Drieklapper

10

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Afgelopen afgelopen week heb ik zeer spraakmakend nieuws gebracht over een vermeende pedofiele meester P. op De Cederdoom, een zogenoemde ‘Nederlandse school’. De zoveelste glibberige pedofielenkwestie, waarbij reputaties onnodig kunnen worden geschaad. Vier maanden lang ben ik er mee bezig geweest om de kwestie zo zorgvuldig mogelijk voor te schotelen.

Belangrijk is overtuigd te raken van de integriteit van je bronnen. Een reeks lange, intensieve gesprekken. Soms tot laat in de avond. Je bouwt aan onderling vertrouwen: je wilt geen oor worden aangenaaid en zij willen niet zomaar een sensatieverhaal dat het toen 8-jarige slachtoffertje en de school onnodig kan schaden. Meester P. had een zeer handtastelijke wijze van omgang met meisjes. Twee klachten van moeders over handtastelijkheden jegens hun dochters waren door een leerkracht en een oud-bestuurslid bij de directie aangekaart. Er werd niets meegedaan. Op de schoolplaats had een moeder woedend tegen meester P. geroepen: “Blijf met je vieze poten van mijn dochter af.” Voor meer ‘niet mis te verstane klachten en signalen’ verwijs ik u naar het artikel.

Dan het traumatische verhaal van het slachtoffertje. Vorig jaar tijdens gymles op de speelplaats moest ze alleen met meester P. het klaslokaal naar binnen onder het mom: ‘Nee, eerst een tik op je bil’. Deur ging dicht, haar broekje moest uit en zij over zijn schoot voor die ‘tik’. Een door de school ingeschakelde psychologe en kinderpsychiater verklaarden haar verhaal ‘consistent’. Direct aangifte doen, was hun advies. Maar het bestuur wilde rechtsom en de ouders linksom: algemeen schoolbelang versus individueel kindbelang. Partijen komen uiteindelijk zelfs ‘vijandig’ tegenover elkaar te staan. Ondertussen is meester P. hals over kop naar Nederland vertrokken, terwijl het justitieel onderzoek nog steeds loopt.

De wijze waarop ouders en kind als ‘onrustzaaiers’ en ‘potentiële leugenaar’ intussen van school zijn geweerd, doen de wenkbrauwen zeer fronzen. Ook een andere kritische moeder kwam in aanvaring en werden haar drie kinderen eveneens pardoes afgeschreven. In beide gevallen dienen ouders een klacht in bij de Nederlandse Klachtencommissie, maar het schoolbestuur heeft daarvan de uitkomst niet willen afwachten. Ook uit interne correspondentie blijkt dat er geen sprake is van een eerlijke interne klachtenprocedure. Het druist gewoon in tegen je rechtsgevoel; zeker gezien de pijnlijke aanleiding.

Ook Lilian Ferrier, kinderactiviste en psychologe, hield zich bezig met de slepende kwestie en onderzocht het slachtoffertje. Aanvankelijk wilde Ferrier niet praten en verzocht nadrukkelijk ‘niet zomaar’ te publiceren. “Het gaat hier niet om die zedenzaak, maar om het handelen van het schoolbestuur”, benadrukte ze. Volgens Ferrier waren op De Cederboom “kinderrechten geschonden”. Eind oktober zag het schoolbestuur, na een aanvankelijke toezegging, alsnog af van wederwoord. Toen ook voor Ferrier definitief de deur werd dichtgehouden, wilde zij wel praten. Volgens haar voldoet meester P. aan het ‘profiel van een pedofiel’. En: “De tactiek van De Cederboom is ouders op stang jagen, onder druk zetten en het kind etiketteren als zwart schaap.”

Terwijl het schoolbestuur al lang rigoureus heeft optreden jegens ouders, heeft de Nederlandse Klachtencommissie tot aan vandaag nog steeds niet haar – nota bene – ‘niet-bindend’ advies uitgebracht. De Haagse stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die subsidie verstrekt aan De Cederboom, bemoeit zich niet met interne kwesties. En omdat de toch al ‘zwaar onderbezette’ Surinaamse onderwijsinspectie geen bemoeienissen heeft met het curriculum en aantrekken van leerkrachten, zijn de misvatting en gewoonte ontstaan dat die geheel geen bemoeienissen heeft met ‘Nederlandse scholen’. “De bescherming van het kind is daardoor niet optimaal”, zegt Ferrier.

Dan heb ik nieuws! ‘Controle Nederlandse scholen niet optimaal’, kopte de Ware Tijd. Sloeg natuurlijk vooral in vanwege het vermeende pedofiele handelen van meester P. Maar de boodschap – de slechte controle op de ‘Nederlandse scholen’ en het daardoor inherente ‘vrij spel’ van hun besturen – werd nationaal goed opgepikt. Bovendien werd een krampachtig verhulde staaltje onrecht en rechteloosheid op microniveau, bovengronds gehaald. Drie vliegen in één klap. Tot uw dienst.

Iwan Brave

Bekijk ook:


10 REACTIES

 1. het moest een surinamer in Nederland zijn zou je de hypocrieten horen. Wanneer kan je als surinamer een surinaamse school openen in Suriname. Deze pedofiel zie ik nog ophangen aan eentouw, smerige klote, die in Suriname zijn staaltjes komt uithalen. Dan heb je een andere nederlandse pedofiel die het kinderhuis runde in Commewijne ‘Lobi Blesi, ook een ziekeling van formaat, surinamers moeten lern dat blanken nogsteeds de ziekelingen zijn.


  Maak melding

 2. Het is toch ongehoord dat vele pedo’s uit m.n. NL naar Suriname komen om hun lusten te botvieren. Ik vind dat zodra een witte man of vrouw naar Sur. afreist om zgn. sociale projecten met kinderen te komen opzetten er door de Suri overheid een achtergrond onderzoek moet gebeuren. Het is ondertussen gebleken dat de organisaties waar deze pedo’s gaan werken dit niet doen en slechts afgaan op een resumé. Er zijn het afgelopen jaar al drie van deze viezerikken gepakt. Hoeveel zullen er nog hun gang kunnen gaan voordat de overheid ook mede bepaalt wie onze kinderen helpen opvoeden en onderwijzen?

  Ondertussen zit meneer P. weer lekker in NL en hij zal wel niet uitgeleverd worden om in Suriname terecht te staan voor zijn vieze streken. Bah!


  Maak melding

 3. Ja zeker 3 vliegen. Probleem in SME is echter dat zodra je denkt bij de oplossing van één vlieg in de buurt te zijn de discussie vlug naar de andere wordt geleid en dat zo eindeloos in een cirkeltje gesproken wordt en niets opgelost of aangepakt wordt.


  Maak melding

 4. Justitie in Suriname is bezig met een onderzoek. Het kan niet zo zijn dat leraar P beschuldigd wordt terwijl juridisch nog niets bewezen is.

  Kinderen die misbruikt zijn dienen gehoord te worden door mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Dus door politieambtenaren die daarvoor opgeleid zijn.
  Ook dient het verhoor plaats te vinden in een omgeving waar het kind zich veilig voelt. Er dienen twee politieambtenaren bij het verhoor aanwezig te zijn.

  Ik ben benieuwd hoe dat is gegaan bij mevrouw Ferrier. Was zij alleen met de kinderen of met meerdere “deskundigen”. Is het de ouders opgedragen om tijdens het onderzoek niet met hun kinderen te praten over de gang van zaken? Ouders kunnen de kinderen beïnvloeden. Ik ben benieuwd over de uitkomst van de zaak.


  Maak melding

 5. Momenteel zijn de gemoederen in Suriname verhit door het vermeed misbruik van kinderen door ene meester P. Na het vermeende misbruik is meester P, naar Nederland teruggekeerd. Tot nu toe zijn er geen bewijzen tegen hem. De kinderen aan wie meester P gezeten heeft, hebben hun ouders ingelicht. De ouders hebben vervolgens het schoolbestuur ingelicht. Het schoolbestuur heeft wijselijk genoeg een onderzoek ingesteld. Het onderzoek loopt nog steeds en de uitslag daarvan wordt afgewacht. Het is heel verstandig van het schoolbestuur om tussentijds geen mededelingen te doen.

  De “misbruikte kinderen” zijn volgens psycholoog Ferrier daadwerkelijk misbruikt. Ze zouden ook getraumatiseerd zijn. Ferrier heeft gesprekken gevoerd met kinderen en is tot die conclusies gekomen. Ik vraag mij af in wat voor omgeving de gesprekken plaatsgevonden hebben. Zijn de gesprekken gevoerd in een daarvoor special ingerichte studio. Zijn de gesprekken op film vastgelegd. Heeft Ferrier tussen de gesprekken door overleg gehad met collega psychologen/deskundigen. Het zijn maar drie voorbeelden, maar zeer cruciaal voor het onderzoek.

  In een speciaal ingerichte studio komen kinderen tot rust. Het is een huiselijke sfeer. Door middel van poppen kunnen de kinderen aangeven wat er precies gebeurd is en hoe. Gesprekken in zo’n onderzoek dienen ten alle tijde vastgelegd te worden op film. Bij een eventuele rechtzaak kunnen beide partijen (het OM en de advocatuur)gebruik maken van de vastgelegde gesprekken. Ferrier dient feedback te krijgen van mede psychologen/deskundigen. Als zij alleen de gesprekken heeft gevoerd is er een grote kans op tunnelvisie.

  De afdeling zeden van de politie in Suriname beschikt over capabele rechercheurs. Zij zijn degene die klaarheid moeten brengen. Ook zij hebben als ieder weldenkend mens het motto: “Van kinderen dien je af te blijven”


  Maak melding

 6. Beste ansje:

  “surinamers moeten lern dat blanken nogsteeds de ziekelingen zijn”

  Ik zag vandaag weer in Paramartbo een stel blanke meisjes buiten lopen met een paar zwar gehandicapten in een rolstoel.

  Als Surinamers wat beter voor hun minder bedeelde medemens zouden zorgen, waren deze blanken niet nodig.

  En jij Ansje bent zelf een ziekelijke racist die waarschijnlijk nog nooit een poor heeft uitgestoken om kinderen of gehandicapten te helpen.


  Maak melding

 7. Blank of zwart het maakt geen ene malle moer uit iedereen die met kinderen werkt moet gescreend worden en helemaal wanneer ze uit het buitenland komen.


  Maak melding

 8. Het was eens te wensen dat sommige mensen
  hun eigen gebreken eens beter bekeken
  dan zouden zij het praten
  over andere wel laten.

  Zomaar opruien en op de plaats van de rechter denken te kunnen zitten.


  Maak melding

 9. Het blijkt weer dat begrijpend lezen een belangrijke vaardigheid is. De journalist die 4 maanden intensief speurwerk gedaan heeft en er duidelijk samen met alle betrokkenen geen sensatieverhaal van wilde maken, is tot een zeer belangrijke conclusie gekomen. Blijkbaar zijn er in ons geliefd Suriname scholen met een buitenlands curriculum en buitenlandse leerkrachten, waarbij het erg dubieus is, onder wiens toezicht zij vallen. Het NOB, verstrekt subsidie om deze scholen op te zetten, maar zegt zich verder niet met dergelijke interne aangelegenheden te bemoeien ??? Dit lijkt erop dat ik mijn 14 jarige zoon een zakmes geef, maar verder niet verantwoordelijk ben voor zijn daden. En te bedenken dat zij meerdere scholen op deze manier wereldwijd subsidieren. Ik ken de desbetreffende ouder en kan zeggen dat deze ook contact heeft gelegd met het ministerie van Onderwijs. Deze gaven aan, dat zij niets voor deze ouder kunnen betekenen, aangezien het een Nederlandse school betreft. Het verbaasde mij dat ik minister Sapoen na deze publicatie, het tegendeel op de televie hoorde zeggen en dhr. Biervliet ook in die richting sprak en het over de onderbezetting van inspecteurs had. Mijn verbazing reikt verder kort daarna ook in de ware tijd te lezen dat de inspectie op die Cederboom is langs geweest en niets gevonden heeft. Wat zijn ze dan gaan onderzoeken ? Of de toiletten in orde zijn ? of de boekhouding klopt ? Als ze zijn gaan onderzoeken of er een vermeende pedofiel daar heeft gezeten en aan kinderen heeft gezeten zijn gaan zoeken, dan zullen ze volgens mijn logisch verstand zeker niets vinden. Zowel hij als het slachtoffertje, zitten niet meer op die school. Trouwens is dit de taak van het OM. Waar Iwan, de leerkracht, de gedupeerde pouders en een gerespecteerde kinderrechtenactivist en erkend psycholoog het over hebben, is de manier hoe deze kwestie door het bestuur van de Cederboom is aangepakt. Dat ziet iedereen blijkbaar over het hoofd. Of die meester P nou schuldig is of niet, is in dit artikel niet van belang. terecht vind ik dan dat Lilian Ferrier zegt, dat er kinderrechten geschonden zijn, want het slachtoffertje is samen met 3 andere kinderen, die niets met die zaak te maken hebben, als zwarte schaap bestempeld en dus als daders beschouwd en daardoor afgeschreven. Ik ken die mensen van het bestuur. Het zijn Surinamers en geen Nederlanders die blijkbaar hun belangen boven dat van een kind zetten. Dat vind ik misdadig en schandelijk. Net zoals degenen die subsidie verstrekt, maar voor de rest zich niet met moeilijke kwesties bemoeid. En dat het Ministerie van onderwijs zich verschuild achter een tekort aan inspecteurs, vind ik nog geen excuus. Zouden ze deze scholen gaan inspecteren als ze zelfs met een overschot van inspecteurs zouden zitten ?? En nu ze door het artikel op de vingers getikt worden, kan het wel. Hebben ze uberhaubt de gedupeerde ouders gesproken ? Ik denk het niet, want anders waren ze zeker nog met hun onderzoek bezig, net zoals die Landelijke klachtencommissie in Nederland blijkbaar met een dilemma zit, nu dit artikel verschenen is. Want als je op de site van NOB gaat kijken, zie je dat zij in opdracht van het NOB en het Ministerie van Onderwijs in Nederland opereren. Zou jij degene door wie je betaald wordt durven te zeggen, dat ze fout gehandeld hebben ???? Ik denk dat een ieder nu zijn eigen hachje probeert te redden, want Iwan heeft ze ff flink in hun hemdje gezet. Ik ben benieuwd hoe dit spannend, maar zeer zeker triest verhaal afloopt. PS; Als men ook goed leest, ziet men ook dat het slachtoffertje in eerste instantie eerst door 2 andere specialisten, die door de school zelf zijn ingeschakeld is onderzocht. Waarvan 1 een psychiater is. Hun bevindingen waren consistent (zoek dit woord op in een woordenboek). In ieder geval was het aanleiding dat zij de school adviseerden om aangifte te doen. Waarom gaven ze dat als advies, als er niets aan de hand was ? De school heeft nooooooit deze aangifte gedaan. Waarom niet ? Het slachtoffer moet echt door de mangel zijn gehaald, want ook bij Opa Doeli is zij wederom verhoord (leuk mocht ze haar trauma weer herbeleven)en toevallig weet ik van een vriendin die daar werkt, dat zij uren zonder pauze is ondervraagd. Ook is zij medisch onderzocht. Dat is standaard bij Opa Doeli voor dit soort zaken. En dan ook nog bij een 3e specialist (mevrouw Ferrier). Dus wat mij betreft, hoop ik dat dit kind nooit meer onderzocht hoeft te worden.

  In ieder geval is de boodschap van meneer Brave mij wel duidelijk. We moeten niet iedereen over 1 kam scheren, maar wel kritischer zijn als het onze kinderen betreft. Want zoals blijkt, krijgen schoolbesturen op deze manier kunnen schoolbesturen doen en laten wat zij willen en ben je als ouder dus kansloos als je geen geld hebt om naar de rechter te stappen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.