Lange maanden

6

Door Iwan Brave – De laatste week begon traditiegetrouw het bizarre optellen van het aantal vuurwerkslachtoffers, zoals we het hele jaar bijna plichtmatig de verkeersbarometer hebben bijgehouden. Tot aan vrijdag vielen nog twee verkeersdoden aan de Afobakaweg. Maar het mocht allemaal de feestelijke oudejaarssfeer in het land niet drukken. Nu oudjaar op zaterdag viel, was het zelfs een tweedaags festijn.

Vrijdag waren overal bedrijfsfeesten met pagara, muziek, veel eten en drinken. Dit als prelude van de pagara-estafette in de binnenstad, die zaterdagmiddag om twaalf uur het hoogtepunt vormt. De publieke belangstelling hiervoor heeft inmiddels apocalyptische vormen aangenomen. Als voorzorgsmaatregel mocht een pagara niet meer dan honderd meter (!) zijn en werden letterlijk ‘adempauzes’ ingelast. Ook werd twee richtingen op afgestoken zodat het publiek zich spleet in een zee van rood.

President Bouterse zorgde ook voor wat extra vuurwerk door nog even zijn voormalig pleegzoon, die wegens roofmoord vast zat, gratie te verlenen. Uiteraard is de jongeman juridisch technisch wegens doodslag veroordeeld tot vijftien jaar. Maar in de volksmond was er gewoon sprake van de zoveelste ‘roofmoord’ die het land schokte. En dan is je pleegvader zelf ook hoofdverdachte in het decembermoordenproces. Misschien dacht Bouterse ons een voorproefje te geven hoe zelfzegenend zijn presidentiële kruis werkt als het gaat om eventuele gratieverlening voor zichzelf. En als-ie het al niet was, hij heeft zich compleet ongeloofwaardig gemaakt als president. Hij had moeten zeggen: ‘Sorry pleegzoon, hoe voorbeeldig je je ook gedragen hebt, maar ik kan je geen gratie verlenen. Want niet alleen zet ik mezelf te kijk, maar ook Suriname als ‘bananenrepubliek.’ Zo zien we maar weer, hoeveel nationalisme werkelijk in Bouterse schuilt.

Over drie weken is het alweer een jaar geleden dat de SRD werd gedevalueerd (‘gedeprecieerd’) met twintig procent. Vooral de forse brandstofprijsstijging zorgde voor een ware kettingreactie. We gingen allemaal fors in koopkracht achteruit. Het heeft mij in elk geval doen besluiten zoveel mogelijk te fietsen. De Centrale Bank heeft de inflatie voor 2011 geschat op ongeveer vijftien procent en verwacht hooguit zes procent inflatie volgend jaar. Klinkt bemoedigend, maar het geeft aan hoe flink de devaluatie erop heeft ingehakt.

Zo was het allemaal goed financieel nieuws aan het eind van het jaar, als pleister op de wond. De monetaire reserves zijn met ruim 100 miljoen dollar gegroeid tot 771 miljoen. Staatsolie en Rosebel Gold Mines zijn de grootste spekkers van de staatskas. Het zwarte en gele goud hebben ons nog net de lippen boven water doen houden, vooral door de gestegen wereldmarktprijzen. De staat heeft voor 2,8 miljard Surinaamse dollars geïnd aan (in)directe belastingen. Vooral door middel van accijnsverhogingen en de ‘government take’ op de brandstofprijs is de toch al kale Surinamer extra geplukt. Bankpresident Hoefdraad drukte het chiquer uit tijdens zijn oudejaarsrede: “Niet te onderschatten is het prudent fiscale beleid van de regering en monetaire autoriteiten.”

Er komt ook nieuwe goudwet. En die is hard nodig, want het is ontluisterend hoeveel geld Suriname misloopt met de ‘kleinschalige goudwinning’. Wat dat betreft is de kwalificatie ‘kleinschalig’ zeer misleidend. Suriname kan, als het lukt, tot maximaal dertig procent aandelen verwerven bij de nieuwe uitbreiding van de Rosebel Gold Mines. Maar dan moeten we wel die 240 miljoen dollars voor investeringen bij elkaar zien te schrapen. Wie weet wordt het dan, gecombineerd met een goed fiscaal regime, alsnog een golden jackpot.

Maar zover is het vooralsnog niet. Vrijdagavond kwam ik een radiocollega tegen die een feesthemd ging kopen. Hij was net als ik op de fiets en vertelde: “Ik heb de autotank helemaal gevuld voor 235 SRD. Tegen mijn vrouw heb ik gezegd: ‘Je doet maar wat je wilt, maar leeg is leeg en januari wordt een lánge maand.’” En zo wordt geheel 2012 financieel verwachtbaar heel lang. Desondanks: Tek’ a yari!

Iwan Brave

Bekijk ook:


6 REACTIES

 1. Mensen komen om in het verkeer omdat zij minieme- of in het geheel geen kennis dragen van het motorvoertuig waarvan zij zich bedienen.

  Een simpele tuftuf kan al een vermogen ontwikkelen van 80 pk/58,8 Kw.

  Verder hebben sommigen amper de centen om brandstof te kopen en de maandelijkse aflossing te doen.

  Het is duidelijk dat het onderhoud erbij inschiet met alle gevolgen van dien.


  Maak melding

 2. Aldus professor kodongo uit Bauta-republiek op nummer 1
  Iwan ik wens jou een heel gelukkig 2012 en blijf schrijven want ook jou column hebben we nodig op de ogen van onze landgenoten te openen in het jaar 2012.Het is de plicht van alle oprechte eerlijk en fatsoenlijke surinamer om ons land te ontdoen van die criminelen die nu aan de macht zijn in het land.


  Maak melding

 3. STRATEGIE en Aanpak.
  Wij behoren zaken op relatieve wijze te weerleggen en bekijken. Zo alleen kunnen wij onszelf en anderen een juist beeld verschaffen en in de buurt van de realiteit terecht komen. Verwijzing van relatieve termen, voorbeeld: ‘vader’ is relatief tot ‘kind’. Relatieve begrippen waarvan een vergelijking ten grondslag ligt, voorbeeld: jong en oud, klein en groot, arm en rijk. Zo kent Suriname ook haar relatieve omstandigheid: Nederland donor/Ontwikkelingshulp en Nederland geen donor/Suriname zonder Ontwikkelingshulp. Vergelijkenderwijs, relatief heeft de regering Bouterse/Ameraali het er nog goed van afgebracht in verhouding tot anderen of in aanmerking genomen de mogelijkheden. Zie de heersende economische wereld crisis. De waarde van de cijfers van de President van de Centrale Bank van Suriname, de heer Gillmore Hoefdraad hoeven wij daarom niet onder de tafel te vegen. Suriname mag integendeel trots zijn. Surinamers moeten leren om hun neergezette prestaties te waarderen. Dat gaat niemand voor je doen. De mening van menigeen is vaak iets dat als een vloek klinkt. Recent lichtpunt in deze zijn de Kerkelijke Leiders in Suriname die min of meer vragen te waken voor het negativisme. Om steeds zaken te ondergraven is allemaal vals spel. Niet je eigen land steeds betitelen als ‘bananen republiek’ om je in de kijker proberen te spelen en waar mogelijk in de gunst trachten te vallen bij anderen. Desbetreffend gedrag van sommigen is daarom gewoon wild en uitgelaten, moedwillig allerlei ongeoorloofde streken worden uitgehaald. Dat Bouterse relatief consistent en transparant is, valt niet te ontkennen. Bouterse blijf je onder de hoede stellen van de Allerhoogste en het succes zal er nog meer wezen. Even de revue passeren Dat Bouterse een erkende Geestelijke/Pastor, in dit geval de heer Steve Meye namens het land verloont gezien zijn Christen-zijn, vind ik moedig en niet onverstandig. Hij is immers een dienaar van God. Wie op de mens of mensen bouwt is vervloekt. Zo, zeer verstandig het langs die weg te zoeken. Dat Bouterse zijn ‘pleegzoon’ gratie verleent, is zijn verantwoordelijkheid als President. Dank God dat het middels deze openheid plaats vindt. Het hoeft niet per se te maken te hebben met misbruik van positie. Als mens en als praktiserend Christen is het goed en verantwoord uitgaande van jou positie, ook aan misdeelden e.d. te denken en die te bedenken, ook symbolisch naar anderen toe in soortgelijke omstandigheden. Waarom zien wij het niet in dat licht? Bouterse kent de situatie en kent deze jongeman beter als u en ik mogen wij gemakshalve van uitgaan. Een ander punt: wie zou Bouterse betere en effectievere bescherming kunnen geven dan zijn eigen zoon. De aanpak van Bouterse is vaak anders, maar niettemin degelijk. Waar je tientallen personen als bewaking nodig zou hebben, kun je deze beperken tot het minimum. Jezelf bewaken laat je niet verrichten door potentiële vijanden van je. Bouterse handelt in dat opzicht niet onjuist. Niemand zou hem dat mogen kwalijk nemen. Het is pragmatisme oftewel uitgaande van de feitelijkheden in zijn situatie. Dat is op z’n minst intelligent te noemen. Laten wij als Surinamers niet doen alsof de President van Suriname één of andere debiel en onverantwoordelijk persoon is. Het is ons met de paplepel ingegoten om zo over onszelf en onze mensen te praten en oordelen. Wij doen alsof geen drupje denken aan te pas komt. Mensen laten wij onszelf minder belachelijk maken in dit nieuwe jaar 2012. Wij moeten van het minderwaardigheidscomplex af. Het is betrekkelijk goedkoop wat we doen. Keulen en Aken zijn namelijk niet op één dag gebouwd. Relatief en objectief bekeken verdient de regering Bouterse/Ameraali een ruime voldoende. Elk land wordt gezamenlijk opgebouwd. Niet een Bouterse -, Ameraali-, Jenny Simons-, Somodihardjo of Brunswijk alleen, maar gezamenlijk. Iwan Brave jij valt sowieso onder de betere colomnisten. Zeker voldoende tot zeer begaafd. Gebruik uw talent nuttig oftewel ten voordele van jou land. Bij de geringste aanleiding afgeven heb jij echt niet nodig. Je mag en kan ook opbouwend en genuanceerd jou colmn vullen. Overigens denk ik dat Nederland ten opzichte van Suriname ook eindelijk tijd krijgt om bij te ademen. Diep in hun hart zullen ze blij zijn met de iets volwassenere opstelling van Suriname heden ten dage, onder Bouterse ofschoon ze dat nimmer zullen toegeven en laten blijken. Het betekent allemaal lijfsbehoud. Suriname en Nederland fungeerden vaak als een soort dwangzieke naar elkander toe, ondanks de morele verplichtingen ten opzichte van beide landen die er bestaan. Laten we niet steeds een vijandelijkheid creëren onderling. Ook politici zijn mensen en vatbaar voor kwalijke uitingen, ofschoon ze zich vaak anders doen overkomen als ze eenmaal ingetrapt zijn. Nederland en Suriname moeten als land en in personen de ruimte krijgen om met elkander in het reine te komen. Opstokers moeten van beide zijden de wind uit de zeilen worden genomen. De Regering Bouterse/Ameraali dient gecomplimenteerd te worden tezamen met de gehele Surinaamse natie voornamelijk in Suriname voor geboekte resultaten in het afgelopen jaar. Strategie en Aanpak viel er te bespeuren. Inzetten van mensen vanuit de diaspora is een Strategie die geïmplementeerd dient te worden, bedoeld om de kans op succes te vergroten. Moge de Almachtige u allen leiden en begeleiden. Een gezegend 2012.


  Maak melding

 4. En toen kwam 2012!

  Suriname is niet dood gegaan in 2011. Heel veel van onze forumers hebben de voorspelling
  gedaan dat Suriname zou zinken. Ook ik heb gespeeld met de gedachte om de zaak te laten exploderen. Gelukkig ben ik niet rancuneus.

  Toch zijn wij met deze ploeg regeerders wel onder water gedoken. De vele missers, domme flaters, losse flodders, luchtballonnen, luchtkastelen, ministeries, familiebeloningen
  en gratieverlening doen onze naam geen goed in het buitenland, maar ook niet binnen onze grenzen. Vele NDPers worden nu al op feesten en verjaardagen overlopers genoemd.
  Zo kunnen ze niet volgen wat de mensen doen die ze blindelings gevolgd hebben. Dat was niet de belofte! Hoor je veel op partijtjes her en der.

  Dat er financieel voorspoed is, wil nog niet zeggen dat het aan deze regeerders ligt. Als er niets in kas was bij overname, kon je moeilijk met 100 miljoen de kas vergroten.
  Dus wie heeft er gelogen bij overname? Was de kas werkelijk leeg? Helemaal niet!

  Ondertussen denkt de president aan welvaart, terwijl zelfs Parraman hierboven wel moet toegeven dat het volk amper rond kan komen met het keihard verdiende loon. Taxes die voorral de onderklasse raken en niet de midden- of de topklasse graven een groot gat tussen arm en rijk.

  Suriname, wij, zijn niet gezonken, maar het water ligt ons tot aan boven onze lippen. Een grote “skwala” (golf) en we verzuipen.
  We moeten dus uitkijken naar 2013 en hopen dat de GROTE GOLF niet hetzelfde wil doen als de GROTE WOLF.

  Gelukkig en gezond 2012 voor u allen, mede- en tegenstanders.


  Maak melding

 5. De vroegtijdige vrijlating van een moordenaar zal preedenten scheppen,straks worden het neven,nichten, maar ook bij Lonnie zal er een lichtje gaan branden om zijn wie wat nog meer aan familie die opgesloten zitten voor misdaden, vroegtijdig vrij te laten. Op naar de komende misdaadstaat Surimisdaadbabwe.


  Maak melding

 6. President Bouterse doet lekker wat hij zelf wil, dat is nu eenmaal dictator eigen, dus waarom zou hij nu veranderen? En hij heeft het goede voorbeeld zelf gegeven, dus wat kan hij anders doen dan (zo vader zo) zoon gratie verlenen?

  En dan meer toeristen willen lokken naar een land waar dit gewoon normaal is… Iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Ondertussen zijn het vooral de geboren Surinamers die vanuit een nieuw thuisland op vakantie gaan, hebt bloed kruipt… En financieel worden uitgekleed. Dure euro’s spenderen en bek houden, al je rechten heb je opgegeven toen je het land ontvluchtte en een nieuwe nationaliteit aannam. Wat niet wegneemt dat iedere Surinamer (gegeven de kans) precies hetzelfde zou hebben gedaan, maar dat terzijde. Rancune dus. Als een kind dat zich in de steek gelaten voelt en nu terugslaat…

  Het verscheurde en verdeelde Suriname is het enige land met dit soort pay back regels. Overal elders worden mensen in diaspora terug naar huis verwelkomd, in Suriname overheersen onderbuik gevoelens boven economische motieven. En gezond verstand. Zo’n land dus.

  Switi Sranan ja , maar jammer dat er Srananmans het voor het zeggen hebben. Wat een puinhoop.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.