VHP zoekt ‘gelijk gerichte’ politieke partijen

54

PARAMARIBO, 25 jan – De VHP van ex-minister van Justitie & Politie Chandrikapersad Santokhi wil een dialoog beginnen met andere politieke partijen. Er zal niet alleen gekeken worden naar de huidige partners in de oppositie en het Nieuw Front. Ook partijen in de coalitie komen in aanmerking. “We willen in goede dialoog nagaan welke partijen gelijk gericht zijn.”

Dus zal nog dit jaar actie ondernomen worden. “We gaan onze partij zodanig positioneren dat we met iedereen kunnen praten”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname. Het hoeft niet direct een politieke samenwerking te worden. De VHP wil vooral een breed maatschappelijk draagvlak om nationale vraagstukken aan te pakken. Een recent voorbeeld is de conferentie over de Surinaamse diaspora. Als initiatiefnemer zocht de partij naar draagvlak.

De gedachtewisseling tijdens de conferentie heeft het doel van het streven goed uitgebeeld. Overleg tussen politieke partijen en ook ngo’s kan maatschappelijk draagvlak opleveren. “Politiek mag niet het enige instrument zijn om het land te dienen”, aldus Santokhi. Met breder draagvlak kunnen grotere problemen effectiever aangepakt worden. Met het op gang brengen van de discussie over diaspora is alvast een aanzet gegeven.

Bekijk ook:


54 REACTIES

 1. De VHP is een etnische partij pur sang, hopeloos ouderwets en niet meer passend in een modern Suriname. De oranje kleur van deze partij laat zien wiens belangen deze partij het liefst behartigt. Na een volledige decolonize kan deze partij het beste samenwerken met de NDP. Maar wel een VHP zonder Santokhi.


  Maak melding

 2. Wijsheid!
  “Politiek mag niet het enige instrument zijn om het land te dienen”.
  Wat een wijze uitspraak van deze politicus. Zonder enige twijfel de beste politicus van de afgelopen jaren. In een reaktie op een ander bericht op dit forum heb ik gelezen dat Meriba gratie heeft gekregen om Santhoki te elimineren. Nou, dan zal dat het diepste van het diepstepunt van de Surinaamse politiek zijn, want je verliest er heel veel wijsheid mee en niet te vergeten de rassenrel die er dan volgt.
  Ik weet dat ik als niet hindustaan me ga aansluiten bij de VHP, om samen aan andere instrumenten dan de politiek te werken, om mijn land te dienen.


  Maak melding

 3. Virago 535

  Aanpakken van de Surinaamse diaspora en gelijk gerichte opbouwende kritische samenwerking is een vereiste ;vooral als je in de oppositie bent!!!

  Samenwerking met de Coalitie is een vereiste als het om de mega-en ontwikkelings projecten gaat.Suriname en Surinamers staan dan centraal.

  De oppositie kan hierbij een belangerijke rol vervullen of het kan de ontwikkelingsproces stagneren en frustreren zoals het nieuw-front al eerder deed met de (goud-deal)
  “95 % buiteland—–5% voor de Bevolking van Suriname”.


  Maak melding

 4. Gelijkgerichte politieke partijen, die puur gericht zijn op behoud van de soort zijn A-combinatie, PJL en KTPI. Meer smaken zijn er niet!
  Wat denken wij op termijn te bereiken met ethnische machtsblokken in een multi plurale samenleving als de onze? Juist ja, rotsooi op de lange duur.


  Maak melding

 5. Wij van het Veld Hard Ploeterende partij ( VHP )
  zijn op zoek naar…..NIET EEN….

  U zijt een bankrover combinatie a la Cowboy Lonnie
  U zijt een Amofo affaire
  U zijt een Wijden -BAH BOEF -Bosch
  U zijt een Wanted overal figuren
  U zijt een kind/stiefkind met Uzi
  U zijt een SRD 6000 Gelukspater
  U zijt een vertegenwoordiger (idioot) 1 stem voor 3
  U zijt een Zinkplaat/Zoutvlees aanhanger
  U zijt een 3 eeuw geen progressie in het binnenland

  AAN U VRAAG IK…….WEGWEZEN…..IK BEN VHP!!!!!

  🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 6. PASEW Thank U very much!!.
  Suriname is en land met clans op etnische basis met warlords aan het hoofd, net als Sudan en Somalie.
  Tijd dat de VHP met Santhoki a/h hoofd samen met een te vormen regering in ballingschap bestaande uit Surineds in ned en de diaspora de boel gaat monitoren en overnemen, met de steun van Den Haag en Washington, dan komt het toch nog goed.


  Maak melding

 7. Zoals al eerder verwacht door velen en zeker gewenst door mij de combi NDP – VHP, ( geen president BBD ).
  enigste patijen waar het woord werken in voorkomt.
  kans dat Bouta de calitie afblaast en met VHP in zee gaat.Dit gerucht gaat binnen politiek Suriname steeds harder klinken.


  Maak melding

 8. VHP met Santhoki is een “Wolf in Schaapskleren”

  Geloof me, if it looks to good to be true, it is!

  Ik geloof geen enkele van dit soort gladde praatjes van een leider zonder ethiek (Adjoeba, Sasur) en wacht op de daden van Santhoki die mij het tegendeel kunnen bewijzen.


  Maak melding

 9. In zijn regeerperiode leken nagenoeg alle ressortcommandanten van het KPS al op die minister. Om maar te zwijgen over Binnenlandse-Zaken en Openbare-Werken. Het wordt bal op dak in pluraal-Suriname!


  Maak melding

 10. Bosje Bribiman een combinatie van NDP-VHP gaat er niet komen, Bouterse is niet de enige daar die ongewenst is(Doekhie,Abrahams,enz)


  Maak melding

 11. @ Anna_Z

  Alle partijen in Suriname hebben een etnische achtergrond. De NDP bestaat ook uit geledingen van etnische partijen. De huidige coalitie bestaat voornamelijk uit partijen die op etnische basis zijn geschoeid.

  En sinds wanneer is Suriname een modern land?
  Terwijl de hele wereld de laatste 35 jaar een enorme sociaal-economische vooruitgang heeft geboekt is jou Suriname met rasseschreden achteruit gegaan, ondanks bakken vol geld uit het door jou verfoeide Nederland.

  Als de kleur van de VHP oranje is dan is dat de kleur van vooruitgang die zij altijd hebben nagestreefd.

  Kun jij uitleggen waar de paarse kleur van NDP, de groene kleur van NPS en de papegaai van BEP voor staan?

  De ABOP van Ronnie Brunswijk staat voor Algemene Bevrijdings en Onwikkelings Partij. Welke bevrijding willen zijn realiseren? Suriname alleen van de Marrons?

  Inderdaad in historische context staat de VHP voor de Verenigde Hindostaanse Partij. Maar in historische context staat de NPS ook voor de Neger Partij Suriname.

  Ik vind het juist heel moedig dag Santhoki afstand neemt van Nieuw Front, die het land al 25 jaar in de wurggreep houdt. Daar is Ronald Venetiaan een roemruchte exponent van. Andere personen, andere visies, dat kan alleen in het voordeel werken van de nieuwe politiek. En een samenwerking met de NDP, zonder Bouterse, is wellicht niet onmogelijk.


  Maak melding

 12. Paramanpinto,
  En nu lijken ze allemaal op jou en je baasje DDB.
  Als Santokhi zich internationale en nationaal ongeloofwaardig wil maken dan moet hij met drugscrimineel Bouterse in zee gaan.


  Maak melding

 13. aak vraag ik me af wie de grootste racisten zijn in Suri.Het zijn altijd degenen die het hardst klagen dat ze gediscrimineerd worden. VHP en Bouterse no way geen coalitie met NDP van Bouterse e
  n het geboefte van NDP zoals Doekhie Abrahams en consorten


  Maak melding

 14. Santokhi ziet de Surinaamse diaspora als nationaal vraagstuk maar zoekt naar draagvlak in Calimerostan. Dat is op zich wel een beetje vreemd. Vooral in den Haag werd naar draagvlak gezocht. Hoewel ik terugkeer van de diaspora gedeeltelijk steun is Suriname nog lang niet zover. Ook de SurNeds niet. Een groot gedeelte van de SurNeds vegeteert en leeft onder het bestaansminimum. Politieke participatie is bijna nul komma nul. De Intelligentia is minder groot dan men steeds suggereert. De vraag is wat kan de vermeende intelligente diaspora toevoegen aan Suriname? Wat heeft Suriname nodig en wat niet en wie gaat de diaspora vertegenwoordigen? Suriname zit echt niet te wachten op een neokoloniaal structuur met knappe koppen.


  Maak melding

 15. Goed nieuws voor Santhoki!

  Op zoek zijnde voor u naar partijen die “gelijk gericht” zijn, mag ik u mededelen dat mijn zoektocht voor u voorlopig is geslaagd. Ik heb in voetbaltermen uitgedrukt, een MID-voor voor u kunnen vinden. U raadt het al, MID-voor: Marijke Indradebie Djwalapersad.

  Tevens doe ik u onderstaand een soort memorie van
  toelichting toekomen:
  In 1996 behoorde ze tot de dissidenten binnen de VHP, die eerst binnen de VHP onder de naam “Beweging voor Democratie -VHP (BVD-VHP)” functioneerden en later de “Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD)” oprichtte waarvan zij, Marijke Indradebie Djwalapersad vicevoorzitter werd.
  Your one and only: Birds of a feather flock together – Soort zoekt soort -.

  Het juiste profiel! Santhoki, santhaki???


  Maak melding

 16. Beste Michael, ook de NPS is een etnische partij. De NPS is door een koloniale Calimerostaan opgericht en de Afro-Surinaamse bevolking werd gelokt om op die partij te stemmen. De NPS maar ook de VHP waren en zijn niet meer dan instrumenten van Oranje (Calimerostan en het koninklijk huis). De NPS (Nationale Partij Suriname) was en is nog steeds een koloniaal instituut. Net als de VHP overigens. Hun instructies worden nog steeds vanuit Calimerostan ingefluisterd. De ABOP is inderdaad net zo etnisch als de VHP en de NPS. De NDP is de enige niet etnische partij van Suriname. Als de VHP de oren sluit voor het gefluister uit Calimerostan dan staat de weg voor samenwerking met de NDP wagenwijd open. Ondanks haar huidige status zie ik in de VHP een partij die mee moet regeren. Het liefst een combi NDP/VHP. Dat het front morsdood is, daar hoeven we gelukkig niet over te discusseren.


  Maak melding

 17. Als ik de politieke partijen van Suriname op een rijtje zet, denk ik dat DOE het beste past bij de nieuwe koers van de VHP.Daarnaast denk ik dat een deel van de NDP heel goed zou kunnen samenwerken met de VHP. De VHP is te lang loyaal geweest aan de NPS vanwege het algemeen belang. Terwijl dezelfde NPS Chinezen heeft ingezet om de positie van de VHP aanhangers te saboteren. Het is wenselijk om het huidige kiesstelsel eerst te wijzigen zodat alle stemmen even zwaar tellen.


  Maak melding

 18. Ik voorzie geen samenwerking met de ndp.
  Mocht dit alsnog plaatsvinden (en dat geloof ik absoluut
  niet), dan is het eindeoefening voor de gerespecteerde
  voorzitter van de VHP. Er valt eenvoudigweg geen eer te
  behalen met een mensenrechtenschender!


  Maak melding

 19. @ Anna_Z

  Ik weet niet waar jij die wijsheid vandaan haalt. Wellicht veel met je rasta vriendjes zitten blowen. De diaspora waar Santhoki het over heeft en waar hij ook gesprekken mee heeft gevoerd zijn geen lui die meteen de koffers zullen pakken om naar Suriname te emigreren. Maak je daarover geen zorgen. Bovendien ziet Santhoki de diaspora in Nederland echt niet als een nationaal vraagstuk en andersom ook niet.

  De diaspora in Nederland blijft in Nederland wonen, anders wel in Spanje of desnoods in de UAE (Dubai). Vergis je niet in de financiele draagkracht van de diaspora, die zijn heus wel in staat om voor zichzelf te zorgen.

  De SurNeds leven in Nederland echt niet onder het bestaansminimum. De sociale zekerheid is in Nederland zeer goed geregeld en er zijn diverse subside mogelijkheden voor mensen om een behoorlijk bestaan te leiden, van kinderbijslag tot huursubsides.

  Dat Surinamers in tegenstelling tot de Marokkanen en Turken minder zichtbaar zijn in de Nederlandse politiek komt doordat zij bijzonder goed zijn geintegreerd in de Nederlandse samenleving en hun belangen evident zijn aan belangen van autochtone Nederlanders. De arbeidsparticipatie en opleidingsniveau van de SurNeds is de hoogste van alle allochtone Nederlanders. De gemiddelde opleidingsniveau is minimaal HBO. In vergelijking met Suriname is dit een niveau hoger, aangezien de Adek weliswaar afgestudeerden aflevert met een academische titel, doch dit naar Europese en Internationale maatstaf slechts een HBO opleidingsniveau is.

  Het is wel gek om de SurNeds nu de diaspora te noemen, terwijl juist diezelfde diaspora ervoor zorgt dat de Surinamers hun broek kunnen ophouden en niet verhongeren. Het is al 36 jaar lang handje ophouden en dan nog een grote mond trekken richting diezelfde weldoeners. Je moet het maar durven.

  Maar maak je geen zorgen, wij zullen over 10 a 15 jaar de andere kant opkijken als Suriname hulp nodig heeft a la Haiti. Slechts een kleine overstroming in het binnenland heeft enkele jaren geleden tot een nationale aktie op de Nederlandse tv geleid, denk je echt dat het over 10 a 15 jaar nog een keer zal gebeuren. Vergeet het maar, wij hebben onze les geleerd nu. Stank voor dank noemen we dat in het door verachte land. En pas op voor die Denge muskiet !


  Maak melding

 20. Vhp voorzitter heeft het over de diaspora maar het enige wat hij deed toen aankomst in NL was een praatmiddag organiseren met hindoestaanse ondernemers,
  Bedoelt hij dus de hindoestaanse diaspora, lijkt mij eigen wel want andere groepen uiy de surinaamse samenleving waren niet uitgenodigd.
  Als de vos zijn passie preekt, boer pas op je kippen.


  Maak melding

 21. michael

  V.H.P stond of staat nog steeds daadwerkelijk voor verenigde hindoestaanse partij,
  N.P.S, staat nog steeds voor Nationale partij suriname , en voor jou info deze partij is nimmer opgericht als zijnde een neger partij, als je zo interresant mee wil praten dan moet je wel over enige kennis van de sur. politieke partijen beschikken en niet domweg je eigen brouwsels neerpennen als zijnde academische waarheid.


  Maak melding

 22. Ik voorspel dat als de VHP haar koers niet verandert zij na de verkiezingen weer in de oppositie banken zal belanden.De VHP en andere soort gelijke etnische partijen krijgen geen meerderheid in het Parlement. Chan zal al zijn mooie woorden moeten terugnemen wil hij president worden.


  Maak melding

 23. wikkiLeaks

  Paramanpinto,
  En nu lijken ze allemaal op jou en je baasje DDB.
  Als Santokhi zich internationale en nationaal ongeloofwaardig wil maken dan moet hij met drugscrimineel Bouterse in zee gaan.
  Nu zien wij alle kleuren van die Surinaamse bloementuin, of zit Wikisribi toch met 2 kl ogen? Jij krijgt te maken de ambassadeur Doekhi. NDP’ers zijn Indianen; Creolen; Hindoestanen; Javanen; Marrons; Chinesen; Libanesen, heb ik iets gemist?


  Maak melding

 24. VHP was niets anders dan jagganath lachman BV voor 50 jaren. Als niet eerst de HPP, Volkspartij, Soemita niet binnen halen zijn ze verloren. Hindoestaanse stemvee is uitgestorven.


  Maak melding

 25. Gilvan Soares, vroeger goudzoeker, nu presentator van een eigen Braziliaans radioprogramma – Connexao Brasil – in Suriname.

  Pater Vergilius.

  Hij hoopt diep in zijn hart dat er nog enkele honderdduizenden Brazilianen richting Suriname trekken en zo een mooie mix, door middel van huwelijk en andere samenlevingsvormen met de lokale bevolking zullen vormen. Brazilië heeft bijna 200 miljoen inwoners, die merken het niet als er één of twee miljoen wegtrekken. Voor Suriname is dat bij sommigen een meer dan welkome aanvulling, anderen verafschuwen het idee dat Suriname door de ongebreidelde influx van zoveel Brazilianen wel eens van de kaart zou kunnen verdwijnen.

  De vraag is of de Brazilianen dan Surinamer worden of de Surinamer Braziliaan. Nu maken zij een kleine 10% uit van de Surinaamse bevolking die maar 400 000 mensen telt. Er zijn Braziliaanse dames die je tegen betaling in goud vermaken, er is Braziliaans bier en eten, Braziliaans voetbal op de televisie en de telenovelas (het nieuws) kunnen ze met een schotelantenne gemakkelijk en op de voet volgen.

  Wat hij ook bedoelt te zeggen is dat er in elk geval in het bos en in sommige delen van Paramaribo een Braziliaanse infrastructuur is opgebouwd, waarbij zij een thuiswedstrijd spelen. Sommigen wonen met Surinaamse vrouwen in de buitenwijken terwijl er ook Braziliaanse vrouwen met Surinaamse mannen optrekken.

  Die gedachte wordt sterk ondersteund door de aanwezigheid van enkele Braziliaanse geestelijken in Paramaribo. Zo is Pater Vergilius eerst enkele maanden naar Nederland geweest om er Nederlands te leren voordat hij zijn taak, de Brazilianen in Suriname maar ook Surinamers geestelijk bij te staan, kon uitvoeren. Zijn Nederlands taalgebruik is vrijwel vlekkeloos. Dat van collega’s Dennis en Paulo wat minder.

  Vergilius zegt ook niet precies te weten hoeveel Brazilianen er nu precies hier zijn. Ook hij voelt zich hier thuis. Door middel van huwelijk ziet hij een nieuw Suriname ontstaan waarbij het nog niet duidelijk is welke kant het opgaat. Als hij tijdens de kerkdienst of tweewekelijkse bijbelstudie spreekt over ‘ ons geliefd vaderland ‘ dan heeft hij het over Suriname.

  Er is bijna 100 miljoen brazilianen van zwarte afkomst . Santokhi voelt de natigheid . Bovendien zijn nog de omringende landen vol met zwarte afstammelingen. reken maar dat die mensen massaal naar Suriname gaan komen wanneer de economie vaart gaat nemen . De samenstelling van de bevolking zal radicaal veranderd worden . Daarbij zullen de Aziaten veel minder te vertellen hebben . Ik zou zeggen begin maar vast aan idee te wennen .


  Maak melding

 26. W.Whome
  Dat is duidelijk.

  Voorzitter VHP,denk goed na.Je moet durven om samen met de ndp te werken.Het volk eet je op.Je mensen zeggen meteen vaarwel tegen je.

  Danitia


  Maak melding

 27. Whome, wie of wat bedoel jij met het volk?
  In dit land in de kop van Zuid-Amerika is er geen ruimte meer voor een verkapte kastenstelsel en of hokjesdenken.
  Wij zullen het op het door alle geledingen heen voor elkaar moeten opnemen. De VHP sec staat voor “wij en zij” en daar heeft gemiddelde Srananman geen baat bij.Wij hebben het gezien in het recente en verre verleden.
  De tijd zal het leren.


  Maak melding

 28. Beste Micheal : Onze Anna_Zimbabwe heeft een duidelijk verstoord zelfbeeld. Ze zit vastgeroest in een zwaar minderwaardigheidscomplex waar ze uit probeert te komen door wild uit te halen naar alles wat wit, blank of Nederlands is. Dat zij zelf altijd in Nederland 40 jaar tot de onderklasse heeft behoort is nu wel duidelijk. Ze is kansloze pauper die haar enige bevrediging haalt door haar racistisch getinte posting op dit forum.


  Maak melding

 29. @ Stenaf

  De afkortingen spreken voor zich. Alle partijen in Suriname zijn indertijd opgericht met een etnische achtergrond. De NPS kan wel aan de N de betekenis van Nationale hebben gegeven, maar de achterban bestond en bestaat nog steeds overwegend uit Negers (Creolen).

  De VHP heette vroeger de Verenigde Hindostaanse Partij, die vervolgens werd omgedoopt in de Verenigde Hervormings Partij. Dit om als een nationale partij (identiek aan de NPS) over te komen. Maar in beginsel en in de praktijk zijn het beide etnische partijen.

  Hoe verklaar je dat tot op de dag van vandaag de besturen/partijleiding van beide partijen door leden van hun eigen bevolkingsgroep worden gevormd?

  Ik adviseer je om eerst de historie goed te kennen voordat je hoog van de toren blaast.


  Maak melding

 30. De nieuwe VHP-koers is toe te juichen, het diasporacongres was een zeer geslaagde zet. Of ze hiermee daadwerkelijk bewerkstelligen dat ook andere bevolkingsgroepen zich welkom en geaccepteerd voelen bij de Olifant is nog maar de vraag…

  Een samenwerking met NDP is politiek gezien het meest waarschijnlijk of voor- en tegenstanders dit nu wel of niet leuk vinden…


  Maak melding

 31. je hebt gelijk W.Whome, maar ik weet zeker dat de gerespecteerde VHP-voorzitter en tevens oud politie commissaris nooit gaat samenwerken met een oorlogsmisdadiger, moordenaar, drugsdealer, wapenhandelaar, mensenrechtenschender, enz.

  Kortom iemand die gewoon lak heeft aan de grondwet en Santokhi is iemand die juist veel respect heeft voor de grondwet, kijk maar hoeveel hij heeft kunnen doen om Suriname veiliger, georganiseerder en welvarender te maken toen hij minister van justitie was. Dankzij hem staat Suriname niet meer bekend als drugstoevoer land. Zijn inspanningen om de drugshandel te verminderen werden opgemerkt door de internationaal erkende CICAD en zij beloonden hem met het voorzitterschap.
  Het benoemen van hem tot chairman van CICAD zal zeker genoemd worden bij het positief in nieuws brengen van Suriname.


  Maak melding

 32. “Donderdag 26 januari 2012 om 09:53 uur, door Paraman

  Whome, wie of wat bedoel jij met het volk?
  In dit land in de kop van Zuid-Amerika is er geen ruimte meer voor een verkapte kastenstelsel en of hokjesdenken.
  Wij zullen het op het door alle geledingen heen voor elkaar moeten opnemen. De VHP sec staat voor “wij en zij” en daar heeft gemiddelde Srananman geen baat bij.Wij hebben het gezien in het recente en verre verleden.
  De tijd zal het leren.”

  VOOR DE GOEDE ORDE, ONDERSTAAND NOGMAALS MIJ POOSTING!

  “Woensdag 25 januari 2012 om 21:52 uur, door W. Whome

  Ik voorzie geen samenwerking met de ndp.
  Mocht dit alsnog plaatsvinden (en dat geloof ik absoluut
  niet), dan is het eindeoefening voor de gerespecteerde
  voorzitter van de VHP. Er valt eenvoudigweg geen eer te
  behalen met een mensenrechtenschender!”

  Het WOORD volk heb IK nergens gebruikt!


  Maak melding

 33. @Michael
  Ik begrijp niet zo goed waarom je zo graag beweert dat NPS gelijk staat aan Nationale Neger Partij. Dat is net zulke onzin als dat ik zou beweren dat VHP gelijk staat aan Verenigde Halvegare Partij of Verenigde Haatzaaiende koelie Partij. Kijk beste Michael, kletskoek verkondigen is helemaal niet zo moeilijk.


  Maak melding

 34. Fictie!
  TTheo, het fictief verhaal van jou hierboven herbergt enige waarheid. Vraag is of de groep Brazilianen de Surinaamse Nationaliteit gaan of willen overnemen. Trots als ze op hun land zijn, denk ik het niet.
  Maar stel dat je fictie waarheid wordt. Dan zit mooi Suriname met 2 miljoen Surinamers van Braziliaanse afkomst. Dan wordt Gilvan Soares (ex goudzoeker, ex radioreporter) onze president. Het is niet ondenkbaar over pakweg 50 jaar. Jij en ik zijn dan voer voor de wormen dus maken we het -in principe- fictief verhaal van jou niet mee. Als noordelijk distrikt van de provincie Belem do Parra, kan Suriname mee profiteren van de economische groei van Brazilie.

  Santhoki is in die tussentijd al twee keer president van Suriname geweest. Je huidige president kan en zal dat niet evenaren want het is een eenmalige dwaling van het Surinaamse volk.
  De VHP is niet de enige partij die etnische vormen kent. En wie beweert dat geen enkele partij in Suriname niet etnisch is, woont in Brazilie. Als je kijkt naar de benoeming van het afgelopen jaar dan is het of etnisch, of de zoon, of de dochter van de advokaat, of de concubine van Paul of een 80-jarige te Parijs. En vergeet niet al die etnische militaire vriendjes van toen die allemaal een mooie funktie hebben en stikken van de poen.
  Suriname kent twee soorten politiek: vriendjespolitiek of etnische politiek. En als de 2 miljoen Brazilianen de grens oversteken, dan komt daar ook geen change in.


  Maak melding

 35. Hoe het ook zij, Santhoki heeft wel door dat er iets met gebeuren want zo gaat het niet de goeie kant uit. En ja, misschien is het wel tijd voor een samenwerking of dat de aziaten het land eens gaan besturen. Zij hebben in ieder geval meer handelsgeest, diplomatie, zakelijk instinct etc.

  Voor de goede orde, ik heb geen affiniteit met de vhp of welke banden met ze dan ook, maar deze man laat zien politiek inzicht te hebben en ontwikkelt een strategie waar het land wat aan kan hebben, beter van kan worden.

  En wie zijn er bang voor ‘change’? De groep die zich altijd slachtoffer voelt en overal een nieuwe bedreiging in ziet. Je kunt het ook als een kans zien. Het land nog 35 jaar zo voort laten etteren is volgens mij ook geen optie.


  Maak melding

 36. Donderdag 26 januari 2012 om 10:03 uur, door Henk Molenaar
  Beste Micheal : Onze Anna_Zimbabwe heeft een duidelijk verstoord zelfbeeld. Ze zit vastgeroest in een zwaar minderwaardigheidscomplex waar ze uit probeert te komen door wild uit te halen naar alles wat wit, blank of Nederlands is. Dat zij zelf altijd in Nederland 40 jaar tot de onderklasse heeft behoort is nu wel duidelijk. Ze is kansloze pauper die haar enige bevrediging haalt door haar racistisch getinte posting op dit forum.

  Ter jouwe informatie meneer de wentelwiek, mensen die het woord “minderwaardigheidscomplex” veelvuldig bezigen gaan daar in de regel ernstig gebukt onder”.
  Jou bijdragen ademen dan ook de geest van een kleinzielig figuur.


  Maak melding

 37. Beste Expat,
  Je schrijft: “Zij hebben in ieder geval meer handelsgeest, diplomatie, zakelijk instinct etc.”

  Je bedoelt toch niet dat we dan ook kinderarbeid invoeren in Suriname?


  Maak melding

 38. Beste rubberen Henkie
  Je schrijft:

  “Ze zit vastgeroest in een zwaar minderwaardigheidscomplex waar ze uit probeert te komen door wild uit te halen naar alles wat wit, blank of Nederlands is.”

  Jouw meerderwaardigheidscomplex krijgt natuurlijk extra glans door te beweren dat ik een minderwaardigheidscomplex heb. Ik begrijp de psychologie achter je uitspraak volkomen. Verder heb je ook gemerkt dat ik het woord blank nooit gebruik. Blanken bestaan niet. Blank betekent zuiver, onbeschreven. En de mensen die blank genoemd worden zijn dat allerminst. Ik spreek liever van witte mensen. Dat ik uithaal naar Calimerostan is nogal logisch. Hypocriete landen met fascistische regeringen die steun verlenen aan het staatsterrorisme van de VS en het zionistische Israel zijn in mijn ogen geen lieverdjes. Ik ben ook geen liefhebber van landen met apartheid en discriminerende wetten. En ik ben zeker geen liefhebber van landen die hun misdaden tegen de mensheid bagatelliseren. Overigens gaat het om kritiek op de politiek van deze landen. Ik heb niets tegen de inwoners (Jan met de pet of in jouw geval Henk met de pet) van deze landen. Hun eigen burgers worden namelijk ook niet netjes behandeld en behoorlijk als slaven behandeld en als een citroen uitgeknepen. En wat kleur betreft: ik ben volkomen kleurenblind. Voor mij is iedereen gelijk. En dat is ook precies de reden waarom ik geen liefhebber ben van etnische partijen als de VHP, KTPI, ABOP en de NPS.


  Maak melding

 39. OPPORTUNISME!

  Als Santhoki, zijn “eigen huis” de VHP niet op orde kan krijgen, heb ik mijn grote twijfels, dat ie Suriname wel op orde krijgt. We zijn eerder weer bij af. Koste wat kost aan de macht willen komen, met “gelijk gerichte” partijen zal een regelrechte ramp voor Suriname inluiden. We belanden weer in die bekende vicieuze cirkel. Dit is echt visieloos. Kom met een plan. Zeg wat je gaat/wilt doen en voor welke groep(en). Toon eens een modern gezicht. Want als je “gelijk gerichte” partijen zoekt, dan mag men veronderstellen dat jou partij als voorbeeld kan worden gesteld. Dat speelt in geval van de VHP sowieso niet.

  Het woord nationaal en/of eendrachtig denken en handelen is de VHP vreemd, een schijnvertoning her en der (Front) nagelaten. Altijd etnisch gebleven en georienteerd. Ik heb het elders treffend gelezen, – zij en wij – politiek. Daar zit niemand die algemene/algehele vooruitgang wil, op te wachten. Het willen en moeten verdedigen van partijbelangen – vooral eigen economische belangen – speelt hierbij de belangrijkste rol en geniet binnen de VHP hoogste prioriteit. VHP moet haar racistische stelling in deze moderne tijd vaarwel zeggen/verlaten en een transparant beleid voeren waar een ieder welkom is binnen haar gelederen. Hetgeen duidelijk zal moeten blijken in de praktijk. Zo’n omslag zal de VHP wel tijd kosten vanwege haar geloofwaardigheid op het item van racisme. Een partij als de VHP met haar etnische politiek is overbodig, laat staan dat er nog meerdere “gelijk gerichte” partijen zouden wezen. Het zou alleen maar aangeven of Suriname wel dan niet stil is blijven staan. Op z’n minst een graadmeter om te weten of er nog partijen bestaan met een dergelijke achterlijke visie als die van de VHP – de Verschrikkelijke Hypocriete Partij. OPPORTUNISME, alom! Rapportcijfers: Oude geschiedenis – 10, Conservatisme 9,5 en Visieloos gedrag 9. VHP je hebt je best echt weer gedaan.


  Maak melding

 40. OPPORTUNISME!
  Als Santhoki, zijn “eigen huis” de VHP niet op orde kan krijgen, heb ik mijn grote twijfels, dat ie Suriname wel op orde krijgt. We zijn eerder weer bij af. Koste wat kost aan de macht willen komen, met “gelijk gerichte” partijen zal een regelrechte ramp voor Suriname inluiden. We belanden weer in die bekende vicieuze cirkel. Dit is echt visieloos. Kom met een plan. Zeg wat je gaat/wilt doen en voor welke groep(en). Toon eens een modern gezicht. Want als je “gelijk gerichte” partijen zoekt, dan mag men veronderstellen dat jou partij als voorbeeld kan worden gesteld. Dat speelt in geval van de VHP sowieso niet.
  Het woord nationaal en/of eendrachtig denken en handelen is de VHP vreemd, een schijnvertoning her en der (Front) nagelaten. Altijd etnisch gebleven en georiënteerd. Ik heb het elders treffend gelezen, – zij en wij – politiek. Daar zit niemand die algemene/algehele vooruitgang wil, op te wachten. Het willen en moeten verdedigen van partijbelangen – vooral eigen economische belangen – speelt hierbij de belangrijkste rol en geniet binnen de VHP hoogste prioriteit. VHP moet haar racistische stelling in deze moderne tijd vaarwel zeggen/verlaten en een transparant beleid voeren waar een ieder welkom is binnen haar gelederen. Hetgeen duidelijk zal moeten blijken in de praktijk. Zo’n omslag zal de VHP wel tijd kosten vanwege haar geloofwaardigheid op het item van racisme. Een partij als de VHP met haar etnische politiek is overbodig, laat staan dat er nog meerdere “gelijk gerichte” partijen zouden wezen. Het zou alleen maar aangeven of Suriname wel dan niet stil is blijven staan. Op z’n minst een graadmeter om te weten of er nog partijen bestaan met een dergelijke achterlijke visie als die van de VHP – de Verschrikkelijke Hypocriete Partij. OPPORTUNISME, alom! Rapportcijfers: Oude geschiedenis – 10, Conservatisme 9,5 en Visieloos gedrag 9. VHP je hebt je best echt weer gedaan.


  Maak melding

 41. Welke vooruitgang heeft VHP gebracht vanaf het bestaan van de partij VHP. kunt mij een voorbeeeld geven . En wat betref gelijke behandeling U laat mij lachen hahaha OOIT had DHr: meneer lachman een droom een wens schoenenfabriek te maken van een bepalde groepering ik hal geen ouwekoeien uit de sloot maar ga rond vragen brada dang joe jesie sa kaka poeroe vonk


  Maak melding

 42. Dat doe je heel goed hoor Broeder Chandrikapersad Santokhi.Het is maar een dialoog je weet maar nooit hoe het uitpak.En wat betreft het reactie van Joe Ma Huigelaar Fockmaomed kan je niet kwalijk nemen.Als hij de gesohiedenis van de VHP had geweten,zou hij dit niet uitkraien.zo iemand is be’kair ki lota


  Maak melding

 43. Ja paraman dit gedrag merk ik bij Rashied Doekie van de NDP.Ik hoorde kortgeleden een dame dit aanhalen op de radio in Su. De dame belde er reageerde op ook zo een opmerking van een hindoe man,toen zei de dame ja maar minister Linus Diko wilde dhr Small van nickerie op ’t ministerie om hem te helpen.De ndper Doekhie was in paramaribo en keerde toen terug naar Nickerie.Beller citeert Diekoebie:ik ga persoonlijk naar nickerie want niet voor niets hebben de nikerianen op de ndp gestemd.En wat zien we dhr Small komt niet op ’t ministerie.En we horen de sterke DiDiBrie niet.Hij doet absoluut niets. In deze bemiddelt hij niet. A no mooi dan.En zo ken ik er nog een paar om niet te spreken van de advertenties in de krant,waaruit duidelijk blijkt dat ze u en ik niet hoeven.Paraman kies you srefie.Odi odi odiiii.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.