Krijgsraad schort strafproces op: “Inmenging”

157

PARAMARIBO/BOXEL, 11 mei – Het strafproces rond de decembermoorden wordt opgeschort. Dit heeft de krijgsraad beslist tijdens de zitting te Boxel. Volgens krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor is er wel degelijk sprake van inmenging van buitenaf, vanwege de invoering van de amnestiewet. Deze wet is bovendien in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Het Openbaar Ministerie moet uitzoeken of de inmenging legitiem is.

De krijgsraad acht zich bevoegd de amnestiewet te toetsen en heeft dit ook gedaan. De belangstelling voor de zitting was buitengewoon groot. Familieleden reageerden teleurgesteld, omdat er nu geen zicht is op wanneer het proces doorgaat. Suriname heeft geen Constitutioneel Hof. President Desiré Bouterse heeft wel steeds gepleit voor de instelling. Maar als verdachte heeft hij er nu alle voordeel aan, dat het er niet van komt. Duidelijk is wel dat de krijgsraad de amnestiewet niet als bindend aanvaard.


157 REACTIES

 1. en nu, hoe verder?
  Schorsing betekend zoveel als nooit mere ter sprake brengen want saboteren en intimideren daar zijn ze goed in


  Maak melding

 2. Opvallend is dat de Krijgsraad wel een voorschot neemt op de constitutionele toetsing door in elk geval te concluderen dat de Amnestiewet in strijd is met internationale verdragen! De Krijgsraad somt echter niet op om welke verdragen het hier gaat. Dit is jammergenoeg een marginale toetsing. Dit is een gemiste kans voor de Krijgsraad deze omstreden wet dan gewoon buitenwerking te stellen en het strafproces onverkort voort te zetten.


  Maak melding

 3. Volgens krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor is er wel degelijk sprake van inmenging van buitenaf, en is de wet bovendien in strijd met internationale verdragen.
  Dit zijn 2 belangrijke uitspraken. Dus rechtszaak moet hervat worden en na uitspraak. dus schuldigverklaring van de moordenaars moet het Constitutioneel Hof maar bekijken of de amnestiewet rechtsgeldig is en toegepast moet worden. Eerst dan kan er sprake zijn van amnestie. Maar voor mij ook dan geen amnestie maar opsluiting voor de rest van hun misselijkmakend leven.

  ps heb je de boodschap gehoord van moordenaar Bouterse via het kabinet van de president. Wederom een bewijs van zijn psychopatische karakter. Kortom Bouta is niet alleen een moordenaar, folteraar, drugshandelaar maar daarbij geestesziek.


  Maak melding

 4. Effe geduld. Volgens mij is CHof genoemd, alleen mbt de onschendbaarheid van een wet. Echter volgens verdragen die deel uitmaken van de Sur.rechtsorde mag de wet niet in strijd zijn met mensenrechten!

  T.a.v. schending van mensenrechten bepaat de grondwet dwingend dat de wet in casu niet van toepassing is.

  De rechter dient dan de wet op dat punt te negeren.


  Maak melding

 5. De rechters hebben volgens de grondwet het recht de amnestiewet te toetsen. Zij erkennen dat, en besluiten vervolgens niet overeenkomstig de grondwet te handelen. De rechters hebben de nabestaanden van de slachtoffers van 8 december 1982 extra leed bezorgd. Denken de rechters, dat op korte termijn het Constitutioneel Hof gevormd zal worden met medewerking van de hoofdverdachte? Laffe rechters schuiven de waarheidsbevinding op de lange baan. Hebben de rechters soms viereneenhalf jaat lang met hun edele delen lopen spelen? Suriname is een bananenrepubliek met een laffe rechterlijke macht!


  Maak melding

 6. Er zijn internationale juridische waarnemers op dit proces aanwezig. Die houden de vinger aan de pols. Bouterse kan niet rustig gaan slapen……..


  Maak melding

 7. jaja mensen,

  we hebben er zo naar uitgekeken. maar nu zijn het onafhankelijke rechters die deze beslissing hebben
  genomen.
  Deze rechters zijn op geen enkele wijze bedreigd door
  wie dan ook.
  Dus we moeten ons allen schikken ( de zogenaamde betweters hun monden zijn nu wel gesnoerd door onafhankelijke rechters) naar deze beslissing.

  De volgende stap is het Constitutioneel hof.
  Dan had de regering Venetiaan maar haar werk beter moeten doen. Dan was dit het Constitutioneel hof reeds lang geïnstalleerd dan had er dus ook nu een eindbeslissing genomen kunnen worden.
  Nu zijn we weer terug bij af.


  Maak melding

 8. Stap voor stap wordt de veroordeling opgebouwd. Het is een goeie zaak om het zorgvuldig te doen. Nu staat vast dat de amnestiewet in strijd met internationale mensenrechtenverdragen is. De wet heeft in kracht ingeboet. De Krijgsraad heeft het proces niet gestopt alleen maar opgeschort. Het hof kan er binnen een jaar zijn echter de hoofdverdachte heeft er geen belang bij dus het zal nog wel even duren maar het zwaard van Damocles is niet gevallen maar hangt nog steeds boven het hoofd van de 24 verdachten. Tevens impliceert het dat Bouters voor jaren president moet blijven om de oprichting van het hof tegen te houden.
  De bal is jammer genoeg bij de hoofdverdachte.


  Maak melding

 9. Nu zijn de VN Brussel en Washington aan zet.
  Alle Internationale hulp en contacten verbreken totdat DDB en zijn 40 struikrovers met recidiverisico achter slot en grendel zitten.


  Maak melding

 10. De krijgsraad wil dat het Openbaar Ministerie gaat uitzoeken of er inmenging mocht plaatsvinden in een strafproces dat al gaande was. De bal is dus terug bij auditeur militair Roy Elgin. Het Openbaar Ministerie had eerder gesteld om te wachten tot het constitutioneel hof is ingesteld. Volgens Elgin kan de krijgsraad de amnestiewet niet toetsen. De krijgsraad is het hier niet eens mee.

  De president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, bleef lang stilstaan bij artikel 131 van de grondwet. Dit artikel luidt als volgt:
  1. Er wordt in Suriname recht gesproken in naam van de Republiek.
  2. Geen feit is strafbaar dan op grond van een daaraan voorafgaande wettelijke bepaling.
  3. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.

  Uitzoeken
  Het Openbaar Ministerie moet uitzoeken of inmenging door de amnestiewet is toegestaan. Dit kan ook getoetst worden door het Hof van Justitie. Dan dan heeft de krijgsraad het 8 december strafproces geschorst. Tegen dit besluit mogen de verdachten in hoger beroep gaan. Daarvoor hebben zijn veertien dagen de tijd.

  Nabestaanden zijn niet gelukkig met het besluit van de krijgsraad. Zij vinden dat om de zaak heen gedraaid wordt. Nabestaanden hadden een duidelijk besluit van de krijgsraad verwacht. Nu is er toch geen duidelijkheid gekomen in de zaak.
  starnieuws


  Maak melding

 11. Winstpunt: de Krijgsraad is het niet eens met de auditeur-militair Roy Algin of Elgin. Terecht! Elgin had (hoe stom kan je zijn) gepleit voor niet – ontvankelijkheid. De Krijgsraad heeft voorzichtig geoordeeld.


  Maak melding

 12. mariolo zei:”Dit zijn 2 belangrijke uitspraken. Dus rechtszaak moet hervat worden en na uitspraak. dus schuldigverklaring van de moordenaars moet het Constitutioneel Hof maar bekijken of de amnestiewet rechtsgeldig is en toegepast moet worden. Eerst dan kan er sprake zijn van amnestie.”

  Radja zegt: Amnestieverlening is niet het terrein van de rechter. Overigens, Deze rechter heeft zich uitgelaten over de amnestiewet door te stellen dat deze in strijd is aan verdragen waaraan Suriname is gebonden. Zij had dus de wet links moeten laten liggen.Deze rechter heeft inzake de Toescheidingsovereenkomst de vreemdelingenwet, een formele wet, buiten toepassing gelaten , omdat die in strijd was met artikel 5 lid 2 van de TO, een ieder verbindende bepaling. Waarom laat ze nu na om de amnestiewet, die ook in strijd is met verdragsrecht,nochtans haar bevinding, buiten toepassing te stellen? Deze vraag moet haar gesteld worden!


  Maak melding

 13. Mensen even denken:

  =Bouterse is nooit naar de rechtbank geweest om het tegendeel te bewijzen
  =Bouterse heeft de laaste maanden uittingen gedaan die je in de jaren 80 doen denken.
  =Bouterse heeft een geestelijke leider die samen met hem de tegenstanders van de amnestie STAATSVIJANDEN noemen
  =Zijn jurist mevr. van Dijk-Silos had al aangegeven dat er inmenging was

  Reken maar zelfs uit dat dit zou gebeuren en men het zou opschorten.
  zolang Bouterse de macht heeft is ook de vraag hoelang men zal wachten om een Constitutioneel Hof in het leven te roepen.
  =Bouterse kan een ding wel doen, een wet maken als zijn goede vriend van Venezuela om altijd aan de macht te blijven.

  Jammer voor land en volk.


  Maak melding

 14. Radja ben het dus meet je eens. Vandaar dat ik ook zei dat de rechtszaak hervat moet worden.(Nu dus.) Amnestiewet is voor na de rechtszaak en dan dient bekeken te worden of deze in strijd is met internationale verdragen. En zal dus verworpen moeten worden…dus géén amnestie!!
  Daarbij is er ongrondwettelijk gehandeld vanwege inmenging.
  De wens is de vader van de gedachte maar ik denk dat nu alleen gekeken wordt door auditeur militair Roy Elgin of door deze wet sprake is van inmenging waarna het strafproces weer kan beginnen.
  Maar eigenlijk zie ik geen enkele reden waarom het strafproces nu geschorst is. Uit wat je verneemt van krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor zie je alleen maar redenen om door te gaan. Vreemd!!!


  Maak melding

 15. Euhhhhhh, ja had niks anders verwacht in onze banarepubliek Hahaha…..

  Verdomme wat een zooitje hmmmmm…
  Maarja als iemand zo zit te hopen op een amnestie wet dan wilt dat ook wat zeggen of nie?

  Onze lieve prseident is gewoon guilty en wilt graag met een schone lei beginnen.
  Mag hij dat niet want merendeel heeft deze semi indiaan wel op de troon gezet.
  Klink wel wat negatief maar ja wat moet je zeggen en denken…..
  Sterkte voor alle families die graag iets anders hadden verlangt te horen.

  Maar kop op we geven niet op:
  Mijn doel is om onze lieve president en zijn mee eters zolang mogelijk te kwellen.

  Fijne dag en Tt de volgende keer. Ga in mijn hangmat liggen en effe dom staren naar een koe!

  Grtn Piet


  Maak melding

 16. Ik lees weer iets anders op starnieuws mensen :Het 8 december strafproces wordt geschorst totdat een besluit is genomen over de inmenging in het strafproces. De auditeur militair Roy Elgin moet zich hierover nog uitlaten. De president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor zegt dat volgens de grondwet de rechter de amnestiewet wel mag toetsen. Zij verwijst naar artikel 144, 106 en 137 van de grondwet. Valstein wees erop dat de nationale wet niet strijdig is met internationale verdragen die gelden voor Suriname. De krijgsraad acht zich niet bevoegd om een eindbeslissing te nemen over de amnestiewet. Dit dient te gebeuren door het constitutioneel hof.


  Maak melding

 17. Een heel goede en een toffe beslissing van de Krijgsraad.
  Ik ben 100% eens met U en nog bedankt. God Bless.
  Viese politiek van Ned/Nederlanders(Sur Afk) die alleen negatief over mijn/Sur President D.D Bouterse gingen schrijven en uitkraaien en ook Sur reakties constant negatief gingen beoordelen dachten dat ze gaan lukken om de strafproces te beinvloeden, maar helaas is hun niet gelukt en nu weten we ook allemaal wie de staats vijanden van Sur zijn. Wie niet van Sur houden en ook wie niet van de Pres DDB houden. Jullie reakties dient als een bewijsmateriaal in de toekomst. Wie de waarheid niet wil begrijpen. Het is nu de tijd voor die mensen om te bekeren en een in hindi woord (Desh Bhakt) een dienaar van Uw mooi land Suriname te worden. Dus bescherm en verdedig Uw land tot de dood. En God gaat U zegenen.


  Maak melding

 18. Speciaal voor: Radjkoemar Rajaram:

  De dood van 15 mensen op 8 en 9 december 1982 in Suriname is het grootste dieptepunt in de geschiedenis van het jonge land (1975). De martelingen van en de moord op verklaarde critici van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse, kortweg de Decembermoorden, verstomden de Surinaamse samenleving en verlamden het land. De nabestaanden van slachtoffers moeten mogelijk nog lang wachten tot ze weten of het strafproces doorgaat, zo bleek vandaag bij een zitting.
  In de ochtend van 8 december 1982 werden in hoofdstad Paramaribo mensen van hun bed gelicht en gearresteerd. Het ging om journalisten, advocaten, hoogleraren, zakenlieden, twee reeds gedetineerde militairen en een vakbondsleider. Bij een aantal arrestaties werd grof geweld gebruikt en er werd ook geschoten. De arrestanten kregen vaak geen tijd om kleren aan te trekken.

  Militairen vernielden de woningen van enkele verdachten. Militaire bewakers hielden familieleden enige tijd in hun huizen. Op verschillende plekken in de stad werd brand gesticht, zoals in het radiostation ABC en het gebouw van De Moederbond, de grootste vakbond. Uit bewaard gebleven opnamen van mobilofoonverkeer is gebleken dat de branden door militairen waren gesticht en dat er ook opdracht was gegeven ze niet te blussen.

  De verdachten werden naar Fort Zeelandia gebracht, het voormalige Nederlandse fort dat diende als hoofdkwartier van de opperbevelhebber en couppleger Bouterse. Die verscheen op 8 december ’s avonds op de Surinaamse televisie met de mededeling dat met de actie een poging tot een staatsgreep was verijdeld. Een van de arrestanten, Jozef Slagveer, verscheen zwaar gehavend in beeld met een ‘bekentenis’ over een voorbereiding van een coup.

  In de nacht van 8 op 9 december werden in de stad regelmatig schoten gehoord. Op de ochtend van 9 december werden bij het mortuarium lijken afgeleverd in zakken. Honderden mensen hadden zich er verzameld en militairen moesten in de lucht schieten om de orde te bewaren. Bouterse zei later dat de 15 ‘op de vlucht’ waren neergeschoten.

  Het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) meldde in februari 1983 op basis van ooggetuigenverslagen details over de verminkte lijken. Nagenoeg alle lichamen vertoonden sporen van zware mishandeling en alle lichamen hadden kogelgaten, vaak tientallen en vaak ook in borst en buik. De lijst vermeldt ingeslagen tanden, gebroken ledematen, ingesneden tongen en een afgeschoten scrotum.


  Maak melding

 19. @radjkoemar ,Als een van je naaste familielid. was neergeknald in de jaren 80 door deze bandieten van Bouta en crew ,dan zou je nu anders piepen.Wake up man.Het recht zal zege vieren al moeten wij doorheen al die modder gaan ploeteren.FRIDOM FIGHTER.. DUS niet zeiken over je bekeren ,het is allemaal NONSENS praatjes.


  Maak melding

 20. Henk Molenaar, waar was u de afgelopen 30 jaar van mijn leven om ons, jong suriname te komen vertellen over datgene wat u hier allemaal verteld ? Ik lees op waterkant.net weer iets anders, dan wat er op Starnieuws geschreven wordt.

  Tegenstrijdige bericht geving: waterkant.net wordt in nederland beheerd, die schrijft ” Volgens krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor is er wel degelijk sprake van inmenging van buitenaf, vanwege de invoering van de amnestiewet. Deze wet IS boevendien IN STRIJD met internationale mensenrechtenverdragen ”

  STARNIEUWS is een kritische krant en wordt vanuit Suriname beheerd, die schrijft : “De president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor zegt dat volgens de grondwet de rechter de amnestiewet wel mag toetsen. Zij verwijst naar artikel 144, 106 en 137 van de grondwet. Valstein wees erop dat de nationale wet NIET STRIJDIG is met internationale verdragen die gelden voor Suriname.

  Eerst was de DNA een corrupte bende, niet democratisch, wat hebben jullie nu te zeggen over de rechters ??? Ow, ik hoor ze al…ZE ZIJN ONDER DRUK GEZET…Succes met SPONGETJE. laat hij maar in DEN HAAG een verzoek indiennen.


  Maak melding

 21. Met deze conclusie van inmenging van de rechtsgang, heeft ze duidelijk laten blijken wat voor een domme figuren zoals een Panka een Missikaba en die hielenlikker van Bouva en de rest van die paarse bende wel zijn, om met die Amnestiewet aan te komen, en zijn hierdoor duidelijk voor schut gezet, toch nog voldoening, en nu nog een goed einde van dit proces, ook al kan het nog even duren.


  Maak melding

 22. hans
  potie hans weet niet dat bout de vruchten van vene plukt.

  Maar ja dit had ik al voorspeld,die elgin is volgens mij omgekocht of bedreigd.


  Maak melding

 23. Deze zaak zal de samenleving altijd gijzelen zolang geen oplossing wordt gevonden,die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.Met wetten alleen kan men het volk nooit gerust stellen.


  Maak melding

 24. Tony Rebel het klopt. Er is inderdaad sprake van tegenstrijdige berichtgeving. We wachten op de enige juiste berichtgeving. De rest van je betoog laat ik voor wat het waard is.


  Maak melding

 25. Duidelijk is wel dat de krijgsraad de amnestiewet niet als bindend aanvaard. Deze wet is bovendien in strijd met internationale mensenrechtenverdragen….dit zegt volgens mij genoeg……

  Ik heb nog steeds hoop dat de LAFFE MOORDENAARS hun verdiende straf gaan krijgen…..


  Maak melding

 26. Tony Rebel: “Henk Molenaar, waar was u de afgelopen 30 jaar van mijn leven om ons, jong suriname te komen vertellen over datgene wat u hier allemaal verteld ?”

  Ik wist niet dat het geven van voorlichting aan jonge Surinamers over de geschiedenis van hun land tot mijn takenpakket behoorde.


  Maak melding

 27. MIJN vraag aan de tegenstanders is 1 krijgen jullie internationaal te vreten , worden jullie op je ziek bed internationaal verzorgt , worden jullie gehoort internationaal .
  Waarom gaan jullie niet internationaal wonen als suriname met zijn wetten niet goed is .
  rotten jullie dan op naar het buitenland , dan zullen jullie zien wat internationaal betekend .


  Maak melding

 28. @Henk Molenaar waarom is Jong Suriname ( de jeugd ) zo verdeeld ? Omdat we meerder versies van het verhaal hebben gehoord. De ene groep zegt : Was om een tegencoup te verijdelen, Bouterse groep vs Rambocus groep..
  De andere groep waar jij in zit : pure moord etc…

  Om duidelijk te zijn : Ook IK vind dat Bouterse terecht moet staan om verantwoording af te leggen van datgene dat er is gebeurd.

  Als het allemaal zo duidelijk is dat Bouterse verantwoordelijk is voor de december moorden, is dan mijn vraag : WAAROM HEEFT NIEMAND ( NF regeringen ) DE AFGELOPEN 30 niks gedaan ? Het werd jaren gebruikt om propaganda mee te maken tijdens de verkiezingen. IN 2007 zijn er Nederlandse politie en mariniers in Suriname geweest om de A-team in het diepste geheim te trainen Bouterse te arresteren. Venetiaan zij toen, nee we doen het niet..

  En zo zijn wij mee opgegroeid…Decembermoord = politieke propaganda = nederlandse inmenging..

  Democratie in Nederland : VVD-CDA-PVV

  Democratie in Suriname : NDP-PL-A-combinatie

  Er worden Koerden vermoord en gemarteld in en rond Turkije, Nederland ontvangt de Turkse president en zegt : Let’s talk Bussines…


  Maak melding

 29. Het strafproces over de decembermoorden in Suriname is opgeschort, dat heeft de krijgsraad vandaag besloten. Lees hier de reacties.

  Human Rights Watch-woordvoerder Reed Brody

  ‘Dit lijkt een nieuwe horde die nabestaanden van slachtoffers moeten nemen om gerechtigheid te krijgen voor wat er is gebeurd. Suriname heeft de plicht recht te doen aan de slachtoffers, om Bouterse en de andere verdachten te vervolgen. De misdaden zijn te erg om amnestie voor te krijgen. We hopen dat de strafzaak alsnog doorgaat.’

  Woordvoerder Ruud Bosgraaf (Amnesty International)

  ‘Het is niet ideaal. Amnesty had het liefst gezien dat de krijgsraad had gezegd dat het proces over de Decembermoorden gewoon kan doorgaan. Wij vinden dat de amnestiewet in strijd is met internationale verdragen. Aan de andere kant had het proces ook definitief van de baan kunnen zijn. Dat is nu gelukkig niet het geval. Het kan wel lang duren, voordat er meer duidelijkheid is. Een constitutioneel hof moet nu een beslissing nemen en dat is er nog niet in Suriname.’

  Romeo Hoost, voorzitter Comité Herdenking Slachtoffers Suriname:

  ‘We vinden de beslissing van de krijgsraad zeer teleurstellend. Het lijkt er nu toch op dat een misdadiger zijn straf gaat ontlopen en dat kan niet. We laten het er niet bij zitten. Mocht ervoor gekozen worden de amnestiewet te laten toetsen door het nog op te richten constitutioneel hof, dan geeft dat ons de gelegenheid naar een buitenlandse rechtbank te stappen. Zo kan het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de Surinaamse regering dwingen Bouterse te vervolgen. Ook kunnen we naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dan moet de aanklacht worden aangepast van moord naar misdaad tegen de menselijkheid.’


  Maak melding

 30. @Henk Mooi en waar allemaal : China , Israel, Amerika (GuantanamoB), Turkije..ga zo maar door, schending van mensenrechten…maar nogsteeds krijg ik geen reactie op wat ons bezig houdt…


  Maak melding

 31. Heel erg misleidend artikel.

  Dit is NIET wat de rechter heeft gezegd.

  De Rechter heeft duidelijk gezegd dat ze niet kan oordelen als de amnestiewet tegen de grondwet is want ze is daartoe niet bevoegd, vandaar dat ze het weer heeft verwezen naar de Auditeur Militair die het mag gaan uitzoeken.

  De Rechter heeft duidelijk gezegd dat volgens haar de Amnestiewet niet in strijd is met internationale verdragen.

  Wat de rechter dus in feite zegt, is dat de AM mag uitzoeken als de amnestiewet tegen de grondwet is, die heeft al een oordel geveld nl, het CH zal dat moeten doen en hem moeten adviseren.

  Nu weten we allemaal dat er nog geen CH is. De verdachten mogen in hoger beroep gaan tegen dit besluit en zullen dat zeker doen omdat de rechter in gebreke is gebleven, ze had een oordeel moeten vellen op basis van de vorige uitspraak van de AM.

  Nu is het wachten dus op het CH, intussen is de amnestiewet van kracht en gaat het instellen van de waarheidscommissie dus gewoon door.

  Nu mag de rechter mij vertellen wat er zeg maar over een jaar of 3 of 4 gebeurd als het CH geinstalleerd is en men zou toch besluiten dat de amnestiewet tegen de grondwet is.

  De rechtzaak zou dus voortgang kunnen vinden , zou de rechter dan gebruik kunnen maken van zaken die zijn besproken in de waarheidscommisie.

  Maar goed, ik denk dat dit einde verhaal is voor het 8 dec. proces, wel met een heel lange omweg.

  Niemand kan nu zeggen dat het geen eerlijk proces is geweest, de rechter heeft gesproken of juist niet en that’s it.


  Maak melding

 32. Radjkoemar Rajaram,

  Jij praat over hindoeïsme maar volgens mij ben jij geen hindoestaan maar gewoon een vuile mee eter. Eentje van de type aanschuiven want de baas roept.
  Haha… Ik ken genoeg hindoestanen maar deze soort ken ik niet.
  Maar jij beweert net als je baas ook vanalles!
  Hij beweerd dat hij een indiaantje is???
  Ja en mij .olly is 27cm met een Surinaamse vlag erop.
  Man laat je nakijken en ga jij aub aanschuiven in het geloof van je baas.
  Ze hebben nog een goede priester cq bisschop ene Steve. Ik denk dat jullie goeie vrienden zullen zijn.
  Oftwel ga je onzin ergens anders verkopen schijnheilige pandiet die je bent.

  Ps neem die knol van sabibiribiri met je mee. Want jullie hebben toch een zwak voor knollen


  Maak melding

 33. Trouwens het verhaal van de toetsing als de amnestiewet tegen de grondwet is, zal op niets uitlopen, de amnestiewet bestaat al sinds 1992 en heeft dus al werkingskracht. Als de rechter van oordeel is dat ze zou mogen toetsen, en misschien wel de amnestiewet nietig zou verklaren, dan zou Suriname al helemaal voor aap staan, want dat zou dus betekenen dat Suriname een wet in werking heeft die tegen de grondwet is.


  Maak melding

 34. Tony Rebel,

  De Turken, Chinezen etc. Vechten ook voor hun rechten. Dussssss ik weet niet waar je nu op doeld?
  Ben jij een vriendje van Radjkoemar Rajaram?
  Want ik vindt dat jullie beiden van die slimme opmerkingen plaatsen.


  Maak melding

 35. Sang Seng vraagt aan de tegenstanders 1 krijgen jullie internationaal te vreten , worden jullie op je ziek bed internationaal verzorgt…
  Volgens mij vreten jullie behoorlijk internationaal gezien de honderden dozen die elke week door de “staatsvijanden” worden opgestuurd naar Suriname. En wat de denken hoe ziekenhuizen kunnen functioneren…nml door internationale schenkingen met name door de “vijand van de staat Ned.”. En waar worden de studies medicijnen gedaan? In Suriname??
  En hoe worden die prachtige kastelen van huizen en extreem dure autos betaald? …uh..oeps..cokegeld!!


  Maak melding

 36. Mensen mensen, hier wordt ik o zo moe van ! Wat een verspilling van tijd, geld en ander zaken die onze ontwikkeling tegenhouden.

  Laten jullie President Bouterse aub met rust opdat deze man verder kan om voor al jullie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een goede toekomst in Suriname te bewerkstelligen !

  One love !


  Maak melding

 37. Beste Piet paniek: Ik denk dat je gelijk hebt met Radjkoemar Rajaram. Die spoort voor geen meter en heeft de intelligentie van een kakkerlak met slaapstoornis.


  Maak melding

 38. Voor alle duidelijkheid, Amnestie wordt niet verleend door een rechtbank of krijgsraad.

  Amnestie is een politiek besluit die alleen een parlement of DNA kan verlenen.

  Als het Surinaamse DNA amnestie wil verlenen is dat hun democratisch goedrecht, geen enkele rechter kan daar tegen in gaan.

  MAW al had de rechter vandaag levenslang geeist, dan nog hebben alle verdachten amnestie gehad, dus zou niemand in de bak verdwijnen.

  Laat dat gezegd zijn, want de anti’s zijn zo makkelijk te misleiden. De amnestiewet is afgekondigd en geen rechter kan dat ongedaan maken.


  Maak melding

 39. Wat er in december 1980 is gebeurd is heel erg ,maar wij moeten naar het heden kijken. Trouwens weten julie mensen .,in indonesia hebben de nederlanders in het verleden ,in ziud afrika ,in heel afrika ,in irak ,in Afghanistan
  In beiroet ,tijdens de slavernij zelf Hun eigen Volk werd verraden tijdens de tweedewereldoorlog .,dus zij hebben zelf flink huis gehouden.CONCLUSIE gene van hen is verschenen voor het oorlogstrubinaal. DUS HANDEN AF VAN SUR EN BOUTA


  Maak melding

 40. Tony Rebel vraagt waarom heeft men (NF) 30 jaar lang niets gedaan. Die vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Wat mee kan spelen en misschien nog steeds meespeelt is de angst dat zaken zich kunnen herhalen. Zeker direct na de militaire dictatuur is het gevaarlijk om direct orde op zaken te stellen en de coupplegers op te pakken. Je vraagt dan direct weer om een militaire coup.
  Wat misschien ook meespeelt is heet gegeven dat duidelijk was en is dat Suriname te doen had met enkele grote criminelen die er niet voor terugdeinsde wapengeweld te gebruiken. En men wist waar de zware wapens waren en nog steeds zijn. Bouterse en ook Brunswijk zijn grote criminelen o.a.actief in drugshandel en beschikken over een heel crimineel netwerk wat zwaar bewapend is.
  Natuurlijk had wat meer moed aanwezig kunnen zijn maar er leefde en leeft angst dat moed je wellicht betaald met je leven. Zie nu ook de rechters…denk ik.
  En weet je nog hoe Brunswijk een voetbalgeschil tijdens de wedstrijd oplostte….juist ja..met een pistool . En ook die zit gekozen in de DNA!!! Tjonge wat een bananenrepubliek en wat een stelletje misdadigers in de DNA en als president. Volk verlos je van dit geteisem.


  Maak melding

 41. Vrijdag 11 mei 2012 om 18:57 uur, door Milton Fleur

  Je bent moe, waarvan, whahahahaha.
  Je pres maakt je moe, want als hij onschuldig was, had hij er dertig jaar geleden opgestaan dat zijn naam werd gezuiverd.

  Ik denk eerder dat hij hartstikke blij is met al die drama, want voorlopig heeft hij niets gepresteerd, behalve het wereldrecord reizen verbreken, goeie afleidingsmanoeuvre.

  Die man is 67, Have Heart, Have a heart, nog effe en he’s ten feet under, bovendien is dit sujet absoluut geen voorbeeldfiguur voor geen enkel kind op deze aardbodem.
  Eng mens.

  Zwarte bladzijde in de geschiedenis, eigenlijk meer een zwart boek!


  Maak melding

 42. Wat ik er met mijn niet juridische hersenen van begrepen heb, kan Bouterse nog niet met een gerust hart ademhalen. Het Surinaamse zwaard van Damocles blijft boven zijn hoofd hangen, alleen zal het een beetje langer duren voordat dit zwaard naar beneden dondert. Dondert het Surinaamse zwaard niet naar beneden dan dondert er in de toekomst een heel internationaal wapenarsenaal op zijn harses. Hoe hij het ook draait of keert, Gado na wan bun Gado!


  Maak melding

 43. Hier, hier hier mensen lezen jullie maar zelf, hoe jullie misleid zijn door mensen die het beter zouden moeten weten.

  De President had gelijk dat deze mensen de kinderen misleiden.

  Ik zei het de vorige keer al. Nu komt ene hoost zelf weer mee.

  —————————-

  Romeo Hoost, voorzitter Comité Herdenking Slachtoffers Suriname:

  Ook kunnen we naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dan moet de aanklacht worden aangepast van moord naar misdaad tegen de menselijkheid.’

  ————————————-

  Dus al die tijd toen Santokie, spong en al die andere misleiders zaten te schreeuwen over internationale verdragen die geschonden werden en dat men naar internationale rechtbanken zou gaan enz. enz. niets van waar natuurlijk.

  Deze domme hoost wil dus nu de aanklacht veranderen van moord naar misdaden tegen de menselijkheid, en daarna wil hij naar het strafhof gaan. Wel ga maar dommie, bij het strafhof zullen ze je vierkant uitlachen.

  Begrijpen jullie nu waarom de EU, Amerika, Frankrijk en eigenlijk iedereen heel mild reageerde wbt de amnestiewet, er is en was geen sprake van misdaden tegen de menselijkheid.

  Misschien dat jullie het nu geloven, hoost heeft het zelf gezegd.


  Maak melding

 44. Geen enkele moordenaar in Suriname haar recente geschiedenis doet het bout na.
  record: Hoe vermoord je 15 van je eigen mensen in één nacht. hij is Sampi in het kwadraat. De onbetwiste recordhouder op dit punt.

  Maar, bout is 66 en als hij niet voortijdig van het toneel verdwijnt, dan wacht hem op z’n 69 ste alsnog de rechtzaal. Want die amnestie wet zal teruggedraaid worden. Linksom of rechtsom.


  Maak melding

 45. Vrijdag 11 mei 2012 om 19:04 uur, door Grote viezerik
  Je hebt groot gelijk.

  Suriname heeft wat dat betreft nog heel wat achterstand in te halen.
  Er zijn niet genoeg doden gevallen.
  Er zijn niet genoeg mensen vermist.
  Suriname moet als ze nog willen meedoen met de grote jongens snel aan de slag.
  Yoe abie letie.

  Wat een ontiegelijk grote viezerik bent gij. jakkes.


  Maak melding

 46. Het komt er wel op neer dat een moordenaar met zijn mede moordenaars in Suriname weg komen tot op heden zonder ook maar een dag in hechtenis te hebben gezetten.
  Wat een vertoning, hopelijk dat een buitenlandse rechter er anders overdenkt en alsnog de gevangen houding beveelt voor de 25 verdachten van de december moorden als zij zich buiten Suriname bevinden.


  Maak melding

 47. aah… dit is een strijd die Suri’s met elkaar zullen beslechten.
  (Dus welke overwinning op Ned is behaald zoals in een forum reactie staat is me een raadsel)

  El Bouta, de grootste ramp die Suriname heeft voortgebracht, heeft nog wat tijd om over zijn zonden na te denken. Het proces staat nog open.
  Dit geldt ook voor zijn volksmilitie aanhangers die deelgenoot en medeplichtig zijn.

  Ik ben een voorstander van de gang naar het internationaal gerechtshof.

  80 years!!!


  Maak melding

 48. Jongens, jongens blijven lachen. Het was D-Day, het zou nu gebeuren, Santo Boma enz. enz.

  De anti’s hebben nogsteeds wat om te hopen, mooi toch en voor
  de waarachtige en vaderlandslievende Surinamer is het D-Day.

  Gado na wang bung Gado.


  Maak melding

 49. aah..ja….Larry..dat is de essentie.

  Hoe vermoord je 15 van je eigen mensen in één nacht.

  El Bouta is de grootste ramp die Suriname is overkomen.


  Maak melding

 50. Trouwens onderstaand zoals het vermeld staat op GFCnieuws.

  Hoe kunnen twee artikelen nou zo verschillen.

  ————————————————–

  Krijgsraad vraagt OM onderzoek te doen naar inmenging strafproces
  Friday 11 May
  PARAMARIBO – De krijgsraad in Suriname, onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor heeft besloten het strafproces over de decembermoorden van 1982 op te schorten. De krijgsraad heeft het Openbaar Ministerie gevraagd onderzoek te doen of de amnestiewet 1889/1992/2012 in strijd is met de Surinaamse grondwet.

  De rechtbank gaf vandaag aan dat deze amnestiewet, volgens haar, niet in strijd is met internationale verdragen. Echter, zegt de president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor, dat ze zich niet bevoegd achtte antwoordt te geven op de vraag of de amnestiewet 1889/1992/2012 in strijd is met de grondwet.

  Het Openbaar Ministerie moet, volgens de uitspraak van vandaag, uitzoeken of er inmenging mocht plaatsvinden in een strafproces dat al gaande was. Het Openbaar Ministerie had tijdens de vorige zitting in het proces, op 13 april 2012, al gesteld om te wachten tot het Constitutioneel Hof is ingesteld.

  De nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden van 1982 zijn ontevreden over de beslissing van de Krijgsraad. De verdachten hebben 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen deze uitspraak.


  Maak melding

 51. @soer nr1,

  Ja mang. Die man is gewoon een vloek voor Suriname.

  Terwijl de nieuwe minister van justitie en politie aangeeft de criminaliteit hard aan te zullen pakken, laat men recordhouder kiri man bout vrijuit gaan.

  Dit kan niet.


  Maak melding

 52. Ik had verwacht dat de Krijgsraad het proces gewoon zou vervolgen maar goed het schorsen betekent dat het proces doorgang zal vinden.

  Dit is een mokerslag voor crimineel DD Bouterse en zijn handlangers.

  Blijkbaar zijn de rechters tot het inzicht gekomen dat moordenaars niet straffeloos nog meer mensen.
  Gerespecteerde landgenoten die zich inzetten voor gerechtigheid in ons land moeten gewoon doorgaan en zich niet teleurgesteld voelen.
  Wij moeten alle landen in de regio laten weten dat wij te maken hebben met een moordenaar als president in ons land.
  Alle internationale organisaties moeten wij blijven verzoeken ons te helpen met de mensenrechten situatie in ons land. Die organisaties laten weten dat de president in ons land een meedogenloze moordenaar is die zijn straf wil ontlopen door amnestie voor zichzelf en zijn handlangers af te kondigen.
  Kortom voor het redden van ons land mogen wij niet rusten tot DD Bouterse en zijn handlangers hun verdiende straf krijgen.
  Als u het mij vraagt zie ik de inleiding van de val van DD Bouterse, die als vloek Suriname terroriseert sinds 30 jaar. Er begint dan een licht te schijnen in de verte.
  Suriname is beteraf zonder massamoordenaar Bouterse.


  Maak melding

 53. Eigenaardig………

  Heel erg raar vind ik dat de President van de krijgsraad wel zeker weet dat die amnestiewet Niet in strijd is met Internationale verdragen die gelden voor Suriname, maar ze weet niet zeker of deze wet in strijd is met haar EIGEN Surinaamse grondwet.

  Je zou denken dat ze die op haar duimpje zou moeten kennen.

  Wat een farce.


  Maak melding

 54. Tony Rebel,
  Turkije is NAVO lidstaat dusssssss….
  Nederland zal deze altijd ontvangen.

  En tevens wil ik mijn excuses richting jou maken want uit je overige stukken lijk jij helemaal niet op Radjkoemar Rajaram.
  Excuses en ik hoop dat u deze antvaard.


  Maak melding

 55. @Piet paniek
  Tony Rebel,

  De Turken, Chinezen etc. Vechten ook voor hun rechten. Dussssss ik weet niet waar je nu op doeld?
  Ben jij een vriendje van Radjkoemar Rajaram?
  Want ik vindt dat jullie beiden van die slimme opmerkingen plaatsen.

  Wat ik op doelde mbt Turkije , China etc..is Waar is de bemoeienis van Nederland ? in die landen worden de mensen rechten ook vertrapt…

  Nu lees ik dat de anti Bouterse mensen Brunswijk ook een grote Boef vinden ..Waar waren jullie toen diezelfde BOEF samen met SOMO en EL VENE een regering vormden ??

  En excuses aanvaard..Wie is Radjkoemar Rajaram , ken ik niet….


  Maak melding

 56. Hoe kunnen de moordenaar rond lopen zonder dat ze in de bak zitten, ze moeten gewoon doodstraf krijgen punt uit. Stelletjes idioten rotzakken. Gina.


  Maak melding

 57. De Internationale verdragen waarmee de amnestiewet wordt getoetst zijn inwerking getreden vele jaren na de december gebeurtenissen van 1982.Dit houdt in dat de december gebeurtenissen buiten de dekkende paraplu van de thans geldende internationale verdragen vallen.De amnestiewet is dus niet in strijd met internationale verdragen.Maar men moet ook niet vergeten dat de politiek in Suriname door de jaren heen in gebreke is gebleven om met goede wetgeving te komen m.b.t. de toetsing van constitutionele wetten en besluiten in Suriname.En wat willen de tegenstanders van het politiek regiem in Suriname? Zij willen graag dat de rechter in Suriname overgaat tot rechtschepping.Het is de vraag wat de rechter in Suriname nu gaat doen.


  Maak melding

 58. Kijk kijk kijk, we zijn er, ik zat er goed bij, en er zullen mensen zijn die mij een sukkel of zo vinden, kan
  maar een beetje nuchtere Surinamer, ja, Surinamer!!! had dit kunnen voorspellen, simply as that, eea wordt opgeschort, boi weet je wat dit betekent, so langa langa, so langa langa, boeng langa!!!! Want dat hof waarover men het heeft ik vraag me wanneer komt dat tot stand, wie gaat zitting nemen erin, en nog wat van de ene kant een beetje berusting en van andere kant een beetje hoop van wellicht komt er nog wat los,en dan kijk ik naar die meneer Gerard S vanavond op de tv, met zijn mening en ik richt me even tot Gerard
  heb jij nog hoop, ik niet meer, en hij wist te vertellen dat vanuit het kamp van baas er een feestje
  zou zijn, met koek en zopie, Gerard doe mij een plezier, hou je bij je leest hier, en loop niet te zzzzzzzz…… het past niet bij jou, want we gaan nu 30 jaar verder, ik maak het niet meer mee, baas ligt dan al onder de zoden en jij ben jij er nog dacht `t
  niet, dus kondremang, gie mie a kaba nanga 8 december 82, oem go moro fara, graven in het verleden, kan, maar in deze torie komen we geen kllllllll…. verder!!!!!


  Maak melding

 59. Van Dijk – Silos had ongelijk. Volgens haar moest de Krijgsraad de Amnestiewet toepassen. Van Dijk – Silos is vergeten dat er nog altijd zoiets bestaat als een rechterlijk toetsingrecht. De Krijgsraad heeft wel toegegeven DAT er sprake is van inmenging en dus strijd met het internationaal recht. Met Gerard Spong ben ik het eens als hij zegt dat het feestje van de MC niet doorgaat. Terecht!


  Maak melding

 60. Romeo Hoost: Maak nu een spandoek met : Geen moordenaarsdochter als koningin dan zal je wel merken als nederland dat wel toelaat. trouwens Bouta is al president.


  Maak melding

 61. Er is iets fundamenteel mis met de sympatisanten van Bouterse. Het kan hun niet deren of hun leider een waslijst heeft van misdaden tegen de menselijkheid: ze zullen hem altijd adoreren! Een dergelijk gedrag is een gevaar voor de democratie en de mensenrechten in het land, temeer als Bouterse de critici van de Amnestiewet beschouwd als ‘vijanden van het volk’! De geschiedenis heeft bewezen dat populisme een volk dat de meest wrede en onmenselijke daden kan bewegen. Ik verwijs hierbij naar het fasicme in Duitsland, de Groene Revolutie van Moa en de situatie in Ruwanda.


  Maak melding

 62. aah… ja… er is een groep onbelicht geweest: nl die volksmilitie aanhangers.
  Die zijn deelgenoot en medeplichtig.

  Ze marcheerden in de straten van Paramaribo.


  Maak melding

 63. Iedere Surinamer met een ons verstand en een pond moraal in zijn/haar donder schaamt zich helemaal kapot voor een president als Bouterse die zich steeds meer ontpopt als pure psychopaat

  Hier de omschrijving van een psychopaat:
  Een psychopaat kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad en schroomt niet om anderen te manipuleren.

  Een typische psychopaat voelt zich niet schuldig als hij anderen kwaad doet. In plaats daarvan geeft hij anderen ( vijaanden van de staat en Nederland!!) de schuld of ontkent hij dat hij iets gedaan heeft. Hij is hardvochtig en toont alleen emotie ( toespraak verzoeningsbijeenkomst) als hij daarmee anderen kan manipuleren. Het gebeurt bijna nooit dat een psychopaat een oprechte emotie deelt met zijn omgeving, zo hij die al heeft en begrijpt.

  Deze omschrijving pas één op één op Bouterse en zijn aanghang.


  Maak melding

 64. Geliefden. Dit hadden wij toch mijlenver aan kunnen zien komen. Bouterse is een echte wakkaman een opportunist. Hij komt van de straat en weet hoe te overleven en het middel doet er niet aan toe. Su is allang geen rechtstaat meer maar een dictatuur. Een president die zich baas noemt is lachwekkend en zet een hele natie te schande. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er lieden zijn die achter zo,n achterlijke gladiool gaan. Een president die mij vertegenwoordigd moet integer,intelligent en wijs zijn.Bouterse beantwoord in geen enkel opzicht aan dit beeld. Ik zal mij daarom nooit door zo,n achterlijke gladiool laten leiden.Lieve mensen die zijn misdaden goed praten. WORD WAKKER SUKKELS.


  Maak melding

 65. Wat Bouta heeft een soldiers'” mentaliteit geen geweldige opleiding maar ja doekoe heeft hij wel dus als hij huizen bouwt vergeet de domme massa het toch.????


  Maak melding

 66. Men neme de huidige aanhang,dan valt er niets anders te concluderen dat het fatsoenlijkdeel Suriname reeds in ’75 de rug had toegekeert!!!

  Hoe anders is te verklaren dat rechtgeaarde SURINAMERS zich laat vertegenwoordigen door Dada, Lonnie & Somo!!!!

  ,,Zoutvlees …Zinkplaat…Zimbabwe,,


  Maak melding

 67. aahh… ik zie dat een van de indieners v.d. amnestiewet nog steeds de uitspraak van de Krijgsraad anders uitlegt.
  Ja, met deze move moet je wel vasthouden aan El Bouta.
  Want bij Barack krijg je geen baantje meer.

  Misschien ooit het internationaal gerechtshof proberen in de toekomst?


  Maak melding

 68. @PASEW: Het gros van de fatsoenlijke Suris met moraal ethiek en gezond verstand, vertoeven allen buiten Suriname.En zij die in Sur. vetoeven kijken om begrijpelijke redenen ( 8 dec. 82) de andere kant uit.


  Maak melding

 69. De Lieve Heer keek neer,..zag daar op het plein de “innige” omhelsing van Dada,Somo & Lonnie,…keerde zich om, en begon te wenen!!!!!!


  Maak melding

 70. Ja onze lieve heer weent al sinds mei 2010,en nu rest hem niets anders dan te kotsen, en Sur. de rug toe te keren.
  Zijn gezicht had hij ook al in mei 2010 van Sur. afgewend…….


  Maak melding

 71. jullie moet je bek houden jullie weten hoe was gegaaan jou smoelwerk ik was toen oon militaire weet dat een invasie zou gepleeg in suriname hoe zou daar riageren als dode zou vallen die moet ook aangeklacht worden als ik een baas van een een bedrijf ben ga een werknemenr mij grote mond geeft dan ge hij indirect onslagen bifo mang kier mie ow njnag ai


  Maak melding

 72. kijk terug 300 jaaar terug geschiedenis marteling en vermoord door ned wie is de nabestanden laat die makamba zijn eiegen probleeem oplossssen


  Maak melding

 73. Henk Molenaar, denk je dat je mensen kunt overtuigen met al jou verhalen ? Terwijl de Surinamers in Nederland op waterkant.net het “evangelie ‘ prediken tegen Bouterse..worden we net wakker hier in Suriname.

  Als ik het allemaal zo lees wordt deze discussie een verhaal zonder einde. Komen jullie met verhalen waar Suriname economisch beter van zal worden, dat we hier in Suriname ook een stukje welvaart kunnen krijgen.

  Venetiaan en zijn voorgangers hebben ook hun kans gehad om ons te overtuigen hem nog een termijn te geven, maar nee..Hij was zelf bezig zijn zakken te vullen.

  Dat de ministers die nu ge-reshuffeld zijn en jaren gaan genieten van al die “benefits ” samen met hun gezin IS TE DANKEN AAN VENETIAAN ! De bedragen hoef ik niet te noemen want onze Henk die weet het wel..


  Maak melding

 74. Amnestie dat boeng gi Sranan…niks meer en ook niks minder….Unu alla malla…bari…. I LOVE SU….Okay dad dat na man……….. I LOVE SU. incl onze Pres.


  Maak melding

 75. Beste Henk & Zucht,…

  En dagelijks reeds 30 jaar verwent Dada,Lonnie & Somo zichzelf en familie met rijkdom besmeurd met bloed,..en hierbij gelovend dat het hun verdienste is!!!

  Dada = zoon van een varkensboer!!!

  Dada halverwege jaren ’70 vraagt toestemming aan meerderen om afval/etensresten uit de kazerne mee te nemen voor de VARKENS!!!

  ,,,ZIJN ZOON RIJD VANDAAG EEN BENTLEY,,,,,…Fawakka??


  Maak melding

 76. Aah…. we praten over vene..?
  Hebben jullie gezien hoe eenvoudig die man woonde in zijn houten huis toen hij pres was.
  En hij deed
  niet aan cocaïne dealing. Vraag Ruben roozendaal wie wel.


  Maak melding

 77. Aaah. Economisch beter worden……??

  Volgens mij hebben we genoeg expertise op het gebied van de cocaïne transport.
  Durf te ontkennen. Top mensen hebben we.


  Maak melding

 78. @soer nr 1 Nee , Vene deed niet aan coke, maar wel aan import chinezen. Een chinees kan niet eens Nederlands of engels spreken nog ons volkslied. Hij komt aan in suriname en zijn surinaamse rijbewijs en surinaamse paspoort staat al klaar .

  Vene regeerde samen met Somo en Brunswijk , die andere coke dealer..Lappen grond in Albina en moengo mocht Brunswijk krijgen van Vene. Zelfde geld voor Somo, dus stop maar met je coke verhalen, oud nieuws..CORRUPTIE is er in Suriname, maar niet allen Bouta, ook El Vene. In Nederland kennen ze ook corruptie, oh nee ze noemen het daar witte criminaliteit ( bovenwereld )

  Nederland heeft de WIETPAS, is gewoon markt werking, Jullie vragen en de rest van zuid amerika die voorziet in de behoefte.( als je het over coke hebt )


  Maak melding

 79. Hey-zucht!!!! ben het met je eens!!!! Eerst waren we allemaal toen in su zelf ons baas, hier leren we wat regels, grondwet fatsoen etc is, daar blijft het nog een beetje wild wild west dus ???? eh ja wiens brood men eet!!!! ken ej het nog??????? greetszzmmm


  Maak melding

 80. @Socrates
  “Er is iets fundamenteels mis met de sympathisanten van Bouterse”.
  M.i. heeft dit van doen met een groot gebrek aan innerlijke beschaving, een geweten dat gevoed is met universele waarden over het goede en het kwade.
  Met de gebeurtenissen in ’80 en ’82 is langzamerhand en ongemerkt een omslag gekomen in het denken van veel jongeren van toen, nu zelf ouders van jonge kinderen. Het hebben van een eigen mening is nu de normaalste zaak. Heel goed! Correctie: het hebben van een grote mond (vaak zonder inhoud) lijkt een nieuwe waarde te worden. Immers, neks no fout (ook een sluipmoordenaar van de democratie). Ik vrees dat waarden als integer zijn, intelligentie en wijsheid (R. Hokstam) het vooralsnog moeten afleggen tegen corruptie, opportunisme en grote ego’s. Maar ik heb goede hoop: de jongeren die buiten Suriname zijn opgeleid zullen de leiders van de toekomst worden en dan en alleen dan zal Suriname aan rijkdom en aanzien winnen in de wereld. In de confrontatie met andere werkelijkheden, worden deze jongeren uitgedaagd een aantal vanzelfsprekendheden los te laten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit maakt dat je “rijker” in het leven komt te staan. Tenminste als je bereid bent te leren van de ander, je ervaringen en het leven.

  Ik neem de vrijheid en maak in dit verband een sprong naar het CFU-toernooi. “Landskampioen”Inter Moengotapoe verloor in een wedstrijd van Haiti met 8-2! Geen hoogstaand, goed gefaciliteerde team uit Europa of Amerika, maar een ploeg van een eiland in onze eigen regio, getroffen door een grote aardbeving en ook nog eens 1000 maal armer dan Suriname.
  In het persbericht staat: “Inter zette alles op alles, maar kwam zowel technisch en tactisch als conditioneel VEEL te kort”. Dat Inter Moengotapoe juist van Haiti verliest, is veelzeggend en zou de ploeg van Inter Moengotapoe (en de vele anderen met een grote mond en een groot ego) tot nadenken moeten stemmen. Een grote mond en een groot ego staan in Suriname misschien wel “geweldig” en “tranga”, maar als natie, team of individu winnen we er niks mee voor het land! Het is een bod van zwakte, een teken van onkunde en minderwaardigheid. Jammer genoeg zijn dit wel de nieuwe “waarden” waar deze generatie mee opgroeit. En daarom is het belangrijk een tegengeluid te laten horen.
  Iedereen bedankt voor jullie kritische post op dit forum!
  Ik leer ervan en blijf ze volgen.


  Maak melding

 81. Zaterdag 12 mei 2012 om 13:04 uur, door Tony Rebel

  “Komen jullie met verhalen waar Suriname economisch beter van zal worden, dat we hier in Suriname ook een stukje welvaart kunnen krijgen.”

  Rebelletje here we go:

  Ik heb een voorstel.
  Pleit ervoor dat Telezuur de bandbreedte aan andere providers
  vrijgeeft, zodat elk kind op Internet kan.
  We zullen van hieruit de jongeren een handje helpen via internet.
  We gaan samen werken aan de surinaamse sibie boesie (suri-lente).

  Les 1. Gij zult niemand op deze aarde baas noemen.
  In 2012 doen we niet aan persoonsverheerlijking, je bent je eigen baas.

  Les 2. Geld dat je verdient dmv hardwerken blijft langer in je leven dan geld dat je snel verdiend middels dubieuze zaken.

  Les 3. Studeren verzekerd je van een toekomst voor je zelf en je toekomstig gezin, je bent dan niet afhankelijk van de politiek.

  Als de bandbreedte vrij is gegeven, dan krijgen de jongeren diverse links toegestuurd. Een site van surineds bestemd voor suri-jongeren met kennis op diverse gebieden kan ook.

  We beginnen met de geschiedenis van Suriname.
  De rest volgt.

  Ik ben er heilig van overtuigd dat ieder mens met goede basis wordt geboren, op dit moment verkeren de jongeren in troebel water.

  Samen kunnen we werken aan een grote schoonmaak-actie en echte zelfredzaamheid middels de Surinaamse sibie-boesie.
  Eerst schoonmaken en dan welvaart.

  Ik hoop dat je hiermee verder kunt.


  Maak melding

 82. Zaterdag 12 mei 2012 om 13:15 uur, @pasew,

  ,,,ZIJN ZOON RIJD VANDAAG EEN BENTLEY,,,,,…Fawakka??

  Dat heet werken voor je geld !

  Je bent jaloers !


  Maak melding

 83. Wat heeft de rechter werkelijk gezegt,omdat op sommige site is de amnestie wet niet tegen internationale verdragen en op een ander site wel
  In de Surinaamse kranten is het verschil ook duidelijk.
  De ene schrijft wel en de ander niet.Wat is het dan wel !!!! ….Stommerikken.Is er wel een plek waar je het nieuws onafhankelijk en professioneel krijgt zonder dat emotioneel gedoe van ik ben tegen en ik ben voor.


  Maak melding

 84. Afrikaanse Leeuw: Tuurlijk Afrikaanse Kakkerlak en Bouterse heeft al zijn miljoenen ook eerlijk verdiend met hard werken en altijd netjes zijn belastingen betaald….


  Maak melding

 85. De zon zal altijd schijnen in Suriname.

  Een lekkere jonge cocosnoot in de ene hand en in de andere hand een stukje bojo.

  We hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn in Suriname zolang we maar kunnen eten.

  Lekker he, lekker !


  Maak melding

 86. Er komt geen rust,vrede noch voorspoed met onberechte moordenaars en zhun geldwolven aan de macht. Het verwordt als vele afrikaanse landen vol van misdadigers. het recht krijgt vroeg of laat zijn beloop en hun straffen zullen ze nooit ontlopen. Tjek joe ai lokoe wat komen gaat. Men is vandaag precies als 12 mei 1982. En zoals de toekomst van dit land in zijn verleden ligt is het niet zo moeilijk te voorspellen wat komen gaat in dec. Er zijn vele paral’lellen. De oliedomme aanhangers zullen zevenmaal erger de jaren tachtig ervaren.


  Maak melding

 87. ja dat hoop je ja maar je heb,t mis hoor die oliedomme aanhanges zullen er voor waken dat die slimmen niets meer hoeft te komen vertellen ja,ja wij zijn dom jij ben super slim ,, doet je pijn he ik zie,t hoor hahahaha blijf hopen gaat je lukken slime aanhang”


  Maak melding

 88. @Esmerald Wat TELEZUUR betreft geef ik u groot gelijk, Ook wat SLM betreft, goedkopere tickets..

  De andere lessen hopen we zo snel te kunnen volgen alleen zijn we van de persoonlijke contacten. We willen graag zien wie we tegen over ons hebben die ons wat lessen gaan geven. In nederland zijn jullie het gewend dat er een stemmetje aan de andere kant zegt wat je moet doen, helaas zal dat niet werken.

  In Suriname hebben we nog respect voor iemand, die noemen we met Meneer Henk, of Mevrouw Esther, we willen het niet als in Nederland doen…van Hey Mark ” doen een normaal man ” zegt Mark..Doe jij nou eens nromaal, gekke Henkie..


  Maak melding

 89. Pankaka was naar een vergadering van vrouwelijke parlementariers in Chili geweest.Die begint net als bout rokken te zoeken waarachter hij zich kan verschuilen.Hij was het die zei dat zij de wetgevende macht zijn en de rechter dient het uit te voeren.Punt.Mik a téki now.Discussie was met hem niet mogelijk.

  Cobie.


  Maak melding

 90. #Tony Rebel eigenbelang in strafzaken uitspelen via het parlement kennen ze gelukkig niet in Nederland maar wordt in Suriname als heel normaal beschouwd en een hoofdverdachte die zijn bruine billen afveegt wat maar met zijn strafproces te maken heeft dat is respect zeker.


  Maak melding

 91. Wat rijdt onze koningin tegenwoordig? Een gouden koets, prive jet en nog veel meer. En zij verdient met miljoenen zonder egt hard te werken. Dus wat zeur je nou over een bentley?

  Dammmm


  Maak melding

 92. @ rohit en de rest van de kudde.
  Dino Bouterse is een veroordeelde crimineel net als zijn vader Desi Bouterse.
  Mijn koningin wordt betaald door onze belasting centen dus jou vergelijking geeft aan hoe kortzichtig je bent.
  Het is best wel triest gesteld met het moraal van sommige Surinamers echt waar.


  Maak melding

 93. Afrikaanse Kakkerlak: “We hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn in Suriname zolang we maar kunnen eten”

  En om die/jou instelling leeft Afrika nog in de middeleeuwen met honger, armoede en corruptie.

  En door deze “Afrikaanse” mentaliteit wordt Suriname Zuribabwe met een soortgelijk Afrikaanse dictator aan het het hoofd die het domme volk met loze beloftes en haat naar alles wat wit is onder de duim houdt.


  Maak melding

 94. Wanneer je egt hard werken schrijft ben je dus echt dom!!!
  Ontwikkeling van een land begint bij (goed) onderwijs. En je kunt zien waar het toe lijdt wanneer er een gebrek aan onderwijs is!!
  Zie de slimme personen die in de DNA zitten b.v. Brunswijk, Somohardjo…..Of zijn dat gewoon “slimme” criminelen zoals hun leider van Suribabwe?


  Maak melding

 95. Henk Molenaar,

  Je begint je steeds meer als een racist te manifesteren. Het is duidelijk dat je nogal neerkijkt op Afrika,waarover je trouwens zeer slecht geinformeerd bent. Afrikaanse mentaliteit….. domme volk ?

  Afrika is industrieel,technisch en educatief gezien verder dan Suriname. Dus hoewel jij je beter voelt dan die mensen zijn ze veel verder dan Suriname.

  Zimbabwe is een land dat zich zelf heeft vrijgevochten van hun koloniale bezetter. Wat een trots …wat een geschiedenis …wat een groot een volk !!!

  Wanneer mensen in het buitenland een negatief oordeel over Suriname hebben is het nooit vanwege die ene slecht leider, maar vanwege misplaatste arrogantie van het hele volk.

  Wil je Suriname helpen Henkie…….dan moet je een boekenwinkel beginnen in Suriname. Die Surinaamse wijsheid is namelijk zelden gebaseerd op feiten, maar vaker op losse domme meningen zoals die van jou.

  Of het nou Desi Bouterse of Ronald Venitiaan is als leider. Beide keuzes tonen aan hoe dom de kiezer is !!!!!


  Maak melding

 96. Sang ik merk dat mijn reacties zijn verborgen, zoveel minnetjes hebben mijn reacties dus gehad.

  Nu gaat men dus vanuit dat de waarheid en feiten verborgen moeten worden, leugens, domheid, echeldparijen, beledigingen en achterklap die mogen blijven staan, want daar teert het gepeupel op, dat is alles wat ze te berde kunnen brengen.

  Zonder te weten zit het gepeupel in een neerwaartse negatieve spiraal, waar ze maar niet uit kunnen komen.

  Al 30 jaar zijn ze bezig steeds halen ze bakzeil, maar het dringt nogsteeds niet tot ze door.

  Einstein zei ook dan het volgende

  “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results”

  Zie maar het resultaat van 30 jaar verketteren en schelden, nothing happen.

  Ergo lees maar starnieuws van vandaag;

  “Krijgsraad: Nabestaanden hebben beperkte mogelijkheden “


  Maak melding

 97. !!!!!!!!!!! PROGRESSIE !!!!!!!!!

  Een eigenschap zo menseigen,immers jou vooruitgang is de erfenis waar jou nabestaanden verder op zal voortborduren!!!

  Sommigen nemen genoegen met “Bojo & Kokos”,en tillen het land naar hetzelfde nivo als toen de eerste boot Suriname aandeed!!!


  Maak melding

 98. Hé Parbo je schrijft: Zimbabwe is een land dat zich zelf heeft vrijgevochten van hun koloniale bezetter. Wat een trots …wat een geschiedenis …wat een groot een volk !!!

  Zou je ook de huidige werkelijke toestand van het “grote volk” en land Zimbabwe kunnen beschrijven?
  En wellicht kun je dan ook de parallel ontdekken tussen Mugabe en Bouta.
  Ik noem er enkele: – geweld en intimidatie door ZANU-PF..lees NDP, – de pers aan banden gelegd, kritische media worden verdacht gemaakt evenals oppositionele politici, – het ontstaan van een steeds sterker repressief regime…Moet ik verder gaan?
  En Zimbabwe eens de graanschuur van Afrika…wat is er van geworden?
  En je vernoemt Afrika….is Rwanda ook Afrika??!!??..Moet ik meer landen noemen??
  Ik hoop dat Suriname niet op veel Afrikaanse landen gaat lijken al zijn ze daar helaas snel naar op weg!!


  Maak melding

 99. ,,,,,,,,,,,China koopt Afrika leeg,,,,,,,,,,,,,,

  Het Afrikaanse continent is niet alleen het toonbeeld van oorlogen, bittere armoede en corruptie maar is ook rijk aan vele natuurlijke grondstoffen. Grondstoffen waar de economische veelvraat China een groot gebrek aan heeft. In een rap tempo worden de Afrikaanse bodemschatten gedolven en naar China geëxporteerd. De bevolking profiteert echter maar nauwelijks van de uitverkoop door haar leiders. Het meeste geld verdwijnt in de zakken van een kleine club vaak corrupte leiders.

  Westerse landen hebben de handel met corrupte regimes
  in Afrika gestopt in een poging de corrupte leiders te
  dwingen tot het voeren van een andere politiek. De
  ontwikkelingshulp vanuit het Westen richt zich ook steeds
  meer direct op de bevolking in plaats van hulp aan de
  overheid. De ervaring leert dat geld dat wordt verstrekt
  aan Afrikaanse regeringen niet terecht komt bij de
  bevolkingsgroepen die de hulp het hardst nodig hebben.
  De Chinese machthebbers hebben minder grote problemen
  met wie ze zaken doen. Hun grootste zorg is voldoende

  grondstoffen bijeen te krijgen om de steeds hongeriger wordende Chinese economie te voeden.
  In de afgelopen 10 jaar werd 35 keer meer geld aan de import van olie uitgegeven. In China woont een vijfde van de wereldbevolking maar de helft van de wereldconsumptie varkensvlees en cement, een derde van de staalproductie en een kwart van de aluminiumproductie worden opgeslokt door China. Hiermee is de opkomende wereldmacht een buitencategorie. Terwijl in Europa en de Verenigde Staten alles op alles wordt gezet om zuiniger om te springen met uitputbare bronnen zoals olie, wordt de olieprijs steeds hoger vanwege de vraag in China.

  De opkomst van China zorgt dus voor grote problemen. China heeft nooit veel interesse getoond in wie haar handelspartner is, zolang de stabiele toevoer van grondstoffen is verzekerd. Het Chinese geld houdt corrupte regimes dus in het zadel. Daarnaast moet met zorg gekeken worden naar de gevolgen voor het milieu als gevolg van de explosieve groei van de Chinese economie. Meer productie en mobiliteit zorgen voor een zwaardere belasting van het milieu. Chinese machthebbers lijken nog niet doordrongen van de keerzijde van de zware industrie, of steken hun kop in het zand voor deze realiteit. Beijing is nu al een van de meest vervuilde steden. Bepaalde regio’s van het land ondervinden grote problemen met de toevoer van water en dus lijdt de volksgezondheid ook zwaar onder de opkomende economie. Ieder jaar worden meer baby’s doodgeboren en hebben meer mensen structurele problemen aan hun luchtwegen.

  De gevolgen voor het milieu moeten ook beleidsmakers in dit deel van de wereld ongerust stemmen. De Europese Commissie heeft onlangs een ambitieus plan gelanceerd om écht werk te gaan maken van het milieubeleid en het gevecht aan te gaan met de klimaatverandering. Maar al deze plannen vallen in het niet als China op de huidige weg door gaat.

  Toine Manders is Lid van het Europees Parlement. Met deze informatieve column wil hij het belang van Europa uitdragen. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom op trompetter@toinemanders.nl


  Maak melding

 100. China koopt grote invloed op olie-industrie Nigeria
  China en Nigeria hebben een groot oliecontract getekend. Nigeria heeft op dit moment nog een groot olieprobleem en China heeft zich opgeworpen als de grote investeerder, een rol die het Aziatische land in de afgelopen jaren steeds vaker in Afrika op zich heeft genomen.

  Met het contract is een bedrag gemoeid van 23 miljard dollar. De landen hebben afgesproken dat het Chinese staatsbedrijf CSCEC drie raffinaderijen en een petrochemisch complex gaat bouwen. Per dag zou dat zo’n 750.000 vaten olie moeten opleveren.

  Het is nog niet duidelijk wanneer de Chinezen beginnen met bouwen in Nigeria, maar de deal laat maar weer eens zien dat de invloed van China in Afrika alsmaar groeiende is ,,,,,,,,Waar Europa en de VS zich vooral bezig houden met geld geven aan Afrikaanse landen,,,,,,, daar is China vooral bezig met mega-investeringen in de infrastructuur, de landbouw en de olie-industrie.

  !!!!!Het lijkt een beloftevolle strategie, maar zijn de Afrikanen daar ook echt mee geholpen??????


  Maak melding

 101. Mariolo wanneer je Afrika wil beschrijven zoals jij dat doet en vergelijkingen wil trekken, zal je toch beter geinformeerd moeten zijn.

  Suriname alsook vele Afrikaanse landen zijn pas in de 70’er jaren onafhankelijk geworden, Zimbwabe zelf in de 80’er jaren.

  Vertel ons maar eens waarom er nooit een behoorlijk bestuur gevormd is geworden door de koloniale machten alvorens deze landen onafhankelijkheid te geven.

  Vertel ons ook maar waarom de meeste Afrikaanse landen in een oorlog of staatsgreep zijn beland een paar jaar na hun onafhankelijkheid.

  Als het je lukt kom met een analyse en geen dom geklets, laten we os maar beperken tot oorzaak en gevolg.


  Maak melding

 102. ,,,,,,IS SURINAME OP WEG NAAR AFRICA,,,,,,,,,

  Op dit moment heeft Dada alle strategische posten bezet en laat de geboorte niet lang op zich wachten!!!


  Maak melding

 103. Africa zit net als Suriname momenteel in de economische lift, ecomisch gaat het goed.

  Met de oude Europese koloniale machten gaat het daarentegen economisch niet zo goed.

  Een nieuwe tijdperk is ingeluid dat is duidelijk, er wordt momenteel geschiedenis geschreven, over 50 jaar gaan onze kinderen en kindskinderen op school de jaartallen leren wanneer die ommekeer precies heeft plaatsgevonden en wat de oorzaak daarvan was.

  Wacht maar af en vooral door blijven lachen en vooral niet alleen de telegraaf blijven lezen.


  Maak melding

 104. Mariolo,

  Maak er van wat je ervan wilt maken…..!!! Het is niet aan jou geschreven.

  Als jij je beter voelt dan Afrikanen …wie ben ik om jou daarvan te genezen.
  Dit was precies wat er in mijn stuk stond de misplaatse arrogantie van Surinamers ….. denken dat ze beter zijn dan andere zwarten. Hetzelfde heb je in Nederland waar ze neer proberen te kijken op Antillianen Afrikanen ……….

  Parbo.


  Maak melding

 105. Beste Parbo: Ik tegenstelling tot jij, die waarschijnlijk nog nooit verder is geweest dan 4 de rijweg Kwatta, ben ik in de afgelopen jaren diverse malen in Afrika geweest.

  Ik kan uit eigen ervaring spreken dat het daar politiek, economisch en moraal een grote puinzooi is. Net als in Suriname kopen Chinezen daar voor een appel en een ei grond en grondstoffen op en de Afrikaanse bevolking ( ongeletterd, ongeschoold en in bezit van weinig arbeidsmoraal) kijkt er naar en doet niks.

  Dus jou onzin verhaal dat het economisch zo goed gaat in Afrika slaat nergens op.

  Zoals wel meer van jou postings


  Maak melding

 106. Parbo: “Zimbabwe is een land dat zich zelf heeft vrijgevochten van hun koloniale bezetter. Wat een trots …wat een geschiedenis …wat een groot een volk !!!”

  Moet ik hier nu nog serieus op ingaan?

  imbabwe staat door de economische crisis ”meer dan ooit tevoren op de rand van instorten” en dreigt daardoor de regio te destabiliseren. Dat stelde de denktank International Crisis Group (ICG) vandaag in een nieuw rapport.

  Volgens het rapport bedraagt de inflatie in Zimbabwe inmiddels 7500 procent en leeft vier op de vijf inwoners onder de armoedegrens. Een kwart van de twaalf miljoen Zimbabwanen is het land ontvlucht. De meesten zoeken hun heil in buurlanden, vooral in Zuid-Afrika.

  Wat een land, wat een trots volk, wat een leider…..

  Zimbabwe als voorbeeld voor Suriname…hoe achterlijk moet je zijn om dit te beweren


  Maak melding

 107. @Afu Sensie

  Ze proberen alle pro Surinamers op dit forum uiteindelijk de mond te snoeren. Wat men wil is anti Bouterse en pro NL reacties. Bepaalde nicks worden zwaar gemodereerd en van anderen (anti Bouterse) worden de reacties meteen geplaatst. Een soort telegraaf-methode maar uiteindelijk niet erg efficient. Men wil de waarheid niet horen en reacties met anti Bouterse sentimenten worden extra geplust. De plus/min plugin is bewust afgesteld om de anti,s te bevoordelen. Desinformatie en manipulatie is het devies van dit blog gebouwd rondom wordpress. De Comment Rating plugin, Versie 2.9.25 van Bob King is bewust manipulabel afgesteld.


  Maak melding

 108. Afu Sensie: “Een nieuwe tijdperk is ingeluid dat is duidelijk, er wordt momenteel geschiedenis geschreven, over 50 jaar gaan onze kinderen en kindskinderen op school de jaartallen leren wanneer die ommekeer precies heeft plaatsgevonden en wat de oorzaak daarvan was”

  Dream on………….

  Leg dan mij eens uit wat de oorzaak was van de ommekeer…..?


  Maak melding

 109. JamesB,

  Hierdoor misleiden ze zichzelf. Want het zou moeten lijken alsof de meeste Surinamers of SurNeds tegen de Regering Bouterse-Ameraali zijn, of nog erger dat de meeste Surinamers of SurNeds Anti Bouterse of anti-Suriname zijn. Dat is de grootste kolder natuurlijk.

  In 2015 zullen ze weer niet geloven dat de NDP nogsteeds de grootste politieke partij is van Suriname en dat de aantallen leden nogsteeds toenemen.

  Ze waren al verrast door de coalitie manifestatie, zoveel mensen hadden ze niet verwacht, dit alleen zou al een teken aan de wand moeten zijn.

  Ik wil alles wedden dat de meeste SurNeds pro-regering en pro-Suriname zijn, dit is een weddenschap die ik makkelijk win, ik zou nog een stap verder willen gaan en gewon stellen dat 60% van de SurNeds pro-Regering en Pro-Suriname zijn, 30% zou geen mening hebben want die houden zich met Nederland en hun eigen besognes bezig en een kleine 10% zou anti-regering zijn en anti-Suriname of anti-amnestie.

  Kijk maar naar al die meetings en protestmarsen in Nederland tegen de amnestie, de aantallen zijn niet om naar huis te schrijven.


  Maak melding

 110. aah..
  de winst van de beslissing van de krijgsraad is dat de Auditeur Militair nu het proces niet zomaar kan stoppen, al zou hij dat willen gaan doen.
  Hij kan worden overruled door de krijgsraad.

  Toch Irvin?

  Zeg maar dat het niet zo is..!


  Maak melding

 111. Henk Molenaar vraagt

  “Leg dan mij eens uit wat de oorzaak was van de ommekeer…..?”

  Goed, voor een keer zal ik me verlagen naar je niveau henk en het een en ander proberen uit te leggen.

  Ik had het over geschiedschrijving,
  dus vind ik je vraag al heel raar, maar goed zoals ik al eerder zei, niets verbaasd mij meer op waterkant.net, alles kan, ook zulke idiote vragen.

  De oorzaak is dus een combinatie van processen die zich momenteel voordoen.

  1. De opkomst van China als grootmacht
  2. De terugval van de Westerse landen op economisch gebied wat gepaard gaat met verminderde invloed in de voormalige kolonien.
  3. De opkomst van regionale grootmachten die geen koloniaal verleden hebben
  4. Oorlogen die het westen heeft verloren in Irak en Afghanistan, waardoor er geen angst meer bestaat tegen oorlogsdreiging van het westen.

  Ik hoop dat je bovenstaande 4 processen tot je kan nemen en dat je dan een oorzaak kan zien.

  Feit is en blijft dat Afrikaanse landen momenteel de grootste economische groei doormaken sinds hun onafhankelijkheid, hoe zal dat nou komen, denk je.

  In de meeste van die landen is China actief en het westen zo goed als verdreven als handelspartner, ook dat is een feit.


  Maak melding

 112. “de winst van de beslissing van de krijgsraad is dat de Auditeur Militair nu het proces niet zomaar kan stoppen, al zou hij dat willen gaan doen.
  Hij kan worden overruled door de krijgsraad.”

  soer nr1, het moest sinds gisteravond tot vandaag laat in de middag leuk zijn geweest aan die borreltafel.

  A sopie beng switie he.


  Maak melding

 113. @AFU SENSIE: Rhodesia het huidige Zimbabwe is in 1965 onafhankelijk geworden van Groot Brittanie, 10 jaar voor de Surinaamse onafhankelijkheid. Dus als je over Afrika wilt posten, doe eerst je huiswerk goed.
  En Die PARBO en zijn geweldige Afrikaanse spookverhalen zal ik maar laten voor wat het is, waarschijnlijk teveel Anansie torie boekjes gelezen.


  Maak melding

 114. Zucht, 18 april 1980 werd Zimbwabe onafhankelijk verklaard en het Britse beheer opgeheven. Deze dag wordt ook nogsteeds gevierd als onafhankelijkheidsdag.

  1965 is gewoon een unilateraal onafhankelijkheidsverklaring van Ian Smith en wordt dus niet erkend als onafhankelijkheid.

  De hele koloniale geschiedenis mag je gaan lezen, begin bij Wikipedia.


  Maak melding

 115. Het is ook voor dit medium makkelijk om waarheden te verkondigen, maar kiest voor het tegengestelde. Het volgende verslag door een ander medium:

  resident van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, legde vrijdag op de zitting uit dat het Amerikaans mensenrechtenverdrag het recht geeft aan slachtoffers en nabestaanden beklag te doen. Dit is volgens de krijgsraad ook gebeurd, want door hun actie is de vervolging van de 8 decembermoorden aangevangen. De nabestaanden hebben hun verhaal ter terechtzitting ook kunnen doen. Zij zijn als getuigen gehoord. Er is geen gebruik gemaakt van het recht op schadevergoeding.

  Oordeel
  De krijgsraad is tot het oordeel gekomen dat er geen bepaling in het belang van de nabestaanden is aangetroffen, waarbij gesteld kan worden dat de gewijzigde amnestiewet in strijd is met een ieder verbindende bepaling van het internationale verdrag. De nabestaanden kunnen volgens de krijgsraad zich niet beroepen op een recht dat zou zijn geschonden door de amnestiewet.

  In de amnestiewet is een waarheids- en verzoeningscommissie aangekondigd om toch genoegdoening te kunnen vinden. De militaire rechtbank stond ook stil bij ‘misdrijven tegen de menselijkheid’. De krijgsraad is van oordeel dat de ten laste gelegde feiten niet voldoen aan de omschrijving van ‘misdrijven tegen de menselijkheid’, zoals genoemd in artikel 2 van de amnestiewet van 1989/1992. De amnestiewet is niet strijd hiermee. Dit artikel is niet gewijzigd in de wet van 5 april.

  Grondwet
  De artikelen 10 en 11 van de grondwet zijn door de krijgsraad getoetst aan de amnestiewet. Artikel 10 luidt: Eenieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.
  Artikel 11: Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem aanwijst.

  De krijgsraad wijst erop dat de klacht van de nabestaanden in behandeling is genomen. De amnestiewet heeft niet ertoe geleid dat hier inbreuk op is gemaakt. Nabestaanden hebben in deze zaak verder geen strafrechtelijke inbreng. De auditeur militair vervolgt de verdachten namens de staat en vertegenwoordigt de staat in rechte. Slachtoffers, benadeelden en nabestaanden hebben in deze verdedigingszaak geen inbreng in de vorm van mede indienen van de strafeis of spreekrecht. Ze mogen ook geen bewijsmateriaal door hen vergaard aan de rechter aanbieden. Valstein merkte op dat het Surinaamse rechtssysteem “node aan herijking toe is”, toegespitst op de belangen van benadeelden en nabestaanden.
  “De krijgsraad ziet evenmin reden om aan te nemen dat de gewijzigde amnestiewet enig grondrecht van de nabestaanden heeft doorkruist”, las Valstein de conclusie voor.


  Maak melding

 116. Voor onze econoom Afu Sensie

  Economie Afrika groeit, armoede neemt toe

  Operatie geslaagd, patient overleden….

  Je lult dus weer uit je nek.

  Situatie is als Suriname: Kleine corrupte elite profiteert, 98 van de bevolking zit diep in de ellende…Tel uit je winst

  De economie van Afrikaanse landen lijkt dit jaar gemiddeld met 4,3 procent te groeien. In 2009 bedroeg de groei nog 1,6 procent. Als deze toename zich niet snel vertaalt naar een betere werkgelegenheid, blijft de armoede op het continent toenemen. Dat staat in een rapport dat de Verenigde Naties dinsdag presenteerde.

  Landen die olie exporteren, met name in het noorden van Afrika, hebben de beste economische vooruitzichten. Het VN-rapport voorspelt een groei van gemiddeld 5,1 procent.

  Het rapport werd gepresenteerd op een bijeenkomst van Afrikaanse ministers van Economie in de hoofdstad van Malawi, Lilongwe. De ministers bogen zich voornamelijk over het vraagstuk hoe zij ervoor kunnen zorgen dat meer mensen van de groei profiteren. Het scheppen van meer arbeidsplaatsen zou betere perspectieven bieden aan de miljoenen mensen die in Afrika in armoede leven.


  Maak melding

 117. Deze wereld wordt nooit meer wat het was ! Ik voorspel dat er weer iets ergs opkomst is om een ieder zijn aandacht te grijpen. Ach geniet van het leven zoals onze president en wij doen.

  Een stukje Bojo en als toetje kronto koekoe en ijsblok.

  Lekker he, lekker !


  Maak melding

 118. Henk Molenaar,

  Dit zijn jouw Woorden en niet de mijne;
  Zimbabwe als voorbeeld voor Suriname…hoe achterlijk moet je zijn om dit te beweren.

  Dat staat nergens in mijn posting. Er staat dat jij een racist bent.

  En dat ben je ook.


  Maak melding

 119. En rondgang langs de verschillende etnische groepen in Sur. leert dat racisme en discriminatie als een rode draad door de Sur. samenleving loopt, al beweren zij het tegenovergestelde met hun holle retoriek over een moskee en synagoge die naast elkaar staan.
  Ja ze staan inderdaad naast elkaar zoals de verschillende groepen naast elkaar leven, maar naast elkaar betekent niet per definitie met elkaar.Dus over rcisten gesproken……..


  Maak melding

 120. Oeeee wat erg zeg desi bouterse is crimineel oeeeeee wat ben ik nu tog bang.
  Jongen als dit zo was(is) wat dan nog? Het sranang bev. Heeft op hem gestemd.

  En niemand stemt voor onze koningin met je kortzichtig.
  zij doet helemaal niks.(met alle respect voor onze koningin natuurlijk).


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.