Eerste stap volgsysteem Surinaamse scholieren

14

PARAMARIBO, 4 sep – Suriname zet de eerste stappen naar een volgsysteem voor leerlingen vanaf de basis tot de middelbare school. Het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling brengt in fasen het hele onderwijssysteem in stelling. Op elk van de ruim driehonderd basisscholen moeten data worden bijgehouden van de ontwikkeling per kind.

Vanaf 1 oktober dit jaar moeten een geselecteerde groep scholen van wal steken. Het leerlingvolgsysteem, LVS, zal dan in werking treden. Volgens Onderwijs & Volksontwikkeling is het de bedoeling aan de hand van computerbestanden te volgen.

Het blijft niet bij het volgen zonder meer. Waar nodig worden zwakten bij de leerling of in het systeem gecorrigeerd. Dit kan dan in een vroeg stadium. Leerkrachten worden getraind in het gebruik van LVS.

14 REACTIES

 1. Lijkt erop dat uitzendbureau NDP een wervings campagne is begonnen om nieuw personeel aan te werven. Dit alles om hun happerende propaganda machine weer op gang te helpen. Vindt maar eens gekwalificeerde personeel om deze job goed te doen. Aan de kwaliteit van de reacties kun je zien dat in veel gevallen de abstractie niveau van de paarse medewerkers parte speelt. Ach je kunt het ze niet kwalijk nemen. Ze blijven in iedergeval in de pas lopen met hun werkgever.

  Ook deze mensen moeten in hun levensonderhoud worden voorzien. Sterker nog, ze blijven van de straat en zijn tevreden met een aai over hun bol en een blikje sardien. Bij het halen van de gestelde targerts krijgt men een bonus in de vorm van een broodje bakkeljauw + soft.
  Miscchien is dit wel een goedkopere oplossing dan ze allemaal op te bergen in een sanatorium.


  Maak melding

 2. Het schijnt dat dit soort positieve berichten het gepeupel alleen maar radelozer maakt. Ze hadden chaos en verderf gehoopt maar zijn vergeten dat hun hoop alleen gestoelt is op hun gebrekkige kennis van zaken.

  Het gepeupel is zo radeloos dat ze nu niet eens meer op de artikelen kunnen reageren. Wat zouden ze anders moeten vermelden dan hetzelfde dom geklets die ze dagelijks hier als frontbroodschrijvers kunnen melden.

  koos de jong zet hem op en kom met je dom gezwets, “Bouterse is een moordenaar”, want dat alleen kunnen jullie imbecielen, inhoudelijk reageren kunnen jullie nou eenmaal niet.


  Maak melding

 3. Dit LVS is zeker tot stand gekomen na intensief overleg c.q. samenwerking met vriendje Chavez en Obiang.
  Die vele buitenlandse reizen van dit progressief bewind zijn toch ergens goed voor. Toch?

  En Shirley volgt!


  Maak melding

 4. Dit soort systemen wordt in het binnenland ingevoerd om zodoende het niveau van de abop bep enz naar een hoger niveau te tillen. Want de politici uit deze groep is duidelijk nog niet omgevormd tot intellectuelen zie brunswijk en co.


  Maak melding

 5. kijk,, dat zijn stappen ondernemen dat tot positieve uitkomsten zal leiden.,Goed zo ministerie van onderwijs en volks ontwikkeling houden zo.
  Er is nog genoeg in su wat leerstof betreft,met de nodige kennis zal het studie wezen een optimalisatie van ongekende kwaliteit van ontwikkeling tot stand teweeg brengen,..Een scholing naar het zelfbewust zijn,inhoudelijk producten van su natuur,volks upliftment,een eigen waarde van sociale orde,het instant houden van een maatschappelijk vrij gemeenschap,enz,

  En wie zegt dat wij niet goed bezig zijn ?
  power to the su peaple


  Maak melding

 6. Dit systeem moest al jaren eerder zijn ingezet,dan had je nu niet zo veel mensen zonder opleiding,en kennis.Suriname ,hoe triest het ook klinkt staat jaren achter.Frapant is,dat kinderen van artsen ,politici,en hoog-opgeleide mensen,altijd verder kunnen studeren,want ma,en pa,staan hoog in aanzien,en hebben natuurlijk geld.Als er voor 30miljoen dollars een casino uit de grond is gestampt,die zelf,s door de banken zijn gefinancieerd,vraag ik mijn eigen af,hoe moet suriname vooruit.Voor dat geld konden de banken toch ook op een of andere manier werk en of scholing hebben gecrieerd voor suriname,of is een casino belangrijker dan scholing zoals de vice-premier aangaf bij de opening van de casino,dat het voor toerisme bevorderend is,wat een sukkel zeg.Voor degene die iedere keer aangeeft dat het goed gaat met suriname ,wil ik zeggen ja,voor de rijken,die hun geld stoppen in dubieuze zaken,de arme man gaat steeds ten onder.Weer een suikerfabriek,maar dit keer door chinezen,vergeten dat de blanken dat ook hadden,waarom kan een surinamer dat niet doen inplaats van een casino te openen,stelletje sukkels.


  Maak melding

 7. ONDERWIJS SURINAME GEFELICITEERD MET DEZ STAP.BRAVO!!Nu daar het onderwijs uit de politieke sfeer is gehaald is er eindelijk licht aan het eind van de tunnel.-
  WAT HEEFT HET ONDERWIJS (DE LAATSTE JAREN ONDER DE FRONT REGERING) HEEL ERG GELEDEN.-
  De resultaten liegen er de laatste jaren daarom ook niet om.
  SCHANDALIG GEWOONWEG!!!!!!
  De schuldige zijn al die politieke partijen die het er voor het zeggen hebben gehad.En die zijn er al nog een paar.
  Ik hoop dat dit systeem meer licht zal werpen op de noden van het (verwaarloosde)kind over het hele land,dat al zoveel te lijden heeft (gehad.
  Een zeer streng en uitgebreid toezicht van de leerplichtinstantie t.w.”OPA DOELIE”(overigens EEN VRESELIJKE EN VERSCHRIKKELIJKE NAAM)met goed opgeleide en getrainde ambtenaren zal daarbij onontbeerlijk zijn.
  Tip nog aan de minister:-
  PAS OOK HET NEDERLANDSE CORRECTIESYSTEEM (VAN DE 2DE CORRECTOR) OP ALLE CENTRAALSCHRIFTELIJKE EXAMENS TOE!!
  In deze moderne tijd kan het niet zo zijn dat het examenwerk alleen maar door de vakdocent wordt nagekeken.Dit ter voorkoming van fraude!
  Succes aan de minister,ambtenaren,docenten en het resterend niet onderwijzend personeel toegewenst!!!!


  Maak melding

 8. 1 het volgsysteem is nutteloos als er niets met de resultaten gedaan wordt. (net zoals het de politie is die de wet handhaafd, als de politie niet ingrijpt, kan je de wet verscheuren). Ik ken genoeg gevallen (OOK IN NEDERLAND) waar bepaalde dingen geconstateerd worden en er wordt niets mee gedaan. het systeem staat en valt met toegewijde medewerkers. Als die er zijn is er eigenlijk geen volgsysteem nodig.

  2 (@medusa) ik vind een controle prima, maar dan voel ik meer voor het vrijgeven van het correctiemodel en inzage geven aan studenten voor zelfcontrole. De tweede corrector kijkt vaak helemaal niets na. Ook komt het vaak voor dat de tweede corrector voor sinterklaas speelt, hopende dat men zijn leerlingen ook zo behandeld. De vlek van docenten die door de vingers kijken en dat ook van anderen vragen wordt steeds groter. Straks is het hele systeem naar zijn moer. Wie controleert de tweede corrector? Bovendien: laten we zeggen dat een vraag 4 punten kan opleveren. de docent rekent het helemaal goed (terwijl de vraag fout is), de tweede corrector helemaal fout. Komen ze er niet uit, dan wordt er gemiddeld en krijgt de leerling 2 punten voor iets dat helemaal fout is. Dan is er nog iets: de correctiemodellen zijn dermate vaag dat je het op een heleboel manieren kan interpreteren. Docenten leggen het dus altijd in hun voordeel uit. Ook hier dus weer: alles staat en valt met de kwaliteit en betrouwbaarheid van medewerkers. (waar trouwens niet?)

  Geef mij maar het systeem van VWO\HAVO toelatingsexamens van Suriname. Volledig multiple choice (het is goed of fout, geen interpretatieverschillen). Voorts wordt het machinaal nagekeken en kijken docenten na ter controle. Daarboven op mogen studenten die het er niet mee eens zijn het werk opvragen ter controle. Koppel dit aan twee of drie centrale rondes (zonder “schoolonderzoeken”) en je hebt een objectief systeem.

  Als men iets doet met het volgsysteem is het goed. Anders is het een wassen neus.

  Laat men trouwens ook directeuren en leerkrachten beginnen te ontslaan van scholen/vakken die jaren achter elkaar ondermaats presteren. Spreek ze in ieder geval aan en plaats ze in de krant. Uit schaamte zullen ze wel aan het werk moeten.

  Tot besluit: Op het ministerie van onderwijs is er al vele jaren wanbeheer. Er is geen gezag en iedereen doet wat ie wil.


  Maak melding

 9. @midete
  1.Alles is nutteloos als er niets met de resultaten gedaan wordt.Dus wat je zegt,is m.i. een open deur!
  En voor:”het systeem staat en valt met toegewijde medewerkers”,geldt m.i.ook “het zelfde laken een pak”!
  Je zegt verder:”Als die er zijn is er eigenlijk geen volgsysteem nodig”.
  Ja,je zegt het al:”Als die er zijn ….”!
  Waar vind je werknemers die voor 100% toegewijd zijn?
  Daarom zal geen enkel systeen vlekkeloos functioneren,maar dat wil geenszins zeggen dat het dan maar aan een kant moeten schuiven.

  2.Zonder het correctiemodel zou de correctie een nog grotere ‘janboel’ worden dan het nu al is.Er bestaat dankzij dit model een zekere “onderlinge afstemming” tussen de correctoren en het CITO;daar moeten we ons aan houden.(Studenten hebben na toestemming van de leiding het recht van/op inzage van het gecorrigeerde werk maar maken er niet vaak gebruik van.

  De 2de corrector.
  *Dat de tweede corrector vaak helemaal niets nakijkt is voor zijn rekening;mocht er ooit iets fout gaan dan zijn de rapen gaar!!!Ook de sinterklazen onder hen doen een grote gok;ze doen hun best maar!(Niemand hoeft mij iets te vragen en ik ook niets aan wie dan ook!!Mijn leerlingen worden het hele jaar door voldoende getraind en moeten aan het eind van de rit zonder hulp het geleerde toepassen!)
  Ik heb verder niet het gevoel dat het binnenkort met dit systeem gedaan is.
  *En wie de tweede corrector controleert?
  Dit gebeurt op basis van “onderlinge afstemming”!
  De 1ste en 2de corrector gaan met het correctie model met elkaar in discussie bij constatering van eventuele oneffenheden.
  Maar midete dit gebeurt toch al?
  En indien de 2 correctoren het over de normering niet eens zijn geworden,wordt er niet altijd gemiddeld.
  Loopt het verschil hoog op dan ligt het laatste woord bij de inspectie;die zal dan zijn oordeel over uitspreken.
  Maar gelukkig laat men dat niet zo ver komen en kiest men eieren voor z’n geld.Om de vaagheden,die eventuele misverstanden in het correctiemodel veelal kunnen veroorzaken te voorkomen worden er speciale regionale
  “examen vergaderingen” belegd.Tijdens zo’n vergadering
  maaktde voorzitter aantekeningen van de gemaakte opmerkingen die verder centraal worden opgeslagen.

  Multiple choice(een zegen of een vloek op de examens)?
  En nu ben ik het totaal niet met je eens als je zegt:
  “Geef mij maar het systeem van VWO\HAVO toelatingsexamens van Suriname.1.Volledig multiple choice,……..2. machinaal nagekeken,….. 3.twee of drie centrale rondes,…….. 4.een objectief systeem.

  1.Volledig multiple choice?
  I.t.t “multiple choice” gaat het bij het schriftelijk examen er juist om de leerling/student volledig aan het woord laten.Alles wat hij/zij zegt komt voor zijn/haar eigen rekening.De docent wil-
  *bijvoorbeeld achter zien te komen welke strategie hij/zij bedacht heeft om zodoende tot de gedeeltelijke c.q. volledige) oplossing van het vraagstuk te komen en-
  *metterdaad voor elke goede belangrijke stap gradueel waarderen.(Vooral bij de exacte vakken is deze handeling een “must”!)
  Zinnen als Verklaar je antwoord/Licht je antwoord toe etc. prijken vaak achter de openvragen.De leerling wordt hierdoor gedwongen in duidelijke zinnen zijn antwoord te formuleren.En voelt zich niet als bij multiple choice in een curslijf gepropt om in de zelfde richting als de opsteller van het werk mee te denken!

  2. machinaal nakijken.
  Dit wordt meer een probleem van de corrector,die de menselijke persoonlijke en sociale band met zijn leerlingen volledig kwijtraakt!De docent heeft de denkstrategie van de leerling niet kunnen volgen,omdat het systeem van “multiple choice examineren” die mogelijkheid niet biedt.Je zou toch graag van al jouw leerlingen de weg willen weten hoe zij gedacht hebben?En waar het tijdens het denkproces fout is gelopen?
  Of niet?

  3.twee of drie centrale rondes.
  Ook dit idee zal en wel om financiele redenen op grote weerstand stuiten.
  Wie gaat dat allemaal betalen?

  4.een objectief systeem.
  Mijn bovenstaande bezwaren verklaren dus waarom ik voorstander van open- en niet van gesloten vragen ben Een objectief systeem is dus wat mij niet noodzakelijk!
  Dit spreekt natuurlijk voor zich!
  Het systeem van de 2de corrector biedt al genoeg dekking.
  *Om nu docenten die ondermaats presteren aan de schandpaal te nagelen door ze met naam en toenaam in de krant te zetten vind ik wel te cru.
  Er zijn vele andere methoden om ze aan het werk te krijgen.Bijscholings,nascholings of herscholings cursussen kunnen hen hier een dienst bewijzen.


  Maak melding

 10. Hahahaha!Ik heb op dit moment 4 minnetjes verdient voor mijn reactie op Dinsdag 4 september 2012 om 12:15 uur,maar ik weet 100% zeker dat men heel binnenkort ook dit sysyteem uit HOLLAND zal importeren.
  En ik zal jullie allen daaraan houden!!!!!!!!
  GELUKKIG BESTAAT DE TASKFORCE ONDER VOORZITTERSCHAP VAN dr.EDDIE JOZEFZOON UIT DESKUNDUIGEN DIE OVER DE PROBLEMEN IN HET ONDERWIJS NA DENKEN ZONDER DIE IN EEN POLITIEKE SFEER TE BETREKKEN.
  Alleen salonnationalisten zien alles wat uit Nederland komt als slecht.
  Verstandige mensen verwelkomen het goede op rationele gronden en dwazen lopen de kans het op emotionele gronden af te wijzen en te verafschuwen!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.