Marronleider met ’schoon hart’ naar Bouterse

42

PARAMARIBO, 8 jan – “Als je zo’n probleem bespreekt met een schoon hart komt het wel goed.” Dit zegt Albert Aboikoni, afgezant van Saramaccaner-grootopperhoofd Belfon Aboikoni, over de bemiddelingspoging van president Desiré Bouterse. Het probleem heeft alles te maken met de wrijving tussen het gezin van Stanley Abini en de rest van hun geboortedorp Nyun Aurora. Aboikoni heeft weliswaar een uitgesproken mening.

Het begraven van overleden personen gaat niet zomaar in het binnenland. Dat Stanley Abini een uitgesproken mening had, mad dan zo zijn, er zijn tradities. “Wij van het binnenland hebben tradities die eeuwenoud zijn. Je wordt begraven op de plaats waar de familie van je moeder is begraven”, zegt Aboikoni. Voor Abini geldt dit ‘recht’ even goed, ook al bekeerde hij zich bij leven tot het Volle Evangelie.

Er kan dus niet voldaan worden aan zijn wens om iets buiten Nyun Aurora begraven te worden. “Ook dat gebied behoort aan een lo (familieverband langs matriarchale lijn, red.). Je kan niet begraven worden op een begraafplaats van een andere lo. Dingen veranderen maar dan moet er gesproken worden met de mensen van het binnenland”, aldus Aboikoni. Hij is optimistisch over de bemiddeling.

Bekijk ook:


42 REACTIES

 1. Moeten wij overigen ons bezighouden met puur een stammen-/bere-/loo-/famirikwestie?

  Wanneer de tenen daar in het verre binnenland zo allejesus lang blijken te zijn is het zeer de vraag hoe wij denken daar ooit ontwikkeling te kunnen brengen.

  Prestige ten voeten uit!


  Maak melding

 2. Met zijn bemiddelingspoging in de begrafeniskwestie toont Bouterse weer eens kaas gegeten te hebben van het staatsrecht, in het bijzonder, wat de scheiding der machten betreft. Een president hoort niet te bemiddelen als de rechter gesproken heeft. Dat is niet netjes en een impliciete veroordeling van de rechterlijke macht. De rechter heeft de argumenten van de gedaagden reeds gewogen, en deze niet valide gevonden. Hij dient juist de districtscommissaris aan te manen, om uitvoering aan het rechterlijk vonnis te geven.


  Maak melding

 3. Bouterse heeft er dus géén kaas van gegeten!!

  En Paraman, het is maar de vraag of “het binnenland” op ontwikkeling uit de stad zit te wachten! Men krijgt een mooi beeld wat hen te wachten staat, als het er dan net zo toegaat als in het “ontwikkelde” Foto!!

  Men heeft daar nog zijn eigen normen en waarden, iets wat vaak ver te zoeken is, wanneer je in de stad bent!
  Ik weet het; je kunt niet iedereen over één kam scheren. Maar wie de schoen past…….


  Maak melding

 4. Weet je wat Asruf Muradin,
  Ga trimmen ff joggen! Als ik zo een gammel had zou ik ook wat zoeken om erop af te reageren, maar dat helpt niet.

  Als het jou bedoeling was om hier als monster op te treden moet ik zeggen dat jou missie aardig is gelukt.


  Maak melding

 5. Bouterse zou zeker het moment van de schietopdracht moeten afwachten Lasede?

  Die Bouterse is ver achter ons, het gaat nu om het runnen van een heel land waar jij gelukkig deel van uitmaakt Lasede.


  Maak melding

 6. Het is best wel komisch,opvallend dat een figuur die zich nooit heeft gehouden aan recht, democratie nu moet bemiddelen in deze kwestie. Ik vraag mij af of Surinamers crimineel Bouterse niet teveel toedichten of is het zo dat in het land der blinden eenoog koning is ????


  Maak melding

 7. Dat we in Suriname een probleem hebben mag duidelijk zijn. De Marrons beroepen zich op rechten verkregen in de koloniale tijd. Helaas hebben we daardoor een situatie dat niet met het conventionele rechtssysteem opgelost kan worden. Dat de president hierin bemiddeld is dan ook zeer gewenst. Suriname als republiek bestaat pas 36 jaar en willen we een definitieve oplossing voor het huidige probleem dan zullen we genoodzaakt zijn nieuwe wetten te maken. Misschien heeft iemand een briljant idee. Ik zou het graag willen horen. Persoonlijk vind ik dat men de wil van de overledene moet respecteren. Een oordeel echter heb ik niet.


  Maak melding

 8. De rechter is hier fout bezig , ze willen die man gewoon op een stukje grond achter hun dorp begraven.
  Sinds wanneer mag je mensen begraven waar je wil ????
  Iedereen zou graag op zijn eigen erf begraven willen worden, maar dan kan niet en de rechter weet dat, het enige wat de rechter dus wilt is chaos en verdeeldheid zaaien binnen de gemeenschap.
  Deze rechter maakt dus gewoon misbruik van zijn ambt.


  Maak melding

 9. Kortzichtigheid!
  Onopgeleide, kortzichtige, dorpsachtige, kinderlijke, bemoeizuchtige en onverstandig optreden van een president van een land die zegt in een Rechtsstaat te wonen. De rechter heeft besloten en daar dien je je, ook al ben je president, erbij neer te leggen.
  Dit krijg je wanneer je aan scholing en moraal een gebrek hebt.


  Maak melding

 10. “Zondag 8 januari 2012 om 06:02 uur, door Paraman

  Whome; Neus; Lasede; Molenaar, en gelijkgezindten allemaal 1 pot nat en van dezelde laken een pak!”

  Dit doet mij denken aan een lijst uit de tijd dat u zich allemachtig waande.
  U heeft blijkbaar nog steeds last van uw crimineel verleden!

  Mijn mening over dit onderwerp heb ik nog niet geventileerd en u heeft reeds een poosting geplaatst.

  Hier dan mijn mening omtrent het onderwerp.
  Indien wij beweren dat Suriname een rechtstaat is, heeft voor wat mij betreft de rechter reeds een uitspraak gedaan.


  Maak melding

 11. @Lange

  “lasede_bouta weet jij wat de president heeft beslist? laat ons rustig afwachten en dan reageren.”

  Hij heeft niets te beslissen of te beschikken. In een rechtstaat dient een ieder, dus inclusief de president, zijn kanis te houden als de rechter gesproken heeft. Dat wordt bedoelt met respect voor de rechterlijke macht. Maar de president heeft er een handje van zich boven de rechtstaat te stellen.


  Maak melding

 12. @stenaf

  “Lasede

  Dat is dus jou interpretatie van recht.
  Gelukkig ben jij het niet die de dienst uitmaakt; over “dictators” gesproken”.

  Neen, dat is niet mijn interpretatie van het recht, maar de EIS van de ‘trias politica’, het fundament waar elke beschaafde, ik benadruk nogmaals beschaafde, democratie op gegrondvest is. Als je weinig kennis van zaken hebt, sla je een flater door mij dictatoriale neigingen te verwijten. Die zijn bij jouw idool in ruime mate aanwezig.


  Maak melding

 13. Determinist, alleen als Bouterse toegeeft dat meneer niet op een christelijke begraafplaats begraven mag worden zal het een Surimisdaadbabwe worden.


  Maak melding

 14. Wer’ede….hoor…als President kan je het niet maken om een vonnis van een rechter naast je neer te leggen….dat gezegd hebbende…die rechter is ook niet lekker.

  Als ik in mijn voortuin begraven wil worden mag het ook niet…zo moeilijk is dat toch niet te bedenken. Dat de traditionele begrafenis regels in het binnenland niet bij wet zijn vastgelegd, maakt ze nog niet minder rechtsgeldig…je kan als katholiek toch ook niet “eisen” dat je op een hindoe begraafplaats begraven word…gek hoor..


  Maak melding

 15. By the way, “waar komen die graven van achtererven in- en buiten Paramaribo vandaan? Waren er toen geen gemeenschappelijke kerkhoven? Linasrust, Vrede & Arbeid,
  Oranje Tuin om maar een paar te noemen.

  Ik rijd er vaak langs, maar wie “Energie bezoekt weet waar ik het over heb.

  Een onderzoekje waard dacht ik zo.


  Maak melding

 16. Als ik de pijp uitga kan mijn familie ook bij de rechter gaan eisen dat ik begraven wil worden bij de rooms katholieken of Joden ondanks ik het geloof niet belijd. Ik geef het bij leven aan, omdat ik vind dat die begraafplaatsen er goed verzorgt uitzien. De rechter stelt mijn familie in het gelijk de Roomsen en Joden hebben dan niets te vertellen want het recht heeft gesproken.

  Hoe recht zou dit zijn aangezien ik bij leven niets met hun geloof van doen heb.

  Alleen in een bananenrepubliek kan een rechter dit toestaan zonder rekening te houden met tradities en geloof, zo werkt dit niet.

  De mensen hebben hun tradities en dat moest gerespecteerd worden, de rechter zou dit nooit mogen toestaan, Klaar. Nu zadelen zij de regering en de President op met zgn. manier van rechtspreken.

  Terecht dat de President gaat bemiddelen hij lijkt wel de enige met een beetje verstand in Suriname.


  Maak melding

 17. Ja, het is jammer. Maar tradities zijn aan verandering onderhevig. De doortikkende tijd maakt dat vrouwen mogen stemmen, in Ned. geen klompen en klederdracht meer worden gedragen, de arbeider niet de pet en de dokter en leraar de hoed, de universiteit bereikbaar is, niet meer dansen om de meiboom. Nu nog de tiranieke geloofsfanatici nog die zich beroepen op een ooit samengeraapt verhalen-schrijfsels en natuurlijk een begraafplek!


  Maak melding

 18. De wikipedia over begraven worden kan een eyeopener zijn. Ik begrijp dat heel veel koloniaal geconditioneerde Surinamers Europa het summum van de beschaving vinden. Deze mensen zouden dan even een onderzoekje moeten doen naar de begravenistradities van Europa. Kerken, een mausoleum of praalgraf etc etc ……..
  Alles komt aan de orde. Pim Fortuyn is eerst begraven dan weer uitgegraven en kwam in een speciaal graf in Italie terecht. De man z’n eigen wens. Ik schrijf dit omdat ik merk dat er veel etnocentrisch gerichte reacties verschijnen. Zonder kennis van zaken wordt er geoordeeld. Wetten en tradities die niet samengaan en spanningen veroorzaken komen niet alleen in Suriname voor.


  Maak melding

 19. Jullie snappen niets van .de graman is niet geschool,maar hij denk beter dan de rechter.het is een gevecht tussen de ebg kerk en de nieuwe christenkerk.door de splitsing van de kerk mag of wil de overleden abini op een nieuwe christelijk begraafplaats begraven worden,dat was zijn wens.omdat de twee kerk gemeenten ruzie hebben,wil nog niet zeggen,dat er zomaar een nieuwe begraaf plaats komt in de omgeving,daar heb je toestemming van de dc.nodig,en die weet er niets.bijna heel binnenland is ebg,nu hebben ze concurenties van,johova,s getuigen,vrije evangelie,rk,,enz…jaren gemeente ruzies in het binnland,,,,,,de rechter moest beter weten en contact hebben gehad met de dc….en dan staat de Oas volgens int.regel en wet aan de kant van Graman…Oe don man,dan praten jullie over wet hier op site.Oeng buriki moro din djuka…Djuka nanga ingi tori seti na oas


  Maak melding

 20. Ik zal deze discussie maar sluiten, door een deskundige zijn licht over deze kwestie te laten schijnen.

  Ingezonden: De kwestie-Abini
  08 Jan, 20:00, Starnieuws

  Wie niet erkent dat de marrons, voor sommigen bosnegers, een speciale groep is binnen de Surinaamse samenleving leeft buiten de realiteit. Een OAS-verklaring spreekt over tribale groepen wiens sociale, culturele en economische condities hen onderscheiden van andere groepen in de nationale gemeenschap en wiens status geheel of gedeeltelijk gereguleerd wordt door hun eigen gewoonten en/of tradities of door speciale wetten.

  Op termijn zal deze groep niet meer als speciale groep bestaan, door de invloeden van het westers welvaartsideaal en ook hun streven om op zo kort mogelijke termijn volledig daarvan deel uit te maken.
  Wij laten onbesproken dat in de huidige stand van zaken sommigen uit de groep half tribaal en half westers zijn.

  In de kwestie rond de begrafenis van Stanley Jabinie is er veel ophef. In de afgelopen week is er flink uitgehaald tegen het vonnis dat de kantonrechter in kort geding gewezen heeft in deze zaak.
  Het begon met de heer Bert Eersteling die o.m. stelde dat: “de uitspraak tegen de cultuur in de casus van de Saramaccaners als een absoluut afkeurenswaardige dwaling moet worden gezien en dat met de uitspraak het Surinaamse recht dat regelrecht afstamt van het Nederlandse recht over duidelijk getoond heeft dat alle andere rechtsbeginselen en cultuuruitingen die een andere dan een eurocentrische oorsprong hebben inferieur”. Als Bert Eersteling, die naar ik altijd heb aangenomen een van de vooruitgeschoven intellectuelen van de groep is, zo uithaalt, verbaast het mij niet dat een granman vervolgens het oorlogspad wil betreden.

  De aanvallen tegen de rechterlijke beslissing richten op de veronderstelling dat de rechter geen rekening heeft gehouden met de traditionele leefwijze van de groep.
  Dat is onterecht omdat de beschuldiging dat de rechter geen rekening heeft gehouden met de traditionele leefwijze van de groep absoluut ongegrond is. De heer Eersteling heeft toen hij het voren aangehaalde schreef het vonnis zeker niet onder ogen gehad. Het lijkt mij een minpunt voor zijn pretentie.

  In de kwestie hebben een vijftiental personen van een familie de zaak bij de rechter in kort geding gebracht tegen een drietal anderen van de familie, die allen in Sipaliwini wonen. Nu blijkt dat dit drietal een grote groep achter zich heeft.
  Ik lees in de overwegingen van het vonnis die mede tot de beslissing hebben geleid dat de eisers o.m. hebben aangevoerd dat zij van de granman der Saramaccaners en van de districtscommissaris toestemming hebben gekregen om Stanley Jabinie op Nazareth Djomongo te begraven.

  De kantonrechter heeft ook overwogen dat gedaagden (de groep van drie) niet hebben weersproken dat de granman der Saramaccaners en de districtscommissaris van Sipaliwini toestemming hebben gegeven om op de genoemde plaats te begraven.
  Een verdere overweging is dat ingevolge de begrafeniswet (G.B. 1959 no. 119) voor het begraven van overleden personen in de districten een begraafplaats kan worden aangelegd, mits daartoe stemming wordt verkregen van de districtscommissaris (artikel 16 e.v.) Voorts zegt de Kantonrechter: “nu gedaagden niet hebben weersproken en de granman der Saramaccaners, die volgens de regels en normen van de Saramaccaners moet worden gezien als de hoogste gezagdrager, toestemming heeft verleend voor het begraven van Stanley Jabinie te Nazareth Djomongo, is hun argument dat het begraven aldaar in strijd zou zijn met de regels en normen van de Saramaccaanse leefgemeenschap, niet aannemelijk”.

  De Kantonrechter is van oordeel dat, nu eisers van zowel het traditioneel gezag als de districtscommissaris toestemming hebben voor de begrafenis, gedaagden het verweer dat door hen is aangevoerd niet aannemelijk hebben kunnen maken waardoor zij geen gronden hebben om eisers te verhinderen de begrafenis voortgang te doen vinden.
  Zij hebben noch gronden die gestoeld zijn op de normen en regels van de marrongemeenschap en de traditie, noch gronden die gestoeld zijn op de Begrafenis regelgeving.

  Uit het vonnis van de kantonrechter blijkt dus dat deze voldoende rekening heeft gehouden met de opvattingen over traditionele leefwijze in het binnenland. Zij heeft niet alleen de regels die volgens de heer Bert Eersteling uitsluitend vanuit het Nederlands recht zijn overgenomen toegepast.
  De rechter spreekt recht op grond van de wet en het recht.
  De procesgemachtigde van degenen die de beschuldigingen uiten, moet worden geacht een kenner te zijn van de traditionele leefwijze in het binnenland, maar ook een kenner van de regels van het procesrecht. Hij weet waarom hij heeft laten staan dat de granman en de dc toestemming had gegeven. Of werd er weer met twee tongen gesproken?
  De rechter in kort geding heeft op grond van de feiten die aan haar zijn voorgelegd naar wet en recht beoordeeld en een beslissing gegeven.

  Armand W. van der San,
  Advocaat


  Maak melding

 21. Laseede,
  of te wel, verlorenhoofd.

  De trias politika is onderhands bij iedere 13 jarige scholier bekend, denk je nu echt dat het Sur. staatshoofd dit niet zal weten,

  Als je bij een weging de verkeerde gewichten gebruikt is de weging wel goed maar het resultaat verkeerd.

  Voor de rest doe ik niet aan idolisering dus van Jou heb ik zeker geen idool nodig.


  Maak melding

 22. Waar is respect!?

  De „laatste wil” der overledene eerbiedigen komt niet voor in de bijbel, anders zou Obama en comparanten de wens van Bin Laden gerespecteerd hebben door deze te begraven in zijn geboortedorp.

  Doch Obama en zijn aanhangers hebben zonder enige vorm van proces Bin Laden vermoord en vervolgens gewoon ergens gedumpt in zee waarvan de stortplaats geheim wordt gehouden ook voor zijn eigen familie/kinderen. Dus Surinamers, hou op met roepen over respect voor de doden, want in het denkklimaat van Suriname is „respect“ in realiteit vaak moeilijk te vinden. Dit in navolging van Amerika wiens landsbestuur en nazorg evenals Suriname nog beheerst wordt door machtswellustelingen en dat religie hun kwaadaardigheid aanwakkert.

  Aboikoni en consorten beroepen zich op rechten die feitelijk achterhaald zijn en allemaal op basis van geloof en bijgeloof werden bijeenverzonnen en verweven in een traditie theorie. Zich gaan beroepen op rechten die de 4de generatie figuurlijk en provisorisch in de koloniale tijd heeft vastgelegd is ridicuul te noemen. Dat klinkt precies hetzelfde als „als het regent dan piesen de engelen“.

  Het is tijd dat de marrons hun denkwijze wat realistischer gaan inrichten in de zin van „eens verzonnen zo geronnen“.

  Het leven is er niet voor bedoeld om het voor elkaar te gaan verzieken. Wijlen Abini heeft zoals elke individu een zelfbeschikkingsrecht. Ik neem aan dat hij bij leven in het bezit was van zijn verstandelijke vermogens en zelf heeft bepaald waar hij na zijn dood begraven wenst te worden. Als hij zwakzinnig was geweest voor zijn dood dan zou het verhaal anders moeten worden gespeeld in het voordeel van de twijfel jegens de familietradities van zijn stam.

  Maar het persoonlijk recht van de individu is nu daar in het bos hevig in het geding, wat op zich al hoogst onrechtmatig en onrechtvaardig is. Immers, in beide gevallen is de wil van wijlen Abini bindend. Aldus zijn er geen termen, voor „niemand“ , aanwezig om de laatste wens van de dode te respecteren. Het is immers zijn wil en geïnspireerd door zijn godsdienst.

  Als ik granman Aboikoni was zou ik geen gelovigen nadoen maar de wil van zijn gewezen stamgenoot volledig eerbiedigen, op z’n minst als dank dat deze als mens lid was van zijn stam. Hoe slecht of goed iemand ook is geweest tijdens zijn leven, dan nog heeft zijn „laatste wil“ postuum recht van spreken en tegenspreken, en daarmee basta!!

  Overigens kan ik ook gelovige stammen niet serieus nemen, want ook hier kom je van de ene religieus-traditionele sloot in de andere terecht. Gelukkig zijn we niet allemaal zo. Ik zal niet de fout begaan door onderscheidt te maken tussen mensen onderling en ik discrimineer niet, want dat hoort niet. Ik help juist iedereen.

  Ik vindt dat iedere gelovige mens zo snel mogelijk „daar”, in hun beloofde paradijs horen te zijn en niet hoeven te wachten tot het „hier“ met ze gedaan is. Ik respecteer elke gelovige, derhalve ben ik ook bereidt om hun paradijslijk streven te helpen bespoedigen zodat er weer rust komt in de keet. Wij mensen horen elkaar te helpen opdat we het allemaal beter krijgen. Eerlijk is eerlijk.

  Ik denk dat de gelovigen erg stressen omdat het hen nog niet duidelijk is of men eerder naar God mag of niet. Natuurlijk mag dat wel en zeker van mij!! Maar wanneer worden eindelijk deze aanpassingen gedaan in de bijbel, inhoudende de „vrijbrief“ voor elke gelovige om direct bij toetreding tot het geloof „daar” te gaan? De gelovigen horen „daar“ thuis en de ongelovigen wonen „hier“!

  django


  Maak melding

 23. Het verbaast mij erg hoe enkele hier reageren, even de feiten op een rijtje
  1 rechter heeft 2x in hetvoordeel van de familie gesproken.
  2 Dorpelinlingen inclusief meneer aboikoni dreigt met gewapende reaktie op politie begeleiding indien rechtspraak wordt uitgevoert.
  3 diverse bemiddelings pogingen zijn mislukt / politieke leiders van diverse partijen

  Het lijkt mij duidelijk dat DDB moet bemiddelen, het gaat niet meer om handhaving van uitspraak van de rechter maar om het voorkomen van een binnenlandse oorlog gebaseert op tradities, dit is ook de reden waardoor de grondrechten discusie toentertijd is mislukt. Beste mensen deze zaak is veel ingewikkelder dan velen op dit forum beseffen.

  natuurlijk moet het vonnis van de rechter uitgevoerd worden, mijn vraag aan mijn mede forum leden: Als uitvoer met harde hand oorlog betekent is dat dan wel de juiste weg om te volgen?


  Maak melding

 24. Sommige cuturen zijn barbaars. Sommige volken offeren nog steeds hun kinderen of kinderen op aan hun afgod, zoals in India en Afrika, vooral in het laatste waar de gehele negroide bevolking met elkaar overhoop ligt zijn recht en wet ver te zoeken. Dit gebeuren is als een testcase…………de wil van deze djuka’s of de uitspraak van de rechter…….want als men toegeeft aan hun wil, dan komen ze straks met wat anders. Stel je voor dat deze mensen hun eigen boswetten willen beghouden als tradities. Dan is het hek van de dam. Dan zal geen rechterlijke uitspraak, noch macht hen kunnen overrreden als ze hun wil niet kunnen uitvoeren. Het verwordt zeker als papatam,maristong.SURIMISDAADBABWE.


  Maak melding

 25. Het klopt wat sommigen schtijven over scheiding der machten. Pier ede Bouta moet dit op zn minst weten. En anders de figuren die om hem heen rondrennen. Suriname een rechtstaat? Ik hoop het vanharte.

  Een SU lover


  Maak melding

 26. Een rechtelijke vonnis uitgesproken in Sur. is voor een ieder bindend binnen Sur.

  De wet van de liba of traditie staat boven de in het land,Sur.,geldende wetten.[citaat H.Breeveld]

  Van een djoeka worden de komende zes generatie’s en de gestorven zes generatie’s nog tot de lo gerekend.

  Dus kan de granman uit één van deze mogelijkheden kiezen en begraven zonder gezicht verlies.[van daar de voorouder verering]De medicijn djoeka moet maar verklaren dat de voorouders het zo willen.

  Cobie.


  Maak melding

 27. @Stenaf

  “De trias politika is onderhands bij iedere 13 jarige scholier bekend, denk je nu echt dat het Sur. staatshoofd dit niet zal weten,”

  Dit is een intikker. Je hebt het juist gezegd: De president van Suriname heeft niet het niveau van een dertienjarige. Maar ja, dat krijg je als je vaak bent blijven zitten en het beroep van soldaat het hoogst haalbare voor jou is.


  Maak melding

 28. Beste mensen,lezers en regering en familie Abini,

  Ik stel voor om dhr stanley niet te begraven, maar hem te cremeren dan de as delen aan de familie en ieder kan doen wat ze ermee willen.

  Verder kan de overheid het stoffelijk overschot van dhr. Stanley in beslag nemen en op een geheime plaats begraven zodat geen van de familie kan zeggen dat ze gewonnen hebben. De overheid staat boven alle partijen.

  Ik zou dus dat doen en deze veten is dan voor nu en altijd opgelost. Immers de President van Suriname heeft belangrijke zaken dan het oplossen van begravenis veten.

  Verder adviseer ik alle mensen die niet op een traditionele wijze begraven willen worden om dit via een notaris te laten vast leggen wat je wil is. Ook einde van al dat gezeur.

  Met alle respect voor een ieder,
  Alfa


  Maak melding

 29. Lasede,

  Deze volgens jou een “zitten-blijver voor wie het hoogsthaalbare het beroep van soldaat was”, is vandaag het het gekozen Staatshoofd van Suriname.

  Zo te zien is er dus heeeel veeel mis met jou als je het met al je “kennis” niet verder hebt geschopt dan “kniesoor” hier op WKN


  Maak melding

 30. Vind het jammer dat de President zijn tijd moet verdoen aan een familie vete, want dat is het hele probleem natuurlijk.

  Maar als een beroep op je wordt gedaan, kan je als Vader des Vaderlands geen NEE zeggen en dus rest een bemiddeling.

  Hem kennende, ook dit varkentje zal de President wassen en iedereen zal tevreden naar huis gaan.

  Ie ja, lees hieronder maar, no wang sma ne seki, totdat hij terug is en intussen mag ook niemand met de pers praten, intussen is die Abini al 2 maanden de pijp uit. Ik vraag me toch af wie de kosten nu betaald, ik hoop niet dat dit een spelletje is van kerkleiders.

  Bemiddeling Bouterse vergt meer tijd

  10/01/2012

  Paramaribo – De bemiddeling die president Desi Bouterse heeft ingezet in het geschil Abini vergt meer tijd dan gedacht. Het staatshoofd heeft zaterdag partijen ontvangen om te pogen hen nader tot elkaar te brengen. Nu blijkt dat de bemiddeling langer zal duren. Bouterse vertrok gistermorgen naar Nicaragua en Guatemala en keert het komende weekend terug. Er zal dan verder gepraat worden.
  Reeds geruime tijd kijven weduwe en kinderen van Stanley Abini enerzijds en de rest van de familie en dorpelingen van Nieuw Aurora anderzijds over de begrafenis van Abini. De familie wil de man conform zijn wens begraven te Nazareth, dat op korte afstand van Nieuw Aurora ligt.
  De dorpelingen willen dit niet en vinden dat hij of op de begraafplaats van het dorp of in Paramaribo moet worden begraven. Hoewel de rechter de weduwe en kinderen in het gelijk stelde, kan Abini nog niet begraven worden, omdat het dorp onverzettelijk is in zijn weigering en de zaak dreigt te escaleren. Zaterdag bleek voor de president dat de kloof zo diep is, dat er meer gesprekken nodig zijn om de afstand mogelijk te overbruggen.

  Het staatshoofd heeft vanuit Nieuw Aurora de hoofdkapiteins Albert Aboikoni en Carlo Sampi laten overkomen. Aan de andere kant van de tafel zitten de leiders van het Evangelisch Centrum Suriname, een der overkoepelende organisaties van de pinkstergemeenten in Suriname. Zij hebben een der kinderen van Abini toegevoegd aan hun delegatie. Terwijl het overleg plaatsvindt, loopt ook nog het hoger beroep dat is aangetekend tegen het vonnis van de rechter. Het heeft er veel van dat Abini die op 6 november overleed nog enige tijd zal moeten wachten op zijn begrafenis.-.


  Maak melding

 31. En voor de gasten die Trias Politica schreeuwen, die hebben natuurlijk geen weet van hoe vaak de politiek zich bemoeit met rechterlijke uitspraken of rechtszaken.

  Als de nationale veiligheid van Suriname in het geding is, is het de taak van de President om door bemiddeling een oplossing te zoeken, zijn jullie misschien van de pot gerukt, niemand in Suriname zit te wachten op een burgeroorlog of een hele grote groep ontevreden Saramacaners. Bemiddeling is het beste wat de President kan doen.

  Neem nou het vonnis van de heer Bouterse in Nederland, de Politiek heeft zich toch nadrukkelijk mee bemoeit.

  Of neem het 8 dec. proces in Suriname die niets anders dan een politiek proces is waarbij de vorige minister van Juspol elke gelegenheid gebruikte om hierover te praten of de minister die doodleuk aangaf hoe lang het heel proces zou duren.

  Maar bovenal ook dit rommeltje hebben we aan front te danken. Want hadden ze in de 19 jaar dat ze aan de macht waren het Hooggerechtshof geïnstalleerd, hoefde de President niet te bemiddelen, dan was het een taak van het hooggerechtshof om de uitspraak te toetsen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.