Het Ontwikkelingsplan en Openbaarheid van bestuur

25

[INGEZONDEN] – Door de ‘gewijzigde beleidsinzichten’ heet het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) tegenwoordig ‘Ontwikkelingsplan’(OP), vroeger noemde de huidige president het MOP: Meer Oillandse Politie. Het is bekend dat de huidige president, het grootste gedeelte van het regeringsbeleid naar zich toegetrokken heeft. Dat kunt u merken aan de vele commissies die als paddenstoelen uit de grond schieten en zij rechtstreeks aan de president moeten rapporteren. Het zal het me niet verbazen als de president volgend jaar vanwege ‘nieuwe beleidsinzichten’ het ‘Ontwikkelingsplan’ zal wijzigen in ‘Persoonlijke Ontwikkelingsplan’ (POP), zie definitie in Wikipedia.

Ik heb al twee keren aangegeven dat een commissie wel eens goed is, het is een soort ezelsbrug, echter als er te veel commissies zijn weten de ezels niet over welke brug ze moeten lopen. Het Ontwikkelingsplan dat door de regering ter goedkeuring aangeboden is aan het parlement lijkt zeer ambitieus. Als ik het Ontwikkelingsplan vanuit mijn optiek bekijk, dan moet ik constateren dat het een moeilijk te realiseren ‘ding’ wordt. Meneer Somohardjo spreekt van een ‘Ontwikkelingsdroom’, de heer Vishnudath vindt het plan ambitieus en realistisch, de heer Winston Jessurun spreekt van ‘Megadromen’, de heer Randjietsing zegt geen geloof in te hebben.

De heer Girjasing heeft gedocumenteerd aangegeven hoe zaken verkeerd aangepakt worden, bijvoorbeeld: het niet kunnen innen van belastinggelden, de weerspiegeling van deze regering en de zo gepredikte eensgezindheid. In een eerder uitgelekt Ontwikklingsplan was de overheid van plan om SRD 23 miljard te investeren, in het aangeboden Ontwikkelingsplan is dat gehalveerd tot SRD 12.5 miljard, omgerekend is dat bijkans US$ 4 miljard, een gigantisch bedrag. De overheid wil miljoenen US$ in de goud, hout, bauxiet en oliesector investeren door grote leningen aan te gaan met andere landen.

Maar waarom wordt er zo bitterweinig in de agrarische sector geïnvesteerd? Naar mijn mening is juist de agrarische sector één van de belangrijkste sectoren in de wereld. Niemand is tegen investeringen, maar het moet zeer verantwoord gebeuren, het volk mag nooit en te nimmer eronder lijden. Voordat je veel tijd en geld gaat stoppen in projecten of de invoering van een nieuw beleid, is het nuttig eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Wat zijn de ontwikkelingen in de wereldmarkt, wat is de directe en indirecte concurrentie, welke behoeftes hebben toekomstige klanten. Kortom: hoe is de financiële haalbaarheid?

Heeft de regering een grondige haalbaarheidsonderzoek gedaan en gekeken in hoeverre de projecten haalbaar zijn binnen de opgestelde uitgangspunten? Als volk hebben wij heel weinig van deze zaken gehoord, heeft het volk het recht niet om alles te weten? Waar blijft de zo gepredikte openbaarheid van bestuur? Op dit moment is de prijs van goud en olie gunstig, wat zal er gebeuren als de prijs over 2 jaren keldert, hoe zal het geleend geld terugbetaald worden. Deze regering kijkt alleen naar de economie om grote bedrijven ter wille te zijn en denkt daarmee dat Suriname er wel bovenop komt. De regering dient de economie zo in te richten dat die de belangen van de mensen en de volgende generaties dient. Vooral wanneer een regering in haar regeringsverklaring voorop stelt dat de mens centraal staat.

Tijdens een persconferentie kwam de president op de proppen met de optie om ‘s lands grondstoffen en mineralen, die nog niet ontgonnen zijn, als onderpand in te zetten om de Surinaamse economie verder te ontwikkelen. Hij hoopt, ondanks de wettelijke beperkingen van de Wet op de Staatsschuld en het leningenplafond, ook op die manier leningen langs een omweg binnen te krijgen voor de uitvoering van zijn megaprojecten. Dus dat wil zeggen als we het niet terug kunnen betalen is het land en volk verpand. Ik vraag me wat de adviseurs van de president hem toefluisteren dat hij zo heilig erin gelooft dat de mega-showprojecten realiseerbaar zijn.

Alleen voor een diepzeehaven is minimaal een miljard US$ nodig, verder wil hij een luchthaven bouwen die moet voldoen aan internationale standaarden, een brug over de Coantijnrivier, één over de Marowijnerivier, 18000 woningen, 8 flats met elk 250 wooneenheden, een Highway die naar Brazilië moet leiden. Hij wil nog zoveel meer doen dat het volk nu moedeloos van wordt, waar het zal eindigen weet Joost alleen. De grote vraag is van waar haal je geld om dit alles te realiseren? Er wordt helemaal niet aan gegeven hoeveel geld en bij wie geleend zal worden, en hoe dat terugbetaald moet worden.

Een veel gehoorde kreet is: de economie trekt aan, er zal een groei zijn van 6%, en volgens de minister van ATM zal op jaar basis 5000 banen vrij komen. Echter geeft hij geeft niet aan in welke sectoren deze banen vrij komen. Zullen die uit de lucht komen vallen? U ziet het, geen openbaarheid van bestuur. In het Ontwikkelingsplan staat: in een democratische rechtsstaat moet besturen zo veel mogelijk open geschieden. Dit wil zeggen dat de burgers bij betrokken worden en inzicht krijgen in het besluitvormingsproces van de bestuursorganen. Openbaarheid is dus één van de beginselen van het democratisch beslissings- en bestuurssysteem.

De burger die om openbaarheid vraagt, vraagt om doorzichtigheid, toegankelijkheid, beïnvloedbaarheid van bestuurshandelen. Het zijn allemaal prachtige woorden over openbaarheid van bestuur, maar dit staat in schril contrast met de werkelijkheid. Gaan wij het nageslacht op zadelen met gigantische schulden door onverantwoord beleid van deze regering? Er is helemaal geen openbaarheid van bestuur. Wij willen niet in de eerste plaats meer, maar we willen het beter, gericht op de belangen van iedereen en niet in de eerste plaats ten dienste van hen die de dollars van ons wegdragen. Het kan beter, het moet beter als de regering verantwoord omgaat met ons geld om goede investeringen te plegen.

Echter de manier waarop deze regering denkt investeringen te plegen zullen we onherroepelijk naar de afgrond afglijden. Zoals eerder gesteld is de regering van plan om grote buitenlandse leningen te sluiten om de megaprojecten uit te voeren. En als ze werkelijk de daad bij het woord voegt, moet ons niet verbazen als we in 2016 in de kranten en op de nieuwssites een bericht zullen lezen onder de kop: Het met schulden overladen Suriname staat aan de rand van faillissement.

Naipal.A.I

Bekijk ook:


25 REACTIES

 1. Onze onzuivere VHP-propagandist schrijft eindelijk een zinnig stuk met terechte opmerkingen.

  Hij heeft de kritiek voor een keer ter harte genomen. Deed Pres en zijn hofhouding van adviseurs dat ook maar t.a.v. het OP.


  Maak melding

 2. En nu hopen dat zij in Surimaribo,dit ook gaan snappen !Wij willen allemaal vooruit gang voor Suriname,maar dan wel op een verantwooorde manier. Nú en voor in de toekomst!Hier gaan wij er voor.

  Groet,ram ram,goeda hafies,(veel wijsheid)


  Maak melding

 3. MOP!

  Meer Oprechte Politici (MOP) kunnen ons land de goede richting op sturen. Met vele grote beloftes hebben we in Suriname leren leven.
  Maar de vele onhaalbare beloften die deze president uitkraait daar moeten we afscheid van leren nemen.
  Een simpele Laptopbelofte kan hij niet eens waar maken en een deel van het volk gelooft nog steeds in zijn MOP?

  Meer Oprachte Politici moeten hem in zijn oren fluisteren dat dit zo niet verder kan.
  Je kan een volk niet jarenlang blijven belazeren, hoe simpel die ook denkt.
  En van simpele zielen heeft deze president zijn stemmen gekregen en toch bejegent hij ze als vuil? Nu heeft hij eerst de AOW verhoogt en hossanah geroepen om daarna de belastingen zo te verhogen dat de AOW minder werd.

  Dit stuk hierboven van meneer/mevrouw Naipal waarschuwt het volk maar meer de MOP (Meer Oprechte Politici) om deze dromer van zijn onhaalbare plannen te doen afzien. We weten precies hoe het gaat aflopen. Halve brug over Corantijn rivier kan niet meer gefinancieerd worden en ligt er te rotten. Asfalt kan niet meer geleverd worden om de weg naar Brazilie af te maken; geld is op! Enz. enz.

  En dan gaat net als regering Wijdenbos de schuld naar de nakomelingen. In 2016 is er in Suriname nog steeds de hoop maar is er nog niets van de grond gekomen.
  Dan ligt deze president in zijn hangmat te dromen hoe hij de volgende coupe kan plegen.

  Ontwikkeling gaat bij mondjesmaat en niet bij grootspraak. Dat delen van de bevolking dit soort grootspraak niet op haalbaarheid kan toetsen heeft eigenlijk met een klein beetje intelligentie te maken.

  Een grotere MOP dan deze zou zelfs wijlen Harold Brahm (RIP) niet kunnen bedenken.


  Maak melding

 4. Maar de economie trekt toch aan. Kijk maar hoeveel NDP-ers een baan bij de overheid hebben gekregen, op allerlei niveau’s en al die ambtenaren krijgen salaris waardoor ook het BNP gestegen is.

  Dankzij hoefdoodskistdraadnagel heeft DDB nu de kennis in huis om de Griekse Zeepbel vele malen te overtreffen.


  Maak melding

 5. Weet je wat leuk is aan deze Naipal, maar ook dhr Brave? Ik weet niet waar ze waren de afgelopen 15 jaar toen Suriname door het Front bestuurd werden.

  Allerlei zaken die toen al fout zaten, worden belicht alsof het de huidige machthebbers is aan te rekenen.

  Ik heb dhr Naipal niets horen zeggen over de criminele groep die het ministerie van OW in zijn greep had (mini-ster Balesar en cs).

  Brave heeft opeens het idee geponeerd dat de ambassade in India overbodig is, terwijl we al tig jaren een ambassadeur in India hebben gehad tijdens de Front regeringen.

  Conclusie:

  Stemmingmakerij en spijkers op laag water zoeken.


  Maak melding

 6. De stukken van deze naipal zijn natuurlijk van een zodanig laag niveau dat je je zelf mag afvragen waarom GFC ze altijd plaats.

  dat naipal duidelijk is met het bestrijden at all cost van de huidige regering is overduidelijk, niets wordt nagelaten om zijn doel te bereiken, leugens, laster, racisme enz. enz.

  “De overheid wil miljoenen US$ in de goud, hout, bauxiet en oliesector investeren door grote leningen aan te gaan met andere landen.

  Maar waarom wordt er zo bitterweinig in de agrarische sector geïnvesteerd?”

  Bovenstaande vraag stelt naipal en nu mogen we zelf aanschouwen wat voor een niveau deze man heeft.

  Het is dus niet een keer bij hem opgekomen dat een investering in Hout, goud, bauxiet en olie een directe rendement zal opleveren en nog op korte termijn, bij landbouw is dat niet het geval.

  Het rendement uit de bovenstaande sectoren kan je dan weer gebruiken om in de landbouw en andere sectoren te investeren, dit is wat de regering diversificatie van onze economie noemt.

  naipal vergelijk ik met wikileak, neus determinist, esmerald enz. enz. maw fronters die infantiel, ongefundeerd en dom reageren op alles wat de huidige superregering doet.

  Hun tekortkomingen belet ze op geen enkele manier en dwingt ze ook niet tot een beetje bescheidenheid.


  Maak melding

 7. beste Afu sensie en bakaboy.
  Wat is dan het niveau van immorele moordenaars en hun aanbidders leg mij dat uit a.u.b.
  feit is en blijft dat nergens in de wereld vooruitgang is geboekt onder een dictatuur van welke vorm dan ook dat zijn feiten. feit is ook dat deze bende in het verleden ook een puinhoop van hebben gemaakt en in jou ogen moeten wij zwijgen en de rode loper uitrollen voor moordenaars en oplichters.


  Maak melding

 8. Wikileak vraagt “Wat is dan het niveau van ….”

  Antwoord: Vele malen hoger dan de jouwe en die front corrupteling naipal die uilskuiken, heb je dat nog niet door dan.

  Jij bent gedoemd op waterkant je moreel corrupte inborst schaamteloos te etaleren zoals die naipal dat doet met zijn ingezonden stukken, jullie beide vallen met elke reactie of ingezonden stuk weer door de mand.


  Maak melding

 9. Lalbahadoer het is en blijft een Superregering, dat jij dat niet kan zien komt door je tekortkomingen en die zijn legio, dat weet je toch.

  Als een hersentransplantatie zou kunnen, had ik het zeker aanbevolen.


  Maak melding

 10. Ach Naiapal ,
  Het zou een deugd zijn ( patriottische daad )indien jij met al jouw intellectuele capaciteiten ,om eens een keertje de poging te wagen en deze ten dienst te stellen , om de Ollandse regering tot het besluit te laten komen betreffende de gekluisde roem-ruchte documenten , voor het publiek ter inzage te geven of openbaren .
  Transparantie is toch van essentieel belang ?

  Stre de’f stre
  Sranan sa wini !!!


  Maak melding

 11. Afu Sensie,
  aangezien jij nooit een hele cent gaat kunnen worden,wordt dan iets anders en laat een hond je opeten!
  Als jij zo goed wist,dan zou je ook weten dat deze Naipal ook opgeleid is door je aanbeden bout tijdens Naipals leger dagen.
  Intussen begin je je al aardig bloot te geven als de burikoe van océr.Want je superregering is nog niet verder gekomen dan tot het geven van wat vrije dagen,rouwen om illegale goudzoekers omdat deze in bouts mijn werkten en het leggen van een heel zware steen voor 18000 woningen.Sinds dien komt er niets uit de regering.Zelfs een begroting klopt niet en moet ingetrokken worden.En als hoogte punt loopt hij,bout,te vallen van de trap en struikelt nog over zijn mede-regeerders.Gewoon omdat hij niet weet hoe verder met het land.Het ene wilde plan na de andere wordt er gelanceerd.Maar er zijn gewoon geen mensen om het uit te voeren.Of ze nemen tjoekoe als op OW.Deze zijn echt geen front mensen!die ontheven zijn.

  Cobie.


  Maak melding

 12. Afu Sensie.
  Ik sta aan de kant van de beschaving en moraal.
  Het recht is altijd sterker dan onrecht, mi boi.
  Ik stuur die spiegel voor jou op .


  Maak melding

 13. Afu Sensie,dat jij zo gauw te vreden bent,gun ik je van harte.Blijkbaar ben je niet veel beter gewend !

  Het is altijd gevaarlijk geweest voor Suriname,dat jullie soort heel snel te vreden waren(zijn) én heel makelijk achter over leunen.En vóór elk pufje “succes” willen jullie gaan feesten !Kijk maar alleen naar de vele nationale feestdagen die jou “Super regering” heeft gegeven ! Noem jij zo iets vooruit gang voor een land ???? Volgens mij/ons is dat juist super nadelig voor elke economie !

  Als jij werkelijk vindt,dat jouw Super regering zo goed bezig is,benoem dan voor ons een aantal structurele dingen,die jou Super regering al heeft gerealiseerd!!!!Waar de totale Surinaamse gemeenschap trots op kan zijn .

  Kom a.u.b niet met flut voorbeelden.En leer het één keer af,om van uit je lange tenen reageren ! Ik wens jouw héél veel wijsheid toe !!!!

  Wat krijg je trouwens er voor,om jou “Super regering” hier keer op keer op té hemelen ???? Sommige mensen kun je altijd vóór de gek houden………bla,bla…..!

  Groet,ram ram,goeda hafies (veel wijsheid)


  Maak melding

 14. Cobie dat jij en naipal jullie verrotte inborst zo tentoonspreid, komt omdat jullie net als een verrotte lijk wiens korps door aasgieren is opgevreten niet meer weet wat om je heen speelt.

  Blijkbaar ga je vanuit dat die beerput van front waarin jij je als een lindworm op je gemak voelt, nogsteeds aan de macht is.

  Wen er maar aan, de huidige superregering heeft een visie, is daadkrachtig en zal Suriname ontwikkelen, ondanks verrotte levende lijken zoals jij en naipal.

  Bouterse is als Afu Sensie, no wang mang no mang broko eng, een heel cent wil en moet ie ook niet worden. Blijven jullie maar lekker proberen, wat 30 jaar lang niet is gelukt zal nu ook niet lukken. Jullie fronters zijn echte buriki’s, jullie blijven je kop maar aan dezelfde Bouterse steen stoten.

  Wikileak jij bent moreel corrupt. Het recht heeft gezegevierd, zie maar wie de President van Suriname nu is, ondanks alle onrecht die hem is aangedaan. Jij weet toch wel die onterechte berechting in Nederland.

  R.Lalbhadoer jouw soort die naar Nederland is gevlucht en nooit een steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Suriname, anders dan alleen maar dom en negatief kan reageren op waterkant heeft geen enkele recht van spreken.

  Door jouw negatieve inborst zal je noooit kunnen zien wat de huidge regering totnutoe heeft gerealiseerd. Het is dus water naar zee dragen met fronters als jullie.

  Iedereen met een gezond weet dat de huidige superregering veel meer heeft gedaan dan front in 10 jaar achtereen heeft kunnen realiseren. Niet vergeten alles wat de huidige regering inmiddels heeft gerealiseerd doen ze op puinhopen die front heeft achtergelaten en dat was niet weinig.

  Trouwens wat krijgen jullie fronters om de huidige superregering met domgeklets zwart te maken.

  Neem alleen de vraag die je stelt, het is zo dom en achterlijk, volgens mij ben je echt een idioot.

  “Waar de totale Surinaamse gemeenschap trots op kan zijn .”

  De totale gemeenschap trots. De totale gemeenschap bestaat uit 500.000 zielen die kunnen onmogelijk allemaal trots zijn, zeikerds en negatievelingen als jouw, wikileak, cobie zijn nou eenmaal niet trots te krijgen door niets en niemand.

  Je moet een heel ongelukkig leven leiden.


  Maak melding

 15. Correctie:

  Cobie dat jij en naipal jullie verrotte inborst zo tentoonspreiden, komt omdat jullie net als een verrotte lijk wiens kadaver door aasgieren is opgevreten en dus niet meer weet wat om zich heen afspeelt.

  Blijkbaar ga je vanuit dat die beerput van front waarin jij je als een lintworm op je gemak voelt, nogsteeds aan de macht is.

  Wen er maar aan, de huidige superregering heeft een visie, is daadkrachtig en zal Suriname ontwikkelen, ondanks verrotte levende lijken zoals jij en naipal.

  Bouterse is als Afu Sensie, no wang mang no mang broko eng, een heel cent wil en moet ie ook niet worden. Blijven jullie maar lekker proberen, wat 30 jaar lang niet is gelukt zal nu ook niet lukken. Jullie fronters zijn echte buriki’s, jullie blijven je kop maar aan dezelfde Bouterse steen stoten.

  Wikileak jij bent moreel corrupt. Het recht heeft gezegevierd, zie maar wie de President van Suriname nu is, ondanks alle onrecht die hem is aangedaan. Jij weet toch wel die onterechte berechting in Nederland, waar je zo lieflijk naar refereert.

  R.Lalbhadoer jouw soort die naar Nederland is gevlucht en nooit een steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Suriname, anders dan alleen maar dom en negatief kan reageren op waterkant heeft geen enkele recht van spreken.

  Door jouw negatieve inborst zal je noooit kunnen inzien wat de huidge regering totnutoe heeft gerealiseerd. Het is dus water naar zee dragen met fronters als jullie.

  Iedereen met een gezond weet dat de huidige superregering veel meer heeft gedaan dan front in 10 jaar achtereen heeft kunnen realiseren. Niet vergeten alles wat de huidige regering inmiddels heeft gerealiseerd doen ze op puinhopen die front heeft achtergelaten en dat was niet weinig.

  Trouwens wat krijgen jullie fronters om de huidige superregering met domgeklets zwart te maken?????

  Neem alleen de vraag die je stelt, het is zo dom en achterlijk, volgens mij ben je echt een idioot.

  “Waar de totale Surinaamse gemeenschap trots op kan zijn .”

  De totale gemeenschap trots? De totale gemeenschap bestaat uit 500.000 zielen die kunnen onmogelijk allemaal trots zijn, zeikerds en negatievelingen als jou, wikileak, cobie zijn nou eenmaal niet trots te krijgen door niets en niemand, jullie zijn nou eenmaal een stel zielepoten.

  Jullie moeten een heel ongelukkig leven leiden, dat staat als een paal boven water.


  Maak melding

 16. Afu Sensie,ik had je op gedragen om met goeie voorbeelden te komen.Hed je niet gedaan. Noem eens, een keer vijf dingen op,waar op jullie(Surie`s komende 10 jaren verder gaan door borduren ! Die jouw “Super regering” tot nu toe op de rails heeft gezet.

  Kom a.u.b niet met flut voorbeelden.En leer het één keer af,om van uit je lange tenen te reageren ! Ik wens jouw héél veel wijsheid toe ! Kruip niet zo in de as van je baas.Hij gaat jullie straks teleur stellen.

  Nogmaals:
  Wat krijg je er voor,om jou “Super regering” hier keer op keer op té hemelen ? Sommige mensen kun je altijd vóór de gek houden………bla,bla………..jij bent er één van.! Laat Limbo een intervieuw maken met het volk die Super te vreden is met jouw “Super regering”.Zet het vervolgens op internet.Bewijs ons,met jullie vooruit gang !

  Groet,ram ram,goeda hafies (veel wijsheid)


  Maak melding

 17. Het lijkt mij dat kritiek op OP en de kritiek op de kritiek naar een hoger niveau moet. Eens/oneens, het gaat toch om een serieus plan(?) waarmee ook de komende regeringen mee aan de slag zullem moeten om een gedegen weg naar nationale ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken?


  Maak melding

 18. VHP vatan hitkari parti
  Als een VHPer klaagt dat er niet in de landbouw geinvesteerd wordt dan is het omdat de vhp in de oppositie zit BUITENSPEL dus.

  De grootste vhp aanhang komt nl. vanuit de kleine landbouwersgroep
  Jammer genoeg voor het vhp proletariaat hebben de verschillende vhp regeringen hen ook geen grote welvaart gebracht.

  Wat ze wel hebben voortgebracht is een handje vol vhp SUPER KAPITALISTEN,
  wiens rijkdom vergaard is middels
  machts misbruik,corruptie,diefstal van overheidsgelden,regelarij, tjoekoes,etc. etc.
  Namen hoef ik niet te noemen ze zijn bekend.

  We weten allemaal onder wiens bewind het grootste deel van de verdagsgelden zijn besteed aan het grooste ontwikkelings proj.
  in west suriname met een spoorlijn van geimporteerd staal dat leidde van ergens naar Nergens pure Kapitaals vernietiging met slechts 1 lachende derde rara wie?

  Wie kan zich nog het volkswoning bouwproject
  Hannaslust herinneren waarvan de dakpannen geimporteeerd waren uit nederland
  en te zwaar bleken voor de dakconstruktie?
  Gevolg jarenlange stilstand van het project en natuurlijk wederom kapitaals vernietiging.

  p.s. deze deze woningen zijn afgebouwd na aantreden van de militairen.

  Het wanbeleid van de laatste vhp/front regeringen hebben nog vers in gedachte.
  Waar was toen de Transparantie waar was de doortastendheid, waar was de roep om investeringen in de Landbouw?
  Of zijn ze stiekem toch gedaan ten bate van de Super Landbouwers; dus ten koste van het arme volk.

  Dus mr. Naipal en support ik hoop dat de arme Hindustaanse landbouwer ook een keer wakker wordt en gaat inzien dat jaren van etnisch stemmen hem ook Niets heeft opgeleverd anders dan een Super rijke bovenlaag.

  ram ram, goeda hafies


  Maak melding

 19. Afu sensi,
  Kan jij zonder dom te kletsen uit jou nek antwoord geven op die vragen die R. Labhadoer jou stelt.Afu.. ik heb jou vaker gevraagd om de discussie met feiten en waarheid te voeren.
  ik weet niet hoe jong jij ben afu maar ik heb wel mijn steentje bijgedragen aan de opbouw van suriname toen kwam jou president om te helpen bouwen, in plaats daarvan heeft die laffe hond alles wat met bloed zweet en tranen was opgebouwd helemaal kapot geschoten.Hou nou op met woorden als trots want iemand die de moordenaar en onderdrukker van zijn eigen volk aanbid staat in mijn beleving buiten de realiteit en beschaving.


  Maak melding

 20. R.lalbhadoer wil mij opdragen???

  Volgens mij heb je het volgende gelezen maar niet begrepen, probeer het nogmaals maar zonder je negatieve , emotionele en sentimele gevoel het boventoon te laten voeren.

  “Door jouw negatieve inborst zal je noooit kunnen inzien wat de huidge regering totnutoe heeft gerealiseerd. Het is dus water naar zee dragen met fronters als jullie.”

  Trouwens ik ben van overtuigd dat jullie fronters heel goed betaald worden om zo dom te blijven kletsen, ik kan me anders niet voorstellen dat een mens met gezond verstand zich zo belachelijk kan maken.

  Oh, in Suriname is het gros blij met deze superregering, degene die niet blij zijn, zijn de fronters als jou, want hun corrupte partijen zitten niet meer in het machtscentrum.

  Daar hebben we Limbo niet voor nodig hoor, het is alle zichtbaar.

  Nogmaals de Supperregring doet het goed en heeft inmiddels veel meer bewerkstelligd dan front in 10 jaar. Wat jij met je gebrekkige denkvermogen denkt, zal mij een worst wezen, feit is en blijft dat jij het niet beoordelen.

  Neus zelfreflectie is niet je sterkste kant, dat is overduidelijk.

  Wikileak laffe honden zijn mensen zoals jou die vanuit Nederland de ontwikkeling van Suriname denken te kunnen frustreren. Dat zal nooit lukken, wij vaderlandslievende en waarachtige Surinamers zijn in de meerderheid en zullen dat nooit toestaan.

  Parasieteren van de saat Suriname heeft niets met de ontwikkeling van Suriname van doen. Ik begrijp wel dat parasieten als jou kwaad zijn, je belangen zijn geschaad, niet ons probleem.

  Dat jij nogsteeds niet door heb dat de heer Bouterse President van Surinanme is gekozen door het volk, die hij volgens jou heeft onderdrukt, zegt mij ook genoeg over je geestelijke toestand. Het Surinaamse volk heeft gekozen me jongen, jij mist elke realiteitszin en met je moreel corrupte inborst kunnen we je zgn beschaving maar aan de honden geven om op te vreten. Dat je het woordje beschaving foutloos weet te schrijven is ook alles mee gezegd.


  Maak melding

 21. Afusie sensie,

  Je naam zegt het al. Je moet mee huilen met dé NDP-ERS. Bang dat je niets van hun te eten krijgt. Ga zweten, en voor eigen eten zorgen ! Stelletje profiteurs!!!! Wacht maar tot volgend jaar. Jo sie srefie…..

  Groet,ram ram, goeda hafies(veel wijsheid !)


  Maak melding

 22. Voor jullie allemaal,

  Eet niet te veel zout .Is heel slecht voor je organen. Vooral vóór je nieren !

  Doe je voordeel mee.

  Groet,ram ram,goeda hafies(veel wijsheid)


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.