Surinaams onderwijs op de Nederlandse toer

34

PARAMARIBO, 28 mei – Als de tekenen niet bedriegen, is het Surinaams onderwijs weer goed op de Nederlandse toer. Like in the good old days. Zo er ooit al sprake was van een eigen koers, is die in hoog tempo aan het smelten. Als sneeuw voor de zon, om het maar zo te zeggen in ronde Nederlndse woorden. Wat anders te denken van de trip van drs. Eddy Jozefzoon?

Jozefzoon krijgt van de regering Bouterse een heuse missie. Het Surinaams onderwijs zal worden opgekrikt met Nederlandse hulp. Het onderwijs nota bene dat in zoveel landen in de eigen regio als middel bij uitstek gebruikt wordt. Het instrument om zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen of anders te bestendigen. Het mag dan met wisselend succes geschieden, het onderwijs heeft nu eenmaal die rol.

En dan is daar Suriname. Het land dat als kolonie nooit belangrijk genoeg werd bevonden voor onderwijsinvesteringen. Wie de Surinaamse geschiedenis goed doorwroet, zal al gauw tot een ontnuchterende conclusie komen. Om de een of andere reden heeft Nederland het nooit de moeite waard gevonden, het Surinaamse onderwijs te ontwikkelen. Vrijwel alles wat Suriname nu heeft aan onderwijs is zelf betaald. Laat dat wat tot nog toe bereikt is, op eigen kracht, nu worden getart. Precies in dit tijdsgewrocht.


34 REACTIES

 1. Drie dingen vallen mij op bij dit bericht.
  1) het na trappen
  2)Het Surinaams onderwijs weer op Nederlandse toer.
  3 Het Surinaams onderwijs zal worden opgekrikt met Nederlands Hulp.
  Onbekwame Jezefzoon is wolf in schaapskleren
  Leest dit stuk van With.
  De west
  \


  Maak melding

 2. Ruim de helft van de lagere scholen valt onder het beheer van religieuze organisaties, zoals de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs, de Stichting Scholen met de Bijbel, de African Methodist Episcopal Church (AMEC), de Sanatan Dharm, Arya Dewaker, de Surinaamse Moeslim Associatie, de Wesleyaanse Gemeente, de Zevendaags Adventisten, de Stichting Islamistische Gemeente Suriname en de Stichting Volle Evangelie.

  Dus een beetje nuanceren mag wel.
  Er is genoeg geld door verschillende oragnisaties ingestoken.
  Daarnaast worden een groot aantal scholen door Nederlandse scholen gesubsidieerd. (geadopteerd)

  Suriname was het eerste gebied in het Koninkrijk der Nederlanden waar een wettelijke leerplicht gold. De gouverneur van de kolonie Suriname, jhr. C.A. van Sypesteyn, voerde op 8 december 1876 een algemene leerplicht in voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Tegelijk werd het Nederlands ingevoerd als enige onderwijstaal. Tot dan werd in veel scholen lesgegeven in etnische talen als Surinaams (‘Negerengelsch’) en Saramaccaans. Het Nederlandstalige onderwijs zorgde ervoor dat kennis van het Nederlands niet langer beperkt bleef tot de (blanke) bovenlaag van de bevolking, maar zich verspreidde over de gehele bevolking en kon uitgroeien tot de nationale taal die het vandaag is. Bovendien kreeg de bevolking via het onderwijs toegang tot de Nederlandse cultuur en werd zodoende het hogere doel ‘volksverheffing’ in de praktijk gebracht.
  Sinds de instelling van de leerplichtwet in 1876 heeft deze geen wijzigingen ondergaan. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen echter al vanaf hun vierde jaar naar school en volgen ze onderwijs tot hun zestiende. Bij de meeste lagere scholen bevindt zich ook een kleuterschool.
  [bewerken]Nederlandse Antillen

  In tegenstelling tot Suriname, heeft de Nederlandse koloniale overheid op de Nederlandse Antillen nooit een leerplicht ingesteld. Dit is tevens een verklaring voor de zwakke positie van het Nederlands en de sterke positie van de volkstalen Papiaments en Engels op de eilanden.


  Maak melding

 3. Tedje,

  Dank voor deze aanvullende informatie. Men moet goed onderzoek doen, voordat wordt overgegaan tot publicatie. Ik hoop dat de schrijver van dit artikel hiermee zijn of haar voordeel mee zal doen.


  Maak melding

 4. In het gebied rondom Dan / Botopasi wordt er paar jaar maar liefst 150.000 euro (!) geinvesteerd in het verbeteren van creches en onderwijs voor de jongste der Saramaccaners…

  Dit geld is gewoon Nederlands geld, afkomstig van donoren als Menzis Zorg en Woonzorg Nederland.

  Ik denk dat zelfs dit “luttele” bedrag meer is dan de hele investering van de Surinaamse overheid in hun eigen onderwijssysteem.

  Wie heeft dit artikel geschreven? Is het een colomn, een mening of een nieuwsbericht?

  Als we de afzender niet kennen, is het moeilijk in de juiste context te plaatsen.


  Maak melding

 5. Inderdaad, wie heeft dit artikel geschreven want op deze manier kan ik er niets mee en heeft het geen nieuwswaarde. Het enige dat ermee bereikt kan worden is negativiteit, iets dat we niet kunnen en willen gebruiken.


  Maak melding

 6. Wat een tendentieus geschreven artikel. Alsof de Surinaamse leerlingen het niet gegund wordt om beter onderwijs te krijgen, omdat dhr Jozefzoon naar Nederland komt.

  Een grotere onzin heb ik niet gehoord.

  Het siert deze regering juist, dat ze ondanks de politieke verwijdering tussen hen en de regering aan de Noordzee, ze pragmatisch genoeg is te accepteren dat gezien de taal alleen, het aan te bevelen is te kijken hoe het onderwijsveld in Nederland is en wat kan worden overgenomen.

  En volgens het artikel….met Nederlandse hulp, dat is echt onzin. Volgens mij heeft de Nederlandse regering besloten alle hulp aan Suriname te bevriezen. Maar als jullie echte journalisten zijn, dat tonen jullie aan dat de reis van dhr Jozefzoon en de hele missie met Nederlandse hulp wordt gefinancierd.


  Maak melding

 7. Waardeloos stuk inderdaad.

  Maar wat wel als een paal boven water staat is dat er iets moet gebeuren aan het onderwijs. dat het grootste deel van het onderwijs gefinancierd wordt door religieuze organisaties is een zeer, zeer slechte zaak.

  Juist het onderwijs is een instrument om het land verder te helpen. in de koloniale tijd werd het gebruikt om de kolonisator en haar cultuur te verheerlijken en nu is dat niet anders.

  Christelijke leer is niets anders dan Europese cultuur. Wie dat niet ziet en begrijpt is helaas zelf ook slachtoffer van dat systeem.

  Het zelfde geldt voor de moslimscholen die een Arabische cultuur propageren.

  Ieder zichzelf respecterend land zou dus moeten investeren in goed onderwijs dat haar onderdanen bevrijd van alle dogma’s en leert zelfstandig te denken.

  Investeren in research, geschiedenis, innovatie van het onderwijs is van essentieel belang. Dit moet absoluut vrij zijn van welke religie dan ook.

  Het zal geen korte weg zijn maar ene doorlopend proces.


  Maak melding

 8. De Surinaamse regering moet ophouden zogenaamd vijandig te zijn tegenover Nederland en Surinamers in het buitenland. VEEL geld, informatie en kennis wordt jaarlijks bijgedragen aan de Surinaamse economie en aan het volk.
  Het Surinaamse onderwijs heeft veel betere resultaten gehad dan wordt gesteld. Zie de zeer vele academici in en buiten Suriname. Stop met etiketten plakken en zet het BELANG van ALLE leerlingen centraal, DEPOLITICEER het onderwijs en de gezondheidszorg.


  Maak melding

 9. @IK VRAAG ME A”: Prima verwoord.Ik wil er nog aan toe voegen dat de christelijke leer, dus Europeesche cultuur als een rode draad door de gehele Surinaamse samenleving loopt.En dat uit zich in verschillende verschijningsvormen.Velen zien het niet en zijn zich er niet van bewust.


  Maak melding

 10. R.Meyer

  Het is juist de Nederlandse regering en de Surineds die vijandig staan tegenover de Surinaamse regering.

  Ik vraag me af,

  Dit is juist een prachtig stuk.
  Alles wat Suriname heeft aan onderwijs en ik bedoel echt onderwijs dus niet het onderwijs dat leert over de koningin maar goed surinaams onderwijs is door Suriname betaalt
  Er moet veel meer gebeuren in ons onderwijs maar ik ben wel trots dat het nu wel het surinaams belang dient

  Blaka boy,

  Je hebt helemaal gelijk
  “met Nederlandse hulp”je weet toch….jezelf de hemel in preizen.


  Maak melding

 11. @ Bryan…wie gebruikte het woord vijanden van Suriname? Het is jou President en zijn geestelijke bandiet sorry ik pandiet Steve Meyer.En by the way Nederland is niet vijandig, ze zijn alleen niet eens hoe de amnestie is toegepast en op de manier waarop Bouterse probeert het rechtsgang te verhinderen.Het doet veel denken aan de jaren 80, en mensen zijn bang geworden dat alles zich weer herhaald.De hele wereld kijkt naar Suriname.


  Maak melding

 12. Zo,dus verlaten wij Loes en Mama en Ronald.Het verhaal van Doni en de ene kleine comma.En dan vooral”Ping Ping pe joe dé?.Misschien dat we onze kinderen gelijk een I Pad geven.Maken ze gelijk kennis met Wim en Lies en Klaas.Generatie’s kloof gedicht!Uiteindelijk willen ze toch allemaal naar het buitenland gaan om te studeren,werken en te wonen.Bout heeft ze een droom gegeven van zoveel baans wegen en fly overs.En dat vind je niet in Sur.

  Cobie.


  Maak melding

 13. Een bekend verhaal: alles wat negatief is in Suriname is de schuld van Nederland, en alles wat positief is, is een eigen verdienste van het land.

  Misschien moeten we (en zeker de schrijver van het stuk) een tijdje terug gaan in de geschiedenis, en dat hoeft niet eens zo lang te zijn. In de jaren 60 en 70 stond het onderwijs in Suriname dank zij Nederlandse invloeden op een hoog niveau (vooral door de inzet van de verschillende religieuze organisaties).
  Ik spreek uit eigen ervaring, want na de Mulo in Suriname (St. Paulusschool!) kon ik in die tijd met gemak aansluiten bij het voorgezet onderwijs in Nederland. En dit kunnen veel van mijn leeftijdgenoten beamen.

  Met de onafhankelijkheid heeft Suriname ook de verantwoordelijkheid (over)genomen voor het onderwijsbestel in het land. Het is daarom de vraag of de achteruitgang die zich sindsdien heeft ingezet aan Nederland is toe te schrijven.

  De resultaten van het huidig onderwijs in Suriname blijven achter bij de verwachtingen. Waarom dan geen gebruik maken van best practices uit andere landen, waaronder ook Nederland?
  Gaat het nou om de vooruitgang van Suriname of om het zich afzetten tegen Nederland?


  Maak melding

 14. 27 mei 2012

  Inhoudelijk een niet compleet stuk,maar dat toch reacties opwekt.Ook bij mij.

  Bekeken vanuit de onderwijs sociologie heeft Suriname nooit gebroken met de vorm van Nederlands onderwijs.

  Wat de Surinaamse regering nu wil bereiken, denk ik, is een accent verschuiving binnen haar eigen onderwijsbestel. Wel met ten minste het behoud van het onderwijsniveau verkregen uit de Nederlandse leerboeken die gebruikt worden in Nederland /Suriname.

  Een voorbeeld: De theorie t.a.v. het vak Nederlands is iets standaards. Alleen de beleving voor het kind in Suriname moet anders. Dus i.p.v. ‘Boer Seybrandst loop/ loopt/loopd van Keil-Windeweer naar Hogeveen’, zal het moeten worden ‘Boer Ram loop /loopt /loopd van Nw. Nickerie naar Burnside’.

  Dit zal dus ook moeten gelden voor rekenen, wiskunde, economie, scheikunde enz.(de theorie is overal standaard), m.u.v. de vakken die zeer Surinaams specifiek zijn.Bijv. de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer.

  Ik denk, dat dhr. Eddy Jozefzoon hiervoor in Nederland is om met uitgevers naar mogelijkheden te zoeken, om specifiek voor het onderwijs in Suriname leermiddelen te produceren. Wel rekening houdend met de geboden onderwijs kwaliteit van Nederland, maar ook rekening houdend met graag gewilde eindtermen, verlangd vanuit Suriname.

  Door de hedendaagse technologie denk ik, dat het voor uitgevers niet moeilijk zal zijn om aan de wens van Suriname te voldoen.Het zal alleen maar wat kosten.

  Opmerking:Ik hoop dat dhr. Eddy Jozefzoon hier in Nederland ook een gesprek aangaat met jonge hoogopgeleide SuriNeds, zeker met die in het Ned.Onderwijs.
  Srika


  Maak melding

 15. Aaaaah!Toch wel Holland,Holland,Holland,Holland!Aha!
  Dus het volk is al die tijd op het verkeerde been gezet?Ik dacht dat de poort naar Europa via Frankrijk zou geschieden en dat Frankrijk om hulp gesmeekt zou worden?Dus toch terug in de schoot van de “verdoemde kolonisator” Holland?Gosjemijne!!!!Soms weet de rechterhand niet altijd wat de linkerhand uitvreet!!!!


  Maak melding

 16. Dit is ook een manier om toch een graantje van de ingehouden 20.000.000 euro mee te pikken.Laat ons hopen dat de kolonisator toch instemt (want laat ons eerlijk zijn d.i. toch een briljant idee v. niemand anders dan Eddie om het dood en begraven onerwijs onderwijs in Suriname weer op te krikken?).Hoeraaaa!!!!!!!!


  Maak melding

 17. Jozefzoon krijgt van de regering Bouterse een heuse missie. Het Surinaams onderwijs zal worden opgekrikt met Nederlandse hulp.

  Nou das tóch mooi !!!! Dat gezeur ook altijd….


  Maak melding

 18. Mijn excuses voor de schrijffouten;ik ben heel erg onder de indruk van deze genomen stap!Zo zie je maar weer;er lopen nog ECHTE SURINAMERS rond.
  Mensen met “hart” voor de zaak!!!


  Maak melding

 19. “Surinaams onderwijs op de Nederlandse toer”

  Op basis waarvan stelt de schrijver van het artikel dit gegeven?

  Oh ja, ik lees het al, “de trip van Jozefszoon naar Nederland” of was het “Het Surinaams onderwijs zal worden opgekrikt met Nederlandse hulp.”

  Welke hulp is dat precies dan?

  Weer zo’n artikel zonder ene toegevoegde waarde.


  Maak melding

 20. AFU SENSIE: Vastaand feit is wel dat ondanks jullie eindeloos geblaat over Nederland, de Sur. delegatie hun heil in Nederland de oud kolonisator komt zoeken, want schijnbaar lukt het na 36 jr. staatkundige onafhankelijkheid, jullie er nog steeds niets van bakken.Ze hadden ook naar China Frankrijk Cuba of Equatoriaal Guinee kunnen gaan voor know how……


  Maak melding

 21. Surinaamse patriot,
  Jij bent volgens mij een heel naïef mens he.
  Als ik jouw bij alles wat je doet zwart maakt
  Bij jouw zakelijke kontakten aandringt om niet met jouw meer in zee te gaan.
  Jouw dromen te willen dwarsbomen…..als ik alle mijn ten dienst staande middelen gebruik om er voor te zorgen dat het slecht gaat bij jouw zodat je eigen kinderen armoe leiden…..en dit alleen maar omdat jij en je kinderen hebben besloten je eigen weg te gaan…..als ik dan nog je vriend ben dan ben je wel een heel bijzonder mens.

  Voor de duidelijkheid niemand is bang in Suriname,waarvoor moeten we bang zijn voor Bouterse…hahahahahha…..de jaren tachtig…gadverd….je zou het graag willen he dombo dat we weer elkaar zouden afmaken….en jij dan komen en de goodguy uithangen…terwijl jij ons tegen elkaar hebt uitgespeelt…maar nee hoor schurkje we zijn nu veel slimmer …..we weten wat er achter dit soort uitspraken zit….de niet beter wetende oma en opa van me had je kunnen pakken met dit soort gelu%@&^@….

  Iedereen die jouw helpt en ik bedoel iedereen die jouw help om suriname en Surinamers in een kwaad daglicht te stellen …we hebben lak aan jullie.We stemmen op de beste man/vrouw die we hebben en als hij/zij jouw niet aanstaat…..we hebben scheid …we weten in elk geval dat jij de zwakste bent.

  Namens:
  Bryan..31
  Shurley..27
  Rodney…26
  Miguel…23
  Farsiet…20
  Michael..30
  Jolanda 32
  en de hole crue


  Maak melding

 22. zucht en nogsteeds snap ik die Nederlandse tour niet, blijkbaar dient dit artikel om je als een puppie zoet te houden.

  Bryan het is de wens en hoop van de meeste van deze onnozele gasten dat Suriname in een isolement gaat geraken.

  Zo’n bericht van die front landverraders grijpen ze dan ook met beide klauwen aan, het is als zuurstof.


  Maak melding

 23. Maandag 28 mei 2012 om 18:46 uur, door Afu Sensie
  Ow afu wat heb jij een rot leven .Je woont bij die mensen die jou heel erg irriteren.Kom eens gezellig hier in su bij ons wonen.
  Waarom blijf je in het land hangen,waar ze niets van je moeten.
  Je hebt zo’n nederland trauma,maar je kan ook niet zonder ze he?
  Kom gezellig in su wonen,dan heeft boutje meer aan je.


  Maak melding

 24. vene yu bruki yu, ie zwakkie leki a mang sang beng mag prei Presidentje.

  Enne wie zijn die mensen dan die mij heel erg irriteren, waar wonen ze?


  Maak melding

 25. Hhahaaha afu jij bent een grote paarse ezel met een oranje lintje,maar ja daar kan je ook niets aan doen.
  Je hebt toch een uitkering in nederland?
  Daarom heb je zoveel tijd om hier slap te lullen.
  Jij durft niet in su te wonen he,lekker veilig daar in nederland,de foute dingen van ddbr goed keuren he.
  om jou moet ik alleen maar lachen,domme paarse ezel.


  Maak melding

 26. @ Brian
  U praat over EEN regering, ik praat over de Surinaamse mens en de staat Suriname. Het is in het belang van Suriname dat een regering, welke dan ook GEEN vijanden maakt en/of personen tot vijand benoemt. Suriname is een land met een geringe bevolking en dient daarnaar te handelen.
  Surineds dragen enorm bij (ook financieel)aan de Surinaamse samenleving en zijn GEEN VIJANDEN.
  Suriname moet af van afleidingsmanoeuvres en trucs, zoals het benoemen van VIJANDEN om de bevolking zand in de ogen te strooien.
  Suriname moet de problemen en de noden van de bevolking met experts oplossen, niet met partij-politieke zetbazen.
  Voorbeeld:
  Zetbazen die niet eens begrijpen wat een GRONDWETTELIJK VERBOD is. Deze zetbazen debatteren nog steeds of je zo een VERBOD, kan omzeilen met een gewone wet, zoals de amnestiewet. ELKE jurist kan hen vertellen dat dit NOOIT kan. Het Grondwettelijk VERBOD geld voor EEN IEDER in Suriname, inclusief de President en de Assemblee.
  Dit VERBOD wegnemen/ontkrachten kan ALLEEN MAAR door dit VERBOD uit de Grondwet te SCHRAPPEN, via een GRONDWETSWIJZIGING.
  Dus liever experts inzetten, vijanden dienen om de aandacht af te leiden van de werkelijke Surinaamse problemen.


  Maak melding

 27. Het Nederlandse onderwijs adopteren??? DOE HET NIET, DOE HET NIET!!! Zie daarvoor al de publicaties over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, ook van mijn hand. Het universitaire onderwijs is relatief ok. Maar alles daaronder is allang niet meer wat het geweest is. Het hbo is bijvoorbeeld van een lager niveau dan het mbo van pakweg 20 jaar terug. Volg a.u.b. het Finse model of desnoods het Belgische. Maar pas op, ook de Belgen willen veranderen terwijl iedereen in NL inmiddels weet wat de kwaliteit van het onderwijs in NL is.De Engelsen hebben tien jaar geleden ook het Nederlandse model van Nieuwe leren en competentiegericht onderwijs overgenomen. Vijf jaar later al kwamen zij er razendsnel op terug. (zoek op Google bijv. commentaar van prof. Michael Young, een Engelsman) Zie ook en vooral http://www.beteronderwijsnederland.nl (BON)
  Presley Bergen, bestuurslid BON


  Maak melding

 28. Dit is een groot voorbeeld dat de Pres DDB van Suriname niks te maken heeft met die bakras en bereid zijn om goede zaken met hun te doen. Het fout ligt bij de CDA en VVD Regering die de kat uit de boom willen kijken. Als of ze die kat met wortel en tak willen uitroeien. Ze hebben in 1980 zelf staats greep gepleegd en willen mijn President D.D Bouterse beschuldigen. Oke Nederland zegt dat DDB die staatsgreep gepleegd had, maar waarom houdt NL dan die dosier geheim, waarom wil NL dat niet openbaar maken ???????????????????????????????????????
  Ik hoop dat Pres DDB meer zaken met NL gaat doen, zodat het volk van NL ziet dat het fout niet bij hem ligt, maar bij de Regering van NL.


  Maak melding

 29. Wat er verder nodig is, is dat Surinamers leren hun nek uit te steken! Er is genoeg expertise maar op een of andere manier wil iedereen spelen op een zogenaamde zekerheid.

  Niemand wil falen, niemand wil gezichtsverlies lijden, etc. Al die academici zijn niet in staat zaken op een manier op te zetten dat al die hierboven genoemde zaken tot een minimum worden beperkt.

  Er is geen vooruitgang zonder offers, er is geen vooruitgang zonder tegenslagen. Er is geen groei zonder dingen los te laten.

  Als je kijkt naar waar er Surinamers zitten ( in Nederland) op welke posities. Als je kijkt tot welke informatie Surinamers toegang hebben is het bijna crimineel te noemen dat we er zo weinig rendement uit halen voor onze gemeenschap.

  Iedereen lijkt zich te willen distantiëren van onze gemeenschap en trapt er het liefste tegenaan. De expertise in het onderwijs die verloren gaat is een voorbeeld daarvan. Men is niet gewend proactief te zijn, te vechten voor een zaak.

  Zoveel van onze jongeren halen het niet op school en de zwarte docenten laten zich vanwege een hypotheek in de luren leggen binnen een verrot systeem.Vallen als eerste af en buiten de boot!

  Bied dan je diensten aan in je land, schrijf, publiceer, doe vrijwilligerswerk. maar in plaats daarvan staan ze allemaal aan de kant te schreeuwen over dit en dat wat niet goed in hun ogen is.

  Zelfde geval met de zaak over de regering in Suriname. Welke regering er ook is, wat kan JIJ doen los van die regering. Het gaat toch immers om het land en de mensen!

  Ik erger me groen en geel aan mensen die deze regering en welke regering dan ook als reden aanhalen om hun dikke vette kont tegen de krib te gooien.

  Er is genoeg marge, er is genoeg ruimte om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de gemeenschap en in die zin een verandering te brengen in zaken.

  Als Jozefszoon of desnoods eva haar zoon naar Nederland komt, laten ze de expertise die er is onder de Surinamers proberen te aan te boren/ gebruiken.

  Maar laten ze die gasten die alleen maar kritiek hebben en drogredenen aanvoeren om hun handen uit de mouwen te steken links laten liggen.

  Men zou eigenlijk moeten selecteren op motivatie en inzichten, trackrecords. Wat heb je behalve schreeuwen en klagen daadwerkelijk voor de gemeenschap gedaan.

  Als je geen vrijwilligerswerk hebt gedaan, niets heb uitgevreten behalve klagen, geen baan, geen inspraak. Opdonderen!

  Dat is mijn mening, anderen mogen daar anders over denken. Dat houdt de zaak levendig.


  Maak melding

 30. @Ik vraag me Af.

  Ook voor jou geld het volgende:
  – Zolang bouta pres is, keer ik, en vele anderen, niet terug.

  – surineds hebben zich letterlijk te pletter gewerkt om te kunnen zijn waar ze nu zijn, middels studie, een combinatie van, of door hard werken.
  Jij eist nu van de surineds, dat ze alles afbreken om Suriname op te bouwen.

  Het is jammer, maar de suri’s (de achtergeblevenen), degene die vinden dat ze de enige echte, waarachtige, rechtgeaarde suri’s zijn, die zullen het met elkaar moeten doen.
  Zelfredzaamheid, geloof in eigen kunnen, weet je nog!

  Dat is hun lot!
  Toen ze in het stemhokje hun stem uitbrachten, hebben ze geen rekening gehouden met de gevoelens van duizenden Surinamers die gevlucht zijn voor bouta.

  Vandaag mag niemand eisen dat de surineds, alles wat ze hebben opgebouwd, links laten liggen en abrupt naar su vertrekken om bout te helpen.

  Neen, dat feestje gaat mooi niet door.
  bouterse moet eerst verdwijnen, afstand doen van het presidentschap.
  Wegwezen.
  Haast is geboden, want de spoeling wordt dun vwb surineds die nostalgische gevoelens over hebben voor Suriname.

  Zelfs de verstokte paarse redimoesoes keren niet terug, je weet wel wie……

  Ik ben het met je eens:
  “Er is genoeg marge, er is genoeg ruimte om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de gemeenschap en in die zin een verandering te brengen in zaken.”

  Nu effe niet!


  Maak melding

 31. Esmerald,

  Vluchten voor Bouterse is de grootste fabel en grootste excuus dat men kan gebruiken.

  Je hebt geen liefde voor je land, je veinst dat gewoon. Niemand vraagt je om alles op te breken hoor.

  Surinamers in Nederland hebben de mond vol van liefde voor hun land en jij bent er net zo eentje. De ene wacht op de staatsloterij de andere wacht totdat de mensen die wel bleven gaan stemmen zoals JIJ dat wil. Je bent een dictator! je bent een verschrikking! een tiran en een verschrikkelijk arrogant mens.

  Blijf jij toch lekker waar je bent en ik hoop dat je gelukkig bent/wordt. Geloof me niemand ligt in Suriname wakker van je en laat staan dat men op mensen als jij zit te wachten. haha!

  Suriname gaat vooruit, niet dankzij grappenmakers als jij maar ondanks. Ook in Suriname heb je figuren zoals jij hoor. 60% van de planters is Haïtiaans. Er zijn er helaas een paar die jou moeten volgen of anders moeten leren de handen uit de mouwen te steken.

  aan praters en klagers zoals jij hebben we niets, verspilde energie.

  Nu effe niet? dan nooit niet! blijf waar je bent. Echt geloof me Suriname komt er wel hoor.

  Waarom moeten mensen in Suriname rekening houden met mensen die buiten Suriname wonen? wat is dat voor kolder? Ben je gestoord of zo?

  Houden anderen rekening met Suriname als ze in Nederland stemmen? geef me een grote brik hoor. Dit tekent je state of mind en bewijst dat Suriname jou echt niet nodig heeft, blijf weg!

  het trieste is dat figuren als jij, jezelf nog serieus nemen ook. als het niet triest was zou ik echt blijven steken in een harde lach.

  Jij wil in je ivoren toren voor mensen in Suriname bepalen wat goed voor ze is. Noemt mensen dom en achterlijk en verwacht dan respect te krijgen van diezelfde mensen. Wie is er dan dom?

  Suriname heeft geen behoefte aan mensen met nostalgische gevoelens. Suriname heeft behoefte aan realistische mensen. Nogmaals blijf met je nostalgie waar je bent en mijmer verder.

  Straks als de zaken gestroomlijnd zijn moet je niet komen zeuren. je hebt duidelijk je keuze gemaakt. je goed recht maar zeur dan niet verder.


  Maak melding

 32. @Ik vraag me af.

  Wat een triest antwoord.
  Maar goed je kunt niet anders.
  Ook jij zit vol haatgevoelens tegenover je landgenoten overzees.
  Deze mentaliteit maakt dat Suriname nooit vooruit komt.
  Haat, nijd en jaloezie daar ben je goed in, het druipt ervan af.
  Begin die mentaliteit van je te veranderen, want het siert je niet.

  Jij kunt niet voor een ander bepalen hoe die zijn/haar leven moet leiden.

  We komen en gaan wanneer het ons blieft.
  Bouw maar zelf het land op, met je grote mond.
  Laat zien wat je kunt.
  Als het zover is is dan komen we kijken wat je ervan hebt gebakken.
  Je hebt nog circa 2 jr om wintie te dansen voor die bouta.

  Dy’t huning ha wol, moat it stekken fan de bijen felle kinne.
  Men moet de consequenties van keuzes accepteren.

  Suc6


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.