KvK bijeenkomst ‘Ondernemen in en met Suriname’

14

De Kamer van Koophandel Rotterdam, B4Concepts en Anthony Donner organiseren de interactieve bijeenkomst ‘Ondernemen in en met Suriname’. Deze bestaat uit presentaties en ronde tafelsessies over verschillende sectoren. Deze sessies worden geleid door kenners die affiniteit hebben met het ondernemen in en met Suriname. De bijeenkomst is voor geïnteresseerden gratis toegankelijk.

Overweegt u te gaan ondernemen in of met Suriname? Wilt u zich oriënteren op en informeren over het ondernemen in Suriname? Onderneemt u al in Suriname en wilt u anderen inspireren? Dan moet u zeker aanwezig zijn op onze interactieve bijeenkomst. Onze doelstelling is om kennis uit te wisselen voor duurzame relaties ter ontwikkeling van het ondernemerschap in Suriname vanuit Nederland.

Wilt u aanwezig zijn op de interactieve bijeenkomst? Meldt u dan aan via de website www.ondernemeninsuriname.com.

Bekijk ook:


14 REACTIES

 1. Ondernemers uit welk land dan ook zijn meer dan welkom in Suriname. Kapitaal en kennis uit het buitenland kunnen werkgelegenheid scheppen en de ontwikkeling die door de huidige regering al in gang zijn gezet, een extra boost geven.


  Maak melding

 2. Ondernemers zijn altijd bereid kapitaal en kennis te investeren in landen met een betrouwbare en politiek stabiel land.
  Maar helaas mist Sur. een betrouwbare overheid gezien de reputatie van de leden van de regering.De lange rij investeerders die vlgns DDB 1,5 jr geleden in de rij stonden te trappelen, schijnen het hazepad gekozen te hebben. de rij uit uitgedund tot de heren Hugo het verdriet van Venezuela Chavez, Zijne excellentie Ahmadinejad uit de Iraanse Islamitische republiek en wat loosers uit midden amerika.Ook in de Franse republiek is het muisstil. de wereld met Washington voorop kijkt met argusogen toe op wat er komen gaat. Im not a optimist, but im a prisoner of hope!!!!!


  Maak melding

 3. TRIEST?
  Neen, gewoon pijnlijk hoe je eigen??? mensen consequent negatief bezig zijn hun land op een onwaardige wijze te promoten.
  Het maakt namelijk niet uit welke regering aanzit.
  Beide kanten hebben het en doen het.
  En het mooiste van de grap is dat de mensen over wie de discussie gaat maar steeds weer dicht bij de honingpot komen.
  Ik stel voor dat wij met zijn allen positief critisch reageren door de goede dingen te benoemen, maar de negatieve aspecten veroordelen, ongeacht welke partijen in de regering zitten, maar tevens alternatieven aandragen;
  Want laten wij wel zijn; Alleen kritiek leveren kan een ieder, maar kritiek aangevuld met alternatieven, daar heeft Suriname wat aan.
  Ik hoop dat ik hiermee een kleine bijdrage heb geleverd aan dit forum.


  Maak melding

 4. Geloof!
  Geloven in het welslagen van je onderneming is wat ondernemers drijft. Wanneer dat geloof wegvalt, dan onderneemt de ondernemer niets meer.
  Met hart, ziel, motivatie, tranen en zweet een mooie onderneming opzetten, is de ondernemer eigen. Maar om door toedoen van anderen die onderneming zwaar te zien lijden, verzwakken en ten onder gaan, wordt alle lust, drang en spirit aan de ondernemer ontnomen.
  Dit is mijn eigen verhaal uit de jaren 90.
  Samen met een ZUCHT onderschrijf ik de politieke stabiliteit waar ondernemers zo gevoelig voor zijn. Het is alsof je in Zimbabwe of bij Mugabe vandaag aan de dag een onderneming als boer ga starten. Politiek stabiel is Suriname nog lang niet, want bij een of andere staking van een grote bond, komen de wapens te voorschijn. Het risico dat je onderneming Staatsbezit wordt, is dan niet te overzien, maar aanwezig.
  Wie het risico wil nemen is van harte welkom in ons Suriname, maar vergeet niet heel veel tjoekoe mee te nemen.


  Maak melding

 5. Een land tot ontwikkeling brengen kost tijd( en moeite). “Keulen en Aken zijn ook niet in 1 dag gebouwd'(..). Met deze regering zie ik een ontwikkeling in gang gezet die op termijn haar vruchten zal afwerpen. Dat het mis gaat met vergunningen, ‘snabbelaars’ die ook een tjuku willen alvorens je tegemoet te komen is van alle tijden( ook in de 70-tiger jaren toen de NPS/VHP/KTPI het voor het zeggen hadden. Ook in Nederland lezen wij vaker over corruptie, (politiek-) nepotisme ; belangenverstrengeling bij bestuurders e.d. Het is van alle tijden en komt bijkans in elk land in deze wereld voor. Een menselijk probleem dus!

  Deze Regering stelt orde op zaken waar het in het verleden nooit gelukt is. Blijkens cijfers van de KvK is Suriname nu in trek bij investeerders ( met name uit Nederland en België). How come?
  Deze ontwikkeling zagen wij helaas niet bij de vorige regeringen.

  De criticasters van deze regering doen denken aan de Tea-Party figuren in de VS die wonderen verwachten van Obama en zijn regering in 4 jaar, waarbij een Overheid is overgenomen van Bush met astronomische schulden en 2 oorlogen: 8 Jaar puinzooi door Bush gecreëerd( toen) moet dan in 4 jaar worden opgelost door Obama! Je moet dan uit de hemel komen om dat te kunnen bewerkstelligen.
  Hetzelfde beeld zien wij met de vele critici van deze regering Bouterse-Ameerali. De huidige ( dreigende-) stakingen zijn uitvloeisel van het jarenlang achterwege laten van een goede FISO-beleid door de vorige regeringen .Vervolgens verwacht men dat deze Regering het ‘even klaart?’Zo werkt dat dus niet. Ook de vuilophaal is een zaak die welke jarenlang door de vorige regeringen is verwaarloosd en zien wij nu een gefrustreerde oppositie die constant uithaalt naar de Regering en de Overheid.Wat heeft de vorige Regering gedaan aan een Investeringswet en de Anticorruptiewet?

  En dan het veiligheidsvraagstuk in Suriname. Als de heer Venetiaan c.s. als toenmalige president het leger serieus had genomen en geïnvesteerd in modern materieel, zaten wij vandaag niet met 2 Cessna vliegtuigen die niet kunnen worden ingezet voor de grensbewaking, maar hadden wij moderne helicopters uit de VS ( en of Nederland) kunnen kopen. Maar neen: wij gaan naar India en kopen rommel( helis) die een retourvlucht Nickerie-Paramaribo niet zouden ‘overleven’, aangezien de actieradius maar 300 km is.

  Suriname heeft eindelijk een president met visie: een echte staatsman( die aan de volgende generaties denkt en niet alleen aan de volgende verkiezingen). Iemand die groot denkt dan de vorigen die wij gekend hebben en alleen met zichzelf bezig waren.

  Laten wij de regering de kans geven haar doelen te bereiken. Aan de andere kant zien wij een verwend volk dat nooit geleerd heeft het heft in eigen hand te nemen, maar constant zit te wachten op papa Lanti( hebben wij toch te danken aan de batjauw- brood en vispolitiek- van de oude garde. Weest gerust: alles komt terecht?).
  Neen kondremangs: wij zullen nu allen hard moeten gaan werken aan onze eigen toekomst en verzoek ik de vele critici maar een land te zoeken waar de door hen genoemde omissies niet voorkomen.

  In deze global-world is het zaak dat landen leiders hebben die kunnen inspelen op de snel veranderende economieën en gaan samenwerken (ondanks de politieke verschillen).
  Is het ook niet opvallend dat landen als de VS en Brazilië geen enkele moeite hebben met deze regering? De uitspraken van de VS-ambassadeur in SME zijn tekenend voor de goede sfeer en samenwerking tussen de VS en Suriname. Ik zie graag meer militaire samenwerking tussen de VS en Suriname voor wat betreft onze territoriale grenzen. Een kustwacht (bescherming zeegrenzen en het tegengaan van stroperij van de visgronden) en luchtmacht( drugsbestrijding) zou goed van pas komen.
  Suriname moet zich niet meer storen aan de Nederlandse politiek: die is straks history en dient zich nu te richten op de regio.


  Maak melding

 6. Beste Colvin,
  Mooie tekst! Iedereen die Suriname een warm hart toedraagt zal zich hierin vinden. Maar de realiteit is anders. Het mooie van propaganda is dat je alles kan opschrijven, zonder het te hoeven bewijzen.
  In alle landen bestaat corruptie. Het is geen eigen Surinaams woord, maar een internationaal begrip.
  Hoe goed je regering ook is, als je zelf corrupt bent en corrupte mensen opzettelijk een belangrijke funktie binnen je regering geeft, dan vraagt dat om ernstige twijfel. Het bekende Vos verliest zijn haren maar niet zijn streken verhaal.
  Dat deze regering een aantal kleine burgerlijke zaken heeft aangepakt, bewijst het populisme waarmee men te werk gaat. Eerst grote zaken beloven en dan kleine dingen aanpakken.
  De politie en de Brandweer dreigen met stakingen. Het gaat zo goed met de militairen in China uniformen dat zij niet zullen klagen. Wanneer de stakingen doorgaan dan wil ik je weer schrijven. Want de oplossing voor het opheffen van de stakingen kan alleen met geweld.
  En dan mag je als ondernemer blij zijn als je de inboedel van je zaak mag houden. Want de militairen gaan weer op de plunder toer net als toen. Vraag ze maar waar ze hun rijkdom vandaan hebben en mail me het antwoord van ze graag.
  Het is goed om je regering te verdedigen, maar blijf asjeblieft in je schoenen staan.


  Maak melding

 7. Worden de pensionaat daar nog steeds geript met die belasting tarieven waarbij de mensen netto minder overhouden dan in Nederland.? Diaspora beleid ? De belastingtarieven zijn niet mals.


  Maak melding

 8. Beste Musk,
  Dank voor je reactie. Enkele zaken die je aanhaalt stemt wel tot nadenken(..). “Het mooie van propaganda is dat je alles kan opschrijven, zonder het te hoeven bewijzen”.
  Dit zijn jouw woorden, maar waar begint en eindigt ‘propaganda’ en waar een zienswijze/mening?.
  Misschien dat wij het woord ‘corruptie’ eerst moeten ontleden alvorens wij mensen gaan beschuldigen. In de wete gaat het over bewijsvoering en geen vooronderstellingen etc.
  Ik ben nu 58 en heb de zestiger-zeventiger jaren meegemaakt van vorige regeringen waarvan een groot deel nu in de oppositie zit en moord en brand schreeuwt inzake ‘corruptie’. . Zij die nu ‘houdt de dief’schreeuwen………
  Je vraagt je af waar sommigen (..) hun rijkdom vandaan hebben . IK weet het niet, was er niet bij en interesseert mij ook niet. Dezelfde vraag wil ik ook stellen aan vele ‘ondernemers’ uit een bepaalde etnische hoek: hoe komen die aan zoveel rijkdom? Van de rotishops, kleine toko’s. ? Ik was ooit politieman in het oude KPS en kan het weten.

  Over het neerslaan van stakingen met geweld? Hoe was het toen in de 70-tiger jaren met de toenmalige mini-ster van Justitie Adhin (VHP) die opdracht gaf aan de politie om met scherp te schieten op stakende leraren en arbeiders . Abaisa is je misschien nog bekend?
  De zogenaamde democraten van weleer waren heus niet ‘democratisch’ bezig.
  En over populisme gesproken: Is de CIS je nog bekend( melkpoeder- uien-aardappelen?’En vlak voor de verkiezingen enkele kippenhokken neerzetten die moesten doorgaan voor ‘woningen . Ken je die tijd nog?
  Ik heb nog meegemaakt de eerste paal die werd geslagen door mevrouw Goossens( toen de echtgenote van de minister van Openbare Werken). Daar zou toen een brug komen. Suriname was nog een kolonie van Nederland. Die brug bleef een hersenspinsel en kwam dus nooit.
  Ik denk dat alle politici zich schuldig maken aan populisme: op korte termijn scoren zonder tastbare bewijzen.
  Zo kunnen wij dus oeverloos doorgaan, maar dat is niet de issue.
  Laten wij deze regering beoordelen op haar daden over enkele jaren: de stembus is dan graadmeter in deze.
  Als het SME volk de ‘oude-schoenen’ terug wil, so be it. Maar dan moet men achteraf niet weer lopen klagen over de oude politici die dan inmiddels 80 !!! jaar zijn en aan Alzheimer lijden.


  Maak melding

 9. Beste Euronamer;

  Over het aspect ‘pensionadas’ heb ik mij en velen zich ook afgevraagd , waarom de toenmalige Regering Venetiaan zoveel belastingen wilde heffen( als ik het goed heb was dat ongeveer 55% !!!!) op de zuurverdiende pensioengelden van Surinaamse -Nederlanders die graag terug wilden naar hun geboorteland? Dat is zo immoreel en onethisch : dat noem ik diefstal en corruptie. Misschien(..) dat dan een deel van de ingehouden belastingen zou terugvloeien in de verkiezingskas van enkele toenmalige partijen? De belastingdienst was toen ook niet kosjer/halal!


  Maak melding

 10. Beste Colvin,
  Wij zijn van dezelfde generatie jij en ik, dus hebben we hetzelfde ongeveer meegemaakt. De regeringen van voor de onafhankelijkheid waren ook niet kosher, als je begrijpt wat ik bedoel. Corruptie bestond toen al in de zeer besloten politieke gemeenschap. Er is eindeloos gecorrumpeert en mensen in de omgeving van politici werden steeds rijker en rijker. Daar zal je mij niet over hoeven te bewijzen want ik weet het. Je hebt groot gelijk dat dat er al bestond. Maar ik wil niet de indruk geven dat het aan een etnische groep lag. Iedereen deed vrolijk mee. En toch hebben sommige etnische groepen er harder aan gewerkt om vooruit te komen. Dat zul je wel met me eens zijn.
  Maar we zijn nu meer dan 40 jaar verder en als er een regering een eind aan corruptie wil brengen dan moet die zelf vrij zijn van corruptie of lieden die corrupt zijn geweest.
  Dat de regeringen voor de onafhankelijkheid corrupt waren, geeft de huidige regering nog niet het recht om dat ook te zijn. Integendeel! Ze zien wat er fout is gegaan al die jaren en doen hetzelfde toch nog?
  Hoeveel fouten moet deze regering nog maken of hoeveel goeds moet deze regering nog doen om al het politieke leed in ons land goed te maken?
  Ik heb oog voor de fouten van vorige regeringen Colvin; ik hoop dat jij ook oog hebt voor de fouten van deze regering. Want ik heb gemerkt dat verdedigers van deze regering alle fouten met de mantel der liefde bedekken en dan verwijzen naar vorige regeringen. En op die manier gaan jij nog ik, voordat we onze stokbrood volledig hebben opgegeten (dood zijn), een politiek stabiel Suriname meemaken.
  Je hebt gelijk: de graadmeter is de volgende verkiezing. En als het goed gaat, probeer ik nogmaals iets op te zetten in Suriname. Ik hoop met je mee, maar vrees het ergste.


  Maak melding

 11. Beste brada/sisa Musk,
  Ik kan het voor een groot del met je eens zijn. IK wil ook niet de ‘fouten’ welke deze regering maakt, met de mantel der liefde bedekken.
  Waar ik mij wel aan stoor is de houding van de huidige oppositie . Een tikkeltje hypocriet, vind je niet?
  Afgeven op de huidige regering inzake de problemen rondom de vuilophaal diensten; de veiligheid, economische groei/stagnatie e.d.
  Politiek bedrijven en een land leiden zijn twee aspecten.
  Dat er geen corruptie zou bestaan hoor je mij ook niet zeggen, maar een land leiden onder deze omstandigheden is geen sinecure.
  Het wegsturen van 2 ministers in de afgelopen maanden is een indicatie dat deze president wil afrekenen met nepotisme(..) en vriendjespolitiek. Of zie ik het verkeerd.
  Ik heb niets tegen de vorige regering en of personen, maar als je 3 termijnen president bent geweest en niet in staat was om eenvoudige zaken op te zetten, en constant weer verwijst naar de jaren 80, dan vraag ik mij dus gemoedelijk af of men nu recht van praten heeft.

  Misschien dat jij en ik een keertje gaan nadenken over het begrip ‘corruptie’ in z’n algemeenheid?
  Ik ben nu bezig een boek te bestuderen , getiteld: Corruptie in het Nederlands Openbaar Bestuur ( LWJC HUberts en J.M. Nelen- UItgeverij Lemma ISBN 90-5931 4050. Goed om een keertje te lezen en een vergelijk te maken met Suriname.
  IK moet je ook gelijk geven dat het niemand het recht geeft ook corrupt te zijn , omdat de voorgangers ook corrupt waren/zijn geweest. Het is dan onethisch.
  Maar jij en ik weten ook dat wij al decennia lang in SME met een moreel vraagstuk stukken bij zowel politici als mede beleidsmakers.
  Ons volk zou moeten worden opgevoed m.b.t. morele vraagstukken en ethiek. Als je het mij vraagt, vanaf de Basisschool en als verplicht onderdeel in zowel het curriculum van de middelbare scholen naar het Wetenschappelijk Onderwijs toe.

  Dank voor je insteek; het was verhelderend.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.