is van een (zesling).
  Ze blijven maar naar hartenlust OCCUPEREN & PRODUCEREN.


  Maak melding

 4. Er is een oplossing ,nl ;
  Laat de huidige bewoners waar zij zijn en geeft de rechtmatige(???)eigenaar een stukje van gelijke strekking/grootte , als compensatie ,ergens in het distrikt Sipaliwini !
  Het is juist illegaal om een lap grond onbewerkt en onbewoont te laten voor wildgroei waarvan de nood bij de bevolking zeer nijpend en hoog zijn !!!
  Dit is de enige en juiste oplossing /optie waarbij het human-zijn gewaarborgd is/blijft !!!
  Natuurlijk mag het niet zo zijn dat men overgaat tot het willekeurig inpikken van , maar dit wel een aanzet en waarschuwing mogen betekenen voor , zowel de grootgrond-bezitters enerzijds en de Centrale Overheid anderzijds !!!
  Sempa heeft gezegd !!!
  I AND I LOVE SU , ZONDER REM !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ , DOSSIERS SURINAME VRIJ , NU !!!


  Maak melding

 5. Onbegrijpelijk dat Suriname nog steeds daklozen heeft.
  Tuurlijk gaan mensen grond inpikken wat moet men anders.
  Ik zeg tegen deze regering, stop met die afwachtende houding.
  Start nu eens echt met de ontwikkeling van het land, en stop zelf met het roven en bijna gratis weggeven van land aan bevriende relaties.


  Maak melding

 6. Ik heb wel begrip voor de situatie van de occupanten. Deze groep heeft zich door toedoen van de binnenlandse oorlog noodgewongen in stad moeten vestigen. En dit proces duurt al sinds 1986. De opeenvolgende regeringen hebben niets gedaan om de leefsituatie van deze groep te verbeteren. Geen voorzieningen in het binnenland op de terugkeer te stimuleren. Inmiddels zijn er gezinnen gesticht en kinderen geboren, die naar school moeten. Volgens mij hadden ze geen andere keuze dan te occuperen.
  Aan de andere kant vind ik het ook associaal dat grootgrondbezitters jarenlang grond ongebruikt laten, terwijl mensen in nood verkeren. Ik vraag mij ook af hoe notaris Soerdjbali eigenaar is geworden van deze grond. Ik vind dat het parlement dit moet laten onderzoeken. En ook moet nagaan wat de plannen zijn met deze grond.
  Ik stel voor het land onder de occupanten te verdedelen en Soerdjbali voor een ander stuk in aanmerking te laten komen.


  Maak melding

 7. Ik vraag mij af waarom steeds de boslandcreolen zijn die andermans zaken inpikken en dan van de regering eisen dat ze daar kunnen blijven.Huizen die door de Stichting al waren toegewezen aan anderen hebben ze bezet en wat doet de regering? Deze regering laat dat toe en de huizen worden aan hen kado gemaakt,maar hoe staat het de personen die de huizen waren toegewezen en nu met lege handen staan?Door het sanctioneren van occupatie moedigt de regering deze aan om zo door te gaan.Dit alles zal niet tot goed burgergedrag leiden,maar tot anarchie.Hoe meer men toegeeft ,hoe erger het zal worden.Degenen die deze aangemoedigd hebben tot occupatie zitten nu zelf met hun eigen gebakken peren.


  Maak melding

 8. Hoe is het mogelijk dat de familie Soerdjbali zoveel lappen grond in hun bezit hebben ??? Deze notaris zei in een eerder bericht dat hij niet wil dat wat zijn vader in het verleden is overkomen met soortgelijk geval,hem ook overkomt.Als hij dat gebied in cultuur had gebracht zou de mensen die boes boesi die jaren daar stond niet gaan openkappen en huizen erop bouwen.Sommige reacties kan ik moeilijk begrijpen,wanneer er gesteld wordt dat de mensen terug moeten naar het binnenland.Ga maar na,tot in het binnenland hebben mensen die in Paramaribo wonen grote concessies.Dit kwam en komt door nepotisme.Deze notaris is een grondspeculant.Hij wil zijn grond terug om te verkavelen en deze ten verkoop aan te bieden in ;let wel;euro’s en US dollars.Ik hoop niet dat er zich nu taferelen gaan voordoen,waarbij er gewonden of doden gaan moeten vallen om tot een oplossing te geraken.Waarom kunnen de doorsnee surinamer ,die de normale weg bewandelt om in aanmerking te komen voor een stuk land om erop te bouwen dat niet krijgen ?Mensen moeten soms tenminste 10 tot 15 jaar wachten.Maar als een notaris die soms mee helpt bij de vervalsing van autenthieke stukken en notabene ook weet welke percelen op de lijst staan van niet optijd of helemaal niet ingeloste hypotheken dat wel doet het wel krijgt voor een appel en een ei.Je loopt de trap van de dienst der domeinen dagen ,weken,maanden,jaren af,op en neer en toch wordt je niet geholpen.Wij kennen gevallen waarbij buitenlanders reeds voordat zij in Su arriveren reeds beschikkingen hebben van grote lappen gronden.Meneer Andre Misiekaba doet alles volgens hem in de naam van de Almachtige,dat is mooi en waar.In de bijbel staat dat “Velen zullen dingen doen in mijn naam om zichzelf te roemen.”Recht voor een ,recht voor allen.Als hij zelf toegeeft dat hij afspraken had gemaakt met de eerste groep occupenten,is het overduidelijk dat hij die groep politiek gezien een zekere garantie heeft gegeven dat hun illegaal handelen zijn politieke steun genoot.Het is dan de grootste onzin om nu een persconferentie te gaan beleggen om de naar zijn zeggen politieke aantijgingen te ontkrachten.Is hij wel goed bezig of heeft de Ndp bij deze hem laten vallen ?? Je mag het van me aannemen;de meeste mensen van marron komaf die overgaan tot het illegaal occuperen van andermans gronden waren tijdens propaganda periode belooft dat indien zij op een bepaalde politieke partij zouden stemmen,en deze in het machtcentrum zou komen,hun zouden belonen.Hetzij met werk bij de overheid of een perceel.Overal in het land werden de mensen gemobiliseerd(de zgn.christenen van marron komaf)om op Andre Misiekaba te stemmen omdat hun voorganger en broeder is.Daarom en niets anders.Nu laat hij deze zelfde mensen in de steek.God slaapt niet.Misiekaba,assembleelid,voorganger en marron,U bent ook debet aan het onstane situatie ten faveure van jou politiekgewin vanaf het moment dat je afspraken bent gaan maken met de occupenten.Jij zit in de wetgevende macht en dan begaat U zo een grove fout ?? Ik kan mij niet voorstellen.Mooie woorden zijn nooit waar en ware woorden zijn nooit mooi !! Jammer voor de occupenten,maar ze zijn letterlijk en figuurlijk misbruikt door deze zgn.voorganger in de onwettige handelingen.


  Maak melding

 9. Gmap,

  Gelukkig is GOD LIEFDE en geen TOORN!
  Als God inderdaad zou straffen dan zou jij daarvoor zeker in aanmerking komen.
  Van anderen verwacht je wel dat ze volgens GODS visie leven maar zelf laat jij je niet inspiren door GODS geest om je vijanden te vergeven. De manier waarop God met mensen omgaat wordt door vergeving bepaald. Hij is vol van genade en waarheid, staat er in de Bijbel. Hij brengt de waarheid aan het licht, maar omdat Hij genadig is, wil Hij ons vergeven. Heel het aardse leven van Jezus was erop gericht om dat tot uitdrukking te brengen. De betekenis van het kruis waaraan Hij stierf draait om vergeving. Wie van God vergeving ontvangt en dat op zich laat inwerken, krijgt ’n totaal nieuwe kijk op relaties, die op den duur z’n sporen na laat. Wie zelf vergeving van God ontvangt en dat in een intieme relatie met Hem doorleeft, leert ook anderen vergeven. Je ontdekt meer en meer de herstellende kracht van vergeving.
  Allereerst doet vergeving jezelf goed. Je wordt bevrijd van de beknellende aanwezigheid van iemand op wie je boos bent omdat die je wat aandeed. Je kunt opnieuw beginnen en moed vatten om relaties te herstellen en nieuwe relaties aan te gaan.
  Daarnaast kan het de mensen om je heen goed doen. Je bent milder geworden en hebt aan diepgang gewonnen, omdat je naar het diepste punt van je gevoelens bent afgedaald, om daaruit op te klimmen.
  Ook kun je anderen helpen. De Bijbel geeft daar schitterende voorbeelden van. Neem Paulus, een man die door haatgevoelens werd gedreven. Hij zou het die mensen die haatte betaald zetten. Zijn onvergevingsgezindheid dreef ‘m tot waanzin: Totdat Jezus ingreep. Paulus ontving vergeving en kon op zijn beurt anderen vergeven.
  Onze verwondingen tekenen onze identiteit. Wie we zijn, zijn we onder andere geworden door de pijn die we ondergingen. Daarmee mogen we iets gaan betekenen voor anderen in plaats van allerlei negatieve verwensingen te uiten.


  Maak melding

 10. Jako ,
  No kon nanga etnisch sani/tori , het is on-ethisch !!!
  En bovendien draagt dit niet tot een waardig oplossing !!!
  Rethink , mi man!!!
  I AND I LOVE SU , ZONDER REM !!!
  RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ , DOSSIERS SURINAME VRIJ , NU !!!


  Maak melding

 11. @Dusdat

  Wat zie jij als oplossing voor dit probleem ??
  Er moet een oplossing komen.Als ik naar de kinderen en de vrouwen kijkt op de televisie die daar staan,vind ik het heel jammer.

  Deze kinderen hebben ook recht op een goede ontwikkeling.De regering zal moeten nagaan wat de oorzaak is waarom de meeste jonge gezinnen richting stad komen vanuit het binnenland.Er is weinig of helemaal geen werk voor ze in hun woongebieden.Als er wel is verdienen zij heel weinig ,gezien het feit dat ze meestal vanwege een lage opleidingsniveau om een redelijk bestaan te kunnen leiden.Gebieden waar zij gingen jagen,vissen en kostgronden openkappen en bewerken,worden gegeven aan multi-nationals en grote ondernemers in concessie.Hierdoor hebben zij geen inkomen meer.Want zij kunnen die gebieden niet meer betreden.Gevolg urbanisatie met alle nare gevolgen van dien.In plaats dat de regeringen overal in het binnenland politieposten en militaire bases opzet,zou het beter zijn om technische scholen daar te bouwen.Hierdoor konden deze jongeren daar afstuderen en gelijk aan de slag gaan.


  Maak melding

 12. De zogenaamde moderne-mens bedient zicht van allerlei trucjes om normen en waarden te verdoezelen.

  Prostuees zijn sexwerkers
  Homofielen zijn mensen met een andere sexsuele geaardheid

  Grondrovers zijn occupanten(occupenten)

  Er zijn gevallen bekend van gasten die eerst onderzoek hebben gedaan op het hypotheekkatoor. Hebben de namen van de eigenaars te horen gekregen.Zijn vervolgens op onderzoek uitgegaan om te vernemen dat de rechtmatige eigenaar in het buitenland vertoeft.

  Toch heeft men drie huizen,waarvan een van steen op ‘smansterrein gebouwd.
  Mijne mensen hier is een fundamenteel democratischrecht aangetast, t.w HET RECHT VAN EIGENDOM.

  Waarom treedt de overheid niet op??

  We zijn op weg een communistische staat te worden waar de staat alles en iedereen kan zetten naar zijn hand.


  Maak melding

 13. =Misiekaba heeft groot gelijk. Als de overheid gaat helpen dit grond op te gaan kopen zul je gauw hebben dat men opnieuw ergens anders zal gaan occuperen.

  =Regels en wetten zijn om nageleefd te worden.

  =De mensen hebben hulp nodig maar er zijn ook grenzen.

  =Sergio Lonswijk is woordoever van de achterban, maar spreekt niet de waarheid. Ook hij woont illegaal daar op het terrein.


  Maak melding

 14. Als die kkk bouta zijn belofte had waar gemaakt nl de bouw van desnoods 100 woningen dan was dit niet gebeurd.Die mensen denken als die kkk bouta grote lappen grond kan pikken dan doen we dat ook toch.


  Maak melding

 15. @Sempa

  Doordat de overheid in het verleden precedenten geschapen heeft, zit het nu met dit probleem.Het is volgens de wet verboden om andermans eigendom zonder toestemming te betreden.Het is daarom van groot belang datdeze zelfde overheid nu hard optreed tegen Illegale bezetters,om dit euvel te verhelpen.

  @ John
  Het doet er niet toe hoe deze man aan het stukje land is gekomen. Het is zijn eigendom. handen vanaf. Er is Zoveel open domein grond. Waarom dit stukje land perse?

  @ Bigiede

  Beter had het niet gezegd kunnen worden.


  Maak melding

 16. Het is su grond dus van de ingeboren surinamers,dat wil zeggen dat een ieder die in su geboren is er recht op hebben,maar wel onder een goede belijd dat onder de regering valt,voor een goede indeling van het su bodem,.Als de heer misiekaba een goede ordening op rechtvaardigheid kan samen stellen en een goede indeling samen steld,kan het mee helpen in woning nood,dan is die situatie opgelost en kan een ieder naar tevredenheid wonen.


  Maak melding

 17. gewoon doorgaan met landje pikken, grootgrond bezitters hebben vaak land gratis verkregen via vriendjes politiek van domein ambtenaren en zij doen weinig met het grond.


  Maak melding

 18. Dit zijn toestanden die je krijgt als je je belofte niet nakomt!!!,, waar zijn die 18000 sociale woningen??? Of moet er bij baasje gekraakt worden?


  Maak melding

 19. ik vraag me af hoe de notaris aan zulke grote lape grond is gekomen,ze moeten de notaris onder zoeken hoe kan het heel veel mensen wachten jaren op een stuk grond om te bouwen maar dit meneer heeft
  grote lapen grond die haal jaren bebos was hij heeft nooit wat aangedaan om de perselen schoon te maken.
  heeft zitten wacht toe die mensen de perselen hebben schoon maak kom hij nu aan lopen dat ze weg moet.
  vindt ik laffe streek.zo tezien ziet hij alde euro,s/en de$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ De almachtig slaap niet, mensen die onterich handeling drijven zullen hun straf net onlopen vooral de grote grond bezitters die rijk zien geworden op de rug van arme mensen.


  Maak melding

 20. Kriendenki@ ik ben eens met je hoe komen deze fam/aan zo veel lappen grond onterichte handeling.
  ermoet een onderzoek gedaan ze moet de notaresonder zoek wat klopt niet.


  Maak melding

 21. Ik heb het gevoel alsof dit wangedrag niet spontaan van de occupenten komt.Het lijkt mij eerder dat de mensen “CENTRAAL” worden gestuurd.Deze “verwilderde beweging” wordt in het geheim geleid!!
  Paramaribo moet BELEGERD en BEZET worden!Het is bijna zover;kijk maar om je heen!


  Maak melding

 22. Kriendenkie,

  Ik ben het absoluut met je eens dat er een oplossing dient te komen voor dit probleem.
  Maar het illegaal bezetten van andermans grond is zeker niet de oplossing.

  wat al een tijdje sprake van is (sinds de jaren tachtig)in Suriname is de urbanisatie;
  men migreert uit het binnenland omdat sommige gebieden in het binnenland in de ogen van deze mensen niet aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  Dat heeft te maken met faktoren als ; werkgelegenheid, arbeidsmarkt, scholing, infra struktuur etc..
  Wanneer bepaalde gebieden aan geen van deze faktoren voldoet, zal men uit dat gebied weg willen trekken.

  Het zou tegenstrijdig en oneerlijk zijn wanneer deze mensen met voorrang grond toegewezen zouden krijgen omdat ze vrijwillig uit een bepaald gebied trekken.
  Immers in Paramaribo zelf hebben zich ook al duizenden
  mensen zich geregistreed om in aanmerking te komen voor een stuk grond.

  Teneinde over te gaan tot het door de Overheid voorgestane ontwikkelingen en oplossing van dit probleem, is er een inventarisatie van de gesignaleerde stedelijke probleemvelden
  gewenst.
  Paramaribo is uitgestrekt, maar een groot deel van de gronden is in handen van particulieren. Daarnaast heeft het de Overheid tot nu toe ontbroken aan initiatieven, om middels wetsproducten enige invloed op dit eigendomsrecht uit te oefenen bij de ontwikkeling van verdere verkavelingen.
  Vanwege het ontbreken van afdoende sancties bij het afwijken van regels, alsmede het
  ontbreken van actualisering van wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening,
  zijn vergunningen verstrekt waar ze niet verstrekt hadden moeten worden, zijn bedrijven
  in woonwijken gerealiseerd, zijn geen aanpassingen gepleegd in profielen of
  verkeersstructuur bij het toegenomen gemotoriseerd verkeer en is het mogelijk geweest
  om inefficiënt gebruik te maken van de ruimte door eens ingezette, maar nooit afgemaakte ontwikkelingen. Bij de ruimtelijke ordening van Paramaribo zal het beleid er derhalve op gericht moeten zijn efficiënt gebruik te maken van de ruimte binnen de stad en maar zeker ook buiten de stad.

  Hoewel dit probleem niet makkelijk is op te lossen
  denk ik dat wanneer de overheid bereid is om bovengenoemde maatregelen effectief toe te passen dat er zeker enige verlichting zal komen in dit jarenlange grondprobleem.


  Maak melding

 23. Misikaba heeft gelijk, het is onrechtvaardig naar andere burgers toe die zich netjes aan de wet houden. Het is alleen jammer dat Misikaba selectief verontwaardigd is, waarom is hij ook niet verontwaardigd als er bepaalde mensen, die van moord verdacht worden, niet net als alle andere van moord verdachten niet voor het gerecht hoeven te verschijnen, maar zonder meer amnestie krijgen. Het zou objectief bekeken minder onrechtvaardig zijn dat de illegale bezetters van andermans land ‘amnestie’ kregen, want hun misdaad is minder erg dan dat van iemand die een ander van het leven heeft beroofd. Als men je land rooft kan je schadeloos gesteld worden door een ander stuk land te krijgen/te aanvaarden dat even veel waard is als het geroofde stuk, als men je van het leven berooft kan dat op geen enkele manier weer hersteld worden, zelfs Misikaba als ‘geweldige’ predikant kan je dan niet weer tot leven wekken.


  Maak melding

 24. Bala nanga sisa,
  lang geleden had de grote Johan Pengel aan de binnenland bewoner voorgesteld met alle bewoners van het binnenland op een plaats samen te trekken en een stad te stichten.Daardoor zou het voor gran lanti makkelijker zijn de bewoners van alle gemakken te voor zien zo als gezondheid zorg,scholen,stromend water enz.Het was ondoenlijk om elke dorp met een paar bewoners nuts voorzieningen te treffen.Toen waren het de granmans die zagen dat zij dan geen of minder gezag zouden hebben en heeft de plannen van Pengel met gezwinde spoed getorpedeerd met voorop wijlen Gazon.
  Misschien dat de regering in overweging neemt op dit plan als nog uit te voeren.Met de komst van de djoeka’s in de stad heeft de verloedering versneld ingezet van Paramaribo en zijn ze hier niet gewild.Hun ergens plaatsen waar ze van hun eigen occuperen is het beste.En misiekaba als missionaris meegeven!

  Cobie.


  Maak melding

 25. @Dusdat

  Bedankt voor jou uitleg en voorstel.Hopelijk neemt de overheid dit mee in het oplossen van dit slepend probleem.

  @Jacobus aka Cobie

  Ik wil je niet tegenspreken als je de naam djoeka bezig,maar het is wel misplaatst.Die naam gold engeld niet voor deze groep(marrons).Ga terug naar de geschiedenis,dan kom je werkelijk erachter aan welke groep die naam toebehoort.De tot slaven gemaakte negers uit Afrika die in Suriname waren gestationeerd,werden op verschillende plantgges gezet om te werken.Diegene onder deze slaven;die zo dapper waren om voor hun vrijheid te kiezen hebben dat gedaan.In 1760 is er volgens de geschiedenis van Su,vrede getekend tussen deze vrije mensen(de marrons) en de blanke heersers.Diegene van de groep die dat niet konden doen;het zich in vrijheid stellen dus;bleven achter op de plantages werken onder de onmenswaardige omstandigheden.Zij werden ingedeeld in huishouding en andere taken die zij van hun meesters moesten uitvoeren.Het werk hield ook in dat zij al het rommel van de meesters moesten opruimen,waaronder ook het ledigen van hun nachtemmers(potje met poep of ka erin).Die mensen hebben dat tot en 1 juli 1863 gedaan voor hun meesters.Zij zijn bevrijd geworden mede onder druk van de marrons die werd uitgeoefend op de plantage-eigenaren.Na 1 juli 1863,hebben zij dat ook gedaan (periode staatstoezicht) tot 1873.Zij zijn nadien blijven werken in de stad en de plantages.Zij claimen die naam hoor meneer @ Jacobus aka Cobie.Doordat zij zich gepasserd voelden door de toen en nog steeds hardwerkende contractarbeiders/surinamers,zochten deze groep lieden die liever in de stad bleven werken in de huizen van de rijken(o.a. Joden=Jews=Djoe’s) een manier om af te komen van die naam die hen toekwam vanwege hun vak die zij uitoefenden.Zij wilden erbij horen en probeerden middels het afwentelen van die naam “Djoe-kka” op de reeds eeuwenlang vrije afrikanen(marrons).Dit om dan ook mee te tellen,want die gasten wilden voor anderen gezien worden.Waarom claimen zij de Bigikoto en Kopro- toe,de Agida enz. enz.Meneer @Jacobus aka Cobie,weet jij waarom men nu probeert om niet meer te praten,als het hen goed uitkomt van stadscreolen en boslandcreolen ?? Dat weet je ook niet he @Jacobus aka Cobie?? Thans praat men over Afrikan Srananman.Men heeft ingezien dat het proberen te vernederen van je eigen bevolkingsgroep alleen maar ellende,verdriet,misplaatste verwijten,tijdverlies,onderdrukking,uitbuiting en achteruitgang teweeg brengt.Wij zijn allemaal Surinamers.Wij komen allemaal;behalve mijn voorouders de indianen;uit andere landen,t.w.Africa,India,Indonesie(Java),China,Europa,Libanon,Israel,Frankrijk enz.enz.Wij zijn Surinamers.Een natie,een volk!! Dag meneer @Jacobus aka Cobie.


  Maak melding

 26. Dusdat,
  Luister me Boi, Laat die moordenaars van onschuldige Surinamers hun verontschuldiging aanbieden aan de nabestaanden in Suriname dan praten wij verder.
  Misiekaba doet zich voor als een voorganger terwijl hij liegt openlijk en bedriegt . A sanie sang pot keskesie in Bong De na gron. Te Snekie kon begi a nyan eigi tere
  Dusdat jij bent een Farizeer net als de rest van Paarse Bende en hun sekte LIJDER Valse profeet.
  Zolang de rijkdom van Suriname niet eerlijk wordt verdeeld Zullen dit soort excessen zich voor, en geloof me maar het gaat nog erger worden omdat de samenleving ziet hoe de mensen die op de podium hebben beloofd dat zei wat aan de noden van mijn landgenoten zou doen, In plaatst daarvan vullen ze hun zakken.
  Dusdat,God slaapt niet, Kijk naar Sadam, Gadafi, Mubarak, Mubutu.


  Maak melding

 27. deze gasten moet je niet zachtzinnig verwijderen dat meen ik ,ze moeten hardhandig verwijdert worden .
  het is niet de eerste of de tweede keer dat zij dit doen ..achter charlesburg genaamd texas hebben zij het ook gedaan en zolang de staat niet optreed gaan deze gasten door ..ze zijn echt brutaal geworden .
  werken willen ze niet wel eigendommen van anderen in pikken .en deze gasten schuwen niet om met grote getallen jou aante vallen dat zag ik in de saramacca straat tegen de politie .die mensen willen de wet van de dungle ..ze willen de wet die zij willen .
  het wordt een chaos als het zo door moet gaan .


  Maak melding

 28. OOK AMAFO LAAT NU VAN ZICH HOREN.
  Amafo belooft integrale oplossing occupatie probleem

  Huizen op het geoccupeerde terrein te Goede Verwachting.
  Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft beloofd te zullen zorgen voor een integrale oplossing van het occupatieprobleem. Deze kwestie zorgt voor emotionele toestanden omdat eigenaren met een rechterlijk bevel hun eigendom laten ontruimen.

  Ook in het district Para, laat de Suralco huizen ontruimen of afbreken. Maandag vond op het ministerie van Sozavo een gesprek plaats tussen de minister en de vaste parlementaire commissie bij dit ministerie en enkele vertegenwoordigers van de mensen die illegaal geoccupeerd hebben.

  Ingrijpen nodig
  De parlementaire commissie bestond uit Patrick Kensenhuis (Nieuw Front/NPS) en Carl Breeveld van de DOE-fractie. Kensenhuis zegt dat Amafo heeft geluisterd naar de problemen van de betrokkenen, maar ook naar eventuele oplossingsmodellen van de parlementariërs.

  Kensenhuis en Breeveld zijn van mening dat occupatie helemaal niet goed te praten valt, maar dat er zich nu emotionele toestanden voordoen die dringend vragen om ingrijpen van de regering. De parlementariërs hebben echter wel gesteld dat een oplossing alleen moet gelden voor gevallen waarbij mensen al jaren een perceel van een ander hebben ingenomen en het nu moeten verlaten.

  Snelle actie nodig
  Amafo zou deze kwestie maandagavond bespreken in de raad van ministers. Zij heeft beloofd vandaag weer contact te maken met de parlementariërs en vertegenwoordigers van de groep die geoccupeerd heeft. Kensenhuis vindt dat zeker Sunny Point, Davisbuiten en de Goede Verwachting, door de regering aangepakt moeten worden. Amafo zal nagaan wat de status is van de bezette percelen is. Kensenhuis zegt dat in elk geval de regering het probleem zou kunnen oplossen door het uitgeven van gronden en het opkopen van de geoccupeerde percelen en die opnieuw uitgeven aan de mensen die er jaren op hebben gewoond.

  Ook in het geval van Para, vindt Kensenhuis dat de regering met de Suralco moet gaan praten. De parlementariër wijst er op dat het niet gaat om personen die pas een huis gekraakt hebben van de bauxietmaatschappij. “Deze mensen hebben tijdens de binnenlandse oorlog de huizen bezet, zijn daar gebleven en het is ook gedoogd door de Suralco. Dan kan je niet op een blauwe morgen de mensen een brief geven dat ze binnen drie maanden moeten verhuizen. Ik vind dat de regering met de Suralco moet gaan praten”, stelt Kensenhuis van NPS.


  Maak melding

 29. Je moet geen begrip hebben voor illegalen landbezetters wort er gezegd, maar is in principe net zo erg als het verkrijgen van lappen grond door vriendjespolitiek die op een zogenaamde legale wijze zijn verdeeld, en dan ook nog eens verkaveld worden, en dan mag jij een stukje grond van 400 vierkante meter gaan kopen voor 15000 euro, en daar wordt niets tegen gedaan zo corrupt zat de vorige regering en deze paarse bende in elkaar.


  Maak melding

 30. @ Dusdat,
  Ingezonden; Moeten wij onze geestelijke leiders nog geloven??
  Ik heb mij afgevraagd of geestelijke leiders zoals Misiekaba de bijbel wel goed hebben doorgenomen.want in heb nergens in de bijbel gelezen dat ik schapen die mijn toevertrouwd zijn door de Heer, op een ongepaste manier moet laten vallen.
  De Heer misiekaba moet zich schamen om mensen beloftes te doen die hij niet waar kan maken. Voor de verkiezing van 2010 heeft hij de mensen aangezet te occuperen, met als inzet hun stem bij de verkiezing van 2010 en de belofte dat alles goed zal komen na de verkiezing.
  Dit zal bij de andere geestelijke leiders niet in goede aarde gevallen zijn,noch bij onze liever Heer.In de politiek moet je dit achterwege laten.Eengeestelijke leider moet ten allen tijde de waarheid spreken, en mensen niet in de maling nemen. De mensen zijn afgegaan op de beloftes gemaakt door hun leider, en niets anders.Ik hoop nu wel dat men wakker geworden is van al de loze beloften die door bepaalde leiders worden gemaakt.Mensen moeten zich niet met een kuiltje in het riet laten sturen door niemand, want wanneer het erop aankomt laten zij jou in de donker.
  Misiekaba is nu binnen en heeft de schapen in het donker gelaten, maar hij moet niet vergeten dat hij zijn straf niet zal kunnen ontlopen hiervoor. Zo zien wij dat niet alle geestelijke leiders betrouwbaar zijn en dat wij moeten waken dat wij niet in de maling genomen worden door geestelijke op politieke leiders.
  Carlo Leming.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.