Binnen drie jaar beter onderwijs in Suriname

34

PARAMARIBO, 11 aug – Binnen de komende drie jaar moet het onderwijs zich op een hoger plan bevinden. Dit zegt minister Shirley Sitaldin van Onderwijs & Volksontwikkeling, Minov. Het ministerie wil in de periode tot aan de verkiezingen toe het hele systeem ombouwen. Leerkrachten zullen getraind worden. Het gaat dan niet zo zeer om het lesgeven zelf.

Leerkrachten op verscheidene niveaus krijgen les in sociale vaardigheden. Volgens Sitaldin gaat het dan om het omgaan met ouders en conflictsituaties. Ook het straffen van pupillen is onderdeel van het trainingscurriculum. De ‘nieuwe leerkracht’ zal ook administratie moeten kunnen voeren. Op de basisschool wordt ook meer accent gelegd op rekenen en taalvaardigheid. Een groot deel van de pupillen blijkt laag te scoren in beide vakken.

De eindtoets aan het eind van het zesde leerjaar bevestigt dit jaar in jaar uit. Leerkrachten zullen via trainingen extra didactische vaardigheden worden bijgebracht. Sitaldin denkt zo te kunnen aansturen op een veel beter eindresultaat. De theorie lijkt ook te zijn dat met ‘betere’ leerkrachten meer toetsmomenten gerechtvaardigd zijn. Vanaf volgend schooljaar gaan zesdeklassers twee maal extra op de pijnbank. Sitaldin wil twee extra voortoetsen “om de vorderingen te meten.”

Bekijk ook:

34 REACTIES

 1. aah…. de kop ‘Binnen drie jaar beter onderwijs in Suriname’ beloofd wat
  maar als je verder leest is het teleurstellend om te lezen dat het amper gaat om het opkrikken van sociale vaardigheden van leerkrachten.


  Maak melding

 2. Nee, want het gaat ook om didactische vaardigheden, dat wil zeggen om hoe het uitgelegd wordt. Het zou trouwens ook kunnen dat de uitleg makkelijker gaat als het onder controle krijgen van de klas beter gaat. Ik weet niet of dat bedoeld wordt met sociale vaardigheden (als onderdeel van sociale vaardigheden tenminste), eigenlijk zou het dat niet moeten zijn, maar je weet maar nooit wat ze bedoelen.

  Mevrouw Sitaldien wil drie meetmomenten in de zesde klas? Te veel. Dan liever 2 diagnostische in de vijfde en twee in de zesde. Laat die twee in de zesde dan beide meetellen.

  Ik vind trouwens niet dat het ministerie meer toetsmomenten moet inbrengen. Eind vijfde klas kan je al een beeld hebben met een goede diagnostische toets.

  Ze moeten wat mij betreft trouwens eerst de leerkrachten bijscholen, Ze kunnen zelf heel slecht rekenen. eigenlijk is het zo dat de besten naar HAVO en VWO gaan, en wie voor alles is afgewezen, gaat naar (o.a.) de “kweekschool”. Dat instituut is dus eigenlijk één van de afvoerputjes. Hoe wil je dan goede leerkrachten krijgen? Er zou in het curriculum van de “kweekschool” dan ten minste een traject van upgrading moeten zijn.


  Maak melding

 3. Bij de volgende verkiezingen wordt ‘Beter Onderwijs’ de nieuwe verkiezingsleus. De NDP kan zich dan niet meer afzetten tegen de vorige regering.
  Bij sommige winkels staat nog de opmerking:
  ‘Heden contant, morgen krediet’ daar doet beter onderwijs over 3 jaar mij aan denken.
  Wat dacht je van beter rekenonderwijs Shirley?
  Ga de onderwijzers in de grote vakantie bijscholen!


  Maak melding

 4. Ontwerp een test voor leerkrachten van het basis onderwijs. Het testresultaat moet inzicht geven in de academische -, pedagogische -, didactische- en sociale vaardigheden van de leerkracht.Dat is dan de eerste en meest belangrijke meting wil je gaan sleutelen aan het onderwijs systeem. Daarna ga je bijscholen. Tevens moet het curriculum herschreven worden ,waarbij meer aandacht en tijd besteed zal worden aan de expressie vakken:muziek en zang tekenen en handenarbeid.De meest recente methode voor wiskunde /rekenen zal al gauw vastlopen indien de leerkrachten niet snel en adequaat bijgeschoold worden in de materie. En natuurlijk nog veel meer en dat duurt zeker langer dan drie jaren voor (goede) resultaten/verbeteringen zichtbaar zullen zijn. Laten we alvast de goede intentie prijzen.


  Maak melding

 5. Promise, promise,…ai baja ,.iemand die logisch na denkt weet dat het bullshit is en het binnen 3 jaren onmogelijk is.Automatisering, kapitaal en kennis zijn de sleutels.Voordat je alles een beetje op de rit hebt, ben je 5 jaar verder, en dan ben je er nog niet.
  Denk eerst na minister voordat je het van de daken schreeuwt.


  Maak melding

 6. vaak wordem er lessen met invloed van buiten su gegeven,en na een aantal jaren blijkt dat die leer proces dat van buitenaf is, geen goede zaak voor su is,,Het is ook belangrijk als men het leerproces vanuit su ontplooit,,het is waar, dat sociaalgemeenschap ook een sociaaleenwording onder de mensen bevordert,maar het is de sociale orde waaruit het gebouwd is,,is het rechtvaardig en in ballans met de natuurlijke wetten en orde,dan is het goed,,zoniet dan kan men problemen in ons systeem(manier van leven)verwachten,,,,,,,ik hoop dat wat zij van plan zijn te doen kwa educatie,,,de voordelen en nadelen onder de loep nemen en voor de voordelen kiezen,niet alleen voor hun zelf maar ook voor de leerlingen naar het bevolking,.


  Maak melding

 7. Ik hoop dat men ook gelijk de volgende problemen waarmee sommige leerlngen te kampen hebben, vroegtijdig signaleert en ook gelijk aanpakt.
  – dyslexie/dyscalculie
  – stotteren
  – ADHD

  @eerlijk, de vorige regering heeft in haar periode van 5 jaar totaal slechts 400 woningen gebouwd.
  De huidige regering heeft het volk een belofte gedaan en staat de teller (na 2 jaar) nu op ruim 1200 woningen die er zijn gebouwd.
  Reken er maar op dat dit aantal exponentieel zal gaan stijgen in de komende 2 a 3 jaar.

  Talk to you later !


  Maak melding

 8. Beste Milton:

  Welke teller gebruik jij met je 1200 woningen die gerealiseerd zijn?

  Een speciaal NDP telraam?

  Officieel opgeleverd na 2 jaar zijn dat er nog geen 100.

  Deze regering Bouterse is kampioen beloftes verbreken en heeft behalve en te verwaarlozen verhoging van de kinderbijslag en AOW geen enkele verkiezingsbelofte waargemaakt.


  Maak melding

 9. Als ik zo het betoog van dhr. Sitaldin leest, zullen de kinderen het juist moeilijker krijgen. Want zijn gaan twee keer een toets moeten maken om zo te laten zien wat de docenten geleerd hebben als zij die in de praktijk hebben gebracht of hebben toegepast op de kinderen.

  Helaas ben ik het met hem niet eens. Het gaat om de docenten en leerkrachten die opgeleidt zullen worden.
  Ik heb liever dat de leerkrachten cq docenten na een halfjaar zelf op de pijn bank gaan zitten en zelf getest worden. Dan kunnen ze zien als ze al het geleerde terug kunnen reproduceren. Als je dat ieder jaar of om de zes maanden doet om de docenten te toesten dan zijn ze genoodzaak bij de les te blijven.

  Alleen moeten ze voor deze prestaties natuurlijk weer beloond worden, hoeft niet altijd in geld te zijn, maar stuur ze een weekend weg naar bronsberg, of ergens in de jungle , om even daar tot rust te komen.

  En als dhr. Sitaldien hulp nodig heeft, ben ik bereid om hem daarbij te helpen.


  Maak melding

 10. Ik heb de bijdrage van midete nogeens overgelezen en wil daarop reageren. Ik ben het met jouw eens dat drie toetsmomenten voor de zesde klas te veel zijn.Ook met je eens dat een diagnostische toets eind vijfde klas voldoende inzicht moet geven in de vaardigheden van de individuele leerling. Als ze daarnaast nog een leerling volgsysteem gaan bijhouden dan is het wel te veel. Nu heeft de minister geen toelichting gegeven op de gepubliceerde beleidsvoornemens,waardoor ik als lezer moet gissen naar de motieven achter deze wenselijkheden. Voor mij lijkt het willen invoeren van nog twee toetsmomenten in de zesde klas op een ‘aanjager’om leerkrachten ‘harder’ te laten werken.


  Maak melding

 11. @ Virago:

  “”De nieuwe leerkracht;didactische vaardigheden, sociale vaardigheden!”” ?????????????

  Je hebt vaker van die “boodschappen” die neerkomen op zomaar wat roepen. Maak je niet druk, ik weet wel waar het vandaan komt 😉 😉 😉 ;-), maar soms stoort het me. Ik roep je op om iets inhoudelijks te zeggen, ik kan je uiteraard niet verplichten daartoe.

  Goed idee van dat meetpunt, Alfred. Een diagnostische intake-toets voor leerkrachten.

  Ik denk dat een attitude verandering het belangrijkste is, zowel bij leerkracht als leerling.

  Tekenen zit goed in Suriname. Muziek moet op een aantal Muloscholen geïntroduceerd worden, hoeft niet op allemaal, maar wel goed verspreid zodat een kind een school in de buurt kan kiezen als hij/zij aan muziek wil doen. Ik ben voorstander van muziek of creatieve vaardigheden (tekenen, schilderen/boetseren). Handvaardigheid en handenarbeid vind ik BS, tenzij het gaat om specifieke vaardigheden (haken, breien, naaien etc.) voor LBGO. Ik vind wel dat zowel jongens als meisjes een aantal basisvaardigheden moeten leren om zichzelf staande te houden. Zo moeten ook jongens ten minste een knoop aan hun hemd kunnen naaien, maar of dat nou op school geleerd moet worden, betwijfel ik.

  Voorts ben ik tegen de huidige Nederlandse methodes wiskunde en rekenen. Geef mij maar de Belgen, vooral het voormalig Oostblok of anders de Scandinavische landen.

  @ Milton:

  Als je je verdiept had in bepaalde dingen dan zou je weten dat dyslexie een grijs gebied is. Dyslexie komt in Nederland veel vaker voor dan in andere Europese landen. Men vermoed dat het vaak te maken heeft met vooral de manier en soms het tijdstip waarop men leert lezen.

  Tot 2000 “bestond” ADHD nauwelijks. Het blijkt dat het meer in het Westen voorkomt. Een Japans kind dat in Japan de diagnose ADHD kreeg, werd na onderzoek in de USA “extreem rustig” genoemd.

  Sir Ken Robinson over ONDER ANDERE ADHD:

  http://www.youtube.com/watch?v=HInN7t4Zl04

  Hier uitgelegd met tekeningen:

  http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

  Voor ADHD vooral vanaf minuut 3.38 tot en met 5.42. De laatste 30 seconden van dit interval maken alles belachelijk duidelijk.

  Het blijkt ook heel vaak dat slecht aangeleerd rekenen en lui gemaakte kinderen leiden tot de diagnose “dyscalculie”.

  Aan stotteren moet uiteraard wat gedaan worden, maar ook aan de omgeving. Een stotteraar stottert nauwelijks in een voor hem aangename omgeving. Kijk naar de documentaire van Bill Withers “Still Bill”. Hij had het niet beter kunnen verwoorden. We kunnen ook het anders zijn accepteren i.p.v. mensen uitlachen.

  Je huizenbouw cijfers kloppen niet en je geeft bovendien een vertekend beeld.

  Ik weet niet hoeveel woningen het Front heeft laten bouwen, maar ik weet wel dat het faciliteren van de bouw en het low income shelter plan waar deze regering nu van gebruik maakt, van het Front afkomstig is. Het enige wat nu gebeurt, is dat de gronden loskomen. Daar is het Front zwak in geweest. Voorts hebben heel wat mensen kunnen bouwen door de stabilisatie van de economie, mede door een redelijk stabiele munt. heb je die bij de berekeningen betrokken? Het explosieve bouwen is onder het Front begonnen.

  Zonder stabiliteit kan je niet plannen, want je weet niet hoeveel het uiteindelijk gaat kosten. Iedereen gilde dat je stabiliteit niet kunt eten. Nu ziet men dat slechts stabiliteit kan leiden tot vooruitgang. Niet voor niets staat er op de Braziliaanse vlag: “”Ordem e Progresso””.

  Ik ben geen Fronter, maar ben wel zo eerlijk

  Ook het cijfer van 1200 woningen door de huidige regering klopt niet, het is veel lager.

  DiDibrie heeft er een puinhoop van gemaakt. Toen hij het niet kon opruimen heeft hij verkiezingen uitgeschreven, waarna anderen zijn rotzooi hebben opgeruimd. Nu alles een klein beetje netjes is, ai kon mek wieda.

  DidiBrie heeft de glijbaan die er was afgebroken. Het Front heeft het weer gebouwd en DidiBrie en vrienden glijden er nu vanaf.

  Zelfs mijn vriend pero die zegt dat hij alles wat DiDiBrie doet goedkeurt, heeft laatst geschreven dat het ook goed ging onder het Front.

  Ik zie nog weinig eigen beleid van deze regering, meer continuering en uitbouwen van vorig beleid.

  Was de vorige regering dan toch niet zo slecht?

  Natuurlijk waren ze niet denderend, deze is echter niet veel beter.


  Maak melding

 12. @ Alfred;

  ik vind het prima dat de scholen op de vingers gekeken worden. maar dat kan ook met de statistieken. Dat is een heel goed instrument om scholen mee om de oren te slaan, mits ze niet te rigide gebruikt worden. je mag een school te Ladouani niet vergelijken met eentje op Rainville.

  Je hebt trouwens gelijk dat we moeten raden naar de achterliggende gedachte van de voornemens.


  Maak melding

 13. Zelf ben ik niet verder geraakt dan toehoorder bij de schakelklas van de peuterschool,maar ik denk dat er toch voorwaarden geschapen moeten worden waarin de leerling tot optimale prestatie’s komen.Sleutelen aan de leerkracht is één.Maar het zijn de kinderen die leren moeten en als hun aan motivatie ontbreekt,dan kom je nergens.En als er zulke voorbeeld figuren als lonnie,somo en bout daar zijn,dan gooit de leerling ook met het petje naar.Alleen zij die het vooruitzicht hebben om in het buitenland te gaan studeren,doen wat.De anderen rennen al op heel jonge leeftijd naar de goudvelden.
  We moeten niet proberen tools uit rijke landen toe te passen in een ‘arm’ land.Want geld en conditie’s zijn er niet voor.

  Cobie.


  Maak melding

 14. Shirley kaki, start maar met het hoofdthema: HOE BLIJF IK DE WAARHEID SPREKEN EN NAAR EER EN GEWETEN HANDELEN!!!!!!! Kaki, heb je je universitaire diploma al weten op te vissen???? Laat me zien kaki.
  Subthema: WEG MET ALLE HOLLE VATEN!!!!
  Daarvan zal Sur beter worden en in wel minder dan 3 jaar. Kaki, tot die tijd moet jij ophouden met dholak spelen. Mooie praatjes vullen geen gaatjes nl.


  Maak melding

 15. Beste Koeli,

  Stopt a.u.b. met je persoonlijke vete´s hier in dit forum, je geeft geen opbouwende kritiek waardoor mensen die inhoud en diepte geven aan de discussie weg blijven.

  Midete je hebt gelijk met je bewering dat je een school op Rainvile niet kan vergelijken met een in het binnenland.

  Waarom: 1. omdat Paramaribo niet investeert in de nodige infrastructuur, zoals elektriciteit,computers,goede docenten- onderwijzers en studieboeken.
  Ik was in 2009 met vakantie in Djoemoe, nou het is om te huilen, hoe zo´n mooi plek, met een medische post is verpauperd. De school zit vol gaten en kapotte banken. Hoe wil je dan dat kinderen daar met interesse naar toe gaan, evenmin de leerkrachten.?


  Maak melding

 16. @Alfa
  Waarom blijf jij dan ook niet weg? Wat een naïviteit om alleen maar “opbouwende kritiek”te verwachten.
  Maar ja ik zei het al: weg met holle vaten!!!!!
  PS Ik wist niet dat ik zo een grote invloed had op dit forum 😉


  Maak melding

 17. @ Alfa
  Sitaldin is een VROUW en geen MAN.
  Je takkie takkie takie, ie no sabie soema na wang mang en soema na wang oema.
  Thema voor jou: HET GESLACHT
  Subthema: functioneren van het oog (hoe voorkom ik dat mijn oog mij bedriegt) 🙁


  Maak melding

 18. @Koelie,
  nu begrijp ik jouw situatie.
  I soekoe a sma en ze heeft jouw geweigerd vandaar dat je haar nu via dit forum probeert te stigmatiseren.

  Typisch Hindoestaan, als je niet wilt dan ben je een motjo of hoer. Dus jij bent nog naïever dan onder getekende. Ik wist wel wie je bent…. Je bent zeker vergeten toen we op white beach waren een jaar geleden.:)


  Maak melding

 19. men kan zeggen wat men wil ..het gaat erom dat deze regering het initiatief heeft genomen een begin is gemaakt …voor je met wat begint moet je plannen maken en het zijn goeie plannen …het probleem van deze surinedl is dat zij gelieert zijn aan olland en front …en alles wat deze regering doet …niet goed is in hun oog …alles wat deze regering doet torpederen ze theoretisch hoor!!!!!! verder kunnen zij niets …bla bla bla daar heeft deze regering geen boodschap aan … alles wat deze regering doet is fout in hun ogen ..maar het is goed dat zij in de minderheid is het zijn de deugnieten .

  wat deet vene toen hij aan de macht was …wachten op olland …deze ex president is blijven steken niet voor niets vier zetels.au tang tap ding vo zetel .


  Maak melding

 20. Die mevr Shirley S kan zoveel zeggen, maar de tijd zal leren, want het onderwijspeil daar is niet goed, er moet veel veranderen, en er moet genoeg kennis zijn
  dat is heel belangrijk, maar goed over drie jaar moeten er keiharde feiten op tafel liggen.


  Maak melding

 21. wat zijn de leerstoffen om de conclusie te trekken dat er binnen drie jaar beter onderwijs is in su..

  wat zijn de vakken die het moeten bewijzen..

  geef a.u.b een gedetaileert uitleg,zodat wij het volk geloof hebben in uw woorden en geen lucht-kastelen, zoals baas dat belooft heeft….


  Maak melding

 22. @ Ferdinand Hossenbux:

  Het peil is wel goed, zeker op VWO en HAVO. Degenen die het goed doen op Surinaamse scholen doen het ook goed in het buitenland. Wat moet gebeuren is dat het goede niveau overal gehaald wordt. Wel moeten bepaalde instituten (het LBGO en de LTS o.a.) dringend aangepakt worden.


  Maak melding

 23. Het niveau van gebrek aan scholing is niet alleen duidelijk zichtbaar in DNA maar ook bij DiDiBrie, Somo en Lonnie. Shirley hoe wil je dat bewerkstelligen dmv benoeming van nicht Lackin tot directeur? Waarom na drie jaar ik dacht dat we in t jaar van acie zaten!!!!!


  Maak melding

 24. Het niveau van scholing, bla bla bla……….
  Ik ben het eens met Koosje, laat Shirley maar eens bewijzen wat voor scholing ZIJ heeft gehad. Hoor a hir volk voor de gek nanga wang plei plei universitaire diploma.
  @ Alfa
  Sang joe nanga koelie beng doe tap white beach nanga Shirley??????????
  In iedere geval heeft het ertoe geleid dat a trong minister 😉


  Maak melding

 25. Koosje,
  ik ken koeli helemaal niet.
  Ik heb gebluft en hij reageert niet meer..
  HiHiHiHiHiHi , zo zie je maar weer als mensen iets in hun kerfstok hebben.. hihihihihi…..lafoe jere.

  Koeli,
  Ik heb je gepakt mang, waar ben je……?????
  🙂 🙂


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.