Suriname “onvolwassen en ondeskundig” bestuurd

50

PARAMARIBO, 13 okt – Suriname wordt onvolwassen en ondeskundig bestuurd. Dit stelt het oppositionele Nieuw Front. Aanleiding is de vervanging van de staatsbegroting door een nieuwe. President Desiré Bouterse handelde onrechtmatig door deze handeling per brief te verrichten. De brief moet ingetrokken worden.

Het is de enige manier om de vervanging ongedaan te maken. De president is inderdaad bevoegd wetsvoorstellen in te trekken zolang het parlement die nog niet behandelt. De begroting is ook als wetsvoorstel ingediend. “Maar dat is het probleem niet”, stelt het Nieuw Front in een brief aan parlementsvoorzitter Jennifer Simons. De vervanging geschiedde op zes oktober.

En dat is rijkelijk laat. Volgens de grondwet moet de begroting uiterlijk op de eerste werkdag in oktober worden ingediend. Met de brief is de eerste indiening ongedaan gemaakt en geldt dus de latere indieningsdatum. En dat is ongrondwettelijk, vindt het Nieuw Front. Van Simons wordt verwacht dat zij bij het staatshoofd “bevordert dat hij de brief als niet verzonden beschouwt.”

Bekijk ook:


50 REACTIES

 1. Ach stelletje grapjassen bijelkaar.

  Vorige week was de intrekking volgens jullie ongrondwettig, toen jullie met de grondwet in de hand om de oren werd geslagen, komen jullie weer met iets anders.

  Wat ongrondwettig was, is de begroting die jullie NOOIT tot wet hadden geslagen, komt nog bij dat er geen rekenkamer geinstalleerd was vanaf 2007 die de uitgaven kon controleren.

  MAW front heeft 1 jaar lang zonder een grondwettige begroting gewerkt waarbij de uitgaven ook nooit gecontroleerd zijn door een rekenkamer.

  Wat ook nog ongrondwettelijk en eigenlijk strafbaar is, zijn de uitgaven en leningen gedaan boven het leningsplafond, dit ondanks de toenmalige CBVS governeur heeft aangegeven dat jullie boven het plafond gingen.


  Maak melding

 2. Meer dan onvolwassen, het zijn onberechte moordenaars, drugscriminelen,bankrovers,geweldadigers,fraudeurs,mensenrechten schenders die de macht in handen is gegeven door oliedomme aanhangers en volkverlakkers ala somo en lon en co. Kondre klarie, orgrie e bari, leve de misdadigers aan het bewind.


  Maak melding

 3. Spijkers op laag water zoeken noemen we dit.
  Het nw. Front is nog steeds niet volwassen in
  hun denken. Ik praat de fouten die gemaakt zijn niet goed, maar mijns inziens mogen die gecorrigeerd worden en heeft het nw Front geen valide redenen om intrekking te eisen.


  Maak melding

 4. Dat de president de begroting weer kan intrekken is onjuist. De begroting is een “speciale wet” die naast alle andere bepalingen ontrend het indienen van een wet op die bewuste dag ingediend moet worden en waarvan in princiepe direct bij het indienen sprake is van “inbehandeling genomen door de DNA” dus niet intrekbaar. Als de president om welke reden danook aanpassing behoeft moet hij gewoon een wijzigingsvoorstel in dienen.

  Wel deel ik de mening dat de toespraak, de aanbiedingsbrief, etc onlosmakelijk een onderdeel zijn van de begroting. M.i. is dan ook al sprake van een intrekking van al die stukken. DDB hoeft ze niet apart in te trekken. Hij moet – omdat de DNA blijkbaar het ongewettigde intrekken sanctioneerd – gewoon alles overnieuw doen inclusief dde toespraak.

  Ik mag aannemen dat er communicatie met het binnenland mogelijk is. En als hij om welke reden dan ook een airstrip heeft benut kan hij gewoon direct naar Zorgen en Wanhoop terug vliegen.


  Maak melding

 5. Liever onvolwassen en ondeskundig dan volwassen en deskundig, maar dan op het gebied van de graaitechniek.

  Laat meneer Asis G. maar kijken in het nest waar hij deel van uitmaakt.

  Hoevelen zijn niet de bak ingedraaid.

  Bal is er en Bal was er.


  Maak melding

 6. ….zegt het Front… Ze zijn op onmiskenbare wijze weggestemd door de Surinamers. Toen zij het moesten doen hadden zij geen tijd voor het volk. Nu ze het niet of nooit meer mogen doen, vermoeien ze ons met dat slap geneuzel!


  Maak melding

 7. Lezen jullie hieronder maar front. Het land werd bestuurd zoals ze dat 50 jaar geleden deden, dat is nou onbehoorlijk bestuur, ze hadden geen flauw idee wat om zich heen afspeelde.

  Als je NV wilde oprichten duurde dat ongeveer 2 jaar, nu is het 10 dagen. Op de WEF lijst staat Suriname daarom op plaats 112 alleen Haiti doet het slechter.

  Wat heeft front de afgelopen 10 jaar precies gedaan voor Suriname, niets en nogmaals niet.
  —————————————

  ‘Terwijl de wereld veranderde, stond Suriname stil’
  Gepubliceerd op : 13 oktober 2011 – 5:23 pm | door Pieter Van Maele (Foto: Pieter Van Maele)
  Lees meer over: bureaucratie economie Robert Ameerali World Economic Forum
  Vicepresident Robert Ameerali neemt vaak geen blad voor de mond. Ook niet wanneer uit onderzoek blijkt dat de concurrentiepositie van de Surinaamse economie lang niet is wat het wezen moet. Het probleem ligt zeker niet bij de overheid alleen, vindt hij. “Suriname heeft een gebrek aan mensen die van aanpakken weten.”

  Eén van de voornaamste opdrachten waar de voormalige voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken sinds zijn vicepresidentschap tegenaan kijkt, is het competitiever maken van de Surinaamse economie. Gaan malse opdracht, want uit nieuw onderzoek van het World Economic Forum blijkt nog maar eens dat het met die competitiviteit barslecht gesteld is. Van de 142 onderzochte landen staat Suriname pas op de 112e positie. Binnen de Caricom doet alleen Haïti het slechter, en in vergelijking met vorig onderzoek is Suriname zelfs tien plekken gezakt. Ameerali zucht. “Het resultaat van de vele maatregelen die we al genomen hebben, zal pas binnen vier à vijf maanden merkbaar zijn. We verwachten daardoor ook dat we in het volgend jaar te verschijnen rapport – waarvoor de interviews afgelopen juni zijn afgenomen – nog een slechte ranking krijgen; maar dat we in de rating van 2013 een sprong maken van wel vijftig punten.”

  Maatkledij

  Enkele ingrijpende maatregelen moeten die ‘grote sprong voorwaarts’ verwezenlijken. “Binnenkort begint een programma te lopen van de Inter-American Development Bank (IDB) over het verhogen van de competitiviteit. Voor het opzetten van een naamloze vennootschap is de looptijd van de procedure intussen teruggebracht naar tien dagen (de gemiddelde looptijd was vroeger 694 dagen, een wereldrecord, red.). Wie een vergunningplichtige onderneming begint, moet die vergunning voortaan binnen zestig dagen al in handen hebben. Voor een heleboel beroepen is sinds kort ook geen vergunning meer nodig. Kortom, dit heeft in alle geval van mij en van de president de volle aandacht.”

  Daarmee is Ameerali duidelijk nog lang niet tevreden. “Standaardisatie is eigenlijk the name of the game. We hebben te veel ‘maatkleding’ in dit land. Elke resolutie maken we opnieuw, elke beschikking voor elke ambtenaar wordt met de hand uitgeschreven. Om eens een voorbeeld te geven. De regering nam op een bepaald moment drie mensen in dienst op dezelfde dag. Er volgden drie resoluties die alle drie dan nog eens van elkaar verschilden. Neen, Suriname moet gaan standaardiseren. Alleen zo kunnen we een grote stap maken.”

  Bureaucratie

  “Zonder lelijke dingen te willen zeggen, die bureaucratie zit niet alleen bij de overheid. Die zit al bij onze studenten, op onze opleidingen. We zouden Suriname nog steeds willen runnen zoals vijftig jaar geleden, terwijl de wereld om ons heen is veranderd. We hebben onvoldoende in de gaten dat we mensen moeten opleiden tot ze een ‘doe-cultuur’ hebben. We hebben een gebrek aan uitvoerders, mensen die van aanpakken weten. Als er geen water is in het binnenland kan je elke keer weer een consultant sturen. Je kan ook een monteur het veld insturen, die de pomp doet werken.”

  Intussen blijft ‘efficiëntie’ het codewoord van vicepresident Ameerali. Niet enkel goed voor de ondernemers, maar voor de totale samenleving. “Willen we een algemene ziektekostenverzekering, willen we het onderwijs verbeteren, dan moeten we daarvoor eerst het geld hebben. Daarbij is besparen niet altijd als overheid minder geld uitgeven. Als de output uiteindelijk hoger is, betekent het dat je ook hebt bespaard. Die synergieën, daar moeten we naar op zoek.”


  Maak melding

 8. Ons werelddeel vol overvloed,
  Toenemende jaloezie en ontevredenheid in het gemoed,
  Onze buitenkant smukken wij op om op anderen indruk te maken,
  Onze en andermans’ waarde bepalen wij naar materiële zaken,
  Doch is het niet zó dat een parel in lompen gehuld méér waarde heeft dan een rotte appel met bladgoud verguld,
  Mensen, streef ernaar dat U geestelijk kunt groeien,
  Eenvoudig, al of niet bewust Godsgericht, zodat al Uw gaven kunnen opbloeien,
  Bedenk dat al het aardse zal verrotten wat U ook verzamelt en zult potten,
  U kunt van dat alles niets meenemen,
  Alleen datgene wat U ten goede in Uw geest doorleeft, is wat eeuwige waarde heeft.

  Helaas is deze gedachtengang aan de aanhangers van deze regering een totaal andere. Hun zielen gaven ze aan het kwaad in de hoop op gratis ete, drinke, bermspele en kabouterhuisje.


  Maak melding

 9. Of wij het nu geloven of niet, de aarde is een school, de kleuterschool van onze eeuwigdurende geestelijke evolutie. Wij zijn hier om te leren en geestelijke te groeien.
  Wij dienen hier vooral te leren:

  Ons te beheersen in gedachten, woorden en daden;
  Onze geest op God gericht te houden en in eenheid met Hem te leven;
  Op een juiste wijze om te gaan met macht, omdat wij een onvoorstelbare kracht in potentie hebben. Jezus gaf ons hiervan enkele voorbeelden. Soms zien wij dat gewone mensen bijzondere eigenschappen bezitten.
  Wij ondergaan de wet van oorzaak en gevolg. Wij dienen alles te doorlopen, steeds opnieuw, totdat wij het begrepen hebben.
  Te leren dat de enige echte macht, de macht van de liefde is, geworteld in de Liefdemacht van God.
  Kijk om U heen en zie hoe de gemiddelde mens met macht omgaat. Hij wil alsmaar meer macht. Hij wil heersen, de baas zijn, het liefste álles hebben.
  Kijk hoe de mens omgaat met zijn geestelijke zuiverheid. Hij gooit die overboord en neemt de geest van satan aan door zich mee te laten slepen in de maalstroom van ‘vernieuwingen’ op seksueel gebied. Het is niet voor niets dat profeten lang geleden verkondigd hebben dat wij in onze tijd de zonde niet meer als zodanig zouden herkennen.
  Kijk hoe wij met de kinderen omgaan. Volproppen met materie om ze tevreden te houden. Profeten waarschuwden dat de kleine kinderen al bedorven zouden zijn , terwijl zij de luier nog niet ontgroeid waren.
  Door alles maar goed te praten en geen controle uit te oefenen op televisieprogramma’s en internet, komen kleine kinderen veel te snel met zaken, zoals seks, in aanraking.
  Kinderen moeten kind kunnen zijn, zorgeloos zijn, zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

  De wetenschap, de wapenwedloop, de teloorgang van de kerk en de grote geloofsafval, de zedenverwildering, dit alles werd reeds lang tevoren door satan voorbereid. De basis werd gelegd tijdens de renaissance en de Verlichting, toen de mens zichzelf centraal ging stellen.
  De rest was een groeiproces. Wetenschappelijke ontdekkingen gaven de mens steeds meer het idee dat alles te controleren was. God en zijn geboden werden ouderwets, achterhaald en niet meer van deze tijd. Uiteindelijk was satan zéér dichtbij zijn doel de mensheid en de aarde te vernietigen. Wij zijn méér dan eens door het oog van de naald gekropen.
  Nu weten wij dat de mens inderdaad de aarde totaal kan vernietigen. Bij de steeds maar zwaardere atoomproeven bleek dat een zware kernexplosie een nucleaire kettingreactie kan veroorzaken, waardoor in enkele uren tijd het hele aardoppervlak wordt verwoest.
  Ook op het gebied van de geloofsafval heeft satan veel bereikt. Hij heeft het geloof belachelijk weten te maken en negatief weten de gebruiken door de godsdienstoorlogen, bloedoffers en religieuze onverdraagzaamheid. Dit alles onder het motto ‘verdeel en heers’.

  Speciaal voor alle aanbidders van het grote kwaad.


  Maak melding

 10. Die hele kliek van Megabendeleider zijn bezeten van de macht.Wie kan zich nog herinneren wat de woorden van jenni waren tijdens de keuze voor megabendeleider als president? sranang fri .


  Maak melding

 11. het bestuur v/h land is net een bakba winkrie,,.geen waarde van betekenis..

  tiedé tamara wé poepe moro-vara..

  welk land op deze aarde neemt nou onze lijders serieus,ze lopen allemaal voorbij,zelfs de beste bevriende landen v/d huidige lijders..

  dat obama een hand geschud heeft met de hoofd verdachte van 8 december 1982 is puur uit beschaving van de uitgenodigden voor de v.n. conferentie meer niet..

  tot nog toe zijn alle resultaten besprekingen op losse drijf zand gelopen..

  baas weet niet meer wat te doen en loopt hard weg naar het binnenland..

  alle beloftes is uitgedraaid op 0,0 niks nada..

  movinas gezegend met je lijders..


  Maak melding

 12. Zoals ik reeds eerder schreef is de begroting een wetsvoorstel en mag deze inderdaad worden ingetrokken.
  Ik ben het niet eens met Nieuw Front dat Bouterse de begroting niet moet/mag intrekken op de wijze waarop dat gebeurd is.
  Ok, het verdient geen schoonheidsprijs, het is zelf knullig, maar het alternatief zou kunnen zijn dat de ingediende begroting meer schade zou kunnen toebrengen aan de economie van het land.
  Moet de president dan niet ingrijpen? Als hij het niet zou doen dan zou het pas kwalijk zijn.


  Maak melding

 13. Suriname wordt onvolwassen en ondeskundig bestuurd.Look who’s talking…… De president is inderdaad bevoegd wetsvoorstellen in te trekken zolang het parlement die nog niet behandelt. De begroting is ook als wetsvoorstel ingediend. “Maar dat is het probleem niet”, stelt het Nieuw Front in een brief aan parlementsvoorzitter Jennifer Simons.Wat is dan het PROBLEEM ? Omdat het NF niet in het machtscentrum zit en het nu goed gaat met de economie.Geen internationale isolatie….alleen maar lof of deze regering.Geen arrestatie’s……maar vrij reizen…..tot 2 maal een opwaardering van de SRD…..geen monopolie geld dus……allemaal leugens vanuit het NF naar het volk toe.Denkt het NF dat het volk achterlijk is?Op deze tour door gaan is zelf vernietiging met wortel en tak.
  SHAME ON YOU…..berust je eindelijk met het verlies of de afstraffing door het volk en lik je wonden schoon.
  GOD ZIJ MET ONS SURINAME EN HET WIJZE VOLK.


  Maak melding

 14. Front, graag concreet en onderbouwd.
  Is dit het werk wat jullie leveren?
  Realiteit is dat geen enkel regering van de vorige generatie dit land zal kunnen maken.


  Maak melding

 15. Typisch NF.
  Steeds maar zoeken naar spijkers op laag water.
  Ik heb het niet over of ze wel of geen gelijk hebben, maar over het feit dat ze alleen bezig zijn om naar items te zoeken om de regering naar huis te sturen.
  Het is volgens mij de taak van de oppositie de regering te controleren op gevoerd beleid, maar ook te ondersteunen in goed beleid.
  Ook is het de plicht te komen met initiatiefwetten.
  Het laatste is volgens mij bijna nooit aan de orde bij de oppositie.
  Ik heb het niet alleen over deze oppositie, maar over bijna ALLE oppositiepartijen in het verleden.
  Zielig en niet in het voordeel van de opbouw van Suriname.


  Maak melding

 16. @Roy Coco & Brodder

  Domme NDP goedpraters. Willen jullie soms dat de oppositie ook dit jaar de begroting opstelde? Als DDB zo graag wil regeren dan moet hij de begroting voor al zijn plannen opstellen en sturing geven.

  Zelfs het bestuur van een bakka apassie amateur voetbalklup doet het beter dan deze president.

  @Paraman
  Zo waar een goedvoorstel van jouw. Laat anderen aub zo snel mogelijk het roer overnemen want deze sukkels blijken na 1 1/2 zelfs niet instaat de meest elementaire dingen te kunnen doen. Krijg je als je al je neefjes en nichtjes aanstelt.

  DDB de grote aansteller. 😉


  Maak melding

 17. bij het lezen van dit bericht is mijn 1ste gedachte “wat een geneuzel over procedures”. toen de NDP als grote winnaar uit de bus was gekomen (ik ben geen ddb fan) dacht ik ook dat dit de situatie zou zijn waarbij surinamers een volgende stap zouden zetten naar 1 wording. helaas partijen staan nu lijn echt tegenover elkaar en dat is ook merkbaar in het parlement. het gaat niet meer om suriname maar om partijen. wat er nodig hebben is een partij die voor suriname werkt en met hun klauwen uit de snoeppot blijft


  Maak melding

 18. Onderstaand is de reden waarom front spijkers op laag water blijft zoeken, ze kunnen ook niets anders. Het beleid kunnen ze niet bekritiseren want dat is vele malen beter dan wat ze in 10 jaar hebben gedaan.

  In de begroting is opgenomen om 3000 woningen te bouwen volgend jaar, dan kan ik me voorstellen dat fronters diarree krijgen.

  Zaken worden bewerkstelligd waar ze niet van dachten te dromen, het was steeds ” het kan niet”, “er is geen geld”, “het hoeft niet”, “het mag niet”, ” we kunnen het niet”.

  Nu hebben we echte draadkachtige lieden met een ontwikkelingsvisie aan het bewind die zullen bewijzen dat alles kan.

  ———————————–
  Bouw woningen vordert
  Friday 14 October
  PARAMARIBO- De bouw van de woningen te Hanna’s Lust vordert. Gisteren heeft de overheid een 35-stuks van de huizen gepresenteerd aan de pers.

  Het gaat om modelwoningen waar het publiek dit weekeinde getuige van kan zijn tijdens de woningbeurs. Te Hanna’s Lust zullen in totaal 618 huizen verrijzen. Volgens Patricia Nelson, lid van het managementteam van de Stichting Volkshuisvesting wordt er niet meer gepraat van volks- maar van welzijnswoningen.

  Dit om de kwaliteit van het leven van de burgers te verbeteren. De Staats bouwt 2 en 4 kamer woningen. Daarnaast zullen alle mensen die geregistreerd staan, in aanmerking komen voor een woning.

  De overheid let wel eerst op de groep die het langst staat geregistreerd. Mensen in de inkomensgroepen SRD.593- SRD.2666 en SRD. 2667 en SRD.4000 komen in aanmerking voor een lening tegen respectievelijk 5 en 7% rente met een looptijd van 30 jaar.


  Maak melding

 19. Dat de hielelikkers van Bouterse niet kritisch kunnen denken wisten we al. Nu weten we ook dat ze niet kunnen lezen en nadenken. Ze papegaaien maar en schelden anderen uit. Ik zou zeggen hielelikkers zo help je een dombo als bouterse ook niet. Iemand die geen verstand heeft. Die kan je het ook niet geven.
  Van Niets kan je niet Iets maken.


  Maak melding

 20. Overal Waar Bouterse zijn militaire poten zet heb je tweedeling omdat deze man LIJD aan grootheidswaanzin.
  Een greep uit de geschiedenis van die machtswellusteling DDB.
  1)Horp
  2)Haakmat
  3)Wijdenbosch
  4) al die regeringen en politie die hij in de jaren 80, 90 heeft versleten.
  @ Roy Coco, hoe heet dat wat Bouterse deed in ocer? welke spijkers, en wat voor water was dat ???


  Maak melding

 21. @Afu Sensie #23

  Begrijp ik je goed gaat de NDP aanhang gratis en voor niets jaarlijks al die grond bouwrijp maken voor die 3000 woningen per jaar?

  Nu begrijp ik waarom er na 1 1/2 jaar nog steeds geen nieuwe kavel bouwrijp gemaakt zijn. 😆

  O ka is het niet verspilling van ruimte en bandbreedte om steeds weer dezelfde fotoos als nieuw opgeleverd huis te presenteren?? Iedereen kent die foto nu wel en we worden een beetje moe van aldie onzin verhalen. 35 modelwoningen??!! Er hadden als ruim 4500 toegewezen woningen moeten staan.


  Maak melding

 22. In een eerdere posting heb ik aangegeven dat de begroting een wetsvoorstel is en dan ook mag worden ingetrokken. In een posting van Neus werd duidelijk gesteld waarom dit niet juist is. Ik had het dan ook fout. Neus bedankt en ook voor je reactie op mijn vraag betreffende lening met onderpand.

  @ 11 & 12Determinist
  bedankt voor je bijdrage. Zo’n bijdrage bezorgd mij energie.
  Dit heb ik weleens nodig als ik de postings van sommigen lees, maar ook los daarvan
  vind ik het twee mooie postings.


  Maak melding

 23. Even wat zure vruchten sinds de moordenaarsregering de macht werd gegeven door verraders en domme aanhangers,

  Mislukte beroving Caritrust: ‘Waarom bestaat er een alarmnummer?’….voor soso..

  Gewijzigd op: 14-10-2011 09:17:13 | Vrijdag 14 Oktober, 2011

  8 jaar voor dood om SRD 1,50
  …de dader een ndp in hart en nieren

  Verkrachte tiener ging vrijwillig mee
  ….wang jampanesie sma bakka

  Advocaten volharden in vrijspraak verdachten Veira-moord…..ze zijn bedreigd geworden en vrezen ook voor hun leven……maffiastaat is nu een feit.

  Inspectie basisonderwijs in actie….investering in zorg en onderwijs…..geen oor heeft deze regering….wel om de domme aanhangers de komenede megaschulden te laten betalen, ze verdienen het.

  Slager krijg acht jaar cel voor doodslaan winkelier .ook hij is een fervente ndper

  ‘Sweef teki’ heeft samenleving in wurggreep …..deze mentaliteit danken we aan alle politici en presidenten

  Benzdorp krijgt duurzaam militair detachement …a bigieen keba..back to the eigthies

  De toekomst ziet er niet rooskleurig uit als de volkverlakkers hebben beloofd.. wie deze volkverlakkers geloven zijn oliedomme stommelingen.


  Maak melding

 24. “De overheid let wel eerst op de groep die het langst staat geregistreerd. Mensen in de inkomensgroepen SRD.593- SRD.2666 en SRD. 2667 en SRD.4000 komen in aanmerking voor een lening tegen respectievelijk 5 en 7% rente met een looptijd van 30 jaar.

  Afu Sensie ”

  Ik ga ervan uit dat u een van de ndp leden bent die heeft doorgestudeerd, 7e leerjaar.
  De rest van het kabinet is waarschijnlijk blijven hangen in de hoogste kleuterklas.

  Rekent u even met mij mee.

  Voorbeeld; Leendert Mooifutu, een ex-militair heeft een hoge functie in het bedrijfsleven, hij is heftruckchauffeur en heeft een topsalaris van SRD 600,00 per maand.

  Hoeveel kan Leendert lenen? Stel de Chinezen bouwen een huis en in dit huis gebruikt men originees materiaal (dus een kraan en deurknop waarvan men de garantie tot deur van de winkel garandeert).

  Stel zo’n “welzijnswoningen” waaraan Leendert constant onderhoud heeft vanwege inferieur materiaal kost de goede man SRD 36000,00 staat geleikaan een kleine
  EUR 9000,00.
  Hij mag dit bedrag in 30 jaren tegen 5% rente per jaar afbetalen. In het eerste jaar is Leendert alleen aan rente zonder aflossing SRD 1800,00 verschuldigd.
  Verder moet de lening in 30 jaren voldaan zijn, dus SRD 36000:30= SRD 1200,00.

  Resumerend, rente in het eerste jaar + aflossing = SRD 1800 + SRD 1200 = SRD 3000 : 12 = SRD 250 per maand.

  De waterleiding wil ook de boeken kloppend hebben aan het eind van het boekjaar, dus die zal ook een maandelijkse rekening aanbieden (waterafname is alleen gratis voor het voetbalstadion van Brunswijk).

  Verder wil het EBS haar maandelijkse rekening ook op tijd in de brievenbus (Chinese makelij) van Leendert laten vallen.

  Vraag, wat blijft er nog in de puti van Leendert Mooifutu?

  Kijk! Dat de kleuterklas de verhalen van keizer Bigi mofo I voor zoete buju nemen is een, maar u heeft toch doorgeleerd!

  Woont u in Suriname? Heeft u de wegen die door de Chinezen gerepareerd en eventueel gemaakt zijn (neem de Ringweg rond Paramaribo) gezien?! Garantie tot de eerste regenbui!

  Deze regering doet aan windowdressing, 35 modelwoningen, in 1 jaar, hoe komen wij aan 18000 woningen?!

  Nu begrijp ik ndp forever, zolang zal het duren.


  Maak melding

 25. Ik constateer dat Afu Sensie is benoemd tot persoonlijke pr-functionaris van DDB.

  Het aantal post van deze Afu Sensie is gigantisch en alleen maar superlovend….Valt een beetje op


  Maak melding

 26. De druiven blijven zuur voor de redimusu-brigade van het front. Terwijl Suriname zich onder Bouterse tot moderne staat ontwikkelt blijft de frontbende huilen. Aanschouw de operette en huiver!


  Maak melding

 27. Ronald aan het stuur
  Ronald zegt dat hij kan sturen net zo goed als de chauffeur
  En als hij het mag sturen …….

  Ronald wil besturen
  Ronald zegt dat hij kan besturen net zo goed als J.Pengel
  En als hij 10 jaren mag besturen …….

  Ja kondre-man , de rest weten/kennen jullie allemaal al
  En het maakt geen enkel verschil of men de Selecta of 7 jaar academie heeft doorlopen .

  Sribi-leaks en consorten ;
  -De tweede kamer heeft vorige maand achter gesloten deuren besloten geen enkele informatie te verstrekken over de 27 miljoen euro die de kamerfracties in 2010 aan subsidie ontvangen .
  Wat denken jullie hiervan ???
  -Occupy-verzet verspreidt zich over Nederland
  Zijn jullie ook van de parij ???

  A sranan pipel lobi na okro nanga a siri !!!
  Nek’s no fout !!!
  San unu lobi drape in Olland ???
  Wakti effe Sribi-leaks en consorten , un habi lobi in Olland ???

  Krakti nanga Soso Lobi
  Sranan sa wini !!!


  Maak melding

 28. Detersminist #13,
  We zijn niet hard op weg, we zijn het al jo looser jo!

  Door het arrogant optreden van jou Frontgenoten kregen zij op 25 februari 1980 een coup in de maag gesplitst welke zij nooit meer te boven zijn gekomen.

  Nu wordt je langs democratische weg de grond ingeboord!!!


  Maak melding

 29. Waarom zulke lange postings, anoniem nog wel, in de hoop mensen te overtuigen dat Desi Bouterse en zijn BV het beste voor hebben met het land? Een mafiastaat waarvan de totale bandeloosheid nog niet bij het volk is doorgedrongen? De middenklasse die nog steeds denkt dat het wel meevalt? De diaspora die scheld zodra ze aan de Noordzee zijn en dansen met de nieuwe machthebbers zodra hun hielen de Mangrove kust van Suriname heeft aangeraakt?
  Propaganda op internet door de sabi-so’s van de NDP, de Herrenbergs en Van Holts, de eeuwige proleten van de Surinaamse politiek? Of anderen die ook bij La Famiglia willen aanschuiven?

  Zolang Surinamers nog principeloos zijn en niet opkomen voor hun rechten zal elke regering onvolwassen en onkundig worden bestuurd. De vorige regering incluis, omdat zij deze ellende hadden kunnen voorkomen door krachtig op te treden.


  Maak melding

 30. Wikigarbage #4,

  Ik kan te veel sterker vertellen, “Somohardjo sloeg een veel en veel beter figuur als voorzitter van onze hoogste college van Staat?

  Ga toch naar Syberie met je waterhoofd! Let wel, zonder anti-vries he.


  Maak melding

 31. Nummer 33.
  Kan jij mij uitleggen wat jij verstaat onder moderne staat daar ben ik echt benieuwd naar noem mij drie belangrijke pijlers van jou moderne staat a.u.b


  Maak melding

 32. #33.

  Anna Z(ondergeld)

  Tijdens de Boni-oorlogen zag de Overheid zich genoodzaakt om alle registers open te trekken en haar defensie-apparaat flink uit te breiden. Er werden enkele nieuwe militaire eenheden opgericht, waaronder
  het bijzonder effektieve Korps Vrijnegers (Redimusu). Vanuit Europa werd een grote legermacht (huurlingen) onder leiding van de Zwitserse kolonel Fourgeoud, die zijn sporen reeds had verdiend bij het neerslaan van de slavenopstand in het naburige Berbice in 1763, aangevoerd en rondom het plantagegebied werd een Kordonpad aangelegd.

  1. Met de nadruk op militaire eenheden.

  Vraag, wie was een militair ten tijde van de Nederlandse onderdrukking?

  2. Vanuit Europa werd een grote legermacht
  (huurlingen)

  Vraag wie kwam er als suppletiemilitair
  uit Europa?

  Juist ja! Keizer Bigi Mofo I, de ndp capo tuti di capi.
  De van meervoudige moord verdachte en voortvluchtige veroordeelde drugscrimineel, uw president. Wat een schande voor de hardwerkende Surinamers.

  Vanwaar de pseudoniem Anna Zondergeld?!

  Wel, uw groot voorbeeld (keizer Bigi Mofo I) gedraagt zich als een kind dat maar SRD 1 zakgeld per week ontvangt en vervolgens de winkel van Omu Chinesi instapt en alles wat op de toonbank uitgestald staat (voor zover dit nog mogelijk is) wil kopen.
  Op de vraag van Omu, fa ye go pai?
  Antwoord het kind, ik heb thuis een doos met speelgoed en dat geef ik u als onderpand.

  Kijk, mensen die met beide benen op de grond staan luisteren en laten vervolgens de plussen (+) en minnen (-) erop los.
  Hierdoor heeft men snel in de gaten wat wel bereikbaar is en wat niet.
  Men noemt dit ook wel relativeren, de betrekkelijkheid benadrukken of de zaak nuchterder bekijken.


  Maak melding

 33. Leiden 16 oktober.

  I Sur. speelt nu een vreemde discussie. Er is een begroting, maar die is te laat.
  Raar, echt typisch een afleiding van Front. Dan word dezelfde begroting door de pres. naar het DNA gebouw opnieuw gebracht.
  Einde discussie.

  In Sur spelen enkele fundamentele problemen op dit moment die veel belangrijker zijn.

  Allereerst het gebrek aan initiatief wetgeving vanuit het parlement om zware problemen binnen de Surinaamse samenleving op te lossen.

  Ten tweede de houding tov de criminaliteit.
  Er dient door Miesiedjan nou toch allerter te worden gereageerd op signalen vanuit de samenleving dat het zo niet langer kan.
  Ik pleit voor het opnieuw realiseren van de doodstraf in Suriname.

  Verder dient het dekolonisatie proces te worden versterkt om zo de banden met de hollanders te beeindigen. De regering is daar uitstekend mee bezig door andere counterparts te zoeken.
  De exploitatie van de goudsector dient surinaams te worden en I am gold dient volledig en direct te worden genationaliseerd.

  in Sur heerst er een sfeer dat alles maar kan, dat mag niet. Front die het hardst schreeewt over de misdaad zit zelf met bep. NPS en VHP families zwaar in de drugshandel. Een van smokkel betrapte ex Min van Justitie wordt nu door de VHP aangewezen als voorzitter. Ik vind dat als je de pres zo aaanvalt op strafbare feiten, je dit ook moet doen met Santhoki.
  Waar zijn de hindoestanen in vredesnaam mee bezig in Suriname.
  Anti corruptie wetgeving verdient de hoogste prioriteit in Sur.

  In Sur. dient het besef te zijn dat alle Surinamers gelijk zijn. Etnische politiek en het behartigen van familiebelangen in de drugs en handel dienen door het OM te worden opgespoord en te worden vervolgd indien er door deze handel de regels worden overschreden.

  Ik pleit voor het invoeren van evenredige vertegenwoordinging van het volk bij de verkiezingen en het afschaffen van het kiesdisstricten stelsel. Er dient met een kiesdeler nu te worden gewerkt.

  Mr Roy Siwpersad
  Jaihint@hotmail.com


  Maak melding

 34. Men moet wel knettergek zijn of oliedom endoofstom om onberechte moordenaars en drugsbonzen als leiders te willen. Zelfs een kakkerlak is van nature wijzer dan de gehele na dedesma partij sekteleden.Hhahahaahaha


  Maak melding

 35. conclutie van het hele gebeuren…

  goed dat sme niet in het Midden-Oosten ligt..

  want dan had dddb geen poten om optestaan met al zijn geweldige deskundigen bigie mofo.het binnenland zou klein zijn voor deze boef..

  maar het tjeé-potie ongeletterde volk weet niet beter..

  en nu lijden ze,want die zelfde dddb heeft schijt aan land en volk..


  Maak melding

 36. Whome op 29. Ik ben heel erg blij met je posting, want het geeft duidelijk de denktrend weer van een verstokte fronter.

  Als we vanuit gaan dat Leendert Mooifutu die een hoge functie in het bedrijfsleven heeft als heftrucchaffeeur een fronter is, kunnen we alles op wedden dat hij de woning niet zal kopen bij een betaling van 250SRD per maand.

  Hij zal kiezen om bij zijn moeder te blijven wonen in die 3 slaapkamerwoning met zijn 6 broers en zussen, hun kinderen, vrouwen en mannen. Je kent die situaties waarbij men over elkaar moet lopen als ze naar toilet willen en waar je direct moet eten als er gekookt is anders vind je de hond in de pot.
  Intussen koopt leendert ipv een woning een Toyota Harrier waarbij zijn maadlasten 350 srd per maand is. Als reden voor het niet kopen van de woning geeft hij zoals jij hebt aangegeven dat het met Ori-chinese spullen is gebouwd. Maar no hart feelings, als Leendert een beetje van zijn rust wil genieten kan hij altijd nog in zijn tweedehandse ori-japanse harrier slapen of bijkomen, terwijl hij zich steeds zit af te vragen ‘o teng Mama o dede, zodat mi kan teki eng kamra.

  Nu kunnen we Leendert van front met Leendert van Ocer vergelijken.
  Leendert van Ocer zal deze woning met beide handen aangrijpen wetende dat hij uiteindelijk iets voor zichzelf heeft, 250SRD zal in het beginne veel zijn van de 600srd, maar toch. Leendert van Ocer is progressief denkt aan de toekomst en wil zichzelf ontwikkelen, hij zal waarschijnlijk zelf een tweede baan aannemen als beveiliger. Leendert van Ocer zal dus ook een vriendin zoeken die ook zo’n hoge funktie heeft in het bedrijfsleven als schoonmaakster waarbij ze ook 600SRD maandelijks kan opstrijken. Ze zullen gaan trouwens en samen hebben ze 1200SRD, nu kunnen ze makkelijk die 250SRD ophoetsen en twee kinderen behoorlijk opvoeden en dan nog hebben ze geld over voor een auto. Die ori-chinese kranen zullen ze dus ook makkelijk kunnen vervangen met oer Duitse spullen.

  Het is dus maar wat je wil, jij kiest blijkbaar duidelijk voor die harier en je elke dag zitten afvragen wanneer je moeder komt te overlijden zodat je haar kamer kan inpikken.Afvragen ja, want hard zal je het niet zeggen, dat beetje respect hebben jullie soort nog wel voor die vrouw die jarenlang heeft zitten zwoegen om jullie alleen op te voeden. Ik hoop dat die vrouw nog heel lang zal leven.

  Ach over het asfalteren van straten wil ik het niet eens hebben, als jij in Suriname woont, dan weet je ook wel dat de eerste fase tijdens Bosje alle straten heel goed geasfalteerd zijn want er was een bedrijf aangenomen die op de kwaliteit moest letten, zoals deze regering dat ook voor ogen heeft bij het bouwen van huizen. Controle mi boi, iets wat Front heeft nagelaten. De Chinezen konden tijdens front doen en laten wat ze wilden, het was een wilde westen, trouwens niet alleen de Chinezen maar alle andere aannemers. Sommige legden gewoon 30cm kokers waar duidelijk in het bestek stond dat er 80cm kokers gelegd moesten worden, vandaar dat alle straten onder lopen bij een beetje regen.


  Maak melding

 37. Zieke determinist zegt “Eigenlijk is de ndp en co hard op weg een politieke sekte aan het worden worden.”

  Ja he, zoals NPS en VHP dat al decennia zijn, toch.

  henk molenaar het is opvalled hoe jullie fronters dom kletsen en niets zinnigs te vermelden hebben, jullie zijn ook maar gewone arme front broodschrijvers.

  neus op 26. Hoeveel woningen heeft front precies gebouwd in 10 jaar? Ja we weten niets en nogmaals niets ondanks ze miljoenen hebben gekregen uit de ontwikkelingshulp.

  Deze regering heeft inmiddels al woningen opgeleverd en sleutels overhandigd, deze 35 woningen zijn vanaf 1 aug. uit de grond gestampt, maar de regering gaat gestaag verder.

  Aan pessimisten, doemdenkers en negatievelingen hebben we geen boodschap.

  Lezen jullie hieronder maar weer, dit terwijl front zich bezighoud met pitluttige zaken. Het is niet alleen bouwen van woningen maar ook aan de wetgeving werkt men. Je hoort het goed het inrichten van een moderne maatschappij, wat heeft front in 10 jaar gedaan? niets natuurlijk.

  ———————————–
  DSB-directeur Proeve: Woning is een basisbehoefte 17 Oct, 02:00

  Sigmund Proeve, directeur DSB Bank. Sigmund Proeve, directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), zegt dat een woning een basisbehoefte is. Voorzien in huisvesting gaat dwars door economische organisatie of politieke kleur. “Het is onze plicht hieraan mee te werken”, zei Proeve zondag bij de opening van de woningbeurs te Hanna’s Lust.

  Proeve zei dat het hebben van een woning leidt tot rust, die nodig is voor groei. Ontwikkeling zonder groei is volgens hem haast niet mogelijk. De DSB-topper vroeg de overige acht banken, verzekeringsmaatschappijen en financiers om mee te doen met de woningbouwprojecten. “Investeerders die niet meedoen aan dit programma hebben kennelijk geen aspiraties die gebaseerd zijn op wat de samenleving wil”, zei Proeve.

  Voorbeeld
  Proeve is ingenomen met dit project. Hij is blij dat DSB hieraan mag meewerken. Samen met de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) wordt voor de financiering gezorgd. De SPSB richt zich voornamelijk op de 5% rente voor de doelgroep die tussen de SRD 586 en SRD 2.666 verdient. DSB ontfermt zich de groep die 7% rente per jaar moet betalen. Dit geldt voor mensen met een maandelijks inkomen van SRD 2.667 tot SRD 4000. Proeve zei dat de bank, via haar dochter Suritrust, bijkans zestig jaar ervaring heeft in woningfinanciering.

  Net als assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wees Proeve op de regelgeving. Hij benadrukte dat dit project een voorbeeld is van hoe de overheid het bedrijfsleven de ruimte geeft om zich te ontplooien. De 35 modelwoning is een investering van ondernemers in het project. De bankier merkte op dat de huizen niet gratis gegeven zullen worden. Er moet worden betaald en daarvoor worden harde afspraken gemaakt met de mensen die in aanmerking voor komen.

  Simons zei dat op basis van de grondwet een huisvestigingsbeleid moet komen. Zij heeft al inzage in de concepten die ontwikkeld worden. Da Nationale Assemblee wil nog voor de begrotingsbehandeling de wetgeving in orde maken. Simons zei dat er ook mogelijkheden bekeken worden voor de mensen die minder dan SRD 586 verdienen en ook een dak boven het hoofd moeten hebben.

  ——————
  118 bouwkavels kunnen worden toegewezen 16 Oct, 16:00

  Etienne Boerenveen, voorzitter van herstructurering huisvestingssector (links), geeft president Desi Bouterse een rondleiding op Hanna’s Lust. (Foto: René Gompers) De eerste 118 bouwkavels op Hanna’s Lust kunnen worden toegewezen. Zeven ha van het terrein van 37 ha op dit welzijnsproject is bouwrijp gemaakt. Etienne Boerenveen, voorzitter van de herstructurering huisvestingssector, zegt dat op verschillende trajecten tegelijk is gewerkt, want iedereen wilde de woningen zien. Vanmiddag werd de woningbeurs op Hanna’s Lust geopend door president Desi Bouterse.

  Boerenveen legt uit dat een landelijke inventarisatie is gemaakt van de woningbehoefte en beschikbaarheid van grond. Daarnaast moest gewerkt worden aan de regelgeving. Er moet toezicht gehouden worden op de uitvoering. Met verschillende investeerders is om de tafel gezeten. En tegelijk is ertoe overgegaan om de 35 modelwoningen te bouwen.

  Terugtredende overheid
  De dertig ha die nog bouwrijp gemaakt moet worden, zal volgens Boerenveen uiterlijk tweede week van december rond zijn. Na 1 januari volgend jaar zullen nog 482 kavels bouwklaar zijn. Dan zullen de mensen die in aanmerking komen voor een huis worden gescreend. Hierna kan overgegaan worden tot de bouw. Er worden ook alle andere faciliteiten die nodig zijn, opgezet.

  Boerenveen benadrukt dat de overheid zal zorgen voor de regels, er komt een housing autoriteit. Maar de bedoeling is dat de overheid de voorwaarden schept, de regels aangeeft en zich daarna terugtrekt. De woningen worden gefinancierd door de Surinaamse Postspaarbank en De Surinaamsche Bank. Diverse keren werd aangehaald dat het niet om ‘gratis woningen’ gaat. De overheid zorgt voor de financiering en voor de grond.


  Maak melding

 38. Anna_Z,
  Yu habi wang tori!
  De druiven blijven zuur voor de redimusu
  brigade van het Front. Terwijl Suriname onder Bouterse zich ontwikkelt tot een moderne staat blijft de Front-bende aanhoudend huilen. Aanschouw de operette en huiver!
  Huizen in plaats van hokken in krotten en om de beurt slapen; bruggen in plaats van gammele veerbootjes. Moro e doro!


  Maak melding

 39. #49, Wanneer het je uitkomt!

  Whahahaha, moderne staat, je geloofd het zelf! Wees een “ekte” vent en doe afstand van je weet wel wat!

  In normale Democratische landen is het de bedoeling dat de oppositie, oppositie voert.
  D.w.z.;de huidige coalitie op de voet volgen bij al zijn handelingen.

  Immers dit hebben de ndp-fl … ook geflikt de afgelopen jaren. En nu de ndp-fl… plots in de coalitie zitten, mag er opeens geen oppositie gevoerd worden.
  Opeens werken de Fronters tegen, blah, blah blah.
  Zie maar Liam Fox, Britse Minister, ontslagen op aandringen van de oppositie.
  Maar dan hebben we het over een echte democratie, niet over een surrogaat iets.

  Het is een noodzakelijk kwaad om de slechtste regering ooit, in de geschiedenis van suri, in
  de gaten te houden. De ergste critici zijn de ex-ndpérs, die zich heel erg bedrogen voelen, geef ze ongelijk.

  Ben je zeker van je zaak, dan hoef je niet van die dagelijkse preken te houden, over hoe geweldig je regering wel niet is. Soema you wanie overtuig, behalve jezelf dan, whahahaha.

  V for Vendetta.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.