Pandit te conservatief voor Surinaamse hindoes

30

PARAMARIBO, 5 okt – De Indiase pandit, Bal Gopesh Maharadj, is te conservatief naar de overtuiging van Surinaamse hindoes. Tijdens de negendaagse Yagje (vuurofferdienst) was Maharadj niet zuinig met verwijten en aanbevelingen. Zo mogen vrouwen niet lezen uit de heilige boeken (Veda’s).

Eigenlijk mag het schone geslacht de boeken niet eens aanraken. Brahmanen zijn bevoorrecht en wie vis, vlees en ei eet, mag rekenen op een plek in de hel. De bezoekers van de Yagje wisten niet wat ze hoorden. “In Suriname hebben we het kastenstelsel al lang achter ons gelaten”, zegt zanger en ondernemer Kries Ramkhelawan tegenover de Ware Tijd. Vrouwen hebben een bijzondere positie en zijn vrij zich te ontwikkelen.

Vrouwelijke pandits zijn ook al lang geen bijzonderheid meer. “Hoe kun je tijdens een dienst, waarbij de goddelijke oerkracht, Shakti, centraal staat, zulke negatieve uitlatingen doen?”, aldus Ramkhelawan. Maharadj heeft zich intussen publiekelijk verontschuldigd. Het was niet zijn bedoeling wie dan ook te kwetsen. Uiteraard. Ramkhelawan vindt toch dat hindoekoepel Sanatan Dharm van zich moet laten horen.

Bekijk ook:


30 REACTIES

 1. Mensen richt je geloof zelf in laat niet anderen je geloof inrichten.
  Neem goede dingens over en neem geen verzonnen issues over wat niet bewezen is.
  Geloof in jezelf immers ieders relatie tot het opperwezen is verschillend en vergeet een belangrijk onderdeel religie is een persoonlijke issue. Loop er niet mee te koop, draag het in je hart en vooral niet optisch want dat zijn de grootste huichelaars.
  ik groet u.


  Maak melding

 2. Laat deze Indiase pandit gauw oprotten naar zijn eigen land. Dat hij in India dit soort rotzooi verkondigt is al niet goed te praten, laatstaan in Suriname waar de hindu vrouwen, zowel van de Sanatan Dharm als van de Arya grote sprongen hebben gemaakt wat betreft emancipatie t.o.v.de hindu mannen in het bijzonder en alle mannen in het algemeen.

  De Sanatan Dharm stroming van het Hindoeisme is blijven stilstaan in de tijd.
  Vrouwen mogen dit niet, vrouwen mogen dat niet.

  Zijn de Sanatan Dharm hindu mannen vergeten dat zij uit een vrouw zijn geboren.

  Deze pandit maakt eerst denegrerende opmerkingen om zich daarna als hij op zijn gedane uitspraken wordt aangesproken, verontwaardigd zijn excuses maakt.
  Zogenaamd had hij het niet zo bedoeld en was het ook niet zijn bedoelingen vrouwen te shockeren met zijn woorden.

  Deze pandit had eerst goed moeten nadenken, voordat hij zulke uitspraken had gebezigd.
  Zo zie je maar weer dat geleerd zijn niet altijd wil zeggen dat je over wijsheid beschikt.


  Maak melding

 3. nr1, op wiens uitnodiging is die HindoeFundamentalist in ons land en nr2 gooi die HindoeFundamentalist ’t land uit met die onverdraagzame preken!

  Hindostanen mogen meer hun weg zoeken in het Surinaamse en minder in het Indiaase dat lichtmijlen van de Surinaamse normen, waarden en werkelijkheid is verwijderd!


  Maak melding

 4. ruk af zijn lendedoek,vastbinden aan handen en voeten,men lene een pyaka langs de waterkant, zonder zwemvest met als bemanning SHEMALES, en sture hem retour richting …..

  !!!!!!!!!! BOLLYWOOD !!!!!!!!!!!

  🙂 🙂 🙂


  Maak melding

 5. Indien “niet Brahmanen” ook de heilige boeken zullen lezen, zullen zij er achter komen dat je nooit als Brahmaan geboren wordt, maar dat je een Brahmaan kunt worden.
  Een zoon van een dokter wordt niet automatisch dokter, maar kan door eigen inzet dokter worden.


  Maak melding

 6. De uitspraken van deze pandit vind ik niet passen in een gemeenschap als de Sanathan Dharm. De Veda’s zijn bedoeld voor elk persoon, ongeacht of deze man of vrouw is. Iedereen heeft het recht om kennis te verwerven over het Goddelijke. Als spiritueel leider,behoor je juist de mensen te stimuleren in het actief uitoefenen van hun geloof en hen niet allerlei verwijten opleggen.Ook dient hij de geschreven heilige teksten bij letter te reciteren en niet zijn eigen gemaakte regeltjes,ideeën naar voren te brengen. Dit noem ik een pandit die alleen nieuwe valse negatieve aspecten in het hindoe geloof cultiveert en de zuivere essentie van het geloof buiten beschouwing laat. Hier houdt de Sanathan Dharm organisatie een slechte naam aan over.


  Maak melding

 7. De uitspraken van deze pandit vind ik niet passen in een gemeenschap als de Sanathan Dharm. De Veda’s zijn bedoeld voor elk persoon, ongeacht of deze man of vrouw is. Iedereen heeft het recht om kennis te verwerven over het Goddelijke. Als spiritueel leider,behoor je juist de mensen te stimuleren in het actief uitoefenen van hun geloof en hen niet allerlei verwijten opleggen.Ook dient hij de geschreven heilige teksten bij letter te reciteren en niet zijn eigen gemaakte regeltjes,ideeën naar voren te brengen. Ik vind dit een pandit die alleen nieuwe valse negatieve aspecten in het hindoe geloof cultiveert en de zuivere essentie van het geloof buiten beschouwing laat. Hier houdt de Sanathan Dharm organisatie een slechte naam aan over.


  Maak melding

 8. De Veda’s zijn bedoeld voor elk persoon, ongeacht of deze man of vrouw is. Iedereen heeft het recht om kennis te verwerven over het Goddelijke. Als spiritueel leider,behoor je juist de mensen te stimuleren in het actief uitoefenen van hun geloof en hen niet allerlei verwijten.


  Maak melding

 9. Ik zou die vent onmiddellijk weg jagen uit het land..

  In India kennen ze nog geen eens een religie een geloof..

  Het enige wat ze kennen is geld, geld ,geld, en nog eens geld..

  geef die vent een schop en weg is hij..die rotzak..


  Maak melding

 10. Ho…stop…direct deze man het land uitzetten,levensgevaarlijke man.Ik hoop niet dat er een paar, zijn ideeen gaan volgen en of opnemen.Surinaamse hindoestanen kennen geen kaste-stelsel,het merendeel eet rund,varken en casababa-rotie,opzouten met deze verschrikkelijke mens.Probeer het maar in india,smeerlap,haatzaaier.


  Maak melding

 11. Ik voel my verplicht te reageren .Van pandits heb ik niets geleerd;wel altijd eerbiedig geweest en geluisterd .Het waren altijd verhalen en fabeltjes en gebeurtenissen uit de pre historie.Ik kwam bij een sadguru terecht.Daar zaten :witte . bruine ,gele,zwarte mannen en vrouwen uit de hele wereld .Hij heeft gesproken over God ,wereld , mensen en rechten van alle zielen;Ik heb toen alles begrepen ….Durga


  Maak melding

 12. Het moest er eens van komen,
  de Surinaamse Hindustaan wordt nu met zijn neus op de feiten gedrukt.
  Als maar wordt er door hen verwezen naar hun afkomst uit India als zijnde Superieur aan de andere bevolkings groepen, vooral ten opzichte van de creolen/afrikaanse surinamers.

  Helaas voor hun is de realiteit anders,
  Zeer aannemelijk is dat het grootste deel van de naar Suriname gekomen Indiers tot de lagere caste behoren.
  Men kwam immers voor lots verbetering naar
  Suriname.
  Zij die tot de hogere caste behoren zullen dan andere misschien wel edele redenen gehad hebben om deze oversteek te hebben gemaakt,
  naar een ellendig plantage bestaan.
  maar mijn gevoel zegt mij het geen groot percentage geweest kan zijn.

  Verschillende keren heb ik al enkele Hindustaanse vrienden totaal gedesillisioneerd zien terug keren na een bezoek aan India vanwege de behandeling/ ervaring ter plaatse.
  Immers weet men daar maar al te goed tot welke caste menigeen behoort en krijg je dus de behandeling die daarbij past.
  Het caste systeem bestaat en zal nog heel lang blijven bestaan in India.

  Om nu even een vergelijk te maken tussen de start positie van Indiers ten opzichte van de Afrikanen/creolen in Suriname wil ik even het volgende noteren:

  De Indier/Hindustaan (het grootste deel) kwam naar Suriname op zoek naar lots verbetering en dat vond hij /zij ook,
  hij kwam immers met een arbeids kontrakt
  voor betaald werk, en het loon werd UITBETAALD hoe karig of het ook was.
  in het kontrakt was bepaaldt dat het einde van de kontraksduur de terug reis betaald zou worden; of indien men er voor koos in Suriname te blijven hij/zij dan in aanmerking kwam voor een lap grond.
  van deze mogelijkheid hebben dus waarschijnlijk de meeste gebruik gemaakt.
  Het was en is immers voor de mensen van de laagste caste (de caste der LAND-LOZEN) VERBODEN om grond/land te bezitten in thuisland India.
  De oversteek naar Suriname was en is dus voor hen een GROTE stap voorwaarts.

  Nu de Afrikaan,
  Men zegt altijd dat er slaven gehaald zijn uit Afrika maar dat is een verkeerde voorstelling; men heeft immers mensen die VRIJ waren gevangen genomen of laten nemen
  en deze vervolgens ZEER TEGEN HUN WIL GEKETEND EN ONDER DWANG VERSCHEEPT naar Suriuname en elders, daar aangekomen werden/waren zij tot SLAAF gemaakt en als zodanig verkocht.

  Voor minstens 350 jaar lang d.w.z. minmaal 14 generaties lang hebben zij de zwaarste arbeid verricht zonder enige vorm van betaling.
  na de afschaffing in 1863 werden zij verplicht nog 10 jaar onder bijna de zelfde omnstandigheden door te blijven op de plantages.(zgn. Staats toezicht)
  Verbaasd het iemand nog dat zij aan het einde
  van deze 10 jaren zo snel en zo ver mogelijk van de plantages wilden zijn.

  Geld hebben zij niet gekregen Land evenmin

  Voor de Afrikaan heeft zijn komst naar Suriname niks meer dan de bitterste ellende meegebracht.
  Zeer velen van hen zullen behalve hun familie /vrouw/broers en kinderen ook nog
  de grond/land van hun voorvaderen zijn kwijtgeraakt, immers in Afrika bezit elke familie LAND.

  In zeer korte lijnen heb ik hier de ongelijke start van deze 2 groepen willen weergeven in de periode na 1873.

  Dit heb ik gedaan om te helpen om het stigma te doorbreken wat creool/afrikaan opgeplakt krigt in suriname als zijnde DOM, LUI,GEEN HANDELSGEEST HEBBENDE ETC,ETC,….
  NIKS IS MINDER WAAR.

  Tot slot de woorden van wijlen Martin Luther King,

  ”HE WHO STARTS IN A RACE FROM BEHIND WILL
  HAVE TO RUN FASTER THAN THOSE IN FRONT OF HIM OR WILL EVER REMAIN BEHIND.”


  Maak melding

 13. Ik vind dat Suriname dit soort extreme idioten de toegang tot het land moet weigeren en dat geld ook voor de moslims geleerden die Suriname bezoeken. Suriname heeft toet nu toe tolerante manier van geloof belijden en laten wij het zo houden.Wij zijn surinamers we hebben India, Idonesie, Afrika en China niet nodig om ons te komen vertellen hoe wij met elkaar moeten omgaan.


  Maak melding

 14. Stenaf, wat jij niet weet is dat het kastenstelsel in India bij wet is afgeschaft.
  Alleen laat de handhaving van die wet veel te wensen over.

  Het zijn de Brahmanen in India die het kastenstelsel nog hoog in het vaandel houden.
  Van Indiase Brahmamen moet ik niets maar dan ook niets hebben.

  Dat de meeste Indiers die naar Suriname zijn vertrokken (al dan niet uit vrije wil, want er is ook flink geronseld) behoorden inderdaad tot de lagere kasten en ook tot de armere of zelfs de armste Indiers.
  Maar ook uit de hogere kasten zijn Indiers naar Suriname vertrokken, maar dat waren de armere Indiers.

  Je moet wel eerlijk vertellen dat ze door de blanken zijn gehaald onder valse voorwendsels (mooie vooruitzichten) om op de plantages te werken.
  En als je (straat)arm bent, dan wil je je verkassen naar een ander land met zogenaamde betere vooruitzichten. Bij aankomst bleek dus dat ze voor de gek waren gehouden.
  Jij doet voorkomen alsof de Indiers met hun neus in de boter waren gevallen.
  Dar karig loontje wat ze verdienden was niet eens voldoende voor de eerste levensbehoeften. Vrouwen moesten ook keihard op de plantages werken en werden ook geslagen als ze niet hard genoeg hun best deden.

  Brahmanen zijn pas later naar Suriname gehaald, omdat er behoefte was aan geestelijke leiders onder de toen al aanwezige Indiers.
  En deze Brahmanen hebben tot heel lang het kastenstelsel onder de Indiers in Suriname gehandhaafd.
  Tegenwoordig bestaat het kastenstelsel niet meer in Suriname.

  Hindoestaanse Surinamers hebben altijd een sterke binding gehad met het land van hun voorouders, zo ik ook.
  En daar is echt niets mis mee.

  Creolen uit Suriname beginnen zich ook steeds meer te interesseren voor Afrika.

  Onze roots, behalve van de Indianen, liggen toch in andere werelddelen ook al zijn we in Suriname geboren.
  Voor mij zal Suriname altijd mijn geboorteland blijven en aan mij blijven trekken, maar ook India trekt aan mij, weliswaar in mindere mate. En toch is India adoreren niet aan mij besteed en geloof me dat veel Surinaamse Hindoestanen ook niet weglopen met India.
  Zelf ga ik naar India voor een bepaad doel.

  Je zegt keihard dat Hindoestanen zich superieur gedragen t.o.v. Creolen.
  Breek mij de bek maar niet open over het super superieure gedrag door Creolen naar Hindoestanen.

  Hoe vaak heb ik Creolen niet tegen Hindoestanen horen zeggen dat ze koelies zijn en zij Surinamers. Nog immer claimen Creolen dat Suriname hun land is.
  Jij lijkt me daar een van, gezien de opmerkingen die ik van jou heb mogen lezen over Hindoestanen.


  Maak melding

 15. Oh, geen probleem hoor!! OPdonderen deze bandiet!!

  Suriname is geen India! sterker nog, het verschil tussen India en Suriname is hemel en aarde.

  Deze bandiet heeft ook een moeder(vrouw) wat zegt hij daarover/ moet hij niet trots zijn op zijn moeder? waaruit komt hij te voorschijn gekomen op deze aarde? Hij gaat zeker naar de Hel.

  Hij raakt wel de cut(vlees)van de vrouw!

  Suriname geeft deze man een rode paspoort en te nimmer zijn poot op de grond van Suriname laten neerzetten.

  Nr 11, 14 en noe een aantal TOP!!!!!!!


  Maak melding

 16. @16 Stenaf
  Blijf geloven in je slachtofferrol
  Blijf leven in het verleden.
  Het zijn dus je voorouders, daarna je ouders
  die er voor gezorgd hebben dat je een achterstand hebt. Als dit inderdaad het geval is mag ik aannemen en hopen dat jij een studie achter de rug hebt zodat je kinderen dit straks niet weer hoeven aan te voeren.
  Integendeel zodat zij kunnen zeggen: mijn vader is mijn voorbeeld geweest.


  Maak melding

 17. Beste Prema,
  Die pandiet is afkomstig uit de bakermat van dat geloof of die relegie, wie kan het beter weten. De man heeft heeft ondubbelzinnig willen aangeven dat het bij ons schooltje spelen is, surogaat of would be, een afgeleide van maar niet het hindoeisme.


  Maak melding

 18. ben het helemaal eens met Prema.
  Pandiets en ik liggen vaak overhoop.
  Heb gemerkt dat ze alles voor zichzelf willen houden en vroeger werd “het gewone volk” dom gehouden daar ze geen onderwijs hadden genoten en men alles geloofde wat de P(b)andiet zei. Pas toen men zich ging ontwikkelen werd de macht van de p(b)andiet beduidend minder en zijn ze simpele mensen geworden zoals ook taxichauffeur, kapper, landbouwer, straatveger, leerbewerkers, schoonmakers enzzz. Bedoel ik ze om me heen en dan draaien ze hun gezicht om.


  Maak melding

 19. Wat een uitlatingen van de hindu-geestelijke. Het is ongehoord dat zo’n man dergelijke onzin verkoopt nu nog anno 2011. Willen degenen die deze pandit heeft ingehuurd wel voortaan goed uitkijken wie zij in huis halen? Dank u.


  Maak melding

 20. @3 Beste Prema,

  Ik heb niets toe te voegen aan je reactie. Deudelijker kun je niet zijn .Inderdaad,niet alle wijzen hebben alle wijsheden in pacht.

  Groet,ram ram,goeda hafies (veel wijsheid )


  Maak melding

 21. Vraag aan die brahmanen laat me zien zwart op wit dat je uitverkoren bent en daardoor een “hoger” bent dan anderen?
  En liefst handtekening van het opperwezen?


  Maak melding

 22. Er bestaat geen HEDEN zonder het VERLEDEN,

  Het verleden zullen we altijd heel goed moeten onthouden en doorgeven aan onze kinderen zodat zij de LESSEN hieruit zullen leren.
  Wie daar moeite mee heeft zoekt het maar uit
  ik heb er geen boodschap aan.

  EEN VOLK DAT ZIJN GESCHIEDENIS NIET KENT IS HET IMMERS NIET WAARD OM EEN VOLK TE ZIJN.

  Onze Afrikaanse ouders en voorouders zijn nimmer debet geweest aan al hetgeen ons overkomen is vanaf het moment van gevangenneming, niet voor niets waren zij GEKETEND als levende vracht ingeladen in de schepen.

  De term “slachtoffer rol” die hier vaak gebezigd wordt ken ik NIET dus roep dat ook NIET meer.

  Met de kracht van onze VOOROUDERS en onze NAKOMELINGEN zullen we ooit tot een vergelijk komen met degenen die daarvoor AANSPREEKBAAR zijn;
  en pas dan zullen wij het boek sluiten met de woorden HET WAS EENS MAAR NOOIT MEER.


  Maak melding

 23. @prema
  uit je reactie lees ik zij het met enige nuance dat je het eens ben met mijn vergelijk.
  de discussie over het superieuriteits gevoel
  laat ik maar even voor wat het is aangezien we anders heel lang door kunnen gaan.

  Bij mijn weten heb iknooit gesteld dat Suriname van de Afrikaan/creool is.

  Wat ik wel gesteld heb is, dat: degenen die na de Ooorspronkelijke bewoners (Inheemsen/indianen) enig recht van spreken hebben de Afrikanen/creolen zijn vanwege ons geboorte recht en specifiek omdat wij ONVRIJWILLIG daarheen gebracht zijn.


  Maak melding

 24. Stuur deze Pandiet heel snel terug naar India. Wat de discussie Creolen vs Hindustanen in Suriname betreft: We zijn allebei verkrachtte groepen en zouden eens de handen ineen moeten slaan. Wij zijn even rijk, arm, dom, slim etc ….! Ik zie geen enkel verschil. Hoe we elkaar bejegenen is grotendeels bepaald door de verdeel en heers technieken van de voormalige kolonisator. Misschien kunnen we daar onze aandacht op richten in plaats van een verbale oorlog tegen elkaar te voeren.


  Maak melding

 25. Pandits betekend niks voor mij dan een gewone burger.
  waarom mag je geen Vis, vlees eten allemaal lekere dingen.ik ben een Christen geworden omdat dit voor mij de wegen zijn tot de waarheid ,als jezus heeft voorgezord voor VIS en BROOD dan zegt het me meer.
  pandits zijn bezig met uitbuiting en afgoderij of te
  wel demonen aanbidders.Kies de weg voor christus en zie
  de kracht,dan dat je elke dag PRASAD gaat eten en de
  SUIKERZIEKTE krijgt, de zwakste schakel zijn hindoe`s


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.