Roy Ristie: “Iedereen heeft recht op een toekomst”

46

De uit Suriname afkomstige D66 politicus Roy Ristie (58) overweegt zich kandidaat te stellen bij de komende Tweede Kamer verkiezing. Dat maakt hij bekend via zijn facebook account. Ristie wil via zijn ervaring, kennis en achtergrond het verschil helpen maken in de Nederlandse politiek.

Roy Ristie is reeds vanaf 2010 volksvertegenwoordiger in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost (80.000 inwoners) en lid van de op één na grootste fractie D66-OZO. Hiertoe heeft hij het mandaat gekregen via voorkeurstemmen. Deze oppositie partij heeft ondermeer de plaatselijke bibliotheek weten te redden van onnodige verschraling. In zijn functie als raadslid wist hij in korte tijd een lans te breken voor meer transparante communicatie, kunst- en cultuurbeleid, verbetering van de leefbaarheid (m.n. in Holendrecht) en heeft hij nieuwe inzichten weten aan te reiken t.a.v. ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen maar ook voor vrijwilligerswerk, minder validen, fijnmazig openbaar vervoer en de verkeersveiligheid.

Roy Ristie is geen onbekende in de Nederlandse samenleving. In de afgelopen 30 jaar heeft hij oplossingen aangegeven voor verschillende diversiteitsvraagstukken. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van lokale public-access radio en televisie waaronder het internationaal geprezen omroepbestel van Amsterdam en andere grote steden. Hij heeft met succes landelijke inzichten aangereikt op het gebied van multiculturele gezondheidszorg en hij heeft talloze onderwerpen op de maatschappelijke agenda weten te plaatsen. Zo vertaalde Ristie zijn inzet voor historisch besef zowel bij de herdenking van het gedeeld verleden van Nederland en haar koloniën via de oprichting van het 30 juni/1 juli Comité Nederland, als ook t.b.v. het 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost met een unieke doelstelling.

Bekijk ook:


46 REACTIES

 1. Aanvullende informatie op bovenstaand bericht

  Ik heb oog voor de kleine en grote dingen en ben altijd onder de mensen te vinden. Moeiteloos kan ik schakelen tussen abstractie en de dagelijkse maatschappelijke praktijksituaties. Graag zet ik me in voor maatschappelijke participatie van medeburgers, voor jong en oud.

  Met een vertegenwoordigende functie op landelijk niveau wil ik de noodzaak van participatie aantonen. Voor mij is diversiteit een vermogen en geen slechte hypotheek. Geen doel op zich maar een instrument om het verschil te maken in de samenleving als geheel. Diversiteit verschaft een meerwaarde aan inzichten ten behoeve van maatschappelijke knelpunten.

  Mensen, ga niet uit van een glazen plafond maar blijf je kansen grijpen. Doe kennis op, werk en zet je in elk geval op de één of andere manier in voor de samenleving waarvan je deel uitmaakt, wordt (actief) lid van organisaties zoals de consumentenbond, vakbond, sport, een politieke partij, want dan pas doe je mee en kun je invloed uitoefenen. Doe je stinkende best om gebruik te maken van het recht op een succesvolle toekomst.

  Kandidatering

  De leden van D66 gaan vanaf eind deze week bepalen of zij gebruik willen maken van mijn beschikbaarheid voor het kamerlidmaatschap. Bij voldoende ondersteuning zou ik dan een plek op de D66 lijst kunnen verwerven. Het is ook een kwestie van gunnen. Lukt het me dan met behulp van de leden na 5 juli daadwerkelijk een plek op de lijst te verwerven, zal mijn volksvertegenwoordigerschap nog afhankelijk zijn van voldoende voorkeurstemmen. Naar schatting moeten er dan zo ongeveer 17.000 mensen een stem op mij uitbrengen.

  Mijn interesses

  Mijn interesses lopen uiteen van welzijn (zorg en samenleven), kennisindustrie (onderwijs en volksontwikkeling), economisch evenwicht tot aan duurzame inbedding van groen en veiligheid. Speerpunten: jeugdzorg, participatie (van ouderen en mindervaliden), positieverbetering van vrijwilligers, een goed ondernemersklimaat voor starters en ZZP-ers.
  Ik wil nieuwe inzichten aanreiken op het gebied van stedelijke vernieuwing, in het bijzonder voor de z.g. aandachtsgebieden via creatieve bewonersparticipatie en sociale cohesie, facilitering van de creatieve industrie, een betere inbedding van positie en functie van de “lokale omroep” in het medialandschap.”


  Maak melding

 2. Meneer Roy wat je kan bereiken is alleen maar een mooie baan krijgen voor de rest ben je een meeloper want je bent nog steeds een tweederangs burger.


  Maak melding

 3. Meneer of mevrouw Sjang, alle begrip voor uw opvatting. Ik ben echter van mening dat je de positie van tweede rangsburger ook actief kan voeden, door aan de zijlijn te blijven staan. Daarmee schiet je ook niets op.. Dat is toegeven dat je echt een tweederangs burger bent. Mij kan in elk geval niet het verwijt worden gemaakt dat ik niet particpeer in de samenleving waarvan ik deel uitmaak. Ik ga voor kansen en wil daarin een voorbeeld zijn voor anderen die anders te gauw geneigd zijn om de handdoek in de ring te gooien.


  Maak melding

 4. Politieke taal van Roy Ristie.
  Maar eerlijkheidshalve gebied het mij zeggen dat je jou antwoord heel mooi hebt verwoord.
  Ik ben het volledig mee eens dat iedereen voor zijn kansen moet gaan, laat dat een stimulering zijn voor mijn landgenoten die hier in Nederland leven.


  Maak melding

 5. Roy, wat je aangeeft hierboven, ja , wel een beetje laat, je opmerking, natuurlijk heeft een ieder waar dan ook recht op …..een toekomst…..,maar het is niet een ieder gegund in bepaald omstandigheden, maar goed, het is jou opmerking, maar even nog wat, ik ben een PVDA man, jij D66 kan, zonder meer, succes in sept, ik tennminste heb geen hoge pet op van vooral die Pechtold, eigen mening hoor. No spang, wij kennen
  mekaar toch al vanaf vul maar in!!!!!! Boeng langa!!!


  Maak melding

 6. Dinsdag 19 juni 2012 om 12:37 uur, door Roy Ristie

  Veel succes.
  De meeste landgenoten wentelen zich in zelfmedelijden.

  Dat doe jij niet en bent dus een geemancipeerde Surinamer,

  Blik op de toekomst.


  Maak melding

 7. 19 juni 2012

  Roy Ristie: “Iedereen heeft recht op een toekomst”

  Ik probeer deze politieke uitspraak een ware politieke gezicht te geven.

  Zegt Roy Ristie nu dat hij voor zijn eigen kansen gaat of stelt hij hiermee vast, dat door bepaalde processen in De Nederlandse maatschappij velen bewust niet de kans hebben of krijgen een eigen toekomst op te bouwen?

  Ik kies voor het laatste. En als dat niet zo is, dan reageer dhr. Roy Ristie maar.

  Wel ben ik blij dat deze man nu eindelijk uit zijn cocon zal breken en de stap nu landelijk waagt.

  Ik heb zojuist aan zes studenten(Surineds), met stemrecht, de naam van Roy Ristie voorgelegd. Een wist maar vaag dat het een Surinamer uit Amsterdam is.

  Dus hr. Roy Ristie, landelijk gaan betekend bekendheid verwerven en zeker ook in Rotterdam en omgeving.De kans op voorkeurstemmen blijft mogelijk.

  Ik wens u verder succes toe en wees altijd politiek duidelijk naar, zeker, de SURINEDS toe.Alleen dan zult u een aantal meekrijgen.
  Srika


  Maak melding

 8. Srika, wat positief dat je direct aan de slag bent gegaan met mijn mededeling. Dat is ook helpen bouwen aan een toekomst. Van de studenten, van mij en hopelijk ook dat jij er iets van kan gaan merken.

  Om op je concrete vraag te komen. “Ga ik voor mijn eigen kansen of stel ik met deze stap vast dat velen niet de kans hebben of krijgen om een (eigen) toekomst op te bouwen in Nederland”.

  Eigenlijk alle drie. Weliswaar zie ik het graag in de volgende volgorde:

  1. Teveel mensen nemen niet de kansen die er te grijpen zijn
  2. Teveel mensen hoor ik dat ze geen kansen gegund worden (voor hen heb ik veelal tot nu toe een lans proberen te breken)
  3. Omdat ik het voorbeeld wil zijn in wat ik verkondig en hoe ik in het leven sta, ga ik natuurlijk ook voor de kansen die op mijn weg komen. Ik zou anders geen knip voor de neus waard zijn.

  Hopelijk heb ik je vraag naar tevredenheid beantwoord. Thanx for your support!


  Maak melding

 9. mijnheer ristie ik wens u het aller beste in uw zoektoch naar een plek binnen de tweede kamer. u hebt getoond, met u prachtige stemkleur dat u een goed debat kunt voeren succes zeg ik aan u


  Maak melding

 10. Beste heer Ristie, veel succes met uw campagne.
  Maar vermijdt a.u.b. woorden als “transparante communicatie”, “nieuwe inzichten weten aan te reiken t.a.v.ouderbetrokkenheid”, “diversiteitsvraagstukken”,
  “public-access radio “, ” abstractie en de dagelijkse maatschappelijke praktijksituaties” enz.

  Surinaamse politici denken altijd dat ze moelijke woorden moeten gebruiken om slim over te komen. Terwijl Nederlandse politici met meerdere Universitaire titels juist ernaar streven de taal van de gewone man te spreken.


  Maak melding

 11. @ Sjang niet zo negatief! het lijkt alsof jij derderangsburger bent!! ben je weleens gepakt in Nederland soms?? Een goede baan is al de toekomst!! Hopelijk heb jij ook een toekomst met een baan, goed of niet!!


  Maak melding

 12. Leo, your right. Het zijn geen woorden die iedereen zo direct begrijpt. Ik zal er rekening mee blijven houden.
  Ik ben eigenlijk niet van dit dagelijks taalgebruik, maar voor mijn algemene presentatie dacht ik enkele aan te halen. Voor dit medium dacht ik mijn punten op deze manier te moeten samenvatten. Houd me in elk geval scherp (in de gaten). Ik versta de taal van Den Haag, maar zal die niet vaak spreken. Mensen moeten inderdaad kunnen volgen waarover het echt gaat. Ik doe mijn best.


  Maak melding

 13. Roy Ristie,

  Ik ben een Euro scepticus. Nu weten we allen dat Parlementariërs zich gedragen als kuddevee in het parlement, opgelegd door de partijtop. Kun je mij overtuigen waarom ik op D66 zou moeten stemmen, een partij met Alexander Pechtold aan het bewind; m.i. de grootse eurofiel van Nederland. Kun je aangeven of jij voor bezuinigingen bent of hervormingen? Of allebei? Kun je aangeven hoe groot de werkelijke Staatsschuld van Nederland bedraagt? Kun je aangeven hoeveel meer Nederland aan de EU heeft verdiend in vergelijking tot export in EEG-verband? Kun je mij overtuigen waarom ik een politieke Unie moet willen; want daar staat d’66 voor, toch? Kun je aangeven hoe jij staat tegenover de directe democratie?

  Graag verneem ik van je.


  Maak melding

 14. Geachte heer Ristie,

  Ik bewonder uw inzet maar ik moet helaas onderkennen dat als men hoger op de maatschappelijke wilt komen deze heeft een pyramidestructuur, wordt je er vanaf gestoten. Maar in ieder geval heb heel veel begrip voor uw doorzettingsvermogen het moge u goed gaan.
  Maar eerlijk gezegd heer Ristie ik denk dat u met uw kwaliteiten en ervaring heel veel voor de Surinaamse politiek zou kunnen betekenen?


  Maak melding

 15. dat door bepaalde processen in De Nederlandse maatschappij velen bewust niet de kans hebben of krijgen een eigen toekomst op te bouwen?

  ??????????????????????????

  Dinsdag 19 juni 2012 om 17:57 uur, door Srika

  Wat een vaagheden.
  Gewoon naar school gaan en je diploma,s halen.
  Niemand in Nederland kan je tegen houden.

  IJverig zijn.
  Op tijd op je werk komen.
  Een goede prestatie leveren.

  Ik ken genoeg Surineds met een goede baan, een goed inkomen en een mooie koopwoning.

  Er zijn echter nogsteeds te veel gelukszoekers die denken dat je in Europa alles op een prensenteerblaadje krijgt aangerijkt.
  Dat zijn de mensen die aan de onderkant van de samenleving terecht komen.

  Dat zijn de mensen die op Nederland en blanken schelden.
  Het constant over de geschiedenis van de slavernij hebben.
  Kortom mislukkelingen.

  Dat geven ze ook door aan hun kinderen die opnieuw dreigen te mislukken.

  http://www.kieskleuringroen.nl/cms/media/Onderzoek/wat-bepaalt-succes-van-allochtonen-op-de-arbeidsma.pdf

  Genoeg materiaal.


  Maak melding

 16. Gemaakt: 20, jun., 2012, 11:39 | Door ANP

  Nederland blijft relatief rijk

  Nederland hoorde ook vorig jaar tot de meest welvarende landen van Europa. Dat blijkt uit cijfers die Europees statistiekbureau Eurostat woensdag publiceerde. Omgerekend per inwoner had Nederland…

  16 reacties
  Je beveelt dit aan18%Je beveelt dit niet aan82%
  Deel dit

  LUXEMBURG (ANP) – Nederland hoorde ook vorig jaar tot de meest welvarende landen van Europa. Dat blijkt uit cijfers die Europees statistiekbureau Eurostat woensdag publiceerde.

  Omgerekend per inwoner had Nederland vorig jaar na Luxemburg de grootste economie in de EU. Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner lag bijna een derde boven het Europees gemiddelde. De welvaart van Luxemburg lag bijna drie keer hoger dan het gemiddelde, maar die cijfers worden vertekend door de grote financiële sector van het Groothertogdom.

  Eurostat hanteert ook een maatstaf voor de welvaart van gezinnen. Op die ranglijst bezet Nederland samen met Denemarken de zesde plaats. Duitse gezinnen zijn, afgezien van hun Luxemburgse buren, het beste af. Bulgaarse huishoudens hebben het ten opzichte van het Europees gemiddelde het zwaarst.

  WIE GELOOF DAT………………….IK NIET


  Maak melding

 17. Ik ben vandaag veel onderweg, maar kom zo spoedig mogelijk terug op vragen die mij gesteld zijn. Dank voor jullie constructieve reacties tot nu toe.


  Maak melding

 18. Woensdag 20 juni 2012 om 13:31 uur, door alfa

  Economie is een wetenschap.

  Geen geloof.

  Top 10 Rijkste Landen per inwoner

  Luxemburg – $78.409
  Qatar – $78.260
  Noorwegen – $51.985
  Singapore – $50.180
  Brunei – $47.930
  Verenigde Staten – $ 45.934
  Hong Kong – $42.653
  Zwitserland – $40.484
  Nederland – $39.877
  Ierland – $38.663
  Australië – $38.663

  Bron IMF

  #1 Zimbabwe – $0.1

  Dankzij de hyperinflatie is Zimbabwe momenteel het armste land ter wereld. Op een gegeven moment werden er briefjes van 100 miljard dollar gemaakt, waarvan slechts een paar eieren van gekocht kunnen worden. Typerend voor het beleid van de overheid: in augustus 2008 besloten ze 10 nullen van alle bankbiljetten af te halen. De reden? Het paste niet meer. 6 maanden later zijn er weer 12 nullen afgehaald.
  De prijzen verdubbelde iedere 1.1 dag, dit houdt in dat een appel die op maandag nog 1 dollar koste op zondag 64 dollar kost, en een maand later 1 miljard dollar…

  #2 Congo-Kinshasa – $334

  Ook wel bekend als Zaïre tot aan 1997. Het land is sinds de oorlog in 1998 volledig verwoest. Deze oorlog heeft de meeste slachtoffers opgeëist sinds WOII, al 5.4 miljoen mensen zijn omgekomen, en geschat wordt dat daar nog steeds 45.000 per maand bijkomen.

  #3 Liberia – $379

  Sinds in de jaren ’80 de president was afgezet is er onrust in het land. Ongeveer 90% van de Liberianen leven slechts van $1.25 per dag. De werkloosheid is 85%.

  #4 Burundi – $401

  Eigenlijk is het nooit rustig in het Afrikaanse land Burundi. Stammen vechten bloederige oorlogen uit, er is veel corruptie, slecht onderwijs, en een hoog percentage HIV. Volgens de wereld voedsel organisatie leeft meer dan 80% van de mensen in Burundi in armoede.

  #5 Somalië – $600

  Sinds de burgeroorlog in 1991 is het goed mis in Somalië. Tegenwoordig staat het land voornamelijk bekend om zijn piraten.

  #6 Niger – $736

  80% van Niger bestaat uit woestijn gebied, en de aanhoudende droogte zorgen ervoor dat dit alleen maar uitbreid.

  #7 Eritrea – $739

  Ook hier hebben oorlogen geleid tot armoede, ondanks de gunstige ligging bij het Suez Kanaal. Amerika beschuldigt het land van banden met terroristen.

  #8 Sierra Leone – $747

  Ondanks dat Sierra Leone een van de grootse producenten van diamanten is, is het een van de armste landen ter wereld. Iedereen die de film Blood Diamand heeft gezien kan zich enigszins voorstellen hoe dit komt.

  #9 Centraal-Afrikaanse Republiek – $754

  Ook dit land is rijk aan diamanten, en vruchtbare grond. Echter, het wordt liever verkocht aan het buitenland dan dat de mensen er zelf van profiteren.

  #10 Afghanistan – $800

  Bedenk zelf maar hoe dat komt.

  Suriname heeft nu net zo,n president als Zimbabwe.
  Vooral flink de bevolking tegen de blanken opzetten en de rijke landen schofferen.
  En nu oververmoeid van het feesten en snuiven.


  Maak melding

 19. @Radja, je moet niets. Je kunt op D66 stemmen als je je kunt vinden in de sociaal liberale richtingwijzers en standpunten van de partij. Die zijn te vinden op http://www.d66.nl

  Ik ben tegen verspilling en voor hervormingen. Zeker nu die nodig zijn. Zaken bij het oude laten, is stilstaan. Stilstand brengt achteruitgang. We have to move. Daar heb je durf voor nodig. Niet iedereen zal het eens zijn met je stappen, maar niets doen is zeker nu ook laf.

  Nederland verdient op het moment zo’n 240 miljard per jaar. Daarentegen geven we 257,4 uit. Door dit verschil loopt onze staatsschuld op. Deze zal naar schatting dit jaar de 400 miljard overschrijden. Dit bedrag komt neer op zo’n 25.000 per inwoner. Door de hoog opgelopen schuld, zijn onze rentelasten ook toegenomen. Gelukkig kunnen we ten opzichte van andere landen relatief goedkoop lenen, maar toch is dat aan de hand van onze schuld een dikke 10 miljard aan rente.

  Laatst zei D66 partijleider Alexander Pechtold in een TV interview dat Europa 230 per persoon per jaar kost, daarentegen maar liefst 1.500 tot 2.000 euro opbrengt. En als je de actuele bronnen erop na slaat komt het er wel heel dichtbij.

  Nederland profiteert via subsidies (voor bijvoorbeeld boeren) uit gezamenlijke EU pot met geld. In 2010 droeg Nederland 5,6 miljard euro af aan de EU en ontving het 2,14 miljard aan directe Europese steun.
  Door de huidige Europese schuldencrisis is het wat moeilijker om de opbrengsten tot op 100 euro p.p. vast te stellen. Vandaar de genoemde schatting.

  Hierin zijn tot nu toe meegenomen:

  – Dat Nederland bijvoorbeeld in het kader van de EU schuldencrisis reeds 15 miljard euro heeft uitgeleend aan Griekenland, Ierland en Portugal. Spanje zal spoedig volgen. (In totaal heeft Nederland voor 134,7 miljard euro aan garanties uitstaan. In een negatief scenario zou je dit bedrag mogen afschrijven).

  – De afzetmarkt voor Nederlandse producten zal krimpen in de crisislanden (die effecten zijn op het moment niet te voorspellen, dus op schatting gebaseerd). We hebben wel het voordeel dat we een betrekkelijk lage rente betalen voor leningen om de staatsschuld te financieren. Dat heeft te maken met het vertrouwen dat we hebben weten te behouden bij beleggers.

  We profiteren van Europa, dus zullen we ook niet uit de weg mogen gaan om de lasten te delen. In een slecht scenario zijn die lasten zo’n 12 miljard euro per jaar, oftewel zo’n 720 euro per Nederlander (terugvallende inkomsten Pensioenfondsen in deze kosten-batenanalyse niet is meegenomen) en de inkomsten minstens het tweevoudige hiervan.

  Zo slecht heeft Nederland het dus zeker niet ten opzichte van de ons omringende landen. Integendeel zelfs. Maar hervormingen doen altijd pijn. Zeker als we reeds decennia gewend zijn geraakt om boven onze stand te leven. Waarvoor we wel moeten zorgen is dat mensen die in de verdrukking zitten er uit kunnen komen en dat er niet meer in een armoede situatie terecht komen. Hier zijn er al te veel voorbeelden van en dat moeten we niet willen. We moeten ons er zelfs voor schamen. Armoede is namelijk een vijand van de D66 richtingwijzers.

  Om in te gaan op je vraag t.a.v. directe democratie het volgende. Het mag bekend zijn dat ik een zeer groot voorstander en voorvechter van ben. Ik denk en handel zo. Altijd al. Dat weten de mensen die me reeds mijn hele leven volgen. Zie ook mijn vele concrete verdiensten op dit gebied w.o. realisatie public exces media, inspraakbevordering, participatieprojecten, volksraadplegingen zoals referenda e.d.


  Maak melding

 20. @ Tedje,

  Je vergeet alleen te melden dat de inflatie in Zimbabwe de laatste jaren onder controle is gebracht, de economie jaarlijks met bijna 10% groeit en het land een handelsoverschot en begrotingsoverschot heeft.

  Maar dit hoor je niet meer in het nieuws he, nee je hoort eigenlijk helemaal niets meer over Zimbabwe dus dat zegt voldoende dat het plan van de Zuid-Afrikaanse en Engelse racisten om het land kapot te maken falikant is mislukt 😉


  Maak melding

 21. Ik verwacht niet veel van Surinamers ze durven niet als ze in de kamer komen.
  Ik heb nog nooit een politicus van Surinaamse Orgine achter de kamer microfoon gezien L. Vriesde greep wel naar de microfoon maar maar het onderwerp was anti Su of nooit over Su Dan wel over Oldtimers in Amsterdam.
  We zijn bange rikken Sorry hoor zo komt het over.
  we bennen benieuwd.


  Maak melding

 22. Donderdag 21 juni 2012 om 09:31 uur, door Rocky99

  Sinds Zimbabwe zijn eigen munt heeft opgegeven is er mede door de 100.000 chinezen die het land zijn binnengestroomd.

  Er gebeurt hetzelfde als in Suriname. Ze nemen de middenstand over en roven de bodemschatten.
  Dat de economie wellicht voor het eerst over 2012 een groei laat zien van ongeveer 9% wil nog niet veel zeggen.
  Mede doordat de EU de economische boycot heeft stopgezet wordt er weer wat gehandeld en neemt het toerisme wat toe.
  Buitenlandse investeerders zijn echter huivering.
  Het land is corrupt en heeft een waardeloze rechterlijke macht.

  95% van de beroepsbevolking is werkeloos.
  Dat komt omdat men meer dan 3000 planters heeft verjaagd.
  Dit was niet de wens van het personeel van deze boerderijen maar de foby van Mugabe.

  In 1982 werd de Vijfde Brigade opgericht door Mugabe. De leden van deze brigade kwamen van de ex-ZANLA troepen en werden getraind door Noord-Koreaanse militairen. De Fifth Brigade was verantwoordelijk voor de geschatte 20.000 doden in Matabeleland [1]. Gukurahundi Deze moorden die aanhielden tot 1985 zijn nu erkend als een genocide. De Vijfde Brigade stond rechtstreeks onder de commando van Robert Mugabe en niet onder de leiding van het Zimbabwaanse leger.

  Dus een puinzooi en het armste land.
  De graanschuur van Zuid Afrika heeft nu honger.
  De helft van de bevolking heeft weinig tot niets te eten.

  Honger voor 45% van de bevolking.
  ===
  De Zuid-Afrikaanse regering beraadt zich over maatregelen om haar burgers voor hongersnood te behoeden. De vakbonden zijn echter allerminst gecharmeerd door de voorzichtige aanpak die de bewindsploeg voorstelt. De arbeidersbeweging vindt dat omzichtigheid nu niet aan de orde is: volgens recente rapporten heeft op dit ogenblik drievierde van de Zuid-Afrikanen niet voldoende toegang tot voedsel en lijdt een kind op vijf aan chronische ondervoeding. De modale Zuid-Afrikaan kan de schrikbarend gestegen voedselprijzen eenvoudigweg niet betalen.

  De prijsstijgingen zijn volgens analisten het gevolg van de steile devaluatie van de Zuid-Afrikaanse munt op de internationale markten. Essentiële importgoederen als olie zijn een flink stuk duurder geworden, terwijl sommige landbouwproducenten voor hun waren de internationale exportprijs vragen, die boven de binnenlandse prijs ligt. Anderen maken gebruik van de crisissfeer om hun prijzen de hoogte in te jagen en recordwinsten te boeken. Graan en groente zijn inmiddels 17 tot 44 procent duurder geworden, terwijl de inflatie van voedselprijzen in de steden in augustus aftikte op 20 procent. De regering staat onder grote druk buitengewone maatregelen te nemen er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar de afloop van de jongste kabinetsraad.

  James Morris, speciale gezant voor Humanitaire Noden van de Verenigde Naties, bevestigde vorige week in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad de sombere vooruitzichten. Volgens Morris zijn momenteel 12 miljoen inwoners van de hele zuidelijk-Afrikaanse regio hulpbehoevend, en komen daar over zeven maanden nog eens 1,6 miljoen mensen bij. Een algemene hongersnood dreigt. Morris wijst erop dat de HIV/aidspandemie de bevolking bovendien veel kwetsbaarder maakt voor infecties en ziekten. De meest getroffen landen zijn Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambia en Zimbabwe.

  Als je natuurlijk meer dan 4000 boerenplaatsen afbrand en niet verder denkt dan je lengte van je geslachtsdeel kan je dit verwachten.

  Dat staat Suriname ook te wachten als ze denken dat met goud ales te koop is.
  Blaas de landbouw nieuw leven in.


  Maak melding

 23. Dada Idi Amin zegt: schop de indiers het land uit, want zij zijn de oorzaak van onze armoe…pas toen kwam de ARMOE!!!

  Dada Mugabe: schop de blanke boeren het land uit..en zo gebeurde het ook… en nu staat bijna 1 miljoen werkers –inclusief het gezin vele miljoenen– aan de kant te pinaren waar ze voorheen WERK hadden bij deze boeren!!!

  Mugabe heeft een aantal bezittingen -lees kasteel in belgie – alsook bankrekeningen in europa waar Afrika U tegen zegt, in dit geldt ook voor Obiamang en zijn zoon uit Eritrea ALS VELE ANDERE uit die zone!!!

  !!!!!!!!! Übermensch !!!!!!!!!!!


  Maak melding

 24. Wiep-Ding,

  Hij was de mooiste man ter wereld zo was hem ingefluisterd door zijn moeder 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  Gandhi was een half naakte fakir zei de eeuwig benevelde churchill 🙂

  ,,en zo heeft iedereen het gelijk aan zijn zijde tog 🙂


  Maak melding

 25. Donderdag 21 juni 2012 om 12:38 uur, door pasew

  Soekarno zei. De chinezen zijn de schuld en hij liet er 200.000 vermoorden.
  Hitler gaf de Joden de schuld 4,5 miljoen doden.
  Mugabe gaf de boeren de schuld HONGER.

  Baas geeft de kolonialen de schuld.

  Weet je wie niemand de schuld gaf??

  Mandela, Ghandi, Martin Luther King

  Luister maar.

  http://www.youtube.com/watch?v=V57lotnKGF8

  Zijn aanhang bestond voor 90% uit blanken.


  Maak melding

 26. (@Tedje, Wiep-Ding & pasew): Een duidelijke en verhelderende reactie van jullie.
  En niet vergeten. Mugabe kan niet buiten Zimbabwe.

  Maar ondanks ik het niet meer eens ben met D66, hoop ik dat Roy alsnog voldoende stemmen krijgt voor de 2e Kamer.

  En nog even een vraag aan dhr. Roy Ristie
  Wanneer wordt die 30 miljard teruggestort in de kas van ABP?
  Het geld werd tijdens een vorige crisis periode even geleend en tot op heden niet teruggestort.

  Laat D66 onder leiding van Alexander Pechtold dit tijdens jullie verkiezingscampagne naar voren brengen.
  Want het komt helemaal niet voor in jullie verkiezingsprogramma.


  Maak melding

 27. @ Tedje
  “Gewoon naar school gaan en je diploma,s halen.
  Niemand in Nederland kan je tegen houden.”

  Beste Tedje dat is natuurlijk niet helemaal waar. Niet iedere situatie is hetzelfde.Je zal de pech hebben op je werk tegen een racist op te moeten botsen, dan kan het verkeerd met je aflopen.

  Niet omdat dat je nooit overkomen is, betekend het dat het niet voorkomt.


  Maak melding

 28. Roy je ben een lieve vent maar D66 is een landverader.
  weet jij wat D66 heeft uitgespookt toen zij aan de macht waren. invoering van Euro waardoor half Nederland naar de voedselbank moesten.
  en nu loerd D66 om nog meer schade te richten ze zijn niet veranderd. die Pechtold, als ik hem ziet dan schrik ik mijn rot.want hij is voor geen milimeter te vertrouwen. D66 wil wou en wil van twee walletjes eten als zij aan de macht kunnen komen dan is alles goed.


  Maak melding

 29. http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/psychosociale-belasting/discriminatie.html

  Maar ik heb wel Surinamers en vooral Antillianen meegemaakt met hele lange tenen.
  Bij elk geschil schreeuwen ze om het hardst dat ze worden gediscrimmineerd.

  Toen wij in Nederland kwamen waren er vrijwel geen gekleurde mensen.
  De Nederlanders moesten nog wennen aan een gekleurde politieagent, arts of baliemedewereker. enz.
  Een goede vriendin van mij was heel erg zwart en het gebeurde vaak dat kleinen kinderen met hun mond open aan hun ouders vroegen wie dat was.
  Zei dat malle mens ook nog BOE.
  Gelukkig had ze veel hunor.
  Werd directiesecretaresse en haar man officier bij de brandweer.
  Haar dochter later een hoge officier bij de marine.

  Dat was in Suriname door een blanke niet gelukt.


  Maak melding

 30. Elke Surinamer een toekomst in Nederland, is een mooi streven, mooie slogan. Vraagje aan meneer Ristie, in de Bijlmer had u alle mogelijkheden om dat waar te maken, en dat is niet helemaal gelukt, gelet op de statistieken. Waarom denkt u landelijk wel wat te kunnen uitrichten? Of bent u hier op dit forum omdat u denkt dat u hier een achterban kunt verwerven. Tanja Jadnanansing die begreep tenminste dat je alleen met een achterban hoog op een lijst kunt komen. En wie steunen u?


  Maak melding

 31. Meneer Ristie staat niet op de lijst.

  🙂

  1
  Alexander Pechtold
  2
  Berndsen-Jansen, Magda
  3
  Schouw, Gerard
  4
  Ham, Boris van der
  5
  Hachchi, Wassila
  6
  Koolmees, Wouter
  7
  Koser Kaya, Fatma
  8
  Veldhoven-van der Meer, Stientje
  9
  Verhoeven, Kees
  10
  Smits, Marty
  11
  Swinkels, Judith
  12
  Paternotte, Jan
  13
  Goote, Maas
  14
  Weyenberg, Steven van
  15
  Meindersma, Christa
  16
  Dijkstra, Pia
  17
  Klijnsma, Meine-Henk
  18
  Ansems, Mieke
  19
  Bartelse, Jeroen
  20
  Gräper -van Koolwijk, Fleur
  21
  Jaeger, Wimar
  22
  Mulder, Gerhard
  23
  Verkoulen, Michiel
  24
  Vugt, Ad van
  25
  Mulder, Thijs
  26
  Zeeuw, Kees de
  27
  Akker, Marieke van den
  28
  Sluiter, Mark
  29
  Dolmans, Constantijn
  30
  Wessels, Paul
  31
  Wichard-den Boggende, Marion
  32
  Vink, Bart
  33
  Farla, Robert
  34
  Boucke, Raoul
  35
  Keulemans, Maudy
  36
  Hoogendijk, André
  37
  Jedema, Karen
  38
  Rutjens, Iwan
  39
  Petit, Frederique
  40
  Oosten, Meine
  41
  Maassen, Martin
  42
  Hartogh Heys, Robin
  43
  Dalen, Jurr van
  44
  Gieske-Mastenbroek, Rineke
  45
  Winter, Paul de
  46
  Spangenberg-Carlier, Marianne
  47
  Geldhof, Joke
  48
  Schimmel, Arthie
  49
  Bos, Bob van den
  50
  Verburgh, Luc


  Maak melding

 32. (@Tedje): Daarom heb ik nog steeds geen reactie vernomen van dhr. Roy Riste, op mijn vraag die ik gesteld had.

  Wat voor flauwekul is dat Roy?

  Ik hoop dat hij alsnog kan aangeven op welke lijst en nummer hij geplaatst is bij D66 voor de Tweede Kamerverkiezing van 12/09/2012.
  Ik ben geen aanhanger van D66.
  En vooral niet onder leiding van Alexander Pechtold.

  @Tedje, ik hoop dat hij alsnog hierop gaat reageren.


  Maak melding

 33. @Olivia, de tijd zal het leren. Over wapenfeiten in Amsterdam Zuidoost ben ik nooit bescheiden geweest. Ik ben niet verantwoordelijk voor de statistieken, maar voor mijn daden. Ik hoop dat je achteraf je oordeel velt op basis van informatie die je verkrijgt door mij te volgen.

  @Mr. Fer, de vraag over 30 miljard heb ik op uw verzoek doorgespeeld aan de partijleiding om dat tijdens de verkiezingscampagne naar voren te brengen.

  Voor de vraag over een plek voor mij op de verkiezingslijst verwijs ik graag naar de informatie die ik met u gedeeld heb als aanvullende tekst op het bericht op waterkant. Zie 1e reactie. Voor de goede orde. Ik sta niet op de advieslijst bij de eerste 40 namen, maar op de kandidatenlijst die naar de leden gaat. Ik beweer niet dat ik als onbekende Nederlander ook een beminde ben. Ik vertegenwoordig wel een meerwaarde die ook het veraschil kan helpen maken. Ik niet kom halen, maar eerder brengen. En daarvoor heb ik me beschikbaar gesteld. De rest moet je overlaten aan de democratische gang van zaken EN van gunnen.


  Maak melding

 34. @Olivia, de tijd zal het leren. Over wapenfeiten in Amsterdam Zuidoost ben ik nooit bescheiden geweest. Ik ben niet verantwoordelijk voor de statistieken, maar voor mijn daden. Ik hoop dat je achteraf je oordeel velt op basis van informatie die je verkrijgt door mij te volgen.

  @Mr. Fer, de vraag over 30 miljard heb ik op uw verzoek doorgespeeld aan de partijleiding om dat tijdens de verkiezingscampagne naar voren te brengen.

  Voor de vraag over een plek voor mij op de verkiezingslijst verwijs ik graag naar de informatie die ik met u gedeeld heb als aanvullende tekst op het bericht op waterkant. Zie 1e reactie. Voor de goede orde. Ik sta niet op de advieslijst bij de eerste 40 namen, maar op de kandidatenlijst die naar de leden gaat. Ik beweer niet dat ik als onbekende Nederlander ook een beminde ben. Ik vertegenwoordig wel een meerwaarde die ook het verschil kan helpen maken. Ik niet kom halen, maar eerder brengen. En daarvoor heb ik me beschikbaar gesteld. De rest laat ik graag over aan de democratische gang van zaken EN aan gunnen.


  Maak melding

 35. En tot slot op bovengenoemd artikel van Roy Ristie.
  Vandaag in de pers: D66 onder leiding van Alexander Pechtold wil Nederland hervormen.
  Roy lees het artikel alsmede de reacties van de lezers
  op Nu.nl.
  En gisteravond werden de kandidaten van D66 in beeld gebracht op de TV. Meer zeg ik niet.
  De forummers mogen zelf hun eigen conclusie hierover trekken.


  Maak melding

 36. Beste meneer Risti, ik heb u eens reeds persoonlijk gezegd dat ik geen personen volg, doch beleid. U bent lid van een fractie in ZO, en ik vraag aan u wat uw fractie, uw partij en uzelf deed voor de mensen in Zuid-OOST. Het is geen beauty-contest of populariteitsverhaal. In Zuid Oost zijn er diverse prangende issues, en ik kan me niet heugen dat u op de barrikades gesprongen ben. Zoals we weten staat u niet op de lijst, blijkbaar bent u er niet in geslaagd een achterban op te bouwen, dat deed mw Jadnanansing namelijk wel, die heeft 4 jaar daaraan gewerkt, kijken en praten met de mensen. Zij liet zich niet volgen, zij volgde zaken….


  Maak melding

 37. Aanvulling: Uw opmerking over ‘gunnen’ is een oude sleetse torie,”Het krabbenverhaal” , “we zijn jaloers” en dit en dat. Ik blijf erbij, wie werkt zal het redden, want dat ze niet naar ons luisteren als Surinamers bestrijdt ik ten enen male. Ze luisteren niet naar mensen die denken dat de dingen komen aanwaaien. En dat heeft niets te maken met gunnen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.