Suriname en EU “praten niet meer over amnestie”

63

PARAMARIBO, 9 jun – “We praten niet meer over amnestie. We zijn klaar daarmee en we gaan verder met de EU.” Dit zegt minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. Na de mislukte Artikel 8 Dialoog is er verder gesproken. Weliswaar gebeurde dit op lager niveau. De resultaten geven kenbaar wel reden tot optimisme.

Op het ambtelijk, of formeel beleidsniveau, is alleen gesproken over ontwikkelingsprojecten. “We gaan gewoon verder. Alle zaken waar we mee bezig waren, gaan gewoon door”, zegt Lackin tegenover de Times of Suriname. De focus was meer op agrarische projecten. De EU heeft daar eerder middelen voor beschikbaar gesteld. Er zijn afspraken gemaakt over de verdere financiering. Van stagnatie of weerstand bij de andere partij is niets gemerkt.

De bananenindustrie was hoofdmoot tijdens de besprekingen. De EU-delegatie had wat vragen over de technische uitvoering van projecten. “De antwoorden hebben we gegeven. De projecten hadden we ingediend”, aldus Lackin. Hij verwacht ook verder geen hobbels meer in de betrekkingen. De dialoog liep vast op een persverklaring van de EU. Volgens Lackin was daarin wel de mening van de EU opgenomen over de amnestiewet. Maar het Surinaamse antwoord was weggelaten.

Bekijk ook:

63 REACTIES

 1. Op ambtelijk nivo is er niets aan de hand. Alles gaat gewoon door, maar alleen op top nivo…tja..tja daar liep het spaak.

  Of reisburo Lackin jokt weer of de EU trekt haar keutel in. Ik gok op het eerste.


  Maak melding

 2. Minister Winston Lackin: heb je de waar heid gesproken of heb je moeten buigen voor bepaalde regels??? Wie weet, omdat je de vorige keer ook niet echt de waarheid sprak.


  Maak melding

 3. Weer propagandapraatjes van Lackin. Voorafgaand aan het dialooggesprek deed hij ook voorkomen dat het een “regulier” gesprek betreft. Niets is natuurlijk minder waar. Artikel 8 is een laatste gesprek voorafgaand aaan eventuele maatregelen.g


  Maak melding

 4. Als het begrip ‘struisvogelpolitiek’ nog niet ingeburgerd was, had men dat gedragskenmerk van onze minister van buitenlandse zaken waarschijnlijk ‘Lackinpolitiek’ genoemd.


  Maak melding

 5. In Suriname wel maar internationaal niet.
  Schandelijk als verdachten van moord een vrijbrief krijgen van een parlement. Wat is dat voor land.
  De rekening wordt gepresenteerd.


  Maak melding

 6. Weer de zoveelste teleurstelling voor onze zwarte Pietjes en redimoesoes. Suriname wil maar niet verzuipen en ze lijden daaronder. De EU moet zich met haar eigen zaken bemoeien. De euro redden bijvoorbeeld.


  Maak melding

 7. Moet ik het er nou uithalen dat die hele amnestie zooi op de schop gaat, of gaat er nog wat komen. Dat het een poppenkast is zeker weten, en deze trein dendert maar door, en komt nooit aan. Baja oe doe oeng sani dape, if a ne go da tang so, bika alla joeroe wang tra kkkkkkk, da so da mi no sap sai psa moro, weri soso weri.


  Maak melding

 8. WE zijn klaar mee zegt Winston Lackin. Die WE is SU!! en We praten er niet meer erover! en We gaan verder!! alle zaken wwaarover WE gesproken hebben gaan gewoon door!!
  Afschuivertje van Lackin? het is wel lachen!!!

  De dialoog liep vast op een persverklaring van de EU. Volgens Lackin was daarin wel de mening van de EU opgenomen over de amnestiewet. Maar het Surinaamse antwoord was weggelaten.

  Daar zit wat in!!!!!! Er komt hopelijk een eindrapport/ uitsluitsel!!

  De bananenindustrie was hoofdmoot tijdens de besprekingen! Een echte bananen republiek. en in de koppen zitten zeker wel Bananen verscholen.


  Maak melding

 9. @ Henk Molenaar pas op!! je hebt ook Ferdinand Hossenbux, Danisch pride, Paraman, Blakamang en nog vele anderen die net zo gek zijn als Lackin om dit soort keutels serieus te nemen! Hersenspoeling gehad!!


  Maak melding

 10. # Danisch pride hoezo de euro’s redden?? Bijna al die €€€€€ hebben de meeste Surneds naar Su toegestuurd uit medeleiden aan de famiries wier niets te vreten hadden wat ik begrepen heb!! en dan is het stank voor dank! heel veel Nederlandershebben in SU geinvesteerd, hun bedrijven runnen. En wat krijg van wezens zoals jij?? Soso bikie-takie en bigie-torie!! Ondankbare wezens!! oeffff, er komt alleen maar gal uit me maag!!


  Maak melding

 11. Artikel 8 Dialoog, lees monoloog!
  Want het is een nette uitdrukking voor een disciplinaire
  maatregel!

  Wij hebben het hier wel over de derde economische macht
  na USA en China van het moment! De macht van de Nationale Depressie Partij reikt ver (in Suriname, door omkoperij) maar echt niet zover om de EU in haar hemd te zetten!

  Hier volgt een ekte revo uitspraak; WIE HOUDT WIE VOOR
  DE GEK?!?!?!


  Maak melding

 12. Suriname is een gewaardeerd en een gerespecteerd lid van de Unasur Celac en Caricom. Deze organisaties zullen niet toestaan dat Suriname wordt veroordeeld door een koloniale bezetter die eeuwenlang misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. De eu kon ook al geen vuist maken tegen Argentinie en Bolivia met hun nationalisatie beleid van europese bedrijven. De eu heeft daarnaast nog een appeltje te schillen met calimerostan om de houding van haar premiertje over het polen meldpunt. Deze autistische batavieren snappen alleen niet dat ze met hun houding en arrogantie niet alleen europa maar ook alle islamitische landen en vele andere landen in de wereld tegen zich in het harnas jagen. goed voor ze!


  Maak melding

 13. @Wiep-Ding

  Swa, ik zeg je, de EU moet stoppen met die ding. Anders die tori escaleert helemaal uit de hand. Laat de EU naar die eigen gezicht kijken. Suriname bepaalt zelf wel uit wat ze doen. Ik zeg je Swa.


  Maak melding

 14. Natuurlijk wordt er over de bananenindustrie gesproken, want Sur is toch een “bananenrepubliek”;)
  Lackin wake up man, je laat met je sollen……….joow sjtommerik…….


  Maak melding

 15. Bedankt Minister, bedankt Regering en bedankt Pres DDB.
  Dit is een juiste en een geschikte antwoord speciaal bestemd voor NL.
  Sur is vast beraden en zonder vrees.
  Ik heb opgemerkt dat NL constant bezig was om mensen in te zetten om de Amnestie wet negatief voor hun te beoordelen.(starnieuws) Nu pas heb ik begrepen waarom de Regering niet gereageerd had, maar met de boven genoemde onderwerp een einde heeft gemaakt. THE END
  Tijdens de waarheid commissie wanneer de waarheid boven tafel komt, dan pas zal het blijken, waarom NL zoveel bezwaren had en negatief ging reageren.
  Ik wil wel weten of er positieve ontwikkelingen zijn wat de geheime dosier van 1980 betreft dat NL niet openbaar wil maken, want het heeft 100% betrekking op 1982 coup.
  Aan de Min. Winston Lackin van B.Z wou ik zeggen ga zo door, U praat heel vriendelijk en gezellig, maar U bent ook een scherpschutter, nogmaals Goed zo en veel God zegen en kracht aan U toegewenst. Ik blijf U volgen.
  Aan NL, de Leerling overtreft de Meester.


  Maak melding

 16. Een artikel 8 dialoog houdt o.a. in dat jouw de les wordt voorgelezen;een beoordelingsgesprek dus.Er is daarna geen ruimte voor een gezamenlijk communiqué.De EU dicteert bij dit gesprek en Suriname “can take it or leave it”.
  Zoals het eruit ziet heeft Suriname nu gehoorzaam beterschap beloofd.Frank Timmermans,oud staatssecretaris mensenrechten bij de EU en tegenwoordig PvdA 2de kamer lid, heeft ons onlangs reeds verteld dat, indien er na zo’n gesprek op dit niveau geen gehoor aan de EU eisen wordt gegeven er dan economische sancties en reisbeperkingen naar EU landen voor bewindslieden in leven worden geroepen.En dat wil ons Lackientje zeker niet hebben.Dus heeft hij nu maar gehoorzaam het hoofd gebogen.Weg grote bek!
  Natuurlijk zullen de andere (reguliere)gesprekken gewoon voortgang vinden en dat gebruikt ons Lackientje om geen verlies te lijden als afleidingsmanouvre!
  Hij is gewoon een grote opschepper!
  We weten nu “dattie EU no kong soekoe wrokko”!
  Ding kong djie wrokko!


  Maak melding

 17. De EU is de grootste economie.

  — Europese Unie 16.830.100
  1 Verenigde Staten 13.843.825
  2 Japan 4.383.762
  3 Duitsland 3.322.147
  4 China 3.250.827

  China is een relatief kleine economie.
  China het 15 x zoveel inwoners als b.v. Duitsland.

  De EU blijft voorlopig het machtigste.
  Maar Suriname vindt zichzelf veeeeeeeeel machtiger.


  Maak melding

 18. Lackin is geen diplomaat, hij is demagoog.
  Als wij alle uitspraken van deze demagoog op een rijtje zetten zien we dat ze allemaal bedoeld zijn om zand in de ogen van die domme massa te strooien.Een bedelaar heeft geen keuze, vroeg of laat zal je moeten buigen mi boi.


  Maak melding

 19. Een heldere uiteenzetting van een Surinaamse rechtsgeleerde waarom de amnestiewet in strijd is met de Surinaamse Grondwet en internationale verdragen:

  De aan te nemen wetten mogen niet in strijd zijn met de moederwet (Grondwet, (GW))
  2. De aan te nemen wetten mogen niet in strijd zijn met de internationale rechtsorde (verdragen waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd).

  Anders dan gewonen wetten wordt de Grondwet niet gewijzigd met een gewone meerderheid in DNA, maar is er een tweederde meerderheid vereist. Dit is om te voorkomen dat er maar lukraak over kan worden gegaan tot het wijzigen ervan. De Grondwet biedt immers een aanzienlijke rechtsbescherming, waarmee dient te worden voorkomen dat bepaalde personen of groepen in de samenleving zich kunnen bevoordelen ten koste van anderen.

  Anders dan gewonen wetten wordt de Grondwet niet gewijzigd met een gewone meerderheid in DNA, maar is er een tweederde meerderheid vereist. Dit is om te voorkomen dat er maar lukraak over kan worden gegaan tot het wijzigen ervan. De Grondwet biedt immers een aanzienlijke rechtsbescherming, waarmee dient te worden voorkomen dat bepaalde personen of groepen in de samenleving zich kunnen bevoordelen ten koste van anderen.

  Stel je het volgende voor. Een belangrijk lid van de coalitie of een politieke vriend heeft een geschil dat door de rechter dient te worden beslecht (privaat-, bestuurs- of strafrechtelijk) en waarvan de procedure reeds is aangevangen. Op basis van de bestaande wetgeving zou de rechter vonnis in zijn/haar nadeel kunnen wijzen en dus worden de coalitieleden in DNA maar in allerijl gemobiliseerd en in stelling gebracht om de wet waaraan de rechter de rechtsvraag moet toetsen te wijzigen. Hierdoor komt dan het nadeel ten gevolgen van het aannemen van die nieuwe wet bij het te wijzen vonnis te ontvallen. DNA mag immers wetten maken, nietwaar?

  Het mag duidelijk zijn dat er hier sprake zou zijn van uiterst corrumptief handelen door het parlement, immers ook hier wordt er ingegrepen in een lopende zaak bij de rechter. Artikel 131, lid 3 is juist bedoeld ter voorkoming van dergelijk machtsmisbruik, namelijk even gauw de wet naar de hand zetten om een lopend rechtsproces te beïnvloeden. Verdragen (bi- of multilateraal) zijn afspraken die tussen landen zijn gemaakt. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn handelsafspraken, maar ook afspraken op het gebied van mensenrechtenschendingen.
  n je eigen huis mag je je eigen regels stellen, maar alleen binnen het kader van de wet. Suriname mag evengoed eigen regels stellen, echter alleen binnen de kaders van de Grondwet én die van de internationale verdragen.

  Wanneer er in Suriname (vooral van overheidswege) verdwijningen of mishandelingen plaatshebben, of in het ergste geval dat er moorden worden gepleegd, dan verplichten de mensenrechtenverdragen ons om de schuldigen op te sporen, te vervolgen en te berechten. Aan deze regels kunnen we ons dus niet onttrekken door wetgeving te produceren die deze ernstige schendingen van mensenrechten straffeloos stelt. Het is dus aan de internationale gemeenschap om erop toe te zien dat schendingen van mensenrechten niet alleen worden voorkomen, maar ook dat dergelijke zaken op uiterst correcte wijze worden opgelost.


  Maak melding

 20. Lackin houdt zichzelf en het volk voor de gek.Denkt hij werkelijk dat de EU alles vergeten is en dat alles nu koek en ei is? Er wordt nu op lager niveau gesproken:zullen deze lagere ambtenaren de projecten goedkeuren? Lackin ga maar door met dromen!


  Maak melding

 21. lackin, de grootste draaikont van dit kabinet!

  Als alles koek en ei was tussen de EU en Su, dan hoefde je geen verklaring af te leggen.
  Heeft iemand je om uitleg gevraagd?

  Wat een lachertje, je mag wel een vergadering organiseren, maar je krijgt geen koperen euro cent!

  lackin heeft nooit gehoord van: what’s in it for me….
  Wel die bananendeal ken je vergeten.


  Maak melding

 22. lackin doet stoer…..maar de EU heeft laatste woord nog niet gesproken…..over de amnestie kwestie

  Lackin doet net alsof Suriname de EU de les kan lezen. Wat een idioot.


  Maak melding

 23. Suriname heeft het laatste woord over de amnestie kwestie en niet de Eu. Het is een Surinnamse zaak, de Eu moet niet bemoeien met interne aangelegenheden.


  Maak melding

 24. @Henk Molenwijk….heb je een andere nick aangenomen omdat het je te heet voor je werd??? Maak niet uit hoor ook jou mening telt,..we gaan jou niet dreigen ,..kortom veranderen van nick was niet nodig


  Maak melding

 25. Het laatste woord over de Amnestie is nog niet gezegd. De EU neemt een afwachtende houding aan en kijkt of en in hoeverre Suriname zich zal ontdoen van deze omstreden wet. Lakhin reageert wederom prematuur door te verklaren dat er niet meer over de Amnesty wet wordt gesproken. Dat is een denkfout. Voor de EU is de kwestie rondom de omstreden Amnestywet nog lang niet van de baan en terecht!


  Maak melding

 26. Beste lezers, onderstaand de reactie van Eugene van der San (architect van de Amnestiewet) op de wetenschappelijke uitleg van mr G. Best. Let u goed op de onprofessionele en irrationele argumantatie van deze van der San. Hij is niet in staat een juridische betoog te voeren maar vervalt in een persoonlijke hetze jegens mr Best.

  09 Jun, 12:00

  Eugene van der San
  Ik heb geen college nodig over monisme en dualisme want dat heb ik achter de rug tijdens mijn periode op de hogere bestuursschool in Noord Holland. Mijn reactie was bedoeld voor de opportunisten in Suriname, die in een concreet geval met name het Verdrag m.b.t. de Toescheidingsovereenkomst deze begrippen wilden misbruiken om een ander uitleg te geven aan artikel 106 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het komt ervan “efoe obia ano fo joe no spiti na ini“.

  Als het voor mij irrelevant moet zijn wat er wel of niet in de Nederlandse Grondwet staat, dan moet u ook geen aanstoot nemen aan wat in onze Surinaamse Grondwet staat. Bovendien geeft u uw visie gebaseerd op wat u heeft geleerd. Mijn visie is gebaseerd op wat ik heb geleerd en meemaak. Als het allemaal zo helder was, dat de amnestiewet in strijd is met de grondwetsbepaling in artikel 131 lid 3, dan vraag ik mij af waarom de krijgsraad ook niet tot dat inzicht kan komen. Of is de krijgsraad naar uw oordeel ook bang, zoals u te kennen had gegeven bang te zijn naar Suriname te komen; maar u bent er toch.

  Er is een dilemma, Amnestie kan vόόr, tijdens en zelfs na een proces worden verleend. Als de grondwetgever toe staat dat De Nationale Assemblee ingevolge artikel 72 onder g, bevoegd is een Amnestiewet aan te nemen, dan kan de grondwetgever nooit de bedoeling hebben gehad om die bevoegdheid weer in artikel 131 lid 3 te beperken omdat Amnestie per definitie inhoud dat het vόόr, tijdens of zelfs na een proces kan worden verleend.

  Ik moet u eerlijk bekennen dat ik geen tijd heb gehad, om al die wijsheid die u uit de boeken heeft neergepend, te lezen. U mag duizend verwijzen het is het bevoegd gezag dat beslist. Kunt u zich het geval Wilders tegen de Nederlandse staat van recent nog herinneren?
  De Tweede Kamer heeft onbeperkte wetgevingsbevoegdheid.

  Eugene van der San


  Maak melding

 27. Zondag 10 juni 2012 om 13:58 uur, door Socrates

  Bedankt voor het kopietje.

  van der san is een van de vele “voetenjongetjes” om bout, die het land stuk maken.
  Omdat bout niet kundig genoeg is, heeft hij totaal geen idee wat deze mensen uitspoken.
  Je zou bijna medelijden met hem krijgen.
  Eens zal blijken wie de poppetjes zijn, die aan de touwtjes trekken.
  Het enige wat bout interesseert is:hoe ontwijk ik de gevangenis.

  van der san is reeds eerder ongeschikt bevonden en nog steeds.


  Maak melding

 28. Van der San maakt zich met zijn sullige discussie over de grondwet met afgestudeerde Surinaamse rechtsgeleerden volkomen belachelijk. Echt te zielig voor woorden. En deze nitwit is de belangrijkste adviseur van de President. De lamme helpt de blinde…..

  De argumenten die hij aanvoert zijn werkelijk te genant voor worden en bevestigt zijn dommigheid.

  “De Tweede Kamer heeft onbeperkte wetgevingsbevoegdheid”

  Eugene van der San

  Hoe dom kan je zijn.

  Nog zo een:

  “Er is een dilemma, Amnestie kan vόόr, tijdens en zelfs na een proces worden verleend”

  Tegen zoveel dommigheid kan niemand op…..


  Maak melding

 29. Ik herinner mij nog de woorden van de EU bij monde van
  Robert Kopecky.

  Volgens de missie onder leiding van EU-vertegenwoordiger Robert Kopecky, is de regering OPGEROEPEN –
  1.de amnestiewet te “HERZIEN.”-
  2.Ook is Paramaribo “sterk aanbevolen” het strafproces rond de Decembermoorden NIET TE VERSTOREN.
  Het proces moet rustig voortgang kunnen vinden.
  3.De autoriteiten zouden zich ook MOETEN ONTHOUDEN VAN “intimiderende opmerkingen” tegen burgers die openlijk hun mening geven.

  Worden deze eisen van de EU niet opgevolgd dan volgen er volgens Frank Timmermans (oud staatssecretaris “mensenrechten” bij de EU en tevens PvdA 2de kamerlid)economische sancties en reisbeperkingen naar EU-landen voor alle bewindslieden.
  De bal is nu bij de Surinaamse regering.
  Ze zullen eieren voor hun geld kiezen m.a.w. beterschap beloven door deze stringente eisen na te komen.

  Wij volgen de handelingen van de Surinaamse regering op de voet.


  Maak melding

 30. @Henk Molenaar

  De enigste die is hier een lafaard ben jij.
  Alle mensen mogen hier gaan reageren onder een eigen nickname en niemand gaat zijn eigen naam gebruiken.
  Maak je niet zo druk en zeur niet zo steeds.
  Altijd doe je zo op je pik getrapt,wees een man en ga niet elke keer klagen dommie.


  Maak melding

 31. Hogere Bestuursschool Noord-Holland bestaat niet.
  Heeft ook nooit bestaan. 🙂

  Voor de rest kletst deze San maar wat en gaat niet inhoudelijk op de materie in.


  Maak melding

 32. Heel veel van ons heten Henk.We kunnen dat niet helpen hoor.Bij mij is het ook zo dat ik vind dat de EU met z’m eigen rotsooi moet bemoeien.Laten ze Suriname met rust laten,wat denken ze wel…..die halve garen.


  Maak melding

 33. Mensen als Henk Molenaar kunnen het niet hebben dat wij eindelijk een president hebben met DAADKRACHT. een president die geen slaaf is van Nederland. Het Surinaamse volk heeft eindelijk een LEIDER.Steeds meer en meer mensen gaan zich in Suriname vestigen, dankzij president Bouterse.


  Maak melding

 34. Beste Henk Molenwijk:

  Jij verstaat onder daadkracht:

  Een veroordeling als drugscrmineel
  Hoofdverdachte in een moordproces
  Het bestempelen van politieke tegenstanders als landverraders…

  tel uit je winst

  Alleen een zwak volk wil een leider als Bouterse….


  Maak melding

 35. @HENK MOLENWIJK: Dat je ndp-er bent is overbodige informatie, dat hadden we al uit je postings op kunnen maken. Zoveel bagger, dommigheid en moreel gezwam kan alleen maar van een ndp-er afkomen. Ik heb met je te doen. waarschijnlijk dom geboren en niets bijgeleerd tijdens je leven.


  Maak melding

 36. Beste Zucht: je herkent NDP postings aan de volgende kenmerken:

  1) Bar slecht Nederlands
  2) Domme niet ter zake doende argumenten
  3) Laffe fake id’s
  4) Geen moraal
  5) Wiens brood men eet……


  Maak melding

 37. Ik vergeet de belangrijkste:

  7) agressief en anti Nederlands/blank/Surineds.
  8) Als je licht gekleurd bent als Surinamer ben je een allochtoon…….


  Maak melding

 38. Alijd lachen met die NDP’er

  “Heel veel van ons heten Henk.We kunnen dat niet helpen hoor”

  Hoe dom kan je zijn…..

  Heel van de NDP leden hebben ook achternamen als “Molenwijk” en Slomenar”

  Op humor heb ik NDP nooit kunnen betrappen.
  Voor humor heb je immer een bepaald niveau van intelligentie nodig….

  Voor liegen, stelen en bedriegen alleen maar geen moraal…


  Maak melding

 39. @Zucht

  Jij bent helemaal niets (Niet eens NF) en toch heb ik nog nooit ergere moreel gezwam, bagger en dommigheid dan jouw braaksel hier ervaren. Erger dan jou bestaat gewoon niet.

  1) Bar slecht Nederlands
  2) Domme niet ter zake doende argumenten
  3) Laffe fake id’s
  4) Geen moraal
  5) Wiens brood men eet ………….

  Zuchten kan ook niet meer.


  Maak melding

 40. @HENK MOLENAAR je diagnose klopt helemaal. en bij gebrek aan valide argumenten gaan ze dreigen schelden en anderen napraten als een dronken aardbei….negeren die handel….


  Maak melding

 41. Heeft Winston Lackin zijn lagere school wel afgemaakt?
  Luisteren kan hij in ieder geval duidelijk niet!

  En dat is jullie minister van buitenlandse zaken?

  Winston Lackin, ga terug naar school sukkel.


  Maak melding

 42. We praten niet meer over Amnestie volgens het leeghoofd Lackin, want hij weet heel goed dat deze omstreden amnestiewet door grondwetrechtenschenders van zijn eigen paarse bende is ingediend, om moordenaars en mensenrechtenschenders van die zelfde partij straffeloos te maken, maar hij gaat binnenkort nog een antwoord daarop krijgen, wat wel eens heel nadelig voor hem en zijn paarse bende kan uitvallen.


  Maak melding

 43. Dirk,ik denk dat jij afstamt van een ezel. Hoe haal jij het uit je hoofd om de minster op zo een manier te bekladden,amnestie is een gepaseert station .Suriname smacht naar ontwikkeling


  Maak melding

 44. Een onthullende column: special voor onze Paarse ezels:

  http://www.nospang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23069:surinaamse-leiders&catid=63:overzicht-columns-gast-columnisten&Itemid=37

  Met leiders als deze heeft Suriname geen natuurlijke vijanden nodig”

  “Wat bezielt ons om tijdens de verkiezingen te gaan stemmen op een Ronnie Brunswijk, varken eersteklas, met alle respect naar alle andere varkens, koning van Marwina. Het lijkt wel alsof dhr.Brunswijk elke vorm van beschaving ontbeert en rechtstreeks geprojecteerd is uit de laatste ijstijd. Alsof wij te maken hebben met een Neanderthaler die elke vorm van opvoeding gemist heeft. En dan hebben we het nog niet over zijn onmetelijke hebzucht. Terwijl Brunswijk zich onmetelijk verrijkt, hij is immers ondernemer/cokedealer, moet de rest van Marwina het maar doen met de kruimels. En intimiderend slaat hij zich een weg door het leven. Als je het niet eens met hem bent dan kan je rekenen op een pakslaag. Brunwijk presteert het om gewoon in een vol voetbalstadion te gaan dreigen met een handgranaat. Of in het DNA, waar elke volksvertegenwoordiger zijn zegje moet kunnen doen, zelfs daar intimideert hij de boel. Ronnie wil geen kleuter zijn, dat kan hij ook niet want kleuters hebben meer verstand van normen en waarden dan Ronnie.

  Lees en huiver


  Maak melding

 45. Als notabelen in Suriname wat meer zelf respect zouden hebben dan zouden ze al lang klaar moeten zijn met Nederland.Maar helaas hebben ze hun meester nodig om hun weg wijs te maken.Denken is vermoeiend en hierdoor hebben ze witte adviseurs nodig want die hebben de kennis in pacht en die arme zwarte is toch dom.Tijdens een gesperk met een directeur van een van de staats bedrijven van Suriname had ik een witte medewerker mee genomen.Deze zwarte man keek tydens dit gesprek alleen maar naar de witte man om dat hij het geloof had dat deze man de waarheid in pacht had. Laat de EU zich bezig houden met Israel dat zou de wereld beter uitkomen.En waar ze nu mee bezig zijn sterke witte banken waar de zwarten hun geld op kunnen zetten.


  Maak melding

 46. Minister Lackin bedoelt, dat Europa haar standpunt over de idiotie, die men in Suriname met de term amnestiewet duidt, meer dan duidelijk heeft gemaakt en er niet over peinst daarop terug te komen. Als de EU wel met Lackin over de amnestiewet zou praten, dan legitimeert zijn min of meer de surinaamse idiotie. Een rechter gaat ook niet met een moordenaar praten, of de moord wel of niet goed was. Hij of zij wenst van de verdachte de beweegredenen te vernemen en gaat vervolgens over tot bestraffing. Europa heeft Suriname vanwege de aanname van de amnestiewet bestraft, door dit land in een isolement te manoevreren.


  Maak melding

 47. @Rene,

  Ik stam wellicht van een ezel af in jou ogen, maar dat is tenminste altijd nog beter dan van een hersenloos schepsel.
  Jij bent zo’n figuur dat alleen maar kan meelopen zonder een eigen menig te hebben.
  Jij laat je meesleuren in het oeverloze gelul van Bouterse en zijn bende.
  Schreeuwen is blijkbaar heel normaal, maar ik heb geleerd dat je met schreeuwen er niet komt, daarmee jaag je juist mensen van je af!
  Ga daar maar eens over nadenken!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.