“Krijgsraad moet amnestiewet toepassen”

93

PARAMARIBO, 9 mei – De krijgsraad ontkomt er niet aan de amnestiewet te respecteren en te gehoorzamen. Dit zegt mr. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van de commissie die een Constitutioneel Hof moet voorbereiden. De krijgsraad en daarmee het Hof van Justitie staat voor een voldongen feit sinds de invoering van de amnestiewet. “Het is heel moeilijk voor het Hof”, aldus Van Dijk-Silos.

In principe is afwijzing van de wet geen optie. Toch is dit het wat tegenstanders verwachten. Maar regering noch rechterlijke macht is bevoegd wetten naast zich neer te leggen. “Als het Hof voorbijgaat aan deze wet, ontstaat er een rechtsstatelijke crisis. Ze gaat het moeten toepassen”, zegt Van Dijk-Silos tegenover de Ware Tijd. Dat zou er op neer komen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard. Het is ook wat de advocaten van de verdachten van de Decembermoorden eisen.

Volgens Van Dijk-Silos is er dus geen andere mogelijkheid dan het strafproces te beëindigen. De rechter zou niet bevoegd zijn de wet te toetsen. Sommige advocaten vinden dat de rechter wel die bevoegdheid heeft. Zeker in het geval van de decembermoorden, die gerekend kunnen worden tot misdaden tegen de menselijkheid. Van Dijk-Silos vindt niet dat er sprake is van het laatste. “Het moet gaan om grootschalige moorden die structureel van aard zijn, zoals in Rwanda.”

93 REACTIES

 1. Silos krijgt maandelijks een bedrag van SRD 6000 ontvangt als deeltijds adviseur van Bouterse.
  Bemoeien jullie je niet en frustreer niet de rechtspraak.
  Of is er al een dictatuur?


  Maak melding

 2. Deze vrouw Jennifer v D, draagt Mr voor haar naam, maar ze begint iets uit te kraaien wat 11 mei ter tafel komt, boi a vrouw diesie panja a torie kaba, of niet, en dat is wat ik al een tijd bedoel,deze oema met haar titel weet niet hoe het hoort.
  Maar ja bij God en in Suriname is alles mogelijk, dus vrijdag kondremang o nafoe spang moro go denki sang o psa, eea is nu al bekend nul komma nul…….


  Maak melding

 3. Wanneer je betaald word door een moordenaar, blijf je natuurlijk positieve uitspraken ventileren, ook al is het tegen beter weten in. De rechters zijn in een dusdanige situatie gekomen, dat ze die omstreden amnestiewet naast hun neer kunnen leggen, en zich aan de Internationale wetgeving zullen gaan houden, want iedereen nationaal als Internationaal weet waarom deze omstreden wet zo snel mogelijk ingevoerd moest worden, en Internationaal gezien totaal geen enkele waarde heeft, omdat het moordenaars en mensenrechtenschenders straffeloos zouden laten.


  Maak melding

 4. Uit het artikel;

  “…de regering noch rechterlijke macht is bevoegd wetten naast zich neer te leggen.”

  Maar mag de regering dan wel een wet naar willekeur AANPASSEN als één persoon dit beter uitkomt ?!


  Maak melding

 5. Van Dijk-Silos heeft geen kaas gegeten van staatsrecht. De rechterlijke macht MAG de Amnestiewet WEL – zijnde een wet in formele zin – toetsen maar dan alleen aan internationale verbindende bepakingen waar Suriname partij bij is. Dat is een ambsthalve toetsing. Zo kan de surinaamse rechter (lees: Krijgsraad) de omstreden Amnestiewet toetsen aan het Inter Verdrag voor Politieke em Burger Rechten (IVBPR). Toetsing aan dit Verdrag zal ertoe leiden dat de rechten van de nabestaanden (rechtszekerheidbeginsel) op flagrante wijze is geschonden voor de Wetgever i.c. de Nationale Assemblee. De Krijgsraad DIENT de Amnestiewet BUITEN TOEPASSING TE LATEN en de vervolging onverkort voor te zetten!!!!!


  Maak melding

 6. Wie heeft deze vrouw niet door!!!!!!!!!!

  Ik was het helemaal met haar eens toen zij destijds een hard standpunt had ingenomen, wet is wet en ze moeten nageleefd worden. Dat zei ze toen brunswijk en co te laat hun verkiezingslijsten ingediend hadden.

  Ze was hard in haar standpunt en ik was het met haar eens. Achteraf stemde ze toch toe. Een kind van de lagere school kan zelf inzien waarom ze plotseling van mening veranderde. Toen brunswijk en co een samenwerking met bouta aanging was het plots geen wet is wet meer maar kwam ze met wegens maatschappelijke overwegingen.

  Ik ben geen bouta en nf aanhanger.


  Maak melding

 7. Materclass Staatsrecht voor de Krijgsraad:
  Hoge Raad 4 juni 1982 NJ 1983, 32;
  Hoge Raad 7 februari 1984, AB 1984, 274.
  Noot: de Krijgsraad dient de Amnestiewet CONCREET te toetsen dus zonder terughoudendheid aan een Verdrag waarbij de grondrechten zijn gewaarborgd. In voormelde arresten kan men zien dat de rechter een nationale regeling (dus i.c. de Amnestiewet) in strijd achten met een hogere regeling en dus buiten toepassing laten. Voor Suriname zou dat betekene dat de vervolging jegens de verdachten van de decembermoorden gewoon voortgezet kan (en zelfs dient) te worden…


  Maak melding

 8. Natuurlijk is de visie van Van Dijk-Silos een verkeerde visie. Maar daar gaat het hen, alle “omgekochte” aanhangers/aanbidders van Bouterse niet om. Het gaat ze om kost wat kost moordenaars en schenders van mensenrechten straffeloos te stellen en vooral hun afgod Bouterse, een narcistische psychopaat, massamoordenaar en (veroordeelde) drugscrimineel. Bouterse die het pad van bedreigingen en angst zaaien is ingeslagen zodat niemand zich tegen hem durft uit te spreken. Dus ook de rechters niet.
  Maar stel Van Dijk-Silos heeft gelijk, dsn nog dien je te beginnen bij het begin. Het ontwerpen/veranderen en aannemen van de amnestiewet is/was al een onwettige daad. Dus wanneer dat kon dan mogen de rechters zich ook even niet aan de wet houden. Want zoals u allen weet is er onder het bewind(dictatuur) van deze massamoordenaar geen sprake van een rechtstaat. Wetten tellen niet…of toch..één wet telt en dat is de wet van de moordenaar himself. Niet ondersteund door welk internationaal verdrag dan ook maar slechts ondersteund door de dreiging van de kogel wanneer je jezelf niet aan zijn wetten houdt. Onomstotelijk staat vast dat Suriname momenteel geregeerd wordt door een aantal grote criminelen en is er niets goeds te verwachten van de toekomst van Suriname en helaas ook niet van 11 mei.


  Maak melding

 9. Wat deze MR zegt weet elk weldenkend mens, dat front mensen wil misleiden is overduidelijk.

  Elke wet aangenomen door de hoogste orgaan nl de volksvertegenwoordiging (DNA/Parlement) zal door de rechterlijke macht als door de uitvoerende macht uitgevoerd moeten worden.

  Als de rechterlijke macht een wet aangenomen door de hoogste oorgaan niet uitvoert hebben we een groot probleem in Suriname, want dat zou betekenen dat de rechterlijke macht boven het hoogste orgaan in het land staat en hebben we dus een rechtstatelijk probleem.

  Komt nog bij dat elke verdachte deze rechters zal aanklagen voor het niet uitvoeren van de wet, dan hebben we de poppen aan het dansen, want bij zulke rechtszaken met de amnestiewet in de hand, zal een rechter niets anders kunnen dan de verdachten in het gelijk te stellen.

  Als ik bovenstaande bericht van ene bakrabasi lees, dan is het duidelijk hoe mensen misleid en dom zijn.

  Deze dwaas vraagt zich het volgende af

  “Maar mag de regering dan wel een wet naar willekeur AANPASSEN als één persoon dit beter uitkomt ?!”

  Na zoveel berichtgevingen hierover weet deze persoon dus niet eens dat niet de REGERING maar de DNA het hoogste orgaan in het land de wet heeft aangepast en dat niet één persoon verdachte is maar meerdere personen.

  Het is echt triest met sommige mensen. Laat jullie je lekker door misleiden. Sommige mensen vinden het leuk om misleid door het leven te gaan.


  Maak melding

 10. Ze gaat het moeten toepassen”, zegt Van Dijk-Silos tegenover de Ware Tijd.
  Wie oren heeft die luistere,wat komen gaat.Deze amnestie wet is in het belang van moordenaars,drugscriminelen,geweldplegers,rovers.
  deze wet zal geen rust,vrede in de harten en voorpsoed brengen,maar het tegengesteld. Men is terug in de jaren tachtig. Nu kunnen de moordenaarsgezinden eindelijk,vrijelijk hun dictatoriaal rijk voem geven.

  De vele dreigementen van de moordenaar en co zullen nog maken dat men het strafproces beeindigt, met een beloning in spee door het beest(de moordenaar) en een voorspoedpreek door de valse apostel.(tiendeneisende roofzuchtige ndpprediker).

  Wat men na 11 mei kan verwachten is verder moreel verval ( vooral onder al die ndp jongeren) alsook geestelijk verval ( velen zullen christenen die ndpers zijn verwensen). Daarnaast komt er ook een leegloop van vele volle evangeliegemeenten. Gelovigen vertrouwen voorspoedpredikers niet meer, anderen gaan zelfs over tot vernieling van hun gemeente gebouwen, hun tienden eisen ze terug van die roofzuchtige valse apostelen die met de bijbel in de hand grote rijkdommen hebben vergaard. Ook de gehele samenleving zal de druk van buiten voelen. Allemaal om een slecht sterfelijk mens. Ondertussen zal ook de misdaad/moordvloek zich verder uitbreiden. Ook komt er een aanslag op een van de verraders. Er komt wederom een binnenlandse oorlog. Zevenmaal erger zal het verworden. Op naar afrikaanse wantoestanden.


  Maak melding

 11. Aan de Mr Jennifer Van Dijk Silos v/d Rechtstaat wil ik zeggen dat ze vandaag ook een Heilige Vrouw en een echte Nationalist van Suriname is geworden. Zij werkt conform de Surinaamse Wet en door God instructies.
  Zij heeft goed inzien en werkt 100% correct.
  Dankbaarheid aan haar en alle God zegen, geluk,kracht en lang leven toegewenst.
  Laat niemand en ook niemand U misleiden met dit wat U vast besloten hebt. Uw naam zal zege vieren in de Surinaamse Geschiedenis. Het volk zal U altijd waarderen. U bent een wijs en een voorbeeldig Mr/Juff/Mevr Godbless. Vrede in Sur


  Maak melding

 12. “Het moet gaan om grootschalige moorden die structureel van aard zijn, zoals in Rwanda.”Indien Van Dijk Silos vindt dat 8 december moorden geen misdaden tegen de menselijkheid is, dan begin ik te twijfelen aan haar titel van Mr. Eigen richting geven aan de wet is niet toegestaan.Zij moet aangeven waar dat staat geschreven.Zo zou ik kunnen zeggen dat tien toyata vitz stelen is geen diefstal, pas als je honderd steelt.


  Maak melding

 13. Oplettende burger.

  Mevr. van Dijk Silos heeft alleen de internationale omschrijving van “misdaden tegen de menselijkheid gegeven”, de Surinaamse grondwet alsook in deze aangepaste amnestiewet zegt duidelijk dat “misdaden tegen de menselijkheid ” niet onder de amnestie vallen.

  8 december valt niet onder misdaden tegen de menselijkheid, ergo in die hele aanklacht van het 8 dec. proces staat nergens dat er misdaden tegen de menselijkheid heeft plaatsgevonden. Het proces gaat daar dus niet over.

  Men spreekt van mensenrechten schedingen, dat is wat anders en die vallen wel onder die amnestiewet.

  Dat is het verschil. Vandaar dat de mensen die het amnestiewet in 1992 hebben geschreven waaronder onze Superadvocaat Kruisland, duidelijk hebben aangegeven dat ze fouten hebben gemaakt en daarom hoor je sommige mensen nu schreeuwen dat die amnestiewet moet worden ingetrokken, deze mensen willen dus ook dat de wet van 1992 ingetrokken wordt, maar dan is de hek van het dam.


  Maak melding

 14. Een mens bewust doden is hetzelfde als honderden,duizenden,mijoenen mensen bewust doden. En waarom? Simpel. De moordenaar kan hen het leven nooit meer terug geven. Daarom moet hij gestraft worden met de dood. Als men een mens besteeld kan men het altijd nog vergoeden. Maar moord. Wie oren heeft die luistere: niemand ontkomt aan een rechtvaardig oordeel, geen sterfelijk mens, hoe machtig,rijk,beroemd dan ook, ook deze moordenaars niet. Het gevolg van hun verharding zal hun generatie de das om doen. Vervloekt zijn alle moordenaars en vervloekt zijn allen die hen op handen dragen en een gelijksopan wormen, allemaal uit eigen belangen en om te delen met macht,geld. Allemaal rovers,boeven en moordenaars die denken te ontkomen aan het komend oordeel. Hahahahahahahahahahahahaahahahhahaahahahahahahahahahahahaha, wat ze niet weten is dat ze hun straffen verzwaren hier,nu en in eeuwigheid. Die rijk geworden dwazen. Ook Saddam en Ghadaafi naast vele ander mensendoders en eters zijn verleden.


  Maak melding

 15. Wat van Dijk-Silos zegt is niets meer dan haar eigen mening. Juridisch gezien is het zo dat een rechter een wet in formele zin (zoals de amnestiewet) niet mag toetsen aan de grondwet en andere wetten maar de rechter mag de amnestiewet weldegelijk toetsen aan internationale mensenrechtenverdragen waar Suriname partij bij is, die internationale mensenrechtenverdragen staan namelijk hoger in rangorde dan nationale Surinaamse wetten. Als er sprake is van strijd tussen een nationale wet en een bepaling uit een internationaal verdrag dan kan de rechter besluiten on de nationale wet in die zaak buiten toepassing te verklaren, m.a.w. in de zaak voor de rechter wordt de nationale wet dan niet gevolgd.

  Ik ben wel teleurgesteld dat van Dijk-Silos als juriste dat niet erbij heeft gezegd, ligt die omissie soms aan het feit dat ze uitbetaald wordt door de Surinaamse regering onder leiding van Bouterse??? Geldt het wiens brood men eet diens woord men spreekt voor van Dijk-Silos???


  Maak melding

 16. Het lijkt er veel op dat het verstand van vele ndpers en toekomstige slijmballen is verschrompeld tot en klontje paarse poep.


  Maak melding

 17. Zeker in het geval van de decembermoorden, die gerekend kunnen worden tot misdaden tegen de menselijkheid. Van Dijk-Silos vindt niet dat er sprake is van het laatste. “Het moet gaan om grootschalige moorden die structureel van aard zijn, zoals in Rwanda.”

  Wat een Bullshit: moordenaars van 1 miljoen doden verdienen net zo min amnestie als moordenaars van 15 doden


  Maak melding

 18. @ Afu Sensie
  “8 december valt niet onder misdaden tegen de menselijkheid, ergo in die hele aanklacht van het 8 dec. proces staat nergens dat er misdaden tegen de menselijkheid heeft plaatsgevonden. Het proces gaat daar dus niet over.”

  Pardon??? Vind je soms dat wat op 8 december 1982 is gebeurd niet valt onder een mensenrechtenschending???

  Mensen zijn uit hun huis gehaald, ze hebben geen enkel rechterlijk proces gekregen en ze werden vervolgens gemarteld en vermoord. Dat is volgens mij toch de definitie van een grove mensenrechtenschending.


  Maak melding

 19. Ik merk dat er een stukje is weggevallen uit mijn vorige posting.

  Komt nog bij dat elke verdachte deze rechters zal aanklagen voor het niet uitvoeren van de wet, dan hebben we de poppen aan het dansen, want bij zulke rechtszaken met de amnestiewet in de hand, zal een rechter niets anders kunnen dan de verdachten in het gelijk te stellen.

  Een rechter die overduidelijk de wet niet uitvoerd is in gebreke gebleven en schend dus duidelijk de rechten van verdachten. Voor zo’n rechter is het dus einde verhaal.

  AM Elgin heeft dus eieren voor zijn geld gekozen en heeft zich aan niets schuldig gemaakt, hij heeft zijn vingers ook niet gebrand aan deze zaak ondanks hij onder enorme druk staat van sommige Surinamers. Elgin is niet gek want uiteindelijk zou hij alleen voor staan, wijselijk heeft hij de zaak verwezen voor toetsing aan het nog op te richten CH.

  Als de rechter Mevr. Valstein (die ook wnd voorzitter is van het hooggerechtshof) onder druk Suriname in een staatsrechtelijk probleem zet, door iets anders te kiezen dan het niet ontvankelijk verklaren van het OM, zou dat kwade opzet zijn en eigenlijk misdadig, want ze zou moeten weten dat ze geen andere keus heeft dan de wet te volgen.

  Ik hoop dat deze rechter Suriname niet in een avontuur stort en haar hele carriere te grabbel gooit.

  Want elke regel of wet aangenomen door het hoogste orgaan in het land de DNA, zou door elke willekeurige rechter opzij geschoven kunnen worden.

  Niet alleen de DNA en regering zou dus maatregelen kunnen nemen tegen deze rechter maar ook de rechterlijke macht zelf om deze dwaling recht te zetten.


  Maak melding

 20. Voorstanders v.d. amnestiewet moeten zich afvragen hoe zij het zouden vinden als hun geliefden vermoord werden?? Zouden ze er dan ook voorstander van zijn dat de moordenaars van hun geliefden zonder vervolgd en bestraft te worden wegkomen met de moord op hun geliefden??? Als hun antwoord op die vraag NEE is dan kunnen ze niet in goed geweten voorstander zijn van een amnestiewet dat ertoe leidt dat moordenaars en folteraars ongestraft wegkomen met hun misdaden.


  Maak melding

 21. Dec 82 moet het volk zien als;
  Onze/allemaal voor ouders hadden in het verleden hard gewerkt(als slaven), zweet en zelfs bloed laten vallen en hadden Suriname als cadeau van de Kolonisator/Nederland gekregen.
  Maar die hebzuchtige/gierige Kolonisator/Nederland wou op een sluwe manier Suriname weer terug nemen en er moest dan weer bloed vallen om Suriname te behouden.(dit zien als dec 82)
  Als alle burgers dit goed inzien en een echte eenheid gaan vormen en Suriname bewaken/verdedigen dan gaat er geen bloed meer vallen.


  Maak melding

 22. Jennifer van dijk-Silos laat ook na om te vermelden dat de amnestiewet van 1992 terecht van tafel werd geveegd door het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. De daders v.d. Moiwanna moorden moesten vervolgd worden. Deze amnestiewet is dus OOK in strijd met het recht


  Maak melding

 23. Deze moordenaars hebben geen greintje respect getoond voor het leven van hun slachtoffers, wie deze doders respecteren zijn terecht respectoze olidomme stommelingen. Ma kut, een mier is van nature wijzer dan al die oliedomme aanhangers, een mier heeft geen leider nodig om te eten,te drinken zoals vele paarse rovers.


  Maak melding

 24. Mocht het zo zijn dat van Dijk gelijk heeft en de Surinaamse rechters geen andere keus hebben dan het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, dan gaan de nabestaanden toch naar een internationaal gerechtshof. Volgens van Dijk zal het internationaal gerechtshof zich er ook niet mee bemoeien omdat er in dit geval geen sprake is van misdaden tegen de menselijkheid daar het niet, net als in Rwanda, gaat om systematisch uitmoorden van hele volksstammen. Ik meen gelezen te hebben dat in Brazilië amnestie verlening ongeldig verklaard is door het internationale gerechtshof terwijl het ging om de politieke moord van slechts één persoon. Net als van Dijk meent het recht te kennen zijn er anderen die menen het recht ook te kennen. In ieder geval is bij het stopzetten van het 8 december strafproces de zaak nog niet afgedaan.


  Maak melding

 25. Tja,

  Het is wel leuk wanneer een misdadiger gaat bepalen wanneer iemand een misdadiger is haha…..
  Mensen jullie mogen per hoofd er 15 opruimen volgens hun eigen teksten en uitleg. Want je bent pas een echte moordenaar als je boven de 500 komt. Wat een redenering heeft dat paard.
  Ik ben weer thuis en ja effe mijn riffle zoeken.


  Maak melding

 26. Ray het gaat niet om wat ik vind.

  In de aanklacht, wat de basis is voor deze rechtzaak staat nergens dat de verdachten zijn aangeklaagt voor MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID.

  Een rechter kan de aanklacht niet op de laatste dag van de zitting wijzigen, mag ook niet, het OM kan en mag dat doen.

  In de amnestiewet van 1992 en dus in deze aangepaste versie staat er ook netjes bij dat MISDADEN tegen de MENSELIJKHEID niet onder de amnestiewet vallen.

  Daarom heeft mevr. Simons ook verklaard dat mensen nog berecht kunnen worden als blijkt tijdens de waarheidsbevinding dat er sprake is van misdaden tegen de menselijkheid.

  MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID EN MENSENRECHTEN SCHENDINGEN zijn twee verschillende zaken ook in het internationale rechtsgang.

  Taylor van Liberia is bijv. aangeklaagt op basis van Misdaden tegen de menselijkheid en geen mensenrechten schending.

  Misdaden tegen de menselijkheid is afgebakend en zou je internationaal vervolgd kunnen worden inderdaad zoals het Rhwanda verhaal.

  Mensenrechten schendingen niet omdat het heel breed is, de politie kan bijv. jou mensenrechten ook schending zonder je te vermoorden.

  Hopelijk snap je het nu.

  Daarom zei de President ook al dat kinderen worden misleid, terwijl de discussie op een heel ander niveau gevoerd moet worden.

  Denk je dat Kruisland zomaar zou zeggen dat ze fouten hebben gemaakt, ze hebben zaken niet eens goed doordacht en afgebakend, vandaar dat ze die hele wet weer willen intrekken en daarom mensen als Somo en Brunswijk bijv. juist in de armen van de NDP hebben geduwd.

  Hoor je de adviseur van toen de almachtige advocaat wonende in Nederland nog langer schermen met kortgeding?

  Nee toch? Iedereen die het wil weten, weet dat het een kansloze missie is, ze hebben geen poot om op te staan, want geen enkele wet is geschonden, niet de Surinaamse grondwet noch enige Internationale wet of regel.

  Iedereen die dat beweert moet de artikelen aanwijzen die geschonden zijn.

  Als men zegt dat dat de amnestiewet aangenomen in 1992 tegen de grondwet is, is dat misschien wel zo, want daarin staat duidelijk dat lopende rechtszaken moeten stoppen en er mogen geen rechtszaken aangespannen worden, dit is misschien tegen de Surinaamse grondwet.

  Maar dit gedeelte is geen nieuwe artikel, dit stond al in de amnestiewet en de indieners hebben dat netjes laten staan.

  Let wel ik zeg “misschien”, want de amnestiewet overruled natuurlijk de artikel in de grondwet, daarom heet het Amnestie.


  Maak melding

 27. Ba anansi,

  8 dec 1982, lees het goed, 1982.

  Deze zaak is al verjaard voor elke Gerechtshof.

  Bij het Internationale Strafhof kunnen ze ook niet terecht, want dat zou nog de enige mogelijkheid zijn. Alleen mag het IS deze zaak niet behandelen, het IS bestond toen nog niet.

  Ray het klopt dat het Inter-Amerikaans hof de amnestiewet van 1992 heeft verworpen, maar dat is precies 19 jaar geleden gebeurd en niemand heeft er werk van gemaakt om het te laten intrekken, er is nergens hoger beroep getekend en ook de toenmalige Surinaamse regeringen hebben geen proces op gang gezet om het aan te passen of in te trekken dus die bezwaren zijn allang vervallen. Wat de indieners nu wel hebben gedaan, ze hebben het Moiwana verhaal eruitgelaten. Die jongens zijn slim hoor.


  Maak melding

 28. Afu Sensie je juridische redenering over mensenrechten klopt, echter het Interamerikaans Hof heeft in het Moiwana-vonnis uit 2005 gehakt gemaakt van de oorspronkelijke Amnestiewet, Santokhi was destijds als minister belast met de uitvoering van dit vonnis, maar is nimmer overgegaan tot intrekking van deze wet.

  Overigens artikel 3 van deze wet over het stopzetten van rechtzaken is idd ongewijzigd gebleven sinds ’92. Wel is een waarheidscommissie in de aangepaste wet als alternatief opgenomen.

  Of het een bevredigend alternatief is is de grote hamvraag.


  Maak melding

 29. De amnestiewet is niet doorgevoerd in belang van het volk, maar eigen belang speelde hierbij de grootste rol, het was het meest doorzichtige wetsvoorstel wat in een rap tempo door iedereen zijn strot is geduwd, niet denkende aan de gevolgen die nu de komende tijd een rol gaan spelen, en ook Internationaal zal het een rol gaan spelen, en er achter komen hoe achterlijke denkwijze een grote groep mensen in onze samenleving hebben.


  Maak melding

 30. Radjkoemar Rajaram is echt zojuist uit een TBS-kliniek ontsnapt en heeft ook zijn pillen niet ingekomen.

  Deze sajut haalt natuurlijk het slavernijverleden erbij als laatst troefkaart omdat voor de rest geen enkel argument om Bouterse en kornuiten te beschermen overeind blijft staan.
  “Maar die hebzuchtige/gierige Kolonisator/Nederland wou op een sluwe manier Suriname weer terug nemen en er moest dan weer bloed vallen om Suriname te behouden.(dit zien als dec 82)”

  Dan maar de slavernijkaart uitspelen….. kansloze NDP Pauper!!! Ik schat dat je nog geen 2 jaar kleuterschool heb genoten……


  Maak melding

 31. WAAR ZIJN ONZE STAATSRECHTGELEERDEN VAN WELEER??? Prof mr dr Ooft en Prof mr Dr Mitrasing zouden zich omkeren in hun graf bij deze omstreden Amnestiewet. Deze van Dijk – Silos is wel meester in de rechten, maar zij is het recht niet meester. Elk doctoraal student weet dat een rechter toetsingsrecht heeft maar dan wel aan internationale verdragen. Er is legio rechtspraak waarbij dergelijke wetten in formele zin door rechters buiten toepassing zijn gelaten. Dus Krijgsraad weet wat u doet. Laat u niet intimideren door een stelletje amateur juristen die voor de Baas werken.


  Maak melding

 32. De Krijgsraad moet helemaal niets!

  Silos praat voor haat beurt.
  Dit riekt naar beïnvloeding of is het een bedreiging?

  Silos we weten dat je baas vind, dat 15 moorden in 400jr niets voorstelt,zoals hij op het plein brulde.
  Maar das zijn mening.
  Mijn mening is dat elke moord er een te veel is!

  We wachten rustig af.


  Maak melding

 33. Boem,

  Het Interamerikaans Hof heeft volgens mij al sinds 1993 of 1994 bezwaren laten horen over de amnestiewet, en niemand heeft sindsdien actie ondernomen, ergo het was publieksgeheim dat het Interamerikaans Hof bezwaren had, het is NOOIT breed uitgemeten.

  Dit is pas een paar weken geleden in de media besproken door een nabestaande nochtans, alleen om aan te geven dat deze wet ooit was verworpen door het Interamerikaans Hof en nu niet gebruikt mag worden, deze man had niet eens door hoe hypocriet hij overkwam.

  De waarheidscommissie is geen alternatief, het is toegevoegd en ook dat is slim van de indieners.

  De Amnestiewet van 1992 had daar ook al in moeten voorzien, want Amnestie alleen is niet voldoende het moet ergens toe leiden nl de waarheid en verzoening.

  In de wet van 1992 ging het alleen om het niet vervolgen van misdaden, dat is het verschil.

  Bevredigend voor wie?? voor sommige mensen zal het NOOIT bevredigend zijn, alleen het opsluiten van Bouterse zal bevredigend zijn, niet zozeer de andere verdachten, bij deze groep gaat het alleen om Bouterse.

  Momenteel heb je een groep die niets van waarheidscommisie wil weten, ook dat zal een gemiste kans zijn, want er komt een waarheidscommissie en ipv hun invloed aanwenden wie er in komt te zitten en hoe het te werk zal gaan, zodat de waarheid naar boven komt, zijn ze bezig met intrekken van de amnestiewet, wat niet zal gebeuren.


  Maak melding

 34. Deze amnestie voor Bouterse en zijn handlangers is maar tijdelijk.Die wet wordt meteen ingetrokken als de moordenaarsregering is gevallen.
  In Argentinie is het ook zo gebeurd, al die militaire moordenaars slijten nu hun leven achter slot en grendel.
  Ex-dictator Fidela heeft laatst na 30 jaar in de gevangenis toegegeven dat er in Argentinie ten tijde van de dictatuur meer dan 8000 mensen zijn vermoord.
  Topcrimineel DD Bouterse gaat ook straks vertellen hoeveel mensen vermoord zijn in de jaren 80.
  Nergens ter wereld blijven mensenrechten schenders ongestraft, Bouterse’s tijd komt er ook aan en dat weet hij als geen ander.


  Maak melding

 35. Silos is trouwens een weggelopen fronter die weer bij de NDP is weggelopen na de verkiezingen van 1987. Toen ze daar geen baan kreeg als minister, ging ze weer naar de NDP. Toen Wijdenbosch verloor ging ze weer naar de NPS, maar toen ze weer niks kreeg (behalve een klein baantje rond dat verkiezingsgedoe) Stapte ze weer naar de NDP. Ze vindt zichzelf één van Suriname’s grote rechtsgeleerden die niet overgeslagen mag worden door geen enkele partij. Deze mevrouw is zo corrupt als wat. Dat was ze al toen ze nog op de Juridische Faculteit zat. Jullie moeten eens weten wat er daar gebeurde.

  Ook mr. Sam Polanen is een NPS hater geworden. Hij dacht dat ze hem een topfunctie zouden geven toen hij terugkwam uit Nederland. Toen dat niet gebeurde keerde hij zich tegen de NPS. Persoonlijk lust ik noch het Front, noch de NDP. Daar gaat het mij dus niet om, maar dit zijn eersteklas “turncoats” Ze hebben een jas die aan de ene kant groen en aan de andere kant paars is. 😉 Welke kleur naar buiten hangt is afhankelijk van wie aan de macht is.


  Maak melding

 36. @ Afu sensie
  Wat er gebeurd is op 8 december 1982 is niet alleen een grove mensenrechtenschending maar OOK een misdaad tegen de menselijkheid. Als je dat niet kan of wilt inzien dan is dat jouw probleem. Stel voor dat jouw geliefden afgeknald worden, ik ben benieuwd of je dan ook voorstander gaat zijn van amnestie voor de daders. Immers recht voor 1 recht voor allen, als de moordenaars van 8 dec 82 (waaronder je criminele afgod Bouta) vrijuit mogen gaan dan mogen alle moordenaars vrijuit gaan en wordt het anarchie in Suriname waar het recht v.d. sterkste geldt.


  Maak melding

 37. Ze zijn niet alleen vermoord maar ook nog gemarteld.
  En wel persoonlijk door de president.
  Puur wraak en in koele bloede.

  Dat doen psychopaten.


  Maak melding

 38. Midete zegt

  “Wetten werken niet met terugwerkende kracht. Reeds ingezette processen dienen dus door te gaan.”

  Klopt wat je zegt, Wetten werken niet met terugwerkende kracht.

  Wetten worden van kracht, in het geval van de Amnestiewet, die is van kracht en afgekondigt, het is dus een wet. That’s it, meer is er niet.


  Maak melding

 39. Henk Molenaar: jij ben volmaakt
  slaaf van nl.wie woon in een psychiatrische inrichting…
  jij of ik …thank about it. ILOVE SU………


  Maak melding

 40. Ray wat je vind is jou probleem, door emoties kunnen jullie vaak niet meer nuchter denken. Emoties verlamt nl het denkvermogen waardoor je vaak de realiteit uit het oog verliest.

  De realiteit is dus nogsteeds dat de aanklacht iets anders zegt dan jij wil geloven of aannemen.

  De realiteit is nogsteeds dat er een amnestiewet is.

  De realiteit is nogsteeds dat niemand in het gevang zal gaan, geen enkele verdachte.

  De realiteit is nogsteeds dat als jij een moord in Suriname pleegt, dat je berecht wordt door een rechtbank.

  De realiteit is dus nogsteeds dat Suriname een rechtstaat is, waar NIET het recht van de sterkste geldt.

  WAT NU?????

  Wat wil je precies????


  Maak melding

 41. R!@0, je schrijft:::NL. KAN DOOD VALLEN EN DIE BOUNTY,S OOK…..
  WIJ IN SU. HEBBEN TE VERTELLEN…

  =Ik kan jou vertellen dat Suriname nooit op een beschaafde manier vooruit zal komen. Geen eenheid, arrogantie, vriendjes politiek en vooral niet van mensen die fraude plegen en te boek staan als moordenaars.

  =Vanaf Bruynzeel uit Suriname weg is, heeft nog niemand het opnieuw kunnen opbouwen
  =Bacove/bananen bedrijf dreig in handen van buitenlanders te gaan
  =Goud, geen enkel Surinamer kan een goed goud bedrijf opzetten. (in handen van het buitenland)

  Jij bent ook een persoon die op gratis wacht en andere de boel opruimen.WEES BLIJ DAT JE DANK NL KAN LEZEN EN SCHRIJVEN.

  Wat heel veel Surinamers goed kunnen doen is:
  =roven, moorden, verkrachten en geen belasting betalen.
  Ik hou van Suriname, maar niet van mensen die negatief zijn en niet weten wat oppakken is.


  Maak melding

 42. Als het niet gerechtvaardigd wordt of rechtvaardig is moet de hele rechtstaat van Suriname afgebrand worden!! en de daders daarin duwen!!!

  Ik heb hier letterlijk over verkrachters, moordenaars, oplichters,roofvervallen, wanbeleidvoerders, criminelen, de handlangers en meewerkers hiervan, de gene wier hierover buigt(kop eraf)zodat het nooit meer boven op komt etc.etc.

  De rechters en de meestemmers/voorstaanders van de leden van de parlement ook tegelijkertijd instoppen in de vuurzee!!!

  Heb anders geen woorden voor!!
  Een ieder weet de waarheid!! alleen de hufters moeten hun bek op trekken en toegeven!!

  De duivels zij met hun!!!! in de hel door de vuurzee heen.


  Maak melding

 43. aah… er zijn forum reacties die de grootste ramp in de Surinaamse geschiedenis na-apen en steeds het hebben over de kolonisator dit en de kolinsator dat.

  Mag ik u wat zeggen.
  Nederland is allang finito met SU. Zelfs de Blonde Wilderiaan verliest geen enkele geblonderde haar aan Su of El Bouta.

  El Bouta is en blijft de grootste ramp die Su is overkomen. En de Suri’s , of ze in Ned, Amerika of in Su zijn gaan dit oplossen.


  Maak melding

 44. Als het openbaar ministerie onder de politieke leiding van de minister van justitie , geen medewerking verleed aan dit proces , kan de rechter eigenmachtig niet tot een eind-oordeel komen in dit proces . Maar vergis u zich niet , het blijven mensen werk . Een eerlijk proces bestaat bijna niet in veel gevallen . Alleen de macht dwingt de mensen de uitspraak van de rechter te eerbiedigen . Een duidelijk voorbeeld is de Ukraine , waar ex-president Timosjenko in een omstreden proces ,’ volgens de westerse critici ‘ is veroordeeld tot vele jaren gevangennistraf. Zo ziet u maar , dat een gerechterlijke uitspraak geen garantie is van eerlijkheid . Nader beschouw moet in stellen dat het meer om het vertrouwen gaat van de gene die gelooft heeft in de rechtspaak in dat betreffende land . Op grond van het hier eerder aangehaalde stel ik dat ik geen vertouwen heb in de nederlandse rechtspraak ten opzichtte van Surinaamse politici . En dan in het byzonder , tegen de tegenstaanders van de nederlandse politiek richting Suriname . De Nederlandse rechter let zeker op het algemeen belang van Nederland bij haar uitspraak . Het wordt tijd dat de Surinaamse rechter dat onverkort ook gaat toe passen .


  Maak melding

 45. Wat er momenteel speelt heeft niks te maken met doden.
  Bouterse is de grote man van suriname en trekt een heel grote massa aan,daardoor is men heel bang geworden dat als deze grote baas zodoor gaat dat het hele surinaamse
  volk achter hem zal staan.
  Daarom wil bepaalde mensen dat deze man opgesloten wordt.


  Maak melding

 46. aah…. herkent dit en hoever is Su hiervan?

  sterke regering;
  afschaffing van het individualistische kiesrecht;
  corporatieve sociaal-economische ordening;
  economie ten dienste van de volksgemeenschap;
  arbeidsplicht en sociale zekerheid;
  beperking van de vrijheid van drukpers u


  Maak melding

 47. aah.. herkent u dit en hoever is Su hiervan?

  ik vertaal voor u.
  – Als u niet meedoet aan kadaver stemmen dan wordt u uit de coalitie gegooid.
  – Knevel de pers en pak er een uit en zet het voorbeeld.(apintie dus)

  Dit is afgleid van Hitlers NSAP Program.


  Maak melding

 48. WE praten al weken hierover..wacht vrijdag maar af…als ik het zo lees, ook op andere internet fora’s zijn het meestal mensen die BUITEN Suriname wonen. Waarom zijn jullie allemaal in het buitenland gaan wonen ? Voor een beter bestaan, niet iedereen is voor Bouta gevlucht….want jaren die VEnetiaan en ander NF partijen aan de macht waren heeft Suriname ook geen goeds gebracht….Jullie hebben makkelijk praten vanachter die computer, en ook daar in het buitenland…


  Maak melding

 49. Bouterse trekt een bepaalt soort mensen aan.
  Dat doet Wilders in Nederland ook.
  Niet het fraaiste soort.

  Hitler wist een heel volk van 100 miljoen mensen gek te maken.
  100 miljoen doden verder zijn er nog steeds idioten die hem vereren.

  Mao kon het ook. 200 miljoen doden.

  Stalin 150 miljoen doden

  Het zit dus blijkbaar in de gene van mensen dat ze achter de grootste brulaap die op de hoogste rots zit aanlopen.

  Men denkt dat men er dus beter van wordt.
  Helaas storten dit soort leiders mensen in de afgrond.
  Het zijn gewetenloze misdadigers die zonder met hun ogen te knipperen hun tegenstanders vermoorden.

  Om het volk te mobiliseren vertellen ze sprookjes.
  Hitler vertelde dezelfde verhalen over Joden die Bouterse nu over Nederlanders begint te roepen.
  Erg gevaarlijk.

  Bouterse nu nog maar ongeveer 100 doden maar wacht maar af.


  Maak melding

 50. Woensdag 9 mei 2012 om 19:32 uur, door Tony Rebel

  Ik merk wel dat je jong bent.
  De meeste Surinamers waren tegen zelfstandigheid en voorzagen wat er nu gebeurt.
  Hun stem werd niet gehoord.

  Het is nog nooit in de geschiedenis van een land voorgekomen dat zo,n groot percentage van de bevolking vluchte. De helft van de bevolking, en zeker niet de minste, vertrokken.
  Maar ook de voetballers en muzikanten. Artsen en ingenieurs.

  Bouterse kwam terug. Die zag met andere z,n kans schoon. Je kon geld maken als je niet te beroert was vuile handen te maken.


  Maak melding

 51. Tedje ziet ze vliegen met al die miljoenen doden.

  Die pilletjes werken duidelijk niet meer, tedje heeft nu spuitjes nodig.

  Deze vind ik een goede mop van tedje “………… vertellen ze sprookjes.”

  Ze worden met de dag gekker.


  Maak melding

 52. @TEDJE…u hebt gelijk, ik ben nog jong, maar volgens mijn opa zijn heel wat mensen naar Nederland vertrokken net voor ’75..en tussen 1975 – 1982…Toen de revo losbarste…zijn er ook meer mensen vertrokken…Maar er zijn ook heel wat mensen achter gebleven, de arme Surinamers..Al die rijke mensen en intellectuelen zijn vertrokken…Snap je dat de mensen die in Suriname zijn gebleven en in Suriname geloven zich dan achter gelaten voelen ? Dat er een grote groep achter Bouterse staan is daarom niet verwonderlijk….


  Maak melding

 53. aah.. Ik booster u krijgsraad.

  Power en wijsheid toegewenst morgen!!!

  Heroische moed en onnavolgbare durf zij u gegund om de grenzen te verleggen zodanig dat het tegmoetkomt aan gevoel van recht en rechtvaardigheid van de vrije Surinamer die mag zeggen wat hij denkt.


  Maak melding

 54. Het is toch niet te geloven. Terecht zegt men: wiens brood men eet diens woord men spreekt.
  Mevr. van Dijk vindt het folteren en vermoorden van de 15 kritische surinamers geen misdaad tegen de menselijkheid, ai boi!


  Maak melding

 55. Ferdinand Hossenbuks welkom in de wereld der wijzen,ik zie voor het eerst plusjes achter uw naam,het geen betekent dat u uw verstand terug hebt.nogmaals welkom ware landgenoot tai hori libi de.


  Maak melding

 56. Elk normaal denkend en handelend mens haat mensen die hun medemensen kwaad doen. Dus 30% van de Surinamers zijn niet normaal en niet weldenkend, maar oliedomme stommelingen, op de rijke duistere parasieten na, die hun dagelijkse paarse stront gewillig opvreten. Hahahahaha.met heel veel walging voor moordenaarsgezinden. Walgelijke beesten van mensen zijn het die zich volvreten met paarse ndp stront ter overleving. Wat verschrikkelijk allemaal wat over Suriname is gekomen. Ma grote dikke vette K. zeg het die valse profeten en rijke stinkend dikke met vet uitpuilende ogen parasieten niet.


  Maak melding

 57. Vene

  Hij krijgt het witte spul niet meer gratis, alle paars is uit zijn ogen en hoofd verdwenen, of is het schijn zoals men van al die paarse vossen gewent is .


  Maak melding

 58. Sabidirie,

  Het zou voor jou geen kwaad kunnen om toch eens wat in de juiste geschiedenis boeken te duiken inzake opmerkingen richting Tedje!
  Op zijn minst even te getallen en juistheden nalopen op internet.
  Maar nee hoor alleen maar ontkennen en nee schudden als een knol in de wei.
  Niet slecht bedoeld ga gewoon even in de wei staan en laat jezelf effe lange haver geven!

  Grtn uit Sranang


  Maak melding

 59. Baas als verloser, baas als prezitent,stem baas fo huiz, baas is liefe menz van hele lant en werelt. we kaan met baas op wek naar paradeis. Aldus was te lezen op enkele pammfletten tijdens de stembusgang. Die arme mensen zijn nu helemaal de kluts kwijt op degenen onder hen die een dikke boterham in hun ogen, maar een peanuts voor baas is zich laten misbruiken voor propagande amnestiewet,bedreigingen etc. Wat een land wat een oliedomme aanhangers.


  Maak melding

 60. Het land zit vol paarse ndpezels en ezelinnen om domwillig de verreden paarse karavaan te trekken richting Suribabwe, met als tussen station Equatoriaal Guenee. Iaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaaiaiaiaa hahahahahhaa


  Maak melding

 61. ….dus dat geleuter over misdaden tegen de menselijkheid, zoals zij willen dat wij geloven dat het is, is slechts een loze kreet om de opinie te misleiden. Het waren misdaden gepleegt door individuen, mogelijk in hemeenschap en dat hoort dus ten eerste niet op deze politieke manier te worden gemanipuleerd. Wat in Rawagedeh en andere dorpen is gebeurd toen, was wel een misdaad tegen de menselijkhied vanwege de grootschaligheid en stelselmatigheid, er werd volgens een strategisch plan keer op keer mensen vermoord. De rechtstaat Nederland heeft nooit iemand daarvoor berecht maar integendeel de hoofddader een standbeeld gegeven. Dus wie houdt hier wie voor de gek??


  Maak melding

 62. Tijd om een bladzijde om te slaan

  Reageerde Nederland ook zo scherp toen Zuid-Afrika haar beroemde waarheidscommissie instelde en amnestie verleende aan misdadigers onder het apartheidsregime? Of toen El Salvador een amnestiewet afkondigde? Natuurlijk niet. Maar nu, ten aanzien van Suriname, leek het wel een wedstrijdje wie het hardst kan veroordelen.

  YASHA LANGE

  Premier Rutte klonk nog een beetje als een twijfelende vader die zijn kind wil vermanen, maar niet precies weet welke straf hij zal verzinnen. Het was ‘volstrekt onaanvaardbaar’, die amnestiewet, en Nederland zou er ‘alles aan doen’ om te zorgen dat Suriname ‘merkt wat de gevolgen zijn’, zei hij. Alleen welke gevolgen, dat wist hij nog niet.

  Minister Rosenthal had al een straf bedacht: de ambassadeur terugroepen uit Paramaribo. En een inreisverbod. Niet alleen voor Bouterse – die welkom in Nederland is ‘om zijn straf uit te zitten’ – maar ook direct voor alle andere verdachten van de Decembermoorden. Tweede-Kamerlid Han ten Broeke (vvd) vond dat Nederland zich moet inzetten voor een ‘internationale veroordeling’ van Suriname en voor economische sancties. Toe maar. Anderen riepen dat alle hulp aan Suriname moet worden gestopt en dat Suriname ‘geïsoleerd’ moet worden na deze schokkende daad.

  Maar hoe schokkend is het? Amnestiewetten zijn toch niet een exclusief Surinaamse uitvinding, of per definitie een verwerpelijk excuus om oorlogsmisdadigers vrij te laten rondlopen? Faustin Ntoubandi noemt onder meer Argentinië, El Salvador, Zuid-Afrika en Cambodja in zijn boek Amnesty for Crimes against Humanity under International Law. Hij had ook Afghanistan, Brazilië, Libanon of Peru kunnen noemen. ‘Bijna alle opkomende democratieën die dictatoriale regimes vervangen, blijken het criminele gedrag van het oude politieke establishment niet te behandelen, of nemen hun toevlucht tot amnestie in plaats van vervolging’, schrijft hij. De wetten hebben een functie.

  Is het een goede zaak, volgens de regels van het internationaal recht? Dat blijkt verdeeld, aldus Ntoubandi. Heel grof samengevat zegt het ene internationale protocol: goed idee, om na een conflict een amnestiewet af te vaardigen, terwijl een ander protocol stelt dat misdaden altijd vervolgd moeten worden. ‘Het internationaal recht is ambigu over amnestie’, schrijft Ntoubandi.

  Natuurlijk hebben nabestaanden van slachtoffers er, zeer begrijpelijk, grote moeite mee. Natuurlijk maken mensenrechtenorganisaties zich boos over onschendbaarheid. Natuurlijk is Bouterse bepaald geen Nelson Mandela. En natuurlijk is de situatie in Zuid-Afrika niet goed te vergelijken met Suriname.

  Maar uiteindelijk blijkt de wereld helemaal niet zo verdeeld: amnestiewetten worden internationaal veelal ter kennisgeving aangenomen. Als een land ervoor kiest om op die manier een bladzijde om te slaan, tja. Het is misschien niet fraai, het heeft wel iets schrijnends, maar het is een binnenlandse aangelegenheid en als dat land dat de beste manier vindt, oké. Het is in elk geval niet iets om je ambassadeur over terug te roepen. Laat staan een reden om over sancties te gaan praten. Logisch dus dat Nederland stilletjes bot ving. Een paar landen wilden nog net hun zorg uiten over Suriname, maar EU-­buitenlandchef Catherine Ashton maakte pijnlijk duidelijk dat Nederland alleen staat met voorstellen tot actie-op-hoge-poten. Ze riep op tot ‘verzoening en samenwerking tussen alle Surinamers’. Het klonk bijna alsof ze zei: tijd om een bladzijde om te slaan. Voor Suriname? Nee, voor Nederland.


  Maak melding

 63. @ Afu Sensie
  Suriname een rechtstaat??? Laat me niet lachen hoor. Tegen die kleine criminelen durft men op te treden maar tegen diegene met vele liters bloed aan hun poten durft men niets te doen, die moordenaars schoppen het zelf tot de hoogste politieke posities (zoals het presidentschap) in Suriname. Vandaar dat de criminaliteit in Suriname zo verruwd en toegenomen is, die kleine straatcriminelen zien dat hun grote voorbeelden (Bouta &co) gewoon wegkomen met hun misdaden.
  De ouderen weten nog heel goed dat je voor de jaren 80 je ramen en deuren kon openlaten zonder te vrezen voor een overval maar na de jaren 80 kon dat niet meer.
  Ten minste 2 v.d. 3 staatsmachten van Suriname, namelijk het parlement en de regering, zijn op dit moment geinfiltreerd door criminele elementen dus kom niet aandansen met die onzin van je dat Suriname een rechtstaat is. Suriname is geen democratische rechtstaat maar een criminele kleptocratische bananenrepubliek en daar is de Surinaamse politiek (en dan met name de NDP) voor verantwoordelijk.

  Bouterse & co. zijn trouwens verantwoordelijk voor veel meer doden dan alleen de decemberslachtoffer:
  http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1476&Itemid=23&ed=61
  Wat ze ook doen dat zal onvoldoende zijn om al het bloed dat aan hun poten kleeft weg te wassen.


  Maak melding

 64. En voor alle duidelijkheid hier de definitie (wikipedia):Misdaden tegen de menselijkheid is de verzamelnaam voor een groot aantal verschillende grootschalige inbreuken op de mensenrechten. Een vaak gehoorde variant is misdaden tegen de mensheid.

  De benaming “misdaden tegen de menselijkheid” wordt binnen het internationaal recht gebruikt voor de moorddadige vervolging van een groep mensen als eerste en belangrijkste aanklacht. Het begrip werd voor het eerst gebruikt in de inleiding van de Vredesconventie van Den Haag in 1907, en vervolgens toegepast tijdens de processen van Neurenberg, omdat vergrijpen zoals de Holocaust niet een specifiek verdrag schonden, maar wel zwaar bestraft dienden te worden.

  Het begrip wordt bekritiseerd omdat het bijzonder vaag is en vaak voor politieke doeleinden wordt toegepast. De etnische zuiveringen van de nazi’s worden in het algemeen beschouwd als misdaden tegen de menselijkheid, echter vervolgingen van bepaalde groepen door de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten niet. De systematische vervolging van de Afrikaanse bevolking door het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime werd in 1966 door de Verenigde Naties erkend als misdaden tegen de menselijkheid.

  In artikel 7 van het Statuut van Rome, het verdrag waarmee in 2002 het Internationaal Strafhof is opgericht, staat vermeld:

  Voor de toepassing van dit Statuut wordt verstaan onder misdrijf tegen de menselijkheid elk van de volgende handelingen, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval:
  (a) moord;
  (b) uitroeiing;
  (c) slavernij;
  (d) deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking;
  (e) gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht;
  (f) marteling;
  (g) verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie of elke andere vorm van seksueel geweld met een vergelijkbare zwaarte;
  (h) vervolging tegen elke identificeerbare groep of gemeenschap op politieke, raciale, nationale, etnische, culturele, geslachtelijke als gedefinieerd in paragraaf 3 of andere gronden die internationaal erkend zijn als ontoelaatbaar onder de internationale wet, in verbinding met elke daad waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen of elke misdaad onder jurisdictie van dit hof;
  (i) gedwongen verdwijning van personen;
  (j) de misdaad apartheid;
  (k) andere onmenselijke daden van een gelijkaardig karakter die opzettelijk groot lijden of aanzienlijk schade aan het lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen.


  Maak melding

 65. determinist, een vraag. heb jij je carriere niets mist gelopen??? had jij niet cabartier moeten worden worden. vraag raymann hij zal je helpen.


  Maak melding

 66. mijn GOD! zie als al deze wijzen(lees leken) hier op dit forum in su woonden dan was su een para dijs. mijn vader wat zou het toch goed zijn om in zo’n para dijs te vertoeven. hihihihihih boerikie ala mala.


  Maak melding

 67. Silos mi gudu,..jou gevaarte in acht nemend, -lees 250 kilo- is egte egte een gevaar tegen de menselijkheid!!!

  Het grootschalig vet begint jou hersenen aan te tasten!!

  ,,,menselijkheid = gezegend zijn met genegenheid!!
  ,,,onmenselijkheid = medemens(en) vermoorden!!


  Maak melding

 68. Amnestiewet of niet, het proces moet gewoon doorgaan.
  Er moet eerst een uitspraak gedaan worden.

  Want alhoewel hier niemand weet, hoe de amnestie er
  precies uitziet, kan het nooit zo zijn , dat amnestie onder ALLE omstandigheden verleend kan worden.
  Bijvoorbeeld, er wordt beweerd, dat Cyriel Daal werd
  ontmand.
  Als dat zo is, kan er door geen enkele soort
  amnestiewet ontheffing verleent worden.

  We moeten eerst weten, wat er precies voor
  beestachtigheden zich heeft afgespeeld.


  Maak melding

 69. “Van Dijk-Silos vindt niet dat er sprake is van het laatste. “Het moet gaan om grootschalige moorden die structureel van aard zijn, zoals in Rwanda.””

  Lees ik het goed?! Het martelen en vermoorden van
  15 mensen voldoet in de ogen van bovenvermelde mevrouw
  niet aan het criterium mensenrechtenschendingen!!!

  Gelukkig zijn er anderen, die dat wel helder kunnen
  verwoorden!

  Verder is het zo dat het parlement met haar ingreep
  zich bemoeit met een zaak die reeds bij de rechter
  in behandeling is, dat mag dus niet!

  En! Last but not least, Internationale verdragen
  waar Suriname door ondertekening partij aan is,
  stellen expliciet dat er geen amnestie aan
  mensenrechtenschenders gegeven mag worden!!!

  Hoe dan ook, de MOORDENAARS gaan voor schut!


  Maak melding

 70. mr. Jennifer van Dijk-Silos is een bange wezen aan dun koordje. Als het DDb aan het joggy-koordje trekt springt zij op.

  Hoe diep kan een mens vallen. Zij verkoop onzin tegen beter weten is. Zij maakt een hele beroepsgroep te schande.


  Maak melding

 71. Ik vraag mij af of nederland en de mensenrechten organisaties ook bezwaar zouden hebben als de regeringen van Irak en Afghanistan ook besluiten amnestie te verlenen aan de extremisten.


  Maak melding

 72. Mr van dijk silos, waar en wat voor rechten hebt u gestudeerd? Als u hersenen of een ruggengraat zou hebben had u duidelijk in de pers laten weten dat de krijgsraad geen speeltuin is van politici ten tijde van de moorden was er geen amnestie. De moorden waren begaan in 1982, en een bananen republiek amnestie in 2012 is waardeloos. Uw collega’s in Brazilië, Chili, Argentina hadden moed. Mevrouw van dijk silos, elke hoer heeft een prijs, zo hebt u zich ook verkocht van baasje.


  Maak melding

 73. Mw Biga Van Dijk-Silos.

  Tant Bertha zou zeggen:
  “Ju lerie te ju kong dong”.

  Als dit kwaad om wat voor reden dan ook, ongestraft blijft,is deze wereld slechts het paradijs van Satan.

  Oddie Oddie deng moordenaars!

  Denk a torie!


  Maak melding

 74. @ram sing, danitia en bigi hede,

  Heel frapant, dus op het moment vooraanstaande persoon zoals mr van dijk silos anders denkt. Dan wordt er op de man gespeeld. Nu pas begin ik echt te geloven in DDB. Jullie zijn echt onverbeterlijk! En met jullie nog een paar!


  Maak melding

 75. Nou wordt het leuk,

  Ik heb nergens in dit stukje iets over Nederland gelezen.
  Maar ik heb het ook heel erg snel gelezen.

  Wat mij opvalt is dat sommige personen iedere keer naar Nederland verwijzen en de schuld geven terwijl wij in Suriname zitten!

  Wat heeft Nederland nu met die wijsheden van mr van Dijk Silos te maken?


  Maak melding

 76. Sjang onderstaande tekst speciaal voor u.

  Reverend James Warren “Jim” Jones (May 13, 1931 – November 18, 1978) was the founder and leader of the Peoples Temple, which is best known for the November 18, 1978 mass suicide of 909 Temple members in Jonestown, Guyana along with the killings of five other people at a nearby airstrip. Over 200 children were murdered at Jonestown, almost all of whom were forcibly made to ingest cyanide by the elite Temple members.


  Maak melding

 77. Toen D.D Bouterse in 2010 gekozen was tot President van Sur.
  hadden bijna alle landen felicitaties gestuurd aan de Pres. behalve Nederland.
  De Ned Regering had gezegd, ze gaan de Kat uit de boom kijken
  De Ned Reg zat in de boom en hadden een kom melk met daarin vergif (Politieke Val van 8 dec strafproces) gezet op de grond.
  De Kat(Pres D.D Bouterse) heeft dat melkvergif gedronken(Zal Amnestie 100% krijgen) en springt in de boom om de Ned Regering met zijn klauwen ongeluk te geven. Ned Regering rent weg en zoekt in andere landen hulp, omdat ze de hoofd
  verdachten zijn in de 8 dec straf proces en willen uitglijden/verdedigen, maar God slaapt niet en heeft alles gezien


  Maak melding

 78. Psalm 94 voor hen die volharden in geloof en hoop, voor hen die hunkeren naar rechtvaardigheid

  1 God van vergelding, HEER,
  God van vergelding, verschijn in luister.
  2 Verhef u, rechter van de aarde,
  geef de hoogmoedigen hun loon.

  3 Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER,
  hoe lang nog zullen de wettelozen juichen,
  4 de onrechtvaardigen het hoogste woord
  voeren en trotse taal uitslaan?

  5 Zij vertrappen uw volk, HEER,
  onderdrukken uw liefste bezit,
  6 weduwen en vreemdelingen doden ze,
  kinderen zonder vader brengen ze om.

  7 ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze,
  ‘de God van Jakob merkt toch niets.’

  8 Kom tot inzicht, onverstandigen.
  Dwazen, worden jullie ooit wijs?
  9 Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen?
  het oog gevormd – zou hij niet zien?

  10 Die de volken leidt, de mensen leert
  en vermaant – zou hij niet straffen?
  11 De HEER kent de mensen,
  niet meer dan lucht zijn hun gedachten.

  12 Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid
  en onderwezen in uw wet en uw leer.
  13 Hij zal rust vinden in kwade dagen,
  terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.

  14 Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten,
  zijn liefste bezit niet verlaten.
  15 De rechtspraak voegt zich weer naar het recht,
  de oprechten van hart sluiten zich aan.

  16 Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen,
  wie beschermt mij tegen die schurken?
  17 Had de HEER mij niet geholpen,
  dan woonde ik al in de stilte van het graf.

  18 Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
  hield uw trouw mij staande, HEER.
  19 Toen ik door zorgen werd overstelpt,
  was uw troost de vreugde van mijn ziel.

  20 Kiest u de kant van verdorven rechters,
  die onheil stichten in naam van de wet?
  21 Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen
  en veroordelen onschuldigen ter dood!

  22 De HEER is mijn burcht geworden,
  mijn God de rots waarop ik schuil.
  23 Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen,
  om hun onrecht brengt hij hen tot zwijgen,
  de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.


  Maak melding

 79. @ afoe sensie:

  Je kan iets niet met terugwerkende kracht strafbaar stellen. Je kan dus ook niet met terugwerkende kracht “onstrafbaar” stellen. “Je mag niet moorden. maar jij bouterse, mag het wel even en de rest mag het niet” is dus bullshit.

  Het niet met terugwerkende kracht mogen werken van wetten, is om de burger te beschermen. Anders kon ik bijvoorbeeld een wet maken dat iedereen die “midete” in zijn tekst gebruikt ter dood veroordeeld moet worden, NADAT ZE HET GEDAAN HEBBEN.

  Als dat kon, zou je nu ter dood veroordeeld moeten worden. Natuurlijk tenzij je Idi Bouta Dada een amnestiewet ervoor zou laten maken. Snap je het nu??


  Maak melding

 80. Midete je redenering over terugwerkende kracht gaat niet helemaal op alleen als een wet in het NADEEL is van een verdacht geldt het zogenaamde nulla poena sine lege- beginsel.

  Indien een wet in het VOORDEEL van een verdachte is dan geldt echter:

  Als de strafbaarheid van een delict is opgeheven of verlaagd tussen het moment van plegen en het moment waarop iemand voor die daad vervolgd wordt, moet de verdachte ongestraft blijven, respectievelijk de lagere straf worden opgelegd.

  Dit is gewoon 1e jaarsstof rechten 😉


  Maak melding

 81. He midete snap je stukje rommel zelf wat je daar heb geschreven.

  De amnestiewet van 1992 wat was dat precies dan, was het niet met terugwerkende kracht misdaden onstrafbaar stellen.

  Zo werkt Amnestie nu eenmaal, achteraf en met terugwerkende kracht. Het is niet iets wat je vooraf kan verlenen het is altijd achteraf.

  Waarom mag je volgens de Surinaamse grondwet wel Amnestie verlenen????

  En dit soort koeterwaals en gedrochten van redeneringen krijg ik voorgeschoteld ter vermaak, houden jullie mee op als je niet beter kan.


  Maak melding

 82. mensen praatjes vullen geen gaatjes, Surinaamers met een grote mond ga je geschiedenis na. Nederlanders zijn Piraten hebben voor de mensen die dat nog niet weten te veel bloed in hun eigenhanden. En die Piraten willen nog komen vertelen wat goed is. Kijk naar wilders de meeste Nederlanders zijn net zo dom en stom als hij En de Nederlandse Reging is niet zomaar gevallen god straft gelijk. Met hun vieze mond en praat de Nederlandse Reging is gevallen door hun eigen stomheid. Surianme wilt zich nu ontwikkelen en Nederland is bang dat Suriname nog rijker wordt dan hun. Dus mensen kijk daarmaar na voor je wat te vertellen hebt. Weet je niets te zegen omdat ik gelijk heb. Ga Nederland helpen om hun witte je weet wel te likken Mi e taki.


  Maak melding

 83. Lieve Determinist en Ray,
  Ik ben het volledig met jullie eens! Het “zootje” dat zich achter Bouterse schaart heeft het denken volledig uitgeschakeld (voor zover ze daar ooit toe in staat waren) en denkt zich zonder de handen uit de mouwen te hoeven steken te kunnen verrijken! De focus ligt op MATERIE en niet op menselijke normen en waarden. Ik vrees dus dat bij de volgende verkiezingen DDB en zijn parasieten glansrijk herkozen worden. Dit zegt veel meer over het “VOLK van Suriname” dan over die moordenaarsbende! Elk zichzelf respecterend mens zal zich niet associeren men moordenaars, drugsdealers en bankrovers . DIT volk vindt dat het niet beter verdient en is daarom VERLOREN!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.