Surinaams parlement niet happig op bemiddelingsrol

30

PARAMARIBO, 27 okt – Het parlement zit niet bepaald te springen om te bemiddelen in het conflict over landrechten. Zowel coalitie als oppositie vindt het conflict een aangelegenheid van de regering. Er zijn zelfs parlementariërs die de regering en president Desiré Bouterse ronduit gemakzuchtig vinden.

Veel te makkelijk is het parlement er bij gesleept na het vastlopen van het overleg. “De president moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij heeft in zijn verkiezingsprogram beloofd de kwestie schouder aan schouder aan te pakken”, zegt Guno Castelen (Nieuw Front/SPA) tegenover de Ware Tijd. De ‘kleine Indiaanse jongen’, zoals Bouterse zichzelf noemt, lijkt nu een andere taal te praten. De eis van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, Vids, zou te ver gaan.

Het betreft de claim op zelfbeschikking en eigendomsrechten over hun woon- en leefgebied. Bouterse “buigt het hoofd” en legt de claim voor aan de “vertegenwoordiging van het volk.” Zelf zegt hij er weinig van te verwachten: “We zijn dan vijftien jaar terug.” In het parlement lijkt lang niet iedereen ervan overtuigd dat er geen andere uitweg is. Het beste is weer rond de tafel te gaan. “Ook al vind ik dat de eisen niet haalbaar zijn, dan nog moet gesproken worden”, zegt Ronny Asabina (BEP).

Bekijk ook:


30 REACTIES

 1. is het Surinaamse parlement ineens bang bij de democratie waar ze zo de mond van vol, hebben betrokken te worden? Laffer kun je het niet verzinnen. Waarom gaan ze dan niet gewoon naar huis? Of zijn ze bang voor stemmen verlies.


  Maak melding

 2. Als zelfs de kleine Indiaanse jongen niet eens is met de eisen van VIDS, geeft dat duidelijk weer zijn liefde voor land en volk. Zoals hij heeft belooofd zal hij voor elke Surinamer opkomen als je nauw Indiaan, Marron, Hindustaan , Creool of Javaan bent. Gelijkheid voor iedereen.

  De DNA zal zijn verantwoordelijkheid in deze moeten nemen, want de resolutie van VIDS zal toch naar de DNA gestuurd moeten worden, ook al is het een formaliteit.

  De DNA zal het moeten behandelen en gewoon aangeven dat zij het niet eens is met de eisen gesteld door VIDS en de regering oproepen verder te onderhandelen met de groepen om tot een aanvaardbare oplossing te komen die binnen de Surinaamse grondwet valt. Niets meer niets minder.


  Maak melding

 3. Rond de tafel!

  Dat is een kwestie van overleggen, praten en elkaars standpunten aanvaarden of overrulen en niet overlullen.

  Desi had tijdens de Colakreek-bijeenkomst zich moeten terugtrekken na schorsing, in overleg treden met medegedelegeerden en dan met de uitkomst daarvan de vergadering een nieuwe aanvang te bieden. Maar dan kon hij niet want hij verdraagt geen tegenspraak.

  Met een belastingsysteem speciaal voor deze gronden in kwestie kan er een weg gevonden worden tot verzoening. Daar hoort zware controle bij en dat is werkgelegenheid voor veel werkloze Surinaamse jongemannen. CTU moet dit niet doen omdat ze corrupt is.

  Coalitie en oppositie zijn angsthazen die het falen van de president in deze kwestie maar al te graag willen uitbuiten. Het ziet er naar uit dat enkele coalitiepartners al moe zijn van de op elkaar gestapelde fouten van de president. Wordt versoaped.


  Maak melding

 4. Als het huiswerk hierover goed was gemaakt, wie weet was de situatie nu anders, maar met onberechte mensenrechten schenders aan de macht dankzij geldzuchtige parasieten , ziet de toekomst er verre van rooskleurig uit.


  Maak melding

 5. Ruim 25 Chinese winkeliers zijn uit Maripaston teruggekeerd naar Paramaribo. Zij weten niet waar ze aan toe zijn en zijn getraumatiseerd geraakt door wat hen is overkomen zondag. Vijf winkels, inclusief een restaurant, zijn geplunderd en in brand gestoken. Hierbij zijn zes Chinezen gewond geraakt. Zij hebben een drama meegemaakt.

  ……..gevolg van deze regeringshandelen…mensen doodschieten, en nog erbij een aanhangers van deze marionettenregering

  Er zijn nog wat splintergroepen die actief zijn te Maripaston, maar toch kan gesteld worden, dat de rust in het gebied is teruggekeerd. Dit meldt de Commissie Ordening Goudsector.
  .;….dit is het gevolg van de handelswijze en aanpak van deze regering, maar nu er een aanhanger is gedood, ze stemden MC Combo.is het hek van de dam, ze vertrouwen deze volkverlakkers die zelfs het goud willen niet meer, het wordt oorlog, vroeg of laat, back to the eigthies.

  Leve de misdaad en de gekozen misdadigers


  Maak melding

 6. Bouta is bewust bezig totale chaos in het land te creeren ten einde de totale macht middels geweld naar zich toe te trekken.Deze man is bewust en met voorbedachte rade bezig!Bouta heeft baat bij chaos.Alleen dan kan hij zijn favoriete rol,nl het toepassen van geweld op alles en een ieder die hem tegenwerkt uitvoeren.oen no sriebie!!Samen met zijn criminele ploeg,Linscheer,Dompig,Dino Bouterse,etc etc.


  Maak melding

 7. het beste voor het land is,,dat ddb zijn ,,,,FUNCTIE,,,, neerlegd en verdwijnt uit het toneel/poppenkast z.a. hij zelf heeft gwezegd..

  deze man heeft totaal geen kaas gegeten van bestuurskunde,, laatstaan het land te besturen,, zijn verstand is niet verder ontwikkeld dan een glas djogo drinken en onzin te blairen,wat hij niet kan verantwoorden.

  kijk maar naar de mensen om hem heen,, die hij heeft verzameld ,allemaal niets nuttigen veroordeelde drugs criminelen en van een strafblad voorzien..

  geen enkele die een zuiver rein geweten heeft,ze zijn allen op de vlucht..


  Maak melding

 8. Unu tan taktak lawman sani lik Guno Kasie dalik Baas e ghi din san din wani…..dan yu oh go jeri bhabari liki baby………alles weg….. dan ga jij die domkoppen horen schreeuwen.


  Maak melding

 9. Dit is het gevolg van de handelswijze van deze marionetten regering, wat een feit is, blunder op blunders, ma goed, de oliedomme aanhangers verdienen deze ontwikkelingen.


  Maak melding

 10. Het parlement is door het Surinaamsvolk gekozen dus mogen ze er ook best wat voor doen, behalve alleen hun maandelijkse inkomsten te toucheren.
  Castelen kletst uit z’n nek en moet gewoon z’n werk doen. Als hij vind dat hij er niet bij gesleept had moeten worden zou hij z’n functie neer moeten leggen.

  Laat dan desnoods iemand die wel deze klus wil klaren in het parlement gaan zitten, want aan dat gezwam van Guno schieten de inheemsen en marrons geen sikkepit mee op.


  Maak melding

 11. Een zwaluw vertelt nog niets over een opkomende strenge winter. Meneer Castelen heeft een zetel toegeschoven gekregen van het Frontje en heeft defakto geen aanhang of achterban.

  Hij vertolkt derhalve niet de gevoelens van D.N.A..

  Dit besluit vergt een volks uitspraak. Wat een rancuneuse grappenmaker.


  Maak melding

 12. @marcel, waarom hebben zoveel mensen gekozen voor zijne excelentie de president van Suriname de heer Desi Delano Bouterse? Zelfs de in Nederland wonende Surinamers waren gelukkig dat Bouterse gekozen was. Dit is niet voor niets, deze man zal toch echt iets in zijn mars hebben anders zou de meerderheid van zijn landgenoten niet op hem hebben gestemd.

  Kort samengevat; Bouterse is nu president van Suriname en zijn achtergrond is niet ter zake doend. Zijn functie is om op te komen voor de Surinaamse burgerij en staat. Hij doet gewoon wat hij doen moet en dit is zijn werk. De gegoede massa dient niet meer doemscenario’s en idiote dogma’s te hanteren zoals gewoonlijk is in Europa (lees ook Nederland), waarin men er stelt „eens een dief / crimineel/ moordenaar etc. is altijd een dief enz..“

  Neen! Geen gelovig geouwehoer meer! Ieder mens is een tweede eerlijke kans meer dan waard zonder vooroordelen ongeacht diens verleden en-of achtergrond.

  Zie het hiernavolgende;
  UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS;
  Artikel 21
  Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
  Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
  De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert“.

  Over ontoelaatbaarheid van moordenaars en andere criminelen wordt er geenszins over gerept. De vroegere Surinaamse regeringsleiders waren in jouw ogen wellicht geen criminelen, maar ga in vogelvlucht door de Surinaamse geschiedenis en vertel eens eerlijk wat is Suriname tot voor de onafhankelijkheid daarmee opgeschoten? Wees gerust alles komt terecht, waar is deze uitspraak nou gebleven?

  Die tijd van toen behelste gewetenloze uitbuiting van arme weerloze mensen door de regering, die net genoeg hadden om niet dood te gaan. En dat is een schanddaad wat met geen enkele bijbel noch in naam van welke god dan ook vergoeilijkt kan worden. Gelet op de slechte prestaties van de vroegere machthebbers zijn er geen termen aanwezig om ongerust over Suriname en Surinamers te zijn ten aanzien van haar huidige rechtmatig gekozen president.

  Waarom berust men zich niet in wat jullie heilige boek hierover staat geschreven?
  Lees dan hier een stukje uit Romeinen 12:1-13:14
  ….Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

  Met andere woorden, volgelingen die de Here belasteren zijn bij hem niet geliefd en zijn vervloekt tot bam. Dus NIET zeiken, want alles komt van God, en deze wacht vol smacht aan de hemelpoort op lasteraars zoals Marcel, Afu sensi en soortgenoten. Vergeet vooral niet om een muntstuk (2 euro munt) mee te nemen om de overtocht van de styx te betalen aan Charon de veerman, maar dan nog ben ik zeer benieuwd of Petrus thuis is om jullie binnen te laten. Misschien is hij naar Hades om een biertje te pakken om zijn verdienste alvast op te maken en een gezellige avond te hebben.

  django


  Maak melding

 13. Bouterse laat met deze zet zien hoef laf en incompetent hij is.Je negeert al jaren de gekozen volksvertegenwoordigers, hij is ook uit het parlement getrapt en nu vraag je ze om hulp typisch een NDP gedrag LAF.


  Maak melding

 14. @ Django,
  Dat wat jij beweerd staat in het wetboek van Bouterse en zijn megabende, Je spreekt jou zelf constant tegen in jou tirade een paar punten op een rij.
  1)Om gekozen te worden tot president van suriname mag je geen handelingen hebben verricht strijdig met de grondwet.
  2)Wat heeft bouterse op 25 feb 1980 gedaan in suriname?
  3) waar was het recht van de surinamers in de jaren 80 ? die werd beslist door een stelletje gewetenloze monsters die onze grondwet buiten werking hebben gesteld.
  Ze hebben onze landgenoten zonder enige vorm van proces ter dood veroordeeld op 8 dec 1980, ze hebben weerloze kinderen en zwangeren vrouwen, mannen beestachtig afgeslacht in moiwana. Django, er komt een dag dat deze criminele moordenaars en hun volgers ter verantwoording zullen worden geroepen door de almachtige goed dat ben ik heilig van overtuigd. Een laatste vraag aan jou django is Suriname beter of slechter geworden na de staatsgreep ? ik hoop op een eerlijke antwoord van jou.


  Maak melding

 15. @wikkileaks, jammer hè dat jij geen lid ben van zijn bende, want dan zou jij nu anders lullen. Hier klinkt gewoon pure jaloezie uit. Als jij zelf wat te vertellen zou hebben, wat ik me overigens niet kan indenken, zou je nu nog meer waanzin uitkramen. Wat heeft Bouterse volgens jouw in strijd met de grondwet gedaan? De verkiezingen waren vele jaren later dan de december moorden dat niets van doen heeft met zijn presidentschap, en Suriname is heel veel opgeschoten sinds de machtsovername door Bouterse en zijn kliek, en de kliek van de president is invloedrijker dan je denkt.

  Maar schroom je niet Wikkileaks, jij kan altijd nog iets moois en iets goeds van jouw leven maken. Jij laat je naar mijn inziens constant negatief over anderen uit waardoor al het positieve in jouw niet kan opwegen tegen het negatieve wat jij geregeld uitbazuint waardoor ik vermoedt dat dit komt door eenzaamheid. Jij weet het, in Holland heb je vrienden zolang jij hen wat te bieden hebt en familie dito, die komen alleen als ze jouw nodig hebben en verder laten ze jouw barsten, hoe geloviger, des te erger. Men kan beter gaan strijden tegen het onrecht, dat geeft een gerust gevoel en kracht, en laat jouw God maar naar zijn mallemoeren lopen, want daar wordt je ook niet wijzer van.

  Kijk om je heen, alle oorlogen zijn ontstaan door godsdiensttoestanden en door menselijke hebzucht die volgaarne door kerken worden goedgepraat. En wat dacht je van alle aardbevingen en tsunami’s die momenteel gebeuren in alle landen waar het moslimisme overheerst, daar kan Allah of God toch een stokje voor steken om zijn volgelingen te beschermen als hij zo almachtig is? Of valt dat ook onder Godsbeproeving? In dat geval hoop ik dan dat gelovigen elkaar zo snel mogelijk massacreren zodat er rust en vrede kan wederkeren op aarde. En God stoort zich daar echt niet aan en laat het allemaal gebeuren.

  Pleeg een moord, even biechten, dan ben je er weer klaar mee, en alles kan opnieuw herbeginnen. Dus God of Allah, opknopen die hap en lekker laten bengelen aan het touwtje. Maar troost je Wikkileaks, ik ben niet pro- noch anti Bouterse. Ik weet dat gelovige mensen merendeels hypocriet zijn, en je snapt het wel hè „ieder voor zich en God voor ons allen, maar bij mij gaat het er om dat dezen desondanks alles niet valselijk beschuldigd mogen worden. Loon naar werken, dat is mijn motto. Maar de onschuld van de gelovige vrijwaard hen geenszins van de door mij bedoelde „normale procedure“. Ik ben ik en jij ben jij en als je mij geen strobreed in de weg legt heb jij van mij ook niets te vrezen. Dictum sapienti sat est!

  django


  Maak melding

 16. django

  Hoe anders zou de toekomst van dit land zijn geweest als mafketen, dolgedraaide militairen en django adviseurs geen coup hadden gepleegd, geen onschuldige ongewapende mensen zouden hebben gemarteld en vermoord, er geen drugsdrops zouden zijn geweest, geen binnenlandse oorlog, hoe anders. Na 1975 is er geen vooruitgang geboekt, eerder verdeel en heers, de rijken ( militairen en django’s ) zijn rijker geworden van duistere zaken. De armen ( oliedomme aanhangers van alle politici ) armer. Hoe anders als er berechting had plaatsgevonden. Geen wonder , laat er een leider komen als is het de duivel.


  Maak melding

 17. Nr.15 Sribi-leaks ,
  “Eisen die onhaalbaar zijn en indruist tegen het wetboek van de Republiek Suriname moet aan flarden worden geschoten en met de meeste overtuiging “!!!
  Het is een patriottische plicht !!!

  Krakti nanga Soso Lobi
  SRANAN SA WINI !!!


  Maak melding

 18. sempa # 18 & django #16
  tonen de ware aard van de NDP aanhang. Dom, geweldadig, etc. triest dat we geen adequate opvang in het LPI hebben voor deze groep.


  Maak melding

 19. @ Determinist,

  Ik geef toe dat de machtsovername door de militairen in de jaren tachtig niet vlekkeloos is verlopen. Tijdens en ver na de coup hebben zich in Suriname vreselijke dingen voorgedaan waarbij ook onschuldige mensen het loodje lieten en de maatschappij werd ontwricht. Dat is betreurenswaardig en ik ben er voorstander van dat de schuldigen subiet worden berecht zonder aanzien des persoons zodat de nabestaanden het verlies van hun dierbare(n) een plaats kunnen geven met de wetenschap dat er recht is gesproken en dat de daders hun verdiende straf niet hebben ontlopen.

  Voor wat betreft de schuldigen die gesneuveld zijn gedurende de militaire coup, dat was hun verdiende loon. Je weet bij voorbaat al waar je aan begint en wat de consequenties daarvan kunnen zijn bij een reëele pakkans. Helaas voor ze kunnen zij dit niet meer navertellen en de nabestaanden van dezen dienen dan ook fair te blijven en niet allerlei onzin gaan uitkramen zoals enkele posters hier op waterkant gebekt is.

  Voor wat betreft de aanzet tot de coup en de coupplegers doen er genoeg verhalen de ronde waar ik niet op in ga. Die discussie laat ik aan het totalitaire Surinaamse volk over, want zij hebben bewust in meerderheid hun president gekozen, en de daarachter liggende reden is voor iedereen anders. Wat goed is en wat slecht is kan ik niet voor anderen bepalen, mijn taak is om alleen er voor te zorgen dat mijn familie-clan hier in Suriname, die op generlei wijze iets met de politiek noch met de regering van doen wil hebben niets overkomt.

  Daarom staan wij altijd paraat om onszelve te verdedigen en dulden geen enkele politieke aanhangers in onze buurt, wij moeten onszelf beschermen. Uit ervaring blijkt dat zij die in een God of in een Duivel geloven normaal gesproken een kwade inborst hebben en volslagen onbetrouwbaar zijn. Er zitten heus wel rechtgeaarde mensen tussen de gelovigen, maar doordat de Surinaamse maatschappij behept en besmet is met huichelachtigheid maken dezen uit angst zich niet voor iedereen kenbaar en laten zich liever uit gemakzucht meeslepen door de religieuze stroom om uiteindelijk te geworden zoals de rest.

  Wie wil je dan nog vertrouwen in de Surinaamse samenleving? Niemand behalve onszelf. Jammer genoeg hebben wij tot nu toe ons van Suri’s moeten ontdoen die een loopje met ons dachten te kunnen nemen en ons kwaad hadden berokkend. Wij beogen geen ambities in de regering, want dat is ondankbaar werk, mensen, vooral gelovigen zijn over het algemeen ondankbaar tot en met. Je kan bijna niets goed doen in hun ogen, ook al breng je ze hun eten op een presenteerblaadje, vandaag word je goedgekeurd en morgen weer afgekeurd. Ze eten van je, maar achter je rug om wordt je gescandeerd. Op God bouwen wij niet want daar hebben wij geen zak aan, wij lossen onze eigen zaakjes zelf op en schromen ons er niet voor om zelfs als pastoor/dominee in een kerk op te treden zolang het doel de middelen maar heiligt en verdwijnen weer zodra wij onze wraak hebben genomen.

  Als één van mijn mensen tijdens die coup gedood zou zijn door de hand van Bouterse of door één of meerdere van zijn medeplichtigen, dan zou Desi Bouterse of de schuldigen vandaag de dag niet meer in leven zijn. Oog om oog, tand om tand. En het zou ook een raadsel blijven voor de Surinaamse samenleving wie de verantwoordelijke daarvan zou kunnen zijn. In het donker zien ze ons niet, maar we zijn er wel.

  Wij betalen altijd á-contant en de Surinaamse bijgelovige cultuur leent zich er uitstekend voor om altijd ongestraft te blijven. Iemand die ontvoerd is en na voorlezing van zijn misdaad wordt afgemaakt vindt men nooit meer terug, aangezien het verhaal dat een „asima“ of een „busi-yorka“ de persoon heeft meegenomen het bange bijgelovige Surinaamse volk al tevreden stemt. En een zoektocht in de Surinaamse rimboe naar betrokkenen is onbegonnen werk, derhalve berust men zich in dergelijke gevallen altijd in de theorie „ na busi ingghi yokro a man, busi-ma kir a man“, het zij zo, het is Gods wil, wordt er dan vaak geroepen.

  Zo maken wij lekker gebruik van het kwaadaardig bestel van de Surinaamse denkwijze om onze stam gestand te houden en te integreren in de Surinaamse maatschappij. Daarom weten wij ook bijna alles van wat er zoal plaatsvindt in de Surinaamse gemeenschap en wij zijn daarbij geen enkele gelovige noch regering verantwoording schuldig.

  Mijn vraag aan jouw Determinist is; heb jij in jouw familie iemand die het wil opnemen tegen Bouterse of tegen diens clan om wraak te nemen voor het verlies van je dierbare? Je weet wel, een „pipa“ of een „jachtmes“ of een „daga-daga“ pakken, er naar toe gaan en knallen maar om de familie-eer hoog te houden, en als je het goed wil doen zonder pakkans dan kies je voor het duister om de betreffende lichten uit te blazen en daarna zwijg je als het graf, vertel nooit iemand wat. Praat liever met de bomen wanneer je behoefte heb om te praten want de Natuur verraad niemand, maar gelovigen doen dat wel wanneer het hen goed uitkomt.

  Wat wij kunnen presteren, kan een ander ook! Doe je eigen dingen, wreek wie je wreken moet, leef zoals je graag wil leven opdat je aan het einde van je latijn met genoegen kan terugblikken naar alles wat je voor je eigen welzijn en dat van anderen hebt gedaan. Loop er niet mee te koop, maar wees eerlijk tegenover hen die iets van jou wil leren.

  Misschien wil jij weten hoe mijn grootvader en aanhang anno 1800 en hangende zijn leven blanke kolonialisten, verraderlijke negerslaven en hielenlikkende immigranten en vooral creolen op hun plantages heeft vergiftigd en of heeft afgeslacht of in stukken gehakt voor hetgeen zij medemensen hebben aangedaan om witte voetjes te maken bij hun baas „acta probant se ipsa“. En ik ben in de voetsporen getreden van wijlen mijn grootvader, aangezien deze manier van leven tot thans de enige manier is om ongestoord te gedijen en te overleven in een schijnheilige samenleving als Suriname, het is ook ons land.

  En wat Bouterse en zijn aanhang betreft kan ik alleen maar zeggen;
  „Cito ignominia fit superbi gloria“.
  django


  Maak melding

 20. Django,

  A torie sarie now, we weten nu wel dat je een ketter bent, een anti-christ, moet je zelf weten.

  Het valt me wel op, dat je voor een anti-christ, verdomd goed op de hoogte bent van wat er in de bijbel staat mannetje.
  Tsjonge jonge jonge, ik heb totaal geen idee wat er staat bij Romeinen vers hupeldepup, maar… jij wel.

  Maar goed, mensen doen dingen niet zomaar, jij ook niet. Je bent behoorlijk gekwetst en geeft God nu de schuld, moet jij weten, maar wij weten het nu al.
  Je hoeft God niet steeds erbij te halen om je punt te maken.

  By The Way.
  Ik neem aan dat je op de hoogte bent van het feit, dat die excellentie van je elke zondag in de biechtstoel zit, tenminste als hij niet in het buitenland vertoefd of in de busie.
  Busie wordt ook steeds moeilijker in de toekomst; het net sluit zich langzaam.

  Je basie betaald een domrie maandelijks 6000 suri’s om voor hem te bidden.
  Weet je basie wel dat je zo tekeer gaat tegenover God?
  Mie sa aksie steve gie joe, om a.s zondag een speciale mis voor je te houden, om je ziel te reinigen.

  Het ga je goed!


  Maak melding

 21. Die gewraakte militairen komen stuk voor stuk uit het hoge noorden, alwaar zij hun beroeps/professionele opleiding genoten.

  Zij hebben tenminste hun nek uitgestoken om hier onder bizarre omstandigheden een bijdrage te komen leveren.

  Het zijn in elk geval geen poppenblazers die zich voor padvinder laten uitmaken of ellenlang zitten te zeuren op fora.


  Maak melding

 22. Hhahahahaa Django, en Sempa jullie reactie zegt mij genoeg over jullie denkbeelden.
  Iemand Die met medewerking van het buitenland een staatsgreep pleegt tegen het wettelijk gezag van een land pleegt verraad tegen zijn eigen bevolking en dat is strijdig met de grondwet.En sterker Nog Bouterse was toen Nederlander hij en die andere landverraders hadden een dubbele salaris één uit Nederland en één in Suriname. Domme Sempa nergens in het wetboek of in de grondwet van Suriname staat dat je mensen zonder proces mag folteren en afslachten.


  Maak melding

 23. @wikkileaks

  Nu begin je te ventileren man. Wat een apekool kraam jij uit. Jij leeft in jouw eigen wereld met een fictieve regime die het liefste doet wat jij denkt. Zie hier, een potentieële dictator die de kans daartoe niet kreeg in Suriname. Bouterse was hem voor en daarom huilt wikkileaks nu tranen met tuiten en zijn jaloezie op Bouta is grenzeloos. De waarheid is hard wikkileaks, maar waar.


  Maak melding

 24. Als er gestemd zou moeten worden wie nu in Suriname en op waterkant populair is, dan zou Django de meeste stemmen krijgen vanwege zijn eerlijkheid. Het ga je goed Django


  Maak melding

 25. Er is één persoon die ik hier erg bewonder. Me dunkt dat hij niet zit te wachten op een schouderklopje van mij.

  Wikkileaks, jij bent gestoord, maar dat is geen nieuws meer voor jouw, dat wist je namelijk al heel lang.


  Maak melding

 26. Als de volgers van hitler, sadam,idi amin migabe,Gadhafi Bouterse mij gek noemen kan ik alleen maar lachen.Figuren die aan de kant staan moord criminaliteit onderdrukking genocide, dictatuur, vernedering leven buiten de ieder realiteit.het zijn in mijn ogen inhumans.


  Maak melding

 27. Als de volgers van hitler, sadam,idi amin migabe,Gadhafi Bouterse mij gek noemen kan ik alleen maar lachen.Figuren die aan de kant staan moord criminaliteit onderdrukking genocide, dictatuur, vernedering leven buiten de ieder realiteit.het zijn in mijn ogen inhumans.

  Het handelsmerk van Wikileaks. Jij bent dwars die wereld in gedropped, dwars zul een levenlang blijven.


  Maak melding

 28. @paraman en @wikkileaks

  Alleen jullie zijn heilig noh. Des te meer een reden om korte metten te maken met mensen zoals jullie, die in Holland hun gal uitspugen, want in Suriname kon ik ze echter nog niet vinden.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.