‘Discriminatie Surinamers viert hoogtij’

28

Het Surinaams Inspraak Orgaan heeft geschokt kennisgenomen van het gisteren in de Volkskrant verschenen bericht ‘Driekwart uitzendbureaus schuldig aan discriminatie‘. Hierin wordt verslag gedaan van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar discriminatie in de uitzendbranche. Bijna 75% van de uitzendbureaus geven moeiteloos gevolg aan verzoeken van werkgevers om geen Surinamers, Turken en Marokkanen te leveren voor een vacature. Ook niet als ze uitstekend Nederlands spreken. Het onderzoek bevestigt signalen die het SIO al langere tijd vanuit de achterban krijgen. Dat de werkloosheid onder de Surinaamse jongeren schrikbarend hoog is, zal u niet zijn ontgaan. In het tweede kwartaal van 2011 was de jeugdwerkloosheid onder autochtonen 7,3 procent. Bij de allochtone jongeren is dat 24,8 procent.

Het onderzoek toont aan dat bepaalde groepen burgers vanwege hun herkomst stelselmatig worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. In het geval van de uitzendbranche gaat het met name om jongeren die voor hun kansen op werk vaak juist op uitzendbureaus zijn aangewezen. Het is dan ook schrijnend dat juist zij van die discriminatie de dupe worden. Het toont ook aan dat het in de wereld van de werkgevers een normale zaak lijkt te zijn om geen jongeren van allochtone afkomst in dienst te willen nemen. Het besef dat zij daarmee in strijd handelen met het eerste artikel van de Grondwet lijkt dun gezaaid. Dit ondanks de anti-discriminatie bepalingen en -codes van bijvoorbeeld de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Het spreekt voor zich dat deze praktijken ook haaks staan op het beleid van de regering als het gaat om het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, het bestrijden van discriminatie en het bevordering van integratie en burgerschap.

De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden hebben vanmiddag in een brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun verontrusting uitgesproken over de omvang van deze schandalige praktijk van discriminatie in de uitzendbranche. Ook willen de LOM-samenwerkingsverbanden spoedig ontvangen worden door het ministerie voor een gesprek over een actieplan ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Hierover heeft het LOM eerder uitgebreide ideeën besproken in een Rondetafelgesprek van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op 9 maart van dit jaar.

Kent u in uw omgeving een jongere die slachtoffer is geworden van bovengenoemde praktijken uit het onderzoek, meld dit dan aan het SIO, aangezien zij met de LOM-samenwerkingsverbanden verdere acties zullen ondernemen.

Surinaams Inspraak Orgaan
Maliebaan 13 3581 CB Utrecht
030-231 60 14
info@sioweb.nl

Bekijk ook:


28 REACTIES

 1. De kop boven het artikel is vrij suggestief. Het gaat niet alleen om Surinamers, maar ook over andere “allochtone” (wat een rotwoord) groeperingen. Over het algemeen bewegen de in Nederland wonende Surinamers zich redelijk goed binnen de arbeidsmarkt. Zij hoeven geen integratiecursus Nederlands te volgen, want zij spreken die taal al. Anders is het met b.v. met de jongere Antillianen. Dat werkgevers over het algemeen niet happig zijn om “allochtonen” in dienst te nemen, is al jaren bekend. Het waarom blijft in het midden, maar ik denk dat de werkgevers het volgende denken:
  1. Op tijd op het werk komen is voor sommigen al te veel gevraagd.
  2. Na drie maanden arbeid wordt al gevraagd om een vakantie van minimaal drie maanden naar het land van herkomst.
  3. Arbeidsbureaus zijn over het algemeen de laatste springplank naar een reguliere arbeidspositie. Zij slokken een groot deel van het salaris op.
  4. Het uiteindelijk arbeidsrendement levert over het algemeen zeer weinig op. Daar is ook de culturele achtergrond en educatie debet aan.
  5. Na een paar dagen arbeid via een uitzendbureau zijn ze over het algemeen al weer vertrokken.

  Nogmaals: Er is een verschil tussen arbeidsdiscriminatie (die er wel degelijk is) en bereidwilligheid van beide kanten.

  In facto: Ik heb gewerkt met Surinamers, Marokkanen en vele andere culturen. Allemaal prima jongens en meisjes. Alleen zal je als Nederlandse werkgever met hun culturele achtergrond moeten kunnen omgaan. Dat ligt niet aan de werknemer, maar veelal aan de werkgever.


  Maak melding

 2. dat is al jaren zo ik heb zelf bij een bedrijf gewerk op schiphol en als er gebeld moest worden voor uitzend krachten dan werd er met klem gezegd liever geen buitenlanders en als ik mijn mond open deed dan werd er gezegd dat ik een andere buitenlander was en dat ik het niet zo zwart wit moet zien .
  dus dit is een probleem van jaren en dat nederlanders dicrimineren en dat is gewoon waar ze doen als of het niet zo zijn maar in het algemeen zijn het wolven in schaaps kleren.


  Maak melding

 3. Ik ben toch benieuwd wat de zgn Sur-Neds hierop te vertellen hebben, je weet wel die gasten die op alles Suriname aangaande kritiek hebben en alleen maar negatief kunnen reageren.

  Speciaal voor deze groep, de huidige President van Suriname Z.E. D.D. Bouterse wil jullie met open armen ontvangen. We hebben nog genoeg werk in de goud- of rijstvelden.


  Maak melding

 4. Ook in Sur.is dit een erg bekend verschijnsel.Maar dan niet alleen voor werk zoekenden maar gewoon in het dagelijks leven en gewoon op straat.

  Cobie.


  Maak melding

 5. welke zich zelf respecterende Surinamer kan nog om dit onderzoek heen? ook onze zonen en dochters worden geweerd bij het vinden van een studentenkamer of om een discotheek te bezoeken. Naast de dagelijkse aanrandingen en verkrachtingen op Schiphol en 500 jaar slavernij, kan je nog maar één conclusie trekken: Nederland is een tot op het bot verziekt racistische samenleving, die door hun autisme, ook geen gewetenswroeging hebben.


  Maak melding

 6. Verschrikkelijk!

  Dit is te erg voor woorden. Daarom ga ik er niet verder op in. Maar ik wil wel even aan u doorgeven dat dit zelfde ook in Suriname gebeurt. Maar daar noemen we het etnische bevoordeling. Wat is erger?


  Maak melding

 7. Oooh dit wist ik al begin 2006……. niemand wou het geloven….. men wil wel iedereen productirf houden maar word je ”te oud” dat ben je al snel btw, dan word je afgeschreven…. Nederland ga door zo, ik heb mijn geboorteland -NEDERLAND- al verlaten om dit soort rotzooi.EIGENLIJK heb ik me nooit echt welkom gevoeld in Nederland, maar kijk vandaag blijkt dat we ook niet welkom zijn.


  Maak melding

 8. Welke commissie er ook is en welke maatregel je ook zou nemen die personen zul je niet veranderen.
  De ollochtonen en de comissies moeten meer energie steken in ondernemerschap onder de ollochtonen,hetzij in nederland of het buitenland gezamelijk eigen ondernemingen opstarten.
  Waarom zouden zij afhankelijk moeten zijn .
  Ik vind dat het land van herkomst daar toch een handje bij zou moeten helpen.
  Om een eigen internationale handelsnetwerk op te zetten en hun eigen mensen daarin onder te brengen.
  Wat de turken betreft doen zij het veel beter .
  Ze doen het zelf beter als heel griekenland ,portugal,spanje, ierland en nog een paar probleem landen
  Ik zou geen tijd en energie verspillen aan maatregelen die geen zin hebben.
  Maak gebruik van de talenten die er zijn ,leid ze op en geloof in eigen kunnen het zal veel energie kosten maar aan het einde zul je de vruchten van plukken en dan kun je met trost zeggen we hebben het zelf gedaan en niet ik ,maar samen.
  Voorwaarde is dat het land van herkomst er ook voor open staat.


  Maak melding

 9. http://www.nu.nl/column-donderdag/2658068/negerfoto.html

  Zit in hun bloed.
  Wat wij moeten doen is onz op een of andere manier beginnen te uniten.

  Samen staan we sterk
  Zwarte vuist Brigade van De Kafele Kinaki Jabari organisatie

  Email onz voor info
  En blaka bakra ik heb ook wat punten over jullie blanken . Die vaak smorgens niet douchen en op t werk smeule.. Iz dat ook cultuur waar wij me moeten dealen?
  Of het gelul over elkaar
  Op maandag ochtend het maken van beledigende opmerkingen die je tanden kunnen kosten
  Het wij/ zij denken etc.

  Jullie zijn geen haar beter en ga zo door elke aktie heeft een reactie .. Niks is even.


  Maak melding

 10. Ja, raar he, hoe zou dat nou toch komen?
  Op tijd komen is erg moeilijk, zich aan afspraken houden is nog moeilijker,jammer, want ik hou van de Surinamers.


  Maak melding

 11. komen ze nu pas achter????Eeuwen geleden was het al zo,nu is het nog steedszo..in de toekomst?..zal hetzelfde blijven.De autochtonen zijn ook liever lui dan moe..afgezakte broeken/scheefspetjes/neuspiercing+tatoo zijn de kenmerken van tegenwoordig.Wie wil ze nog in dienst nemen?


  Maak melding

 12. mijn persoonlijke ervaring is anders.

  volgens mij als je gevoelig bent voor discriminatie dan wordt je ook gediscrimineerd.

  in SU discrimineren wij zelf onze eigen mensen, heftig. antillen, maroco, turkije en afrika ook.

  hier in nederland is het volgens mijn persoonlijke ervaring dat als je je niet laat discrimineren, door actief deel te nemen in het sociaal, maatschappelijk leven er verder niet veel aan de hand is.

  goed onderwijs helpt enorm. doe dan wel die dingen waar je goed in bent.in mijn directe omgeving heb ik surinamers 50 plus zijn en drie dubbele banen op na houden en werken wanneer hun dat uitkomt. laat je niet discrimineren en doe actief mee in deze samenleving, mang! ga daarnaast nog fietsen, zwemmen, sporten.

  kijk naar bedrijven als flora holland aalsmeer, (tnt) post.nl, abnamro bank, bnp bank, ing bank, uwv, en deelraden.
  sociale instellingen als de regenboorg, vonk, gilde. en what about de zorg en verpleging! in deze bedrijven, organisaties doen de SURINAMERS,MAROCANEN, TURKEN, ANTILLIANEN, AFRIKANEN het goed, tot zeer goed. wel aanpakken.

  er zijn verder heel goede, hoog gekwalificeerd onderwijs in nederland, dat voor ons allemaal toegankelijk is. met een goede opleiding en goed meedoen in deze hollandse samenleving kom je goed terecht. en ouders (vaders en moeders) niet te snel zeggen “ik word toch gediscrimineerd, praat (en dan wel echt praten) met je kinderen en familie”

  niet de kop er bij laten hangen, omdat het ff niet lukt. gewoon doorgaan en nog harder je best doen. doe je best om de nederlandse taal goed machtig te zijn. een goede opleiding. AJB. ook in SU, MAROC, TURK, ANTILLEN wordt zwaar gediscrimineerd.

  AJB


  Maak melding

 13. Alle Surinamers terug naar Suriname, ook de Surneds.

  Bouta heeftwerk voor een ieder!! Hij stelt zijn plek beschikbaar voor de Pariaman en Afu censie!

  De zwervers mogen rijst in Nickerie gaan planten.


  Maak melding

 14. @ blaka bakra
  Enige nuances aanbrengen. Ik ben een Surinamer in hart en nieren maar wel eentje met een Ned. paspoort zo ook mijn zonen (moeder is Surinaamse).
  Het gezin is nog steeds werkzaam. Ik heb een eigen bedrijf, zoonlief is Global Manager bij Philips en andere zoon is manager bij een installatiebedrijf en vrouwlief is secretaresse van de CEO van een beursgenoteerd bedrijf.
  Dus de stomme opmerking geldt niet voor iedere Surinamer.
  Het hangt geheel af van jou instelling en opleiding doch veelal ook de attituden.


  Maak melding

 15. @ Afu Sensie
  Open armen???????????
  Alleen als het ze uitkomt want de toeridtenkaart is niet alleen voor de Surineds. De Surineds zijn goed voor enkele tientallen miljoenen euro’s die jaarlijks in omgang worden gebracht in Suriname.
  En goud???????? In de bossen heersen de marrons en niet Bouta dus hoezo werk.
  Laten ze eerst de hoog opgeleiden met een schat aan ervaring binnenhalen op het gebied van onderwijs en medici alsook leidinggevenden die in Suriname ruimschoots kunnen bijdragen in de verandering van attituden en werkprocessen alsook een menselijke benadering van werknemers.
  Dat zou getuigen van erkenning van de Suri’s hun capaciteit die geen Surinaams nationaliteit bezitten. ma ik denk dat er een zekere vrees bestaat om deze mensen binnen te halen. Want een intellectuele en ontwikkelde meute is moeilijk in de hand te houden


  Maak melding

 16. Stapel?

  Laat me raaien, dit onderzoek is gebaseerd op een stelling van Stapel :)?
  Geen rocket science een dergelijk afstudeerscriptie; uitgekauwd onderwerp.

  Het zal best wel, no offence!
  Ik denk dat het wel meevalt zeker als het “lijdend voorwerp” Geen call center is.
  Werken bij een call center wens je ergste vijand niet toe.

  Wie zoekt nu in 2011 een baan via een uitzendbureau?

  SIO als je hier een positieve draai aan wil geven, keer het om.
  Kom maar op met je cijfers van de duizenden suri-neds die het wel goed doen.
  (positief effect voor eventuele potentiële werkgevers).

  Deze jongeren zijn niet gebaat bij de zoveelste discriminatieklacht. Dit werkt averechts.
  Werkgevers staan niet te springen om suri-neds die eeuwig klachten indienen.

  Begin zelf met een Werving en Selectie bureau.
  Er zijn genoeg suri-ned netwerkgroepen die willen participeren.

  Bundel de suri-ned netwerkgroepen.
  Organiseer een suri-ned landelijke werkdag of zoiets, compleet met werkgevers en
  stage-aanbieders, van zowel de Overheid als het Bedrijfsleven.
  Zoek coaches en rol-models voor deze jongeren.

  In Nederland moet je kopiëren en leren van je zgn “vijand”.
  Zie HI5-dagen IT- dagen, Masterclass-dagen etc etc….


  Maak melding

 17. Dit is al tientallen jaren bekend en de enige die het zal bagatelliseren is de met het post koloniaal syndroom besmette Surinamer zelf. Het is eigenlijk nog veel erger. De gemiddelde Nederlander is gewoon een ordinaire racist maar zal dat zelf in alle toonaarden ontkennen. Niet voor niets is apartheid een Nederlands woord en buiten Nederland verblijvende witjes hokken maar al te graag samen in resorts, en blijven geloven dat ze de belichaming zijn van het eindstadium van de schepping. Gelukkig heb ik dit debiele racistisch land met haar degenererende bevolking al lang verlaten. Wie volgt?


  Maak melding

 18. Ik ben benieuwd wat de uitkomst zal zijn als er in suriname ook zo een onderzoek word gehouden over de kansen van bepaalde etnische groepen in suriname. ik denk dat lieden als Zuidoost zullen schrikken van het resultaat.


  Maak melding

 19. Niet over eenkam scheren.Er zijn surinamers en surinamers.Er werken meer surinamers,turken en marokkaen in Nederland.Werken via uitzendbureau is tweede alternatief…derde is er gewoon niet,dus uitkering aan vragen.


  Maak melding

 20. ik kan ook over discriminatie praten want hoe je ook je best doet voor deze verziekte maatschapij je gaat als allochtochtoon nooit of niet gemakkelijk een carriere meer kunnen opbouwen hier in dit land met de rechtsdenkende regeringen die maar gaan regernregeren de komende decenias Ik heb zelf moeten verhuizen van Amsterdam naar Brabant om toch aan het werk te blijven nadat het bedrijf waar ik werkte naar Italie hun productie afdeling heeft verplaats en nog via uitzendwerk heb ik dan 2,5 jaar gewerkt zonder een contract van het bedrijf te krijgen terwijl belgen die geen ingezetenen zijn wel binnen halfjaar wel een contract kregen en einde van de rit ben ik nu werkloos want j ebent alleen goed om deze maatschappij op tebouwen en verder als ze je niet nodig hebben mag je weer vertrekken Hun willen ons allemaal criminelen van ons maken want wij zijn geen plantjes wij zij n mensen die verstand hebben om te denken wat we moeten doen als het moelijk gaat worden wwar gaan we naar toe naar een moelijke periode misshien moet het hier ook losbarsten zoals in Frankrijk waar allochtochtonen doen wat ze willen om te overleven Maar het komt nog wacht maar zelf af dan ga je zulke taferelen ook hier hebben.
  Deze maatschappij lokt alles zelf en dan gaan ze weer klagen Wat je oogst zal je ook zaaien Gevangenis schrik niemand af als men moet overleven en laat de rechsdenkende opzouten want hun gaan veel problemen krijgen in de toekomst met ons allochtochtonen die veel in getallen werkloos zijn its just a matter of time NEETJEMANCHINAMAN


  Maak melding

 21. Nr.20; ik ben het volkomen met je eens.

  Dat wil niet zeggen, dat ik het eens ben met de discriminatie van onze surinaamse jongeren. Beslist niet.

  Aan de andere kant is ook belangrijk dat onze jongeren gaan werken aan zaken als; presentatie, bijv. geen spijkerbroek waarvan het kruis bijna op de knieen hangt, niet een te kort lontje hebben, optijd op het werk verschijnen en je vooral niet na 1 keertje niezen ziekmelden etc.


  Maak melding

 22. Lezen jullie esmerald maar op 18, dit hoopje mens heeft ze duidelijk niet allemaal op een rijtje. Zo dom en achterlijk zal je ze niet vaak tegenkomen.


  Maak melding

 23. #24 halve cent.

  Dom en achterlijk ben jezelf,look in the mirror bro.

  Wat is jou oplossing anders dan zielig te doen omdat je zwart bent.
  Wit zal je nooit worden, so deal with it stupid!


  Maak melding

 24. Esmerald met je reactie bevestig je alleen maar dat je dom en achterlijk bent.

  Dat het wit willen worden het eerste is waar je aan denkt noh, waar het hart vol van is, toch.

  Wit zal je nooit worden, maakt niet uit hoe diep je je stomme kop ook in de witte zijn ars steekt. Waneer je het eruit trekt ben je nog zwarter en dommer dan daarvoor.

  “Wie zoekt nu in 2011 een baan via een uitzendbureau?” Was je vraag, heb je al een antwoord.

  Ik heb ook een vraag voor je domkop. Hoeveel werkloze Surinamers lopen rond in Nederland?


  Maak melding

 25. @ anna_z.

  Ik blijf lekker hier (toekoenarie)na Sranang ding man è disco
  mi toe,liever door witte gediscrimineerd worden dan door je eigen soortgenoten!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.