Constitutioneel Hof Suriname mogelijk binnen een jaar

104

PARAMARIBO, 10 mei – Voor het instellen van een Constitutioneel Hof is hooguit een jaar nodig. Dit zegt jurist Jennifer van Dijk – Silos, die voor president Desiré Bouterse het voorbereidend werk moet doen. De instelling is nu meer een aangelegenheid van de regering. Als het Hof eenmaal bestaat, kunnen onder meer wetten worden getoetst. Eigenlijk had het Hof er al lang kunnen zijn.

Maar op een of andere manier is de grondwet op dit stuk genegeerd. Er zijn door de jaren heen wel twee wetsvoorstellen geproduceerd. Daar is het bij gebleven. “Vaak is het de politiek die ontwikkelingen in dit land tegenhoudt. Deze wet had er al in 1975 moeten zijn. Maar ik weet niet waarom de politiek in Suriname daar zo angstig voor is”, zegt Van Dijk – Silos tegenover de Ware Tijd. Een mogelijke verklaring heeft ex-president Ronald Venetiaan.

Hij zei onlangs dat het parlement al jaren een besluit afhoudt. Het wetsvoorstel voor de instelling van het Hof wordt eenvoudigweg genegeerd. Het Hof zou immers de bevoegdheid krijgen het parlement op de vingers te tikken bij ‘foute’ wetgeving. De omstreden amnestiewet moet maar voer zijn voor het Hof, vindt de vervolging in het proces rond de decembermoorden. Net zolang moet de zaak maar worden opgeschort.

104 REACTIES

 1. Als wij kijken hoe onprofessioneel Suriname wordt geregeerd dan weten precies hoe het zal gaan met de instellen van een Constitutioneel hof zal gaan.
  Het is opvallend hoe een aantal paarse apen de hele rechtssysteem in het land op zijn kop zetten om een gemene moordenaar uit de gevangenis te houden, iemand die zich nooit aan geen enkele wet houdt.


  Maak melding

 2. De stelling van Van Dijk – Silos dat er eerst een Constitutioneel Hof (CH) moet worden ingesteld aleer er sprake kan zijn van toetsing is onjuist. Elke rechter kan de wet in formele zin toetsen (dus ook de Krijgsraad) Deze toetsing vindt dan plaats aan Internationele mensenrechtenverdragen waarbij Suriname partij is. Dus men hoeft niet te wachten op de installatie van een dergelijk CH. De krijgsraad kan het verzoek van het OM naast zich neerleggen.


  Maak melding

 3. Psalm 94 voor hen die volharden in geloof en hoop, voor hen die hunkeren naar rechtvaardigheid.

  1 God van vergelding, HEER,
  God van vergelding, verschijn in luister.
  2 Verhef u, rechter van de aarde,
  geef de hoogmoedigen hun loon.

  3 Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER,
  hoe lang nog zullen de wettelozen juichen,
  4 de onrechtvaardigen het hoogste woord
  voeren en trotse taal uitslaan?

  5 Zij vertrappen uw volk, HEER,
  onderdrukken uw liefste bezit,
  6 weduwen en vreemdelingen doden ze,
  kinderen zonder vader brengen ze om.

  7 ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze,
  ‘de God van Jakob merkt toch niets.’

  8 Kom tot inzicht, onverstandigen.
  Dwazen, worden jullie ooit wijs?
  9 Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen?
  het oog gevormd – zou hij niet zien?

  10 Die de volken leidt, de mensen leert
  en vermaant – zou hij niet straffen?
  11 De HEER kent de mensen,
  niet meer dan lucht zijn hun gedachten.

  12 Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid
  en onderwezen in uw wet en uw leer.
  13 Hij zal rust vinden in kwade dagen,
  terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.

  14 Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten,
  zijn liefste bezit niet verlaten.
  15 De rechtspraak voegt zich weer naar het recht,
  de oprechten van hart sluiten zich aan.

  16 Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen,
  wie beschermt mij tegen die schurken?
  17 Had de HEER mij niet geholpen,
  dan woonde ik al in de stilte van het graf.

  18 Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
  hield uw trouw mij staande, HEER.
  19 Toen ik door zorgen werd overstelpt,
  was uw troost de vreugde van mijn ziel.

  20 Kiest u de kant van verdorven rechters,
  die onheil stichten in naam van de wet?
  21 Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen
  en veroordelen onschuldigen ter dood!

  22 De HEER is mijn burcht geworden,
  mijn God de rots waarop ik schuil.
  23 Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen,
  om hun onrecht brengt hij hen tot zwijgen,
  de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.


  Maak melding

 4. Geachte leden van de krijgsraad,

  “Indien u overgaat tot vrijspraak of opschorting van dit proces, dan ontneemt u mij en samen met mij duizenden Surinamers, het recht om de verdachten te vervolgen en veroordeeld te krijgen. U ontneemt ons, medekondremangs, rechtvaardige kondremangs, ook het recht om deze verdachten te vervolgen, inzage Moiwana, maar dat terzijde. Dat is nu niet de rechtszaak waar het over gaat. Zoals het hoort in een rechtszaak zoals deze, zoals het hoort bij de veroordeling van een executie van 15 ongewapende zonen van dit land door 24 ordinaire coupplegers/moordenaars, zo vraag ik u om de juiste beslissing te nemen.”

  Weer een treffend stuk van Dhr Alfred Abaisa

  http://www.nospang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22099:geachte-leden-van-de-krijgsraad&catid=73:binnenland&Itemid=65

  De rest zelf ophalen,
  (anders wordt je te lui 🙂

  Interessanter dan die luie bessie silos!
  Een amnestiewet kan wel binnen een uurtje.

  Bessie is al 2jr bezig met het inrichten van een Constitutioneel Hof, 2 jaar lang belastinggeld vreten, resultaat niets, nada, niente, niet vooruit te branden dat mens!


  Maak melding

 5. Volk van Suriname.

  Laat je niet misleiden door de uitleg van deze dame.
  De amnestiewet was binnen een paar dagen een feit.
  Het constitioneel Hof laat al langer dan een jaar op zich wachten.

  En volgens deze dame met grote ambities, ligt de bal bij de regering.

  Nu weer een strategie om de publieke opinie te beinvloeden.

  Volk van Suriname: “Recht en waarheid maken vrij”.

  Blijf strijden voor behoud van de rechtstaat en democratie.

  “Sranang sa wienie”.


  Maak melding

 6. De initiatiefnemers van de Amnestiewet (lees: wetgever) hebben bij de samenstelling GEEN rekening gehouden met het feit er internationaalrechtelijke uitspraken zijn die verscheidene malen Amnestiewetten ongeldig hebben verklaard. Ook hebben ze geen rekening gehouden met het feit dat supranatioanale organen de rechtvaardigheid van deze Amnestiewet gewoon kunnen toetsen. Ze waren kennelijk meer gefocused op het doorheen jassen van deze wet dan op een goede juridische basis. Van Dijk – Silos behoort dit te weten.


  Maak melding

 7. De bevolking van Suriname is Bouterse en zijn bende meer dan zat.
  Er is op een z.g democratische wijze ingegrepen in een lopend strafproces.
  De ingreep is niet in landsbelang gedaan maar voor persoonlijk belang om de besmette leider uit de gevangenis te houden. Internationaal en nationaal is deze handelwijze veroordeeld .
  Ziet de DNA niet in dat Suriname binnen afzienbare tijd in brand staat.
  Nu kan het nog voorkomen worden, pak de kans laat het niet zover komen en maak van Suriname een land waar een ieder met grote trots kan zeggen “Ik ben een Surinamer”


  Maak melding

 8. Sinds 1987 is door nalatigheid van diverse parlementen en regeringen waaronder de NDP het Constitutioneel Hof niet ingesteld. In tegenstelling tot wat van Dijk-Silos beweert zie ik zo’n instantie ook niet ingesteld worden in de nabije toekomst, als het al meer dan 25 jaar niet v.d. grond is gekomen wat voor garantie is er dan dat het binnen een jaar ingesteld gaat worden?? Juist ja, geen.
  De bepalingen in de grondwet over het C.H. zijn dus dode letters geworden, bij gebrek aan een C.H. hebben de gewone rechters naar mijn mening alle recht om in de plaats v.h. C.H. zelf wetten te gaan toetsen aan internationale verdragen.


  Maak melding

 9. Ik had niet verwacht dat dit hof bijvoorbeeld op 14 mei start klaar zou zijn, die vrouw praat over een jaar, maar beste mensen het wordt of dit gaat nog langer duren, ga ervan uit, en die klok tikt en tikt
  naar 11 mei toe wat krijgen voor vannacht nog te horen!!!!!!!!!!! Het achterbakse zou zijn dat eea wat morgen daar moet gebeuren even op de schop gaat door
  een smoes of zo, alles is mogelijk!!!!!1


  Maak melding

 10. Determinist,

  Heel goed van jou dat je verwijst naar bijbelteksten
  om jouw visie kracht bij te zetten. Mensen moeten dit absoluut weten. Dit geeft mensen kracht.
  Dit geeft aan dat je een gelovig mens bent en gelooft in GOD. GOD wijst ons immers middels de bijbel de juiste weg in het leven.
  Nou hoop ik niet dat jouw geloof selectief is en dat je alleen de bijbelteksten gebruikt wanneer het jou uitkomt want in de bijbel staat veel meer dan teksten die alleen in jouw voordeel werken natuurlijk.
  Lees het onderstaande maar (en dat heb ik niet zelf verzonnen) :

  ‘in het het konkrijk van GOD geldt een zeer belangrijke regel, een basaal gebod ; ‘HEB JE VIJANDEN LIEF’.
  Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je
  aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. Wanneer je ziet dat
  de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet
  werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden.
  En dit staat in Spreuken 25:21-22:
  Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem
  dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en de HEER zal je belonen ‘.
  Deze teksten zijn afkomstig uit de Oude Testament
  Dus ook het Oude Testament kent al het gebod om de vijand lief te hebben.

  Determinist,

  Dus als je werkelijk een Godvruchtig mens bent en beloond wil worden door GOD dan weet je wat jou te doen staat.


  Maak melding

 11. Het is droevig dat de universiteit van Suriname zulke slechte juristen aflevert.
  Niemand gelooft in een onafhankelijk Constitutioneel Hof in Suriname.
  Wie benoemt de leden???? 🙂

  Denkt Bouterse nu echt dat anderen dan zijn aanhang zo dom zijn?
  Vervolgens gaan we natuurlijk weer mensen oppakken.
  Met alle gevolgen die we allemaal kennen.


  Maak melding

 12. Moet deze regering de opdracht uitvoeren en een C.H samenstellen. Je kunt wel raden hoe zo’n hof er dan uit gaat zien. Figuren als van Dijk – Silos en andere alleen maar Bouterse gezind zijn. Bouterse(massamoordenaar en drugsbaron)zal daar persoonlijk zelf voor zorgen..met het wapen in de hand. Dus doe maar even niet, en het is niet nodig nu. Rechters hebben nu gewoon de bevoegdheid die moordenaarswet te toetsen.
  Trouwens onvoorstelbaar dat zich advocaat noemende van Dijk – Silos een moordenaar dient die zonder enige vorm van proces enkele collega’s vermoord heeft. Een hoeder van de rechtstaat onwaardig.


  Maak melding

 13. Toetsingsrecht: voor de zoveelste keer misbruik van macht.

  Advies :maak je nu zorgen om het feit of er in 2015 algemene verkiezingen zullen worden gehouden.

  Chavez en Obiamang & Co


  Maak melding

 14. pinokkio

  Net zoals GOD de zondige handelingen van de mens haat, alzo lief heeft Hij ook de zondige mens, die niet gevraagd is om geboren te worden, maar vanwege de vloek der zonde door Adam begaan, als blauwdruk van al zijn nakomelingen, zo heeft Hij ook voor een uitweg ter verlossing gegeven, middels het nog wrede dood en lijden van Zijn Zoon, die de gestalte van een mens aannam. De Christus.

  Determinist haat de daden van de moordenaars die u misschien bewonderd, maar heeft hen ook lief als menszijnde, maar haat hun werken als zijnde wetverachtende onberechte mensenrechtyenschende moordenaars die God en de Christus denken te misbruiken. Maar de Waarheid en Gerechtigheid naderen sneller dan gedacht. Wie hopen en geloven dat onberechte wetverachtende megalomen(zieke geesten) rust vrede en voorspoed zullen brengen zijn dwaas en dom.


  Maak melding

 15. Ach ja Determinist,

  De bijbel is duidelijk genoeg over het geloof en jouw gekronkel om daar onderuit te komen zegt genoeg over jouw hypocrisie en selectiviteit.
  Jij bent bezig met het voorwenden van het geloof zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen. Jij bent bezig met een gedrag die erop gericht is beter voor de dag te treden dan strikt genomen verdedigbaar is, zowel gezien vanuit oprechtheid als vanuit noodzaak door omstandigheden.

  Met zoveel selectiviteit en hypocrisie kan ik niks anders constateren dan dat jij, vanuit jouw gezichtspunt gezien dan, absoluut gelijk hebt.
  Blijf vooral maar in jezelf en jouw eigen visie geloven. Uiteindelijk het komt allemaal wel goed.


  Maak melding

 16. Ik vraag mij af wat je aan een hof hebt die niet volgens de niet onafhankelijk en volgens de wet mag werken.Een hof die alleen ten voordele van een criminele massamoordenaar wordt ingesteld is naar mijn mening een waardeloze hof.Het zou wat zijn als Adolf Hitler de rechters van de processen van Neurenberg zelf had benoemt.


  Maak melding

 17. Sang, dus ze halen nu bijbelteksten erbij. Niks gaat helpen jullie zijn zondaars, jullie zijn vervloekt, vandaar dat jullie de hele dag zitten te schelden op alles en iedereen.

  Vervloekten worden niet gehoord. Daarom halen jullie al 30 jaar bakzeil.

  Wanneer gaat dat tot jullie vervloekte hoofden doordringen.

  Jullie zijn de eeuwige verliezers.


  Maak melding

 18. Angezien ze hier in al die jaren weten dat je bepaalde wetten niet moeten aannemen zoals nu dan die wet van het constitutioneelhof, en ook de anticorruptiewet, omdat dan bepaalde parlementariers beknot worden in hun handelen tijdens hun aanwezigheid in het parlement, daar de meesten een corrupte achergrond hebben, en erg nadelig voor hen kan zijn.
  Mocht de krijgsraad morgen beslissen dat het proces word uitgesteld, totdat er een constitutioneelhof geinstalleerd is, wat meer dan een jaar kan duren, dan kunnen de nabestaanden beter hun recht buiten Suriname gaan zoeken, bij de mensen rechten organisaties, die werken iets sneller dan hier, want dit parlement heeft al reeds bewezen niet betrouwbaar te zijn, en zullen zeker niet met dezelfde snelheid mensen naar voren gaan schuiven die in dat constitutioneel hof moeten gaan plaats nemen, en het mooiste van alles dat de hoofdverdachte moordenaar Bouterse die mensen moet gaan aanwijzen, hopelijk houd de krijgsraad daar ook rekening mee.


  Maak melding

 19. Een moordenaar aanbidder zegt tegen zijn tegenstanders dat ze vervloekt, en zondaars zijn het moet niet gekker worden.Zondaars zijn Figuren die een gebod overtreden,iemand die een overtreding begaat, iemand die zondigt,Kwaaddoener, Misdadigers. Sabidieri,Weet jij wat een vloek ?? dat zijn die tranen van al die nabestaanden die hun geliefden hebben verloren in de jaren 80. 90, de tijd toen jou criminele president zich gedroeg als god in Suriname.Jullie die Bouterse aanbidden zijn mede verantwoordelijk voor alles wat Suriname nu meemaakt en dat is vloek die jullie gaan dragen tot de laatste snik. vergeet de ouders niet, die hun zonen nooit hebben kunnen begraven omdat zogenaamd door een zonnesteek zijn getroffen.
  Wie de dood van ongeboren kinderen en zwangere vrouwen met zich meedraagt is vervloekt.


  Maak melding

 20. Van Dijk-Silos is een rasopportunist. Ze kletst uit haar nek. Ze zegt ook “mogelijk binnen een jaar”. Dat kan dus ook over tien jaar. In het verleden moest ik haar uitleggen hoe de verhouding was tussen verdragsbepalingen die een ieder verbinden en een formele wet. Dit moest ik via mail doen. Het betrof een kwestie inzake het kiesrecht. Uiteindelijk kon ze mij vertellen dat de juiste toepassing ertoe zou leiden dat zei kon fluiten naar een tweede termijn als baas van de verkiezingen. Zij heeft in een ander artikel in de are tijd gesteld dat de amnestiewet zo kort tegen het einden van het strafproces emoties heeft losgemaakt. Wat dit gedrocht vergeet te vertellen is dat die emoties vanzelfsprekend zijn als een Grondwetsartikel. 131 lid 3, wordt geschonden. Ze vergeet niet, maar laat bewust achterwege.


  Maak melding

 21. Aldus Radje de leek. We hebben je reactie gelezen en nog hartelijk dank voor de moeite.

  Trouwens in een andere artikel heb ik reacties gelezen van ene Afu Sensie, misschien moet je dat proberen te lezen en begrijpen, het is de moeite waard Radja.


  Maak melding

 22. Beste Pinokkio,
  De discussie tussen jou en determinist gevolgd.
  En ik voel me geroepen te reageren.
  Je hebt het over God, mijn hemelse Vader.
  In de bijbel lees ik dat God de zondaar liefheeft, maar de zonde haat en de zonde dus niet ongestraft laat.
  Indien de zondaar haar/zijn zonden belijdt, waarlijk belijdt, dan schenkt God haar/hem vergeving. Want God blijft niet eeuwig toornen en vergeeft veelvuldig.
  Hij oefent geen dwang uit en wacht tot dat wij naar Hem toekomen. Omdat Hij geen ja-knikkers heeft geschapen, maar vrije mensen in denken, spreken en doen. En dat beste pinokkio, is wat er nu op het spel staat. Zullen we in het slavenhuis blijven (Egypte) of zullen we op weg gaan naar het Beloofde land?


  Maak melding

 23. Ook bout is er van bewust dat grote landen naar ons kijken.Morgen zien we wat de gang naar Geneve lackin opgebracht heeft.Wij blijven geloven in onze rechters.

  Cobie.


  Maak melding

 24. Cobie ik geloof ook in onze rechters en de rechtstaat, daarom zullen ze de wetten volgen en dus het OM niet ontvankelijk verklaren, en de grote landen zullen niets doen, want de Rechters hebben precies volgens de Surinaamse wetgeving gehandeld.

  Laten we samen hopen dat alles goed komt en dat de rechters zich niet onder druk van de vijanden van het volk verkeerde besluiten gaat nemen, want dat zo een flater van je welste zijn.

  Moge God Suriname en zijn enige Volksleider Z.E President Desire Delano Bouterse, Vader des Vaderlands beschermen.


  Maak melding

 25. pinokkio, terecht een nickname die je eer aan doet.

  Met zoveel selectiviteit en hypocrisie kan ik niks anders constateren dan dat jij, vanuit jouw gezichtspunt gezien dan, absoluut gelijk hebt.
  Blijf vooral maar in jezelf en jouw eigen visie geloven. Uiteindelijk het komt allemaal wel goed.

  P.s. vertel het maar aan allen die tegen deze amnesty wet is, waarvan de initiatiefnemers denken en hopen je moordbaas uit het gevang te houden. De dwaasheid en domheid onder jullie paarse domkoppen lijkt onbegrensd.


  Maak melding

 26. Sabidieri: je vertegenwoordigt met je ordinaire scheldpartijen precies het niveau van je NDP gepeupel vriendjes.

  Verder wil ik geen woorden aan jou vuil maken.

  Iedereen die deze onzin typt: “aten we samen hopen dat alles goed komt en dat de rechters zich niet onder druk van de vijanden van het volk verkeerde besluiten gaat nemen, want dat zo een flater van je welste zijn.

  Moge God Suriname en zijn enige Volksleider Z.E President Desire Delano Bouterse, Vader des Vaderlands beschermen”

  en zo een moordenaar, folteraar, drugscrimineel en wrede dictator verdedigt daar zitten heel wat steken los.

  Ik heb we zo’n idee uit welke bevolkingsgroep jij komt met je asociale gedrag. Heb ik gelijk?


  Maak melding

 27. @Sabidierie, President Desire Delano Bouterse, Vader des Vaderlands?

  Vader des Vaderlands? Vader die ben kiri en egie pikien? Vader die nu nog vindt dat 15 moorden er nog relatief weinig zijn?

  De eerste Surinamer in de meest recente Surinaamse geschiedenis, die minimaal 15 Surinamers in één nacht gedood heeft. Is dat de vader des vaderlands?

  (son) NDP soema no habi yeyeh!


  Maak melding

 28. Naarmate 11 mei nadert worden de lappen tekst met rommel langer. Geen zinnig mens die hier geinteresseerd in is.

  Dit soort rotzooi is daarentegen als zoetebrood voor het gepeupel enkel en alleen om ze zoet te houden.


  Maak melding

 29. Larry je hebt duidelijk een groot probleem, je ontbeert elke vorm van relativerings vermogen, persoonlijk denk ik dat je een heel laag IQ hebt en dus zwakbegaafd bent.

  Trouwens het is niet gepast om te stalken hoor.


  Maak melding

 30. Special voor Sabidieri die bidt voor het welzijn van haar grote leider Bouterse het grootste kankergezwel in de Surinaamse samenleving van de afgelopen 35 jaar:

  De executie van 15 mede Surinamers, kondremangs, eveneens ook uw broeders, …

  zonen van dit prachtige land. Zonen, vaders, jongemannen in de lente van hun leven, die in het holst van de nacht zijn weggerukt van hun liefhebbende en na 8 december te nimmer levend zijn thuisgekomen.

  Mannen die standrechtelijk zijn geëxecuteerd vanwege hun mening en hun persoonlijke opvattingen en hun drang naar vrijheid. Vrijheid die wij in Suriname zo gekoesterd hebben na de val van dat regime, dat kankergezwel in het jonge geschiedenis van ons vaderland. Dezelfde vrijheid die nu weer onder druk staat dankzij de hoofdverdachten in dit proces. Dezelfde hoofdverdachten waarvan degene met de grootste mond morgen opvallend afwezig zal zijn in de rechtszaal.


  Maak melding

 31. DDB en zijn 40 struikrovers en het NDP uitschot die bouwen nog steeds hele hoge torens, maar ze blijven laag aan de grond. Ze kijken onfris, ruiken onfris en hebben allen een onfris heden en verleden.Feodale oplichters.Zeikstengels en Hollandhaters(wanneer het hen uitkomt).
  Allemaal behept met een gigantische plaat vopor de kop, waar de gemiddelde gevechtstank jaloers op zou zijn.


  Maak melding

 32. Beste Larry Laten we geen woorden vuil maken aan die malloot van Sabidieri.

  Dit soort types hangt rond in de goot en hoopt op wat kruimels van meester Bouterse.

  Te zielig voor woorden deze onbenul


  Maak melding

 33. Beste Sabidieri

  En jij bent Bijlmer Trash dat voor een bordje bruine bonen en met een paars vlaggetje het model slaafje van Bouterse bent……..

  Mensen met een enige opleiding, vestand en enig moraal gevoel in hun donder spugen op types zoals jij die alleen als kakkerlakken onder hun steen vandaan komen als er genoeg vuil rondom hen bevindt.

  Als Bouterse straks in de gevangenis zit, ga jij weer op zoek naar de volgende die jou een kruimel brood toewerpt.


  Maak melding

 34. Dat is ook een goede optie.
  Zolang het in Surinaams belang is, is er geen probleem.
  Aan bepaalde onwetenden personen wil ik het volgende zeggen; Wil geleerd heid zeggen dat je kracht termen moet gebruiken, geheimzinnig moet zijn, anderen beledigen, slim spelen, baatzuchtige leven moet leiden, jaloers moet zijn, bandiet spelen, oorlog voeren en denk je dat je gaat winnen wanneer je veel negatief over een persoon gaat schrijven?
  Democratie wil zeggen dat de meerderheid bepaald en bij deze de Coalitie Regering en niet een kleine groep nml de NF, nabestaanden en de slijm ballen/zakkenvullers van Ned. Ik herhaal.
  Democratie wil zeggen dat de meerderheid bepaald.


  Maak melding

 35. @HENK MOLENAAR 20.17 u : Thank U very much.
  Ik wilde er zelf geen woorden aan vuil maken, maar dit soort NDP gepeupel die kunnen het niet helpen, het ligt aan hun IQ , ik heb met die stakkers te doen…. Que mala Eres……..


  Maak melding

 36. De laatste stuiptrekkingen van het stemvee van de Nationale Dictatuur Partij of was het Nationale Drugs Partij, ik denk een combinatie van allebei, ze beginnen wild om zich heen te slaan, maar het schip zinkt langzaam maar zeker…, en als de ratten het schip verlaten, dan is dat een teken dat het schip zinkende is. is.


  Maak melding

 37. Van Dijk Silos denkt dat er voor het samenstellen van het Constitutioneel Hof hooguit een jaar nodig is?

  Wel, laat deze kameleon-juriste dan in gesprek gaan met openbaar aanklager Roy Elgin.

  Deze laatste gaf tijdens de vorige zitting te Boxtel aan dat het Constitutioneel Hof snel kon worden ingesteld. En wel even snel als de wijziging van de amnestie-wet.

  Ik heb er geen vertrouwen in dat de veroordeling van bout op korte termijn aanstaande is.

  Bij de samenstelling van een nieuwe Nationale Assemblee (op z’n laatst in 2015), is het alsnog mogelijk de amnestie wet te wijzigen en wel zodanig dat de dan 70 jarig bout alsnog met zijn bloedige daden terecht kan staan.


  Maak melding

 38. Bout typeert zijn eigen volk als vijanden.De dag dat het doordringt tot het volk wat hij daarmee bedoelt,dan is het hij of zij.Een omgekeerde drama als in Zeelandia.Bout kan niet het volk dat hem te eten geeft steeds blijven kleineren.Eens krijgt hij de rekening en hoop dat het al morgen is.

  Cobie.


  Maak melding

 39. Aldus sprak de nieuwe onder-, onder-, onder-, onder-,
  onder-, onder-, onder-, onder-, onder-, onder-, onder-,
  onder-, onder-, onder-, ondervoorzitter van de Nationale
  Depressie Partij!

  Over 1 jaar, maar morgen is het D-day voor de MOORDENAARS,
  indien er geen veroordeling komt, zal de Internationale
  gemeenschap, althans de leiders uiteindelijk uit een
  ander vaatje tappen!

  Wat wel opvalt, is dat deze Tante Pollewop 1 dag voor de raadszitting op haar opportunistische praatstoel is
  neergestreken. Witte voetjes noh?!
  En dat bij een MOORDENAAR!!!
  Allemaal te doorzichtig!!!


  Maak melding

 40. @sabidierie, sta jij ook al op de loonlijst bij de baas? Uit je reacties is duidelijk. Wiens brood men eet wiens woord men spreekt!


  Maak melding

 41. Nog maar enkele uren te gaan voor judgement day, en het foute NDP volk, en bende maatschappij ontwrichters, gaat steeds wilder om zich heen slaan, de paranoia slaat toe, maar dat is dan het gevolg van foute keuzes van ongeschoolde tokkies.maar helaas, The only way is down…… dat word enkele reis Gadaffistan..


  Maak melding

 42. Mevrouw, hoe zou u het vinden als uw dochter of zoon zou zijn vermoord? Wilt u dan geen gerechtigheid dat de dader berecht wordt?
  Zou u die misdaad tegen een van uw kinderen vergoelijken?
  Na alles wat deze vrouw in de media uitkraait vraag ik mij af of zij wel een moeder hart heeft. Deze vrouw laat zich letterlijk en figuurlijk misbruiken door de grootste moordenaar in ons land ooit.


  Maak melding

 43. @zucht hahahaha dat is goede ,…anyway morgen is de grote dag,…..iemand in Su gaat morgen alle kleuren van de regenboog schijten,..roep zijn naam en ik zal fluiten


  Maak melding

 44. Als ik de reacties hier op waterkant lees van de negatievelingen, dan kunnen wij stellen dat het heel erg gesteld is met deze groep aso’s.

  Op De Ware Tijd forum hebben ze zich zo misdragen, dat die genoodzaakt was hun forum dicht te gooien.

  De Wereld Omroep schijnt ook hun forum te hebben dichtgegooid.

  Men is het gedonder gewoon zat van deze groep gefrustreerden en schreeuwers, die geen ruimte voor een andere mening toestaan, menig forumlid is dan ook afgehaakt.

  Ik vraag me dan ook af, waarom de moderator hier niet tegen optreed, waarom laat men dit gedrag toe.

  Waterkant is in ieder geval niet meer, wat het ooit was.


  Maak melding

 45. Gelijk heb je Afu Sensie

  Alle anti regering reacties blijven staan en krijgen telbare plusjes. Pro regering reacties worden reeds snel verborgen. En dan spreken zij over democratie. Ik heb de indruk dat de moderator en zijn/haar team dit alles hebben aangemoedigd. Waterkant is echt niet meer zoals het was.

  [[ Opmerking moderator: -iedereen- mag reageren op Waterkant en -iedereen- mag een (+) of een (-) toe kennen aan een reactie. Als de -MEERDERHEID- een reactie een (-) of een (+) waard vindt dan zij het zo en daar moet je mee leren leven. ]]


  Maak melding

 46. @Afu Sensie,

  Wanneer discussie-fora niet of slecht gemodereerd worden, dan ontstaan er soms van die scheld-erupties.
  Echt niet fraai.

  ’s lands president die op ’s lands grootste plein zijn eigen landgenoten voor staatsvijand, Judas o.i.d. uitmaakt… Die zou een goede forum moderator zijn. Denk je ook niet?

  Ik laat de moderator zijn 2e (en straks 3e) amnestieverlening en zijn 11 jarige veroordeling voor drugshandel voor het gemak, dan maar buiten beschouwing.

  Het woord “moordenaar” is allicht een scheldwoord voor diegene die mensen vermoord heeft. Zou zomaar kunnen.


  Maak melding

 47. Beste Sally ( Anna_Zeepbel) en Afu Sensie.

  Jullie zo geliefde president heeft afgelopen week tijdens zijn ‘verzoeningstoespraak’ eindelijk zijn ware valse gezicht laten zien door alle tegenstanders van de amneastiewet ( en die mening mag je hebben in een vrij land) als misdadigers en vijanden van de staat te bestempelen. Dit ronduit imbeciele en beschamende opdreden heeft Bouterse ontmaskerd als ordinaire dictator die het land tot het bot verdeeld.


  Maak melding

 48. Ik ben niet voor Bouta.
  Maar Vene heeft ook veel steken laten vallen. Waarom heeft hij in al die jaren dat hij aan de macht was het Constitutioneel hof niet ingesteld. Waarom is de anti-corruptiewet niet ingesteld. Of heb ik wat gemist!

  Ik rust
  Djamoe


  Maak melding

 49. Ik hoop zo dat de rechter zegt dat ze met de aaname van de amnestiewet niet verder kan met de behandeling van de zaak,zodat Mr.Spong en de nabestaanden deze BEESTEN internationaal kunnen aanklagen.En als ik Mr.Spong goed heb begrepen dan geld geen enkel immuniteit meer ook als DiDiBrie de koning van Su en of van de wereld zou zijn.Mi gado ik hoop het zo.Want ook als de DiDiBrie gevonnist zou worden gaan we hem niet kunnen opsluiten.Weten jullie nog onze zoon is het hoofd van CTU hahahaha. En die gaat papa beskermen tok.Dan zou de regering aan het buitenland kunnen vragen om DiDiBrie en 23 of 24 anderen voor ons optepakken en dat gaat zijn regering niet doen.En a nuitenlandse druk is echt heel zwaar voor ze.Ding broeja ekte ekte.
  Ding Leba e intimideer sma ma mi e lafoe zodanig dat mi ai e long watra,want met zo een grote bek hoef je niemand te intimideren.Wat er nu gaande is is zeer ernstig,maar je ziet zo dat ze bang zijn.En om te zien hoe die Lafing en Bimbo de mensen op allerlei manieren
  zand in de ogen strooit dan kan ik echt maar een ding
  soso lafoe.Brada met al hun uitleg ding klarie.Odiiii
  een zeer blijde
  Glenny


  Maak melding

 50. Donderdag 10 mei 2012 om 22:50 uur, door Afu Sensie
  Dat forum is gesloten doordat Anna_Zombie zich zo erntsig misdroeg en dat nu ook weer doet.
  Het is goed dat waterkantnet zich niet in de lure laat leggen en het forum niet sluit.
  Wij stemmen haar bijdrages en die van haar companen wel weg.
  Deze komende week niet want ik ga via Berlijn naar Moskou.
  De wereld is iets groter dan Paramaribo/ Langetabbetje.
  Renminste wel voor de SuriNeds.


  Maak melding

 51. Bouterse heeft vluchtroute al gepland….

  President Bouterse vertrekt naar Afrika:

  President Desi Bouterse is bezig zich voor te bereiden om te vertrekken naar de komende ASA vergadering in de hoofdstad Malabo in Equatoriaal-Guinea, in West Afrika. Op 15 en 16 mei 2012 wordt daar de ASA conferentie gehouden.

  Het SLM vluchtschema zal wel weer aardig in de war worden geschopt want Bouterse claimt natuur de Airbus.

  “President Bouterse zal daar ook nieuwe samenwerkingsverbanden en betrekkingen aangaan of verstevigen”

  Wat ging Bouterse ook weer naar Equatoriaal-Guinea exporteren: Water…..

  Weer kompleet zinloze reis met een vliegtuig vol meevreters die de bloemetjes op kosten van de Surinamase schatkist buiten gaan zitten.

  Ik heb in de afgelopen 2 jaar nog nooit een bevestigd bericht gehoord dat een dergelijke reis ook daadwerkelijk iets heeft opgebracht.

  Wie wel?

  Bouterse zal ongetwijfeld van de president van Equatoriaal-Guinea als wederdienst de hoogste onderscheiding van het land vanwege….> Ja waarom eigenlijk……?


  Maak melding

 52. De hele beschaafde wereld zegt dat deze wet onmenselijk is toch heb je een aantal paarse dwaze opportunisten die dat tegen spreken. @ sally jij geloofd in de democratuur niet in de democratie,opvallend aan jullie reactie is dat wanneer het past in jullie straatje dan noemen jullie het democratie en andersom niet. Als je eerlijk ben kan je ook stellen dat de meerderheid van waterkant niets moet hebben van een massamoordenaar en zijn volgelingen.
  @ afu sensie , niet iedereen kruipt in de hol van DDB.


  Maak melding

 53. PRESIDENT

  De president van Nederland, Amerika en Suriname mogen een vraag aan God stellen.
  Dus gaat Obama naar God toe en vraagt, wanneer gaat het goed met het
  Amerikaanse economie? Antwoordt God over 50 jaar helemaal geen zorgen. Obama begint te
  huilen en zegt: dat maak ik niet meer mee!!

  Even later is Rutte aan de beurt en vraagt:
  Wanneer gaat het goed met de Nederlandse economie? Antwoordt God: over 40 jaar
  helemaal geen zorgen. Rutte huilen en zegt dat maak ik niet meer mee!!

  En als laatste is
  DADA DESI aan de beurt en vraagt: Wanneer gaat het goed met de Surinaamse economie???

  Toen begon God te huilen en zegt: dat maak ik niet meer mee! 🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 54. Sally en Afu Sensie,

  En hoe zou DAT nou komen? Dat jullie reacties alleen maar -(minnetjes) “oogsten”? Misschien omdat er toch nog meer WELDENKENDE BESCHAAFDE mensen rondlopen dan jij in jouw omgeving ziet?


  Maak melding

 55. Op Colakreek zit een dronken man tegenover Van-Dijk-Silos. Zegt de dronken man
  tegen de Silos
  Nou,nou, wat ben jij een lelijk jurist zeg!

  Zegt Silos vervolgens: en wat ben jij dronken aap!, waarop de dronken man zegt: Dat kan wel zijn,
  maar dat is morgen weer over! 🙂 🙂


  Maak melding

 56. Beste Sally en Afu Sensie:

  Een serieuze vraag:

  Kunnen jullie 3 van de waslijst met plannen die Bouterse 2 jaar geleden aankondigde die daadwerkelijk zijn uitgevoerd? ( laptops voor kinderen, 4 baans weg met flyer over naar Zanderij, diverse mega projecten, 18.000 woningen etc)

  Het enige wat wel is gepresteerd en waar een wereldrecord wetten er door heen jagen is verbeterd is de illegale amnestiewet die moet voorkomen dat Baas de gevangenis in gaat.

  Ik geef je op een briefje dat Bouterse de slechts presterende president is na 2 jaar uit de geschiedenis van Suriname. En dat is een hele prestatie gezien de concurrentie.

  Ik ben benieuwd naar jullie antwoord.


  Maak melding

 57. @Beste Molenaar

  Maar Dada Heeft Tog opgekrikt de kinderbijslag 🙂

  Hij heeft tog ook een tegemoet gedaan aan Onze Oudjes 🙂

  Toen heeft hij gedaan een government-take en was deze 2 bovengenoemden terug naar af…

  Nu moet omoe snesi sardien verkopen zonder winst 🙂

  Sociale Staat Suriname….de SS,ers 😉


  Maak melding

 58. @Sally

  Je hebt het goed gezien en de moderator heeft het recht zich te verdedigen. Iedereen mag reageren maar het is vooral anna_z verboden bepaalde woorden te gebruiken. Bouterse een moordenaar noemen is toegestaan. Net als Suriname een bananenrepubliek noemen. Maar de heilstaat Nederland “Calimerostan” noemen is toch echt wel verboden. Tsja het koloniaal geconditioneerde denken zit er nog diep in bij onze “alles wat wit is” likkers.

  @Tedje

  Het forum van de ware tijd is vooral gesloten omdat zwakzinnige idioten als jij en Esmerald er een potje van maakten. Diep triest!!!!!


  Maak melding

 59. @anna-Z,

  Bouterse een moordenaar noemen is toegestaan. Ja.
  Dat hij dat is, laat volgens mij niets, maar dan ook niets aan de verbeelding over.

  @Sally,

  Jouw ‘ken’ ik van het Wkn discussieforum. Je bent zondermeer een schat van een vrouw. Alleen een beetje naïef door te geloven in de goedheid van die boze wolf.


  Maak melding

 60. Switie Anna….Waar was jij al die tijd????

  Ga mij niet vertellen dat jij was met zwangerschap verlof,want dan eis ik onmiddelijk een DNA en o wee als blijkt dat Henk Molenaar mijn hangmat heeft bevrucht 🙂 🙂 😉

  ………..WELCOME…………


  Maak melding

 61. anna_zoeloe: de hele beschaafde wereld spreekt schande van de situatie in Suriname.

  Alleen domme ongeletterde kansloze paupers zoals jij blijven als een slaafje achter deze corrupte moordenaar aanlopen die te laf is om zich voor de rechter te verantwoorden/verdedigen.


  Maak melding

 62. @Henk Molenaar

  “anna_zoeloe: de hele beschaafde wereld spreekt schande van de situatie in Suriname.”

  Beste rubberen Henkie,
  Leg eens uit wie de hele beschaafde wereld is. Je bedoelt toch niet Calimerostan en haar zionistische vriendjes? Ik zie hen namelijk niet als beschaafde landen maar als een stelletje aasgieren.

  @pasew

  Koloniale figuren als Henk Molenaar kunnen niet eens in de buurt van mijn superieure Afrikanoide hangmat komen. Ze zouden ter plekke neervallen. Bovendien is deze racistische boerenknul geen partij voor mijn allesomvattende zwarte schoonheid. Ik zou alleen maar medelijden met malle Henkie krijgen. Malle Henkie kan het beste blijven doen waar hij goed in is. Zeuren, zeiken, zuigen en zijn azijnpissersmentaliteit botvieren. Het liefst in zijn eigen land natuurlijk. Wij zijn Surinamers maar deze vulgaire rochelboer niet. Pasew en anna_z uber alles.


  Maak melding

 63. Altijd lachten met Anna_Zoeloe: “Koloniale figuren als Henk Molenaar kunnen niet eens in de buurt van mijn superieure Afrikanoide hangmat komen”

  In die hangmat ligt ze al 40 jaar terwijl uit het door zo gehate Nederland haar uitkering wordt overgemaakt.

  Anna_Zoeloe wordt in haar haat naar alles wat blank is gesubsidieerd door die zelf hand waarop ze spuugt.

  Principes zijn heilig voor Anna_Zoeloe als ze maar geen geld kosten.

  Ga maar snel terug in je “superieure Afrikanoide hangmat”


  Maak melding

 64. @Tedje

  Een soort Surinaamse sicherheitspolizei juich ik wel toe. We worden immers belaagd door importpedofielen uit Calimerostan. Op links klik ik echter nooit. Het internet staat vol met onzin en daar wordt een mens ook niet wijzer van.

  @Henk Molenaar

  Voor uitkeringen kun je het beste je SuriNed-redimusu vriendjes om raad vragen. Hier in Su worden we omringd door rijkdom en natuur en we hebben die paar euro’tjes uit jouw heilstaatje echt niet nodig. Dat je een arrogante boerenclown bent om te denken van wel is inmiddels bekend. Jullie blijven maar hangen in steeds weer hetzelfde arrogant geblaat en wij blijven erom lachen. De Polen en andere Oost-Europeanen rekenen wel af met jullie uitkeringenbuffer. Maak je daar vooral druk om.


  Maak melding

 65. Beste Anna_Zoeloe: het niveau van de postings op waterkant is na jou terugkomst weer paar kilometer gezakt.
  “Hier in Suriname”

  Ik dacht dat je na 40 jaar Nederland nu op de Antillen woonden. Ben je de weg nu echt helemaal kwijt?


  Maak melding

 66. Anna_Zoeloe krijst en gilt als een hysterische paarse heks……wat een diep treurig excuus van een Surinaamse vrouw is dit……..


  Maak melding

 67. Beste Tedje: ik verdenk Anna_Z er van om in het echt een blanke man te zijn met een enorme hekel aan Surinamers die door zijn onzinnige postings aan wil tonen dat Surinamers dom en racistisch zijn……

  Want ik loop al een tijdje rond om deze aardbol maar zo’n domme en oer gemene gans als Anna_Zoeloe ben ik nog nooit tegengekomen.


  Maak melding

 68. @Henk Molenaar

  Beste rubberen Henkie,
  Ik ben er vooral om jou en andere kolonialen eens flink de waarheid te vertellen. Dat ik daarbij voor alles en nog wat wordt uitgemaakt heeft zoals je inmiddels al weet totaal geen effect op mij. En natuurlijk schreeuw je moord en brand omdat je weet dat ik behoor tot de weinigen die jouw kletskoek en geraaskaal met de grond gelijk kan maken. Dat zit je natuurlijk niet lekker oude koloniale zuiplap. Ik ben een wereldburger en ik heb helemaal niets met die bekrompen poldertaliban waartussen jij je steeds bevindt. Des te meer met Suriname en het gehele Caraibisch gebied. Een luxe overigens. Voor jou nogal onhaalbaar!!!!! Jij bent veroordeeld tot het eeuwig zeuren, zuipen, zuigen, kletskoek braken, azijnpisser spelen en zuur kijken. Ik geniet van mijn land en houd van alles wat zich daarin bevindt. Hindustanen, Javanen, Marrons, Indianen en alle andere Surinamers, zijn mijn broeders en zusters. Dat kan ik van een koloniale boer als jij niet zeggen. Helaas malle Henkie!!!!! 😉


  Maak melding

 69. @Henk Molenaar

  “Beste Tedje: ik verdenk Anna_Z er van om in het echt een blanke man te zijn met een enorme hekel aan Surinamers die door zijn onzinnige postings aan wil tonen dat Surinamers dom en racistisch zijn……

  Want ik loop al een tijdje rond om deze aardbol maar zo’n domme en oer gemene gans als Anna_Zoeloe ben ik nog nooit tegengekomen.”

  Tsja malle Henkie,
  Je kunt je nauwelijks voorstellen dat een zwarte vrouw een witte koloniale man als jij steeds weer op z’n plek kan zetten. Nu zoek je hulp bij andere forumleden. Je bent een echte pantoffelheld. Een zwarte vrouw die de Calimerostaanse taal beheerst en jou steeds weer op je bek laat gaan is natuurlijk onverteerbaar. Just face it!!!!!!


  Maak melding

 70. Beste Anna_Zoeloe:

  Zolang al jou postings met tientallen minnetjes worden vewijderd ( is mij nog nooit gebeurd, ik scoor gemiddel + 15) word ik in mijn mening over jou door de meeste Waterkanters gesteund. En dat zijn niet allemaal “witte koloniale mannen” maar Surinamers met iets meer verstand dan jij.

  Blijf maar lekker tieren en hysterisch gillen, op dit forum niet niemand jou serieus. Zielig dat je dat zelf niet inziet.


  Maak melding

 71. Speciaal voor Anna_Zoeloe:

  et bewijs van de onmenselijkheid van haar geliefde president: Anna_Zoeloe vindt Bouterse “de meest vooruitstrevende president ooit van Suriname. Lees en huiver:

  De dood van 15 mensen op 8 en 9 december 1982 in Suriname is het grootste dieptepunt in de geschiedenis van het jonge land (1975). De martelingen van en de moord op verklaarde critici van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse, kortweg de Decembermoorden, verstomden de Surinaamse samenleving en verlamden het land. De nabestaanden van slachtoffers moeten mogelijk nog lang wachten tot ze weten of het strafproces doorgaat, zo bleek vandaag bij een zitting.
  In de ochtend van 8 december 1982 werden in hoofdstad Paramaribo mensen van hun bed gelicht en gearresteerd. Het ging om journalisten, advocaten, hoogleraren, zakenlieden, twee reeds gedetineerde militairen en een vakbondsleider. Bij een aantal arrestaties werd grof geweld gebruikt en er werd ook geschoten. De arrestanten kregen vaak geen tijd om kleren aan te trekken.

  Militairen vernielden de woningen van enkele verdachten. Militaire bewakers hielden familieleden enige tijd in hun huizen. Op verschillende plekken in de stad werd brand gesticht, zoals in het radiostation ABC en het gebouw van De Moederbond, de grootste vakbond. Uit bewaard gebleven opnamen van mobilofoonverkeer is gebleken dat de branden door militairen waren gesticht en dat er ook opdracht was gegeven ze niet te blussen.

  De verdachten werden naar Fort Zeelandia gebracht, het voormalige Nederlandse fort dat diende als hoofdkwartier van de opperbevelhebber en couppleger Bouterse. Die verscheen op 8 december ’s avonds op de Surinaamse televisie met de mededeling dat met de actie een poging tot een staatsgreep was verijdeld. Een van de arrestanten, Jozef Slagveer, verscheen zwaar gehavend in beeld met een ‘bekentenis’ over een voorbereiding van een coup.

  In de nacht van 8 op 9 december werden in de stad regelmatig schoten gehoord. Op de ochtend van 9 december werden bij het mortuarium lijken afgeleverd in zakken. Honderden mensen hadden zich er verzameld en militairen moesten in de lucht schieten om de orde te bewaren. Bouterse zei later dat de 15 ‘op de vlucht’ waren neergeschoten.

  Het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) meldde in februari 1983 op basis van ooggetuigenverslagen details over de verminkte lijken. Nagenoeg alle lichamen vertoonden sporen van zware mishandeling en alle lichamen hadden kogelgaten, vaak tientallen en vaak ook in borst en buik. De lijst vermeldt ingeslagen tanden, gebroken ledematen, ingesneden tongen en een afgeschoten scrotum.


  Maak melding

 72. @Henk Molenaar

  Beste rubberen Henkie,
  Minnetjes of plusjes interesseren mij in het geheel niet. Dit is een forum voor Bouterse-bashers en ik gun ze hun pleziertje. Tachtig procent van mijn reacties worden zowiezo toch niet geplaatst. Ik zal er geen traan om laten. Jouw zogenaamde Surinamers met verstand zijn bijna allemaal gefrustreerde SuriNeds die zwaar lijden onder het postkoloniaal syndroom. Geen hond hier in Su die zich daar druk om maakt. En doe AUB geen moeite ellenlange bullshit aan mij te richten. Copy & paste reacties kunnen mij gestolen worden. Als je zelf niks zinnigs te melden hebt kun je ook besluiten gewoon je PC uit te doen. Voor mensenrechtenschendingen verwijs ik je naar driehonderd jaar uitbuiting van Suriname door Calimerostan. Aantal doden: 500000!!!!! De details mag je zelf opzoeken.


  Maak melding

 73. Vrijdag 11 mei 2012 om 17:23 uur, @anna_z,

  “CockRing” Warmoestraat 96 Amsterdam is hier ruim aanwezig. Dezwarte pietjes en sinterkaasjes


  Maak melding

 74. Vrijdag 11 mei 2012 om 17:23 uur, @anna_z,

  “CockRing” Warmoestraat 96 Amsterdam is hier weer ruim aanwezig. De zwarte pietjes en sinterkaasjes


  Maak melding

 75. Anna_z als je beloofd je netjes te gedragen mag je in de toekomst nog blijven reageren.En nog even dit Calimerostan is fictie, en Bouterse moordenaar en drugsbarron zijn feiten. soso lobi


  Maak melding

 76. Altijd lachen met Anna_Zoeloe: “Jouw zogenaamde Surinamers met verstand zijn bijna allemaal gefrustreerde SuriNeds die zwaar lijden onder het postkoloniaal syndroom”

  Als er één Surinamer hier met enorm minderwaardigheid syndroom rond huppelt is het Paarse heks Miss Anna Zoeloe……

  Wat een hoopje ellende is deze ‘vrouw’.


  Maak melding

 77. En na onze Anna abracadabra_zoeloe melde zich uit de verre binnenlanden van donker afrika na gelokt te zijn door spiegeltjes en kraaltjes vergezeld van zijn apintietrom onze voodoopriester. En ik maar denken : The Lion sleeps tonight……


  Maak melding

 78. Donderdag 10 mei 2012 om 22:50 uur, door Afu Sensie

  Afu sensie, alias Sosoboto, alias Na Mi, alias Willy.
  Wat krijgen we nou, “WKN is niet meer wat het was”, whahahahaha.

  Vertel de lezers hoe vaak jij bent geblocked omdat als een varken te keer ging hier op wkn.
  De lezers mogen het zelf uitzoeken, zoek maar op bovenstaande aliassen, zie zoekfunctie op WKN.

  FYI, Ik heb RNW een berichtje gestuurd om de reacties af te sluiten, omdat jullie paarsen schandalig tekeer gingen tegen RNW, de journalisten en de Nederlandse staat.
  Gruwelijk en Afschuwelijk!

  Het mag niet zo zijn dat een klein groep oproerkraaiers Suriname te schande zet en de surineds beschadigd.

  Begin maar te voelen hoe censuur aanvoelt, want dat staat je in de toekomst te wachten.

  Ik ben supertrots op al de reageerders die erbij zijn gekomen.
  Dit geeft aan, dat het afgelopen is om in een hoekje te gaan zitten.

  Het is nu tijd voor de Surinaamse Sibie-boesi, de suri-lente.
  Steeds meer mensen zullen tegengas geeft.
  Kijken bij wie de rek het langst is!
  Al duurt het nog eens 30jr, we gaan vol goede moed verder.


  Maak melding

 79. Het volkslied van de zwarte pietjes en sinterkaasjes:

  Doe een stapju naar voru

  En een stapju terug. 

  Doe een stapju naar voru

  En een stapju terug.

  Dit is nou ons beleidju

  En een stapju terug

  Wu hebbu zekur geen spijtju

  nog een stapju terug

  Want Surinamu moet slapu

  Weer een stapju terug

  Want we wetu en kunnu nie betur 

  Nog een stapju terug

  Dan te zittu en slapu

  Weer een stapju terug

  Holland komt ons wel helpu
   
  Dertig stapjus terug

  Lekkur zittu en slapu

  Zoveel stapjus terug

  Lekku schuddu met die heupu

  Effu geen stapju terug

  Lekku schuddu die billu

  Effu geen stapju terug

  Allu billu bukku (in de “Cockring”)


  Maak melding

 80. @anna_z,

  Deze mensen hebben geen flauw benul van wat er in de EU gebeurt. Ik zeg het gewoon openlijk: “dat beest uit ’39 is wakker” en het zijn deze mensen (net als Judas) die uit angst en lafheid hun broeders zullen en hebben verraden. En het zijn deze “anarchisten van zogenaamde surinamers” die maar commentaar hebben op Suriname en zijn gekozen president die in lekke bootjes terug zullen willen keren.

  Kijk naar die knok ploegen in Griekenland die bedoelt zijn voor vluchtelingen en dus gekleurden. Werkelijk als er een zieligvolk is op deze aardbodem dan zijn het die nutteloze belastingontduikers van een grieken. De Nederlandse regering kan maar beter zijn tijd en energie die ze aan Suriname kwijt zijn beter in die dieven van grieken steken. 

  Wat hebben de grieken nou werkelijk gedaan met die miljarden ?

  Ik woon al meer dan dertig jaar in de EU en wat er nu plaats vindt is in die dertig jaar nooit gebeurt. Je kunt de angst van die politici hun gezichten aflezen. De kans dat het uit de bocht vliegt is kantje boord. 

  Ik heb die video bekeken op Apintie waar dat jonge meisje zich heeft geuit tijdens de bijeenkomst van die demonstranten. Ze weet niet waar ze het over heeft. Ze moet eens hier in Holland komen wonen voor een paar jaar en als ze zo vaderlands lievend is komt ze met open ogen en eigenlijk anders gezegd met een onpartijdige geest om in te kunnen zien in wat voor rommel omgeving wij hier in NL wonen, hoe een steeds groter groeiende groep hollanders van vandaag de dag gewoon openlijk, maar indirect discrimineren en dat die domme Surinamers het gewoon pikken van hun collega’s. 

  Doutzen heeft een eerlijke opmerking gemaakt over Sinterkaas dat het vandaag de dag niet kan en dat het een fout feest is. Jan Pronk en die prutlip snoerden haar tijdens die uitzending van Pauw & Witteman de mond, want het is volgens Pronk Hollandse traditie dit feest te vieren. 

  Kijk naar Silvana Simons die zo Hollands mogelijk wilt overkomen met een soort van amikale houding; ze moet eens een keer zich gaan gedragen zoals ze werkelijk is een “Blaka Uma Sma” (ma toch mi lob a sma) dan komt ze zo sterk als dat ze werkelijk is beter in beeld en wordt ze niet meer zo aan de kant geschoven tijdens de gesprekken die ze dan in groeps verband voert.

  Laat ik niet die gast vergeten die tijdens deze bijeenkomst riep dat zij geen eten handen voor de aanwezigen en dat er geen vervoer is geregeld om er aanwezig te zijn. Mijn antwoord voor deze verloren geest is dat Surinamers in deze situatie verkeren door die 30 jarige boycot en dat velen niet bepaalt weten hoe ze uit deze situatie moeten komen. Anderen nemen het risico om te slikken en te roven om zo een klein kapitaaltje te hebben dat het leven dragelijker kan maken. Wat hebben deze zogenaamden rechtvaardigen de afgelopen dertig jaar gedaan om deze mensen betere kansen te bieden ? 

  Helemaal niks ! Tenminste krijgen ze vervoer en een bordje extra te eten die ze niet hoeven te nemen.

  Bied deze mensen een opleiding en een baan waarin ze in verder kunnen groeien en het hoeft geen deskundig werk op kantoor te zijn, want volgens mij (ik kan het fout hebben) zijn de meesten on en laag geschoold. Gewoon produktie of dienstverlenend werk.

  Misschien zal dit jong meisje van de bijeenkomst ook gaan begrijpen wat Bouterse toen heeft bedoelt en waarom een hoop van dit soort “SellOuts” gevlucht zijn naar Blanda.

  En niet alle Surinamers in Holland zijn wat mij betreft “SellOuts” en niet alle Hollanders zijn rascisten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.