De hete aardappel van acht december 1982

40

PARAMARIBO, 14 mei – Een gloeiend hete aardappel. Zo mag de zaak rond de Decembermoorden best wel omschreven worden. De behandeling is er ook naar, getuige het doorgeefspel op de laatste zitting van de krijgsraad. In technisch jargon en met zoveel woorden is te kennen gegeven dat de rechter geen kant heeft uit te gaan. Een sprankje hoop desondanks, wordt toch gegund.

Het strafproces is niet meteen stop gezet, wat toch het oogmerk was van het parlement. De optie is schorsing. Weliswaar een schorsing voor onbepaalde tijd, en dan alleen maar om het Openbaar Ministerie aan het werk te zetten. En daar zit het hem in. Het OM moet maar met een antwoord komen, dat kennelijk het sluitstuk zal vormen. De krijgsraad bedankt voor de eer en kaatst als het ware de bal terug. Het definitieve besluit is uitgesteld.

Wat nu precies bereikt is, hangt in de lucht. Een eerste merkbare uitkomst is een zekere stilte. Het hartstochtelijke over en weer is er even niet. Het doorschuiven van de zwarte piet heeft in elk geval dat tot stand gebracht. Dat het gebeurt ten overstaan van samenleving en wereldgemeenschap zal vast een prijs hebben. Hoe hoog die prijs zal uitvallen is nog niet te zeggen. Hoe het ook zij, de rechtsspraak in Suriname zal nooit meer zijn wat die was.


40 REACTIES

 1. Een laatste kans dat Nederland bedacht en gecoordineerd had tijden 10 jaren Nieuw Front om de President D.D Bouterse tevens de NDP Voorzitter alsnog uit te schakelen is helaas mislukt.
  Ik wil nu precies weten of Nederland nog door gaat met zijn sluwe/vieze politieke plannen?
  Dit is een slechte mentaliteit van de Bakra,s(Ned) die nooit willen opgeven en blijven maar doorgaan met slechte daden om zijn doelen te bereiken. Ik hoop dat ze nu ermee gaan stoppen en vergiffenis vragen aan het Surinaamse Volk voor die slechte gebeurtenissen van het verleden.
  Het is helemaal niet leuk om met vijandschap op de aarde te leven. Met vijandschap bereiken we niets.
  Maar met vriendschap kunnen we veel bereiken.
  We zijn allemaal kinderen van een God, dus Broeders en zusters, ongeacht ras, kleur, geloof, mooi of lelijk en ongeacht in welk land we geboren zijn.
  God is in alle levende wezens(mensen) aanwezig, dus we zijn allemaal goden. Wanneer U een mens een groot verdriet geeft, dan geeft U tegelijkertijd ook God verdriet. En wanneer U god verdriet geeft gaat U ook geen geluk ervaren. Ik denk dat iedereen geluk wil hebben. Niemand is met iets op de aarde gekomen tijdens de geboorte en niemand gaat ook met zijn rijkdom mee wanneer ze dood gaan. Alles blijft hier op de aarde achter.
  Het voorbeeldige gedrag en de dienstbaarheid aan U mede mensen/het volk zal in de gedachte van de andere mensen blijven(mensen zullen daarover praten) en het belangrijkste is de spirituele kennis dat ons zal redden tot bevreiding/verlossing.
  Geen arrogantie/geweldigheid spelen, maar klein gedragen om anderen te vergeven. Breng een heid op de wereld en geen verdeeldheid. In Suriname wou ik zeggen 1een volk, 1een natie en 1een Mega Combinatie. Wij willen Pres DDB.


  Maak melding

 2. De geschiedenis zal degene die dit allemaal in elkaar hebben gedraaid tot na hun dood achtervolgen let maar op mijn woorden.
  Een volk, of beter gezegd dwazen die blindelings achter een massamoordenaar, dictator en drugs crimineel aanlopen kennen de geschiedenis niet.
  Kijk maar naar Idi Amin, Papa dog, Hitler, Pol pot,Bokassa.


  Maak melding

 3. Een gloeiend hete aardappel van bijna dertig jaar oud, zo omschrijf ik wat hierboven staat.En deze aardappel zal nog jaren heet blijven. Het terugkaatsen van die bekende bal door de krijgsraad vooral in deze fase van de wedstrijd is niet vreemd, hebben we het over de dyijng seconds, addit time, who knows.
  Wat nu men nu kan of gaat koesteren, is hoop en hoop
  zegt men doet leven. De weg is nog lang, heel lang
  en de tijd zal leren!!!!!


  Maak melding

 4. @RADJKOEMAR RAMJARAM: Het enige plannetje wat Ned. op dit moment aan het beramen is, betreft het oppakken van je DDB en zijn 40 struikrovers zodra ze voet zet op Ned. grondgebied, en hen in een cel gooien van de extra beveiligde gevangenis in Vught, of afleveren bij het Internationaal strafhof in Den Haag met gratis logies en ontbijt in de Scheveningese gevangenis.


  Maak melding

 5. Radjkoemar Rajaram je slaat de spijkers op zijn kop.

  Nederland staat weer schaakmat, ze hebben alles geprobeerd om de grootste Surinaamse volksleider uit te schakelen, maar het mocht niet baten. De heer Bouterse is toch een betere strateeg.

  Waarom denk je dat Rutte heeft gereageerd als door een wesp gestoken.

  Trouwens het is geen hete aardappel hoor, het is een koude cassave, die allang had moeten beeindigd, ergo ze hadden dit nooit moeten opstarten. Alle weldenkende Surinamers zelfs de OGV had in 1999 geadviseerd om een waarheidscommissie in te stellen, omdat Suriname daar beter bij gebaat zou zijn.

  Ex-minister Assen had toendertijd in de ministerraad al voorgesteld om amnestie te verlenen omdat men Bouterse met een rechtszaak niet zou kunnen uitschakelen. Daarna werd hij door Vene weggewerkt uit de NPS.

  Voor wie het niet wil geloven het 8 dec. proces is einde verhaal, linksom of rechtsom,Jammer dat Mr. Valstein het niet direct durfde om de woorden niet ontvankelijk uit te spreken, waarschijnlijk hoopt ze dat ze ooit vervangen wordt waardoor een andere rechter dat mmag doen.

  Jammer van de belastinggelden die deze farce de belastingbetaler heeft gekost, Suriname had best wel een paar scholen mee kunnen bouwen.


  Maak melding

 6. Zijne Excellentie DD Bouterse president van de Republiek Suriname . Gaat u lekker op reis om de belangen van Suriname te behartigen en verstevigen . Wij wensen u veel Succes toe in Afrika . Ik hoop dat er goede zaken gedaan kan worden met de afrikaanse landen . Verder is de amnestiewet reeds aangenomen , en het proces zal gestopt worden , doordat de auditeur militiar niet tot straf-vordering zal kunnen overgaan .
  Zolang het openbaar ministerie geen straf vordert zal ook geen straf gegeven kunnen worden door de rechter .
  Bovendien blijkt hieruit dat de aansturing van de vervolgings , vanuit het ministerie van justitie plaats vindt . Nu er een andere reging zit , wordt de instructie gewijzigd van straf-vordering naar geen strafvordering . Vandaar dat men ook altijd had beweerd dat het een politiek proces is geweest . Begrijpen jullie dat nu aub. Staks komt er nieuwe wet-geving aan of de wet-geving wordt aangescherpt . Dat erop gericht is dat verdachten niet al te lang op een uitspraak moeten wachten , gebeurd dat toch , dan wordt de zaak geseponeerd .


  Maak melding

 7. Uitstel tot onbepaalde tijd. Het rechtssysteem is niet meer wat het was: het WAS toen OOK niet goed. Het was nimmer goed geweest. Als de rechter zelf heeft aangegeven dat onze grondwet aan herstel en verrijking toe is, kan men ook niet vanuit gaan dat onze rechtssysteem niet meer is wat het was. Een domme uitspraak. La me maar niet zeggen aan wie dat te wijten is. 25 jaren buregerregring bestaande uit welgezinden van de nabestaanden en Nederland heeft alleen maar ertoe geleid dat surinaamse banden met nederland perfect was, maar intussen mocht het volk en haar nationaal gevoel de afgrond in glijden. De media is reeds in handen van de frontgezinden, dus oprechte meningen van vooral de NDP worden aldoor negatief beoordeeld. Het zij zo… En veel success…


  Maak melding

 8. Het oogmerk van die omstreden wet door het parlement doorgevoerd was hoofdzakerlijk eigen belang, en dit soort rechtspraak en de mensenrechtenschendingen in dit 3e wereldland Suriname is al vanaf de onafhankelijkheid een feit, want dit land is door en door corrupt.


  Maak melding

 9. Merkwaardig besluit van de krijgsraad. Ik vraag mij af of het OM bevoegd is de Amnestiewet te toetsen simpelweg omdat het toetsingsrecht alleen is voorbehouden aan de rechter volgens de Grondwet. Het OM is niet belast met rechspraak maar met de vervolging!!!!
  Wie kan mij hierop een deskundig antwoord geven? Wie???


  Maak melding

 10. Maandag 14 mei 2012 om 05:11 uur, door Radjkoemar Rajaram; Maandag 14 mei 2012 om 11:57 uur, door Afu Sensie ;

  Jullie moeten hier niet doen, als of Suriname het KoningRIJK is van Bouterse en zijn corneuten. Zij hebben óók niet het beste vóór met Suriname. Allemaal uit eigen belang. Surinamers zijn géén haar beter dan dé Hollanders! Ja,ieder mens heeft fouten (kleine of grote) in zich. Surinamers leven over het algemaan normloos. Velen van hun,denken in de termen…ie sabie toch…ie sabie toch….wat schieten wij hiermee op ???

  Het Recht moet zijn beloop hebben. Niemand staat boven dé Wet en regel ! Suriname wens ik het aller bestte toe !

  Mie Loby Sranang Kodré Troe Troe….!

  Groet,Ram Ram,Goeda Hafies (Veel Wijsheid !!)


  Maak melding

 11. Radjkoemar Rajaram, jij en vele aanhangers van de NDP zijn heel erg dom. je schrijft:::Geen arrogantie/geweldigheid spelen, maar klein gedragen om anderen te vergeven. Breng een heid op de wereld en geen verdeeldheid. In Suriname wou ik zeggen 1een volk, 1een natie en 1een Mega Combinatie. Wij willen Pres DDB.

  ==arrogantie zou je eerst bij de President moeten zoeken.
  =De President heeft NOOIT de nabestaanden vergeven en maar roepen,,,,er gaan dagelijks mensen dood en er wordt niets daarover gezegd.
  ==President die tegenstanders staatsvijanden noemt
  =President die NOOIT naar de rechtbank is geweest om VERGEVING te vragen en zijn onschuld te bewijzen.

  PRESIDENT HEEFT VERDEELDHEID IN SURINAME GEBRACHT

  Dank zij het beleid van de vorige regering gaat het ook goed in het land. De bruggen die nu afgebouwd worden waren al BETAALD door de vorige regering.

  IK HOEF GEEN SCHURKEN, MOORDENAARS, OPLICHTERS DIE MET HUN GEWETEN VECHTEN EN MIJ KOMEN VERTELLEN WAT IK MOET DOEN.

  ==ALS MIJN “VADER” EEN MOORD HEEFT BEGAAN ZORG IK ERVOOR HEM ZELFS AAN TE GEVEN ZODAT HIJ ZIJN STRAF ZAL UIT ZITTEN EN VERGEVING GAAT VRAGEN.
  ””DIT NOEMT MEN RECHTVAARDIGHEID EN EERLIJKHEID.””


  Maak melding

 12. De decembermoorden hangen al jaren als een donkere wolk boven bout zijn hoofd. Deze moordpartij achtervolgt hem zelfs nog in het graf. Bout gaat de geschiedenis in als de president welke Suriname nooit had mogen hebben. Eén met Surinaams bloed aan zijn handen.

  Als de armen van vrouwe Justitia niet lang genoeg zijn (hetgeen ik mij niet kan voorstellen), dan zal hij electoraal terug zijn hok in gestuurd worden. Hij moet hoe dan ook het veld ruimen. En snel ook.

  Er is hoop dat die 18.322 Surinamers die op bout hebben gestemd, bij de volgende verkiezingen tot inkeer zijn gekomen. Het besef begint zoetjes aan door te dringen.
  Op Jennny Simons stemden er tijdens dezelfde verkiezingen 11.119 NDP’ers. Ook onder de NDP’ ers zijn er genoeg die weten wie fout en wie minder goed is.

  Weg met bout de schandvlek van Su.


  Maak melding

 13. Niks is merkwaardig, de DNA had zich niet moeten bemoeien met een lopende strafzaak ondanks alle waarschuwingen.
  Grondwet verbied het.
  Mocht er wel inmenging hebben plaatsgevonden dan heeft de voorzitter van de DNA m.i een probleem, zij had zich van te voren op de hoogte moeten stellen of zo’n ingreep niet indruist tegen de grondwet.


  Maak melding

 14. Ik ben het met Rajkumar Rajaram eens. Suriname moet er naar streven een volk, een natie en een MegaCombinatie te worden. Maar voorwaarde moet zijn dat de leiders integere mensen moeten zijn. Als we de huidige machthebbers onder de loupe nemen, dan zien ze dat ze allemaal een crimineel verleden hebben. Deze mensen hebben zoveel criminele daden verricht dat je ze nooit en te nimmer kan vergeven. Bouterse. Brunswijk, Somohardjo, de moordenaars van de december 82, Allibux, Doekhi , de dominee van Bouterse ,ga zo maar door. Deze mensen hebben het land en het volk verschrikkelijk benadeeld, dat je ze niet kunt vergeven. Zelfs God zal ze niet vergeven. Het zou ontzettend goed zijn eens een onderzoek te laten plegen naar de bezittingen van rijke Surinamers. Zij moeten kunnen aantonen hoe ze aan hun bezittingen en banktegoeden komen. Ook die ze naar het buitenland hebben geloosd. Het onderzoek is simpel uit te voeren in Suriname. Maar niet onder het bewind van rovers en moordenaars. God zij met het Surinaamse volk. De aanhangers van de NDP leven nog in de duisternis. Wanneer ze het licht aanschouwen zal het te laat voor ze zijn.


  Maak melding

 15. Beste kondremangs,
  Er wordt van alles aangehaald, dat anderen VERANTWOORDELIJK zijn voor de decembermoorden en al die verwerpelijke moorden, die in de jaren 80 hebben plaatsgehad…….terwijl de HOOFDPERSONEN(DiDiBrie, Ronnie en Salam) nu de macht in handen hebben…Ze hanteren het principe van:
  wie het kruis heeft, zegent zichzelf!!!!…..
  1 MORELE vraag aan alle sranangmangs/oema’s:
  Wie heeft de LEUGEN in de wereld geholpen?:
  ZE ZIJN OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN……..heeft 1 van jullie het gezegd???? od heeft DiDiBrie dat gezegd????
  Spiet kong!!!
  Straks zal bij de zg waarheidscommissie blijken, dat de slachtoffers ZICHZELF hebben doodgeschoten……Bovendien staat in 1 van de 10 geboden:
  GIJ ZULT NIET DODEN……dus hoe kunnen DiDiBrie en zijn geestelijke ezel,Meye, zichzelf dan Christenen noemen???
  Spiet kong, Kondremangs!!!
  TIME WILL TELL,Kondremangs!!!
  NOBRUYA


  Maak melding

 16. Maandag 14 mei 2012 om 12:12 uur, door TTheo
  Zijne Excellentie DD Bouterse president van de Republiek Suriname . Gaat u lekker op reis om de belangen van Suriname te behartigen en verstevigen . Wij wensen u veel Succes toe in Afrika . Ik hoop dat er goede zaken gedaan kan worden met de afrikaanse landen . Verder is de amnestiewet reeds aangenomen , en het proces zal gestopt worden , doordat de auditeur militiar niet tot straf-vordering zal kunnen overgaan .
  Zolang het openbaar ministerie geen straf vordert zal ook geen straf gegeven kunnen worden door de rechter .
  Bovendien blijkt hieruit dat de aansturing van de vervolgings , vanuit het ministerie van justitie plaats vindt . Nu er een andere reging zit , wordt de instructie gewijzigd van straf-vordering naar geen strafvordering . Vandaar dat men ook altijd had beweerd dat het een politiek proces is geweest . Begrijpen jullie dat nu aub. Staks komt er nieuwe wet-geving aan of de wet-geving wordt aangescherpt . Dat erop gericht is dat verdachten niet al te lang op een uitspraak moeten wachten , gebeurd dat toch , dan wordt de zaak geseponeerd .


  Maak melding

 17. Een mooi staaltje van passing the buck!

  Ondertussen, verkeerd de internationale gemeenschap (althans de leiders van deze gemeenschap) niet zoals enige infantiele landgenoten in een jubelstemming!

  Voor wat de nd(ebielen)p betreft, welke spijker is op de kop geslagen?! Wat heeft Nederland met de
  martelingen en moorden op 7-8 december 1982 te maken?!

  Martelen kan niet anders dan als grove mensenrechten
  schendingen aangemerkt worden! Het zou van de gekke zijn
  indien dit martelen als de gewoonste zaak van de
  wereld gekwalificeerd moet worden!!!


  Maak melding

 18. Sommige zien een afgrond waarin een trein dendert,

  Nou, dan ben je wel heel erg aan toe als je niet eens doorhebt dat de afgrond die je ziet eigenlijk de psychische toestand is waarin je verkeerd.

  Jongens, jongens blijven lachen, De soep of aardappel wordt niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend.


  Maak melding

 19. @AFU SENSIE: inderdaad de soep of aardappel word niet zo heet gegeten als die word opgediend, maar we weten ook dat op het moment dat de ratten het schip verlaten wil dat zeggen dat het schip zinkend is, ook al heb je het gevoel dat er niets aan de hand is.
  En wat je amatuer psychologische diagnose over de trein en afgrond betreft weet ik nu zeker dat je behoort tot de prassie osso wetenschapper, en houder van het nepotisme Award. Soso lobi…toedelidoki…..


  Maak melding

 20. @Parbo en @redimoesoedestroyer,

  Houden jullie eens op, om bout in de slachtofferrol te plaatsen. Hij is een dader en jullie zijn juist zijn slachtoffers. Oen opo oen ai!

  Er zijn meer dan genoeg Sranangmangs die deze foute president weg willen. Nieuws-sites die gebruik maken van Facebook hebben ook het ’thumbsup of like’ systeem.

  En ook bij die onderwerpen waar jouw president besproken word, zijn de ‘like’s’ voor elke anti-bout reactie niet van de lucht.

  Maar ja, Facebook collaboreert ook met die zogenaaamde staatsvijanden zeker. Dyeme…

  Overigens; hebben er maar 18.000 Surinamers op bout gestemd, de meerderheid van de kiezer ziet hem dus niet zitten. Zo gek zijn we dus niet.


  Maak melding

 21. Door acht december zijn de ogen van veel surinamer geopend , de martelingen die al meer dan honderd jaar plaats vonden door de colonisator zijn ze erachter gekomen dat ze de leugens van aardappelland met zijn handlangers in su niet meer zullen accepteren .
  dus Suriname heeft geen boodschap aan de hete aardappel .


  Maak melding

 22. Beste kondremangs, LAATSTE NIEUWS:
  Die geestelijke ezel van DiDiBrie komt tot inkeer. Nu DiDiBrie nog……..

  Bisschop Meye biedt verontschuldiging aan
  Tuesday 15 May

  PARAMARIBO – Bisschop Steve Meye van de Gemeente Gods Bazijn heeft vandaag zijn verontschuldiging aangeboden voor zijn uitspraak op 5 mei tijdens de massameeting van de coalitie op het Onafhankelijkheidsplein. Bij die meeting heeft hij bepaalde groepen binnen de samenleving staatsvijanden genoemd. Meye zei toen letterlijk: “Figuren die opzettelijk niet meewerken aan verzoening moeten geïdentificeerd en aangepakt worden als staatsvijanden.”

  Meye zegt dat zijn toespraak bestemd was voor alle partijen. Voor- evenals tegenstanders van de aangenomen amnestiewet moeten zich realiseren dat zij bezig zijn met polarisatie en verscheuring van het volk. Als alle partijen, van jongeren tot DNA-leden er niet aan meewerken, zal er nooit verzoening als doel bereikt worden. De bisschop zegt dat hij begrepen heeft dat zijn uitspraak van “staatsvijanden” pijn heeft gedaan. Ook collega’s hebben hem erop hebben geattendeerd dat het een zeer ongelukkig uitspraak is geweest.

  Meye benadrukt dat het Godswoord zegt dat als je door uitspraken mensen pijn doet, je bereid moet zijn hiervoor vergeving te vragen. De geestelijke voelt zich niet te groot om vergeving te vragen voor die uitspraken.

  En Meye, adviseer Bouterse om dat nu ook te doen. dan doe je tenminste nog wat voor je 6000 SRD per maand…..
  TIME WILL TELL,Kondremangs!!!
  NOBRUYA


  Maak melding

 23. Maar ik neem Stevie W. maar met een korreltje, ik bedoel een kilo zout, want als de vos de passie preekt, moet de boer op zijn ganzen passen.


  Maak melding

 24. Beste broer, NOBRUYA

  Ik denk niet dat het uit de grond van zijn hart komt.Het is meer een GELDKWESTIE.Weet je dan niet hoeveel paarse stommelingen van God’s Bazuin eruit zijn gestapt.Die sekte wordt steeds minder en minder.Hij huilt nu om het geld dat niet meer binnenkomt als collecte.Het tiende deel van de domme krachten zal hij ook niet meer ontvangen.Deze man is duidelijk de slang die God op aarde heeft geworpen om te regeren in de 1000 jaren.Hij heeft zoveel achter zich kunnen krijgen.Heeft Jezus willen nadoen door zieken te genezen.En dat maar ook voor een paar dagen.Dan moet je weer terug gaan en nog eens uitgeven.Zo blijf je maar aan de gang.Waarom kunnen zij geen doden opwekken.Dat heeft Jezus toch kunnen doen.
  Heb je intussen het laatste nieuws gelezen op Starnieuws.Men is bezig het vonnis op papier vast te leggen.Onze advocaatje heeft al een stevige loesbere van onder en van boven.Er komt al rook uit.Het wordt te heet.Mischien heeft Steve Meye ook in opdracht van baas gehandeld.Denkende dat het volk daarmee rekening zal houden.Het is inderdaad :TIME WILL TELL, famirie.
  A bigi dei ai doro.
  Wij zijn wachtende.

  Danitia


  Maak melding

 25. @Danitia,

  Ik ken ze…..aan de vruchten zal je ze herkennen, die valse zg predikers….en tot nu toe zijn er voor ons volk alleen maar WRANGE vruchten geoogst in de periodes van DiDiBrie en co; zowel in de jaren 80 als dictator en hij is ook niet veranderd in deze periode….Daarom had ik ook het cellnr. van barbamang(Kanhai) op WKN gezet…want de WRAAK van DiDiBrie zal behoorlijk zwaar voor ze zijn….want hun judasloon hebben ze voor de zg amnesia-wet(vergeet wet) gehad…remember Asna Kanhai? dochter van… als ambassadrice in India…….
  Daarom blijf ik zeggen:GADO NE SRIBI…..er zal GERCHTIGHEID moeten plaatsvinden voor ALLE wandaden olv DiDiBrie en co; NIET alleen voor 8 december 1982 alleen!!!!!!
  Meye is echt een awari domri…..net zijn vader Putsi….
  Indien DiDiBrie het ECHT met het Surinaams volk en Suriname MEENT; dan zal hij ECHT op zijn knieen gaan en VERGIFFENIS vragen voor ALLES wat is misgegaan onder zijn leiding in ons land.Bovendien moet hij dan ,als ieder ander, BEREID zijn om VOOR de rechter ZIJN vonnis aan te horen en daarna te ondergaan.
  Ik voel mij NIET beter of verheven dan wie dan ook; maar ik GELOOF en VERTROUW op God ,dat ALLES goedkomt. De mens wikt ; maar God beschikt……
  Misschien maken wij het NIET meer mee, dat het bovenstaande gaat gebeuren….maar ik zal, in dat geval, toch de VERGEVINGSGEZINDHEID, die de mens heeft meegekregen, MOETEN demonstreren en kunnen zeggen tegen de moordenaar van mijn zwager:IK VERGEEF JE!!!
  Maar zolang er door DiDiBrie en co getracht wordt de Rechtstaat Suriname te ondermijnen, ZAL ik blijven strijden voor GERECHTIGHEID in Suriname; hoe klein mijn bijdrage ook mag zijn…….
  GADO DE WI FESI MANG, @Danitia!!!
  TIME WILL TELL,Kondremangs!!!
  NOBRUYA


  Maak melding

 26. Sommige posters hebben totaal geen fatsoen en plaatsen de meest walgelijke en mensonwaardige teksten. Zoals de idioot:
  Dinsdag 15 mei 2012 om 12:33 uur, door sang seng


  Maak melding

 27. Danitia en NoBruya hebben hun een tweetje, kom lachen, het is als de lamme leidt de blinde, dumb and dumber.

  Maak je niet druk Bisschop Meye heeft zijn verontschuldiging aangeboden, daar is hij niet te groot voor.

  Jullie wisi atie en blaka ati suma weten niet eens wat verontschuldiging betekend, laatstaan vrede en verzoening. Dat zijn termen die jullie niet kennen en ook nooit zullen kennen.

  Die didibri heeft jullie ziel in zijn klauwen.


  Maak melding

 28. En toen werd onze AFU EDE SENSIE wakker en nog slaapdronken plaatse HET weer een zwakzinnige posting die natuurlijk weer getypeerd kan worden als een kokende mix van moreel gezwam, waar je een ranzige smaak aan overhoud.

  En AFU EDE SENSIE correctie Didibri DDB heeft vlgs mij jou en de rest van het NDP stemvee in zijn klauwen, want wij zijn van de ABB weet je nog wel?( En ik ga er zondermeer vanuit dat je met Didibri DDB bedoelt, want een andere bestaat niet)


  Maak melding

 29. @afoe,
  ga je lagere school afmaken en ga leren BEGRIJPEND te lezen, voordat je tussen grote mensen komt balken!!!!
  DiDiBrie is Bouterse by the way, als je dat niet doorhad; maar ja garnalenhersenen kan je niet kwalijk nemen!!!
  TIME WILL TELL,Kondremangs!!!
  NOBRUYA


  Maak melding

 30. Voor wie het niet wil geloven het 8 dec. proces is einde verhaal, linksom of rechtsom,Jammer dat Mr. Valstein het niet direct durfde om de woorden niet ontvankelijk uit te spreken, waarschijnlijk hoopt ze dat ze ooit vervangen wordt waardoor een andere rechter dat mmag doen.

  Jammer van de belastinggelden die deze farce de belastingbetaler heeft gekost, Suriname had best wel een paar scholen mee kunnen bouwen.

  Waarvan akte!


  Maak melding

 31. Beste Kondremangs,
  Hier het BEWIJS hoe die beesten van DiDiBrie tekeer zijn gegaan in het huis van Kamperveen aan de Sneiders Howardstraat……..en @paraman,kom me niet zeggen, dat die foto’s NIET waar zijn.Was je erbij????? Want ik heb de ravage met mijn EIGEN ogen gezien. Dus ga een eind fieten met je farce en poppenkastverhaal en doe dat samen met DiDiBrie en co……zo niet; go dong ini wang tingi gotro!!!
  TIME WILL TELL,Kondremangs!!!
  NOBRUYA

  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2792936516732.111465.1657995393&type=1


  Maak melding

 32. Wacht ff dus na 30 jaar is de ravage intact gehouden.. of staat het huis sinds die tijd leeg…. ???? Ik snap de foto’s ff niet…. ziet er idd heftig uit….


  Maak melding

 33. Nee, @Vanity, die foto’s zijn gemaakt, voordat het huis in 1983 opgeruimd cq hersteld was. Dit was de ravage, die aangericht was door de militairen, die Andre Kamperveen waren gaan halen.
  Die granaathuls is nog steeds bewaard als bewijs voor het 8 decembermoordenproces cq herinnering voor de donkere dagen toen in Suriname…..
  Nu willen de Fort Zeelandia als bewijslast vorderen…maar er zijn nog meer bewijzen tegen de daders van 8 december…….
  TIME WILL TELL,Kondremangs!!!
  NOBRUYA


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.