De Surinaamsche Bank financiert bouwplan regering

25

PARAMARIBO, 17 okt – De Surinaamsche Bank, DSB, behoort tot de twee banken die het woningbouwprogramma van de regering ondersteunen. “Het had er lang moeten zijn”, zegt DSB-directeur Sigmund Proeve over het financieringsmodel. Het oude subsidiemodel voldeed al lang niet meer.

Dat was vooral te merken aan de teloorgang van de Stichting Volkshuisvesting. De stichting moest ervoor zorgen dat er geld binnen bleef komen voor huizenbouw. Het geld moest komen van de huur en huurkoop van gebouwde woningen. De bewoners betaalden slecht of helemaal niet. Ook de inflatie ging vreten aan de huurgelden. Nu kiest de regering voor directe bankfinanciering.

Het is de bank die overeenkomsten sluit met huurders en kopers. Ook het corrupte favoritisme zou er minder door worden. Het wordt nu aanschaffen “naar draagkracht.” “De huizen zijn geen cadeau”, zegt Proeve. Ook de Surinaamse Postspaarbank doet mee. Een heikel punt is nog de rechtstitel op de gronden. De zogenaamde grondhuur is minder populair bij de banken. Dat heeft te maken met de bureaucratische omslachtigheid bij de wisseling van bezitter.

Bekijk ook:


25 REACTIES

 1. “Het had er lang moeten zijn”, ja dat weten we, zonder de huidige regering was het er ook nooit gekomen. De huidige regering toont duidelijk een ontwikkelingsvisie te hebben dit gecombineerd met daadkracht geeft elke Surinamer hoop dat het toch goed komt.

  WBT die hele rechtstitel van de grond, ik zou zeggen regering maak het per direkt eigendom. Dit zou de banken of andere financierders meer zekerheid geven. Waar wel gewaakt moet worden is dat de bewoners niet meer gaan lenen dan nodig omdat de woning en grond veel meer waard is.

  Suriname voorwaarts.

  Hihihi nu wordt het lachen met die negatievelingen en pessimisten.

  Lezen jullie onderstaand maar met bloeddoorlopende ogen.

  118 bouwkavels kunnen worden toegewezen 16 Oct, 16:00

  Etienne Boerenveen, voorzitter van herstructurering huisvestingssector (links), geeft president Desi Bouterse een rondleiding op Hanna’s Lust. (Foto: René Gompers) De eerste 118 bouwkavels op Hanna’s Lust kunnen worden toegewezen. Zeven ha van het terrein van 37 ha op dit welzijnsproject is bouwrijp gemaakt. Etienne Boerenveen, voorzitter van de herstructurering huisvestingssector, zegt dat op verschillende trajecten tegelijk is gewerkt, want iedereen wilde de woningen zien. Vanmiddag werd de woningbeurs op Hanna’s Lust geopend door president Desi Bouterse.

  Boerenveen legt uit dat een landelijke inventarisatie is gemaakt van de woningbehoefte en beschikbaarheid van grond. Daarnaast moest gewerkt worden aan de regelgeving. Er moet toezicht gehouden worden op de uitvoering. Met verschillende investeerders is om de tafel gezeten. En tegelijk is ertoe overgegaan om de 35 modelwoningen te bouwen.

  Terugtredende overheid
  De dertig ha die nog bouwrijp gemaakt moet worden, zal volgens Boerenveen uiterlijk tweede week van december rond zijn. Na 1 januari volgend jaar zullen nog 482 kavels bouwklaar zijn. Dan zullen de mensen die in aanmerking komen voor een huis worden gescreend. Hierna kan overgegaan worden tot de bouw. Er worden ook alle andere faciliteiten die nodig zijn, opgezet.

  Boerenveen benadrukt dat de overheid zal zorgen voor de regels, er komt een housing autoriteit. Maar de bedoeling is dat de overheid de voorwaarden schept, de regels aangeeft en zich daarna terugtrekt. De woningen worden gefinancierd door de Surinaamse Postspaarbank en De Surinaamsche Bank. Diverse keren werd aangehaald dat het niet om ‘gratis woningen’ gaat. De overheid zorgt voor de financiering en voor de grond.


  Maak melding

 2. Als het geen cadeau’s zijn dan komt een heel volksstam bedrogen uit.Want dat deel van het volk houdt niet van betalen.Alles moet gratis zijn.Ik benieuwd of ze nu gaan durven kraken of occuperen.

  Cobie.


  Maak melding

 3. Het is volgens het artikel het woningbouwprogramma van de regering. Ook staat er dat de regering kiest voor directe bankfinanciering. Dus de regering laat woningen bouwen en leent het geld van de bank. Klopt dit?
  Indien dit niet het geval is wat is dan de rol van de regering?
  Indien dit juist is kunnen we verder.
  De regering biedt de huizen te koop aan en banken verzorgen een goedkope lening van 5%
  30 jaar lang vast? Of slechts 1 a 2 jaar vast. Dit is van cruciaal belang.
  Als het 30 jaar vast ligt heeft de bank een probleem. Immers nominaal 5% is veel te laag. Rekening houdend met een inflatie van bijv 5% levert dit de bank 0% reele rente op.
  Loopt de inflatie op dan wordt de reele rente zelf negatief, oftwel de bank lijdt verlies.
  Voor de koper is dit goed nieuws, hij betaalt immers reeel gezien steeds minder.
  Ligt de rente niet vast dan krijg je situaties zoals in Engeland en de VS.
  Bush: “voor iedere burger een eigen woning”.
  Oplopende rentetarieven leiden tot gedwongen
  huizenverkoop.Niet allen de huizen werden verkocht van zij die een subprime hypotheek hadden afgesloten, maar doordat het aanbod van huizen op de markt toenam daalde ook de waarde van de woningen. Nu kwamen ook de burgers die een betaalbare hypotheek hadden afgesloten in problemen.
  Voor wie is dit goed nieuws? Voor vermogende surinamers, zij kunnen straks voor een appel en een ei woningen kopen. Dit worden dan appartmenten voor toeristen.
  Als dit programma wil slagen zal de overheid garant moeten staan voor de burger die in financiele problemen komt en zorgen voor een lange rentevaste periode!
  Lees ook de posting van Whome in een ander artikel over de betaalbaarheid voor de werkende man die een gemiddeld salaris heeft.


  Maak melding

 4. Mbt het heikelpunt ´grondhuur´ zou ik willen adviseren dat de mensen nu ook voor de grond gaan betalen.
  Het is toch van de zotte dat er in een grondwet van een land is opgenomen dat elke burger recht heeft op een gratis stuk grond.
  Stel dat Suriname 2.000.000 inwoners telt en het land is totaal uitgedeeld, hoe moet het dan verder ?

  Anno 2011 is het ´not done´ om stukken grond en land gratis en voor niets weg te geven !
  Hiermede kweek je een stel luiaards en profiteurs in de hand en zie nu het probleem want Suriname moet nu vaklieden gaan importeren !

  Een ieder die zelf hard gewerkt en gezweetheeft voor zijn of haar onderkomen zal er zeker zuinig op zijn.

  De grondwet dient daarom direct aangepast te worden en wel zodanig dat de minder draagkrachtigen er niet bekaait vanaf komen
  en dus ook aan hen wordt gedacht.

  De grootgrond bezitters moeten hierna ook keihard worden aangepakt want ze hebben vaak het land gratis gekregen en verkopen of verhuren deze tegen zeer hoge prijzen.


  Maak melding

 5. Nee dit is geen stap voorwaarts maar een SPRONG voorwaarts.

  “het had er al lang moeten zijn”zegt de bank directeur.

  Jammer genoeg voor het arme volk hielden de opeenvolgende regeringen vast aan het OUDE VEROTTE systeem van Favoritisme, waarbij de woningen werden toegewezen aan Partij-Politieke vriendjes waardoor zij die de woningen echt het HARDS nodig hadden zelden of nooit aan bod kwamen.

  “WE SHALL OVERCOME”


  Maak melding

 6. Ik begrijp ff iets niet. Onder de vorige regering toch al een aanvang gemaakt met de afschaffing van grondhuur? Dat hadden de voorbereiding er toch voor moeten zorgen dat dit probleem niet zou spelen??

  Zo wie zo is de woningmarkt gebaat bij een soepele eigendoms overdracht. Mijn ervaring met dergelijke zaken is dat in veel landen de ambtenaren te zeer bezigzijn met allemogelijke dome scenario’s die ze met een complex aan regeltje broberen af te vangen. Daarom zou ik zeggen verkoop de grond gewoon in eigendom maar stel in het verkoop wel een anti speculatie beding op.
  Daarzijn voldoende voorbeelden van en vele landen zullen met genoegen hun kennis en ervaring delen.

  Hoe het zij. Er is geen enkele reden waarom dit de geplande bouw van 18.000 woningen kan belemmeren. Of ze er komen is de vraag maar dit aspect kan nooit de reden voor een mogelijk falen zijn.


  Maak melding

 7. Tide tamara whee ( oliedomme aanhangers) o go pina moro vara, back to the eigthies, alle tekenen zijn duidelijk, met boeroe aan het stuur..voorzitter werkgroep herstructurering, ook baas sital voor de rijstsector, oom ro abrahap bij OW@V,welke groenepakken volgen nog meer. Back to the eigthies, Hhahaahahahahahahahahahahahahaha nog even en de zware decreten komen er weer, Tjies de oliedomme aanhangers mooi beet.


  Maak melding

 8. Proeverij!

  Wie heeft proeve in het verleden tegengehouden om het financieringsmodel aan te passen.
  Was proeve niet zelf directeur? Lekker makkelijk om een ander neer te halen, terwijl je zelf directeur was.

  Sinds wanneer heeft die volgevreten boer verstand van huizen?
  Ooh ok, het zijn kippenhokjes, een kind “ ken” de was doen!


  Maak melding

 9. ik zou als overheid een VERPLICHT clausule in de overdracht van domeingrond inbouwen aan iedereen die het verkrijgt..

  n.l. dat de verkregen grond alleen voor eigen gebruik mag dienen en de eerste honderd jaar niet verhandeld mag worden..

  m.a.w. deze gaat automatich over van vader op kinderen..kunnen ze het niet bewerken voor welk doel einde dan ook,dan na een paar jaar terug geven aan de overheid..


  Maak melding

 10. 8, 9 en 10 zijn reacties van lieden, die in het grijze verleden over de ruggen van het Surinaamse volk alle prioriteit genoten.

  Aan die geneugten is abrupt een einde gekomen! De woede is duidelijk. De caravan terkt voort ook al blaffen deze
  honden.


  Maak melding

 11. Met misdadigers als leiders ziet de toekomst van dit land er behoorlijk misdadig uit. Dankzij de oliedomme aanhangers. Misdaad loont, we doen ook mee zoals onze bazen.


  Maak melding

 12. Wie even doordenkt weet dat dit een kansloze weg is. Er is niet voldoende geld in kas om de bouw van al deze woningen te financieren. Dat wordt dus geldpersen aanzetten.De SRD verliest snel haar waarde, het levensonderhoud wordt duurder en de mensen kunnen hun hypotheek niet betalen……

  Zo voorspelbaar.


  Maak melding

 13. Ik liep zondag nog op de woningbeurs, ben verbaasd over de vooruitgang in de Surinaamse bouw, woningen vanuit staalconstructies, bouwmaterialen aangepast aan het Surinaams klimaat, sommige huizen kunnen binnen 4 maanden sleutelklaar worden opgeleverd. bovendien wordt er gewerkt vanuit bouwbedrijven die verschillende woningtypen aanbieden van tussen de 65 tot wel 160 vierkante meter waarbij het duurste huis ongeveer 160000 SRD kost. En dat allemaal via een 100 procent hypotheek gebaseerd op vast inkomen (erfpachtgrond inbegrepen)
  Probeer dat ergens in Nederland te realiseren?

  ik las hierboven ergens kippenhokjes.

  Tjeck eerst de feiten voor je iets schrijft.


  Maak melding

 14. Determinist, dit is jouw stijl, below the belt!!!
  Neus, het valt mij op dat jij vaak probeert je argumenten kracht bij te zetten met een ongelooflijke modderaanval op je tegenstander. Wat dat betreft lijk jij heel veel op Winston Jessurun, die zichzelf continu een slechte dienst bewijst door het vele modder gooien. Geldt ook determinist.


  Maak melding

 15. Met misdadigers als leiders ziet de toekomst van dit land er behoorlijk misdadig uit. Dankzij de oliedomme aanhangers. Misdaad loont, we doen ook mee zoals onze bazen.
  determinist

  Kijk maar naar de ontstaansgeschiedenis van het land waar jullie zo prat op gaan. Het was een en al een misdadige bende!

  De huidige president is in Weert/Limburg opgeleid en Boerenveen in Breda/Brabant.

  Ken je ze nog de drie van Breda?


  Maak melding

 16. paranman

  voor de goede gang van zaken mi ne tang in patata…wedden dat je niet eens weet waar ze goede roti’s,bami en tjauwmin verkopen…de oliedomme aanhangers hier weten het wel, in geen geval in hol land waar je zit te bibberen..looser


  Maak melding

 17. “Wie even door denkt” zegt henk molenaar alsof henk uberhaupt kan denken laatstaan door denken, ze worden met de dag gekker hier. Trouwens henk niets let je om Griekse aandelen te kopen.

  Kippenhok zegt iemand, ja als je vanuit Nederland de woningen niet hebt kunnen waarnemen en niets anders te vermelden hebt.

  Van krabben met bloeddoorlopende ogen kan je ook niet meer verwachten, de ontwikkelingen in Suriname gaat ze te snel, ze hadden gehoopt op chaos, isolatie en armoe.


  Maak melding

 18. #18. Goed gezien ja, kippenhokjes!

  Je ziet fake-woningen op een woningbeurs en dat betekend in jou optiek: “goh wat is suri vooruit gegaan”!!!!
  Giem torie, wat heb je gezien, PowerPoint presentaties, maquettes, wat ,wat?

  man, man, man, get a life met je kippenhokjes.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.