Regering Suriname: amnestie is politiek-maatschappelijke kwestie

34

PARAMARIBO, 10 apr – “Amnestie heeft een eigen aard, karakter en betekenis. Een amnestieregeling is daarom niet een zuiver juridisch technische aangelegenheid, maar meer een politiek-maatschappelijke kwestie.” Dit stelt de regering in een officiële verklaring, die is gepubliceerd op haar website. Vanuit deze optiek kan het niet anders dan dat ook gekeken wordt naar waarheidsvinding. En verzoening.

Dat is ook het verschil tussen de amnestieregeling van 1992 en de nieuwe. “Het is van groot belang dat bij het verlenen van amnestie rekening wordt gehouden met de gevoelens die leven in de maatschappij, in het bijzonder van groepen en personen die daarbij direct betrokken zijn. Het einddoel is de weg te openen naar algehele verzoening, vrede en harmonie in die samenleving.” De Waarheids- en Verzoeningscommissie in de nieuwe regeling, wordt een bijzondere rol toebedeeld.

Bevindingen en aanbevelingen moeten worden gerapporteerd, “na gedegen onderzoek en met inachtneming van alle verplichtingen uit internationale verdragen waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd.” Het ontbreken van waarheidsvinding in de oude regeling leidde in dit opzicht juist tot een leemte. Dit heeft slechts “gedeeltelijk ertoe geleid dat voorwaarden werden gecreëerd ter beteugeling van de toen heersende spanningen binnen onze gemeenschap.”


34 REACTIES

 1. Hiermee is een einde gebracht aan de opdeling van dit land in de goods and the bads. Niemand is goed,. . . . ook niet 1. Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen!


  Maak melding

 2. “na gedegen onderzoek en met inachtneming van alle verplichtingen uit internationale verdragen waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd.”

  ====================================================
  Als ik dit zo lees, dan is men tot inkeer gekomen. Ondanks de aanname van de Amnestie wet is het toepassen in de praktijk toch een ander hoofdstuk op zichzelf. Met het bovenstaande voelt de makers van de Amnestiewet het grond onder de voeten heet worden. Dus ze zijn genooodzaakt hun strategie te veranderen. De inernationale “gemeenschap” is watching you as Big Brother. Dit heeft mijn aandacht en volg het met aandacht.

  En La Sombra Del Arbol


  Maak melding

 3. Amnestie is het vrijstellen van stafvervolging.
  Maar hoe kun je iemand van strafvervolging vrijstellen als die hoofdclown beweert onschuldig te zijn?
  Misschien kan foetoeboi Melvin Boefa hier antwoord op geven.
  Nee deze wet heeft de Surinaamse maatschappij definitief in 2en geslitst. Aan de ene kant de NDP met die javaanse meelopers en aan de andere kant de koloniale politieke partijen. Deze partijen hebben geen antwoord op de democratische dictatuur: Democratuur. Klinkt goed: Bouterse de Democratuur.
  De oppositie moet ophouden met hun krokodillen tranen.
  Nieuw Front 1 en nieuw Front 2 hebben niets gedaan om DDB & Co te vervolgen. Willen ze de NDP dwarsbomen dan moeten ze zich uit ALLE parlements commissies terugtrekken. Maar ook daar hebben ze het lef niet voor. De smoes zal weer zijn: uit’s-Lands belang zullen ze dit niet doen. Ze denken aan hun ons belang.
  Zo hebben ze het lef ook niet om de gronduitgiften van Somo aan de kaak te stellen. Laf! Want denk eraan, de Waarheidscommissie dient ook de massale corruptie ok kaart te te brengen. Dus maken jullie je sterk voor L.A.F. =’s-Lands Anti Waarheiscommissie.
  Geven jullie jezelf amnnestie.


  Maak melding

 4. Hallo Paraman verzoeke goede nota te nemen van het
  onderstaande:
  Door toe doen van jou en je geest verwanten, is de persoon die alle negativisme inzich heeft, gekroond tot
  koning.Wat jullie niet weten is dat de opvolger van deze koning Dino heet met als onderkoning Meriba. Houden jullie samen met Somo en Brunsie jullie hart maar vast.Volgens jou is een einde gebracht aan de opdeling van het land in goods and bads .Deze stelling is gebasseerd op kortzichtigheid en domheid.Het startsein is met de goedkeuring van de amnestiewet al gegeven voor opdeling van het land in twee republieken.Het zal niet meer lang duren of er wappert een andere (nationale ) vlag in het westen van het land.Om deze nieuwe natie binnen te treden zal jouw en je geest verwanten een visum worden geweigerd.
  Ik zal je misschien tegen komen op de barricade, zeker niet naast elkaar maar wel tegen over elkaar.
  Jullie zijn altijd gewapend en bewapend.Je mag er van uitgaan dat wij ons in dit geval niet zullen laten verrassen.
  Laatste groet.
  Jagte-Raho


  Maak melding

 5. Hoofd van de uitvoerende macht verleent zichzelf amestie en die uitvoerende macht publiceert op haar website wat die amnestie betekent. Wat een joke.(een zieke, dat wel)

  En dit alles, met de complimenten van Somohardjo en Brunswijk. Het is de hoogste tijd dat het Surinaamse volk integere leiders gaat kiezen.


  Maak melding

 6. De dertiende!

  Hij die geboren is op de 13e,
  wordt publiekelijk veroordeeld op de 13e.

  Guilty of First degree MURDER.
  Guilty of second degree Murder.

  Life sentence without parole…………


  Maak melding

 7. Wacht nu eerst maar eens af wat de EU voor stappen gaat ondernemen.
  Naarendorp kan alvast zijn koffers gaan pakken.
  Naarendorp wordt verdacht van betrokkenheid bij de Decembermoorden en staat nog steeds op de lijst van verdachten.
  Dus ophoepelen.
  Samen met zijn neef Henk Naarendorp bezit hij zes hout- en goudconcessies onder de naam NaNa Resources
  Gaat hij daar lekker werken.

  Hoe komt hij daar nu weer aan?


  Maak melding

 8. Ik vraag me af waarom zoveel heisa wordt gemaakt bij een kleine aanpassing van een wet uit 1992. Waar waren alle mensen die nu lopen te schreeuwen en te tieren in 1992 ? Waren ze toen al zo achterlijk dat ze zelf niet doorhadden wat er gaande was ?

  Alles en iedereen wordt op dit moment door Nederland uit de kast gehaald om iets te zeggen, als het maar tegen de heer Bouterse is !

  Meneer Bouterse, maak je niet druk met dit gespuis en schorem, en richt u zoals beloofd op de ontwikkeling van ons land. Suriname zit in de lift en dat weten de politici in Den Haag donders goed, alleen gunt men de Suri’s niet om van hun eigen rijkdom te kunnen genieten.

  Verder zou ik meneer Bouterse willen vragen om de Nederlandse politiek te adviseren om hun ontwikkelingsgeld maar te houden, of ergens heel diep in een donkere plek kunnen stoppen, als ze weer gaan dreigen dat deze hulp stopgezet zal worden !

  Let wel, wij willen rechtvaardigheid en geen liefdadigheid !!!


  Maak melding

 9. we moeten ons niet laten afleiden door de wereldgemeenschap,maar door ons zelfgemaakte regels in suriname.indien dat leid,dat men de geldkraan of ontwikkelingsgeld wilt terugdraaien, dan is dat hun goed recht.
  we moeten als surinamer vooruit kijken,en de president van suriname dhr bouterse de kans geven, zodat hij suriname, en het surinaamse volk voorziet van werk.huisvesting,en inkomen,voor het volk van sur.
  en ik ben ervan overtuigd,dat deze president het voor elkaar krijgt, wat andere regeringen niet is gelukt.
  het verleden kunnen wij nietmeer terug draaien, en dat is ook mede de schuld van de vorige regering, en president, dhr venetiaan.ok.
  laten jullie dhr bouterse met rust,zodat hij zijn werk af kan maken. bokka


  Maak melding

 10. “Het einddoel is de weg te openen naar algehele verzoening, vrede en harmonie in die samenleving”

  Look who is talking!!! Hoeveel moorden zijn door
  keizer Bigi Mofo I gepleegd???

  De beste manier is de uitspraak van de krijgsraad
  afwachten, zodat wij officieel vernemen hoe de kogel
  in de UZI zit!!!

  “Vanuit deze optiek kan het niet anders dan dat ook gekeken wordt naar waarheidsvinding. En verzoening.”

  “Waarheidsbevinding” met behulp van de moordenaars die
  alles dat in hun nadeel uitpakt, vergeten zijn?!
  Triest, wie dit voor zoete boyo slikt is ndp dom!

  Denken de suppletie moordenaars dat verzoening door
  onze strot te duwen is?! How stupid can you get?!

  Overigens is het vandaag en overmorgen een spannend!!!


  Maak melding

 11. Deze regering wil doen geloven dat de amnnestie regeling een politieke maatschappelijke regeling is, met deze stelling laten deze ongeschoolden NDPers weer eens zien op wat voor een niveau ze zitten, en dat niveau word straks bloot gelegd door de Internationale verdragen, waarbij een amnestie wet een heel ander doel nastreeft namelijk mensenrechtenschenders, moordenaars, en folteraars niet hun straf laten ontlopen.
  Juist op maatschappelijk gebied hier in Suriname hebben jullie voorstanders van deze wet voor heel veel onrust en verdeeldheid gezorgd terwijl jullie zoals gewoonlijk weer het tegendeel beweren.
  De enige oplossing die ik hier zie voor het land Suriname, is dat ongeschoolden zoals een Panka, Doekie, Brunswijk, Somohardjo en jullie criminele president het veld ruimen voorgoed, en wie dat niet mocht zien, lopen met oogkleppen op, want deze oude vandagen, hebben dit land niets te bieden, en zijn zelf al een tijdje bezig zich te verrijken en tegelijke tijd aan het afbouwen met hun politieke carriere.


  Maak melding

 12. De aangenomen amnestiewet zet de deur voor constructieve ontwikkeling wagenwijd open. De gevallenen van de omwenteling kunnen hierdoor niet meer als stok achter de deur worden misbruikt door Calimerostan. Suriname heeft baat bij rust en vrede en het externe gestook leidt alleen maar tot fragmentatie van onze bevolking. De SuriNeds in Nederland worden door Calimerostan politiek misbruikt en het is jammer dat vele broeders en zusters in de propagandaval blijven lopen. Ondertussen worden ze behandeld als tweederangsburger maar men is te angstig om daartegen te protesteren. Men is wijsgemaakt om vooral te assimileren en verder vooral de mond te houden. Dat noemt men in Calimerostan dus democratie.
  Kritiek uit vooral Calimerostan moeten we dus met een flinke schep zout nemen. Het gaat vooral om eigenbelang en de nabestaanden interesseert hen helemaal niets.
  Suriname dient haar eigen zaken op te lossen en zal dat ook doen. De amnestiewet is de eerste aanzet daartoe. Suriname voorwaarts!!!


  Maak melding

 13. “Een amnestieregeling is daarom niet een zuiver juridisch technische aangelegenheid, maar meer een politiek-maatschappelijke kwestie.”

  Tuurlijk, dit is beaamd door de EU en de Amerikanen, neks no fout, zaken worden in Suriname aangepakt zoals het ons goeddunkt en niet zoals het Nederland en die redimusus het goeddunkt.

  Het is ons land, punt.


  Maak melding

 14. De val van Srebrenica op 11 juli 1995 wordt gezien als de ergste daad van genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog, waarin een hoofdrol voor Nederland was weggelegd. De stad Srebrenica werd ingenomen door Bosnisch Servische troepen onder leiding van generaal Mladic. Naar schatting tussen de 7.000 en 8.000 moslimjongens en -mannen, die onder “bescherming” stonden van een Nederlands VN-bataljon, Dutchbat, werden onder de ogen van de Nederlanders gedeporteerd en vermoord door de Bosnische Servische troepen.

  De ruim 600 Nederlandse militairen keken lijdzaam toe hoe die 7.000 en 8.000 moslimjongens en –mannen werden afgeslacht en deden niks. Bescherming van deze moslims werd na sterk aandringen van de Nederlandse minister Voorhoeve niet geboden omdat de Servische militairen dreigden de Dutchbatters te doden. Deze toenmalige Nederlandse minister heeft 7000-8000 moslims opgeofferd om 600 Nederlandse militairen te beschermen. De Nederlandse militairen werden hierna voor hun “heldhaftig optreden” beloond met een feestelijk ontvangst in Zagreb door minister Voorhoeve, hetgeen veel commotie veroorzaakte: bierdrinkende Dutchbatters in Zagreb die in het NOS Journaal te zien waren tijdens het verdwijnen van de geëvacueerde moslims in Srebrenica….lees verder .

  Uit dit artikel blijkt dat nederland de minderheden niet zal beschermen wanneer het zover komt . 100 duizenden joden hebben zij zo aan de duitsers verraden en uitgeleverd . Surinamers ; een gewaarschuwd mens telt voor twee . De Surinaamse samenlevening is een veel betere samenleving op multicultureel gebied .


  Maak melding

 15. Dus een lullo of meerdere lullo’s vermoord bouta en zijn gang en de betrokken DADERS en later over gaan tot verzoening en in harmonie gaan leven!! dit kan ook of niet soms zoals er heel smerig en laconiek neer gezet wordt!

  Opsodemieteren met deze stelling stelletje malloten!!!!!

  De daders door een vuurzee naar de hel toe

  en GOD ZIJ MET SURINAME EN DE DIERBAREN


  Maak melding

 16. Massamoordenaar Bouterse moet de dans ontspringen daar gaat het bij paarse kakkerlakken om.
  Artikel 131 lid 49, Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden. Ik zweer (beloofd) gehoorzaam aan de grondwet en aan alle wettelijke regelingen. artikel 123 van onze grondwet.


  Maak melding

 17. Belachelijk deze regerings verklaring.Met wiens gevoelens ? met die van de moordenaars ? want dat bedoel je toch? daarom hed je toch de amnestiewet gewijzigd ? Waarheidsvinding ?Met Bouterse die nooit bij de rechtbank verscheen en de rest die aan geheugenverlies lijden ? Maatchappelijke kwestie ? De grondwet zegt wat anders.Jullie hadden bij het aanvaarden van het ambt met je hand op de heilige boeken t.o.v jullie geestelijke leiders een eed afgelegd/ gezworen dat jullie de grondwet trouw zouden zijn en beschermen.Stelletje…..


  Maak melding

 18. Al deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de boze gerijpte vruchten,gezaaid door onberechte moordenaars. Die nationalisme en staatsbelang misbruiken voor eigen gewin en bescherming. Maar deze moordenaars vergeten dat ze hun straf kunnen ontkomen. Let op, in een ogenblijk zullen ze allen tegelijkertijd worden gestraft, met de verwondering..hoe kan dat? Simpel. De Rechtvaardige Heerser maakt voorgoed een einde aan deze geweldenaren. Geen enkele valse ndp apostel zal ontkomen. Hun volgelingen rekenen het verder af.


  Maak melding

 19. Dame, heb jij je niet vergist.Bedoelde je soms:SURINAME ACHTERWAARTS.Het bewijs is vandaag geleverd.De oudjes werden niet opgetrommeld uit Ashiana om in de regen te staan voor een bordje eten.We hebben ons spontaan aangemeld.Heb je de poppetjes van EL VENE gezien.Ze zijn toch mooi?Het zijn niet de Zimbabwe-achtigen die de ndp heeft.Zie je nu, dat is het VERSCHIL.Ja toch?????

  Danitia


  Maak melding

 20. Slaap verder zeepbel. Ik denk dat jij al 30 jaar niet meer in Suriname bent geweest.
  Lever je paspoort in en emigreer naar Haiti. Wat heb je nog te zoeken in de Antillen?
  Wij Surineds doen het in Nederland goed. Allemaal werk en een eigenhuis.
  We kunnen zelfs nog geld naar onze familie in Suriname sturen. Dat hebben ze hard nodig. Dat komt door de corruptie in Suriname.
  Je weet dus ook niet hoeveel mensen er met een Nederlandspaspoort in Suriname wonene en werken.
  Je verhalen zijn dus niet meer dan een zeepbel.


  Maak melding

 21. @Tedje @Danitia

  Dat Suriname geen enkele vooruitgang boekt is de wens van velen. Meestal worden dit soort lieden redimusu’s genoemd. Ik ben blij voor de SuriNeds die het goed doen in Calimerostan. Maar ook degenen die het goed doen worden als tweederangsburger beschouwd en behandeld. Masochisme is dan ook een veelvoorkomende diagnose bij onze “succesvolle” SuriNeds. Hoewel volkomen geassimileerd is er nauwelijks politieke participatie. Het idee dat mensen in Suriname op dozen levensmiddelen van de Aldi en kleding van Zeeman zitten te wachten is inmiddels achterhaald.
  En lieve Tedje, wat is er mis met de Antillen? In naam hoort die paar rotsjes bij Calimerostan maar geopolitiek gezien maken de VS en Zuid Amerika hier de dienst uit. De bevolking is de Calimerostanen goed zat en de onafhankelijkheid zal niet lang meer op zich laten wachten. Je begrijpt dat ik de weg naar de onafhankelijkheid natuurlijk van harte steun. Het zijn prachtige eilanden en ik vertoef er graag.
  Dat de SuriNeds allemaal een eigen huis bezitten kon je de mensen in Suriname vroeger wel wijsmaken. Maar inmiddels weet iedereen dat veel SuriNeds van een uitkering leven en de huur van hun huurhuis soms met moeite kunnen betalen. Deze arrogante houding en overdrijving werkt dus niet meer. Tijd voor een andere mantra zou ik zeggen.


  Maak melding

 22. Wikkileaks,

  Bedankt.Blij te horen dat ze geissoleerd worden.
  En toch slaapt die anna-zimbabwe nog.Ze is zeker duf van al dat gesnuif.Haar hersens en ogen functioneren niet meer.Ze zag enkel een 100 in plaats van duizenden mensen.A groggy toch.Of ze is geschrokken van het mooi FRONT VOLK.Geen berm,baka-wojo en abrabroki type.Dat was toch geweldig.Geen zulu-volk die ordinair was. Blijf maar de laatste ontwikkeling volgen.Nu moeten we pae straffen door hem geen visum meer te geven.Laat hij maar over de oceaan zwemmen om naar Indonesie te gaan.Wij genieten van de situatie.

  Moro e doro.Stress,beroerte, hartaanval.Ba soekoe, ba fenie, ba tjarie.We benne benieuwd.Tang boeng.

  Danitia


  Maak melding

 23. @Danitia

  Ik merk dat je ontzettend veel moeite hebt om een leesbare reactie te schrijven. Gelukkig heb ik een woordenboek bargoens. De Zulus zijn een dapper volk waar redimusu-trash als jij echt wel een puntje aan kan zuigen. De Zulus hebben hun kolonisator eigenhandig verslagen en met types als jij is zoiets in geen duizend jaar mogelijk. Types als jij parasiteren tussen anderen die voor hun de hete kastanjes uit het vuur halen. Jij wilt niet je eigen land opbouwen maar parasiteert het liefst tussen de Calimerostanen tot de dag dat je uiteindelijk gewoon uitgekotst wordt. Maar dat ben ik wel gewend van jouw soort. En hoezo, “Nu moeten we pae straffen door hem geen visum meer te geven.” Wie is “we”?


  Maak melding

 24. “De Surinaamse samenlevening is een veel betere samenleving op multicultureel gebied .”

  Ttheo, ja noh? Zeg dat tegen een aantal Indiaanse stammen en marrons, om wie de regering voor jaar en dag geen moer geeft.


  Maak melding

 25. Een land bouw je niet op met oplichters,massamoordenaar, drugs veroordeelden, dit soort tuig hoort achter slot en grendel thuis.Surinamers hebben de beschaafde wereld laten zien dat ons land niet alleen bestaat uit normloze figuren zoals anna-zot en haar kudde.


  Maak melding

 26. Hoi Danita,

  Je hebt gelijk.
  Het was goed volk bij de stille tocht.
  De wereld heeft gezien dat er in Suriname ook mensen wonen die rustig en op een respectvolle wijze hun punt maken.
  Mensen die vechten voor rechtvaardigheid en gezonde normen en waarden.
  Ik heb genoten, geeft een goed gevoel.

  Esmerald


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.