Gekijf coalitiepartij KTPI steeds kinderachtiger

20

PARAMARIBO, 27 jan – De verbale oorlog binnen coalitiepartij KTPI wordt met de dag kinderachtiger. Ten aanschouwen van een hele samenleving tonen leiders een groeiend onvermogen tot zelfbeheersing. En alsof het niet vurig genoeg is, wordt nu ook de duivel er met de haren bijgesleept. Een machtsstrijd met groteske trekjes.

Bij het laatste treffen al helemaal. “Hij heeft me een schurftige hond en de grootste duivel genoemd. Dat is binnen de moslimgemeenschap een ernstige belediging”, zegt dissident Oesman Wangsabesari tegenover de Times of Suriname. Over alle registers opentrekken gesproken. ‘Hij’ is partijvoorzitter Willy Soemita. Die zou het oordeel geveld hebben tijdens een bijeenkomst met partijleden in Commewijne. Soemita weet uiteraard van de prins geen kwaad.

De ander moet het allemaal verkeerd overgebriefd gekregen hebben. “Ik heb gezegd dat ik nooit in mijn leven duivels heb gezien. Duivels plakken aan menselijke gedaantes. Maar ik heb hem geen duivel genoemd, noch een hond”, zegt Soemita. Hij is de vermoorde onschuld zelve. Wanneer het zo publiekelijk geworpen wordt, rijst allicht de vraag hoe lang dit nog moet duren. Zo aan de heren te horen, zou je niet denken dat het om echt grote belangen gaat. Maar schijn kan bedriegen.

Bekijk ook:


20 REACTIES

 1. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahhahahahahaha….(met minachting ) Het is bedroevend dat de gehele coalitie zo is en zit om een man uit het gevang te helpen houden. Ma kut, normen en waarden, recht en wet zijn sinds 1980 samen met de democratie aan flarden geschoten. De toenmalige opportunistische parasieten die sinds 1987 zoveel mogelijk partij-en eigenbelang als eerst voor ogen stellen konden slecht een ding achteraf doen, nadat bleek dat ze niet meer konden stelen. Overlopen en verraad aan hun achterban en aanhang plegen. Ook deze regering vol marionetten is middels omkoping en verraad aan de macht gekomen met als resultaat, onberechte moordenaars als leiders ( dat is een vaststaand feit). Dankzij de rijke na dedesma partij parasieten en poepvliegen. Ma kut……zoals determinst heeft voorzegd, het verwordt zevenmaal erger dan in jaren tachtig…ananrchie,chaos,nog groter normverval,immoraliteit,wetsverachting,geestelijk verval ( geen voorspoed,vrede en rust zoals de valse ndp apostelen het volk en de domme aanhangers voor ogen houden tegen betalingen) stijgende misdaad,smokkel,armoede,perscensuur,schaarste……..het is een kwestie van tijd want wie geloven dat moordenaars rust,vrede en voorspoed zullen brengen, komen bedrogen uit. Ma kut, vertel dat niet aan de oliedomme aanhangers, die zijn erger dan stommelingen, zelfs een vlieg is van nature wijzer.


  Maak melding

 2. Overgenomen:
  “”Die Wangsabesarie toch, die heeft zulke verstrekkende ambities, dat hij thans het op de positie van Soemita heeft gemunt. Het is opvallend hoe vaak deze Wangsabesarie, die een welbekende is bij de Centrale Lands Accountants Dienst, CLAD voor gepleegde malversaties op het departement van Handel en Industrie, in de publiciteit komt. Eerst had hij het over het openbreken van een contract met een multinational en trachtte daarmede naam of indruk te maken. Ook in de KTPI, waar Soemita de leiding van heeft, komt hij steeds verder op de voorgrond als de betweter en wil eigenlijk niet meer herinnerd worden aan zijn verleden en de verduistering op het voormelde ministerie. Wangsabesarie moet niet vergeten, dat papier niet liegt en dat hij destijds niet zomaar op een zijspoor werd gezet. Thans kan de man niet langer wachten, want ook voor hem dringt de tijd. Er moeten maatregelen genomen worden tegen Martosatiman want die zou zijn werk niet naar behoren doen. Misschien wil Wangsabesarie zijn zetel opgeven in de DNA en Martosatiman verdrijven. Soemita is echter niet van plan Martosatiman in de wielen te rijden en vindt, dat de man de ruimte moet worden geboden zijn werk in alle rust te doen. Soemita heeft Martsatiman namelijk onder controle en dat vindt Wangdsabesarie natuurlijk maar niets. Wangsabesarie streeft andere doelen na en staat vermoedelijk zwaar onder de invloed van een andere voorzitter, die eigenlijk van de seniorenburger Soemita af wil. Wangsabesarie zou vermoedelijk makkelijker te manipuleren zijn. Wangsabesarie lobi makti nanga moni vraag dat maar aan de CLAD. Om Soemita weg te krijgen moet je wel heel erg sterk in de schoenen staan en een coup binnen de KTPI van Soemita gaat niet zomaar. Soemita is een oude geslepen vos, die zijn pappenheimers goed kent. Ook weet hij op het juiste moment de juiste knoppen in te drukken . De vraag, die natuurlijk gelijk rijst is of Wangsabesarie genoeg ervaring heeft om een geslaagde coup tegen Soemita te organiseren en te doen slagen. Wangsabesarie moet uitkijken, dat Soemita hem straks niet op het verkeerde been zet en hem helemaal binnen de politiek uitschakelt en hij uiteindelijk helemaal in de vergetelheid geraakt. Meerdere mensen hebben het in de politiek tegen de leider willen opnemen en zijn er zeer bekaaid van afgekomen. Met hangende pootjes zijn ze uiteindelijk teruggekropen naar de originele orga. Een rol van betekenis spelen doen ze dan ook niet langer. Wangsabesarie heeft haast en dat valt te begrijpen, it is now or never, zal hij wel denken. Hij kan zich echter vies vergissen. Soemita is aan zet en is nog steeds in staat Wangsabesarie te neutraliseren. We willen Soemita adviseren om nog geruime tijd aan te blijven en puru vrijpostig gi a boi.””


  Maak melding

 3. Overgenomen:
  ” Willie Soemita, voorzitter van de KTPI is bereid aan iedereen behalve aan Wangsabesarie de voorzittershamer over te dragen. Soemita vindt zijn ondervoorzitter niet geschikt en verwijst naar wat er met de NPLO, de originele partij van Wangsabesarie is gebeurd.

  “KTPI Nieuwe Stijl”, een groep binnen de partij die Wangsabesarie ondersteunt, heeft volgens de voorzitter KTPI dertig onwettige kernen opgericht. Deze worden niet erkend door hem. Het conflict tussen de twee mannen wordt steeds grimmiger omdat Wangsabesarie nu dreigt naar de rechter te stappen om zijn kernen erkend te krijgen. Maar Soemita denkt nog niet aan het royeren van Wangsabesarie als hoofdbestuurslid noch als lid van de partij. Hij stelt zich vergevingsgezind op.”

  Soemita zei: “Mi wortu mus de wan warskow dji din kon waka e poti wan waswasi godo ondro mi sapatia bon”


  Maak melding

 4. Gekijf coalitiepartij KTPI steeds kinderachtiger.

  “Hij heeft me een schurftige hond en de grootste duivel genoemd”

  Dit is het gedrag van lieden zonder argumenten. Dan komt de puberale zwakzinnige straattaal naar boven drijven. Zie poppenkast.


  Maak melding

 5. Als de president geen enkele intellectuele vermogen bezit om een land te besturen krijg je dit soort wan vertoning.
  Soemita kies yu mooi was het niet deze zelfde Bouterse die jou in de gevangenis had gesmeten? nu verscheurd hij jou partij en dan zie gelijk de gezichten van die machtgeile honden in Suriname.


  Maak melding

 6. Gelukkig kan geen mens aardse schatten na zijn dood meenemen. En toch zijn er oude,versleten machtwellustelingen en politici die denken dat ze onmisbaar zijn en het eeuwige leven denken te bezitten. Eenvoud siert de mens, naast eerlijkheid en trouw. Kijken we naar het gros van de politici, hun raadgevers en kaderleden dan moeten we een ding toegeven. 90% immorelen,volkverlakkers,leugenaars,boeven,wetverachters waarvan enkele zelfs uit hebzucht,geldzucht en machtzucht hun zielen hebben verkocht voor dit aardse slijk. Ma kut. het ergste is dat er mensen zijn die deze politieke misleiders op handen dragen en verafgoden. De politici hier zijn als valse profeten en valse predikers.Ze zijn uit op geld en macht. Zo ook enkele valse apostelen die parlementariers zijn, maar ook een nevenberoep hebben bedacht als geestelijk advisuer van baas. Voor een slordige srd. 6.000,- Je moet toch idioot,oliedom en stom zijn om dit soort mensen te geloven.En terecht kan gesteld worden voor de ogen en oren van de gehele wereld dat dit land wordt geregeerd door onberechte mensenrechten schenders. Ma kut. Ga zo door.


  Maak melding

 7. De KTPI is opgericht door de vader van Willy Willy en zo doende ook familie bezit van de Soemita’s.Maar nu er geen erf opvolger is,beginnen de hyena’s alvast hun deel te eisen al hebben ze niets bijgedragen tot de partij.Als bout niet zo een sinistere uitstraling had en niet zo veel doden op zijn geweten,was hem ook hetzelfde in de NDP overkomen.Het zijn zulke leiders die het voorbeeld hebben gegeven en Sur.moreel failliet gemaakt.Waar je ook kijkt,is er iemand dichtbij het regeer centrum met een strafblad.

  Cobie.


  Maak melding

 8. De politieke partijen en de regering zijn dermate chaotisch dat 100 deskundigen niet zouden kunnen vaststellen of ze er nou een potje van maken of dat ze gewoon hun werk doen.


  Maak melding

 9. Mijn grootmoeder zei:”GODO FADONG,SIRIE PANJA”Ik hoop dat ik het goed heb.Wat is het toch spanend hier op Waterkant net.We blijven maar genieten.Soemita, ben jij niet degene geweest die in de jaren 80 als eeste in ge gavangenis belande?Wat ben je toch schaamteloos.Vergeet een ding niet, hier op aarde zal niemand zijn straf ontlopen.Niet jij en ook niet jouw president met zijn aanhang.Wangsabesarie zal het verder met je afrekenen.Wordt het geen tijd dat je naar ASHIANA gaat en overdraag aan de jongeren.Al die PAE’s zijn corrupt.Ze zijn makkelijk om te kopen.

  Danitia


  Maak melding

 10. Vreemd!
  Soemita heeft in de gevangenis gezeten. Wangsabesari heeft fraude gepleegd op een regeringspost. Bouterse is veroordeeld in NL en wacht nog een straf als de decembermoordenverantwoordelijke. Zijn adviseurs zijn ex fraudeurs en hebben de Staat benadeeld. Zijn Dominee en zijn vrouw vangen maandelijks veel geld zonder tegenprestatie. Zijn zoon heeft de leiding over een onwettige CTU die ook allemaal hun salaris vangen.
  De dochter van zijn advokaat is ambassadrice ergens.
  De concubine van coalitigenoot Paul is ambassadrice ergens. Hoe duidelijker moet het nog zijn?
  Vreemd!
  Vreemd dat er geen enkel weldenkend mens is in Suriname die denkt aan afschaffing van de politiek. Want het is een en al corruptie en de bevolking kijkt toe en lacht. Vreemd!


  Maak melding

 11. Overgenomen:
  “Vanochtend, heeft voorzitter Willie Soemita uitleg gegeven op een radiostation, over wat zich afspeelt rond de figuur Wangsabesari. Samenvattend komt het erop neer, dat Wangsabesari buiten de statuten en de regelgeving in onder meer het huishoudelijk reglement, handelt en opereert. Het kan nooit zo zijn dat een lid van een politieke partij plotseling buiten alle vaststaande regels van het huis gaat opereren. Soemita zegt, dat er 14 bestuursleden zijn. Er zijn nu dertien die vergaderingen binnen de orde van de partij actief bijwonen. Daarmee geeft de politiek leider aan, waar Wangsabesari eigenlijk in zijn eentje staat. Met de opgave aan de parlementsleiding, dat Wangsabesari een eenmansfractie in De Nationale Assemblee heeft opgezet, is alvast hem een verdiende gele kaart getoond. Soemita wist op aanvullende vragen aan te geven, dat Nickerie stabiel is. Maar dat er een afdelingsvoorzitter wel eens van tak naar tak wist te springen. Ondanks correcties en beloftes tot beterschap, blijkt de onrustige KTPI-er de links/rechtse sprongetjes weer te hebben gemakt. De ondervoorzitter van de afdeling Nickerie heeft de zaak nu in alle rust overgenomen. Ook met de KTPI-Megazetel in Nickerie, is niets aan de hand. Loyaliteit alom, naar Soemita toe. Op de vraag of de NDP achter de handelingen van Wangsabesari steekt, liet Soemita de zaak wijselijk ‘blauw blauw’. Zijn contacten met het staatshoofd zijn op dit moment ‘vrij goed’ te noemen. Contacten met de coalitiepartners, nog beter! Meer nog is Soemita meer dan tevreden met de minister op Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer. Hoewel reshuffeling praatjes hem wel weer hebben bereikt. Zoals een stoten van de KTPI, richting Sozavo.”

  De kruik gaat zolang te water tot ze barst…


  Maak melding

 12. Overgenomen:
  “De gedachte van verjonging in het district Nickerie binnen de KTPI is sinds voor de verkiezingen van 2010 ingezet, getuigt de samenstelling van het afdelingsbestuur toen onder leiding van Drs. William Waidoe. De heer Somoredjo Hendrik zat toen niet in de structuren van de partij en dus kan hij niet zeggen dat hij Rifano Wongsoredjo heeft voorgedragen als kandidaat voor de DNA.

  In zijn hoedanigheid als voorzitter van het afdelingsbestuur toen werd hij in 2005 voorgedragen als kandidaat voor de DNA. Na de teleurstellende verkiezingsuitslag is hij toen afgetreden als voorzitter van het afdelingsbestuur en de leiding
  werd toen waargenomen door de jongeren onder leiding van Waidoe. Deze jongeren hebben voor de verkiezingen van 2010 toen Rifano Wongsoredjo voorgedragen als kandidaat voor de DNA.
  Dankzij deze jongeren heeft de KTPI in Nickerie een lichte groei doorgemaakt.
  Eind oktober vorig jaar werd Hendrik Somoredjo door het afdelingsbestuur weer aangesteld als voorzitter van het bestuur.

  Op de vergadering van zaterdag 21 januari 2012 deed dhr. Somoredjo Hendrik de uitspraak: “Als de voorzitter Willy Soemita zich kandidaat stelt, leg ik mijn functie neer”. Naar aanleiding van zijn uitspraak heeft de meerderheid geproefd dat hij de voorzitter niet meer zal ondersteunen, dus is hij door de meerderheid weggestemd.
  De huidige leiding van de KTPI in Nickerie bestaat praktisch uit jongeren, w.o. Jeffrey Soemoredjo (schoolleider), Diana Kartosentiko (schoolleider), Waidoe, Wongsoredjo en Patricia Djasman, ondersteund door de overige structuren van de partij en de 14 kernen in het district.

  Het Afdelingsbestuur KTPI Nickerie,
  namens deze Patricia Djasman
  secretaris ”

  Hendrik Somoredjo is dus eruitgetrapt door de KTPI’ers van Nickerie, die vertrouwen hebben op het huidig KTPI – hoofdbestuur…


  Maak melding

 13. Overgenomen:
  “Voorzitter Soemita van de KTPI ligt niet wakker van het vertrek van een afdelingsvoorzitter en ook deert het Soemita niet, dat Wangsabesarie in zijn eentje een fractie wenst in te vullen in ons DNA, dat het volk dient te vertegenwoordigen. Wangsa is gewoon vrijpostig, dat valt af te leiden uit de reactie van Soemita. Wij hadden al gesteld, dat Wangsa kapotte vleugels zou overhouden indien hij in de ring zou stappen met Soemita. De man is dan misschien wel oud, maar zeker niet koud en weet precies wat hij wil en duldt helemaal geen insubordinatie in zijn gelederen. Politieke hartstocht leidt onherroepelijk tot de politieke dood, stelde ome Henck toentertijd. Wangsa heeft zich laten misleiden door mensen uit een ander coalitioneel kamp. Die heren uit dat specifieke kamp wensten in te breken in het huis van Soemita en die heeft dat heel goed in de gaten gehad. ROGB willen de heren onder hun paraplu brengen om op grove wijze te kunnen verdienen en grond verdelen. Ook rotzooien in de bosbouwsector kan heel lucratief wezen. Soemita wenst als seniorenburger niet langer de zwarte Piet te zijn en wenst met Martosatiman het werk naar behoren te doen. Dat tot zeer groot ongenoegen van de dieftigen (Wangsa) binnen de eigen partij en de coalitiegenoot. Overigens kan Wangsa de partij onmogelijk overdragen aan een man met zeer lange vingers en die zeer bekend is bij de Centrale Lands Accountants Dienst, CLAD. Er wordt al meer dan genoeg gestolen in dit land. Momenteel moeten wij met lede ogen toezien hoe men elkaar de bal toespeelt en op aanstootgevende wijze bezig is zaken te creëren om nyan te maken.”

  Men moet geen steen gooien in de put van waaruit men het water heeft gedronken…


  Maak melding

 14. Bij de interne ruzie binnen de KTPI heeft de bejaarde Emile Wijntuin van de PSV gemeend partij te moeten kiezen voor de corrupte Wangsabesarie. Men kan zich nog herinneren toen de PSV tijdens de Ormetaffaire uit de coalitie werd uitgetrapt door Pengel, omdat deze todoprasoro partij onbetrouwbaar was. En tijdens de laatstgehouden verkiezingen heeft de PSV geen toegevoegde intrinsieke waarde geleverd, vandaar dat deze partij werd uitgeknikkerd uit de VA van Somo. Wijntuin heeft in 1980 ook de grondwet en de kieswet verkracht en vertrapt, toen hij als parlementsvoorzitter de heer Koorndijk tot het partlement heeft toegelaten zonder quorum. De oppositie heeft daarna alle parlementsvergaderingen geboycot met als gevolg dat de ontevreden militairen de kans kregen om een coup te plegen al dan niet met medewerking van de Nederlander H. Valk. In de jaren 60 tijdens een verkiezingscampagne was op de muur van de kathedraal in Paramaribo beklad met de woorden: “een goed katholiek stemt op de PSV”. Als een katholieke partij moet Wijntuin zich schamen dat er de laatste tijd openbaar werd dat er zoveel katholieke prominenten zich hebben vergrepen aan kinderen, en waarbij miljoenen dollars schadevergoeding aan de slachtoffers moest worden betaald. Foei toch Wijntuin. Bemoei niet in interne zaken van een andere partij, maar steek je hand in eigen boezem….


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.