Rechters Suriname kunnen meer doen aan gezag

34

PARAMARIBO, 30 jun – Rechters mogen best wat meer doen aan het eigen gezag. Dit zegt procureur-generaal Subhaas Punwasi. In plaats van genoegen nemen met de situatie nu, zou uitgebouwd moeten worden. Langdurige rechtsprocessen spreken boekdelen. Het roer moet worden omgegooid.

“Geloofwaardigheid van het vak en vertrouwen in de rechtspraak zijn onontbeerlijk voor het gezag van de rechterlijke macht”, zegt Punwasi. Tijdens een workshop over gedragscodes voor de rechterlijke macht deed hij dan ook enkele voorstellen. Zo zou collegiale rechtspraak kunnen worden ingevoerd in strafrechtelijke zaken. Per zaak kunnen dan meerdere rechters worden ingezet. “Het is een feit, drie weten en kunnen meer dan één”, aldus Punwasi.

De rechters kunnen elkaar dan aanvullen. In de praktijk zou vaker zijn gebleken dat het werk de rechters boven het hoofd groeit. Er worden fouten begaan en soms zelfs blunders. Gestart kan worden met de meest ernstige gevallen. Op termijn kan ook in het civiele recht met meer rechters worden gewerkt. De workshop moet de weg banen naar een gedragscode voor de rechterlijke macht. Ook komt er een website voor het publiceren van vonnissen. Dat moet transparantie bevorderen.

34 REACTIES

 1. Die Meneer Subhaas P, trouwens een frapente achternaam, moet eens voor die spiegel gaan staan en zeggen hoe doe ik het in feite, niet goed dus. Zal niet gebeuren, maar van het hele apparaat daar op dat gebied heb ik geen hoge pet. Allemaal zakkenvullers,
  een stelletjes patjakkers, weten soms niet hoe die vork in die steel steekt, en zo meer. Waardeloos gewoon
  wel jammer, maar daar zal nooit verandering in komen.


  Maak melding

 2. ah..Mr Punwasi heeft een bericht gekregen van het kabinet van de volksmilitie dat men niet tevreden is over de rechterlijke macht. Dus moet hij nu wat roepen.

  Mr Punwasi laat de volksmilitie maar roepen wil ik zeggen.
  Ze weten niet dat de volksmilitie van Videla na 30 jaar toch voor het gerecht gedaagd worden. Al zijn ze 80 jaar oud.


  Maak melding

 3. Hoe kan een rechter werken aan zijn eigen gezag, als hij van hogerhand op alle mogelijke manier wordt tegengewerkt en de rechtsgang nationaal wordt getorpedeerd?


  Maak melding

 4. Als een president hebt die zijn macht en gezag laat gelden door middel van intimidatie,verdeeldheid en machtsmisbruik kan je niets anders verwachten van de rechters in Suriname.
  Kijk alleen maar naar de manier hoe een einde is gemaakt aan de strafzaak die tegen hem loopt, schandalig dat dit kan gebeuren in land dat zich fatsoenlijk noemt.


  Maak melding

 5. De surinaamse rechters winnen slechts op een manier aan gezag, door de pleger van misdaden tegen de menselijkheid – Desi Delano Bouterse – voorgoed in het cachot op te bergen. Zolang de surinaamse rechters dat niet durven, blijven zij LAFBEKKEN, die andere criminelen voor veel minder zware feiten wel naar het gevang sturen.


  Maak melding

 6. De rechters zijn toch de wet!! Of niet soms!! Kan mij nou schelen of zij geintimideerd of geterroriseerd worden door de machtsmisbruikers.
  Je hebt voor de vak gekozen. Met opgeheven hoofd lopen is de enige juiste in mijn optiek!


  Maak melding

 7. Subhaas Punwasi,ex-officier van J & P,nu procureur-generaal voor het leven en 2de graads neef van ex-inspecteur van politie, ex-minister van J & P en voorzitter van de V(erenigde)H(indoestaanse)P(artij) Chandrikapersad Santokhie, moet de laatste zijn die anderen aanspoort wat meer aan gezag te doen.
  Dit sujet is in de jaren 80 tijdens het front regiem betrokken geweest bij een aanrijding op de hoek Wanicastraat/Gemenelandsweg.In zijn kofferbak is die nacht door de verkeerspolitie 15 kilogram cocaïne aangetroffen;hij kon zich met een leugen er uit lullen.De zaak liep met een sisser af en verdween in de doofpot.Dus ‘gezag’,om maar met jou te beginnen, hoe zo,Punwasi?Ik,tenminste kan het niet opbrengen.


  Maak melding

 8. De rechters in Suriname zijn bangerikken en makkelijk te beinvloeden, dat is gewoon weer bevestigd toen zij in de fase waren beland om een uitspaak te doen in de zaak van crimineel bouterse en de rest van het volk in Suriname in de steek liet.


  Maak melding

 9. Subhaas Punwasi kletst.

  Hij moet zorgen dat de rechters een uitspraak doen in de zaak tegen Bouterse.
  Als je zijn huis hebt gezien snap je wel dat je dat met werken niet kan verdienen.
  Hij hoort dus domweg bij de club schrapers.

  Maar ja hij moest toch getuigen voor de rechtbank??
  Nooit meer wat van gehoord.

  En die durven te beweren dat de uitspraak van de rechter in Nederland in de zaak Bouterse niet deugt?

  Domme mensen en zeker hun aanhang.


  Maak melding

 10. Subhaas Punaniwassie is een grote schijtzak. Als baas zegt spring, dan vraagt hij hoe hoog. De Surinaamse rechterlijke macht is vergelijkbaar met Allice in Wonderland. Als je ballen hebt berg je baas op in Santo Boma. Tot die tijd kan hij roepen wat hij wil maar weinigen zullen hem serieus nemen.


  Maak melding

 11. Deng smoe drapé lobby monye…..!!!Zij mogen lullen als Brugman in Surimaribo.Subhaas Punwasi weet heel goed wat er speelt, en waar over hij praat.In suriname zijn rechters (heel makkelijk) om te kopen(deng soema lobby mony óók toe !) !!! Dit heb ik persoonlijk in suriname mee gemaakt.Ik weet waar over ik praat.

  Nú zijn Bouterse& Corneuten één plannetje aan het opzetten in Suriname, zodat zij een aantal rechters makkelijk (en voor altijd)kunnen gaan omkopen.Blijf maar opletten. Over een tijdtje gaan jullie mij gelijk geven.Zij zijn bezig (met geld) alles naar hun hand te zetten. Oeng tang loekoe !!!! Val vooral niet in slaap !!! Waarde en Normen weten jullie het nog ?

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies (Veel Wiijsheid !!!)


  Maak melding

 12. @ Wiep-Ding

  deze Subhaas is letterlijk het haasje.
  als hij andere taal praat en dan de hazenpad kiest loopt hij kans dat hij op vlucht wordt neergeknald.


  Maak melding

 13. Rechters die door een moordenaar en mensenrechtenschender geinstalleerd worden, kunnen moeilijk meer doen aan gezag, want worden bij het minst geringste wat Bouterse niet aanstaat gereshuffeld, vandaar dat deze rechters zich niet aan een uitspraak tegen Bouterse willen wijden, anders was het 8 december proces aan lang ten einde.


  Maak melding

 14. Subhaas heeft 2 gezichten, want weet maar al te goed dat verdachten achter slot en grendel horen, en kan er de opdracht voor geven, alleen in geval van Bouterse is daarvoor nimmer een opdracht gegeven, vandaar hij nog steeds die positie van PG bekleed.


  Maak melding

 15. Deze Punwasi zou maar eerst goed naar zichzelf moeten kijken. Als PG heeft hij keihard gefaald. Zonder enige schroom heeft hij zich niet ontvankelijk verklaard in de strafzaak tegen de 8 december moorden met verwijzing naar de omstreden Amnestywet. Punwasi moet zijn juridische kennis opvijselen. Als hij zich wat meer had verdiept in het internationaal recht, had hij nooit een dergelijke beslissing genomen. Op deze manier komt hij makkelijk weg.


  Maak melding

 16. het hele su. recht-systeem geldt alleen voor de tjé-potie movina-mang/vrouw.

  daar boven is vrij spel doen en laten wat zij willen..

  de meeste criminelen zitten in de overheids dienst in de aller-hoogste functies..

  dus sub-haas kan geen flikker doen alleen bla bla bla..

  terecht als hij ballen heeft laat dan onmiddellijk die hele amnestie-wet ongeldig verklaren intrekken deze meneer aresteren tot dat er een uitspraak is,immer hij is hoofd verdachte van het moord proces.

  maar dat zal hij sub-haas niet nooit doen..


  Maak melding

 17. Ach man haast al die rechters hebben hun job aan Front te danken.
  Dus bij hen heerst Front cultuur en gedrag.
  ..pier yu ai dan yu e go sji moro.


  Maak melding

 18. Een brevet van onvermogen bij de P.G. Subhaas Punwasi en de rest van de Rechterlijke macht.
  Dhr. Subhaas Punwasi zegt:
  -Rechters mogen best wat meer doen aan het eigen gezag.
  -Het (roer) moet worden omgegooid.

  “Geloofwaardigheid van het (vak) en (vertrouwen) in de rechtspraak zijn onontbeerlijk voor het (gezag) van de
  (rechterlijke) macht”.

  Na jaren is Subhaas Punwasi, eindelijk uit z’n slaap ontwaakt om dit naar voren te brengen.
  Over (functioneren) gesproken.
  Stelletje grappenmakers.


  Maak melding

 19. Niet alle rechters moeten over een kam worden geschoren, want er zijn ook goeie, zoals mr. Rodrigues. Hij kan zijn vonnissie heel goed onderbouwen, maar er zijn ook minkukels, die afkomstig zijn van de mbo-opleiding van de ADEK. Die hebben over het algemeen een slechte basis en functioneren matig, ook toe ze als advocaat werkten. ze missen die internationale orientatie en de veranderingen die zich op mondiaal niveau voordoen in dit beroep. Rechter zijn is niet alleen een scholing maar ook een attitude. 90% mist dat. Wellicht is de kritiek van de PG daarop gebasseerd. Maar hijzelf zou er ook meer aan kunnen doen.


  Maak melding

 20. Fer. E. Odi

  Direct na aantreden haalt Dada de beveiligers weg bij de rechters onder de mom >>>> zij zijn nodig voor bestrijding v/d crimi <<<<..,hierna installeert hij CTU is RECHTSPRAAK SURINAME wankel zo getuige de vrijlating van Meriba alsook de Amnesty!!!


  Maak melding

 21. @Willem
  Neen, Willem ,Neen.
  Het zou ons niks geholpen hebben ,ook al zouden de meest brilliante rechters die wij hebben in Suriname,betrokken zijn bij de rechtszaak tegen Bouterse.Het vonnis zou hetzelfde zijn zoals wij die gezien hebben gebeuren recentelijk. .Vergeet niet vriend dat ook hun collega’s vermoord werden door deze lafaard ,die niet zal aarzelen om nog een paar van deze mannen neer te knallen als het hem niet goed zou uitkomen.

  Hij heeft oa deze advocaten vermoord toen zij bezig waren met het uitoefenen van hun beroep als advocaten.
  -John Baboeram, advocaat van personen die een tegencoupe beraamden, hij betwistte het militaire regime en was betrokken bij de Surinaamse democratiseringsbeweging
  -Harold Riedewald, advocaat Eddy Hoost, advocaat die de personen die een tegencoupe beraamden verdedigde


  Maak melding

 22. En dan te bedenken dat zijn advocaat , Irwin Kanhai,wel alle vrijheid heeft om deze moer te verdedigen zonder gehinderd te worden door niemand.
  Maar anderen moesten met hun leven betalen toen zij hun werk als advocaten deden in 1982.
  Gelijke kansen als Kanhai hebben deze vermoorde advocaten Nooit gehad.


  Maak melding

 23. Als het Punwasi werkelijk ernst is met het gezag van de rechters dat dringt hij aan op voortgang van het 8 december proces en dan wordt de recentelijke dodelijke aanhouding van verdachten voor de rechter gebracht, voorzien van een goed dossier waarin o.a. de volgende zaken vermeld staan:
  -1- Wie heeft opdracht gegeven tot de aanhouding.
  -2- Welke machtsmiddelen waren daarbij toegestaan.
  -3- Welke informatie over de verdachten was vooraf bekend en welek waren de bronnen van die informatie.
  etc. etc.

  Vooralsnog lijkt dit meer op kletsen uit zijn nek en is het mogelijk een voorbode van een geplande reshuffeling van de rechtelijke macht. Als dat gebeurt is het te laat voor SME. Dan is de absolute dictatuur een feit en zijn de bewoners van SME de slaven van DDB.


  Maak melding

 24. Ik weet niet wie wel gelijk heeft in deze case. Maar ik weet wel dat men niet zomaar tot zo’n besluit is gekomen. In de rechtelijke macht betekent dat ‘zeker in Suriname’ men nog steeds de oude weg kiest om recht te spreken. Er zijn wel kamers zoals in Ned. het geval is. Maar als voorbeeld te noemen “het kantongerecht” hier spreekt een rechter het recht uit. Zeker als als het gaat om huiselijk geweld!
  Dus dames en heren als jullie exact weten wat uitspreken van recht betekent en samenwerking daarvan is of niet.Dan zeg ik verdiep je wat in rechtsgeleerdheid. Want het is een vak apart en mooi om te zien dat elk burger of wie dan ook zijn recht kan halen tenzij hij of zij weet dat ze gelijk heeft. Ik sluit hiermede “wie stelt moet bewijzen”.


  Maak melding

 25. Willem,
  Ik wil ingaan op het niveau wat je opgenoemd hebt over MBO-ers. Helaas voor het hoeft niet zo te zijn wat je suggereert.
  Een student kan van onderuit de lader behoorlijk veel in zijn mars hebben,meer dan een student die ooit van de AMS vandaan komt en zijn talenten reeds ontwikkelt had toen al bij de geboorte.
  Wees niet bekrompen. Rechter zijn is een roeping. Je moet liefde voor het vak hebben ook je rechtvaardigheidsgevoel doen spreken.Want wat je opmerkte dat je prutsers heb wellicht terecht maar jullie leven in Suriname kennelijk. Maar wederom recht spreken leer je op de opleiding en tijdens het lopen van de stage. Rechtvaardig zijn kan niemand je leren. Je hebt het in je of niet!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.