SIO: dialoog aanname amnestiewet in Suriname

10

De aanname van de amnestiewet in Suriname op 4 april 2012 door de Nationale Assemblee in Suriname heeft zowel binnen als buiten Suriname allerlei tongen losgemaakt, variërend van bezorgdheid, verontwaardiging tot resolute afwijzing en zelfs vijandigheid. Ook in Nederland vindt deze discussie tussen voor- en tegenstanders in alle hevigheid plaats.

Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) vindt dat de veelbesproken aangenomen amnestiewet primair een zaak is van het Surinaams volk. Maar gelet op de 345.000 in Nederland wonende Nederlanders met een Surinaamse achtergrond is het erg belangrijk om de verschillende standpunten bij elkaar te brengen. Daarom heeft het SIO besloten als verbinder en facilitator op te treden door partijen in de gelegenheid te stellen om hun standpunten kenbaar te maken middels een dialoogbijeenkomst.

De dialoogbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 mei 2012 van 14.00 uur tot 17.30 uur in het Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240 in Amsterdam-Zuidoost. Een ieder die een constructieve bijdrage aan deze dialoog wenst te leveren is van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@sioweb.nl. Aanmelding is verplicht! Deelnemers ontvangen een bevestiging met het programma en een routebeschrijving.

10 REACTIES

 1. Hallo hallo een democratie’s besluit bij meerderheid ……..dus uitleg overbodig.
  Men praat graag over Democratie en nu Democratie daar is komen anderen jou rotzooi uitleggen om voordeel uit te halen…Suma Don !


  Maak melding

 2. Goed van het SIO om zoiets te organisren,uiteraard aan de vooravond naar 11 mei toe. Zoiets zou daar in Suriname moeten plaatsvinden, maar goed, hier gaan we om de tafel praten en geven onze mening met alles erbij,ik hoop dat eea goed gaat want er komen voor en tegenstanders naar zo´n bijeenkomst, maar op 11 mei wordt in Suriname een knoop doorgehakt in feite, en pakt eea goed of slecht uit ja wat heeft zo´n bijeenkomst opgeleverd, want de heren rechters etc
  denken het zijne erover, en wat wij hier bespreken deert ze echt niet. En ik denk zelf na 11 mei ik gaf het al aan zijn we er nog niet, want dan gaan we naar een volgende fase!!!!!! en dan verder en verder!!!!


  Maak melding

 3. @ Echte Afro,
  Je kletst uit je nek (net zoals de rest v.h. Paarse addergebroed). Suriname pretendeert een democratische rechtstaat te zijn en in een rechtstaat past het absoluut niet dat de politiek ingrijpt in een lopende rechtszaak, dat is wat er gebeurd is met de aanname v.d. amnestywet.
  Bovendien blijkt uit de praktijk dat Suriname al vele jaren sinds de onafhankelijkheid geen democratie is maar een kleptocratie.


  Maak melding

 4. Men eist dat de amnestiewet wordt ingetrokken. Dat zal nooit gebeuren omdat men hiermee zichzelf in de vingers zal snijden. Intrekking wil zeggen dat men niet alleen de daders van 8 december zal moeten vervolgen maar ook de Jungle Commando leden! En Ronny Brunswijk zal nooit instemmen met het (laten) vervolgen van zichzelf en zijn ex-JC manschappen.


  Maak melding

 5. SIO zoek bestaansrecht, want verder hebben ze de Surinamers in Nederland niets te bieden.

  Die amnestie komt als een geroepen, noh.

  Eerste vraag die de SurNeds moeten stellen is, ‘What have you done for me lately?’


  Maak melding

 6. “”Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) vindt dat de veelbesproken aangenomen amnestiewet primair een zaak is van het Surinaams volk.””

  Radja zegt: Fout!!!! Die amnestiewet raakt de nabestaande van de slachtoffers die ook veelal in Nederland bivakkeren. Derhalve: Opdoeken die SIO!

  Afu sensie: Zolang Suriname niet op eigen benen kan staan, en dat gaat heel lang duren, zal de mening van de Surneds van waarde zijn. Wil je nog steeds pakketenhulp?

  Echte Afro, voor jou en al de rest die bijles nodig hebben,

  Ik zal als leek hardop denkend, trachten een mening te vormen. Ik heb de wetstekst niet bij de hand. Ik heb vernomen dat ergens in de wet staat dat het lopende proces moet worden stopgezet. Ik heb ook kunnen vernemen dat buitengerechtelijke executies of arbitraire executies(decembermmoorden) mensenrechtenschendingen opleveren(decembermoorden) en daarom niet in aanmerking komen voor amnestie, aldus Knoops, Hoogleraar Internationaal Recht. Dit is ook van toepassing voor Suriname, omdat Suriname de rechtsmacht van Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof accepteert.Verder heb ik dit vernomen:Amnestie wordt pas toegekend aan het einde van een strafproces: “Dan beslist de politiek of een regering of de straf ten uitvoer moet worden gebracht. Daar heeft een rechter niets mee te maken”, aldus diezelfde Knoops.
  Welnu, op dit soort uitlatingen dien ik grotendeels mijn mening te vormen. Ik zeg grotendeels, omdat ik ook enige zelfkennis heb die mij gebiedt te zeggen dat mijn persoon altijd weer een eigen draai aan iets wil geven.

  Ik mijn beleving is in deze kwestie van groot belang artikel 131 lid3 Grondwet dat zegt: “Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.” Mijns inziens wordt getracht middels de amnestiewet, een grondwetsartikel dat hoger in rang is, te doorkruisen. Op basis van de superioriteitsregel dient derhalve deze amnestiewet door de President van de Krijgsraad buiten beschouwing te worden gelaten. Mijns inziens is dit geheel iets anders dan het toetsen van de Amnestiewet. Derhalve zal de Krijgsraad het proces moeten voortzetten, ondanks de wetenschap dat op enig moment de regering amnestie zal verlenen. De krijgsraad zal ook niet anders kunnen dan het proces voort te zetten, omdat volgens het Inter- Amerikaans mensenrechtenhof, mensenrechtenschendingen, gelijk de decembermoorden, nimmer in aanmerking komen voor amnestie. Ik zie dan ook niet in waarom de Auditeur Militair niet zou kunnen rekwireren; niet rekwireren zal eveneens in strijd zijn met artikel 131 lid 3 en de uitspraken van het Inter- Amerikaans mensenrechtenhof; immers, wat rechtens is, geldt mijns inziens voor iedereen; dus niet alleen voor de Krijgsraad, maar ook voor de Auditeur Militair en de verdediging. Dat de Auditeur Militair van mening is dat de amnestiewet eerst moet worden getoetst aan de grondwet, is m.i. volstrekt onjuist! Die toetsing heeft niets van doen met de inhoud van het proces, maar meer met de tenuitvoerlegging ervan, mocht het proces mogelijk een veroordeling opleveren. Want het is in theoretische zin niet uitgesloten dat de verdachten worden vrijgesproken. In dat geval zal de amnestiewet niet uit de ijskast hoeven te worden gehaald. Hieruit blijkt tegelijkertijd dat door het proces stop te zetten, de mogelijkheid van vrijspraak in de wielen wordt gereden. Verlening van amnestie veronderstelt in deze kwestie dat de decembermoorden nooit hebben plaatsgevonden. Dat is een fictie die de gewone, rechtgeaarde man op de straat nimmer zal accepteren, waardoor de spanning in de samenleving zal toenemen.

  Kortom: De Krijgsraad zal ingevolge artikel 131 lid 3 Grondwet en conform de uitspraken in soortgelijke kwesties van het Inter-Amerikaans Hof van de rechten van de mens niet anders kunnen dan het proces voort te zetten; Amnestie is ook geen materie die onder de rechter valt. Dat amnestie zal worden verleend aan de verdachten, mag de Krijgsraad er niet van weerhouden om het proces voort te zetten; ook voor de AM geldt dat amnestiewet buiten zijn domein valt.

  Het is niet uitgesloten dat op enig moment de verdediging de amnestiewet zal trachten in te brengen. De President van de Krijgsraad zal m.i.dienen te mededelen dat de amnestiewet gedurende het proces en tot aan de uitspraak geen relevantie heeft. Derhalve zal ook de niet ontvankelijkheid van de AM in de prullenbak verdwijnen.


  Maak melding

 7. Radja als leek moet je nooit te hardop denken, je zet jezelf dan voor schut.

  Je durft dat wel, je bent overmoedig en lijd aan zelfoverschatting dit moet ik je meegeven, maar dit is veels te zware kost voor een leek als jouw, libi torie mi boi, goed geprobeerd, maar een echte reactie niet waard.


  Maak melding

 8. Indien het SIO inderdaad verbindend wilde zijn hadden ze aansluiting gezocht bij de andere organisaties en activiteiten…..Praten over Suriname, is een gepasseerd station, WAT GAAN WE NU DOEN, als Surinamers in Nederland en in Suriname…..dat is de vraag en al het andere is..water onder de brug.


  Maak melding

 9. Sio zaait verdeeldheid, want ze hadden best aansluiting kunnen zoeken. De bijeenkomst van Sio wordt met gemeenschapsgeld georganiseerd en daar zijn de middelen niet voor bedoeld. Ze zijn inderdaad opzoek naar bestaansrecht, maar dat is telaat mie boi. Deze bijeenkomst met een onbenul als Stanley Lo a Njoe moet worden geboycot. Steun de bijeenkomst in de Mozeskerk en die van Ons Suriname.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.