Ruim helft Surinaamse Vwo-studenten geslaagd

24

PARAMARIBO, 6 jul – Het slagingspercentage op de Vwo-scholen is dit jaar gemiddeld ruim zestig procent. Het is iets beter dan de score van vorig jaar, maar nog altijd veraf van het ideaal. Dit concluderen de diverse directeuren. De indruk overheerst dat het niet al te best gesteld is met het motivatieniveau van de doorsnee student.

Toch kan het niet aan de inzet hebben gelegen van de schoolleiding. “We hebben van alles geprobeerd om onze studenten te stimuleren en te motiveren. Maar bij velen dringt het niet door of worden ze laat wakker, helaas met het gevolg dat ze eindstreep niet halen”, zegt Balram Soemeer, directeur van het J.C. de Miranda Lyceum, tegenover de Times of Suriname. De resultaten zijn vooral bedroevend bij de vakken Economie 1 en Economie 2 (boekhouden).

Evaluaties en aanpassingen leverden klaarblijkelijk nog niet veel op. “Al enkele jaren is het zo dat studenten het slechtst scoren bij Economie 2. Daarom is op advies van de vakleraren besloten een extra lesuur voor dit vak in te bouwen in het tweede leerjaar. Blijkbaar heeft dit niet geholpen”, aldus Soemeer. Het evalueren kan van voor af aan beginnen. Het wachten is nu op het herexamen, waar doorgaans nog minimaal een extra tien procent uit rolt.

24 REACTIES

 1. Ruim 50%!! ach, ja! het kon wel beter, maar er zat verder bij velen niet meeer in! heel erg Jammer!!

  Je hebt ook laatbloeiers! Hopelijk komt het wel goed met hen!!

  Alle geslaagden van harte gefeliciteerd! Ga verder en verder! Jullie zijn de toekomst van ons!! Laatbloeiers, liever laat als nooit! Grijp het met beide handen aan. Jullie zijn ook de toekomst van SU!!

  Extra uren, stimulans en motivatie zou event. een optie kunnen zijn.


  Maak melding

 2. Vorig jaar was het een ware drama .Wij moeten ervoor waken dat we nu tevreden zijn met het resultaat.Het is alleen een noodzakelijke stap in de goede richting.Alle middelbare scholen moeten een slagingspercentage van 90 halen.Om dit te bereiken moeten leerlingen,leerkrachten en ouders optimaal met elkaar samenwerken.Ook de werkomstandigheden op school moeten verbeterd worden.De leerkrachten moeten goed betaald worden en van hen kan dan ook geëist worden dat zij goed onderwijs geven:zwakke broeders moeten vervangen worden.De leerlingen moeten hun plicht niet verzaken.De ouders spelen in deze een cruciale rol.


  Maak melding

 3. Voor een land in ontwikkeling is onderwijs een van de belangrijkste peilers.De overheid moet meer geld ter beschikking stellen voor het onderwijs in plaats van huizen te bouwen voor de luiaards.Helaas is een ontwikkeld land niet in het belang van de sur. leiders.
  Zelfs wordt er gebedeld voor schooboeken.Doe wat voor onze kinderen zij zijn de toekomst van suriname.


  Maak melding

 4. 50% GEZAKT! Er klopt iets niet!De toelatings eisen moet verscherpt worden.Het ligt niet aan de motivaties.Het feit dat velen vwo kiezen is begrijpelijk,maar niet verstandig.Te hoog gegrepen misschien//??.Suriname heeft vakman/vrouwen nodig,heel hard nodig.Mijn advies is:eerst je mavo halen en daarna vakschool/opleiding volgen…sukses


  Maak melding

 5. Na het behalen van zijn Mulo diploma bezocht Venetiaan van 1952 tot 1955 de Algemene Middelbare School waar hij zijn VWO diploma behaalde.
  En wel met de hoogste cijfers tot nu toe in Suriname behaald.
  Daarna vertrok hij naar Nederland waar hij wiskunde en natuurkunde studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1964 behaalde hij zijn doctoraalexamen.
  Nou dan ben je echt een kanjer.
  Vervolgens keerde hij terug naar Suriname,(moet je wel erg veel van je land houden) waar hij werkzaam was als leraar wis- en natuurkunde. Vanaf 1969 was hij directeur van de Algemene Middelbare School.


  Maak melding

 6. En anders kun je altijd nog een coup plegen om te slagen..but any way gefeliciteerd allemaal !! Dit is generatie die Suriname straks moet leiden. Hopelijk kunnen we snel afscheid nemen van al die oude fossielen die Suriname letterlijk en figuurlijk naar de malle moer hebben geholpen resp. Desi Delano Bouterse, Paul Slamet Somohardjo en Ronnie Brunswijk. Wordt tijd voor een nieuwe liberale jongeren partij in Suriname. Mijn zege krijgen ze.


  Maak melding

 7. Geslaagden van harte,…herkansers zet em op,…zittenblijvers volgend jaar harder knokken, en niet dromen over een “carriere” Dada Somo & Lonnie!!

  Bah moordenaar..Bah bankrover..Bah kinderlokker


  Maak melding

 8. @Tedje
  Alle respect voor die Vene van je.
  Maar om 9 jaar na afronding in 1955 van de Algemene Middelbare School het doctoraalexamen te behalen noem ik geen kanjer.
  Even dit ter vergelijking: mijn dochter deed er 5 jaar over op dezelfde universiteit. En toch (in alle bescheidenheid), dat maakt haar nog geen kanjer. Wel een kanjer van een dochter.

  Anyhow VWO-ers in Su; laat de moed niet zinken en zet ‘m op. Volgend studiejaar nieuwe kansen en dan lukt het zeker.
  Aan jullie allen een fijne vakantie en niet getreurd; waar een wil is, is een weg.


  Maak melding

 9. @monai,
  Je moet je beter laten informeren, want de opbouw van een universitaire studie was in die dagen heel anders. Het is dus moeilijk te vergelijken. Om arts te kunnen worden moets je minimaal 7 jaren studeren en daarna volgde een specialisme.


  Maak melding

 10. Met DDB als president denken vooral kinderen van de kans armen dat je geen diploma moet hebben om de beste baan te bemachtigen.
  Deze boef is hun voorbeeld en daarom is het slagingspercentage zo laag.


  Maak melding

 11. @Lala.
  Je schrijft:”85% van de bezoekers op deze forum hebben minder IQ dan 50%”.

  Zo te zien is het ook niet bijster gesteld met jouw IQ, want
  1.* men zegt HET FORUM en niet de forum.
  2.*Jouw I(ntelligentie) Q(uotiënt) IQ heeft geen % als eenheid, het is maar een schaal(verdeling) waar langs jouw intelligentie wordt gemeten.

  Oef!!!


  Maak melding

 12. @ Lala o Lala, fa ju kan taki so Bala!!

  @ Medusa waar haal je die vandaan?? Top!! een beetje chutney op de bara is wel raadzaam en is ook heerlijk.

  Lala hopelijk kan je het wel verteren. Fijn weekend!
  Medusa jij ook een goed weekend natuurlijk. Ach, ja! een ieder buitengewoon weekend!!!!


  Maak melding

 13. Gefeliciteerd met het diploma.

  50% is inderdaad magertjes. Hopelijk wordt het percentage geslaagden hoger na het herexamen.

  Phoe, te bedenken dat het aantal geslaagden in mijn tijd 90+% was.
  De school heeft ook een likje verf nodig, tenminste oud Lyco, sjonge, jonge, jonge, weg inspiratie met zo’n gebouw.

  Waarom niet een dagje met z’n allen de school opknappen.
  Zoek bv via Facebook naar sponsors(oud-lyceïsten), ouders, leraren en studenten.
  Knap de boel op en organiseer een BBQ, iedereen blij.

  Vervelend voor su, maar het overgrote deel van het Mr. Dr. JC, de Miranda Collega vertrekt naar het buitenland.
  Ook de leraren zie ik hier rondbanjeren 🙂

  suc6 verder.


  Maak melding

 14. De directeur van het Miranda Lyceum heeft het volledig bij het verkeerde eind. Niet de motivatie van de studenten is de oorzaak van de slechte examenresultaten, maar de gebrekkige kwaliteit van het docentenkorps in Suriname. Jaar in, jaar uit scoort het onderwijs in Suriname zeer slechte examenresultaten. Dat duidt op een structurele oorzaak, welke hierboven benoemd is. Eind jaren zeventig deed ik in Nederland eindexamen VWO. Van de vierentwintig leerlingen uit mijn klas zakte er maar een. Dus een slagingspercentage van ruim 95%. In de jaren dat mijn broers examen deden, was er sprake van soortgelijke slagingspercentages. Als in Nederland een VWO-school een slagingspercentage van zestig procent zou scoren, dan zou hierover kamervragen worden gesteld. Door een gebrek aan kwalitatief goed opgeleide leraren krijgen leerlingen les van onbevoegden, die wel het salaris van bevoegden opstrijken. Deze non-valeurs vertikken het echter om hun eigen kwaliteitsniveau op te vijzelen.


  Maak melding

 15. Niet altijd de schuld geven aan de docenten.Soms doen zij (bevoegd of onbevoegd) hun uiterste best;heb je alleen maar slecht gemotiveerde leerlingen, dan is het eind ook zoek!

  Een school met:-
  *1.Slechte leerlingen + slechte docenten = funest!
  Deze school gaat binnen de kortste keren ‘over de kop’ en houdt op te bestaan.!

  *2.Slechte leerlingen + goede docenten = vechten tegen de bierkaai!Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen.Goede docenten kunnen veel, maar niet alles!
  Ik heb met deze docenten te doen!!!Ze zullen gedemotiveerd raken en uitkijken naar een andere inspirerende werkkring.

  *3.Goede leerlingen + slechte docenten = hoopgevend, maar een utopie!Deze leerlingen overstijgen zichzelf vaak!Er wordt veel van hun zelfwerkzaamheid gevraagd.
  Dit zijn de intelligente,begaafde leerlingen,die eigenlijk geen hulp nodig hebben!Ze hebben het gewoon.

  *4.Goede leerlingen + Goede docenten = ideaal zou je zeggen, maar ook een utopie!Onder leraren zijn er vaak extrinsiek gemotiveerden (zij die het om den brode doen).Als hij zijn geld maar verdient,de rest zal hem een worst wezen.Ik denk niet dat er, waar ter wereld ook, één school te vinden is met 100% intrinsiek gemotiveerde (gepassioneerde)docenten.


  Maak melding

 16. Wanneer je in dit land een Vwo diploma mocht behalen, wil dat nog lang niet zeggen dat je een bepaalde hoge positie op de maatschappelijke ladder zal behalen, sterker nog er zijn genoeg voorbeelden waarbij je helemaal niet geschoold hoeft te zijn, kijk maar naar onze drie zogenaamde leiders, een president die bij de landmacht een simpele sportinstructeur was, omdat hij te laag geschoold was om sportinstructeur op de sportacademie SIOS te worden, een soldaat eerste klasse Brunswijk die enkele jaren lagere school heeft, en een Somohardjo met een spraakgebrek die door het leven gaat als analfabeet, en daarbij ook nog alle drie een stafblad hebben, dus een Vwo diploma geeft geen enkele garantie.


  Maak melding

 17. Willem
  @monai,
  Je moet je beter laten informeren, want de opbouw van een universitaire studie was in die dagen heel anders. Het is dus moeilijk te vergelijken. Om arts te kunnen worden moets je minimaal 7 jaren studeren en daarna volgde een specialisme.

  de basis opleiding tot arts is 4 jaar daarna ga je stage lopen en dat duurt wel een tijdje zelfs in nederland moet men nu 2 jaar stage doen om te kunnen fungeren als huisarts dus no skrif law law sani jere.


  Maak melding

 18. wel een goede kennis van mij studeerd nu op adek. maar hij werd 3 jaren lang gepest door de docent economie(men tamrin) elke keer afgewezen op eco. het derde jaar vroeg hij inzage in het werk. toen was die lieve pop van lyco II dirco van de ams en het is geen mooi verhaal. sommige vragen waren niet gecorrigeerd door deze kleine javaan tamrin. en dan mensen kinderen laten zakken voor het examen ten koste van anderen die minder presteren en…..(u vult maar in) voor de docent


  Maak melding

 19. Ik wil hierbij een groot probleem aankaarten… Het gaat in het byzonder om de vakken wiskunde 1 en wiskunde 2. Het is vaak gebleken dat bepaalde leerkrachten denken dat wiskunde door hun is ondekt, zodat ze de baas kunnen spelen. Er zijn vele methoden ( sommige echt studentvriendelijk) om sommetjes op te lossen. Sommige afwijkingen nemen alles fout, omdat je het niet op hun manier hebt gemaakt, terwijl de methode wel voorkomt in dat boek. Weer een andere leerkracht neemt hetzelde helemaal goed. Dit soort zaken leiden tot verwarring van de leeringen met als gevolg slechte resultaat bij desbetreffend vak. Onder één tent zijn er zoveel verschillen, zoveel hebbelijkheid en onenigheid. Met moet trachten steeds een methode te gebruiken, ongeacht er verschillende leerkrachten zijn. Liever een curiculum opstellen en van elke leerkracht afdwingen zich daaraan te houden..!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.