De gebeden voor een beter Suriname

41

PARAMARIBO, 25 dec – Er is nogal wat afgebeden dit weekend. De diverse christelijke denominaties lieten zich geen van alle onbetuigd. Alsof de ene de andere wilde overtreffen in het afsmeken van de almachtige goedertierenheid over Suriname. In dit opzicht verschilden de kerstmissen niet van die van een jaar terug, en van het jaar daarvoor en …

De ene voorganger kon het in iets spannender bewoordingen. Hing het alleen maar van al die gloedvolle preken af. Wat zou Suriname er voorbeeldig van worden. Geen of weinig drugstoestanden, geen of weinig corruptie, geen gemoord en keurig gedrag in het verkeer. Helaas, zo gauw je weer de relatieve geborgenheid van het gebedshuis achter je laat, is er weer die werkelijkheid. En sta je er weer met je beide benen midden in.

Alsof je ontwaakt uit een roes. Een roes van een betere wereld, een beter land, betere mensen. Bij de ene voorganger kan het wat minder gaan dan bij de ander. Maar wellicht ontbreekt in je roes dat ene belangrijke, die aandacht voor je betere zelf. Hoe inspirerend ook, het zal niet beter worden als je niet aan je eigen persoontje werkt. Ook dit jaar weer zijn er nog te veel die niet kunnen wachten op het einde van de mis. Om achter hun stuur te springen en nog net geen brokken te maken.

Bekijk ook:


41 REACTIES

 1. Aan bidden heb ik persoonlijk geen enkele boodschap. Ik ben niet gelovig en het kerstfeest zegt mij eigenlijk niets. De kerstgedachte echter heeft toch iets aantrekkelijks. Dus aan alle posters: gelukkig kerstfeest. Dat geldt dus ook voor alle posters met wie ik het nooit eens ben. Dus Wikileaks, Henk Molenaar, etc etc ……… Ook gelukkig kerstfeest!


  Maak melding

 2. Vanaf ik me van mezelf bewust ben weet ik dat Surinamers bidden om gunsten van God af te smeken, zodat we een welvarend land krijgen. Voor alle zekerheid schieten ze op ‘owru jari’ bovendien voor miljoenen dollars aan vuurwerk af om het kwade te verdrijven.

  Dit schijnt allemaal niet veel op te leveren gezien het feit dat we nu met de huidige regering opgescheept zitten, een regering die totaal niet weet hoe te zorgen voor meer welvaart en welzijn in het land.

  Daarom stel ik voor dat alle Surinamers als proef één jaar lang niet bidden en eerlijk gaan werken om het land vooruit te helpen. Als het na dat jaar toch niet beter gaat met Suriname kunnen we het de komende duizend jaar weer proberen met bidden (en vuurwerk afsteken).


  Maak melding

 3. anna_z,
  Ik ben wel gelovig, maar niet echt ingewijde in de materie. Het is een kwestie van overlevering. Nochtans is het voor vandaag “zalig- en voor morgen vrolijk kerst”.

  Ik veronachtzaam overigens geen enkele gezindte.


  Maak melding

 4. Niet alleen bidden, maar bekering van duistere werken tegen je naaste, roven,stelen,liegen,bedriegen,moorden,lasteren,indoctrineren,manupilatie, naast overspel,dronkenschap,vetes etc. Dat soort zaken moeten wij achterwege laten. Een Christen ben je in je hart en niet voor de buitenwereld. Daar begint het . Haat het kwade en streef het goede na en jaag de vrede na. Suriname is aan het verworden een land vol van verderf. De verdoeminis staat allen te wachten wie de werken der duisternis liefhebben en rechtvaardigen onderdrukken. Elke dag moet het kerstfeest zijn, zonder woorden en loze beloften, maar door goede daden. Naastenliefde, respect voor ieders mening, vrijheid van gedachte en gang. Helaas ziet de toekomst van dit land met leiders die mensenbloed hebben aan hun handen zeer ernstig en somber uit. Maar dat is de keuze van de aanhangers, die de komende ellende zevenmaal erger zullen ervaren dan degenen die de werken der duisternis van deze leiders haten.


  Maak melding

 5. ANNA_Z Dank je en meer van hetzelfde. Ik hoop dat je de kerstboodschap dan ook aandachtig doorneemt, en het licht ziet en het uiteindelijk eens wordt met Wikkileaks, Henkie Molenaar etc etc., want je eigen tekortkomingen onder ogen zien maakt een mens nederig.Ik hoop dat ik bij je volgende posting geen illusie armer ben,maar ik prijs de dag nooit voordat het avond is.Soso lobi and more power to U.!


  Maak melding

 6. Met kerstdagen bidden en de resterende 363 dagen handje ophouden, feesten en verder niks doen. Oh wat zal het land vooruit komen. Ding mang tja neng drapeh. Wachten nog steeds op manna, kwakkels en euro’s die uit de lucht komen vallen.


  Maak melding

 7. @wikkiLeaks
  Ook redimusu’s en mensen die alles haten wat Surinaams is wens ik een gelukkig kerstfeest. Dus bij deze! Kijk wel uit bij het kauwen van je gebraden kalkoen. Er kunnen venijnige botjes inzitten.

  @zucht
  Hartelijk dank en insgelijk. Helaas kan ik je niet garanderen dat ik ooit hetzelfde licht wil zien als de door jouw genoemde lieden. In het duister kun je natuurlijk altijd een vuurvliegje zien maar ik prefereer het licht van de zon.

  Soso lobi!


  Maak melding

 8. Helpt niet!

  Wie denkt dat bidden helpt, komt er nog steeds bedrogen uit. Ik heb zo veel gebeden en na elk gebed kwam weer een andere ellende op me af. Ik stop er mee en hopelijk de voorgangers in Suriname ook.
  Want bidden met massamoordenaars aan de macht is tegen de wil van God. Dus ze bidden zich het lazarus maar het zal niet helpen.

  Je moet het zelf doen! God of kindeke Jezus gaat het niet voor je doen. Willen we een beter Suriname dan zullen we onze handen uit de mouwen moeten steken, eerlijk zijn tegenover elkaar en goede leiders kiezen.

  Toch wens ik iedereen prettige feestdagen en een swiet njung jarie!

  Nog een idee! ga naar de bonumang want daar hoef je niet te bidden voor een beter jezelf.


  Maak melding

 9. God is terug in Suriname en dat is te merken ook. Tijdens het bewind van Venetiaan was god tijdelijk uit Su vertrokken (want hij was er toen helemaal klaar mee ! ),maar nu is hij terug en heeft hij z’n messias
  (Bouterse) de opdracht gegeven om het land (evenzo als Kana’an, waar het allemaal begon) om te turnen in een land van melk en honing voor alle Surinamers.

  Dus mensen, blijven jullie Bouterse steunen en dan komt het allemaal wel goed !!


  Maak melding

 10. De mentaliteit die maakt dat mensen bidden en hun lot in handen leggen van een god heeft gemaakt dat Suriname in de beroerde situatie is waarin ze verkeerd. Als ik maar ga slijmen met god zal hij wel doen wat ik van hem verlang. Dezelfde mentaliteit of gedachte heeft gemaakt dat men op Bouterse (of soortgelijke figuren) gestemd heeft, als hij gekozen wordt zal hij wel als bij toverslag maken dat al mijn wensen in vervulling gaan, m.a.w. hij gaat me regelen. Daar komt in de praktijk natuurlijk niet veel van terecht. Daarom voorspel ik nu reeds dat bij de volgende verkiezingen Bouterse en de hele megacombinatie weggestemd zullen worden net als met Bosje gebeurd is. Jammer genoeg zal men niet stemmen op integere Surinamers, die beloven geen gouden bergen op korte termijn en gaan niemand persoonlijk regelen, die willen dat je zelf heel hard gaat werken om je situatie te verbeteren. Het enige waar de regering voor kan zorgen is dat de condities om dat te doen zo gunstig mogelijk zijn, b.v. door de infrastructuur op te knappen, de gezondheidszorg op peil houden, investeren in goed onderwijs enz.


  Maak melding

 11. Milton fleur,

  Je godlasterijke reactie geeft duidelijk aan dat jullie je hoop hebben gevestigd op een sterfelijk mense met bloed aan zijn handen. Wie op mensen vertrouwen zijn vervloekt, wie op God vertrouwen en Zijn Koning en Zijn geboden op na houden, gij zult geen beeldende afgoden noch een sterfelijke creatuur dienen, noch uw naaste , gemaakt naar God’s evenbeeld kwaad doen. Daarom zijn degenen die hun harten en hun geloof hebben gegeven aan onberechte moordenaars vervloekt. God heeft ze hun afgod gegeven die ze zelfs uit vrije wil hebben gekozen en zullen moeten dienen. Dwars door de ellende heen die ze zevenmaal erger zullen ervaren dan al degegen die deze leiders niet verdienen.


  Maak melding

 12. Van uit mijn overtuiging en mij principe heb ik geen enkele sympathie voor moordenaars, onderdrukkers en veroordeelde drugs handelaren.
  Veel succes met jullie ondersteuning van moordenaars en criminelen die hun zakken vullen.


  Maak melding

 13. Gado na wang boeng gado, voor allen die in hem en in Bouterse geloven. Wij zijn allen stervelingen op deze aardkloot, ook dhr Bouterse, maar we moeten bereid zijn om naar z´n boodschap te luisteren.

  Bouterse heeft evenals Mozes de opdracht gekregen om, in dit geval, de Surinamers een betere toekomst te bieden.
  Het komt nu zeker wel goed met Suriname !!


  Maak melding

 14. Paraman, waar heb ik de naam van het Front laten vallen? In mijn ogen zijn ze allemaal één pot nat.

  Uitgaande van wat er in het verleden gebeurd is zal het me niet verwonderen als men weer massaal op het Front stemt. Het lijkt wel een jojo in Suriname: men haalt vol enthousiasme Bouterse en zijn bende binnen, men wordt teleurgesteld, men kiest dan voor de minder misdadige bende van het Front, men raakt teleurgesteld, men kiest net als een stelletje ezels weer voor de NDP misdadigers en zo lijkt het zich steeds eindeloos te herhalen.

  In mijn ogen zou men mensen met de mentaliteit van C. Breeveld (nu heb ik een naam genoemd) een kans moeten geven, maar omdat de meeste Surinamers ook een corrupte inborst hebben kiezen ze eerder voor iemand waarvan men denkt dat die hen zal regelen. Omdat het ernaar uitziet dat Breeveld niet zo’n regelaar is, is de kans dat hij ooit president van Suriname wordt praktisch nul.

  M. Fleur, als het werkelijk waar is dat ‘Gado na wan bun Gado’, hoe kun je hem dan in één adem noemen met Bouta, wat is er zo ‘bun’ aan Bouta, wil je me dat duidelijk maken?
  De zoon van jouw ‘bun Gado’ dokte in tegenstelling tot Bouta niet voor zijn aardse rechters en zoals je weet heeft Mozes het beloofde land nooit zelf mogen betreden. Dat beloofde land (Israel) is ook niet wat men er van verwacht had,als Suriname moet worden als Israel dan hoeft dat van mij niet. Als ik jou was, zou Ik me niet te sterk vastklampen aan die vent waarin je de huidige Mozes herkent .


  Maak melding

 15. Milton Fleur #20
  De god waar ik in geloofd geeft niemand opdracht om kleine kinderen en zwangeren vrouwen af te slachten.Milton Ga de tien geboden heel goed lezen mi boi.
  1)Vereer naast mij geen ander goden
  3)gij zult de naam van god niet misbruiken.
  6}gij zult niet doden.


  Maak melding

 16. Beste Milton Fleur:.

  “God is terug in Suriname en dat is te merken ook”

  Bouterse is president omdat zijn corrupte aartsvijanden Somo en Brunswijk voor 30 zeilverlingen Suriname hebben verkocht aan de duivel.


  Maak melding

 17. Milton Fleur

  Bij deze is overduidelijk gebleken dat de ndp gewwon een sekte is met als leiders deedeebee en zijn valse profeten dat jullie hebben bekend gemaakt. Wee jullie oliedomme stommelingen.


  Maak melding

 18. december 25th, 2011 at 23:16
  Milton Fleur,

  Spreek vrij moedig over God maar misbruik nóóit Zijn naam …….!

  Goed uit einde en een gezond 2012 !

  Groet,ram ram, goeda hafies(veel wijsheid)


  Maak melding

 19. @ Determinist, let wel beste vrind ! de echte Farizeeers en huichelaars zitten in de oppositiebanken. Het zijn jou maatjes die het Suri volk tientallen jaren hebben belazerd, besodemieterd en dom hebben gehouden waardoor deze mensen verstokt raakten in hun denken en dus niet kritisch konden zijn.

  @ Henk Molenaar, door wiens toedoen hebben Somo en Brunswijk zoveel macht en aanzien gekregen ? Hoor je Somo nu nog roepen dat z’n karavaan door trekt (ook al blaffen de honden) bestaat er uberhaupt nog een karavaan ? Brunswijk riep tijdens de vorige regering ook dat hij de ‘moro bigi gangster’ van Suriname was. En nu … ? Is hij dat nog steeds want ik hoor hem niet meer zo vaak deze idioterie uitkramen ?

  @ wikkiLeaks, ik weet niet hoe goed jij je hebt ingelezen mbt het Moiwana verhaal, maar weet je dat jou Robin Hood van toen(R Brunswijk – Jungle commando gesteund door Nederland en het Zeister Zendingsgenoodschap), de mensen in dit dorp hebben gebruikt en misbruikt als schild tegen het Nationaal Leger.

  Jawohl mein freund, zelf de kerk heeft hand en spandiensten, geld, wapens, etc etc aan jou Jungle commando verleend om Surinamers in dienst van het land (leger) te doden !!!

  En wat zeg je zelf dat één van de 10 geboden zou zijn; gij zult niet doden ! Maar dat zou het Zeister zendingsgenoodschap toch ook als eerste moeten weten ??

  Weet wat je zegt mi boi, want er is zoveel toko toko, blubber en troep die als een backfire keihard terugkomt op die onzin die jullie allemaal roepen !


  Maak melding

 20. Mensen wordt eens wakker we bidden van af de slaverij tot de dag van heden anno 2011
  en het blijft slechtgaan in Suriname.
  Kerk gedoe is alleen maar om jullie te verdelen in cultuur. De bijbel is gewoon geschiedeins van de joden. Denk aan de tijd als je geen christen werd dat je sadistisch werd afgeslacht.

  ps. Weesvoorzichtig met vuurwerk.
  en blijf lezen.


  Maak melding

 21. Deel-4

  Het schrappen van alles wat met religies te maken heeft uit de grondwet, vind ik een berengoed idee. Het is een beperking van de vrijheid van meningsuiting.

  Religies claimen de enige en authentieke waarheid te bezitten. Het probleem daarbij is dat er vele duizenden religies zijn die die claim hebben.
  Als er 1 gelijk *zou* hebben, dan hebben al die andere duizenden automatisch ongelijk. Als 1-miljoen mensen een stommiteit begaan dan is het nog steeds een stommiteit.

  Tenminste rond de 4000 verschillende stromingen en strominkjes zijn al geregistreerd op basis van de bijbel, omdat de oprichters van een stroming het niet eens waren met de leerstellingen/interpretatie van een reeds bestaande groep.
  Religie is mensenwerk? “Goddelijk geïnspireerd!” Tja, weet God dan niet wat hij wil, dat er zoveel stromingen zijn? Of probeert de gelovige mens zijn eigen gelijk te halen door te schreeuwen?

  Hoe fanatieker iemand zijn/haar geloof/religie aanhangt, des te heviger verwrongen wordt het geëtaleerde gedachtegoed. Als een stelling (meestal leugen) maar vaak genoeg herhaald wordt, dan wordt het vanzelf een keer als enige en authentieke waarheid gezien door individuen en groeperingen.

  Voor het individu binnen een religie geldt vaak nog dat er een spanningsveld is tussen het eigen gedachtegoed en de ‘leer’ van de religie en het erfgoed van de zonde en zondigheid van het individu. Toch wordt er volhardt in het zo goed mogelijk volgen van het gedachtegoed.
  “Religie is een vorm van geestelijk masochisme” en is dan dekkend voor de vrijwillig gekozen geestelijke geseling die geloof/religie heet.

  Geloven is een vorm van gelegaliseerde krankzinnigheid?

  Het begint allemaal pas een pijnlijk verhaal te worden door het ‘wij’ en het ‘zij’. Personen die NIET tot de club behoren, worden eigenlijk als minderwaardige mensen beschouwd. In ieder geval genieten ze absoluut niet dezelfde privileges als een clublid. Dat er misdaden gepleegd worden uit naam van het religieus gedachtegoed van het ene clubje jegens het andere clubje of clubjes, is op zijn minst van twijfelachtig allooi te noemen. De geschiedenis is bezaaid met voorbeelden waarbij het gegeven Übermenschgedrag tot geweld leidt – verbaal of fysiek.

  Geloof/religie is eigenlijk gewoon slecht voor de volksgezondheid.
  Het hele probleem is dat gelovigen gewoon extreem lange tenen hebben, waar je op het moment dat je kritisch of lichtelijk spottend bent jegens hun geloof meteen al op trapt. Je hoeft maar iets te zeggen over hun god of het geloof, en zij zijn al beledigt.

  Misschien moeten gelovigen eens wat minder snel aangebrand zijn, daar zou toch eigenlijk alles mee opgelost worden? Gewoon wat minder snel lopen janken!

  Ik zie overigens ook geen verschil tussen een atheïst die tegen een christen zegt dat God niet bestaat en dat dat concept dom is en een christen die een atheïst probeert te overtuigen van zijn geloof in God. Het probleem is echter, dat de gelovigen hier wèl een groot verschil in zien en wel omdat zij ‘gewoon gelijk hebben’. Zij hebben de waarheid in pacht en anderen kunnen met geen mogelijkheid gelijk hebben!

  Een ander punt waarom de gelovigen laag scoren op mijn respectmeter is dat er niet fatsoenlijk over gediscussieerd kan worden. Als er in een discussie geen echte argumenten kunnen worden aangevoerd dan krijg je daar van mij inderdaad geen respect voor. Vaak heb ik tegenstellingen in de bijbel aangewezen of vragen gesteld die (voor mij althans) aangeven dat het allemaal niet helemaal klopt, maar NOOIT heb ik er fatsoenlijk antwoord op gekregen. Altijd wordt er omheen gedraaid en rare, vage en zweverige dingen gezegd zoals ‘Ja, maar kijk eens om je heen. Dat is toch bewijs genoeg.’ Nee, dat is zeker geen bewijs dat jouw God uit alle mogelijkheden en andere goden de ware is, kom met iets fatsoenlijks! En zo niet, dan hoef je ook niet op extra respect te rekenen. En met een doorsnee atheïst kun je namelijk wel mee discussiëren of de draak mee steken.

  Nogmaals, als mensen God niet lasteren OMDAT HET NIET VAN DE WET MAG heeft dat helemaal NIKS met respect te maken. Dus ook het afschaffen van deze wet niet.
  Hetgeen ik mij druk over maak is dat het aanmatigende Übermenschgedrag van de gemiddelde gelovige in vele toonaarden doorsijpelt naar het dagelijks leven.
  JPB z’n gevleugelde uitspraak dat “zonder geloven kun je niet functioneren” is zo’n voorbeeld wat alleen uit de strot van een gerelicapte kan komen.
  Het “ik ben beter dan zij” is één van de pilaren van een religie/geloof.

  Het is wat lastig te bepalen… maar als de ‘grote religies’ niet bestaan hadden zo’n 1600-1700 jaar of langer terug… had het zich zeer waarschijnlijk anders gevormd.
  Religies komen in eerste instantie voort uit een cultuur, waarna ze in een verweven vorm middels machtsoverheersing verder gaan. Vandaar ook dat het diep ingeworteld zit.

  Het dilemma wat ik vandaag de dag zie is dat de aloude claim op de enige en authentieke waarheid van religies meer kwaad dan goed doen. In wezen polariseert het. (wij en hun).
  Naarmate een religieuze stroming strikter/fanatieker wordt, wordt deze polarisatie ook sterker en ontstaan er staaltjes van egoïsme. Ga je neus eens in een geschiedenisboek of een encyclopedie stoppen en je zal zelf constateren, dat er geen exclusieve Christelijke waarden bestaan.
  De moraal van het Christendom is bij elkaar gesprokkeld en gebaseerd op onder andere de ethiek van de grote Griekse filosofen. Natuurlijk, toen de katholieke kerk de bijbel af had (canon) werden alle filosofische en mythische bronnen verboden en vernietigd, scholen afgeschaft, wetenschap afgeschaft, filosofie verboden. De maatschappij in het Romeinse Rijk stortte letterlijk in elkaar door toedoen van het Christendom (sinds het staatsgodsdienst werd).

  Pas 1000 jaar later kwam de goede moraal weer terug dankzij de hervonden filosofische geschriften in het Arabisch. Hervonden door toedoen van de gruwelijke Christelijke kruistochten nota bene. En zo ontstond uiteindelijk geleidelijk aan de Verlichting, het humanisme, de wetenschap en het leven zoals we dat nu kennen.

  Maar om te beweren dat we onze democratie en moraal aan het Christendom hebben te danken is te schofterig voor woorden. Je gaat toch ook niet zeggen dat de joden Israël aan het Nazisme hebben te danken? Europeanen hebben zich letterlijk vrijgevochten van de onderdrukking door het Christendom en het is nu ook hoog tijd voor de Surinaamse mensheid om dat ook te gaan doen. Dat na de Verlichting de bijbel door sommigen nog steeds serieus word genomen (maar de roomse kerk niet meer) is jammer maar helaas. Het Christendom zoals we dat nu kennen is een overblijfsel, een bijproduct.

  django


  Maak melding

 22. Deel-5

  Democratie en ‘humanistische’ waarden waren er al, voordat het Christendom naar de macht greep, wat al honderden jaren gemeengoed is in het oude Griekenland en het Romeinse Rijk. Verharding heb ik juist gezien bij religies.
  Religie komt voort uit angst en overlevingsdrang en is een orgaan geweest dat middels fysiek- en geestelijk geweld zorgde voor handhaving van de orde en gemeenschappelijke doelen, normen en waarden. Nu dat we extreem multi-culti zijn kunnen we verwachten dat gezien het feit alle neuzen in tegengestelde richtingen staan… conflict uiteindelijk onvermijdelijk is . Een les die we kennelijk niet getrokken hebben uit 1939 – 1945, in principe zie je nu weer dezelfde tendens (op een ander niveau).

  Wanneer waren we als volk beschaafder, in 1950 tot 1980 of 1980 tot 2008? Waarom?
  Precies om die reden acht ik religie gevaarlijk voor de humaniteit en ik noem het fascisme.
  Niet vanwege de term Übermensch echter wel vanuit de gedachte dat iedereen die zich niet achter hen schaart minderwaardig is. ” Blind volgen, anders gestraft worden”.

  Bekijk er de historie maar op na met de problematiek rond de katholieken met het erkennen van andere godsdiensten. Roddel, achterklap, katjes in het donker knijpen en ga zo maar door. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle manipulaties uit naam van een geloof/religie in die dagen (en ervoor). Beide zaken zijn de belangrijkste kenmerken van fascisme. Overigens is het hebben van een godsbesef iets heel anders dan een religie/geloof in de definitie zoals de meesten die kennen. Discussies voeren over dit onderwerp met gelovigen komt neer op “parels voor de zwijnen werpen”.
  Daarvoor heb ik nog een leuk gezegde: “Je kunt een varken proberen te leren zingen, maar je irriteert het varken en verspilt je tijd”.

  Overigens heb ik nogal wat met geloven/gelovigen te doen gehad. Daarbij heb ik mij steeds weer verbaasd over de afmetingen van de blinde vlek die zij ten toon spreiden.
  En daarbij gaat het onveranderd om hun religie.

  Om over na te denken….:
  Heeft een wat fanatiekere religieuze mens eigenlijk wel een eigen mening? Of is het een doorgeefluik verworden van de mening van anderen?
  Is het je wel eens opgevallen dat mensen die in een God geloven invloed hebben op politiek en besluitvorming, en daarmee ook de levens van anderen beïnvloeden?

  Anno Domini betekent “het jaar onzes Heeren”. Het gebruik van termen met een religieuze contonatie staat een ieder vrij overigens, beetje kinderachtig gedrag om dat op te eisen als exclusief voor echte Christenen. Er zijn nogal wat woorden die door zogenaamde volgelingen van Jezus Christus gebruikt worden maar nergens in de bijbel voorkomen, maar wat niet in hun bijbel staat word er gewoon bijverzonnen. Dit gebeurd zo al eeuwenlang. Kortom; niet alles is voor de mens zichtbaar. En aangezien gelovigen wereldwijd toch al bezig zijn met het vernietigen van elkaars leven namens hun dierbare God en ideaal, wil ik ze graag met het oog op hun verscheiden bij deze mijn eerste en laatste verzoek doen toekomen en dat is; “wil de laatste het licht uitdoen alstublieft”? Dit om energieverspilling tegen te gaan opdat zij die dan nog op deze aarde achterblijven volop van het leven kunnen blijven genieten totdat de Natuur zelf zijn tol opeist, want “de Natuur is de schepper des levens, ere wie ere toekomt”.

  django


  Maak melding

 23. Milton Fleur #20
  De god waar ik in geloofd geeft niemand opdracht om kleine kinderen en zwangeren vrouwen af te slachten.Milton Ga de tien geboden heel goed lezen mi boi.
  1)Vereer naast mij geen ander goden
  3)gij zult de naam van god niet misbruiken.
  6}gij zult niet doden.
  wikkiLeaks

  Ik leef met je mee Wikileaks!

  In jou hypocretie ga jij voorbij aan het handelen van jou bazen in Rawagede waaar op 09 december 1947 431 jongemannen werden neergeknald.

  Dat zou immers een foetoebooi niet sieren.


  Maak melding

 24. Bij deze is overduidelijk gebleken dat de ndp gewwon een sekte is met als leiders deedeebee en zijn valse profeten dat jullie hebben bekend gemaakt. Wee jullie oliedomme stommelingen.
  determinist

  Jammergoenoeg voor de loosers dat die NDP’ers de Nederlandse taal meer dan redelijk machtig zijn. Wij zullen alle leugens pareren!


  Maak melding

 25. Daar gaan we weer met die NDP vervuiling hier op dit forum.Ze weten zelf niet meer wat ze moeten gebruiken of misbruiken om hun waan-ideeen te verdedigen.
  Paramanpinto #30 zie jij zelf niet hoe dom en kortzichtig jij bent? ik heb nog nooit op dit forum gelezen dat wie dan ook de massaslachting in Rewagede goed vindt of verdedigd.Begin eerst de massaslachting in jou eigen land te veroordelen, YU DON BEEST.


  Maak melding

 26. Django (28),

  Dank voor deze bijdrage. Staat als een paal boven water en is duidelijk te lezen. Religie is de oorzaak van vele oorlogen en onderdrukkingen.

  Als de verhalen van Harry Potter en James Bond in de tijd van de Bijbel geschreven waren dan had de Bijbel niet bestaan. Want het is heel gemakkelijk om in de kunsten van Harry en James te geloven in de tijd waarin wij leven. Dus zou men in de Bijbelse schrijftijd Ian Flemming op handen dragen en zalig verklaren.

  Bedankt, in ieder geval.


  Maak melding

 27. Paramanpinto blijf jij lekker bidden voor de moordenaars van jou eigen bevolking waaronder ongeboren kinderen en kleine kinderen.
  Paramanpinto propageert straffeloosheid.


  Maak melding

 28. @wikkiLeaks, waneer jij geen respons of reactie weet op een posting, noem jij dit NDP vervuiling.
  Ik vraag mij zelf af of je weet waar over jij zelf praat beste wikkiLeaks want dit gaat niet goed zo !

  Ben jij bewust op hetgeen wat je zelf als reactie schrijft, of schrijf jij alleen wat jij zelf wil horen !

  Let goed op jezelf brada, want het van Mesdagkliniek kan een verheerlijking en een verademing betekenen in jou situatie.

  Check it out bro !


  Maak melding

 29. Milton Fleur
  Van Mesdagkliniek is voor misdadigers die ontoerekeningsvatbaar zijn dus een goede plek voor jou president en zijn volgelingen want jij bent één van de figuren die massaslachting,dictatuur propageren.
  Als je na het afslachten van jou tegenstanders in bed kruipt bij jou buitenvrouw om vervolgens op de televisie te verklaren dat ze op de vlucht zijn neergeschoten wat een grote leugen is. DDB is rijp voor van Mesdagkliniek.


  Maak melding

 30. Onze ParaPint had tot voor 2 weken nog nooit van de massaslachting in Rewagede gehoord. Nu gebruik hij die in elke posting om de misdaden van zijn geliefde leider te bagataliseren.


  Maak melding

 31. Zo. en na het bidden tijdens de kerst volgt dan de grote wassie uiteen grote kapasie op het vailliantsplein. Na wat onduidelijk geprevel en besprenking met een mix van floridawater en zeven geesten gaat met vol verwachtingen in 2012 zitten niks doen en wachten op een beter leven. Dat is dus de surinam way van streven naar vooruitgang


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.