GMAP: ‘Caricom een ‘Year of Shame’ in 2012?’

60

[INGEZONDEN] – Het Suriname comité GMAP, Geen Moordenaar Als President, heeft in een brandbrief aan Caricom secretaris-generaal Irwin LaRocque gewaarschuwd dat 2012 met president Bouterse als voorzitter de Caricom een ‘Year of Shame’ tegemoet kan zien. GMAP wijst erop dat ‘ voor het eerst in de Caricom geschiedenis een veroordeelde drugscrimineel en hoofdverdachte van massamoord voorzitter van de regionale organisatie wordt’.

Zoals bekend wordt Suriname per 1 januari 2012 voor 6 maanden voorzitter van de Caricom. Eerder had de redactie van het dagblad Jamaica Gleaner opgeroepen Suriname uit de Caricom te zetten zolang in Suriname Bouterse president is. Het Guyanese dagblad Stabroek News publiceerde uitgebreid de Jamaicaanse oproep.

Inhakend op de Jamaicaanse oproep schreef GMAP de secretaris-generaal alsvolgt:
‘ De presidentsverkiezingen in Suriname zijn indirecte verkiezingen. Door manipulatie, sommigen spreken zelfs van omkoping, is op ongrondwettige wijze Bouterse in de Nationale Assemblee gekozen. Volgens de grondwet mag iemand die in strijd met de constitutie heeft gehandeld geen president worden.

De overgrote meerderheid van de Surinamers heeft in de algemene verkiezingen niet voor Bouterse gestemd. Het zou daarom volstaan bij Suriname aan te dringen de vice-president in plaats van de president het voorzitterschap van Caricom te laten bekleden. Met deze benadering wordt onderscheid gemaakt tussen de democratische natie Suriname en het foute staatshoofd. ’

Bekijk ook:


60 REACTIES

 1. Vanaf 25 feb 1980 is Suriname beroofd van zijn onschuld,moraal, normen en waarden.
  Artikel 92 van onze grondwet
  Om tot president of vice-President te kunnen worden gekozen moet een kandidaat;
  1)de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  2)de leeftijd van dertig jaren hebben bereikt;
  3)niet uitgesloten zijn van passief en het actief kiesrecht;
  4)GEEN HANDELING HEBBEN VERRICHT STRIJDIG MET DE GRONDWET;
  Voorgaande aan zij kandidatuur moet hij tenminste zes jaren woonplaats en hoofd-of werkelijk verblijf in Suriname hebben gehad.
  Het is een GROTE schande voor Suriname en voor de hele Caricom dat een veroordeelde drugscrimineel en massamoordenaar hun internationaal mag vertegenwoordigen.


  Maak melding

 2. Er is hier geen speld tussen te krijgen omdat dit onzinnige gebrabbel is.
  Sinds wanneer en door wie wordt Gmap eigenlijk serieus genomen??
  Als Gmap een comite was dat zoden aan de dijk zou zetten en enig resultaat zou boeken dan zou ik zeggen : ga zo voort!
  Wanneer je als comite serieus genomen wil worden dan zou je moeten kunnen bogen op
  behaalde resultaten uit het verleden.
  Van Gmap kan ik dat absoluut niet zeggen.
  Alleen een handjevol mensen zoals Wikileaks en Molenaar raken in extase van de uitlatingen van Gmap. Voor der rest boeit en inspireert het niemand.
  Maar het is wel grappig om te constateren dat dit comite denkt enige invloed te hebben of uit te kunnen oefenen terwijl ze zelf een parodie aan het worden zijn.
  De wereld draait door en Gmap kan daar geen speld tussen krijgen. Om maar met de woorden
  van Molenaar te eindigen.


  Maak melding

 3. Een ieder is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen door de rechterlijke macht. (het proces is nog gaande, dus voorlopig mondje dicht).
  De drugsveroordeling van DDB is gebaseerd op de verklaring van slechts 1 Belgische crimineel in ruil voor strafvermindering.
  DDB is langs democratische weg tot president gekozen. De stem van het volk is de stem van God. En als God voor hem is, wie zal dan nog tegen hem durven zijn.
  Alleen het Surinaamse volk kan/ mag de legitimiteit van DDB als president oordelen, en geen redimoesoes uit het buitenland en ex-kolonialen.
  Benito


  Maak melding

 4. Als de voorwaarden opgesomd in artikel 1 kloppen (en daar twijfel ik niet aan) dan laten deze aan duidelijkheid niets te wensen over. Bouterse had dus nooit tot president kunnen worden gekozen. Mogelijker nog kwalijker is dat het Surinaams Parlement heeft meegewerkt aan dit bedrog en verraad tegen de grondwet. Met welk moreel gezag kan je je wetgevende en controlerende bevoegdheden nog uitoefenen ? Kan mw.Simons hierop reageren?


  Maak melding

 5. Waarom praat men niet over de moorden die zijn gepleegd door de Hollandse soldaten:
  1, op de Javanen op Rawagede in Java;
  2, op de Hindustanen in Mariënburg in Suriname;
  3, op de Javanen op ’t Onafhankelijkheidsplein in Suriname;
  4, op de Afrikanen in Suriname 350 jaar lang.
  Wie zwijgt stemt toe…
  Benito


  Maak melding

 6. @1 wikkiLeaks,heel overtuigend wat je hier schrijft.Ik hoop dat medestanders van de “Super President” hier van goed nota zullen nemen.

  Ik ben benieuwd met wat voor tegen argumenten zij gaan komen,om uw posting af te kraken.

  Goed uit einde en een gezond 2012 !

  Groet,ram ram,goeda hafies(veel wijsheid)


  Maak melding

 7. @Henk Molenaar

  Er is wel een speld tussen te krijgen. Punt 4 is niet alleen hier aangezwengeld. Voor de beëdiging van de huidige President heeft Spong dit aangekaart. De toenmalige regeerders van het nieuw Front hebben de zaak bekeken en gelaten voor wat het is omdat het niet klopt wat Spong zei en waarmee anderen (tegen beter weten in) aan de haal gaan.

  Waar jullie overvallen is punt 4. Jullie bedoelen de staatsgreep van 1980. Daarmee heeft de toenmalige militair en bevelhebber inderdaad handelingen verricht die strijdig waren met de grondwet van toen. Maar die grondwet is in 1987 vervangen door een nieuwe grondwet die wij tot de dag van vandaag gebruiken in Su.

  Tegen die grondwet zijn geen ongrondwettelijke handelingen verricht. In ieder geval niet dor de hoofdpersoon.

  Denken jullie zelf dat notoire Bouterse haters in het Front dit niet zouden gebruiken om hem te dwarsbomen? Dat op zich is al een aanwijzing dat het verhaal zoals gesteld in punt 4 niet kan kloppen. Niet op hem van toepassing is.

  De rechtsgeleerde Polanen heeft hier een uitgebreid artikel over in Starnieuws geschreven.

  Maar ach, sommigen zijn zo verblind door haat dat ze niet voor rede vatbaar zijn en ook niet meer rationeel kunnen denken.


  Maak melding

 8. Benito: “DDB is langs democratische weg tot president gekozen. De stem van het volk is de stem van God. En als God voor hem is, wie zal dan nog tegen hem durven zijn”

  Hoe ziek in je hoofd kan je zijn als je dit soort onzin uit je pc weet te persen.


  Maak melding

 9. Beste Mariska : “Als Gmap een comite was dat zoden aan de dijk zou zetten en enig resultaat zou boeken dan zou ik zeggen : ga zo voort!”

  Wat is dit nu voor oerdomme redenering. Dit zijn tenminste mensen met een moraal in hun donder. Dat ze niet veel bereiken met de waarheid is een schande voor Suriname en alle Surinamers die niet de moed hebben om voor de waarheid uit te komen en te strijden voor rechtvaardigheid. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Lybie, Egypte en Tunesie.


  Maak melding

 10. Pé dédé de, drapé lafoe de. Als de mensen van de “GMAP” goed in de spiegel naar zichzelf zouden kijken, dan zouden zij hun “GMAP” de juiste vertaling van de afkorting moeten geven. “GEEN MIETJE(S) ALS PRESIDENT”. Dat zou op z’n minst een goeie en zeer “gegronde” reden zijn om zichzelf te betwisten en uit eigen beweging naar de Caricom toe te stappen. The last thing we need is some little sissy boy – We zitten niet te wachten op één of ander MIETJE.


  Maak melding

 11. GMAP is een organisatie waarachter zich een aantal gefrustreerde Surinamers verschuilen. Verder heeft deze verzameling redimusu’s geen enkele wettelijke bevoegdheid. Een tandenloze papieren tijger dus.
  De redactie van het dagblad Jamaica Gleaner kan wel van alles roepen maar ook zij zijn niet meer dan een verzameling roepers in de woestijn. Ze hebben geen enkele wettelijke bevoegdheid en Jamaica wordt volgens mij niet door de krant bestuurd.

  Ook hier weer de zoveelste poging de regering Bouterse in discrediet te brengen. GMAP en vrienden kunnen schreeuwen wat ze willen maar enig effect zal het niet hebben.

  Dit redimusu-clubje valt wel vanzelf uit elkaar op het moment dat ze elkaar de tent uitvechten voor de functie van secretaris of penningmeester.

  Veel geblaat en weinig wol dus.


  Maak melding

 12. Beste Pongosaqoui : Mijn vraag aan jou is: ben je trots als jouw president een land bezoekt in gezelschap van veroordeelde criminelen. Tijdens het laatste bezoek aan Venezuela zat er voor 200 jaar tuchthuis in het SLM toestel.


  Maak melding

 13. Henk Molenaar. God’s molen maalt langzaam maar zeker. Maar jij gelooft niet in God. Dus zijn we uitgesproken. Jouw voorouders hebben de moorden die ik bedoelde, gepleegd. En dat zwijgt jij in alle talen. Ga terug naar de molen waar je het graan kan malen tot meel, dan ben jij een echte molenaar, die de waarheid verdoezelt en niet wil aanzien…
  Waarom praat men niet over de moorden die zijn gepleegd door de Hollandse soldaten:
  1, op de Javanen op Rawagede in Java;
  2, op de Hindustanen in Mariënburg in Suriname;
  3, op de Javanen op ‘t Onafhankelijkheidsplein in Suriname;
  4, op de Afrikanen in Suriname 350 jaar lang.
  Wie zwijgt stemt toe…
  Benito


  Maak melding

 14. BENITO @6 Over welke God heb je het? Ik ben niet zo thuis in religie maar volgens mij staat er in de tien geboden Gij zult niet moorden en gij zult niet stelen.En sinds wanneer zou die God dan voor moordenaars, drugsbarronnen, en fraudeurs zijn?. get a life; Gij zult zijn naam niet ijdel gebruiken.


  Maak melding

 15. Geen Mietje of Meeloper Als President!

  Wij hebben andermaal goede nota genomen van jullie klink klare nonsense en hebben bijgaand pamflet even als alle voorgaande brouwsels hun weg doen vinden naar de beerput.

  Look who’s talking?

  Er werden 550.000 negerslaven verscheept naar Suriname.

  Aan het einde van deze lugubere- en onvergetelijke tijdperk waren er 20.000 uitgemergelde mensen over.

  Waar zijn die 420.000 zielen gebleven?

  Laten wij het daar maar eens over hebben.

  U bent derhalve volkomen ongeschikt om zelfs te praten over rechten van mensen!


  Maak melding

 16. Wat is de afzender adres precies van deze GMAP of moet het GRAP zijn.

  Ik zie de Caricom voorzitter al lezen Duhh Afz. Amsterdam, Netherlands.

  En hij zichzelf afvragen als Suriname niet in het Caribisch gebied ligt, dus waarom geen Afz. Paramaribo, Suriname.

  Niet serieus te nemen dus, next topic.


  Maak melding

 17. Sommige idioten halen er van alles bij om de moorden van hun baas onder de mat te vegen.

  Blijft hoe dan ook staan dat straks een veroordeelde drugsbaron, aangeklaagde voor moord, en verantwoordelijk voor meerdere andere moorden, jaren van dieftig wanbestuur, etc. etc. straks voorzitter is van Carikom. Een enorme blamage voor Caricom EN voor SME.


  Maak melding

 18. De Caricom is vast wel op de hoogte van deze beschuldigingen en als de Sur.Pres. desalniettemin wordt voorgedragen als voorzitter van de organisatie dan is dat wel veelzeggend.

  Stoppen jullie dus maar met gal spuwen en kijk hoe je je steentje kan bijdragen aan de opbouw van het land waar jullie zoooveel om geven.


  Maak melding

 19. De Caricom is vast wel op de hoogte van deze beschuldigingen en als de Sur.Pres. desalniettemin wordt voorgedragen als voorzitter van de organisatie dan is dat wel veelzeggend.

  Stoppen jullie dus maar met gal spuwen en kijk hoe je je steentje kan bijdragen aan de opbouw van het land waar jullie zoooveel om geven.
  stenaf

  Nagenoeg alle Carabbische mensen zijn bekend met het wezen van die dekolonisatie spook.

  Zij malen derhalve niet om geblaf vanuit de Noordzee.

  Deze lieden gedragen zich kopie conform de NSB’ers, die de joden hebben verraden.


  Maak melding

 20. Stenaf #24,
  Bedankt voor de correctie!
  De mensen waren overigens van meet af aan bedoeld om als lijfseigenen te dienen.

  Ze werden letterlijk als bulk opgeladen en duidelijk niet met het doel om vakantie te houden op de Caraibben.

  Wie enigszins een griepje had werd aan de haaien gevoerd, ter voorkoming van teloorgang van de totale lading.

  Over trauma’s gesproken. Wie zou niet uit zijn ff haar vel springen om dit aan te horen.


  Maak melding

 21. Beste Paraman: In 1994 zijn er 1 miljoen Afrikanen ( Tutsi’s) vermoord in enkele weken tijd in Rwanda. Zijn werden vermoord en in stukken gehakt door mede Afrikanen. In een paar weken zijn er er meer Afrikanen vermoord door dun eigen volk dan in 1000 jaar daarvoor door blanken.

  “Over trauma’s gesproken. Wie zou niet uit zijn ff haar vel springen om dit aan te horen”


  Maak melding

 22. Kan iemand met gezond verstand mij in normale taal uitleggen wat het verband of referentiekader is met een organisatie die terecht tegen een moordenaar als president is en de slavernij en NSBers ???
  Ik ben benieuwd wie dit aandurft.


  Maak melding

 23. Paraman, het is echt jammer dat jij niet in die tijd bent geboren.
  Diezelfde mensen (Afrikanen) hebben in sur.gevochten voor hun vrijheid dus ook voor jou vrijheid.
  Als er iemand is die.een trauma heeft dan ben jij dat hoor…wake up we leven in het jaat 2011…en straks in het nieuwe 2012.


  Maak melding

 24. Molenaar,
  Geef je zelf goed rekenschap van de lokatie vanwaaruit je meent een hoop larie te verkondigen.

  Zelf zitten ze er tot over de oren in die shit.


  Maak melding

 25. @Henk Molenaar,

  Ik reageer op jou stelling dat er geen speld tussen te krijgen is in het verhaal van o.a. Wikilieaks.
  Ik heb jou aangetoond (met feiten) dat wat hij hier verkondigd en wat anderen ook beweren niet klopt.
  DDB heeft geen handelingen gepleegd die strijdig zijn met de grondwet van 1987. De grondwet van de republiek Suriname anno 2011.

  Laten wij de zaken puntsgewijs bekijken.

  1)de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  DDB heeft de Surinaamse nationaliteit anders was hij nooit gekozen in het parlement

  2)de leeftijd van dertig jaren hebben bereikt;
  DDB is volgens mijn inschatting de dertig al gepasseerd of zie ik dat verkeerd.

  3)niet uitgesloten zijn van passief en het actief kiesrecht;
  DDB bezit het passief en actief kiesrecht. Zie punt 1.

  4)GEEN HANDELING HEBBEN VERRICHT STRIJDIG MET DE GRONDWET;
  Voorgaande aan zijn kandidatuur moet hij tenminste zes jaren woonplaats en hoofd-of werkelijk verblijf in Suriname hebben gehad.

  DDB heeft geen handelingen verricht wat strijdig is met de grondwet. Zie mijn vorige posting. En voor zover ik weet kon hij de afgelopen 6 jaren het land niet uit dus volgens mij verbleef hij in Su.

  Ik heb inhoudelijk gereageerd en ik verwacht een inhoudelijk reactie. Of geef je door niet op in te gaan toe dat ik gelijk heb?

  Ik heb bewust twee zaken achterwege gelaten in mijn vorige posting. 1 ga ik hier bespreken. Stel, in het hypothetisch geval, dat er geen nieuwe grondwet was aangenomen zou je DDB dan het passief en actief kiesrecht kunnen ontnemen. Nee, ook die weg is afgesloten omdat de plegers van de coup amnestie hebben gekregen voor daden die ze hebben gepleegd tegen de grondwet.

  Conclusie. Hoe je het draait of keert het is een fait accompli dat DDB rechtmatig gekozen is tot President van de Republiek Suriname.
  Elke discussie daaromtrent is tijdverspilling. En daar gaat deze topic over.
  Bouterse is al meer dan een jaar gekozen President en erkend door de wereld en het kan niet worden teruggedraaid


  Maak melding

 26. Mensen, mensen. Onthoud dit: een verdachte is nog geen veroordeelde. DDB is geen moordernaar, omdat de zaak nog bij de Krijgsraad ter behandeling is. Pas als deze raad een uitspraak doet, dan is DDB al dan niet schuldig. Men moet niet zo serieus nemen met de gmap. Het is een papieren miereneter, die veel geschreeuw maar weinig wol heeft. Weet men wie moordenaars zijn? Het staat als een paal boven water. Dat zijn de mensen die de Javanen in Rawagede vermoordden. De nabestaanden krijgen slechts een bedrag van 20,000 euro per weduwe. Belachelijk is dat. En dat na jarenlange juridische strijd. Toch Henk….
  Benito


  Maak melding

 27. De regering van Nederland heeft schuld erkent en verontschuldigingen aangeboden.

  Jou president heeft net een veroordeelde moordenaar gratie verleend ( zijn ex-schoonzoon)

  Dat is jou president. Shame on him!!


  Maak melding

 28. @Henk Molenaar

  Bij het gebeurde tussen de Hutu’s en de Tutsi’s in Rwanda vergeet je de smerige rol van Frankrijk te vermelden. Maar ik neem een koloniaal als jij niets kwalijk. Geschiedenis is niet je sterkste punt: wel het verdoezelen van feiten. De Fransen waren voor 80% verantwoordelijk voor het drama in Rwanda.


  Maak melding

 29. Het lijkt me heerlijk om je zelf een instelling aan te meten als Anna_Z. Alles: het slechte weer, corruptie, massale moordpartij in Rwanda een lekke band. Alles is uiteindelijk de schuld van de blanken.

  Dan kruipt Anna_Z weer lekker in haar hangmat en wacht op de volgende cocosnoot die op haar hoofd valt. En dat is natuurlijk ook weer de schuld van de blanken.


  Maak melding

 30. Pongosaqoui,
  Jij bent een domme ezel ik durf dat te stellen.
  Ik heb hier voor mij een kopie van de grondwet die op 30 october 1987 zijn intrede deed dus kom mij geen idioterie vertellen.en sterker nog die grondwet van toen heeft Bouterse geschonden met zijn militaire staatsgreep op 25 feb 1980, en op 25 december 1990 heeft Bouterse weer de grondwet geschonden met zijn Telefooncoup.


  Maak melding

 31. Beste Henk,
  Laat doe Loeder maar uit haar nek kletsen.
  De hele wereld is slecht in har ogen behalve die massamoordenaar die zijn pleegzoon vandaag gratie heeft verleend, iemand die voor roofmoord en het gooien van handgranaat naar dat huis van de Nederlandse ambassade was veroordeeld.


  Maak melding

 32. ANNA_Z sta mij toe je vast een goed en gezond 2012 toe te wensen. Pas op met vuurwerk. En ik hoop dat Bonk-a-dottiestan volgend jaar betere tijden op economisch politiek en moreel gebied zal kennen, want geloof het of niet ik draag suriname een warm hart toe, al geloof ik dat het pas wat zal worden als de surineds de boel daar overnemen.Ik zal er niet bij zijn maar ben bereid op afstand een bijdrage te leveren met mijn creativiteit.Ondanks de vele onzin die je uitkraamt geloof ik in je, want die onzin komt niet door de slechtheid van je hart, maar uit de domheid van je verstand, een handje geholpen door de blinde en grenzeloze haat jegens ned. en de surineds,en de doctrine door je leiders wat maakt dat je van de werkelijkheid bent losgeraakt.Soso lobi en blijf vooral in je dromen geloven. zucht zucht zucht.!


  Maak melding

 33. De rechter heeft de Nederlandse Staat gedwongen schuld te erkennen. Vrijwillig was het niet. Want de moorden op Java waren al lang “verjaard”, volgens de Staat. Maar dit was slechts het topje van de ijsberg…
  Benito


  Maak melding

 34. Paraman is elke keer weer wanhopig op zoek naar nieuwsberichtjes over Nederlanders die ergen ter wereld in de fout gaat. als zijn geliefde president wordt aanpakt op zit forum. Zo zielig


  Maak melding

 35. @Wikileaks,

  Ik wil het een beetje op niveau houden.

  Ik ga dus niet discussie met mensen wiens IQ meer richting 50 dan de 100 neigt. Jou manier van denken zou niet misstaan in het tijdperk van de Neanderthaler. Vriend en vijand zijn het er over eens dat jij een probleem hebt. Ga daar eerst aan werken. Want in die paar zinnen van jou staan zoveel fouten dat ik een hele tijd nodig zou hebben om jou uit te leggen wat juridisch fout is. Daar begin ik niet aan want dat is parels voor de zwijnen werpen. Een krokodil ga je tenslotte ook niet leren hoe hij een in een boom moet klimmen.

  Mijn posting is bestemd voor Henk Molenaar.


  Maak melding

 36. @zucht

  Ik heb niets tegen SuriNeds. Waar ik niet op val is de koloniaal geconditioneerde denkwijze van sommige mensen. Waar ze wonen of zijn geboren vind ik eigenlijk irrelevant.

  Ik zie mensen van wie ik de mening niet deel nooit als vijand. Daarom scheld ik ook niet. Ik vind argumenteren heerlijk en ik hoor graag tegenargumenten. Zolang ze inhoudelijk zijn vind ik ook alles prima.

  Verder geloof ik in de kracht van humor en durf de betrekkelijkheid van de dingen onder ogen te zien.

  Ik voel nooit de behoefte om anderen idioot of dom te noemen. Nogmaals, ik geloof in de kracht van argumentatie en tegenargumentatie en ik loop daar nooit voor weg.

  Je hebt het recht mijn reacties onzin te vinden en ondanks dat geloof ik zeker dat je een goed mens bent.

  Wat je me toewenst is wederzijds. Veel kracht en lobi in 2012.

  @Henk Molenaar

  Jouw reacties laten steeds hetzelfde patroon zien. Je maakt een statement maar bezit niet de tools dat statement met argumenten te ondersteunen. Je blijft je gedragen als een verwarde koloniaal en gebruikt dezelfde technieken als de PVV-tokkies in Calimerostan: schreeuwen, vervolgens heel hard wegrennen en huilend roepen: mama ik word gepest!!!!

  @wikkiLeaks

  Jij ben de man die nooit verder komt dan wat Jip en Janneke geblaat, en ik zit met smart te wachten op de dag dat je wat zinnigs produceert.
  Iedereen die jou mening niet deelt vind je dom of erger.
  Bij analyse van jou reacties kan ik echter geen enkele vorm van intelligentie bespeuren. Dom zal ik je echter nooit noemen.
  Een reactie van jou ontleden doet mij elke keer weer grijpen naar de woordenboeken bargoens en straattaal. Jij zingt steeds dezelfde mantra waar de haat en frustratie van afdruipen.
  Maar, beste lekkende viking, haat is slecht voor je gezondheid. We blijven evengoed van je houden.


  Maak melding

 37. Wie zou a.u.b. willen helpen het karakter van de GMAP te ontleden? Is het misschien niet: Groep Met Anti Patriotten of Groep Met Alle Papegaaien. Alhoewel ik altijd geweigerd heb om aan te nemen dat de mens een papegaai is. Dus de mens moet in principe een goede gedachte bezitten.


  Maak melding

 38. Analyseren van de GMAP. Een goede ruggensteun voor de GMAP bij de Caricom om daar duidelijk en helder over te komen en te zeggen waar ze als GMAP voor staan: Give Me Any Potatoes in het Nederlands vertaald – Geef Me Aardappelen Potverdorie!


  Maak melding

 39. Kan iemand met gezond verstand mij in normale taal uitleggen wat het verband of referentiekader is met een organisatie die terecht tegen een moordenaar als president is en de slavernij en NSBers ???
  Ik ben benieuwd wie dit aandurft.
  wikkiLeaks

  Zie jij dat al voor je? Een Wikileaks met gezond verstand? Ikke niet!


  Maak melding

 40. En als basis van het Rwanda conflict moeten we natuurlijk niet de Belgische kolonisatie vergeten die een kleine minderheid (Tutsis) bevoordeelde ten opzichte van de meerderheid (Hutus)die streed voor bevrijding van hun land.


  Maak melding

 41. ANNA_Z Ik wil niet vervelend doen maar denk toch dat je iets tegen ned. en de Surineds hebt en dat je nog in een ontkenende fase verkeert. zaak is nu dat je diep bij jezelf te rade gaat om na te gaan als het iets uit je jeugd is of dat het te maken heeft met het slavernijverleden. neem dat mee als overdenking en we praten volgend jaar hierover verder. Soso lobi en nogmaals goed begin.


  Maak melding

 42. Nogmaals Bouterse heeft op 25 feb 1980 de grondwet geschonden.
  En op 25 december heeft hij dat weer herhaald met de bekende kerstcoup, ook bekend als de telefooncoup. Toen is de democratisch gekozen president Shankar per telefone afgezet.
  Figuren die de een kindermoordenaar, massamoordenaar en drugs veroordeelde crimineel aanbidden hebben in mijn ogen geen enkele niveau laat dat duidelijk zijn. Ik ben benieuwd hoe deze figuren hun eigen kinderen normen en waarden bij brengen.


  Maak melding

 43. Jij gaat honderden jaren terug om onethisch gedrag van jou meester en zijn criminele bende goed te praten.
  Ik probeer met mijn jip en janneke taal ethisch gedrag, normen en waarden te stimuleren in mijn geliefde land Suriname.Jullie zijn een stelletje inconsequente ratten, Frankrijk is nu niet goed, maar jou meester geeft 4 miljoen euro uit om een nutteloze ambassade daar neer te zetten. Eerst is Nederland niet goed om hun slaven verleden, nu is het Frankrijk. Als gaat om die massamoordenaar die nu president is in Suriname dan heb je meer informatie nodig om te reageren op zijn wanbeleid zie je zelf niet hoe achterlijk jullie zijn. Jou Meester heeft met de verlenen van gratie aan zijn pleegzoon Suriname weer positief in het nieuws gezet. lees de reactie op internet die liegen er niet om.


  Maak melding

 44. @wikkiLeaks

  Beste wikkiLeaks,
  Je hoeft je kritiek op welk land dan ook niet zo persoonlijk aan te trekken. Kritiek op Suriname, Calimerostan, Frankrijk of whatever is helemaal niet erg. Ethisch gedrag en normen en waarden stimuleren kun je het beste in het land waar je woont. Laat Surinamers in Suriname zelf bepalen wat hun normen en waarden zijn. Steeds met het vingertje wijzen is helemaal niet nodig. Ik lever kritiek op Calimerostan en waar het nodig is ook op Suriname en whatever ander land. Dat mag en het is de bedoeling dat wij daarover kunnen discusseren. Mijn mening is niet absoluut en ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Zie mijn mening als een mening en niet als een feit.

  Suriname mag wat mij betreft zaken doen met iedereen en met welk land dan ook. Andere landen doen hetzelfde en dat lijkt me verstandig. Ik vind het pas erg als landen zich hypocriet gaan gedragen en met het vingertje naar anderen wijzen.

  Gebeurtenissen in de wereld staan niet los van elkaar en het verleden is de wortel van het heden. Als een natuurwet.

  PS:
  Hebben ethiek en normen en waarden een relatie met schelden op een forum?


  Maak melding

 45. Jij gaat honderden jaren terug om onethisch gedrag van jou meester en zijn criminele bende goed te praten.

  Wikileaks is en blijft een blinde merrie.

  Die lugubere daten van eeuwen geleden zijn wel bepalend geweest voor wat jou meesters vandaag zijn. Jij profiteert er ook immers van als notoire steuntrekker.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.